Jump to content

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla


Recommended Posts

Tevbe 29-Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Peygamber'inin haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, boyun büküp kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşınız.

Tevbe 53-Yine de ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz."
Tevbe 54-  Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah'ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.

Tevbe 58-  İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse, hoşnut olurlar; eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse, hemen kızarlar.

59-  Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine razı olup, "Bize Allah yeter. Lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resûlü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder (O'nun ihsanını ister)iz" deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu.

Kafirlerin verdiği  para  kabul edilmiyor ama Kitap ehli cizye verinceye kadar savaşılıyor! Burada bir mantıksızlık yok mu?

Tevbe 58 da Kendilerine sadaka verilmediği için razı olmayan yani hoşnut olmayan kafirlerle  ilgili söz söyleniyor. Tevbe 59 da ‘’kendilerine ne verdiyse ‘ ‘ diye bir şey yok. Tevbe 58 de vermek derken kullanılan kelime kökü -ayın, Tı, ye-  . Tevbe 59 da ‘’-onlara-vermek’’ derken kullanılan kelime kökü elif, te, ye .  Yani farklı kelimeler ve farklı anlamlar sözkonusu. Fakat ikisini de vermek olarak çeviriyorlar.

Tevbe 58 de fakir olan kafirlere sadaka veriliyor. Fakir olmayan kafirlere sadaka verilmiyor.

Peki öyleyse tevbe 59 da fakir olmayan kafirlere ne veriliyor? Aslında orada  el ile uzatarak vermek diye bir şey yok. Kafirlere bir şey getiriliyor. Yani kafirlere gelen veya getirilen bir şey var. Kafirlere namaz kılsınlar diye –bu bildiğiniz namaz değil- bir şey getiriliyor.

Tevbe 11- de kafirlikten vazgeçmek diye bir şey yok. Tevbe veya tövbe uzlaşmak demektir. Yani karşılıklı el sıkışıp ahidleşiyorlar.

Tevbe 29 da namaz kılmayan kitap ehli ile cizye verinceye kadar savaşın diyor. Yani hak dini kabul etmeleri namaz kılmaları demek oluyor.

Yani ilk Müslümanlar ile  beraber yaşayan kafirler var. Ve bu kafirlerin namaz( –bildiğiniz namaz değil-) kılmaları gerekiyor. Onlara namaz kılmaları için bir şey getiriliyor, karşılığında onlar da size bir şey getiriyor.( yani zekat.) Bir şey getirmesem de yerine para versem infak etsem derse kabul edilmiyor.

Çok karışık bir iş. Günümüzde kendilerinin Müslüman olduğunu zannedenlerin bunları anlayabileceklerine hiç ihtimal dahi vermem. Anlasalar bile kabul edebileceklerini hiç sanmam.

Ey Türk milleti siz hiçbir zaman Müslüman olmadınız. Siz dinle minle uğraşmayı bırakın ilk önce adam olun. Sizin işid kafalı manyaklarla varacağınız yer cehennem.

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 14.02.2021 at 11:28, nane yazdı:

Sizin işid kafalı manyaklarla varacağınız yer cehennem.

Bilakis. Kuran'ı en güzel uygulayan kişiler IŞİD üyeleridir. 

Eğer cennet-cehennem gerçek olsaydı, cennete gidecek ilk kişiler IŞİD'lilerdir. Bizim tatlı su müslümanı, ılık dindarlar cehennemi boylar. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kehf 79’ da – ben o geminin kusurlu olmasını istedim- diyor.

Kehf 81’de- biz istedik- diyor.

Kehf 82 de  -senin rabbin istedi- diyor.

Yani-ben rabbinin isteklerini biz olarak yaptım- diyor.

Baştan yazayım ben ‘’hızır’’ın çocuğu öldürmesini doğru bulmuyorum.

Devam eden ayetlerde Zülkarneyn güneşi balçıklı bir su kaynağında batar buluyor.

Yani güneş burada karısı olan bir adam oluyor. Balçıklı su kaynağı ise güneşin yani adamın karısının cinsel organı oluyor.

Bu güneşin balçıklı su kaynağında batması sonucunda Alaha secde etmeyen fasık bir kavim oluşmuş. Yani bir kavim olacak kadar çok sayıda çocuk olmuş.

Allah zülkarneyne demiş ki: Onlara, yani bu aileye  doğru yolu göstererek iyilik de yapabilirsin  göstermeyerek kötülük de yapabilirsin.

Yani tercih senin demiş. Önceki ayetlerde ‘’hızır’’a tercih senin dememiş olabilir mi?

Bence dememiş olamaz.

Kehf 87- Zülkarneyn şöyle dedi: Kim zulmederse biz ona azab edeceğiz.

Yani Zülkarneyn de ‘’biz’’ derken Allah adına konuşuyor.

İnsanlar ne tür bir amel yaparlarsa yapsınlar Allahın onlara vermiş olduğu imkanları kullanarak yaparlar.

Amel: İnsanın kendisine fayda sağlayan bir iş yapmasıdır. Tavla oynamak veya futbol maçı seyretmek amel değildir. Musanın adamı öldürmesi de kendi ameli değidir; çünkü ona bir faydası yoktur bu işin. Kasas 15 ….haza min ameli şşeytani….  Şuara 19- ve fealte  fe’aleteke……..

İyi amelleri Allah onaylıyor, kötü amelleri ise onaylamıyor ama engel de olmuyor.

Yani iyi veya kötü her şeyi yapan Allah oluyor.

Hud 9- İnsana bizden bir rahmet tattırsak….

Burada Allah biz derken İnsanları da işin içine katıyor. Yani bir insan size iyilik yaptığı zaman aslında Allah iyilik yapmış oluyor.

Nasıl olur demeyin? Kuranda ki din anlayışı bütün insanları Allahın varlığının içinde görüyor.

Ben nasıl görüyorum diye sorarsanız. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorsam nasıl yazıyorum? Onu da bilmiyorum.

Kehf 90- Zülkarneyn güneşin doğduğu yere varmış. Güneş her yerde doğabilir.Yani sabah vaktine ulaşmış veya gecenin sonunun gündüzün başı ile birleştiği yere varmış. Yani zülkarneyn bu cahil aileye oral seks yapmayı öğretmiş.

Yasin 71- Ellerimizle bir fayda sağlamak için işleme tabi tuttuğumuz bedenlerden –(bazılarını)- onlar için yarattığımızı görmüyor lar mı? Bu sayede onlara sahip oluyorlar.

Herkes davar (koyun keçi deve sığır) sahibi olamaz.= Tevbe 92.

İçinde deve olmayan sürüye En’am denmez.

Sonra o devirde hiç kimse ben Allahın deve yarattığını görmüyorum diyemez.= Ankebut 61.

Yasin 71’ de ‘’Görmüyorlar mı’’ derken bu fikre sahip değiller mi demek istiyor=Mü’min 29- …kale firavnü ma üriyküm illa ma era

Hepsi bu fikre sahip fakat şükretmek; yani Allahın nimetini başkaları ile de paylaşmak işlerine gelmediği için bazıları görmezden gelebiliyor.

 Yani burada bazı insanların görmek istemeyeceği bir şey ortaya konuyor. Cahiliye döneminde müşriklerin hepsi Allahın varlığını kabul ediyordu. Yasin 71. Ayette görmek istenmeyebilecek  veya görmezden gelinebilecek şey insan bedenleridir.

 En’am davar anlamına gelebilir ama insan bedeni anlamına da gelir.

İnsan bedeni anlamı gerçek anlamdır. Sığır koyun keçi deve müteşabihtir.

Ben En’am kelimesinin Kuranla ilk muhatab olan insanlar tarafından öncelikle insan bedeni olarak anlaşıldığını düşünüyorum. Yani onlar koyun veya deve derken teşbih yapıldığını anlıyorlardı.

Yasin 71 de ki ‘’eller’’; cinsel organlardır.

Yasin 72- Biz o bedenleri kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kımının üstüne binerler -yani evlenirler- bir kısmını da sadece yerler -yani oral seks yaparlar-.

Yani mesela; devenin üstüne binerler, koyunun üstüne binmezler.

 Şimdi beni kimse yanlış anlamasın. Ben herkes oral yapsın, kurana göre bu iş serbesttir demiyorum.

Böyle bir şey hastalıkların hızla yayılmasına sebep olur. Sonra insanların özel hayatlarına karışmak hiç doğru olmaz. Ben sadece Kuranı doğru olarak anlatmaya çalışıyorum. Çünki bıktım; her tarafta işid kafalı bir salak görmekten bıktım. Benim yazdıklarımı burada kaç kişi okur, yani bir işe yarar mı? Bir işe yaradığını ben görmem.

Ama ben bir kıvılcım çakıyorum. Eninde sonunda eğer bu yazdıklarım burada duracaksa bir işe yarayabilir diye düşünüyorum. Cinsellik bir tabu. Ama insanlar yazılı olarak bunlara ulaşabilirlerse işid kafalı salakların etkisinden kurtulabilirler belki. Cinsellik bir tabu olmaktan çıkarsa kurulu düzen bozulur. Yani kurulu düzenin savunucuları cinselliğin bir tabu olmaktan çıkmaması için ne gerekiyorsa yapmak zorundalar. Bu şu demek oluyor ya karanlık taraftasınız ya da aydınlık tarafta. Bunun ortası yok. İslamın ılımlısı olmaz.

Kehf 57- İki eliyle yaptıklarını unutarak kendisine hatırlatılan rabbinin ayetlerindan yüzçevirip uzaklaşandan daha zalim kim olabilir?

İki eliyle yaptıklarını unutarak yani bir tabu haline getirerek aslında mescidleri yasaklamış oluyor.=Bakara 114

Güneş, ay, gece gündüz, yeryüzü, gökyüzü, gemiler, ağaçlar, meyveler yani Allahı işaret eden bütün kuran ayetleri insanların iki elleri ile yani cinsel organları ile yaptıkları şeyleri anlatır.

Hud 5- İyi bilin ki, onlar rablerinden gizlenmek için göğüslerini birleştirerek çiftleşirler, elbiselerine de  iyice gömülürler.

Hac 65-…….. gökyüzünü izni olmaksızın yere düşüp çarpmasın diye tutar….

Burada gökyüzü penisler oluyor. Yeryüzüde dişi organlar.

Bakara 257- Allah inananları yönlendiren yöneticidir onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirleri yönlendiren ise taguttur. (Yani putlar adına konuşan insanlar.)

Haşr 19- Alahı unuttukları için Allahın da onlara kendi ruhlarını unutturduğu kişiler gibi olmayın.

İnsanın kendi nefsini unutması demek Allahı unutması demek.

Bakara 286- Allah bir insanın nefsine onun rahatlığı haricinde başka bir şey yani sıkıntı zorluk yüklemez.

Kazandığı kendi lehinedir zorla kazandığı ise aleyhinedir.

Sayın Freudyen cennet cehennem var mı yok mu bilemem ama siz bu kuranı gerçekten anlamıyorsunuz.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...