Jump to content

Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme


Recommended Posts

Ezra yani Uzeyr’in Allah’ın oğlu olması meselesi hakkında İslami ve Yahudi kaynaklar arasında bir değerlendirme yaptım. İslami tarihi kaynağa göre Tevbe suresi 30.ayet Muhammed’in Sellam bin Mişkem ve Numan bin Evfa gibi isimlerle tartışması üzerine inmiştir. Yahudiler Muhammed’e “sen kıblemizi terk ettiğine göre ve Uzeyr’i Allah’ın oğlu olarak görmediğine göre biz sana nasıl uyabiliriz?” (1)demişlerdir. Bunun üzerine Muhammed’e Tevbe suresi 30. Ayet nazil olmuştur “Yahudiler “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler, Hristiyanlar da “Mesîh (Îsâ) Allah’ın oğludur” dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin! (Gerçeklerden) nasıl da yüz çeviriyorlar!”

 

Müslüman kelamcılara göre Arabistan’da Hz. Muhammed zamanında bu inanca sahip Yahudiler varmış dolayısıyla bu ayet bunun üzerine inmiştir. Burada yaptıkları savunma kesinlikle geçersizdir çünkü tevbe suresi 30. Ayet tüm Yahudileri genelleyici bir üslupta Uzeyr Allah’ın oğlu demektedir o ayette bazı Yahudiler Uzeyr Allah’ın oğludur gibi bir lafız söz konusu değil işte ayetin Arapçası” وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌۨ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَس۪يحُ ابْنُ اللّٰهِۜ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْۚ يُضَاهِؤُ۫نَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُۜ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُۘ اَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾”. Buna ek olarak ana akım Yahudilerce o dönemde Ezra’yı tanrının oğlu olarak gören(heretik bir anlamda) heretik bir mezhebin kaydı yoktur ama Müslümanlara göre böyle Yahudiler sözde vardı.

 

Yahudiler birinin dindarlığına atfen Tanrının oğlu lafzının nadiren kullanıldığını dile getirmektedirler. Jewishencyclopedia’ya göre söz konusu lafız Hristiyanlıktaki gibi teslis anlamına gelmekten ve Ezra için tanrısallık ifade etmekten yoksun olmakla birlikte dindarlık anlamında Tanrıya yakınlık ifade etmektedir(2). İsrail hükümdarlarına da Tanrın çocukları dendiği gibi İsrail oğullarına da Tanrının kavmi dendiği bilinmektedir bu lafız da gerçek anlamda olmamakla birlikte Yahudiler kendi seçilmişliklerini vurgulamaktadır. Bu verinin eşliğiyle birlikte Yahudilerle Hz. Muhammed’in tartışması değerlendirilirse Muhammed Tanrının oğlu lafzını yanlış anlaması üzerine tevbe suresi 30.ayeti vahiy almıştır. Mezmurlar(zebur:Davud’a verilen kitap) 2’ye 7’de antropomorfist bağlamda Tanrının oğlu lafızı bulunmakla birlikte söz konusu ayetin öncesi ve sonrasını da okuyarak burada da ihlas suresindeki anlamda Yahudiler için bir şirk kastedilmemiştir, hristiyanlıktaki anlamda bir oğullukta söz konusu değildir.

 

Alakalı olarak Nisa suresi 125.ayette Allah ibrahim’i dost edindi lafzını kullanmaktadır eğer şirk unsurlarını da zihnine karıştıran bir inanan gibi düşünülürse bu lafız dahi problemlidir, İsra 111.de Allah zilletten dolayı hiçbir dosta ihtiyacı olmadığını söylemektedir. Burada önemli olan ayetlerin birinde halil lafzı ile diğerinde veli lafzının kullanılmış olması değil kasıt ve mana olarak dost anlamının kast edilmiş olması önemlidir Allah’ın zilletten dolayı dosta ihtiyacı yoksa İbrahim’i neden dost edinmiştir. Belki de Allah’ın bir dost’u var ama dost kelimesiyle uyumsuz anlamda bir dostu oluyor(Allahın dostunun olmasının bile felsefi,itikadi ve allahın sıfatları açısından sonuçları olur), sırf İbrahim’in adı kullanılmak için gaf yapılmış çünkü o dönemde önemliydi. Kısaca Muhammed için Allah’ın bir dostunun olmasının bile ona eş birinin olması gibi görüldüğü bu iki zıt ayetle gözler önüne serilmektedir çünkü kuran okurken dikkat edilmesi gereken Muhammedin tanrı algısıdır.

 

Muhammedin Yahudilerle tartışmasından Tevbe suresi 30. Ayetin inmesine kadar ya Muhammed/Allah Yahudilerin ne kastettiğini anlamaktan cahil kalmış veyahut Sellam bin Mişkem Muhammedin aslında bir peygamber olmadığını ortaya koymak için ona yukarıda söz ettiğim kafa karıştırıcı soruyu sormuş(3) bunun üzerine Tevbe suresi 30. Ayet inmiştir. Bu ayette Yahudilerle Hristiyanları bir tutmak suretiyle bu iki dinin birbirinden hiç de farklı olmayan şirk içeren bir din olduğunu yüzeysel olarak ifade etmektedir. Oysaki Allah Yahudilerin Tevhid inancına sahip olduğunu ve Uzeyr’in gerçek anlamda tanrının oğlu olmadığını bilmek zorundadır çünkü Allah Âlimdir her şeyi en iyi şekilde bilendir yani Allah yanlış anlayan değildir demek gibi. Tevbe suresi 30. Ayet ise tam olarak Allah’ın her şeyi en iyi şekilde bilmesiyle çelişmektedir yine aynı Allah tüm Yahudileri genelleyici bir üslupla bir tutmakta hatta daha da ileri giderek Hristiyanları da Yahudilerle bir tutmaktadır.

 

Sellam bin Mişkem bir rabbi(haham) olduğu için Allah’ın oğlu lafzıyla kendisinin ne dinini yanlış biliyor olması ne de karşıt olduğu Hristiyan itikadıyla şirk anlamına gelen aynı şeyi kastediyor olması mümkün değildir ama Tevbe 30 da bu iki zümre aynıymış gibi değerlendirilmiştir. Sellam Muhammedin başka dinleri bilmemesinden yararlanarak kullandığı lafızla yanlış anlaşılarak yahudiliği hristiyanlıkla birmiş gibi lanse etmiş ve Allahın vahyini manipüle etmiştir daha açık bir ifadeyle redditte söylendiği gibi Muhammedi trollemiştir(4).

 

Kaynakça

 

1:Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah - The Life of Muhammad Translated by A. Guillaume syf 269 (https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Sirat+Rasul+Allah%22)

 

2:https://jewishencyclopedia.com/articles/13912-son-of-god

 

3: https://en.wikipedia.org/wiki/Sallam_ibn_Mishkam

 

4: https://www.reddit.com/r/DebateReligion/comments/2wo7bk/ezra_the_son_of_god/

 

tarihinde Kaz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

Peygambere raina diyen yahudilerin böyle lafız oyunları yaparak soru sormalarına şaşan varsa takdirinize bırakıyorum. Hatırlanmalıdır ki Yahudiler İsa'yı da soru yağmuruna tutmuş bir millettir...

tarihinde Kaz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

Ezra yani Uzeyr kitab-ı mukaddes'in(eski anlaşma) Ezra bölümünün 7 ye 1. ayetinde Sereya'nın oğlu olarak tanıtılmaktadır, Uzeyr babasız bir çocuk olmamakla birlikte Hristiyanlıktaki İsa figüründen ayrışır. Davud'un babası da Yişay olduğu halde Mezmurlar 89 a 26.ayette Tanrı Davud için o bana babam diye seslenecek demektedir. Kurandaki Duha suresinde de 6.ayette Tanrı Muhammed için yetim lafzını kullanılmakta ve onu barındırdığından söz etmektedir bu ayet kesinlikle Tanrının Muhammede babalık yaptığını ima eder çünkü yetim lafzı babasını kaybeden çocuklar için kullanılır, çıkarımım Tanrı bir baba gibi Muhammed'i barındırmıştır ve aralarında bir babalık-oğulluk ilişkisi doğmuştur. Ezra konusuna dönersek yahudiler için onun Sereya'nın oğlu olduğu bilinmektedir çünkü Yahudilerin kutsal kitapları olan ahdi atikte yazar.

 

Eğer Sellam Muhammed'i aldatmak için bu lafzı(tanrının oğlu) kullandıysa ve onun bunu yanlış anlayacağını bildiyse tevbe suresi 30.ayet bir yanlış anlamanın ürünüdür. Eğer Muhammed bu lafzın kastettiği dindarlık anlamını bilmiyorsa ve yahudiliği hristiyanlığa yorduysa bu bilgisizcedir iyi niyetli düşünürsek belki de Sellam bu lafzı kullandığında ne dediğinin anlaşılacağını düşündü ama aldığı cevap ve inen ayet onun sorduğu soruyla uzaktan yakından alakası yoktu çünkü hristiyanlıkla yahudilik bir tutuluyordu. Bu dediğimi söz konusu ayette dilsel olarak da kanıtlamak istiyorum:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌۨ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَس۪يحُ ابْنُ اللّٰهِۜ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْۚ يُضَاهِؤُ۫نَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُۜ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُۘ اَنّٰى يُؤْفَكُونَ

Hristiyanlar için isa tanrının oğlu dediler lafzıyla yahudiler uzayr tanrının oğlu dediler lafzı yeşil yaptığım bu anlamına gelen zalike(ذٰلِكَ) ismi işaretinde bir tutulmuştur bu zalike ismi işareti önceden söz edilen yahudiler ile hristiyanların dediklerine işaret eder. Bu ismi işaretin tesniye(iki şeyi işaret eden) olarak dahi gelmemiş olması yani ذَانِكَ şeklinde gelmemiş olması yahudilerle hristiyanların dediğinin bir tutulduğunun göstergesidir ve yine genelleme yapıldığının göstergesidir. Ayetin devamında da çoğul olarak "كَفَرُوا" lafzıyla da bu iki görüş "kafir" lafzında birleştirilmiş.

 

Tevbe 31.ayette yahudiler ve hristiyanların ruhbanlarını rab edindiği geçer. Bununla ilgili rivayette şöyle

Adî b. Hâtim ile Hz. Peygamber arasında bu âyet hakkında şöyle bir konuşma geçtiği rivayet olunmuştur:

– “Yâ Resûlellah! Biz onlara kulluk etmiyorduk ki!

– “Peki, onlar size istediklerini helâl, istediklerini haram kılıyorlar ve siz de onlara uyuyor değil miydiniz?”

– “Evet!”

– “İşte burada söylenen de odur” (Zemahşerî, II, 149; Râzî, XVI, 37).

 

İslam dininde de din adamlarına helalden haramdan sorulduğu gibi önceki dinlerde de bu böyleydi. Bunu da yazıyorum çünkü Muhammed kurumsallaşmış yahudilik ve hristiyanlığa hayretle ve garipseyerek bakmıştır bu inen ayete de yansımıştır. Şu anda islamın kurumsallaşmış hali de helaller ve haramlar konusunda halkın din adamlarını bu konuda otorite kabul etmesiyle alakalıdır, yani islam dininde de din adamları rab edinilmektedir. Oysaki her dinin din adamları kendi dinine has sorgulanamaz naslara dayanarak helal ve haram kılma işlemini yapar müftü de böyle yapar rabbi de böyle yapar bu fetva kurumudur. Bunlara göre İslam kendi içinde yahudilik hakkında yahudilikle uzaktan yakından alakası olmayan izole görüşlere sahiptir ve bu verdiğim örneklerde ayan beyan ortadadır. Bu izole görüşlerle islam yahudiliği sansürlemekte ve buna dayanarak önceki kitapların tahrifi tezini ortaya atmaktadır ve bu resmen bir bilgi kirliliğidir.

tarihinde Kaz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Jewish encyclopedia abbahu ve ta'anit maddelerine göre "Eğer bir insan Tanrı olduğunu iddia ediyorsa, yalancıdır" ifadesi geçmektedir bu ifadeyi Rabbi Abbahu Yeruşalayim Talmudunda kullanmıştır(5) .  Bu söz İsa’nın Tanrı olamayacağına yönelik olmakla birlikte Yahudiler Muhammed’den önce böyle bir şirki inkâr etmişlerdir. Bir Yahudi bilgini olan Musa İbni Meymun da tevbe 30’daki Ezranın Allah'ın oğlu olması ifadesini Yahudilere iftira olarak değerlendirmektedir(6). Muhammed ile Medine Yahudileri arasında geçen tartışmada Ezra’nın Yahudilikte değerli bir kişi olmasına ve dindarlığına atfen Tanrının Oğlu lafzının onun için kullanılması Muhammed tarafından yanlış anlaşılarak şirk olarak tevbe 30.ayette ifade edilmiştir. Buna ek olarak söylemek gerekir ki bu ayetin lanet eden ve küfürle itham eden üslubunu da hesaba katarsak Muhammed Yahudilerin kullandığı lafzı Yahudiliğe itikaden saldırmak için bir fırsat olarak görmüştür. Hristiyanlarla Yahudiler arasında benzerliğe vurgu yaparak küfrün aslında birbirinden hiç de farklı olmadığını ima etmiştir ama söylediği yanlış anlamaya dayalı olduğu için sonuçta cahillik etmiştir.Tarihsel olarak görmekteyiz ki neyin doğru neyin yanlış olduğu hiç önemli olmamış siyaseten Arap yarımadasında Müslümanlar üstünlük kurmuştur çünkü önemli olan o dönemde gerçeğin ne olduğu değil nasıl anlaşıldığıydı fakat siyaseten üstün olmak haklı olmak demek değildir.

 

 

5: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/14183-ta-anit#anchor1

5: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/164-abbahu

6: https://islamansiklopedisi.org.tr/uzeyir

tarihinde Kaz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, filozof2 yazdı:

Bu konu çözülmüştü. Eski bir konu. Güncelleyin artık. Şuradan okuyabilirsiniz: 275# Üzeyir Allah'ın oğlu dediler ayeti yanlış mıdır?

Ben hala bu konuda araştırma yapmaktayım, bu konudaki farklı görüşleri islami olmayan bakış açısıyla, dinler arası ve ateist bakış açısıyla ele almaya çalışıyorum. Ben dahi bu konuda yazdıklarımla bu konu çözüldü diyerek kestirip atmam ancak islami olmayan bakış açısını temsil ettiğimi söyleyebilirim. Bu arada kaynağın 1.referansı kaybolmuş, ayrıca salom alıntı yapılacak akademik bir site değil.

 

Ben islami, yahudi kaynaklarını ansiklopedilerinden alıntılıyorum ayrıca ibni ishaktan da alıntı yaptım bu açıdan daha çok kaynakçalı, dilsel çözümlemeyi arapçaya dayanarak yaptım. Sellam'ın söylediği lafız üzerine tarihsel niyet okuyuculuğu yapsam da daha sonra bu lafzı ne için kullanırsa kullansın burada Allah'a bir cehl sıfatının isnat edilmesi söz konusu yani niyet okumaya gerek yok çünkü lafız ne amaçla söylenirse söylensin inen ayette Yahudiler yanlış anlaşılıyor daha açık olursam tarihsel niyet okuyuculuğu hariç bu lafız yahudilerce ne amaçla söylenirse söylensin yahudiliğin kasttettiği anlamda kullanılmıştır kuranda yahudiler üzerinden yahudiliği hristiyanlar üzerinden hristiyanlığı eleştirmiştir. Kuran yahudilerdeki bir yanlış anlamayı düzeltmiyor olup direk yahudileri yanlış anlamaktadır bu da Allah'ın Alim olmasına terstir Cehldir. Tevbe 31.ayette de Hristiyanların Matta 15e 10-16 ve koşer kuralları ilişiğinde diğer dinlerdeki din adamlarının istediklerini helal ve haram kıldığından söz ediliyor burada Muhammedin canının istediği gibi bir şeyleri anlaması var. Ben müsait oldukça daha da yazmaya devam edeceğim isterseniz siz de konumla alakalı kaynaklar bırakabilir, görüşlerinizi yazabilirsiniz, hatta eleştirebilirsiniz.

tarihinde Kaz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran şirk türlerinden hristiyanları da yahudileri de Şirk-i Teb'iz ile eleştirmiştir ancak bu şirk türü islami bakış açısıyla hristiyanlığa uysa da yahudiliğe uymamaktadır. Yahudiler İsa'nın ilahlığına birinci elden karşı çıkan bir millettir buna rağmen İslam dinince Yahudilere Hristiyanlardaki anlamda bir şirk isnat edilmekte İslamdan önce veya sonra Yahudilerde olmayan bir şirk türü Yahudiliğe yamanmaktadır. Yahudi kaynaklarınca yalancı peygamber özellikleri gösteren İsa İslam dinince peygamberliğe yakıştırılmaktadır, Hristiyanlarca da Tanrının oğlu olarak görülen ve bu konuda yahudilikle kavgalı olunan İsa figürü tarihsel olarak bu iki dinle de bağdaşmayan peygamberlik statüsüne getiriliyor.

tarihinde Kaz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, Kaz yazdı:

Yahudi kaynaklarınca yalancı peygamber özellikleri gösteren İsa İslam dinince peygamberliğe yakıştırılmaktadır,

Altı çizili yazdığım için kaynak: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/12388-prophet-false#anchor1

üsttekinde yalancı peygamberin kriterleri yazıyor İsa lafzen geçmiyor

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188356/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-11.htm

bu kaynakta İsa'dan bahsediliyor.

tarihinde Kaz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...