Jump to content

AY İKİYE BÖLÜNÜP YERE DÜŞMÜŞ


Recommended Posts

:-))))))))))))

Adam Allahin sevgilisi,ayi ikiyede böler dördede.Cünkü ay nurdur.Bölün dedimi sikiysa bölünmesin.

Araplasmis Türkün biri Muhammedin mezarini ziyarete getmis.Bahmiski Muhammet mezarda yoh.Demek adam ermis.Tutturmus,ben Muhammedi görmeden surdan suraya adimimi atmam .

Ak sakalli biri gelmis,demiskine su anda Muhammet Canakkale savaslarinda Türklere yardim ediyor.15 güne kadar gelecek,bekliyecekmisin adam beklemis Muhammet gelince görüsmüsler koklasmislar.Ve Araplasmis Türk Türkiyeye:muhammette mezarina girmis.

Yahu bu Muhammet Türklere yardim ediyorda bu Arap gardaslarina neden yardim etmiyor.Yahudiler ,bu Araplarin kafasini gözünü yariyor her defasinda.

Bülen varsa yazsin,ben bülememisem.

tolonbeg

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 50
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Saat Yaklaştı, Ay Yarıldı (54:1)

"...Biz Mina'da Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile beraberken, ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın arkasında, bir parçası dağın önünde idi. Bize: "Şahid olun!" buyurdu." (1)

Kur’an’nın 54. suresinin ilk ayeti geleneksel yaklaşıma göre, alıntı yaptığımız hadisde belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. Bazı hadislerde farklı olarak, Ay’ın ikiye yarıldıktan sonra bir parçasının Ali’nin bahçesine düştüğü rivayeti yer almaktadır.

Kur’an’ı Kur’an ile Tesfir Etmek

Olayı Kur’an açısından değerlendir-diğimizde,Ayetten de anlaşılacağı üzere, Ay’ın yarılmasının Dünya’nın sonunun yaklaştığının bildiren alemetlerden birisi olarak verildiği görülecektir.. Kur’an gelecek zaman ile ilgili haberleri bazen geçmiş zama kipi ile bildirir. Örneğin; 39:68, 75.8-9,25:30, 7:44-48, 6:128, 20:125-126, 23:112-114 ayetlerine bakabilirsiniz. Kur’an’nın bu hitabını dikkate almayan geçmiş Kur’an yorumcuları, 54:1 ayetinde haber verilen kehaneti geçmiş bir olay olarak değerlendirmiş-lerdir. Bu konuda söylenecek söz, İlahi iletinin ayetlerinin ortada olduğu gerçeğidir.. O da Peygambere verilen mucizeniz sadece Kur’an olduğudur.

“...Ona mucizeler indirilseydi ya!” dediler. Mucizeler ancak Allah katındadır. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Bizim sana indirdiğimiz kitap onlara yetmedi mi?...”(29:50-51)

Kur’an’nın Rehberliği 54:1 Ayetinin Anlamını Ortaya Çıkarıyor

“Üzerinde 19 vardır” (74:30)

“Hayır, (Andolsun) Ay’a, dönüp gitmekte olan geceye, soluk almaya başlayan sabaha ki O büyüklerden biridir”(74:32-35)

Kur’an’ın matematiksel sistemi ondokuz sayısına vurgu yapan 74:30 ayetinin hemen devamında Dünya’nın uydusu Ay’a dikkat çekilir. Bu yemin boş yere yapılmış bir yemin değildir. Kur’an’daki yeminlerin amacını Kur’an açıklamaktadır:

“Teke ve çifte,...bunda akıl sahipleri

için bir yemin var değil mi?.”(89:3 5)

İlahi iletinin 74. bölümünde haber verilen kehanet, Kur’an’nın vahyinden 1406 (19x74) kameri yıl sonra 1974 yılında, isimlerinin kökleri Kur’an’da 19 defa geçen biyokimya doktoru Reşad Halife tarafından keşfedildi. 19 sayısı ve katları üzerine kurulu matematiksel sistemin tarihsel süreci ve gelişimi izlendiğinde, bu keşfe yol açan ön çalışmaların 1974 yıllından öncesine uzandığı ve tamamen yaratıcının kontrolünde geliştiği görülmektedir. Yine bu tarihlerde

dünya tarihinin en büyük olaylarından biri gerçekleşmiş ve insanoğlu dünya dışında başka bir toprağa Ay toprağına ayak basmıştır.

Burada ilginç olan konu Kur’an’nın bu olayı, 19 üzerine kurulu matematiksel sistemi haber verdiği ayetlere bağlamasıdır. Nitekim Kur’an’nın başından itibaren Ay (Kamer) kelimesini izlediğimizde 19. Kamer kelimesine, yaygın ismi ile Kamer, yani Ay suresi olarak bilinen 54:1 ayetinde ulaşıyoruz.

İnşikak-ı Kamer’in Anlamı Ortaya Çıkıyor

“Saat yaklaştı, Ay yarıldı” (54:1)

54:1 ayetinde haber verilen kehanete göre Ay toprağı yarılacaktır. Nitekim Ay’a giden astronotlar numune için ay toprağını “şakk” etmişlerdir. Bu ayette geçen “şakka” fiilinin toprağın yarılması anlamında kullanıldığı başka yetlerde vardır.

“Biz suyu akıttıkça akıttık, toprağı

yardıkça yardık.”(80:25-26)

İnşikak-ı Kamer İnşikak Suresinde Açıklanıyor

“Dolunay haline geldiği zaman Ay’a (andolsun).

Siz mutlaka tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz.

Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?”(84:18-20)

84. Sure “İnşikak suresi” olarak bilinir. Ay’ın yarılmasnın, yani İnşikak-ı Kamer’in doğru yorumunun haber verildiği bu surenin en yaygın isminin “inşikak” yani yarılma olması gerçekten çok ilginçtir.

“Tabaka” kelimesi Kur’an’dageçtiği yerlerde sürekli olarak göğün katmanları anlamında kullanılır:

“Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl yarattığını görmez misiniz?” (71:15)

Ay suresi 1. ayetindeki “Kamer” yanı Ay kelimesi, Kur’an’nın başından itibaren 19. Ay kelimesidir. Bu ayetten itibaren Kur’an’nın sonuna kadar 1389 ayet mevcuttur. 1389 ise Ay’a gidiş tarihi olan 21 Temmuz 1969 tarihinin hicri tarihe gelen karşılığıdır.

Dipnot:

(1) Buhari, Menakıb 27, Menâkıbu'l-Ensâr 36, Tefsir, Ihterebetu's-Sâ-a 36; Müslim, Münâfıkûn 44, (2800); Tirmizi, Tefsir, Kamer, (3281, 3283).

Link to post
Sitelerde Paylaş
“Biz suyu akıttıkça akıttık, toprağı

yardıkça yardık.”(80:25-26)

İnşikak-ı Kamer İnşikak Suresinde Açıklanıyor

“Dolunay haline geldiği zaman Ay’a (andolsun).

Siz mutlaka tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz.

Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?”(84:18-20)

84. Sure “İnşikak suresi” olarak bilinir. Ay’ın yarılmasnın, yani İnşikak-ı Kamer’in doğru yorumunun haber verildiği bu surenin en yaygın isminin “inşikak” yani yarılma olması gerçekten çok ilginçtir.

“Tabaka” kelimesi Kur’an’dageçtiği yerlerde sürekli olarak göğün katmanları anlamında kullanılır:

“Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde [/b]nasıl yarattığını görmez misiniz?” (71:15)

Ay suresi 1. ayetindeki “Kamer” yanı Ay kelimesi, Kur’an’nın başından itibaren 19. Ay kelimesidir. Bu ayetten itibaren Kur’an’nın sonuna kadar 1389 ayet mevcuttur. 1389 ise Ay’a gidiş tarihi olan 21 Temmuz 1969 tarihinin hicri tarihe gelen karşılığıdır.

Dipnot:

(1) Buhari, Menakıb 27, Menâkıbu'l-Ensâr 36, Tefsir, Ihterebetu's-Sâ-a 36; Müslim, Münâfıkûn 44, (2800); Tirmizi, Tefsir, Kamer, (3281, 3283).

Şimdi bir de 19 çıktı :)

Hem mucizeler ancak Al-Lah katındadır diyeceksin hem de ay yarıldı ve mucize oldu,yedi kat gök var bu mucizedir hem de 19 mucizesi diyeceksin,o zaman Kuran'ı da inkar ediyorsun.Ne diyor Mucizeler ancak Al-Lah katındadır..

bir de şu var tabi madem buradan bazı ayetler Ay'a gidileceğini gösteriyordu o zamanki insanlar bunu nereden bileceklerdi?Ayrıca o" tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz" denen yer halden hale geçmek olarak meal edilmiş çoğu mealde. Hadi böyle olsa ve Ay'a gidileceğini anlatıyor olsa bile siz bunun o zamanlarda yaşayan insanlar için ne anlam ifade etmesini bekleyebilirsiniz? zaten Kuran'a göre gaipten haber almak ta mümkün değil! :)birisi size " birgün ışınlama olayı gerçek olacak" dese siz onu peygamber olarak kabul edecek misiniz?

"Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl yarattığını görmez misiniz?” diyor :) bu yedi kat göğün atmosfer katmanları olduğunu iddia etmiyorsunuz umarım zira başka bir ayette de yakın göğü kandillerle yani yıldızlarla donattığını söylüyor ve bu durumda yıldızların dünya atmosferinde olması gerekir ve hem de troposferde olmalı :) ama değil...

ayrıca bu yedi kat göğ dünyadaki yedi kat atmosfer tabakası değil ise o zaman nersidir? ve bugün bile göremediğin bu 7 kat göğü o zaman yaşamış insanların görmesini beklemek te ne oluyor ki GÖRMEZ MİSİNİZ? diye soruyor :) zaten orada büyük ihtimalle bazı gökcisimleri kastediliyor olmalı ve bunu da bir mucize olarak görmek doğru değil..

“Dolunay haline geldiği zaman Ay’a (andolsun).

yakında ışık hızıyla giden uçak yapılacak..

Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?”

ben de böyle diyeyim bari...

Nasıl,saçma değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili Gercekisim,

Bunlar Arap afyonundan sarhos olmuslardir.Bunlar ne dediklerinide bilebilememektedirler.Mucize Tanri katindadir der.Döner Mucize göster deyenlere mucize gösterirler güya.

Ayi kiye bölüyor.

Sen sihirbazlik yapiyorsun deyenlerede,güya Allah diyorki,hayir sihirbazlik yapmiyor,ayi gercekten ikiye böldü,

:-)))))))))) Simdi gelde katila katila gülme.Bunlarin El-Ilahida ne dediyinin farkinda deyil.Bir deyoki Mucize benim katimdadir.Yani yalniz ben yaparim mucizeyi.

Millet Muhammede sen ayi bölemezsin sen sihirbazlik yapiyorsun deyincede .El-Ilah atliyor ortaya,hayir Muhammedin yaptigi mucizedir.Ayi gercekten bölmüstür.Siz bu adama inanin.

Simdi gelde bu deveye hendeyi atlat:-)))))))))

Bunlar inaninki ne yaptiklarinin farkinda bile olmayan bicarelerdirler.

Gelsinde insanciklar bunlara inansinlar ama nasil.

Bir taban üstünde firil firil dönmekteler ama nasdil dönmekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

tübe tübe tübe ne günlere galdih ey gazi hünkar.

Ayi bölmüsmüs bir parcasi Aslan alinin bahcasina düsmüs, diyen dogrucular bülem varrrrrrrrrrrrya .

Bunlar ayi MERZIFON ayvasi saniyorlar zavallilar :-))))))))))))

Fittirmama az galdi,Dohtorun nirdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

tolonbeg

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...
Bence o anda yarim bir ay tutulmasi felan oldu. Tabi bu her zaman olan birsey olmadigi icin bizimkiler dogaustu birsey sandi. Muhammed de bunu gorunce hemen etrafindakilere olayi parmagiyla gosterip "aha!" dedi. Sanki olayi yapan kendi parmagiyla gostermesiymis gibi. Zaman gectikce bu hikaye dallandirilip budaklandi, yok iste ay ikiye ayrildi, bir parcasi yere dustu, yahut bir parcasi dagin onunde, digeri arkasindaydi felan seklinde.

Gunumuzde Muslumanlar bu resimde A ile gosterilen 200 km. lik bir ay vadisinin daha yakin cekilmis, uclarinin gozukmedigi bir resmini sitelerde dolastirip "aha ay yarilmis izi kalmis" seklinde seyler diyorlar.

(Ariadaeus vadisi A isaretiyle gosterilmektedir http://www.ne.jp/asahi/stellar/scenes/moon_e/moon_a32.htm )

Ayni 200 km.lik vadinin yakin resmi mesela su sitede sayfanin en altinda mevcuttur: http://www.answering-christianity.com/moon_split.htm

Mükemmel bir çalışma, tebrikler... :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 4 months later...

ozamanki inkarcılar ayın ikiye bölündüğünü gözleriyle gördükleri halde inanmamışlar,bu bir sihirdir demişlerdi.

o halde şimdiki inkarcılarmı inanacak.bu mümkün değil. Allah,şeytana uymuş insanlara hidayet nasip etsin.

tarihinde sutlukahve tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
AY İKİYE BÖLÜNÜP YERE DÜŞMÜŞ

İslam'da Şakku'l-Kamer (Ay'ın bölünmesi) Mucizesi diye ünlü "mucize"yi birlikte göreceğiz: Kamer Suresinin l. ayetine, Diyanet'in resmi çevirisinde şöyle anlam verilir:

"Kıyamet saati yaklaşır, ay ayrılır."

Bu çevirideki "yaklaşır, ayrılır" ayetteki sözcüklere uymuyor. Ayette, burada, "geçmiş zaman" kipi kullanılıyor. Bu nedenle, doğrusu: "Yaklaştı, ayrıldı."dır. "Ayrıldı"yerine de ayetteki "inyakka" sözcüğüne uygun olması için "bölündü", ya da "parçalandı" demek gerekir. Diyanet'in çevirisi, burada, "akıl ve bilim dışılığı örtmek" amacıyla, sözcükler kendi anlamlarının dışına çıkarılarak, daha sonraki ayetler, ayrıca açıklayıcı hadisler gözardı edilerek yapılmış bir "yorum"a, ibnü'l-Cevzi'nin yorumuna (Bkz. tefsiru ibnü'İ-Cevzi, 8/89.) dayanmakta. Bu yorum, tefsircilerce kabul edilmez. (Bkz. M.Ali Sabuni, Safvetu't-tefisir, 3/284; Hizin, 4/226.)

Bu durumda ayetin doğru çevirisi şudur: "Kıyamet (sat) yaklaştı; ay bölündü :" Bunu izleyen iki ayetin anlamı da şöyle: "Onlar bir mucize gördüklerinde; yüz çevirirler ve: 'sürüp giden bir büyüdür.' derler. Yalanladılar ve kendi eğilimlerine uydular. Her şey, yerini bulur." (Kamer: 2-3.) Görüldüğü gibi ayetlerde açıkça, kıyametin yaklaştığının da bir belirtisi olarak, Ayın bölündüğü ve bu mucizeyi, inanmazların yalanladıkları" anlatılıyor. Bu ayetlerin anlattığı olayı aktaran hadislere bakalım.

Gökteki Ay mı, Arabistan'daki Hira Dağı mı daha büyük?

İlkokul öğrencileri bile böyle soruyu saçma bulur, değil mi? Ama hadiste anlatılana bakılırsa bu soruya saçma dememek gerek.Malik Oğlu Enes anlatıyor:

Mekkeliler, Peygamberden bir mucize göstermesini istediler. Peygamber de onlara ayı ikiye bö1ünmüş olarak gösterdi. Öylesine ki, onlar, Hira Dağı'nı, bu iki parçanın arasında görüyorlardı." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'1-Menakib/36; Müslim, e's-Sahih, Kitabu St- fati'l- Münafdun/46-47, hadis no: 2802.)

"Abdullah İbn Mes'ud anlatiyor: Peygamberle birlikte Mina'daydık. Birden ay iki parçaya bölündü. Bu parçalardan biri, dağın arkasında, biri de dağın beri yanında kaldı. İşte o sırada Peygamber. Bakın da tanık olun!' dedi." (Bkz. Buhari, es-Sahih, aynı yer; Müslim, e's-Sahih, aym yer, hadis no: 2800.) Düşünün. İnanmazlar, Muhammed'den, peygamberliğini kanıtlamak için bir mucize istiyor. Tanrı da Muhammed'e güç veriyor. Muhammed mucizesini gösteriyor: Şu gökteki, şu Amerikalıların ayak bastığı, şu bildiğimiz ay, iki parçaya bölünüyor. Parçalanan Ay, yere düşüyor. Yeryüzünün ufacık bir bölgesine sığınıyor. Düştüğünde orada, kimseyi ezmiyor. Ay böylesine ufakmış ki: Hira dağı ondan daha büyük. Çünkü geriden bakınca, Hira Dağı, ayın iki parçası arasında gözükebiliyor! Ve düşünün: Böyle bir "olay"ı bile, Mekkeliler bir mucize saymıyor. "Olay"a tanık oldukları halde! Ve dünyanın her yanından gözüken şu ay, o sırada ikiye bölünüp yere düşüyor da, dünyanın hiçbir yerinde, kimse farkında olmuyor. "Olay"i ne gören oluyor, ne de yazan. Muhammed'in Sahabilerinden başka... Ayrıca: Ayın "bölünmesi", haber verilegelen kıyametin yaklaştığının bir kanıtı oluyor.

Yukarıdaki ayet ve hadislere göre, bütün bunlara "inanmak" gerekiyor. İnanan inanır kuşkusuz. Kim ne diyebilir? Bizim burada yaptığımız şey, yalnızca bir belirleme ve sergileme, Şu da unutulmamalı: İnananın nasıl inanma hakkı varsa, inanmayanın da inanmama hakkı vardır. İnsanoğlunun aklına, bilime özgürlük tanımak bunu gerektirir. İnsan, kınanmasız ve saldırısız bir ortam içinde insanlığına yakışır nitelikte geliştireceği düşüncesini, kişiliğini meyvelendirir. Bu köşedeki sergilemeler de bunun için...

İyi de kardeşim , ayın yere düştüğünden bahseden sensin. Yere düştüğü söylenmiyor ki ayın. Ayrıca , bizden milyonlarca km uzaktaki 2 yıldızı , bir dağın her iki yanındaymış gibi görmüyor muyuz çoğu zaman. Bu iki yıldız gibi , (cisim olarak) bizden birkaç yüzbin km ötedeki ayın 2 parçası da , rahatlıkla dağın iki yanındaymış gibi görünebilir.

Bu arada belirteyim , ben hiç bir dine mensup değilim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...