Jump to content

Kemalizm Türklüğün şahlanışıdır


Recommended Posts

tabulaştırılan her şey dindir.

bunun bir ırk ya da ideoloji olması fark etmez...

ister menfaat güdülerek yapılsın isterse aşırı korumacı bir refleksle;

fikirlerini mutlak doğru olarak dayatmak, tartışılmasına izin vermemek, 

karşı görüşe en ufak bir tahammülü olmamak faşizmin açık göstergeleridir.

iktidarların uyguladığı faşizm aslında bizim bilinçaltımızın hayata geçirilmiş şeklidir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 75
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Bir saat önce, Geta yazdı:

tabulaştırılan her şey dindir.

bunun bir ırk ya da ideoloji olması fark etmez...

ister menfaat güdülerek yapılsın isterse aşırı korumacı bir refleksle;

fikirlerini mutlak doğru olarak dayatmak, tartışılmasına izin vermemek, 

karşı görüşe en ufak bir tahammülü olmamak faşizmin açık göstergeleridir.

iktidarların uyguladığı faşizm aslında bizim bilinçaltımızın hayata geçirilmiş şeklidir.

 

 

Evet bu durum türk aile yapısından kaynaklanıyor. Baba ne derse o olur. Büyüklerin sözünü tartışmak suçtur. Çocuk ve kadın itaat etmek zorundadır. Bu bağlamda Kemalizm de tartışmasız olarak müslüman Türk'e karşı icad edilmiş yeni dogma Kemalist türk dayatmasıdır. 

 

İkisinde de ya kabul edersin ya da bertaraf edilirsin.

 

Bu açıdan türk devlet yapısı ile din inancı arasında %100 benzerlik var. İkisi de iliğini sömürene kadar itaat etmeyi şart koşar ve yaşatmayı değil ölmeyi ve öldürmeyi kutsar. Bu yaşam tarzı başka ideolojik yönetimlerde de hep olagelmiştir. 

 

Karşısındakini insan olarak görmez. Hangı ırk ve ideolojiden olduğuna bakarak karar verir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 21.10.2020 at 19:45, RadikalKemalist yazdı:

Türkler Osmanlı döneminde etrak-ı biidrak gibi sıfatlarla anılır ve üçüncü sınıf vatandaş olarak görülürdü. Osmanlı'da Araplar ve dönme devşirmeler daima el üstünde tutulurken Türkler sadece tarımla uğraşan ve askerlik yapan bir topluluğa indirgenmişti. Osmanlı'da "Türk'üm" demek bile ayıp karşılanırdı.

 

Türklerin Arap dinini kabul edip milli benliğinden uzaklaşması Osmanlı döneminde zirveye ulaşmıştı. Asırlar boyu Arap dini için savaşmaktan Türklerin milli rabıtaları gevşemiş ve milli hisleri uyuşmuştu. Türkler, bir ümmet kişiliksizliğinin içinde eriyip gitmek üzereydi ki... Atatürk diye bir adam çıktı. Ümmetçiliğe ve Arap seviciliğine çok ağır darbeler indirerek Türkleri yeniden bir ulus yaptı. Unutulmaya yüz tutmuş Türklüğün büyük medeni vasfı ve kabiliyeti, Ulu Önder'in de dediği gibi âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğuyordu. 

 

Asırlardır itilip kakılmış ve milli benliğini neredeyse tamamen kaybetmiş Türk ulusu, Atatürk'ün devrimi sayesinde yeniden milli şuur kazanmaya başladı. Artık Türk, yoksul ve ezik bir kul değil; ülkenin asli unsuru ve yegane efendisiydi. 

 

Eğer Atatürk; cumhuriyeti Türk üst kimliği ve Türk kültürü üzerine kurmamış olsaydı, "Türkiye Türklerindir" demeseydi belki de Türk ulusu bugün asimile olmuş olacak yani dünyadan silinecekti.

 

Bugün düşmanlarımız bizim Kemalizm'den kopmamız, Türk üst kimliği değil de alt kimlikler üzerine kurulu bir ülke haline gelmemiz, yeniden ümmet olup Türklük bilincimizi kaybetmemiz için devamlı propaganda yapıyor. Bu propagandalara asla aldanmamalı ve Kemalizm'e daha da çok sarılmalıyız.

 

 

Yav git işine be adam. Kim kimi itip kakmış hala daha mağdur edebiyatı yuh be dedirtecek düzeydesiniz. Ulan Avrupa'da 10milyonsunuz. Neyi sizden esirgediler de geri kaldınız. Türkiye'de çok iş becerdinizde tavuğunuza kış diyen mi oldu. 

 

Sen de fabrikalar açıp sanayi kursaydın da itip kaktırmasaydın kendini. Herşeyi başkasından beklemeye alışmışsınız . Devlet yapmadı diyelim ki kendiniz niye yapmadınız yıllarca ? Millete din gibi Kemalizm sattınız. Yani bir sanayi oluşturmak için Kemalist olmak mı gerekiyor.

 

Kemalistlerin akp ile tek derdi şuan devletten ihale alamamaktır. Gerisi hikaye. Şimdi de çinden medet umuyorsunuz.

 

Yazdığın zırvalar aynı frollo zırvaları.

 

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
57 dakika önce, bidonadam2 yazdı:

 

Yav git işine be adam. Kim kimi itip kakmış hala daha mağdur edebiyatı yuh be dedirtecek düzeydesiniz. Ulan Avrupa'da 10milyonsunuz. Neyi sizden esirgediler de geri kaldınız. Türkiye'de çok iş becerdinizde tavuğunuza kış diyen mi oldu. 

 

Sen de fabrikalar açıp sanayi kursaydın da itip kaktırmasaydın kendini. Herşeyi başkasından beklemeye alışmışsınız . Devlet yapmadı diyelim ki kendiniz niye yapmadınız yıllarca ? Millete din gibi Kemalizm sattınız. Yani bir sanayi oluşturmak için Kemalist olmak mı gerekiyor.

 

Kemalistlerin akp ile tek derdi şuan devletten ihale alamamaktır. Gerisi hikaye. Şimdi de çinden medet umuyorsunuz.

 

Yazdığın zırvalar aynı frollo zırvaları.

 

 

Bu ülkede sanayiyi kuran, büyük eğitim, ekonomi ve sağlık atılımını başlatıp yerleştiren bizzat Kemalizmin kendisidir, be cahil!

Bu çağa kadar gelebilmemizin tek nedenidir Kemalizm. Ve de Kemalizm Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden hemen sonra saldırıya uğramış, devlet katında da devam edememiştir ne yazık ki. Bugün geldiğimiz nokta da malumdur işte...  

 

Cahil değil yalnızca, aptal ve kötü niyetlisiniz de. AKP mahsulü cahiller... İnsan iki satır açar tarihini okur, ne olmuş ne bitmiş azıcık merak eder, bakar, ondan sonra konuşur.

Şu ülkede CHP'nin ilk kuruluş zamanı dışında tek bir iktidar dahi yoktur ki Kemalist olsun. Kimse saldırıyorsun, kimi suçluyorsun sen?

Gericilerin ve onların beslemelerinin sağda solda yaptığı rezil propagandadan başka iki satır okumamış cahil sürüsü...

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 21.10.2020 at 19:45, RadikalKemalist yazdı:

Türkler Osmanlı döneminde etrak-ı biidrak gibi sıfatlarla anılır ve üçüncü sınıf vatandaş olarak görülürdü. Osmanlı'da Araplar ve dönme devşirmeler daima el üstünde tutulurken Türkler sadece tarımla uğraşan ve askerlik yapan bir topluluğa indirgenmişti. Osmanlı'da "Türk'üm" demek bile ayıp karşılanırdı.

 

Türklerin Arap dinini kabul edip milli benliğinden uzaklaşması Osmanlı döneminde zirveye ulaşmıştı. Asırlar boyu Arap dini için savaşmaktan Türklerin milli rabıtaları gevşemiş ve milli hisleri uyuşmuştu. Türkler, bir ümmet kişiliksizliğinin içinde eriyip gitmek üzereydi ki... Atatürk diye bir adam çıktı. Ümmetçiliğe ve Arap seviciliğine çok ağır darbeler indirerek Türkleri yeniden bir ulus yaptı. Unutulmaya yüz tutmuş Türklüğün büyük medeni vasfı ve kabiliyeti, Ulu Önder'in de dediği gibi âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğuyordu. 

 

Asırlardır itilip kakılmış ve milli benliğini neredeyse tamamen kaybetmiş Türk ulusu, Atatürk'ün devrimi sayesinde yeniden milli şuur kazanmaya başladı. Artık Türk, yoksul ve ezik birida kul değil; ülkenin asli unsuru ve yegane efendisiydi. 

 

Eğer Atatürk; cumhuriyeti Türk üst kimliği ve Türk kültürü üzerine kurmamış olsaydı, "Türkiye Türklerindir" demeseydi belki de Türk ulusu bugün asimile olmuş olacak yani dünyadan silinecekti.

 

Bugün düşmanlarımız bizim Kemalizm'den kopmamız, Türk üst kimliği değil de alt kimlikler üzerine kurulu bir ülke haline gelmemiz, yeniden ümmet olup Türklük bilincimizi kaybetmemiz için devamlı propaganda yapıyor. Bu propagandalara asla aldanmamalı ve Kemalizm'e daha da çok sarılmalıyız.

Tarihin yanlış bir okuması olmuş. Atatürk'ü Atatürk yapan milliyetçi olması değil, modern Türkiye'nin kurucusu olmasıdır. Atatürk'ü sadece ulusal kurtuluş savaşı kahramınına ve milliyetçisine indirgemek yeterli değil. Osmanlı'da Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar hepsi kendi milli bağımsızlıklarını kendi liderleriyle elde ettiler ama bu liderlerin hiçbirisi dünyada Atatürk kadar saygınlık elde edemedi. Atatürk milliyetçiliği modernleşmede bir araç olarak kullandı.

 

Atatürk olmasaydı da Türkiye milliyetçi olurdu, ki o dönemin idarecileri (Talat, Cemal ve Enver paşalar) zaten Türk milliyetçisiydi, hatta pantürkistti. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı galip gelse Enver Paşa sadrazam olsa gene milliyetçi politikalar izlenirdi. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda vefat etse yerine Kazım Karabekir veya başka bir subay geçse o da Türk milliyetçiliği yapacaktı. Türkiye'deki Türkler bir şekilde buhar olsa bile Türklük yok olmaz ayrıca. Dünyada yüzmilyonlarca Türk var, Türkistan diye coğrafi bölge var. 

 

Milliyetçilik seküler bir ideolojidir ama dini ve ümmetçiliği dışlamak zorunda değildir. Milliyetçilik ve İslam arasında, laiklikle İslam arasında olduğu gibi kesin bir uyuşmazlık yoktur. Atatürk hariç bütün Türk milliyetçileri bir parça ümmetçidir, İslamcıdır. Ziya Gökalp ve Karabekir örneğinde olduğu gibi. Arap milliyetçiliğine dayalı Baasçılık da İslamı dışlamaz. Diğer milliyetçiliklikler, mesela Avrupa'daki milliyetçiler Hristiyanlık değerlerini de savunurlar. Bugün hiçbir dinci Karabekir'in milliyetçi tarafını eleştirmez, dertleri laiklikle olduğu için Karabekir'i Atatürk'e alternatif göstermeye çalışırlar. 

 

Özetle, Atatürk olmasaydı Türkiye çok daha az laik ve modern olurdu ama daha az milliyetçi olmazdı. Muhtemelen, Üç Paşalar Dömeni'nde olduğu gibi ceza hukukunun sekülerizme ama aile hukukunun şeriata/mecelleye dayandığı bir çeşit soft şeriat uygulanırdı. Milliyetçilik insanlığın geri bir aşaması olmakla beraber, Atatürk için bir araçtan başka bir şey değildir. İrrasyonalizme dayandığı için sıklıklıkla dinci akımlarla iyi geçindiği görülmüştür. Günümüz mhp-akp örneğinde ve diğer milliyetçi akımlarda olduğu gibi. 

 

Not: Kesinlikle solcu değilim, Celal Şengör'ü seviyorum :d

tarihinde Noah tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
21 dakika önce, Noah yazdı:

Özetle, Atatürk olmasaydı Türkiye çok daha az laik ve modern olurdu ama daha az milliyetçi olmazdı. Muhtemelen, Üç Paşalar Dömeni'nde olduğu gibi ceza hukukunun sekülerizme ama aile hukukunun şeriata/mecelleye dayandığı bir çeşit soft şeriat uygulanırdı. Milliyetçilik insanlığın geri bir aşaması olmakla beraber, Atatürk için bir araçtan başka bir şey değildir. İrrasyonalizme dayandığı için sıklıklıkla dinci akımlarla iyi geçindiği görülmüştür. Günümüz mhp-akp örneğinde ve diğer milliyetçi akımlarda olduğu gibi. 

 

söylediklerine sadece ek yapmak istiyorum:

nasıl ki atatürk'ü hedef tahtasına oturtanlar büyük bir yanılgı içindeler, atatürk'ü modernizmin miladı saymak da aynı şekilde büyük bir yanılgı olur. islamcıların en büyük yanılgısı da budur. onların modernizmle sorunları olduğu için, bunun baş sorumlusu olarak da atatürk'ü görürler. elbette atatürk'ten nefret etmeleri için çok sebepleri var. hilafeti kaldırması ve yaptığı devrimler vs... ancak osmanlının son dönem padişahları modernleşme yolunda günün şartlarında çok önemli adımlar atmışlardır. biraz daha geriden başlatırsak; genç osman, tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirmiş, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislâmdan almıştır. çok yenilikçi olan genç osman kısa sürede bunun bedelini canıyla ödemiştir. III. selim de uygarlaşma yolunda attığı adımların bedelini hayatıyla ödeyen devlet adamları arasına katılmıştır. II. mahmut ise devlet içindeki direnci kırarak en önemli yenileşme hareketlerine girişmiş, avrupa tarzında yeni okullar açmış; ilköğretim, kız ve erkek öğrenciler için İstanbul’da zorunlu olmuştur. bunlarla sınırlı değil elbette yaptıkları. ve bu yapılanları atatürk'le kıyaslıyor da değilim. bu süreç bir yerde atatürk'ü de hazırlamıştır. bu yüzden "atatürk bir osmanlı subayıydı" diye zaman zaman hatırlatıyorum. ne latin harflerini getirmek atatürk'ün fikridir ne de demokrasiyi getirmek. atatürk'ten çok önceleri latin harflerine geçme fikri kabul görmeye başlamıştır. farklı coğrafyalardaki türklerin, latin harfleriyle ortak bir alfabede buluşmaları yönünde çalışmalar yapılmıştır. ama tarih okumayanlar/okuyamayanlar bunu da bilmezler. tarih bizim etnik kökenimize, babamızın oy verdiği partiye göre okunmaz; kişisel arzularımıza göre yorumlanamaz. atatürk bu tarihi mirasla kararlılıkla, cesaretle devrimleri gerçekleştirmiş ve kendi döneminde değişimin/yenileşmenin önderliğini yapmıştır.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Noah yazdı:

Osmanlı'da Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar hepsi kendi milli bağımsızlıklarını kendi liderleriyle elde ettiler ama bu liderlerin hiçbirisi dünyada Atatürk kadar saygınlık elde edemedi

yunanistan ile bulgaristanı kendi liderleri kurmadı.

Tabi saygınlıkları olmaz. :)

 

 

Alıntı

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Georgios

I. Georgios (Modern YunancaΓεώργιος Αʹ, Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων, Geórgios Αʹ, Vasiléfs ton Ellínon; 24 Aralık 1845 - 18 Mart 1913), 1863 ile 1913 yılları arasında Yunanistan Kralı.

Aslında Danimarka prensidir. 17 yaşında Yunan Parlamentosu tarafından Kral olarak seçilmiştir. Adaylığı zamanın süper güçleri Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya tarafından desteklenmiştir. Selanik'te suikaste uğrayarak yaşamını yitirdi.

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Ferdinand_(Bulgaristan)

I. Ferdinand (d. 26 Şubat 1861 - ö. 10 Eylül 1948), Ferdinand Karl Leopold Maria, Bulgaristan prensi (1887-1908) ve bağımsız Bulgaristan'ın ilk çarı (1908-1918).

Saksonya-Coburg-Gotha prensi I. August'un (Augustus) en küçük oğlu ve Fransa kralı Louis-Philippe'in torunuydu. 7 Temmuz 1887'de, özerk Bulgaristan'ın bir yıl önce tahttan çekilmiş olan ilk prensi I. Aleksandr'ın yerine seçildi. Prensliğinin ilk yıllarında Başbakan Stefan Nikolov Stambolov tarafından yönetilen Ferdinand, başbakanın gözden düşerek istifa etmesinden (1894) sonra ülkenin tek hakimi haline geldi. Hükümdarlığının büyük devletlerce tanınmamasının yarattığı sorunlar, Ferdinand'ın Bourbon prensesi Parmalı Maria Louisa ile evlenmesi (Nisan 1893) ve daha sonra da oğlu Veliaht Prens Boris'i Rum Ortdoks Kilisesi'nde Rus çarı II. Nikolay'ın vaftiz babalığıyla vaftiz ettirmesiyle (Şubat 1896) azaldı. Ferdinand bundan sonra bir hükümdar olarak konumunu güçlendirdi. Bulgaristan tahtının varisinin Ortodoks bir prens olması, Rusya'nın Bulgaristan'la diplomatik uzlaşma yolları aramaya başlamasına yol açtı. Sonunda Ferdinand uluslararası planda tanınmaya başardı. Mart 1896'da Osmanlı Devleti'nden Bulgaristan prensi ve Doğu Rumeli valisi unvanını aldı.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Noah yazdı:

Ben o kişide bahsetmedim. Yunan bağımsızlığı için: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ypsilantis

Yunanlılar'dan başka kahraman gören yok. 

 

Bulgarlarınkini bilmiyorum ama bunların bulgar ve Yunan olmasının bir önemi yok zaten. Bağımsızlık savaşı vermek saygınlık için tek başına yeterli değildir. Naziler'e karşı savaş veren Stalin'in saygınlığı ortada. En çok De Gaulle görüyor o da Atatürk kadar değil.

O dediğin adam başarısız olmuş. Yunanlılar krallarının yabancı olmasını hazmedikleri için onu seçmişler.1974 kadar yunanistanı danimarka prensinin soyundan gelenler  yönetiyor. :)
 

Link to post
Sitelerde Paylaş
16 dakika önce, husnu yazdı:

yunanistan ile bulgaristanı kendi liderleri kurmadı.

Tabi saygınlıkları olmaz. :)

Ben o kişiden bahsetmedim. Bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ypsilantis Adamı Yunanlılar'dan başka kahraman gören yok. Naziler'e karşı savaş veren Stalin'in saygınlığı da ortada. Bağımsızlık savaşı vermek yeterli değil saygınlık için. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, husnu yazdı:
5 dakika önce, husnu yazdı:

O dediğin adam başarısız olmuş. Yunanlılar krallarının yabancı olmasını hazmedikleri için onu seçmişler.1974 kadar yunanistanı danimarka prensinin soyundan gelenler  yönetiyor

 

Adamın seçilememesi başka savaşta başarılı olması başka. O adam bir Yunan ulusal kahramanı. De Gaulle bile seçilemedi bir süre sonra. Sence Stalin neden saygınlık görmedi, Gürcü olduğu için mi?

tarihinde Noah tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, Noah yazdı:

Adamın seçilememesi başka savaşta başarılı olması başka. O adam bir Yunan ulusal kahramanı. De Gaulle bile seçilemedi bir süre sonra. 

ulusal kahraman seçilmesi kurucu olduğunu göstermiyor. :)

 

Günümüzdeki Osmanlı hayranlarının Vahdettini ulusal kahraman ilan etmesi gibi birşey bu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, husnu yazdı:

Günümüzdeki Osmanlı hayranlarının Vahdettini ulusal kahraman ilan etmesi gibi birşey bu.

Kuruculuk savaş kazanmakla olur seçilmekle olmaz, adam savaş kazanıyor. Vahdettin hangi savaşı kazanmış. Savaş kazanmak da yetmiyor işye yetse Stalin saygın olurdu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Noah yazdı:

Günümüzdeki Osmanlı hayranlarının Vahdettini ulusal kahraman ilan etmesi gibi birşey bu.

Atatürk savaşı kazanıp Osmanlı'yı ve şeriatı devam ettirseydi sadece Türkiye'de saygı görürdü, modern Türkiye'yi kurduğu için bütün dünya saygı duyuyor. Bunu anlamak bu kadar zor olmamalı. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, Geta yazdı:

söylediklerine sadece ek yapmak istiyorum:

nasıl ki atatürk'ü hedef tahtasına oturtanlar büyük bir yanılgı içindeler, atatürk'ü modernizmin miladı saymak da aynı şekilde büyük bir yanılgı olur. islamcıların en büyük yanılgısı da budur. onların modernizmle sorunları olduğu için, bunun baş sorumlusu olarak da atatürk'ü görürler. elbette atatürk'ten nefret etmeleri için çok sebepleri var. hilafeti kaldırması ve yaptığı devrimler vs... ancak osmanlının son dönem padişahları modernleşme yolunda günün şartlarında çok önemli adımlar atmışlardır. biraz daha geriden başlatırsak; genç osman, tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirmiş, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislâmdan almıştır. çok yenilikçi olan genç osman kısa sürede bunun bedelini canıyla ödemiştir. III. selim de uygarlaşma yolunda attığı adımların bedelini hayatıyla ödeyen devlet adamları arasına katılmıştır. II. mahmut ise devlet içindeki direnci kırarak en önemli yenileşme hareketlerine girişmiş, avrupa tarzında yeni okullar açmış; ilköğretim, kız ve erkek öğrenciler için İstanbul’da zorunlu olmuştur. bunlarla sınırlı değil elbette yaptıkları. ve bu yapılanları atatürk'le kıyaslıyor da değilim. bu süreç bir yerde atatürk'ü de hazırlamıştır. bu yüzden "atatürk bir osmanlı subayıydı" diye zaman zaman hatırlatıyorum. ne latin harflerini getirmek atatürk'ün fikridir ne de demokrasiyi getirmek. atatürk'ten çok önceleri latin harflerine geçme fikri kabul görmeye başlamıştır. farklı coğrafyalardaki türklerin, latin harfleriyle ortak bir alfabede buluşmaları yönünde çalışmalar yapılmıştır. ama tarih okumayanlar/okuyamayanlar bunu da bilmezler. tarih bizim etnik kökenimize, babamızın oy verdiği partiye göre okunmaz; kişisel arzularımıza göre yorumlanamaz. atatürk bu tarihi mirasla kararlılıkla, cesaretle devrimleri gerçekleştirmiş ve kendi döneminde değişimin/yenileşmenin önderliğini yapmıştır.

Modernizmin değil tabii ki. Ama Atatürk olmasa pek çok radikal adımın atılamayacağı bir gerçek senin de değindiğin gibi.

Link to post
Sitelerde Paylaş
40 dakika önce, Noah yazdı:

yunanistan ile bulgaristanı kendi liderleri kurmadı.

Tabi saygınlıkları olmaz. :)

Sierra Leone'yi İngiltere'den bağımsızlığına kavuşturan Siaka Stevens ne kadar saygı görüyor bir araştır istersen. ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 25.10.2020 at 13:24, Türk Ateist yazdı:

 

Bu ülkede sanayiyi kuran, büyük eğitim, ekonomi ve sağlık atılımını başlatıp yerleştiren bizzat Kemalizmin kendisidir, be cahil!

Bu çağa kadar gelebilmemizin tek nedenidir Kemalizm. Ve de Kemalizm Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden hemen sonra saldırıya uğramış, devlet katında da devam edememiştir ne yazık ki. Bugün geldiğimiz nokta da malumdur işte...  

 

Cahil değil yalnızca, aptal ve kötü niyetlisiniz de. AKP mahsulü cahiller... İnsan iki satır açar tarihini okur, ne olmuş ne bitmiş azıcık merak eder, bakar, ondan sonra konuşur.

Şu ülkede CHP'nin ilk kuruluş zamanı dışında tek bir iktidar dahi yoktur ki Kemalist olsun. Kimse saldırıyorsun, kimi suçluyorsun sen?

Gericilerin ve onların beslemelerinin sağda solda yaptığı rezil propagandadan başka iki satır okumamış cahil sürüsü...

 

 

Yav sizde müslümanlar gibi 1000 yıl öncesinden dem vurmayın.  Ben şu son 60 yıllık süreçte Atatürkçü geçinen Kemalistlere söylüyorum.

 

Hem ne gariptir ki Kemalizm Atatürk'ün ilkelerinde yok. Ölümünden sonra birileri niye Kemalizm lafını söylemek zorunda kalmış olabilir ki?

 

Atatürk kendi ilkelerine bağlı kalmış ama Kemalistler her devrin adamıdır. Tıpkı düşman belledikleri müslümanlar gibi güç neredeyse Kemalistler orada slogan atıyorlar.

 

Kendi ülkenin boyunu ölçmek istiyorsan 100 yıl önceki çağdaşlarının şimdiki seviyelerine bir bak . O zaman göreceksin. He Tayyip akp bok etti falan filan iyi de adam 100 yıllık ülkenin son 25 yılında siyasete girdi. Bu kadar zaman içinde Atatürkçü geçinen Kemalistler ne yapıyordu?

 

Özetle durum şu ki sizi bu ülkede bir şeymiş gösteren tek bir etken var obda dincilerin sıçıp sıvamasıdır. Al birini vur ötekine

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, bidonadam2 yazdı:

 

Yav sizde müslümanlar gibi 1000 yıl öncesinden dem vurmayın.  Ben şu son 60 yıllık süreçte Atatürkçü geçinen Kemalistlere söylüyorum.

 

Hem ne gariptir ki Kemalizm Atatürk'ün ilkelerinde yok. Ölümünden sonra birileri niye Kemalizm lafını söylemek zorunda kalmış olabilir ki?

 

Atatürk kendi ilkelerine bağlı kalmış ama Kemalistler her devrin adamıdır. Tıpkı düşman belledikleri müslümanlar gibi güç neredeyse Kemalistler orada slogan atıyorlar.

 

Kendi ülkenin boyunu ölçmek istiyorsan 100 yıl önceki çağdaşlarının şimdiki seviyelerine bir bak . O zaman göreceksin. He Tayyip akp bok etti falan filan iyi de adam 100 yıllık ülkenin son 25 yılında siyasete girdi. Bu kadar zaman içinde Atatürkçü geçinen Kemalistler ne yapıyordu?

 

Özetle durum şu ki sizi bu ülkede bir şeymiş gösteren tek bir etken var obda dincilerin sıçıp sıvamasıdır. Al birini vur ötekine

sende saçmalamaya başladın.
Altı ilke ve diğer devrimlerin adına komple kemalizm deniliyor.
Atatürk'ün kendi el yazısı ile de var.

 

Alıntı

Kemalizmin Resmiyet Kazanması…

“Kemalizm” CHP’nin Mayıs 1935 tarihinde toplanan Dördüncü Büyük Kurultayı’nda kabul edilen CHP Programı ile resmiyet kazanmıştır. Programın “Giriş” kısmında Kemalizm ile ilgili şu değerlendirme yer almaktadır:
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin programına temel olan ana fikirler, Türk Devrimi’nin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konmuştur.
Bundan başka, bu fikirlerin başlıcaları, 1927 yılında Parti Kurultayı’nca da kabul olunan tüzüğün genel esaslarında ve Genel Başkanlığın, aynı kurultayca onanmış olan bildiriğinde ve 1931 kamutay seçimi dolayısiyle çıkarılan bildirikte saptanmıştır.
Yalnız birkaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır.
Partimizin güttüğü bütün bu esaslar, Kemâlizm prensipleridir”.

https://chp.org.tr/haberler/chp-tarihi

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, bidonadam2 yazdı:

 

Yav sizde müslümanlar gibi 1000 yıl öncesinden dem vurmayın.  Ben şu son 60 yıllık süreçte Atatürkçü geçinen Kemalistlere söylüyorum.

 

Hem ne gariptir ki Kemalizm Atatürk'ün ilkelerinde yok. Ölümünden sonra birileri niye Kemalizm lafını söylemek zorunda kalmış olabilir ki?

 

Atatürk kendi ilkelerine bağlı kalmış ama Kemalistler her devrin adamıdır. Tıpkı düşman belledikleri müslümanlar gibi güç neredeyse Kemalistler orada slogan atıyorlar.

 

Kendi ülkenin boyunu ölçmek istiyorsan 100 yıl önceki çağdaşlarının şimdiki seviyelerine bir bak . O zaman göreceksin. He Tayyip akp bok etti falan filan iyi de adam 100 yıllık ülkenin son 25 yılında siyasete girdi. Bu kadar zaman içinde Atatürkçü geçinen Kemalistler ne yapıyordu?

 

Özetle durum şu ki sizi bu ülkede bir şeymiş gösteren tek bir etken var obda dincilerin sıçıp sıvamasıdır. Al birini vur ötekine

 

Yüzüne tükürsen utanmazsın ki sen. O tiplerdensin. Zerre kadar bilgin yok, merak edip okumamışsın, her satırında kendini daha da rezil ediyorsun ama biliyorum ki asla utanmazsın. AKP tam da sizin gibiler nedeniyle bu kadar güçlendi işte. Kemalizme, onun ne olduğunu bilmemekle kalmayıp biliyormuş gibi iftiralarla, sahte tarihle saldıran aptallar sayesinde.

 

Ülkeyi kuran akıl Kemalist akıldır, sanayiyi, eğitim ve sağlık sistemini kuran Kemalizmdir, bütün zenginliğimizi borçlu olduğumuz yegane akıl yine budur. Son 60 yıllık süreçte de Kemalizm yoktu, aptal. Yukarıda anlattık ya sana? 

 

"Hem ne gariptir ki Kemalizm Atatürk'ün ilkelerinde yok. Ölümünden sonra birileri niye Kemalizm lafını söylemek zorunda kalmış olabilir ki?"

 

Cahil, aptal, okumadan bilmeden atıyorsun deyince suçlu oluyoruz işte. Kemalizm, 1919'da bizim bağımsızlık savaşımızda ortaya çıkan bir terim. İngiltere ve hatta Vahdettin, mücadeleye liderlik eden M. Kemal ve onu destekleyenlere "Kemalistler", "Kemalciler" vb dedi, epeyce küçümsemek ve aşağılamak amacıyla. Sonra İngiliz belgelerinde yerleşik bir ad aldı Kemalizm, mücadelenin adına da Kemalist Hareket falan dediler. Çıkış yeri bu. Kısacası Kemalist, emperyalist işgale karşı bağımsızlık savaşı verenlerin ortak adı oluyor ve hatta Türk zaferi dünyada o dönem Kemalist Zafer olarak anılıyor.

 

Atatürk dogma sevmeyen bir adam olarak ilk zamanlar pek kullanmamış ve muhtemelen hoşlanmamış da. O dönenim yükselen popüler akımları faşizm, Nazizm ve komünizm, malum... Atatürk ise bunların hiçbirine yakın bir adam değil, bu da malum.

Zaferden sonra, zaferi taçlandırmak ve sağlam ülke olabilmek için art arda devrimler yaptı Atatürk. Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi vs alanlarda ilerlemeden zaferi taçlandırmak mümkün değil, hatta ona göre pek bir anlamı da yoktu. 

CHP kuruldu işte, altı adet okla belirlenen prensipler bütünü kondu ortaya, bunların hepsine birden de Kemalizm dendi. Çünkü az önce de söylediğim gibi o çağın akımları faşizm, Nazizm, komünizm vs idi ve bunların hiçbiri olmayacaktık. Kemalizm bunların hepsinin dışında ve ötesinde, yalnızca akıl ve bilimi referans alan bir düşünce olacaktı, oldu da. 

Kemalizm kavramı 1930'lardan sonra ders kitaplarına girdi, CHP'nin parti programına girdi, Atatürk'ün kendi dilinden döküldü, hatta 1937'de anayasada yer aldı. Geri zekalı, cahil seni. Aman da niye Atatürk öldükten sonra Kemalizm demişmiş birileri...


Ne demiştik? Kemalizm bu ülkede cumhuriyetin ilk yılları dışında hayat bulmadı, bulamadı. CHP bile "Kemalizm" tanımını 1953 veya 54 gibi parti programından çıkarıp yerine "Atatürk'ün Yolu" dedi.

 

Bir de bu "Atatürkçü geçinen Kemalistler" ne demek? Sarhoş musun yoksa gerçekten göründüğün kadar cahil ve aptal mı?

Bence ikincisi.

 

Bu ülkenin gerçek Kemalistleri öldürüldü hep. Kemalizm anlatmak için çabalayan vatansever bütün o aydın insanlar birer birer öldürüldü, ortalık da sizin beslendiğiniz o rezil rüsva yazar ve gazetecilere kaldı işte.

Senin gibiler bize sürpriz değil yani. Milyonlarcasınız... 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 24.10.2020 at 23:06, Googler yazdı:

Sen Kemalizmden değil Tayyibizimden bahsediyorsun. 

 

Yukarıda sıçtığın satırlarda Kemalizm yerine Tayyibizm yazınca bağlama cuk oturuyor.

 

Bu gerçek esasen senin kişiliğini de gözler önüne seriyor. 

 

Bilmem farkında mısın?

Bunu böyle algılamak için ruh hastası olmak gerek...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...