Jump to content

Tüm Aktiviteler

Bu akış otomatik güncelleniyor     

 1. Past hour
 2. İncil de İsa der ki "Bakıp bakıp görmesinler.öyleki bağışlanmasınlar " Yer Gök Allah Muhammed diye haykırsa,Ay,Güneş Muhammed' i tastiklese İsa' nın bu sözüne iman eden bir hristiyan için bütün tastiklemeler havagazı olmalıdır.gökten Kuranın allahı yanında muhammed'le inse hristiyan inanmamalı. Bu açıdan özellikle hıristiyanların islamın pençesine düşmesini anlamıyorum.siz hiç mi İncil okuyup İsa' nın sözlerini,uyarılarını tefekkür etmiyorsunuz ? İsa der ki "Dış görünüşe aldanmayın ".bu sanki müslümanlar kastedilerek söylenmiştir.hani bir insanın suratına,ses tonuna bakarak ne kadar nurlu,hak aşığı,muhterem deriz ya,hah ,İsa bu konuda uyarıyor aldanmayın diyor.adam kuran okunurken duyup etkileniyor.hristiyan etkilenmemeli.İncil' i okuyup anlayan,tefekkür eden etkilenmemeli.İncil' e,İsa' ya teslim olduğun halde etkilenirsen bakıp bakıp görmeyen,duyup anlamayanlardansın. İslama geçen hristiyanları anlamıyorum,güneş dururken aya secde etmelerini ,ayın sönük ışığında yürümek istemelerini anlamıyorum.İslam karanlığın dinidir.en kutsal günü kadir GECESİdir.burdan anla.sabaha kadar selamettir diyor.ne demek sabaha kadar selamet ? Benim bildiğim sabah selamet başlar,gece tekin değildir.özellikle eskiden elektrik,ulaşım aracı yoktu.Kuranın allahı günde 5 kez camiye çağırır .Sabahın karanlığında,yatsının karanlığında,Ramazan ayının karanlıklarında (teravih) (3 gün yerin bağrında kalan İsa) .kara küpe secde ettirir,kara taşı öptürür. karanlık huzur vermez.bak islam alemine ,sence mutlular mı ? Kurban bayramında hayvanı keserken,Allahlarını razı ederken bile huzurdan,emniyetten yoksunlar.ellerini ayaklarını,orasını burasını kesenler,acillerde ,yoğun bakımda soluğu alanlar vs... İsa nın lanetimidir bilinmez. İsa karanlığı yendim der.İslam karanlıktır. İsa " köşenin baş taşıyım" der. Hacerül Esved İsa' yı temsil eder. İncil de "inkar edilen taş,köşenin baş taşı oldu "denir. İslam İsa' nın Tanrılığını inkar etti ,Hacerül Esved kara küpün köşesinin baş taşı oldu. Mezmurlarda(Zebur) "su gibi etrafımı kuşattılar,tek dostum karanlık kaldı "denir. Hacılar Hacerül Esved' in etrafında dönerler,su gibi Hacerül Esved' i yani İsa' yı kuşatırlar.girdap oluştururlar.Hacerül Esved ,kara küpün köşesine yerleştirilmiştir.Hacerül Esved' in tek dostu karanlıktır."tek dostum karanlık kaldı "sözünün temsili olduğu ne kadar açık. İslam "güneş" e yani aydınlığa düşmandır.öyle ki Allahlarının "nuru" güneş değil cam fanusla ÖRTÜLÜ kandildir.İsa der ki "kimse kandil yakıp üzerini ÖRTMEZ ".Allah Cam ile örtmüştür.Cam ise kırılgandı.öyleyse islam son bulacak.Kuran İncil e göre "iblis" in -vahyidir- ... İncil de İsa iblis tarafından yüksek bir dağa çıkarılır.iblis isa' ya dünya ülkelerini vaad eder ama kendisine tapması şartıyla.İsa secde etmez ve şeytanı kovar."çekil git şeytan"der.Kuran da ki Allah ta iblisi kovar "in ordan !"der...dikkat edin "in ordan! "diyor.ora neresi ? belli ki İsa ya içerleyen İblis 600 sene sonra,İsa' ya(kurana göre iblise) bana secde etmiyor diye o yüksek dağdan "in !" demiştir.nede olsa amaç hakaret ve İsa yı inkardır.İsa "sadece Tanrıya tapacaksın "demiş,İblisin teklifini reddetmişti.(Allah rolünü üstlenen iblisin günde 5 kez kendisine taptırmadığı ne malumdur.iblise taparlar ve cihad ile dunya ülkelerini teslim alırlar )İsa güya iblise secde etmesi karşılığında dünya ülkelerini alacaktı(iblis tuzak kurandır,bu da bir aldatmaca) .islamda ki Allah ta dünya ülkelerini vaad eder müslümanlara .cihadı emrederek bunu yapar.müslümanlar dünya ülkelerini almış mıdır? Hayır.Müslümanlarda aldanmışlardır.çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.(İncil' in perspektifinden) İslamda "Kurban" İsa' yı temsil eder.İncil de İsa günahları çarmıha gerilerek affettiren fidye,kendisini fidye olarak adayan kurbanlık kuzudur .Müslümanlarda kurban keserek günahlarını affettirirler.bayramların 3 gün olması İsa 'nın çarmıha gerilip,3 gün yerin bağrında kalmasını simgeler.3.gün İsa dirilir.ve müslümanların bayramı biter.İsa sabah dirilir."kadir gecesi" sabaha kadar selamettir.İsa gündüz yürüyen sendelemez ,gece yürüyen de ışık yoktur der.Kuranın Allah' ı İsa' ya inat Muhammed 'i "gece yürüyüşü "ne çıkarır.İsra suresinde Muhammed gece yürür ve selamete erişir.Muhammed gece yürür ama İsa gibi sendelemez.İsa sendelemişti.Yahuda İskariot tarafından gece ele verildi,tutuklandı.("İsra "gece yürüyüşü "demektir.)Muhammed tıpkı İskariot gibi gece yürür ve İsa' yı ele verir.Muhammed İsa' nın Tanrılığını ve tek kurtarıcı olduğunu inkar eder.Muhammed gece yürüyüşünde Allahının huzuruna varır ve İsa nın Tanrılığını inkar eder,İsa yı ele verir.eline kılıcını alır ve cizye verinceye kadar hristiyanlarla savaşır,kadınları cariye yapar.
 3. Yesterday
 4. anibal

  Özgüven Nerede Kaybediliyor?

  Zaten artırıyor, millet neden içiyor sence?
 5. anibal

  EVREN CANLI MIDIR?

  Hala sayıklyıon işte. Saan, bilniç osuruksal, zırvasal bir şeydir demdik mi? adına bilinç değil, zilinç desen ne değişir, osuruk, adı değişmekle osurultan başak bir şey olur mu? O dangalak kafanı kaldır ve bak, gördüğün ve canlı dediğin her şey, her ne ise, bilinç dediğin zırvalık olmadan, gördüğün gibi var oluyor öyle işte.
 6. Onu siz müslümanlar aranızda kararlaştırın, iki yorum için de argüman üretebilirim.
 7. tevbe 3 de bütün ınsanlar sanki dar bir çerçeve gibi yani daha çok çevredeki musrikleri uyarıyor gibi.
 8. Bunlar da benden. Sebe 28. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Tevbe 3. Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü, Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz, şunu iyi bilin ki, siz Allah'ı âciz bırakabilecek değilsiniz. İnkârcılara, elem dolu bir azabı müjdele! Bu ayette de bütün insanlara diyor, putun kafası karışık.
 9. benden bir ayet öğrendiniz yine iyisiniz bende yeni öğrendim bunu
 10. Demek ki evrensel değilmiş, eriştiği herkes için geçerliymiş, erişemedikleri için değil. Tıpkı önceki kitaplar gibi.
 11. Bir mesaj, o mesajın içeriğindeki hükümler her insana ulaşamıyorsa nasıl evrensel oluyor? Ancak ulaşabildiği insanlarla sınırlı kalan bir etkiye sahip olur sadece. Mesela evlatlığın boşadığı kadın ile evlenmek serbesttir hükmünü bu put kaç insana ulaştırabilmiş? Bu arada ayeti de bekliyorum, hani şu bu kitap ulaşabildiği insanlara gönderilmiştir dediğin ayeti.
 12. evrensel olması bütün zamanlara hitap etmesi edebilmesi o içeriğe sahip olması anlamında bunu anlamıyorsunuz sanırım. Yoksa her yüzyıl da her insana her kavme ulaşır diye bir iddia yok mesela şu anda geçerli hükümler bin sene sonrada
 13. Başta anafikrini. Yani Muhammed'e inanmayan herkes sonsuza kadar cehennemde yanmalıdır gibi deli saçması olan anafikrini. Bir insanın sırf başka bir insana inanmadığı için sonsuza kadar yakılması gerektiğini söyleyen bir inancı hangi mantıkla benimseyip kabul edebiliyorsunuz?
 14. Bir mesajın tüm insanlara gönderildiğini iddia ediyorsan o mesajın tüm insanlara ulaşmış olması lazım. Var mı böyle bir durum? Bir kitabın içindeki hükümleri tüm insanlığa ulaştıramadıysan hangi mantıkla bu hükümler evrenseldir diyebiliyorsun? Hangi ayette ulaşabildiği insanlara gönderilmiştir yazıyor? Ayeti yaz. Öyle yazıyorsa daha baştan evrensel olmadığını itiraf etmiş oluyor demektir.
 15. evrensel deyince bütün insanlara ulaşmiş mı anlıyorsun.Mesela bilim evrensel bir şeydir ama her bilimsel gelişmeden her insan her çağda haberdar mı olmuş habersiz insanlarda eskiden bu yana olmuş olabilir.Bunun gibi kuran evrensel derken içinde evrenselligine dair hükümler barındırır yoksa herkese gönderilmiştir demez.Ayettede yazdığı üzere ulaşabildiği insanlara gönderilmiştir der. Alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini duyar gibiyim;o da (Rahmetimizle gönderdik diyor ayette) hem alemlere rahmet dese bile ki öyledir.Rahmettir berekettir.
 16. Kuran'ın evrensel olduğunu iddia ettiğine göre bunları biliyor olman lazım yoksa kıçından mı sallıyorsun?
 17. haci

  EVREN CANLI MIDIR?

  Canlılık maddenin mikro düzeyde organizasyonu ile başlayan ve giderek karmaşıklaşarak makro düzeyde devam eden ve daha çok periyodik tablonun hafif elementlerini tutan bir davranış şeklidir. Ağır elementler canlı davranışlar için uygun değillerdir. Ama onlar parankima olarak da nitelendirebileceğimiz canlılık için gerekli çatıyı ve stromayı oluştururlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla evrende stroma parankimadan çok daha fazladır. Ama stromanın bu fazlalığı parankimanın evrendeki yerini ve önemini azaltmaz. Ne kadar az olursa olsun parankima, evrenin dominan bir unsuru olarak temayüz edecek ve zamanla evrene hükmedecektir. Buna örnek olarak dünyayı ve insanlığı gösterebiliriz. Canlılık dünyayı fizik olarak geniş ölcüde değiştirerek modifiye etmiştir. Bilinç de bu değişikliklerden biri olup canlılığın epifenomeni olarak ortaya çıkmıştır. Tek başına bilinç evreni değiştirmek için yeterli değildir. Canlılığa bağlı akıl ve zeka da bu değişikliklerden sorumludur. Canlılık maddenin davranış şekillerinden biri olup, evrensel bir fenomen olmak zorundadır ve evrende yalnız dünyada var olması için mantıklı bir nedeni yoktur.
 18. Khan

  Özgüven Nerede Kaybediliyor?

  Özgüvensizlik özel bir konu ile ilgili ise, konu ile ilgili tecrübesizken edinilmiş kayıpların sonucunda yeni girişilecek, yeni yapılacak bir girişimle ilgili öngörü yaparken sonucun olumsuz olacağına dair yargıya varma ile hissedilendir. Total özgüven, herhangi bir şey yapmaya korkan kişinin, yani ödleğin sahip olamadığı ise çok derinlerden, hayata hazırlanamamış bir çocuk olmaktan geçiyordur muhtemelen.
 19. Siz araştırın bunu da sonuç ne çıkacak bakalım paylaşın lütfen benimle
 20. Khan

  Özgüven Nerede Kaybediliyor?

  Vücudun yaşlanması ve dolayısıyla çöküşü, yaşlılık kaynaklı hormonal değişimler duyguların daha az hissedilmesine sebep oluyor diye düşünüyorum.
 21. Dili arapça olan bir kitap nasıl evrensel oluyorsa artık? Kuran'ın tamamlanmasından 1000 yıl sonra yani 1632'de ortada kaç adet Kuran vardı, kaç dile çevrilmişti, o ana kadar yaşayan insanlardan kaçta kaçı bu kitabı okuyabilmişti? Öyle kıçtan bu kitap evrenseldir deyince evrensel mi olmuş oluyor? Ortaya hangi verileri koyabiliyorsun evrensel olduğuna dair?
 22. ellectra

  Allah sınasın diye çocuk yaptım

  İki evlilik neden bitti acaba özel değilse?
 23. Khan

  İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE BAŞLAMAK

  Türk tipi başlamayın. Malum sitelerde Cambridge'nin A1 seviyesinden başlayan kitapları var. İsteyene özelden link veririm. Özellikle Reading, Listening, Writing ve mümkünse Speaking ile başlamak, dili anadil konuşmacılarından dinlenmek temeldir. Başınıza "Vatisyorneym" felaketi gelmesin. B1 seviyesinden sonra heryerde indirim veren malum program ile devam edilebilir.
 24. Küçük bir kavme geldi. Dar bir zamanada hitap neden hükümler vardı toplumun ihtiyacına o şekilde cevap veriliyordu. Fakat kuran evrensel ve geniş hüküm deryası olması yönüyle (iman,haram helal günah sevap boşanma evlenme kişiler arası ilişki)düzenlediği için daha kapsayıcıdır.
 25. 3:50 ayetine bir bakın min et- Tevrati denir..bu Tevrat’tan ellerinin arasında olanı -önününüzde olanı anlamına gelir..eğer tevrat kelimesi geçiyorsa min et Tevrati şeklinde geçer. Eğer tevrat kelimesi geçmiyorsa sadece -yanınızdakini şeklinde geçer. Ama hiç yanınızdaki Tevrat’ı ya da İncil i denmez..parantezle mealciler ekler..yanınızdaki Tevrat ı dense tahrif edilmiş Tevrat ı da tasdik etmiş olur. Ayrıca günümüzde kuzen evliliği yasaklanmamışken siz Kuran ın neyini eleştiriyorsunuz
 26. Khan

  Akıl ve Zihin gelişir mi?

  Geçmişin izlerinin silinmesi diye bir şey yok. Geçmişten iyi veya kötü tecrübe ettiklerinle bu noktaya geldin. Başına seni memnun etmeyen çok fazla olay gelmiş olabilir. Aklıma gelmişken; zihniyet, yani hayata bakış açını/hayatı anlayış biçimini değiştirmek mümkün ancak çok yavaş ilerleyen bir süreç. Kesinlikle durumunla ilgili kitaplar okumalısın. Hayatını zindan eden ana etmenler üzerine yoğunlaşman faydalı olur. Diğer başlıktan hatırladığım, ailevi problemler. Özellikle ailen tarafından suistimal edilmiş olman. Buradan başlayabilirsin. Başladıktan sonra kendini kandırmamak için inkar mekanizmalarını devre dışı bırakmanı öneririm. Genel anlamda yazdığım için şu bölüm askıda kaldı. Şayet durumun ciddi ise terapistler bakış açını değiştirmene yardımcı olabilirler. Akıl ile ilgili yazmayı unuttuğum bir şey var. Akıl kelimesinin asıl anlamını ve bir kişinin sahip olup olmadığını, akıl hastası diye adlandırdığımız kişilere bakıldığında rahatça farkedilir. Doğru ile yanlışı, kişinin kendi iç dünyası ile dış dünyayı ayırt edebilme kabiliyetidir. Şizofrenlere bakıp, aklın geliştirilebilir mi, olgunlaştırılır mı yoksa sahip olunur bir şey mi olduğuna karar verebilirsin.
 1. Daha fazla aktivite göster
×
×
 • Yeni Oluştur...