Jump to content

EVRENDE DÜZEN Mİ VAR YOKSA KAOS MU?


Recommended Posts

KAİNATTA DÜZEN Mİ VAR , YOKSA KAOS MU ?

Teistler evrende ince ve hassas bir düzen olduğunu söyleyerek Allahın varlığına kainattaki  bu düzeni delil gösterirler. Ateistler ise evrende düzen olmadığını hatta fizikte kaos teorisi olduğunu söyleyerek buna karşı çıkarlar.

Öncelikle şu kavram kargaşasına bir son vererek şu ikisini birbirinden ayıralım. Depremler, Hayvanların birbirini yemesi, ölüm, savaş, hastalık, kıtlık, tecavüz, sakat çocukların doğması gibi olaylar evrendeki düzen konusunun değil , kötülük konusunun alanına giriyor. Allahın rahmetiyle bu kötülüklerin bağdaşmaması veya bağdaşması teodise denilen bir konunun inceleme alanı, bu hadiselerin varlığı Allahın yokluğuyla değil, Allahın merhametli oluşuyla, merhametsiz oluşuyla yada daha az merhametli oluşuyla ilgilidir . Biz bu yazımızda evrendeki fiziki düzeni konuşacağız.

Kainata baktığımızda inanılmaz bir düzen görürüz. Makro alemden mikro aleme kadar her şeyde bir KURALLILIK vardır buda bize kainattaki düzeni gösterir. Bu cümleyle neyi kastediyorum.

Bir şehir bir metropol hayal edin. Bu metropolde düzen olup olmadığını nasıl anlarız. Öncelikle kurallar kanunlar olmalıdır. Sosyal kanunlar,Trafik kuralları ve farklı parçalar için farklı kurallar olmalı mesela okulda öğretmenler için kurallar öğrenciler için kurallar vardır. Trafikte kamyon sürüleri için kurallar, taksi sürücüleri için kurallar vardır. Yayalar için kurallar vardır.Mesela kırmızı ışıkta durmalısınız. Şoförseniz takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalı. Ama bu düzen için yetmez asıl önemli olan bu kurallara uyuluyor mu ? Hindistan trafiğinde kimse kurallar uymadığı için Hindistan trafiği düzensiz deriz. Ama Norveçte trafik kurallarına uyulduğu için Norveç trafiği düzenli deriz. O halde düzen olması için şunları şarttır;

1-Kanunlar,kurallar olmalı

-Parçaların ve bütünlerin ayrı ayrı ve birbirine bakan kuralları olmalı

2-Bu kanun ve kurallara ayrı ayrı uyulmalı.

Şimdi bu soruları kainat için soralım ,

Parçalar için genel ve özel kurallar var mı ?

Parçalar bu genel ve özel kurallara uyuyor mu ?

Vereceğimiz cevap tabi ki evet olacaktır. Evrende gördüğümüz fizik,kimya,biyoloji ilimleri olsun ürettiğimiz teknoloji olsun bize böyle bir düzenin olduğunu göstermektedir. Bilim evrendeki parçaların genel geçer kuralları olduğu ve bu kurallara zaman ve mekan bağımsız uyulduğu ön kabulüyle yapılır.

Bilim aynı yüke sahip iki parçanın belli bir yasayla birbirini ittiğini defalarca gözlemledikten sonra bütün aynı yüklü parçacıkların birbirini ittiği genellemesini yapar. Oysa biz bin yıl önceki ışık yılındaki bir yıldızın parçanın üzerinde deney yapmamışızdır ama orada da bu yasaya itaat edildiğini kabul ederiz. İşte bunu yapan şey evrendeki düzendir. Çünkü birbirinden farklı trilyonlarca parça şu anda aynı kanunlarla hareket ediyorlar. Mesela 2 hidrojen atomuyla 1 oksijen atomunun belirli kurallarla birleşip bir molekül oluşturduğunu bunun belirli aralıklarla ve belirli açılarla olduğunu defalarca gözlemledikten sonra bütün su molekülleri için bunun böyle olduğunu söyleriz. Birbirinden habersiz trilyonlarca 2HO molekülünün aynı kurallara uyduğunu söylüyorsak ve belirli bir sıcaklık donma durumuna geçip bir korografi(su molekülünün geometrik şekli) sergiler gibi belli geometrik kurallarla şekil aldığını kabul ediyorsak. Ve bu Türkiyedeki bir su molekülünde böyle olduğu gibi Alaskada donan bir su molekülünde de böyle olduğunu söylüyorsak işte bu evrendeki düzen sayesinde birbirinden ayrı parçaların aynı kurallarla hareket etmesi sayesindedir. Bakın sadece 2HO  molekülünden bahsettim bunun gibi aynı kurallara uyan bir sürü molekül var.

Birbirinden habersiz trilyonlarca parça

NEDEN?

NASIL?

Aynı kurallara uyabiliyor. Bunu böyle kabul ettik . Evrendeki bütün fizik bütün açıklamalar  bu ön kabule dayanıyor. Bir evrimcinin kaostan düzensizlikten bahsetmesi çok saçmadır. Çünkü evrim teorisi için çok temel olan fosil bilimi paleontolojide fosilllerin yaşının hesaplanmasında kullanılan pek çok yöntem elementlerin her birinin belirli kurallarla hareket ettiği ön kabulüne dayanır. Aslında bütün kimya biliminin oluşması buna dayanır. Kimya bilimindeki düzene inanmadan evrim teorisinden bahsetmeniz mümkün değil. Bir örnek daha vereyim bugün siz karbon 14 atomunun yarı ömrü olduğunu ve bu sürede yarısının 6C------(-1B)+7N Dönüşüp beta ışıması yaptığını ve bunun bütün C14 atomu için geçerli olduğunu düşünmeden ne kimya yapabilirsiniz nede fosillerin yaşını hesaplayabilirsiniz. Şu anda farklı ortamlarda bütün C14 testi yapan bilim adamlarının bilinçaltında bütün C14 atomunun kendi radyoaktif kurallara uyduğunun ön kabulü yatar ve bu ön kabule güvenirler. Peki NEDEN ve NASIL ? şu anda trilyonlarca birbirinden ayrı atom veya foton neden ve nasıl aynı kurallara uyuyorlar ve hareket edebiliyorlar ? Bunu yapabilecek özelliklere sahipler mi ? Bunun gibi binlerce örnek verilebilir.

İVMELENEN YÜKÜN MAYETİK ALAN OLUŞTURDUĞU GENELLEMESİ,KÜTLE ÇEKİMİ GENELLEMESİ

MOMENTUM KORUNUMU GENELLEMESİ, OPTİK YASALAR…. Vs

Evet evren fiziksel, kimyasal, elektronik, biyolojik kurallarla doludur. Zaten bu kurallar sayesinde bilim yapabiliyoruz. Bu kainat bizim bilim yapabildiğimiz bir yer bunu hiç düşündünüz mü ? burası bütün ayrıntılarıyla matematiksel eşitlikler fiziksel formüller bulabildiğimiz bir yer. Burada nasıl kaostan düzensizlikten bahsedebiliriz? Kaosta kanun bulamassınız, düzensizlikte olaylar formülize edilmez. Eğer evrende düzensizlik olsaydı ve parçalar rastgele hareket etseydi evrende tek bir formül bulamazdık. Evrene dair tek bir bilim dalımım oluşması mümkün olmazdı. Ve teknolojide üretemezdik. Şu an elimizdeki bütün teknoloji bilgisayarlar, makinalar, robotlar evrende elektronikle ilgili kuralların kusursuz bir şekilde uygulanacağına olan güven sayesinde üretilebiliyorlar. Kameradan görüntü çıkması, bilgisayardaki işlemler, internete bağlanma… vs  işte bunlar trilyonlarca parçacığın kendi ELEKTRONİK,MEKANİK,OPTİK pek çok yasaya uyması sayesinde oluyor. Peki NEDEN ve NASIL ? bakın BİG-BANGİ sormuyorum yıllarca önceki olaylardan bahsetmiyorum şu anda gerçekleşen atom ve atomaltı parçacıklarının aynı kurala şaşmadan nasıl uyduğundan bahsediyorum. İşte bütün bu kurallar bize Kainattaki muhteşem düzeni gösterir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 69
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Evrenin her yerindeki fizik kuralları aynı değildir. Farklı kütle çekim etkisinde farklı aksiyonlar ortaya çıkıyor.

Atom altı parçacıklar hakkında birşeyler okusaydın herhangibir kurala uymadığını,tamamen kaotik olduğunu bilirdin. Beyinsiz !! bi konu hakkında konuşmadan önce aç bi oku. Bilmiyorsan konuşma. 

tarihinde Teşup'unOğlu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bence evrende düzen var ama nasıl var ?Dünyada yaşayan bütün insanlar istinasız kendi içlerinde ki kaosu düzene çevirebilirlerse evrende düzen var olur. Biraz spritüel bir sallama olduğunu düşünebilirsiniz, ama gerçeği de yansıttığı o kadar kolay inkar edilmemeli..

tarihinde TanrıBeniNiyeKorudu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 01.03.2021 at 11:45, Teşup'unOğlu yazdı:

Evrenin her yerindeki fizik kuralları aynı değildir. Farklı kütle çekim etkisinde farklı aksiyonlar ortaya çıkıyor.

Atom altı parçacıklar hakkında birşeyler okusaydın herhangibir kurala uymadığını,tamamen kaotik olduğunu bilirdin. Beyinsiz !! bi konu hakkında konuşmadan önce aç bi oku. Bilmiyorsan konuşma. 

Atom altı parçacıklar kendi içlerinde kaotikken makro düzeyde nasıl düzenli yapılar inşa edip düzenli davranabiliyorlar?

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Atom altı parçacıklar kendi içlerinde kaotikken makro düzeyde nasıl düzenli yapılar inşa edip düzenli davranabiliyorlar?

Kesin arap putu yapıyordur demi. 

 

Seni beyinsiz, düzenli yapı olduğunu nerden çıkardın. O inşa olunan yapının düzenli davrandığını nereden uydurdun.

Bir bıçak ele alalım, bu bıçak senin tabirine göre atomları ve atom altı parçacıkları düzenli davrandığı için bıçak şeklinde duruyor. Peki beyinsiz o bıçak sonsuza kadar aynı mi kalıyor sorarım sana. 100 yıl geçse,1000 yıl geçse aynı mi kalıyor. Yoksa üzerinde oksitlenmeler meydana gelip bozulmaya mı başlıyor.

Evrende değişim esastır. Hiçbirsey yerli yerinde ve sabit değildir. Her kural her an değişebilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Teşup'unOğlu yazdı:

Kesin arap putu yapıyordur demi. 

 

Seni beyinsiz, düzenli yapı olduğunu nerden çıkardın. O inşa olunan yapının düzenli davrandığını nereden uydurdun.

Bir bıçak ele alalım, bu bıçak senin tabirine göre atomları ve atom altı parçacıkları düzenli davrandığı için bıçak şeklinde duruyor. Peki beyinsiz o bıçak sonsuza kadar aynı mi kalıyor sorarım sana. 100 yıl geçse,1000 yıl geçse aynı mi kalıyor. Yoksa üzerinde oksitlenmeler meydana gelip bozulmaya mı başlıyor.

Evrende değişim esastır. Hiçbirsey yerli yerinde ve sabit değildir. Her kural her an değişebilir.

Kurallar  değişmiyor  ki h2 ile oksijen  bir araya  geldiğinde  her şartta  su molekülü  çıkıyor.Kütle varsa kendine çekim  uyguluyor.Kisacasi  evrende  kurallılık  hakimdir  entropi  falanda demeyin  her şey  eninde sonunda  bir kurala göre  gidiyor. Gezegenler  çarpışıyor  depremler  oluyor  gibi komik iddialarla  da gelmezsiniz  umarım. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 02.03.2021 at 19:08, Teşup'unOğlu yazdı:

Kesin arap putu yapıyordur demi. 

 

Seni beyinsiz, düzenli yapı olduğunu nerden çıkardın. O inşa olunan yapının düzenli davrandığını nereden uydurdun.

Bir bıçak ele alalım, bu bıçak senin tabirine göre atomları ve atom altı parçacıkları düzenli davrandığı için bıçak şeklinde duruyor. Peki beyinsiz o bıçak sonsuza kadar aynı mi kalıyor sorarım sana. 100 yıl geçse,1000 yıl geçse aynı mi kalıyor. Yoksa üzerinde oksitlenmeler meydana gelip bozulmaya mı başlıyor.

Evrende değişim esastır. Hiçbirsey yerli yerinde ve sabit değildir. Her kural her an değişebilir.

 

yöneticiler bu adam sürekli iletilerinde hakaret ediyor buna karşı bir uyarınız yok mu ?

 

bıçak örneğini vermişsin bende aynı şeyi diyorum. Neden bıçak durduğu yerde paslanıyor, nasıl sürekli aynı davranışı gösteriyor ??? buna cevabın var mı 

bir önceki iletinde hakaret etmişsin kuantum demişsin atomaltı parçacıklarının farklı hareket ettiğini söylemişsin. Bak şimdi şu örneği iyi oku

 

otuz kişi kumsalda bir araya gelerek bir türk bayrağı şekli oluştursun. Türk bayrağı şeklini oluşturmak için her bir birey farklı vazifededir. Ama totalde bir bütünlük arz eder. İşte Atom altı parçacıkları farklı kaotik davranışlar sergilese de kümülatif bazda düzen bozulmuyor, 2 hidrojen ve 1 oksijen bir araya gelince su oluyor. Su 0  derecede donuyor ve buna benzer bir sürü kanun ve kural aynı şeyi yapıyor.

 

Hakaretin dolayı engellendin 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

düzen olmasaydı evren olmazdı, canlılık olmazdı.

ama bu düzen, senin anladığın/anlattığın şekilde bir düzen değil.

bütün canlıların birbirini yediği bir düzen.

bir virüsün bile bütün insanlığı tehdit ettiği bir düzen.

canlılığın ortaya çıkışından bugüne sayısız türün soyunun kuruduğu bir düzen.

her türlü sömürü ve tecavüze seyirci kalınan, güçlünün kazandığı bir düzen.

sağlık hizmetlerine erişimin yoksa her an hastalıklarla pençeleştiğin bir düzen.

hayvan isen insan denen bazı canavarlarca her türlü işkenceye maruz kalabildiğin bir düzen.

dünya nüfusunun bilmem kaçının gözlük kullanmak zorunda olduğu bir düzen.

eşcinselliğin, kısırlığın, iktidarsızlığın, akıl hastalıklarının boy gösterdiği bir düzen...

yani, her şeyin yolunda gittiği bir düzen yok. mükemmellik yok.

elbette şaşırtıcı bir düzen var. insanın bilime sarılmasının sebebi de bu.

hem bu düzeni anlamak hem de bu düzenin aksayan yönlerini onarmak için.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
55 dakika önce, Geta yazdı:

düzen olmasaydı evren olmazdı, canlılık olmazdı.

ama bu düzen, senin anladığın/anlattığın şekilde bir düzen değil.

bütün canlıların birbirini yediği bir düzen.

bir virüsün bile bütün insanlığı tehdit ettiği bir düzen.

canlılığın ortaya çıkışından bugüne sayısız türün soyunun kuruduğu bir düzen.

her türlü sömürü ve tecavüze seyirci kalınan, güçlünün kazandığı bir düzen.

sağlık hizmetlerine erişimin yoksa her an hastalıklarla pençeleştiğin bir düzen.

hayvan isen insan denen bazı canavarlarca her türlü işkenceye maruz kalabildiğin bir düzen.

dünya nüfusunun bilmem kaçının gözlük kullanmak zorunda olduğu bir düzen.

eşcinselliğin, kısırlığın, iktidarsızlığın, akıl hastalıklarının boy gösterdiği bir düzen...

yani, her şeyin yolunda gittiği bir düzen yok. mükemmellik yok.

elbette şaşırtıcı bir düzen var. insanın bilime sarılmasının sebebi de bu.

hem bu düzeni anlamak hem de bu düzenin aksayan yönlerini onarmak için.

 

Adam.bunlar kötülük  problemi  kapsaminda  sorulabilir  demiş.Esas düzeni  açıklamanız  lazim  kurallı hareketler  atomlar birbiriyle neden  etkilesiyor  gibi sorular? 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bıçak asla bıçak olarak kalmaz,paslandiktan sonra o pas ta pas olarak kalmaz. Kara delikler bütün elementleri içinde toplar, daha sonra sıkışıp patlayarak tekrar dağıtır. Hiçbir şekilde, hicbirşey aynı kalmıyor. Her defasında farklı aksiyonlar farklı sonuçlar ortaya doğuyor. Düzen bunun neresinde ??

 

Üstelik kozmolojik takvime baktığınızda dünya yaşamı 4.5 milyar yıl içerisinde son 1 saniyede olup biten herşeydir. Bu 1 saniyeyi nasıl düzen olarak görürsünüz bre beyinsizler. Milyonlarca yıl olan değişimi görmez de aradan 1 saniyeye bakıp aha da ne güzel düzen demek salaklık değilde nedir.

tarihinde Teşup'unOğlu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Teşup'unOğlu yazdı:

Bıçak asla bıçak olarak kalmaz,paslandiktan sonra o pas ta pas olarak kalmaz. Kara delikler bütün elementleri içinde toplar, daha sonra sıkışıp patlayarak tekrar dağıtır. Hiçbir şekilde, hicbirşey aynı kalmıyor. Her defasında farklı aksiyonlar farklı sonuçlar ortaya doğuyor. Düzen bunun neresinde ??

 

Üstelik kozmolojik takvime baktığınızda dünya yaşamı 4.5 milyar yıl içerisinde son 1 saniyede olup biten herşeydir. Bu 1 saniyeyi nasıl düzen olarak görürsünüz bre beyinsizler. Milyonlarca yıl olan değişimi görmez de aradan 1 saniyeye bakıp aha da ne güzel düzen demek salaklık değilde nedir.

Adam buna düzen  dememiş ki kurallilik  var demiş. Karadeliktede  kurallilik  var kendine  göre  yildizlarda  da gezegenler de de.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şüphe yok ki Allah zerre kadar zulmetmez. Zerre miktarı iyilik bile olsa onu katkat arttırır ve yapana, kendi katından büyük bir mükafat verir. Nisa 40

 

Eğer şunları zulüm, merhametsizlik, kötülük, işkence olarak kabul edersek, içeriğinde şunlara neden olan, ama merhametsizlik, kötülük yapmayan, işkence, zulmetmeyen allah söylemi barındıran islam yanlıştır.

 

Ama tabi tuhaflık bu ya. İslama göre, şunlara neden olan allahı eleştirmek, ona karşı çıkmak zulüm ve kötülüktür. Peki bu oksimoronluklar, absürtlükler de bu mükemmelliğin içinde mi? Mesela yine çocuğumuzun acı çekmesini ve ölmesini istemiyoruz diyen bir anne, babanın çocuğun varoluşuna neden olarak acı çekmesine ve ölmesine neden olmaları ve aynı zamanda bir zihinsel uyumsuzluk içinde çocuğa acı çektiren ve öldüren allaha tapınmaları bu mükemmeliğe dahil midir? Evlat acısının yaşandığı bir yerde, evlat acısı yaşayan kimseler varken, evlat acısı yaşattığı söylenen allaha, allah kimseye evlat acısı yaşatmasın diye saçma sapan dua etmek de mesela bu mükemmeliğin içinde mi?

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Öldürmeye karşıyım diyen bir müslümanın, aynı zamanda hepinizi öldüreceğim, öldürülmeden kaçamazsınız diyen allaha tapınması, ona karşı çıkmaması da bu mükemmelliğin içinde mi? 

 

De ki: “Eğer ölümden ve öldürülmekten kaçarsanız, bu kaçışınız, size bir fayda vermeyecektir. Böyle bir durumda çok az yaşatılacaksınız.” Ahzap 16

Her can ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Zira bu dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Ali imran 185

Nerede olursanız olunuz ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa “bu Allah'tan” derler; başlarına bir kötülük gelince de “bu senden” derler. “Hepsi Allah'tandır” de! Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. Nisa 78

Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ankebut 57

De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” Cuma 8

Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. Bakara 28

O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Yunus 56

Doğrusu biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin vârisi biziz. Hicr 23

Allah sizi yaratmıştır, sonra öldürecektir, içinizden bir kısmı da ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken bilmez olurlar. Doğrusu Allah bilendir, her şeye Kadir'dir. Nahl 70

Dirilten de, öldüren de o'dur. Gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesi de O'nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Muminin 80

Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, daha sonra da dirilten Allah'tır. O'na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Rum 40

Dirilten, öldüren O'dur. Bir şeye karar verirse "Ol" der, o da oluverir. Mumin 68

O'ndan başka tanrı yoktur. O yaşatır ve öldürür. Sizin de, önceki atalarınızın da rabbidir. Duhan 8

De ki: “Sizi Allah diriltir, sonra öldürür, sonra sizi şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Casiye 26

Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş ancak bizedir. Kaf 43

O diriltir, O öldürür. Necm 44

Göklerin ve yerin mülkiyeti O'nundur. O, yaşatır ve öldürür. O, her şeye gücü yetendir. Hadid 2

Link to post
Sitelerde Paylaş

Rabbim yağmur diye dua eden bir müslümanın, aynı zamanda yağmurun yağması koşullara bağlıdır demesi bu mükemmelliğin içinde mi? Madem öyle ya, yağmurun yağması koşulların oluşması gerekiyor. Öyleyse ne diye rabbim yağmur yağdır diye dua ediyorsun ki, rabbinden bir mucize beklemiyorsan, rabbin duanı gerçekleştirmek için, ol diyecek ve yağmur bulutları oluşturmayacaksa, fil ordusunu taşlayan ebabil kuşları, denizin yarılması gibi bir yardımda bulunmayacaksa eğer. Değil mi ama? Şu kadar içinde yağmur yağdır rabbim dedin, koşullar oluştu ve yağmur yağdı. Hadi yağmurun yağması için koşullar oluşmazsa, ne yapacaktı bu durumda rabbin? Yoksa koşullar gereği istediğinin olmasına mı, allahın ettiğin duayı gerçekleştirmesi olarak görmektesin? Tamam evren mükemmel bir düzen de, bu yanlışlar, bu tutarsızlıklar, bu mantıksızlıklar, oksimoronluklar ne olacak? Evren mükemmel düzen ama sen yanlış şıkkı işaretliyorsun. 

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Buzul yazdı:

Rabbim yağmur diye dua eden bir müslümanın, aynı zamanda yağmurun yağması koşullara bağlıdır demesi bu mükemmelliğin içinde mi? Madem öyle ya, yağmurun yağması koşulların oluşması gerekiyor. Öyleyse ne diye rabbim yağmur yağdır diye dua ediyorsun ki, rabbinden bir mucize beklemiyorsan, rabbin duanı gerçekleştirmek için, ol diyecek ve yağmur bulutları oluşturmayacaksa, fil ordusunu taşlayan ebabil kuşları, denizin yarılması gibi bir yardımda bulunmayacaksa eğer. Değil mi ama? Şu kadar içinde yağmur yağdır rabbim dedin, koşullar oluştu ve yağmur yağdı. Hadi yağmurun yağması için koşullar oluşmazsa, ne yapacaktı bu durumda rabbin? Yoksa koşullar gereği istediğinin olmasına mı, allahın ettiğin duayı gerçekleştirmesi olarak görmektesin? Tamam evren mükemmel de, bu yanlışlar, bu tutarsızlıklar, bu mantıksızlıklar, oksimoronluklar ne olacak? Evren mükemmel ama sen yanlış şıkkı işaretliyorsun. 

Hep aynı  teraneler be aga.

Adam kurallilik  olan düzeni  sormuş  siz kötülüğe  getirmişsiniz  mevzuyu 

Link to post
Sitelerde Paylaş
6 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Hep aynı  teraneler be aga.

Adam kurallilik  olan düzeni  sormuş  siz kötülüğe  getirmişsiniz  mevzuyu 

Tamam evren mükemmel, onu kabul ettim, sen de şu sorulan soruya bir yanıt ver. Ben evrenin mükemmel olduğunu kabul ettim, ama sen islamda bir mantıksızlık varsa kabul edecek misin? Bana dua edin, sıkıntıları gideririm diyen allahtan geçim sıkıntısı nedeniyle yardım isteyen birine yine allah nasıl yardım eder mesela? Edilen duada allaha verilen etki ve rol nedir?

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Eyyûb'u da an! Hani o: “Bana bir dert dokundu. Ve Sen, merhamet edenlerin en merhametlisisin.” diye Rabbine seslenmişti. Enbiya 83

 

Peygamber eyübün, kendisine eziyet eden, acı çektiren, zarar veren allaha merhametsizsin demek yerine merhametlisin demesi de bu mükemmelliğin içinde mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Buzul yazdı:

Tamam evren mükemmel, onu kabul ettim, sen de şu sorulan soruya bir yanıt ver. Ben evrenin mükemmel olduğunu kabul ettim, ama sen islamda bir mantıksızlık varsa kabul edecek misin? Bana dua edin, sıkıntıları gideririm diyen allahtan geçim sıkıntısı nedeniyle yardım isteyen birine yine allah nasıl yardım eder mesela? Edilen duada allaha verilen etki ve rol nedir?

Evet ediyorum  problem  değil  evren duzenliyse  bir tasarım  ürünü  olamaz  mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...