Jump to content

İslam Nedir?


Recommended Posts

2 dakika önce, Tikky yazdı:

 

 

Vallahi Ben Burada Bir Çok Şeyden Yakınmıyorum ! Cevabını Verdiğim Şeyi Okumamanız. Veya Anlamamanızdan Yakınıyorum. Şu Paragrafta Bu Tekerleme Gibi Sürekli Söylediğiniz Sorunuzun Cevabı Bir Çok Vecihle Hakimane Olarak İspat Edilmiş Ve Anlatılmış !

 

Kesb-İ Şer, Şerdir; Halk-I Şer, Şer Değildir. Şimdi Bu Ne Demek Biliyor musunuz ? “Halk Ve İcad, Bütün Netaice Bakar; Kesb, Hususî Bir Mübaşeret Olduğu İçin, Hususî Netaice Bakar.”  Yani Şerrin Halkı (Yaratılması Mesela Kibir Dedikya Kibir Hissiyatının Yaratılması ), Çok Büyük Neticelere Vesiledir. “Bir Şerrin Vücudu (Yani Varlığı), Çok Hayırlı Neticelere Mukaddeme Olduğu İçin, O Şerrin İcadı, Neticeler İtibariyle Hayır Olur, Hayır Hükmüne Geçer.” 

 

Meselâ, (Konumuz Diğer Konuda Yağmur Duasıydı Ya Yağmur Meselesinden Gidelim  )Yağmurdan Zarar Gören Biri, Yağmurun Yaratılışına ‘Rahmet Değildir’ Diyemez. Çünkü Yağmurun Binlerce Güzel Neticeleri Bulunmaktadır. Bunun Gibi Ateşten Zarar Gören Biri De Ateşin Yaratılışı Şerdir Diyemez. Yani Her Şeyin Yaratılışında Kâinat Bazında Hayr-I Kesir (Çokça Faydalar )Bulunmakla Beraber, Şahıs Bazında Cüzî Bir Şer Olsa Da; Bu O Şahsın Kesb Ve Sui İhtiyarından Meydana Gelmektedir.

 

Kâinattaki Şerler Ve Zararlarda Çok Mühim Neticeler İçin Yaratıldığından; Onların Yaratılması Şer Değildir. Meselâ Şeytanlar; Meleklere Ve Hayvanlara Musallat Olmadığı İçin Onların Makamları Sabittir. Ama İnsan Nefis Ve Şeytan İle Verdiği Mücadeleyle Mertebe Kat Edip Terakki Ederek Yüksek Makamlara Çıkmaya Namzettir. Bu Sebeple Firavunlardan Enbiyaya Kadar Uzun Bir Terakki Mesafesi Vardır.

 

Eğer Şeytan İle Bu Mücahede Olmasaydı Elmas Ve Kömür Hükmündeki Kabiliyetler Aynı Mertebede Kalacaktı. Demek Şeytanın Yaratılmasında Büyük Hikmetler Gizlidir. Hem Kabiliyetler Bu Mücahede İle İnkişaf Etmektedir. Aynen Atmaca Kuşunun Serçelere Tasliti İle Serçenin İstidadının İnkişaf Etmesi Gibi.

 

Hem “Hayr-I Kesîr İçin, Şerr-İ Kalil Kabul Edilir. Eğer Şerr-İ Kalil Olmamak İçin, Hayr-I Kesîri İntac  Eden Bir Şer Terk Edilse; O Vakit Şerr-İ Kesîr İrtikâb Edilmiş Olur.”

 

Meselâ Cihad Zamanında Asker Sevk Etmek Maddî Ve Bedenî Olarak Cüz’î Bir Şer Olur. Ancak Cihadda Öyle Büyük Bir Hayır Vardır Ki, İslâm Âlemi Küffarın İstilâsından Kurtulur. Eğer Küçük Bir Şer İçin Cihad Terk Edilmiş Olsa İdi O Zaman Daha Büyük Bir Şer Olurdu. Ancak “İnsan, İcadsız Bir Cüz’-İ İhtiyarî İle Ve Cüz’î Bir Kesb İle, Bir Emr-İ Ademî Veya Bir Emr-İ İtibarî Teşkil İle Ve Sübut Vermekle Müdhiş Tahribata Ve Şerlere Sebebiyet” Verebilmektedir.  

 

İnsanın Nefis Ve Hevası Daima Şerlere Meyyaldir Ve Şerri Kesbi Neticesinde Hasıl Olan Günahın Mesuliyetini Çekmektedir. Çünkü Nefsi Şerri İstedi Ve O Kesbiyle Şerre Sebep Oldu. Yani Bu Durumda Şer Ademî Olduğundan, İnsan Şerre Fail Olur. Binaenaleyh Kesb-İ Şer, Şerdir. Netice-İ Kelâm Hayrı Ve Şerri De Yaratan Ancak Allah’tır. Lâkin Hayra Rızası Var İken Şerre  Yoktur. (Bu da Küfür Eden Dünkü Arkadaşımın Özet Yanıtı  Dün Yazmadım Çünkü Küfüre Hangi İlmi Hakikati Söyleyebilirim ki?)

 

Aynen Öylede Kibir Kötü Değildir. 

Durduğu Yere

Kullanıldığı Yere 

Mertebesine

Etkisine Göre Değişir.

 

Yani Mesele Sizin İddia Ettiğiniz Gibi Dar Bir Bakış Nazarı İle Ele Alınamaz. Bunun Nedenide Ateist Bakışın Nazarının Dar Ve Kusurlu Olmasıdır. 

 

Devamen:

 

Cenab-I Hak, İnsana Benlik Ve Hürriyet Vermesiyle, Uluhiyetin Sıfatlarını Anlaması İçin Bir Takım Ölçü birimlerine Sahip Olmasını Sağlamıştır.

 

Örneğin,

 

İnsan Kendisine Verilen Bir Parça İlimle Allah’ın Sonsuz İlmini, Sınırlı görmesiyle Onun Nihayetsiz Görme Sıfatını Anlaması Gibi. Diğer Taraftan İnsana Acizliğin Ve Fakirliğin Kendisine verilmesiyle, Başka Bir Tarzda, Allah’ın Uluhiyetine Ayine Olur. Karanlığın Derecesinin Artması Nispetinde, Aydınlığın daha Fazla Netleşmesi Gibi; İnsan Acizliğiyle Cenab-I Hakkın Sonsuz Kudretini, Her Şeye Muhtaç Olmasıyla Da Nihayetsiz Gınasını, Zenginliğini Görür Ve Gösterir. Öyleyse, Midesinin Her Türlü İhtiyacını Karşılamak İçin Çeşitli Nimetler Yaratan, İnsanı Aciz Bırakan Her Türlü Hastalıklardan Şifa Veren Cenab-I Hak, Şükre, Minnettarlığa Ve Muhabbete Vesile Olan Bu Filleri Başkasına Vermez. Şiddetle Bu İşlerde Gayrın Müdahalesini Reddeder.

 

Fakat, Vahyin Getirdiği Hükümlere Tabi Olmayan İnsanlar Rızık Ve Şifa Gibi Bir Kısım İhsanların kaynaklarını, Yanlış Yerlerde Görmüşler Ve Ruhlarındaki Kuvve-İ Şeheviyenin (İştah Kuvveti) Sevkiyle De Asıl kaynak Zannettikleri Varlıkları Putlaştırmışlar, İlahlaştırmışlar Ve Tapar Derecede Sevgi Beslemişlerdir. Lezzetlerinin Menbaı Zannettikleri Nefislerini İlah İttihaz Etmişler ; Hatta, İtaat Ve Teslimiyetleriyle De kendi İçlerinde Birtakım İnsanların Uluhiyet Dava Etmelerine Bile Sebep Olmuşlardır.

 

 

 

Saygılar ?

 

 

Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki âdil kişi aranızda şâhitlik etsin. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şâhit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz, o iki şahidi namazdan sonra alıkor, “Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba menfaatine de olsa Allah'ın şahitliğini saklamayacağız; çünkü böyle yaparsak elbette günahkârlardan oluruz” diye Allah'a yemin ettirirsiniz. Maide 106

 

İslama göre rabbin ölümü musibet, kötü bir durum olarak görüyor. Sen müslüman değil misin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 135
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

2 dakika önce, Tikky yazdı:

 

 

Bununda Cevabını Burada Vermişiz :

 

 

Böyle Kısır Bir Döngüye Gireceksek Zaman İsrafı Yapmayalım

Son Verelim.

 

Ok

 

2 dakika önce, Tikky yazdı:

 

 

Bununda Cevabını Burada Vermişiz :

 

 

Böyle Kısır Bir Döngüye Gireceksek Zaman İsrafı Yapmayalım

Son Verelim.

 

Ok

Sınav sınav diyorsun da, bu varlıklar mantıktan kalıyorlar ve tabi bu yapının bir ürünü olan allahta. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, anibal yazdı:

 

 

Mastürbasyonunu Da Yaptın, Tam Oldu Di Mi, Zavallı Mastürbatör.Sen Önce Bir Kendi Rezaleti Esvel-İ Safiiline Baksan Ya, Sapık Sübyancı:

 

Güneşin Yolu on Twitter: "#iRZ #DUSMANI #MUHAMMED… "

 

 

 

 

De Get Oku Gel Ya... :)

 

Bu Kadarda Cehalet Fazla Ama . Şu Soruyu Samimi Sorsan Gam Yemem. Bir Çok Yerde Bunun Cevabını Google Sorsan Sana Söyler. Nedir Bu Böyle Ya ? 

 

DAHA EVVEL SORULMUŞ BİR SORU OLUP. SAMİMİ ÖĞRENMEK İSTERSEN SENLE DE SENİN VESİLENLE DE BURADAKİ TÜM HERKESLE CEVABINI PAYLAŞIYORUM. HEM TARİH İLMİ HEM COĞRAFYA HEM SOSYOLOJİ HEMDE PSİKOLOJİ İLMİ İLE İSPAT EDİLMİŞTİR Kİ

 

EL CEVAP:

 

Cahiliyye Arap (ATEİST - DEİST )Toplumunda Erkekler Gibi Kadınlar Da, Hürler Ve Köleler Olmak Üzere İki Sınıftan Meydana Geliyordu. Sosyal Hayatta Bu İki Kadın Sınıfı Arasında Çok Büyük Farklar Bulunmasına Rağmen, Hür Kadınların Konumu -Mekke, Yesrib Ve Taif Gibi Şehirlerin Eşraf Kızları, Toplum İçinde Mevki Sahibi Olsalar Da Erkeklerle Eşit Seviyede Değildi

 

Çoğu Zaman Kızın Rızası Aranmaksızın  Babası Ya Da Velisi, Kızın Bu Evliliği İsteyip İstemediğine, Erkeğin Yaşlı Olup Olmadığına Bakmadan Kızı İstediği Erkeğe Verebilirdi. Bu Bölgede Kızlar Genellikle 12 Yaşına Basmadan Evlendirilir; Ancak Çocuk Doğurduktan Sonra Aileye Dahil Edilir, Eğer Çocuk Doğurmadan Ölürlerse Kocasına Başsağlığı Dilenmezdi.

 

Ehl-İ Kitaba Gelince, Yahudilikte Evliliğin Sahih Olabilmesi İçin Kızların 12, Erkeklerin 13 Yaşında Olmaları Gerekmektedir Ki Bu Yaşlar, Yahudilerde Büluğ Çağına Erme Yaşlarıdır. Hıristiyanlarda İse, Evlenme Yaşı Zamana Ve Ülkelere Göre Değişmektedir. Roma Ve Eski Kilise Hukukunda Evlenme Yaşı Kız İçin 12, Erkek İçin 14 İken, Yeni Kilise Hukukunda Kız İçin 14, Erkek İçin 16 Olarak Belirlenmiştir.

 

Bizans İmparatoru Yuannis’in 10 Yaşındaki Kızını Orhan Bey’in Oğlu Halil İle Evlendirmesi, Farklı Toplum Ve Kültürlerde Tarih Boyunca Kadınların Küçük Yaşta Evlendiğinin Bir Göstergesi Olarak Kabul Edilebilir. Dahası Kadınların Erken Yaşlarda Evlenmesi Sadece Geçmişte, Bazı Toplumlarda Ve Dinlerde Değil, GünüMüzde De Asya’da, Avrupa’da, Özellikle Portekiz Ve İspanya’da, Hatta Birleşik Amerika’nın Uzak, Dağlık Bölgelerinde Hala Görülebilen Bir Uygulamadır. Örneğin Doğu Avrupa’da Çingenelerin Evlenmeden Üç-Dört Yıl Önce, Dokuz Yaşında Çocuklarını Nişanladıkları Bilinmektedir.

 

Hz.Aişe’nin Ölüm Tarihi H. 56–59, Ölüm Yaşı 65–67 Arasında Değişmektedir.  Hz.Aişe’nin Doğumu, Hz.Peygamber’le Evliliğini Dokuz Yaş Olarak Kabul Edenlere Göre Bi’setten Dört Yıl Sonra Gibi Hatalı Yaklaşım Olup,  Evliliğini 17–18 Kabul Eden Doğru Hesaba  Göre İse Bi’setten Öncedir. 

 

Oyun Oynamaktan Çok Zevk Alan, Genç Bir Kız Olduğu Sonucunu Çıkarabiliriz. Kaldı Ki, Hz.Aişe Hz.Peygamber’le Evlendikten Sonra Da Kız Arkadaşları Hoş Beş Edip Oynamaya Devam Etmiştir. Hz.Aişe’nin Oyundan Zevk Aldığını Bilen Hz.Peygamber Daha Sonraki Dönemlerde De Hz.Aişe İle Beraber Koşu Yapacak Ve Mescid-İ Nebevi’de Savaş Oyunu Oynarlardı.

 

Hz.Peygamber’i Eleştirmek İsteyenler, Bilhassa Hz.Aişe’nin Evlenme Yaşını Gündeme Getirerek, O’nun Çocuk Yaşta Bir Kızla Evlendiğini, Hatta “Oyun Çocuğu” İle Evlenecek Kadar Kadınlara Düşkün Olduğu Şeklinde İddialar İleri Sürmüşlerdir.

 

Şayet Hz.Peygamber’in Hz.Aişe İle Olan Evliliği De Örfe Aykırı Olsaydı, Başta Hz.Peygamber’in En Azılı Düşmanları Olmak Üzere, Toplum Bu Evliliği Onamadığını Açıkça Belli Ederdi. Ancak Hz.Aişe’nin Evliliğinde Kötülenecek Ya Da İtham Edilecek Bir Yön Olmadığı İçin (ATEİST - KİMİ DEİST OLAN)Toplum , Bu Evliliğe Herhangi Bir Tepki Göstermemiştir. Bir Diğer Delili İse, Hz.Peygamber’in Genç Yaşta Evlendiği Hz.Aişe’yi Hem Eğitmiş, Hem De İslami Bilgilerle Yetiştirmiş Olmasıdır. Çünkü Hz.Peygamber’in Diğer Hanımları Yaş Ve Zekâ Bakımından Hz.Aişe İle Kıyaslanamazdı. Diğer Hanımlar Daha Önce Birkaç Evlilik Deneyimi Geçirmiş, Çocuk Sahibi Olmuş Ve Zihinsel Anlamda Önemli Meşguliyetleri Bulunuyordu

 

Buna Göre Hz.Aişe Hz.Peygamber’le Nişanlanmadan Önce Mut’im B. Adiy’in Oğlu Cübeyr İle Nişanlı İdi. Mut’im’in Ailesi Müslüman Olan Ebû Bekr’in Kızını Oğluna Almaktan Vazgeçince Ebû Bekr Kızını Hz.Peygamber’e Nikâhladı.

 

Bu Konuda Şu Değerlendirmeyi Ele Alalım: “Hz.Peygamber Hz.Aişe’yi Nikâhladığında Altı Yaşındaysa Nübüvvetten Dört Yıl Sonra Doğmuş Olmalıdır. Daha İlk Günlerde Müslüman Olmuş Ebû Bekr’in, Putperest Bir Aileye Kızını Gelin Vermek Üzere Anlaşmış Olması, Bu Şartlar Altında Nasıl Mümkün Olur?

 

Anlaşılan Odur Ki Hz.Aişe, Ebû Bekr’in Müslüman Oluşundan Epey Önce, Putperest Bir Aile Tarafından İstenmiş Ve Babası Da Bunu Kabul Etmiştir. Eğer Bu İstek, Ebû Bekr’in Müslümanlığı Kabulünden Sonra Olsaydı, Peygamber Dostu Bir Ebû Bekr, Kızını Putperest Bir Aileye Asla Vermeye Kalkmazdı. O Halde Hz.Aişe, Müslümanlığın Zuhurundan Önce Doğmuş Ve Hatta O Sıralarda, Bir Aile Tarafından Gelin Edilmek Üzere İstenecek Duruma Gelmişti.

 

 Hz.Aişe’nin İslam’ın Zuhurundan En Az Beş-Altı Yıl Önce Doğmuş Olduğunu Kabul Etmek Gerekir. Buna Göre De, Hz.Aişe’nin Peygamber Tarafından İstendiği Sırada En Az 14–15 Yaşlarında Olması Evlendiği Sırada da 18-20Li Yaşlarda Olduğunu İcap Eder.”

 

Bir Başka Delili De Hz.Esma’nın Ölüm Yaşı Ve Tarihidir. Hz.Esma H. 73 Senesinde Oğlu Abdullah Öldürüldükten Birkaç Gün Sonra Mekke’de 100 Yaşında Vefat Eder. Hz.Esma H. 73 Yılında 100 Yaşında Vefat Etmişse, Hicret’te 27–28 Yaşında; Hz.Esma’dan On Yaş Küçük Olan Hz.Aişe De Hicret’te 17 Yaşında Olmalıdır. Hz.Peygamber’le De Hicret’ten Sekiz Ay Sonra Evlendiğine Göre, Hz.Aişe’nin Evlendiğinde Yaklaşık 18-20 Yaşında Olduğu  Ortaya Çıkar.

 

Mevlana Şibli Hz.Aişe’nin, “Ben Mekke’de Oynayan Bir Çocuk İken, “Onların Vadeleri, Kıyamettir. Kıyamet Ne Dehşetli, Ne Acıdır.”58 Ayeti İndi. Bakara Ve Nisa Sureleri, Ben Peygamber’in Yanında İken Nazil Oldu.” Sözünden Yola Çıkarak, Kamer Suresi’nin Mekke’de Nübüvvetin Dördüncü Yılında Nazil Olduğunu Ve Hz.Aişe’nin O Dönemin Olaylarını Tafsilatıyla Bildiğine Ve Kavradığına Göre O Zamanlarda Yaklaşık Sekiz-Dokuz Yaşlarında, Medine’ye Hicret Esnasında İse 18 Yaşında Olmasının Daha Makul Olduğunu Söyler.

 

Şibli’nin Bir Başka Dayanağı İse Şudur: Hatice Vefat Ettiği Zaman Hz.Peygamber’e Evi İdare Edecek Ve Çocuklara Bakacak Biri Lazımdı. Sevde Yaşlı, Kımıldayamayacak Kadar Da Şişman Ve Hizmete Muhtaç Bir Kadındı. Hz.Peygamber’in Evini İdare Edecek Genç Ve Dinç Birine İhtiyacı Vardı. Bunun İçin De O, Bu Niteliklere Sahip 18 Yaşlarında Olan Hz.Aişe İle Evlendi.

 

Bu Görüşü Savunanlardan Konuya Habeşistan’a Hicret Açısın Dan Yaklaşarak Şunları Söyler: Hz.Aişe, “Benim Aklım Kesti Keseli Anne-Babamı Dindar Olarak Gördüm. Peygamber Hemen Her Gün Sabah Akşam Vakitlerinde Bize Uğrardı. Müslümanlar Sıkıştırılınca Ebû Bekr De Habeşistan’a Hicret İçin Yola Çıktı.” Rivayeti, Mekke Dönemi Ebû Bekr Ailesinin Habeşistan’a Hicret Öncesini Anlatmaktadır. Eğer Hz.Aişe’nin Hicret Esnasında 8-9 Yaşında Olduğu Kabul Edilirse, Habeşistan’a Hicret Esnasında Daha Doğmamış Olması Gerekir. Bu Olayı Anlattığına Göre, Hz.Aişe’nin Habeşistan Hicretinden Önce Doğmuş Olması Gerekir. Bu Da Hz.Aişe’nin Hz.Peygamber’le Evlenme Yaşının Dokuz Değil, Daha Büyük Olduğu (18-20) Anlamına Gelir.

 

 Aynı Şekilde , Bir Başka Konuyla İddiasını Güçlendirmek İstersek. Buna Göre, Hz.Aişe Ve Abdurrahman, Ebû Bekr’in Ümmü Rûmân’dan Olan Çocuklarıdır. Abdurrahman, Bedir Savaşı’nda Müşrik Saflarında Savaşa Katıldığında 20 Yaşlarındadır. Hicret Sırasında Hz.Aişe Sekiz Yaşında Kabul Edilirse, Abdurrahman’la Aralarındaki Yaş Farkı 10 Gibi Olur. Aksini İfade Eden Bir Delil Olmadığına Göre Anne- Baba Bir Olan Bu İki Kardeş Arasındaki Yaş Farkının Bir İki Gibi Olabileceğini Fakat 10 Yaş Kadar Farkın Olamayacağını Savunan Savaş, Hz.Aişe’nin Hz.Peygamber’le Evlendiğinde 18 Yaşında OlmasıNın Daha Makul Olduğunu Kabul Eder.

 

SONUÇ

 

Toplumun Temelini Oluşturan Ailenin Oluşumunda Evlenme Biçimleri, EvlenMe Yaşı, Aile Üyelerinin Görevleri Gibi İlişkiler Bir Kültürden Diğerine, Hatta Aynı Toplumun Tabakaları Arasında Bile Farklılık Gösterebilmektedir. Her Toplumun Aile İle İlgili Örf Ve Adetleri, Kendi Kültürel Yapısı Doğrultusunda Oluşmuştur. Bu Gerçekten Hareketle Hz.Peygamber’in Yaşadığı Arap Toplumunun Da Kendine Özgü Evlenme Şekli, Gelenek, Görenek, Örf Ve Adetleri Bulunmaktadır.

 

Tarihi Olayları İnceleyen Kişinin Bir Yargıç Gibi Hareket Etmesi Doğru Değildir. Hz.Aişe’nin Evlilik Yaşı İçin Kesin Bir Rakam Vermekten Ziyade, Bu Evliliğin Yaşı, O Toplumun Evlilik Kültürüne Ters Değildir.

 

Şayet Hz.Aişe’nin Evlenme Yaşı Arap Toplumunun Gelenek, Görenek Ve Örfüne Aykırı Olsaydı, Medine’de Yahudi Ve Münafıklar Başta Olmak Üzere Hz.Peygamber, En Azılı Düşmanları Tarafından Ağır Bir Şekilde Eleştirilirdi. Nitekim Hz.Peygamber’in Zeyneb İle Evliliği, Kıblenin Değiştirilmesi Ve Abdullah B. Cahş’ın Komutanlık Ettiği Nahle Seriyyesi’nde Yasak Aylarda Kan Dökülmesi Gibi Olaylar Mekkeli Müşriklerin Ve Yahudilerin Hz.Peygamberi Ve Arkadaşlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirmelerine Neden Olmuştur. Her Hareket Ve Davranışları Muarızlarınca Takip Edilen Hz.Peygamber Ve Müslümanlar O Toplumun Örfüne Aykırı Hareket Ettikleri Zaman Eleştiri İle Karşılaşmışlardır.

 

Buradan, Hz Aişe’nin Evlenme Yaşının O Toplumun Kabullendiği Bir Uygulama Olduğu Sonucuna Varılır Geçmişe Ait Olayları, Şartların Ve Kaynakların Elverdiği Ölçüde Doğru Anlamak Ve Gerçeğe Ulaşmak İçin Geçmişi, Şimdiki Zamanın Değer Yargılarıyla Ve Ölçüleriyle Değerlendirmemek Doğru Değildir.

 

 

tarihinde Tikky tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesele İle Alakalı Kaynaklarda Burada Kendi Habis Düşüncelerinizi Cahilikle Birleştirip Rasulullaha İstinat Etmeyin ..(Yüklemede Sayfadan Kaynaklı Sorun Var. Kusura Bakmayın. Yukardaki Açıklama Yeterli Delil Ve İspatı İçerir. )

tarihinde Tikky tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
8 minutes ago, Tikky said:

Mesele İle Alakalı Kaynaklarda Burada Kendi Habis Düşüncelerinizi Cahilikle Birleştirip Rasulullaha İstinat Etmeyin ..(Yüklemede Sayfadan Kaynaklı Sorun Var. Kusura Bakmayın. Yukardaki Açıklama Yeterli Delil Ve İspatı İçerir. )

 

Al işte arsız müsloş gene zırlıyor oradan. Lan dingo, biz miyiz, muhammed denen malum bedevi, 9 yaşında kız ile evlenen bir sübyanıc diyen? Bunu diyen sizin alim dediğiniz, arkasından gittiğiniz müsloşlar di mi?

 

Yazık, sübyancı seviciliğinden, bedevi götü yalamaya vardırmışsınız, amanda cennette tomurcuk memeli sübyan huri sikecez uğruna...

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Putlaştırılan yaratıcı kavramı, eleştiri dışı olmalıdır, karşı çıkılmamalıdır, çünkü o yaratıcıdır anlayışı da yıkılmalıdır. Bu anlayış yaratıcı allaha atfedilen eylemleri ve söylemleri savunuyor. Yanlışa yanlış, tutarsızlığa tutarsızlık, oksimoronluğa oksimoronluk da demiyor. Yani düşünsene biri yüzyıllar önce bir söylemini yaratıcıya atfediyor, bu yaratıcıdan geldi diyerek. Söylemi yanlış, sen de yaratıcı söylemiş diyerek, bu yanlışı savunuyorsun. Yanlışa yanlış, tutarsızlığa tutarsızlık demiyorsun. Savunduğun da yaratıcı kavramına atfedilen bir insan söylemi. Yaratıcı kavramı birçok kişinin putlaştırdığı bir kavram. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, anibal yazdı:

 

Al İşte Arsız Müsloş Gene Zırlıyor Oradan. Lan Dingo, Biz Miyiz, Muhammed Denen Malum Bedevi, 9 Yaşında Kız İle Evlenen Bir Sübyanıc Diyen? Bunu Diyen Sizin Alim Dediğiniz, Arkasından Gittiğiniz Müsloşlar Di Mi?

 

Yazık, Sübyancı Seviciliğinden, Bedevi Götü Yalamaya Vardırmışsınız, Amanda Cennette Tomurcuk Memeli Sübyan Huri Sikecez Uğruna...

 

 

AHLAKSIZ  PİSLİK.

 

CEVABINI ALDIN UZA ŞİMDİ

BAHSETTİĞİN BU KÜLTÜR ATEİSTLERE AİT BİR TOPLUMUN / YANİ DEDEN EBU CEHİLİN !

 

  

Bir saat önce, anibal yazdı:

 

 

Mastürbasyonunu Da Yaptın, Tam Oldu Di Mi, Zavallı Mastürbatör.Sen Önce Bir Kendi Rezaleti Esvel-İ Safiiline Baksan Ya, Sapık Sübyancı:

 

Güneşin Yolu on Twitter: "#iRZ #DUSMANI #MUHAMMED… "

 

 

 

 

De Get Oku Gel Ya... :)

 

Bu Kadarda Cehalet Fazla Ama . Şu Soruyu Samimi Sorsan Gam Yemem. Bir Çok Yerde Bunun Cevabını Google Sorsan Sana Söyler. Nedir Bu Böyle Ya ? 

 

DAHA EVVEL SORULMUŞ BİR SORU OLUP. SAMİMİ ÖĞRENMEK İSTERSEN SENLE DE SENİN VESİLENLE DE BURADAKİ TÜM HERKESLE CEVABINI PAYLAŞIYORUM. HEM TARİH İLMİ HEM COĞRAFYA HEM SOSYOLOJİ HEMDE PSİKOLOJİ İLMİ İLE İSPAT EDİLMİŞTİR Kİ

 

EL CEVAP:

 

Cahiliyye Arap (ATEİST - DEİST )Toplumunda Erkekler Gibi Kadınlar Da, Hürler Ve Köleler Olmak Üzere İki Sınıftan Meydana Geliyordu. Sosyal Hayatta Bu İki Kadın Sınıfı Arasında Çok Büyük Farklar Bulunmasına Rağmen, Hür Kadınların Konumu -Mekke, Yesrib Ve Taif Gibi Şehirlerin Eşraf Kızları, Toplum İçinde Mevki Sahibi Olsalar Da Erkeklerle Eşit Seviyede Değildi

 

Çoğu Zaman Kızın Rızası Aranmaksızın  Babası Ya Da Velisi, Kızın Bu Evliliği İsteyip İstemediğine, Erkeğin Yaşlı Olup Olmadığına Bakmadan Kızı İstediği Erkeğe Verebilirdi. Bu Bölgede Kızlar Genellikle 12 Yaşına Basmadan Evlendirilir; Ancak Çocuk Doğurduktan Sonra Aileye Dahil Edilir, Eğer Çocuk Doğurmadan Ölürlerse Kocasına Başsağlığı Dilenmezdi.

 

Ehl-İ Kitaba Gelince, Yahudilikte Evliliğin Sahih Olabilmesi İçin Kızların 12, Erkeklerin 13 Yaşında Olmaları Gerekmektedir Ki Bu Yaşlar, Yahudilerde Büluğ Çağına Erme Yaşlarıdır. Hıristiyanlarda İse, Evlenme Yaşı Zamana Ve Ülkelere Göre Değişmektedir. Roma Ve Eski Kilise Hukukunda Evlenme Yaşı Kız İçin 12, Erkek İçin 14 İken, Yeni Kilise Hukukunda Kız İçin 14, Erkek İçin 16 Olarak Belirlenmiştir.

 

Bizans İmparatoru Yuannis’in 10 Yaşındaki Kızını Orhan Bey’in Oğlu Halil İle Evlendirmesi, Farklı Toplum Ve Kültürlerde Tarih Boyunca Kadınların Küçük Yaşta Evlendiğinin Bir Göstergesi Olarak Kabul Edilebilir. Dahası Kadınların Erken Yaşlarda Evlenmesi Sadece Geçmişte, Bazı Toplumlarda Ve Dinlerde Değil, GünüMüzde De Asya’da, Avrupa’da, Özellikle Portekiz Ve İspanya’da, Hatta Birleşik Amerika’nın Uzak, Dağlık Bölgelerinde Hala Görülebilen Bir Uygulamadır. Örneğin Doğu Avrupa’da Çingenelerin Evlenmeden Üç-Dört Yıl Önce, Dokuz Yaşında Çocuklarını Nişanladıkları Bilinmektedir.

 

Hz.Aişe’nin Ölüm Tarihi H. 56–59, Ölüm Yaşı 65–67 Arasında Değişmektedir.  Hz.Aişe’nin Doğumu, Hz.Peygamber’le Evliliğini Dokuz Yaş Olarak Kabul Edenlere Göre Bi’setten Dört Yıl Sonra Gibi Hatalı Yaklaşım Olup,  Evliliğini 17–18 Kabul Eden Doğru Hesaba  Göre İse Bi’setten Öncedir. 

 

Oyun Oynamaktan Çok Zevk Alan, Genç Bir Kız Olduğu Sonucunu Çıkarabiliriz. Kaldı Ki, Hz.Aişe Hz.Peygamber’le Evlendikten Sonra Da Kız Arkadaşları Hoş Beş Edip Oynamaya Devam Etmiştir. Hz.Aişe’nin Oyundan Zevk Aldığını Bilen Hz.Peygamber Daha Sonraki Dönemlerde De Hz.Aişe İle Beraber Koşu Yapacak Ve Mescid-İ Nebevi’de Savaş Oyunu Oynarlardı.

 

Hz.Peygamber’i Eleştirmek İsteyenler, Bilhassa Hz.Aişe’nin Evlenme Yaşını Gündeme Getirerek, O’nun Çocuk Yaşta Bir Kızla Evlendiğini, Hatta “Oyun Çocuğu” İle Evlenecek Kadar Kadınlara Düşkün Olduğu Şeklinde İddialar İleri Sürmüşlerdir.

 

Şayet Hz.Peygamber’in Hz.Aişe İle Olan Evliliği De Örfe Aykırı Olsaydı, Başta Hz.Peygamber’in En Azılı Düşmanları Olmak Üzere, Toplum Bu Evliliği Onamadığını Açıkça Belli Ederdi. Ancak Hz.Aişe’nin Evliliğinde Kötülenecek Ya Da İtham Edilecek Bir Yön Olmadığı İçin (ATEİST - KİMİ DEİST OLAN)Toplum , Bu Evliliğe Herhangi Bir Tepki Göstermemiştir. Bir Diğer Delili İse, Hz.Peygamber’in Genç Yaşta Evlendiği Hz.Aişe’yi Hem Eğitmiş, Hem De İslami Bilgilerle Yetiştirmiş Olmasıdır. Çünkü Hz.Peygamber’in Diğer Hanımları Yaş Ve Zekâ Bakımından Hz.Aişe İle Kıyaslanamazdı. Diğer Hanımlar Daha Önce Birkaç Evlilik Deneyimi Geçirmiş, Çocuk Sahibi Olmuş Ve Zihinsel Anlamda Önemli Meşguliyetleri Bulunuyordu

 

Buna Göre Hz.Aişe Hz.Peygamber’le Nişanlanmadan Önce Mut’im B. Adiy’in Oğlu Cübeyr İle Nişanlı İdi. Mut’im’in Ailesi Müslüman Olan Ebû Bekr’in Kızını Oğluna Almaktan Vazgeçince Ebû Bekr Kızını Hz.Peygamber’e Nikâhladı.

 

Bu Konuda Şu Değerlendirmeyi Ele Alalım: “Hz.Peygamber Hz.Aişe’yi Nikâhladığında Altı Yaşındaysa Nübüvvetten Dört Yıl Sonra Doğmuş Olmalıdır. Daha İlk Günlerde Müslüman Olmuş Ebû Bekr’in, Putperest Bir Aileye Kızını Gelin Vermek Üzere Anlaşmış Olması, Bu Şartlar Altında Nasıl Mümkün Olur?

 

Anlaşılan Odur Ki Hz.Aişe, Ebû Bekr’in Müslüman Oluşundan Epey Önce, Putperest Bir Aile Tarafından İstenmiş Ve Babası Da Bunu Kabul Etmiştir. Eğer Bu İstek, Ebû Bekr’in Müslümanlığı Kabulünden Sonra Olsaydı, Peygamber Dostu Bir Ebû Bekr, Kızını Putperest Bir Aileye Asla Vermeye Kalkmazdı. O Halde Hz.Aişe, Müslümanlığın Zuhurundan Önce Doğmuş Ve Hatta O Sıralarda, Bir Aile Tarafından Gelin Edilmek Üzere İstenecek Duruma Gelmişti.

 

 Hz.Aişe’nin İslam’ın Zuhurundan En Az Beş-Altı Yıl Önce Doğmuş Olduğunu Kabul Etmek Gerekir. Buna Göre De, Hz.Aişe’nin Peygamber Tarafından İstendiği Sırada En Az 14–15 Yaşlarında Olması Evlendiği Sırada da 18-20Li Yaşlarda Olduğunu İcap Eder.”

 

Bir Başka Delili De Hz.Esma’nın Ölüm Yaşı Ve Tarihidir. Hz.Esma H. 73 Senesinde Oğlu Abdullah Öldürüldükten Birkaç Gün Sonra Mekke’de 100 Yaşında Vefat Eder. Hz.Esma H. 73 Yılında 100 Yaşında Vefat Etmişse, Hicret’te 27–28 Yaşında; Hz.Esma’dan On Yaş Küçük Olan Hz.Aişe De Hicret’te 17 Yaşında Olmalıdır. Hz.Peygamber’le De Hicret’ten Sekiz Ay Sonra Evlendiğine Göre, Hz.Aişe’nin Evlendiğinde Yaklaşık 18-20 Yaşında Olduğu  Ortaya Çıkar.

 

Mevlana Şibli Hz.Aişe’nin, “Ben Mekke’de Oynayan Bir Çocuk İken, “Onların Vadeleri, Kıyamettir. Kıyamet Ne Dehşetli, Ne Acıdır.”58 Ayeti İndi. Bakara Ve Nisa Sureleri, Ben Peygamber’in Yanında İken Nazil Oldu.” Sözünden Yola Çıkarak, Kamer Suresi’nin Mekke’de Nübüvvetin Dördüncü Yılında Nazil Olduğunu Ve Hz.Aişe’nin O Dönemin Olaylarını Tafsilatıyla Bildiğine Ve Kavradığına Göre O Zamanlarda Yaklaşık Sekiz-Dokuz Yaşlarında, Medine’ye Hicret Esnasında İse 18 Yaşında Olmasının Daha Makul Olduğunu Söyler.

 

Şibli’nin Bir Başka Dayanağı İse Şudur: Hatice Vefat Ettiği Zaman Hz.Peygamber’e Evi İdare Edecek Ve Çocuklara Bakacak Biri Lazımdı. Sevde Yaşlı, Kımıldayamayacak Kadar Da Şişman Ve Hizmete Muhtaç Bir Kadındı. Hz.Peygamber’in Evini İdare Edecek Genç Ve Dinç Birine İhtiyacı Vardı. Bunun İçin De O, Bu Niteliklere Sahip 18 Yaşlarında Olan Hz.Aişe İle Evlendi.

 

Bu Görüşü Savunanlardan Konuya Habeşistan’a Hicret Açısın Dan Yaklaşarak Şunları Söyler: Hz.Aişe, “Benim Aklım Kesti Keseli Anne-Babamı Dindar Olarak Gördüm. Peygamber Hemen Her Gün Sabah Akşam Vakitlerinde Bize Uğrardı. Müslümanlar Sıkıştırılınca Ebû Bekr De Habeşistan’a Hicret İçin Yola Çıktı.” Rivayeti, Mekke Dönemi Ebû Bekr Ailesinin Habeşistan’a Hicret Öncesini Anlatmaktadır. Eğer Hz.Aişe’nin Hicret Esnasında 8-9 Yaşında Olduğu Kabul Edilirse, Habeşistan’a Hicret Esnasında Daha Doğmamış Olması Gerekir. Bu Olayı Anlattığına Göre, Hz.Aişe’nin Habeşistan Hicretinden Önce Doğmuş Olması Gerekir. Bu Da Hz.Aişe’nin Hz.Peygamber’le Evlenme Yaşının Dokuz Değil, Daha Büyük Olduğu (18-20) Anlamına Gelir.

 

 Aynı Şekilde , Bir Başka Konuyla İddiasını Güçlendirmek İstersek. Buna Göre, Hz.Aişe Ve Abdurrahman, Ebû Bekr’in Ümmü Rûmân’dan Olan Çocuklarıdır. Abdurrahman, Bedir Savaşı’nda Müşrik Saflarında Savaşa Katıldığında 20 Yaşlarındadır. Hicret Sırasında Hz.Aişe Sekiz Yaşında Kabul Edilirse, Abdurrahman’la Aralarındaki Yaş Farkı 10 Gibi Olur. Aksini İfade Eden Bir Delil Olmadığına Göre Anne- Baba Bir Olan Bu İki Kardeş Arasındaki Yaş Farkının Bir İki Gibi Olabileceğini Fakat 10 Yaş Kadar Farkın Olamayacağını Savunan Savaş, Hz.Aişe’nin Hz.Peygamber’le Evlendiğinde 18 Yaşında OlmasıNın Daha Makul Olduğunu Kabul Eder.

 

SONUÇ

 

Toplumun Temelini Oluşturan Ailenin Oluşumunda Evlenme Biçimleri, EvlenMe Yaşı, Aile Üyelerinin Görevleri Gibi İlişkiler Bir Kültürden Diğerine, Hatta Aynı Toplumun Tabakaları Arasında Bile Farklılık Gösterebilmektedir. Her Toplumun Aile İle İlgili Örf Ve Adetleri, Kendi Kültürel Yapısı Doğrultusunda Oluşmuştur. Bu Gerçekten Hareketle Hz.Peygamber’in Yaşadığı Arap Toplumunun Da Kendine Özgü Evlenme Şekli, Gelenek, Görenek, Örf Ve Adetleri Bulunmaktadır.

 

Tarihi Olayları İnceleyen Kişinin Bir Yargıç Gibi Hareket Etmesi Doğru Değildir. Hz.Aişe’nin Evlilik Yaşı İçin Kesin Bir Rakam Vermekten Ziyade, Bu Evliliğin Yaşı, O Toplumun Evlilik Kültürüne Ters Değildir.

 

Şayet Hz.Aişe’nin Evlenme Yaşı Arap Toplumunun Gelenek, Görenek Ve Örfüne Aykırı Olsaydı, Medine’de Yahudi Ve Münafıklar Başta Olmak Üzere Hz.Peygamber, En Azılı Düşmanları Tarafından Ağır Bir Şekilde Eleştirilirdi. Nitekim Hz.Peygamber’in Zeyneb İle Evliliği, Kıblenin Değiştirilmesi Ve Abdullah B. Cahş’ın Komutanlık Ettiği Nahle Seriyyesi’nde Yasak Aylarda Kan Dökülmesi Gibi Olaylar Mekkeli Müşriklerin Ve Yahudilerin Hz.Peygamberi Ve Arkadaşlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirmelerine Neden Olmuştur. Her Hareket Ve Davranışları Muarızlarınca Takip Edilen Hz.Peygamber Ve Müslümanlar O Toplumun Örfüne Aykırı Hareket Ettikleri Zaman Eleştiri İle Karşılaşmışlardır.

 

Buradan, Hz Aişe’nin Evlenme Yaşının O Toplumun Kabullendiği Bir Uygulama Olduğu Sonucuna Varılır Geçmişe Ait Olayları, Şartların Ve Kaynakların Elverdiği Ölçüde Doğru Anlamak Ve Gerçeğe Ulaşmak İçin Geçmişi, Şimdiki Zamanın Değer Yargılarıyla Ve Ölçüleriyle Değerlendirmemek Doğru Değildir.

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, Tikky yazdı:

 Zsa Zsa Gaborun Anılarına Bak Bakalım ?

 

Bana ne zsa zsa gabordan falan, sen bir sübyancı sevici arap *** mısın, değil misin, ondan bahset? Sen sübyancı müslümanmısın, değil misin ondan bahset.

 

 

tarihinde Türk Ateist tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, Tikky yazdı:

Buradan, Hz Aişe’nin Evlenme Yaşının O Toplumun Kabullendiği Bir Uygulama Olduğu Sonucuna Varılır Geçmişe Ait Olayları, Şartların Ve Kaynakların Elverdiği Ölçüde Doğru Anlamak Ve Gerçeğe Ulaşmak İçin Geçmişi, Şimdiki Zamanın Değer Yargılarıyla Ve Ölçüleriyle Değerlendirmemek Doğru Değildir.

 

 

 

 

 

***

 

Madem öyle, osmanlı, neden 1917 yılında kanunla çocukların evlenme yaşına sınır getirmiştir? Neden osmanlıda çocukların evlenmesi yasak değildir? Neden padişah kızlarından 4 yaşında iken 40 yaşında bir adamla evlendirilen kızlar vardır?

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 saat önce, Tikky yazdı:

 

 

İşte İslam Bu Değildir !.. Elh.

 

 

Başka Bir Paylaşımda da "OKU!" Diye Kısa Ama Açtığında Cilt Cilt Kitap Olacak Açıklama Yapmıştım. Onu da Beğenmedin Onu da Eleştirmişsin. Ne Mizanınız Vaar Neee İntisap Noktanız Var. Hiç !... Sıfır.

 

 

Şimdi Ben Acizane Soruyorum Sayın@adminİstirham Ediyorum Bu Küfürler Serbest mi ?

 

Not: Deadanddark Bey Siteden Ayrılan Bir Kullanıcının "Özür" Dilemesini Dile Getirmişsiniz. Peki Ya Siz?

 

Saygılar.

 

 

 

***

Senin yazdiklarinin yüzde doksani benim gibi bir ateisti ilgilendiren konular degil.

Onlari git iliman islamcilara, gercek islam bu degilcilere, siz gercek müslüman degilsincilere (bir takim arap ülkeleri) falan anlat. 

Ne sayikliyorsun burada **

En altta düstügün notta yazilan seyi yaptigimi hatirlamiyorum.

Hatirlatirsan memnun olurum. Hatirlatamazsan bugüne kadar duymadigin seyler sana özelden gelecek.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaşlar Müslümanla tartışma olmaz.

Onun inancına göre sen cehennemlik bir iblissin.

Bu kadar laf kalabalıkları alıntılar makale formatını kopyalıyor.

Bu formatın içinde ne yazdığını, saçma olduğunu Ateist görüyor.

Ama hiç bir Müslüman olayın aslında ne olduğunu bilmiyor.

Müslüman kitle için "Ateistleri onlar gibi bilgisiyle dize getiren bir kahraman" manzarası var.

 

BU adamlar kameraya kitleye oynarlar.

Camiler de kitleye görünme, kameraya çıkma yerleridir.

Müslümanlara yalan söylediklerini ispatlamaya çalışmayın.

İstediklerini verin.

Cehennemlik iblis olun, sizin sinirleriniz ve vaktiniz kaybolana kadar onların dengesi bozulsun.

 

İblislerin arasında ne arıyor bu mümin?
Bizlerin kalpleri mühürlenmiş, göremiyoruz, inanamıyoruz, kafiriz.

Kalbim mühürlü olduğu halde, cehennemlik olduğum halde ne demeye beni rahatsız ediyorsun adi herif?

Senin Allahından iyi mi biliyorsun sen?

Link to post
Sitelerde Paylaş
21 saat önce, anibal yazdı:

 

 

 

Bana Ne Zsa Zsa Gabordan Falan, Sen Bir Sübyancı Sevici Arap *** Mısın, Değil Misin, Ondan Bahset? Sen Sübyancı Müslümanmısın, Değil Misin Ondan Bahset.

 

Sen Kamalist  Misin ?

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
20 saat önce, deadanddark yazdı:

Senin Yazdiklarinin Yüzde Doksani Benim Gibi Bir Ateisti İlgilendiren Konular Degil. Onlari Git İliman İslamcilara, Gercek İslam Bu Degilcilere, Siz Gercek Müslüman Degilsincilere (Bir Takim Arap Ülkeleri) Falan Anlat.  Ne Sayikliyorsun Burada **   En Altta Düstügün Notta Yazilan Seyi Yaptigimi Hatirlamiyorum. Hatirlatirsan Memnun Olurum. Hatirlatamazsan Bugüne Kadar Duymadigin Seyler Sana Özelden Gelecek. 

 

Zaten Mevzumuz İslam . Neden O Zaman Cevap Gelir Gelmez Hemen Hararetli Hararetli Gelip Takip Ediyorsun ? Hadi Takip Etmek Ayrı "Küfür" Niye.  

 

Sadece Benim Şahsıma da Değil Forumda ki Bir Çok Kişiye Küfür Etmişsiniz. Demek ki Ateizm Bir İlim Bir Fikir Değil Bir Küfür İtikadı Olduğunu  Hem Lisan-ı Halinizle Hem Lisan-ı Kalbinizle Hem de Lisan-ı Kâl İle Hakka'l-Yakīn Derecesinde Gösteriyorsunuz.

 

AMA İSLAM İÇİN İSLAMİYET ADINA  UYDURMALARINIZI ANLATIRSANIZ MÜSLÜMAN OLARAK CEVAP HAKKI DOĞAR.  HEM HANİ SİZ ÖZGÜRLÜKÇÜ BİZ KISITLAYICI İDİK! BIRAKIN ÜLKE DEVLET MİLLETİ FORUMDA DAHİ YORUM YAPMAMIZA MÜSAADE ETMEYENLER  HANGİ ÖZGÜRLÜĞÜ VAAD EDEBİLİR?

 

 

 

tarihinde Tikky tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

 

20 saat önce, AteistBakish yazdı:

Arkadaşlar Müslümanla Tartışma Olmaz. Onun İnancına Göre Sen Cehennemlik Bir İblissin.Bu Kadar Laf Kalabalıkları Alıntılar Makale Formatını Kopyalıyor. Bu Formatın İçinde Ne Yazdığını, Saçma Olduğunu Ateist Görüyor. Ama Hiç Bir Müslüman Olayın Aslında Ne Olduğunu Bilmiyor. Müslüman Kitle İçin "Ateistleri Onlar Gibi Bilgisiyle Dize Getiren Bir Kahraman" Manzarası Var.

 

Bu Adamlar Kameraya Kitleye Oynarlar. Camiler De Kitleye Görünme, Kameraya Çıkma Yerleridir. Müslümanlara Yalan Söylediklerini İspatlamaya Çalışmayın. İstediklerini Verin. Cehennemlik İblis Olun, Sizin Sinirleriniz Ve Vaktiniz Kaybolana Kadar Onların Dengesi Bozulsun.

 

İblislerin Arasında Ne Arıyor Bu Mümin? Bizlerin Kalpleri Mühürlenmiş, Göremiyoruz, İnanamıyoruz, Kafiriz. Kalbim Mühürlü Olduğu Halde, Cehennemlik Olduğum Halde Ne Demeye Beni Rahatsız Ediyorsun Adi Herif? Senin Allahından İyi Mi Biliyorsun Sen?

 

1- Biz Tartışmayız.  İslami Konularda Sizinle Tartışa Bilmemiz İçin İslam İlimlerini Okumanız Lazım. Yorumlayıp Meal'den Kuran Okudum Demekle İslam Araştırmacısı mı Olduğunuzu Sanıyorsunuz? Neyi Tartışacağız Seninle..

 

Ama Dostum Gerçekten Yeter. Bana Laf Yetiştimek Zorunda Değilsin. Yazmış Olmak İçin Yazma. Sürekli Niyet Okuyorsun Farkında mısın? 

 

-  Laf Kalabalıkları Alıntılar (Hepsini Ben Yazıyorum. Bazı Hususlarda Kitaptan Haşiye Düşüyorum ki Yanlış İfade Etmeyim. Üstelik Senin Cevabın HEPSİ KİTAP ALINTISI BİLE OLSA ALINTI YAPIP YAPMAMA DEĞİL CEVABA MANAYA ANLAMINA BAKMAN LAZIM GELMEZ Mİ ?  Eğer Senin de Varsa Ateist Kaynakların Buyur Paylaş ! Laf mı Bu Şimdi ? Cevap Veremeyince Slogan Hakaret Ha Bide ALINTI Yapma :) İnan Komik Duruma Düşüyorsunuz !) Ve Gene Niyet Okuma

 

-  Saçma Olduğunu Ateist Görüyor. (Madem Saçma Çürütmek Kolay O Zaman :) Niye Hakaret ? Alay ? Çarpıtma ? ;) )

 

- Ama Hiç Bir Müslüman Olayın Aslında Ne Olduğunu Bilmiyor. (Aydınlatsana Bizi  :)  )

 

Bla Bla ... Diye Gidiyor..

 

Artık Niyet Okumasak?

tarihinde Tikky tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
24 minutes ago, Tikky said:

 

1- Biz Tartışmayız.  İslami Konularda Sizinle Tartışa Bilmemiz İçin İslam İlimlerini Okumanız Lazım. Yorumlayıp Meal'den Kuran Okudum Demekle İslam Araştırmacısı mı Olduğunuzu Sanıyorsunuz? Neyi Tartışacağız Seninle..

 

Ama Dostum Gerçekten Yeter. Bana Laf Yetiştimek Zorunda Değilsin. Yazmış Olmak İçin Yazma. Sürekli Niyet Okuyorsun Farkında mısın? 

 

-  Laf Kalabalıkları Alıntılar (Hepsini Ben Yazıyorum. Bazı Hususlarda Kitaptan Haşiye Düşüyorum ki Yanlış İfade Etmeyim. Üstelik Senin Cevabın HEPSİ KİTAP ALINTISI BİLE OLSA ALINTI YAPIP YAPMAMA DEĞİL CEVABA MANAYA ANLAMINA BAKMAN LAZIM GELMEZ Mİ ?  Eğer Senin de Varsa Ateist Kaynakların Buyur Paylaş ! Laf mı Bu Şimdi ? Cevap Veremeyince Slogan Hakaret Ha Bide ALINTI Yapma :) İnan Komik Duruma Düşüyorsunuz !) Ve Gene Niyet Okuma

 

-  Saçma Olduğunu Ateist Görüyor. (Madem Saçma Çürütmek Kolay O Zaman :) Niye Hakaret ? Alay ? Çarpıtma ? ;) )

 

- Ama Hiç Bir Müslüman Olayın Aslında Ne Olduğunu Bilmiyor. (Aydınlatsana Bizi  :)  )

 

Bla Bla ... Diye Gidiyor..

 

Artık Niyet Okumasak?

 

 

Deme ya... İslam ilmi dediğin kepazeliği kendin okudun mu ki? Gelmiş burada ahkam satıyorsun birde? Bir delinin zırvaları mı islam ilmi oluyor? 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
19 dakika önce, Tikky yazdı:

 

1- Biz Tartışmayız.  İslami Konularda Sizinle Tartışa Bilmemiz İçin İslam İlimlerini Okumanız Lazım. Yorumlayıp Meal'den Kuran Okudum Demekle İslam Araştırmacısı mı Olduğunuzu Sanıyorsunuz? Neyi Tartışacağız Seninle..

 

Ama Dostum Gerçekten Yeter. Bana Laf Yetiştimek Zorunda Değilsin. Yazmış Olmak İçin Yazma. Sürekli Niyet Okuyorsun Farkında mısın? 

 

-  Laf Kalabalıkları Alıntılar (Hepsini Ben Yazıyorum. Bazı Hususlarda Kitaptan Haşiye Düşüyorum ki Yanlış İfade Etmeyim. Üstelik Senin Cevabın HEPSİ KİTAP ALINTISI BİLE OLSA ALINTI YAPIP YAPMAMA DEĞİL CEVABA MANAYA ANLAMINA BAKMAN LAZIM GELMEZ Mİ ?  Eğer Senin de Varsa Ateist Kaynakların Buyur Paylaş ! Laf mı Bu Şimdi ? Cevap Veremeyince Slogan Hakaret Ha Bide ALINTI Yapma :) İnan Komik Duruma Düşüyorsunuz !) Ve Gene Niyet Okuma

 

-  Saçma Olduğunu Ateist Görüyor. (Madem Saçma Çürütmek Kolay O Zaman :) Niye Hakaret ? Alay ? Çarpıtma ? ;) )

 

- Ama Hiç Bir Müslüman Olayın Aslında Ne Olduğunu Bilmiyor. (Aydınlatsana Bizi  :)  )

 

Bla Bla ... Diye Gidiyor..

 

Artık Niyet Okumasak?

 

Hala daha ne peşindesin?

Lan ahlaksız herif?

Ben senin dininde cehennemlik imansız kalbi mühürlü bir aşağılık değil miyim?
Allah'ın sana açıkça kalplerini mühürledim, konuşmana bir şey anlatmana gerek yok demiyor mu?
Ne bok yemeye buraya geliyorsun da bir şey anlatıyorsun?
İslam'a göre ben günahkar zındığım.

İslam konusunda yalan iftira ayetleri inkar ettiğimizi söylüyor ya kitabın?
Sonra da onlara müddet verdik, ahirette cezalarını çekecekler diyor.

 

Senin sorunun ne lan?

 

Ateistlere kendin gidemezsin.

Burada aç bir başlık

Yaz orada, Ateistler iftira atıyor İslam de.

İman konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bu başlığa yazsın bilgilendireyim de.

Adilik yapma.

Sen çocuk kaç yaşından itibaren skilebilir kriterleri olan bir adamsın.

Bana gelmiş doğru yanlış öğretmeye cüret ediyor.

İslamı Kuranı ve tüm içeriğini reddediyor ve çöpe atıyorum.

Allahın hiç bir tehdidini de hiç bir rüşvetini de umursamıyorum.

Bir daha beni rahatsız etme

Ahlaksız herif.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
42 dakika önce, anibal yazdı:

Sana Ne? Sen Suratındaki Arap Bokunu Temizle Önce, Sağa Sola Bilmem Ne Diyene Kadar, Sapık Sevici..

 

Sayın @Türk Ateist Bey;  Dün 8 Tane Hatta Daha Silmedikleriniz Varken Bugün;

 

Şimdi Burada da SURATINDAKİ Sıfatı İle 1

SAPIK DİYE DE Hakaret Ve İftira İle Sadece Burada 2 Tane Küfür Var. Hem İslamcılar Bizi Eziyor Yaşam Hakkımızı Alıyorlar Diyorsun. O Zaman Allah Göstermesin Ama Sizin İktidarınızda Nasıl Adaletli Olacağınızı Sanal Alemde Basit Bir Formda Gösterin Ve Bu Ahlaksız Terbiyesizi "İP'Den" Banlayın ki Sizin de Adaletinizi Görelim !  Ama Yok Sanal Alemde ki Basit Bir Forumda Dahi Adaleti Temin Edemeyenlerin Bize Adaletten Bahsetmeye Hakkı  Dahi Olmadığını Bilmesini İSTERİM.

 

DEKİ BEN ZEVK ALIYORUM ... EYVALLAH AMA KURALLAR MURALLAR DEME BANA ! BİZE DİYORSUNUZ BELKİ YALAN MALAN AMA KİŞİLİYETİNE SAYGI DUY VE  KENDİNİZE BARİ DÜRÜST OLUN  GERÇEĞİ SÖYLEYİN !

 

BU Gibi Lağım Ağız Konuşanları Sitede Daha Ne Kadar Tutacaksınız ?

 

(Umarım Bu Yazıyı Okuyunca Alacağınız Kararı Bu Yüz Rengiyle Almazsınız) 

tarihinde Tikky tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Tikky yazdı:

Sayın @Türk Ateist Bey;  Dün 8 Tane Hatta Daha Silmedikleriniz Varken Bugün;

 

Şimdi Burada da SURATINDAKİ Sıfatı İle 1

SAPIK DİYE DE Hakaret Ve İftira İle Sadece Burada 2 Tane Küfür Var. Hem İslamcılar Bizi Eziyor Yaşam Hakkımızı Alıyorlar Diyorsun. O Zaman Allah Göstermesin Ama Sizin İktidarınızda Nasıl Adaletli Olacağınızı Sanal Alemde Basit Bir Formda Gösterin Ve Bu Ahlaksız Terbiyesizi "İP'Den" Banlayın ki Sizin de Adaletinizi Görelim !  Ama Yok Sanal Alemde ki Basit Bir Forumda Dahi Adaleti Temin Edemeyenlerin Bize Adaletten Bahsetmeye Hakkı  Dahi Olmadığını Bilmesini İSTERİM.

 

DEKİ BEN ZEVK ALIYORUM ... EYVALLAH AMA KURALLAR MURALLAR DEME BANA ! BİZE DİYORSUNUZ BELKİ YALAN MALAN AMA KİŞİLİYETİNE SAYGI DUY VE  KENDİNİZE BARİ DÜRÜST OLUN  GERÇEĞİ SÖYLEYİN !

 

BU Gibi Lağım Ağız Konuşanları Sitede Daha Ne Kadar Tutacaksınız ?

 

(Umarım Bu Yazıyı Okuyunca Alacağınız Kararı Bu Yüz Rengiyle Almazsınız) 

 

Demek Kuran komutlarına göre hareket etmeye çalışan düşük kalite bir mekanik robot olan sen, burada mükemmel anlayış, nesnellik, nasıl olması gerektiği dersi veriyorsun.

:)

Lan felsefen çocuk nasıl becerilir ve karımı kimse nasıl görmezden ibaret ya? :) 

tarihinde AteistBakish tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...