Jump to content

Tüm Aktiviteler

Bu akış otomatik güncelleniyor     

 1. Past hour
 2. Sundance

  Devridaim ve termodinamik hakkında ne biliyorsunuz?

  Üniversitedeyken termodinamik hocamız Can Delale bize derste satır satır ispatını yaptı bunun. Işık üniversitesinde şu anda. Çok alçak gönüllü bir adamdır. İnanmıyorsan gidip kendisiyle görüşebilirsin Ten Ten
 3. sağduyu

  kuranı rezil eden matematiksel hata nihayet yanıtlandı..

  Bu insanların yaptığı miras paylaşımı: A. Kan hısımları I. Altsoy MADDE 495.-Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. II. Ana ve baba MADDE 496.-Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. III. Büyük ana ve büyük baba MADDE 497.-Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer. IV. Evlilik dışı hısımlar MADDE 498.-Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar. B. Sağ kalan eş MADDE 499.-Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur: 1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, 2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı, 3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır. C. Evlâtlık MADDE 500.-Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar. D. Devlet MADDE 501.-Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer. Bu da Kuran'daki miras paylaşımı: Nisa 11. Allah size, çocuklarınızın (mirası) hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe, kadının payının iki katı, fakat, eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terekenin (mirasın) üçte ikisi onlarındır ve eğer o (kadın) bir tek ise, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının herbiri için, bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana-baba mirasçı oluyorsa, o taktirde, üçte biri annesinindir (geriye kalan babanındır). Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman, altıda biri annesinindir. Bunlar, borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. (Belirlenen bu paylar) Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah, Alîm’dir, Hakîm'dir. Nisa 12. Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) Nisa 176. Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Aradaki fark apaçık ortada.
 4. Yesterday
 5. fumes

  Muhammed yaşamadıysa, hadisler nasıl var ?

  Karadeliğin varlığı yokluğu beni alakadar etmiyor. Eğer benim bir inanca inanmam gerekiyorsa ispat isterim. Ben dünyada bir çok yer gezdim, bir çok farklı inançtan insan gördüm onların %99 u senin gibi aileden gelen inançlarını sürdürüyolar. Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm, İslamiyet, Musevilik, Şintoizm hakkında yeterli bilgiye sahibim. Bu saydığım her dinin mensubu arkadaşlarım da var. Bende dini bütün bir ailede yetiştim, 20 li yaşlarımın sonuna kadar orucumu tuttum, namazımı kıldım, kur-an ı okudum. Ama işte dünyaya açılınca insan dünyanın 5 te 6 sının Müslüman olmadığını ve inançların aileden çocuklara geçtiğini çok iyi anlıyor. İşte bu noktadan sonra içinde azıcık sorgulama yetisi kaldıysa, bir dine bağlı kalmak mümkün olmuyor. Zaten incelediğimizde dinler savaşla, kanla yayılıyor. Türklerin Müslümanlığa geçişi de çok kanlı oldu. Emevi döneminde Kuteybe önderliğinde Talkan ve Curcan katliamlarında Türk katliamı başlamıştır. Sadece Talkan katliamında 100 bin Türk katledilmiş ve 50 binden fazla Türk köle ve cariye olarak pazarlarda satılmıştır. Yaklaşık 24 km lik alana ibret olsun diye Türkler asılmıştır. Kuteybe Allah'a yemin ettim diye Türklerin kadınından değirmende ekmek yaptırıp yemiştir. Böylelikle Türklerin ağır vergilerle, savaşlarla, gayrimüslimlere adalet konusunda yapılan çifte standartlarla İslamiyete geçiş dönemi başlamıştır. Tarih çok acı değil mi? Amerika'da Hristiyanlıkta özellikle İspanyolllar tarafından yayılmıştır. Bu yapılırken, hem yerlilerin mallarına el konulmuş, hem de katlanılması imkansız işkenceler ve katliamlar yaşanmıştır. Yerlilerin altına ateş yakılmış ama köz gibi bir ateş, çünkü yavaş yavaş acı çekerek ölmeleri istenmiş. Yerlilerin acı içinde kıvranmasından rahatsız olan komutan ateş altında yavaş yavaş yanan yerlilerin dillerini kestirmiş. Hamile kadınların karınları yarılıp bebekleri daha uzağa fırlatma oyunu oynanmış. İşin özü şu ki, dünyanın hiç bir tanrısını, hiç bir dinini istemiyorum. Hepsinin yayılma süreci kan, katliam, işkence ve psikolojik baskıyla dolu.
 6. Sundance

  Devridaim ve termodinamik hakkında ne biliyorsunuz?

  Dikkat edilirse, su içinde sürtünme, betonun betona uyguladığı sürtünme, betonun suda dayanımı problemi, m³ hacimli betonun mukavemeti, betonun su yalıtımı gibi çözülmesi çok ciddi problemlerin hiç biri dikkate alınmamış durumda. Bunların hiç biri olmasa bile sistem çalışmıyor. Çalışamaz. Zira enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Termodinamik yasaları gereği bunun böyle olmak zorunda olduğu matematiksel olarak ispatlı. Buna rağmen böyle deli saçmalıklarını savunmak akıl karı iş değil.
 7. sağduyu

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Mal herif, hala hayal aleminde yaşıyor. Dünyada bu mallardan bol miktarda olduğu sürece uyanıklar asla aç kalmaz. Herifin beyni her masalı gerçek sanacak kadar sulanmış. Hala bir yahudi zırvasını mantığa oturtmak için saçmalayıp duruyor. He amk, gelecekten süper gelişmiş bir uygarlık geçmişe ellerinde asa ile adamlar gönderip denizleri ikiye böldürüyor. Yahu sen nasıl bir salaksın?
 8. Bilal AKSOY

  kuranı rezil eden matematiksel hata nihayet yanıtlandı..

  YUKARIDAKİ TABLO A-4'ÜN AÇIKLAMA KISMININ SONUNDAKİ TABLO VERİLERİ ÇIKMADIĞINDAN TABLO-A-4'E İLİŞKİN TÜM VERİLER YENİDEN YAYINLANMIŞTIR. TABLO A-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO A-4 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN 3 KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = ÜÇ KIZ BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 Nisa Suresi 11. Ayette bildirilen orana göre miras bırakan kişinin 3 veya daha fazla (ayette kız ikiden fazla denilmiştir.) çocuğu olduğunda bırakılan mirasın 2/3’ünü miras bırakanın 3 kızı veya daha fazla kızı alır. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük miras payı kalır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin 3 kız evladı çocuğu mirasın 2/3'ünü aldığı için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde “veledün” kelimesi ile miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladü” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimelere çoğul anlamı da verebilecek olan ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi kullanılmış olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin ise çoğul anlamı bulunmadığı gibi genel anlamı da bulunmamakta bu nedenle ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Miras bırakan erkeğin üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Bu nedenle 1/3’lük miras payının tamamının miras bırakan erkeğin annesi, babası, karısı ve kardeşine ait olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen bu mirasçıların 1/3’lük miras payı üzerinden alacakları miras payını belirlemek için bu mirasçıların “bir çocuk olma şartına bağlanmış olan mirasçı payları” kullanılarak; “üç çocuk olması şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde hesaplanarak tespit edilmiştir. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi 1/6'lık pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan annesi (X) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*X=(1/3)*1/6 şeklinde olur, bu da X=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASININ 1/6'lık pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan BABASI (Y) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Y=(1/3)*1/6 şeklinde olur, bu da Y=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. C) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARISININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARISI 1/8'lik pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARISI (Z) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Z=(1/3)*1/8 şeklinde olur, bu da Z=1/12'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARISININ miras payı 1/12 olarak tespit edilmiş olur. D) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ 1/24'lük pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARDEŞİ (Q) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Q=(1/3)*1/24 şeklinde olur, bu da Q=1/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARDEŞİNİN (Q) miras payı 1/36 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde Bir Çocuk Olma Şartına Bağlanmış Olan Diğer Mirasçıların Payları Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Bir Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarından Üç Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan erkeğin Üç Kızının 2/3’lük Payından Arta Kalan 1/3’lük Miras Payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/3) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/3) 1/9 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(1/3) 1/12 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/36 Toplam 12/24 12/24 12 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Miras bırakan erkeğin “üç kızı olması şartına bağlı” olarak bıraktığı 1/3’lük miras payı içerisinde babasının miras payı 1/9, annesinin miras payı 1/9, karısının miras payı 1/12 ve kardeşin miras payı 1/36 olarak tespit edilmiştir. Yukarıda gerek birinci Hesaplama gerekse ikinci hesaplama sonucu tespit edilen miras bırakan erkeğin üç kızı olması şartına bağlı olarak mirasçıları ve mirasçıların pay oranları; MİRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo A-4'e kayıt edilmiştir. -----------------------------------------------------------------------------
 9. Sundance

  Devridaim ve termodinamik hakkında ne biliyorsunuz?

  Ten Ten sen bu moronla aynı cins olduğun için sana da aynı muameleyi yapmak lazım aslında ama yine de bir açıklamaya çalışalım başlangıçta. 1- Ağırlık bir kütle ölçüsü olması itibariyle sol taraftaki sistemler içlerinde hava da bulunduğu için sağdakilere göre daha ağır. Ağırlık derken yoğunluğu kastediyorsan sol taraftaki sistemlerin yuva + piston + hava üçlüsünden oluşan hacmi daha fazla olduğu için daha az yoğun. Yoğunluk farkından dolayı yukarı doğru kaldırma kuvveti var. 2- Sağ en üstteki sistem ile sol en alttaki sistem arasında hortum ile bağlantı var ancak sol en alttaki sistem suyun dibinde olması itibariyle daha yüksek basınca maruz. Demek ki burada bir de hareket yönünün tersine kuvvet uygulayan bir de suyun uyguladığı basınç kuvveti var. Şimdi gelelim @anibal in gönderdiği hesabın Türkçe tercümesine; 1- Sistemin minimum hacmi V1, sistemin maksimum hacmi V2. Net kaldırma gücüne etki eden hacim, ikisi arasındaki fark V = V2 - V1. Net kaldırma gücü B = V x q x g. Kaldırma gücünün yaptığı net iş. B x h = V x q x g x h. 2- Havayı bir sistemden diğer bir sisteme transfer ettiğinizde oluşan net hacim V = V2 - V1. h yüksekliğindeki basınç farkı nedeniyle doğan kuvvet P = q x g x h. Havayı transfer etmek için yapılan net iş P x V = V x q x g x h Toplam iş = 0
 10. akılsızşuursuzatom

  Mu'minun 14 Faciası !

  1. si modern biyoloji kur'an da yazanı insan açısından bakarsak zaten doğrulamıştır önce kemik yaratıp sonra üzerine et giydirmiştir Allah. 2.si insanın rahimdeki gelişimini görüp bu mucizeyi inkar etmek çok şaşılası bir durum gibi .
 11. John_Ahmet

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Musa'nın Kızıldenizi asasıyla ikiye bölmesi konusuna yeni bir boyut getirmiş olduk. Konuya bunun zaman yolculuğu ile müdahele olabilmesi olasılığı bence ihmal edilecek kadar az değildir. Dolayısıyla bu konuda tartışmak için yeterli motivasyonunuz yoksa şu bahsettiğim diziyi izleyip bunu yapma potansiyeliniz olduğundan dizinin çok sevdiğim jenerik müziğini burada paylaşıyorum. İzlemeyenler mutlaka izlesin
 12. sağduyu

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Geçmişe ya da geleceğe yolculuk diye bir şey yok, mümkün falan da değil, mal herif. Bunlar hayal ürünü, insanlığı eğlendirmek için uydurulmuş şeyler. Ancak senin gibi bir mal bunların olabileceğini sanar. Anlat bakalım, geçmişe veya geleceğe yolculuk nasıl yapılabilir? Nasıl bir mantıksal altyapıya oturtuyorsun bu iddianı? Yoksa bu deli saçması iddian için de parmağını şıklatıp bir anda geçmişe götüren kıçından uydurma bir tanrı mı icat edeceksin? Demek ki senin sapık ahlak anlayışına göre senin bu zırvalarına zırva diyenler ahlaksız ha? Sokayım öyle ahlak anlayışına.
 13. John_Ahmet

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Geçmişe yada geleceğe yapılabilmesi mümkün olabilecek yolculuklardan Einstein, bilim kurumu hiç bahsetmemiş ve bunlar yalnızca dizilere konu olabilen mevzulardır demeye mi getiriyorsun? Bilim kurumu bundan 4. boyutu açıklarken hiç bahsetmedi öyle mi? Yada görelilik ilkesi açıklanırken yine bunlara değinilmedi. Bunlar yalnızca bir kaç senaristin hayal gücünü yansıtan osuruklar sana göre öyle mi? S.ktir git gece beni rahatsız etme, ahlaksız pislik!
 14. sağduyu

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Yine saçmalamaya başlamışsın, saçmalamak ne zamandan beri mantıksal önerme sayılıyor? Bu dizilerin birer hayal ürünü kurgu olduğunun farkında mısın, merak ediyorum. Bu diziler insanları eğlendirmek için yapılan hayal ürünü şovlar, bunu bile anlayamayacak kadar mal mısın? Hayal ürünü dizileri gerçek sanacak kadar aklı gitmiş birisine anlatılabilir ki?
 15. John_Ahmet

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  @teflon önerin üzerine Dark dizisini izledim. @sağduyu da izlese benim ne söylemek istediğimi daha net anlayıp yorumlayabilir. Dizi önerin için geçmişteki iyi günlerimizin hatırına teşekkür ederim. Bir Alman dizisi için gerçekten çok iyiydi. "Geçmiş, şimdi ve gelecek sonsuz bir döngüde birbirlerine bağlıdır.", "Başlangıç sondur, son başlangıçtır" gibi dizi repliklerine sahip bu diziyi herkese tavsiye ederim. Yeri gelmişken bunu söyleyeyim.
 16. Bilal AKSOY

  kuranı rezil eden matematiksel hata nihayet yanıtlandı..

  YUKARIDAKİ TABLO A-4’ÜN AÇIKLAMASININ DEVAMI; TABLO A-4 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN 3 KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = ÜÇ KIZ BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 ----------------------------------------------------------------------------- TABLO A-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR Miras = 2 Kız Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen 1/1 = 7/12 Mirasçı Mirasçı Mirasçı Mirasçı Nisa Suresinde miras bırakan erkeğin iki kız evladı olması halinde iki kız evlat için bir miras payı bildirilmediği ancak Nisa Suresi 11. Ayette bir kız evladın miras payı 1/2 ve üç kız evladın miras payı 2/3 olarak verilmiş olup, verilen bu paylardan İki kızın miras payı = (bir kızın miras payı 1/2 + üç kızın miras payı 2/3)/2 şeklinde yapılan hesaplama sonucunda iki kızın payı 7/12 olduğu görülmektedir. Bu nedenle miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza ait miras payları 7/12 olarak alınmıştır. Miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza mirasın 7/12’si pay olarak verildikten sonra geriye 5/12’lik bir pay kalmaktadır. Geriye kalan bu pay ile ilgili de miras bırakan erkeğin mirasçılarının kimler olduğu ve paylarının ne olduğu bildirilmemiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşleri Olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin iki kız evladı olduğunda mirasın 7/12'sinin iki kıza ait olduğu tespit edildiği için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. İki kızın miras payından geriye kalan 5/12’lik miras payı miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşine ait olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Bilindiği üzere; Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde belirlenmiş olan miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 ve karısı için 1/8 pay oranları miras bırakanın bir çocuğu olma şartına bağlanmış pay oranlarıdır. Miras bırakanın bir çocuğu olması şartına bağlanmış miras oranlarından miras bırakanın kardeşinin miras payı 1/24 olarak tespit edilmiş, dolayısıyla tespit edilen 1/24’lük kardeşe ait miras payı da bir evlat olma şartına bağlı olarak ortaya çıkmış bir oran olduğu için bu oran miras bırakanın iki kız olduğunda miras bırakanın annesi, babası, karısı şeklindeki mirasçıların miras payları belirlenir iken miras bırakanın kardeşinin miras payının belirlenmesinde kardeşe ait 1/24’lük miras pay oranı ölçek oranı olarak kullanılacaktır. Miras bırakanın iki kız çocuğu olduğunda iki kız mirasın 7/12’sini almakta geriye 5/12 pay kalmaktadır. Tespit edilen 5/12’lik bu paydan miras bırakanın annesine, babasına, karısına ve kardeşine verilecek pay oranlarını belirlememiz gerekmektedir. Bilindiği üzere ayette bir çocuk olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesine 1/6, babasına 1/6 ve karısına 1/8 pay verildiği, hesap olarak da kardeşe 1/24’lük pay verildiği hesap üzerinde tespit edilmiş, bir çocuk olma şartına bağlanmış olan bu paylardan iki çocuk olması durumunda miras bırakanın annesinin, babasının, karısının ve kardeşinin miras pay oranlarını tespit etmek mümkün olup söz konusu tespit işlemi; I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi 1/6'lık pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan annesi (X) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*X=(5/12)*1/6 şeklinde olur, bu da X=5/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 5/36 olarak tespit edilmiş olur. İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASININ 1/6'lık pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan BABASI (Y) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Y=(5/12)*1/6 şeklinde olur, bu da Y=5/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 5/36 olarak tespit edilmiş olur. C) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARISININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARISI 1/8'lik pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KARISI (Z) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Z=(5/12)*1/8 şeklinde olur, bu da Z=5/48'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARISININ miras payı 5/48 olarak tespit edilmiş olur. D) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ 1/24'lük pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KARDEŞİ (Q) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Q=(5/12)*1/24 şeklinde olur, bu da Q=5/144'dür, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARDEŞİNİN (Q) miras payı 5/144 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda Diğer Mirasçıların payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda 24 Payda eşitliğinde Diğer Mirasçı payları Diğer Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/36 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/36 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(5/12) 5/48 Kardeşi 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/144 Toplam 12/24 12/24 12 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR MIRAS = 2 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 7/12 5/36 5/36 5/48 5/144 144/144 = 84/144 20/144 20/144 15/144 5/144 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo 5'e kayıt edilmiştir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TABLO B-1’İN AÇIKLAMASI; TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI bİLİNMEYEN MİRSÇI VEYA MİRASÇILAR 1/1 = ½ ½ 18/18 = 9/18 9/18 24/24 12/24 12/24 Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmaktadır. Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmakta ancak bu 1/2’lik pay içerisinde annesinin ve babasının hangi payları alacağı bilinmemektedir. Miras bırakan kadının anne ve babasının bilinmeyen paylarının “ miras bırakan erkeğin anne ve babasının” aldığı miras payları üzerinden hesaplanması mümkün olup buna ilişkin hesaplama; I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A- MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan annesi 1/3'lük miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi (X) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*X=(1/2)*(1/3) şeklinde olur, bu da X=2/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 2/9 olarak tespit edilmiş olur. B- MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan BABASI 5/12'lİk miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (Y) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*Y=(1/2)*(5/12) şeklinde olur, bu da X=5/18'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 5/18 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Mevcut mirasçıların kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının kalan 1/2’lik Mirası İçindeki Anne ve Babasına ait Miras Payların Hesaplaması Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/3 8/24 8 (B) (B/E)*(1/2) 2/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI Kardeş 1/1 = ½ 5/18 2/9 Yok 18/18 = 9/18 5/18 4/18 Yok ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TABLO B-2’NİN AÇIKLAMASI; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 “Miras bırakan kadının” kocasının alacağı miras payı nisa sursi 12. Ayette bildirilmiş “Miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin mirasdan alacakları paylar ayette bildirilmemiş ise de bu payların “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları esas alınarak tespit edilmiştir. Kocası olup “miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin miras payı içerisindeki miras paylarının “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları üzerinden hesaplanması işlemi; I.HESAPLAMA ŞEKLİ A- MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan annesi mirasçının kardeşi nedeniyle 1/6'lık miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi mirasçının kardeşi nedeniyle (X) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*X=(1/2)*(1/6) şeklinde olur, bu da X=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin kardeşi olması nedeniyle ANNESİNİN miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. B- MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan BABASI 5/12'lik miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (Y) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*Y=(1/2)*(5/12) şeklinde olur, bu da X=5/18'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 5/18 olarak tespit edilmiş olur. C- MİRAS BIRAKAN KADININ KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan mirasçının kardeşi 1/6'lık miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan mirasçının kardeşi (Z) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*Z=(1/2)*(1/6) şeklinde olur, bu da Z=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin kardeşinin miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA ŞEKLİ Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları Miras Bırakan Erkeğin 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Miras Bırakan Erkeğinmirasçıları-nın kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Payların Hesaplanması Miras bırakan kadının1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/2) 1/9 Kardeşi 1/6 4/24 4 (C) (C/E)*(1/2) 1/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TABLO B-3’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = 1/2 ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Nisa suresi 11. Ve 12. Ayette bir kız olduğunda kız çocuğu mirasın yarısını almakta miras bırakan kadının kocası 1/4'lük miras payı almaktadır. Ayetlerde miras bırakan erkeğin annesinin, babasının ve karısının mirasdan pay alma oranları bir çocuk olma şartına bağlı olarak belirlenmiş ve belirlenen bu paylardan kardeşinin pay alma oranı tespit edilmiş ise de ayetlerde miras bırakan kadının annesi, babası ve kardeşinin miras payları belirtilmemiştir. Bu nedenle, miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı belirlenmiş olan mirasçı payları üzerinden kalan 1/4’lük miras payının miras bırakan kadının bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı payları hesaplanmıştır. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) BİR KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan ERKEĞİN bir kızı ve karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/8'lik mirastan annesi 1/6'lık pay alır ise; Miras bırakan KADININ bir kızı ve kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/4'lük mirastan annesi (X) pay alır. Bu denklem de; (3/8)*X=(1/4)*(1/6) şeklinde olur, bu da X=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. BİR KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan ERKEĞİN bir kızı ve karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/8'lik mirastan babası 1/6'lık pay alır ise; Miras bırakan KADININ bir kızı ve kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/4'lük mirastan babası (Y) pay alır. Bu denklem de; (3/8)*Y=(1/4)*(1/6) şeklinde olur, bu da Y=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. C) BİR KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan ERKEĞİN bir kızı ve karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/8'lik mirastan KARDEŞİ 1/24'lük pay alır ise; Miras bırakan KADININ bir kızı ve kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/4'lük mirastan KARDEŞİ (Z) pay alır. Bu denklem de; (3/8)*Z=(1/4)*(1/24) şeklinde olur, bu da Z=1/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARDEŞİ NİN miras payı 1/36 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı belirlenen Mirasçıların Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Diğer Mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Belirlenen Mirasçı Paylarının Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları üzerinden Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplanması Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/4) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/4) 1/9 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/4) 1/36 Toplam 12/24 9/24 9 (E) (E/E)*(1/4) 1/3 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 ------------------------------------------------------------------------------------------ TABLO B-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ Bilinmeyen Mirasçı ve mirasçılar 1/1 = 2/3 1/3 36/36 = 24/36 12/36 Ayette belirtilen paylara göre mirasın 2/3’ü 3 kız kardeşe verilir. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük pay kalır. Geriye kalan 1/3’lük pay, mevcut mirasçılar arasında dağıtılmak istendiğinde; miras bırakan kadının 3 kız çocuğu şartına bağlı olarak annesine, babasına, kocasına ve kardeşine şeklindeki mirasçılarına verilmesi gereken miras payları belirtilmemiştir. Ancak, MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = 1/2 ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Miras bırakan erkeğin bir kız çocuğu olma şartına bağlı olarak bildirilen veya bu veriler kullanılarak tespit edilen mirasçı payları üzerinden yukarıdaki tabloda miras bırakan kadının bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 1/9, babasına 1/9 ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları YUKARIDA TABLO B-3’de tespit edilmiş ve gerekçesi de açıklanmıştır.. Miras bırakan kadının üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı, kocasının payı ve kardeş payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “Üç evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan annesi (X) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(1/3)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=2/27'dir, Bu şekilde Miras bırakan kadının ANNESİNİN miras payı 2/27 olarak tespit edilmiş olur. ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan BABASI (Y) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(1/3)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=2/27'dir, Bu şekilde Miras bırakan kadının BABASININ miras payı 2/27 olarak tespit edilmiş olur. C) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ (1/36) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARDEŞİ (Z) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Z=(1/3)*(1/36) şeklinde olur, bu da Z=1/54'dür, Bu şekilde Miras bırakan kadının KARDEŞİNİN miras payı 1/54 olarak tespit edilmiş olur. D) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KOCASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KOCASI (1/4) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KOCASI (Q) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Q=(1/3)*(1/4) şeklinde olur, bu da Q=1/12'dİr, Bu şekilde Miras bırakan KADININ KARDEŞİNİN miras payı 1/54 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki Miras Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı olarak Üç kızın 2/3’lük payından arta kalan 1/3’lük miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(1/3) 2/27 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(1/3) 2/27 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(1/3) 1/6 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/54 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama YÖNTEMİ ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KOCASI KARDEŞ 1/1 = 2/3 2/27 2/27 1/6 1/54 54/54 = 36/54 4/54 4/54 9/54 1/54 --------------------------------------------------------------------------------------------- TABLO B-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ İKİ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 Tablodaki oranları tespit etmek için; ilk önce ayette bildirilen “miras bırakan erkeğin” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesi için 1/6, babası için 1/ 6, ve bu oranlara bağlı olarak kardeşi için 1/24 şeklindeki mirasçı payları kullanılarak aşağıda miras bırakan kadının bir kızı olması şartına bağlı olarak; KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MIRASI = 1 KIZI KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞİ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Şeklinde mirasçı payları tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda “miras bırakan kadının” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 4/36, babasına 4/36, kocasına ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları tespit edilmiş, kocasının payı ise ayette bildirilmiştir. Miras bırakan kadının iki kızı olduğunda; 2 kız 7/12 miras payını aldığı için geriye 5/12’lik dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı ve kocasının payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “İki evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Burada dikkat edilir ise; miras bırakan erkeğin “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden değil miras bırakan kadının “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden miras bırakan kadının “iki evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” tespit edilmiştir. Bu tespit işleminin hesaplanması; Miras bırakan kadının üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı, kocasının payı ve kardeş payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “Üç evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan annesi (X) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(5/12)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=5/54'dür, Bu şekilde Miras bırakan kadının ANNESİNİN miras payı 5/54 olarak tespit edilmiş olur. İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan BABASI (Y) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(5/12)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=5/54'dür, Bu şekilde Miras bırakan kadının BABASININ miras payı 5/54 olarak tespit edilmiş olur. C) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ (1/36) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KARDEŞİ (Z) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Z=(5/12)*(1/36) şeklinde olur, bu da Z=5/216'dır, Bu şekilde Miras bırakan kadının KARDEŞİNİN miras payı 5/216 olarak tespit edilmiş olur. D) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KOCASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KOCASI (1/4) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KOCASI (Q) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Q=(5/12)*(1/4) şeklinde olur, bu da Q=1/12'dİr, Bu şekilde Miras bırakan KADININ KARDEŞİNİN miras payı 5/24 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı olarak iki kızın 7/12’lik payından arta kalan 5/12’lik miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/54 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/54 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(5/12) 5/24 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/216 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama YÖNTEMİ ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; Bu bağlamda iki kız olduğunda mirasçı paylarını gösteren tablo; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ İKİ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 Bilal Aksoy, mail; bilal-aksoy@hotmail.com
 17. John_Ahmet

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Sen Kardeshev ölçeği ve bunun ifade ettiği anlam içerisinde ateistlerin tanrı varlıktan daha kompleks bir olgu olarak daha primitive olandan nasıl önce olabilir gibi bizim aklımızı aşacak boyutta bir karşı argümanı değerlendirirken olası mümkün olanların aklımdan geçtiği ve Kardeshev ölçeği ile daha da anlam kazanan bu yazılarımı hiç düşünmemiş biri çok mantıksız bulabilir buna itirazım yoktur fakat sizler de tanrının olduğu bir olasılık için bu karşı argümana karşı bir fikir üretmek isteseniz ne gibi mantıksal önermelerde bulunursunuz ben çok merak ediyorum. Tanrının olup olmadığını bilmiyoruz fakat onu başta aramak yerine sonda arasak bu çok mantık dışı olur mu gibi sizlerin de görüşlerinizi merak ettiğim bir tartışmayı alıp buraya getirmek senin ahlaksızlığını perçinliyor başka bir şeyi değil. İşte siz bu kadarsınız. Burada anlatılmak istenenin ne olduğunu anlayıp yorumlayabilecek kadar bir zekâya da sahip değilsiniz.
 18. sağduyu

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Bence kimse mallıkta sizlerin eline su bile dökemez. Nerede kıçından sallayan şarlatanlar varsa onların peşine takılan cahillerden, aptallardan başka nesiniz ki? Buyur, konu üzerinde sen neler yumurtlayacaksın, görelim. @tolg bir şeyler sayıklayıp duruyor, katkıda bulunmak ister misin bu sayıklamalara? Bakalım sen neler sayıklayacaksın? Böyle bir saçmalık yumurtlayan, bir de bu saçmalığı desteklemek için cahil ve yağmacı arapların yazdığı cahilin el kitabından alıntı yaparak destekleyen sen değil miydin? Şu yazdığın zırvada mantığın m'si var mı? Sen hala bu baraj zırvalığını mı sayıklıyorsun? Putun bahsettiği denizi yarma olayı aslında barajda biriken suyu yarma olabilirmiş. Madem put baraj demek istiyor, o halde neden deniz anlamına gelen "bahr" kelimesini kullanıyor da baraj kelimesini kullanmıyor? Yoksa putun kelime dağarcığında baraj anlamına gelen kelime yok mu? Aslında bir ayette baraj kelimesi geçiyor ama o ayetin bu Musa olayı ile alakası bile yok. Bil bakalım hangi ayette geçiyor?
 19. tolg

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  tamamlanmamış ama 10-12 yıl inşaatı sürmüş.bu seddin boyutları belli.tamamlanmamış olması içi kupkuru anlamına gelmiyor,buradan nili besleyen bir kaynak var ki taşkınları önlemek için bu seddi yapıyorlar.ayrıca tamamlanmamış olması sabotaj yapılabilme olasılığını arttırır.
 20. teflon

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  @John_Ahmet Sana bir şey sordum.
 21. John_Ahmet

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Tüm bunları ve konu bağlamını destekleyen yazılarımı tekrar hatırlatmak isterim. Ateist olup bunu destekleyen insanlar da bulunuyor @tolg, herkes eşit zekâda değil onların cahilliğine bağışla. Bak aklı selim insanlardan özür de dilenir, her sözü de dinlenir ama bunların metan gazı fazla rahatsız ediyor. Bakın bir örnek;
 22. deadanddark

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Bahsedilen baraj tamamlanmamış diye yazılıdır bütün kaynaklarda. Bunada dikkat etsen ,görmezden gelmesen diyorum, güzel olmaz mi sence.
 23. teflon

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Cibiliyetsiz kelimesi ile beni mi kast ettin?! Ona göre anan ve babandan girip mevzuya, arkasından forumdan ihraç edilmeni sağlayalım. Tescilli cahil seni. Herkes yazsın burada ama, şerefsizler değil.
 24. John_Ahmet

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  @tolg bunların bütün yazılarını bir okusan ne kadar mal olduklarını anlaman çok uzun sürmez. Bunlar bir de böyle bilmiş bilmiş konuşurken kendilerini akıl küpü zannediyorlar. Seni özellikle benim başlıklarımı ve cevaplarımı okumaya davet ediyorum. Bunlardan bazıları senin benim gibi adamlardan ne duyacağı konusunda emin olamadığında da konulara cevap yazma konusunda çok ürkek davranıyorlar. Bunlardan biri de şu yukarıda benden önce sana cevap veren cibiliyetsizdir. Yorumlarını okusan adam sanarsın ama beş kuruş etmeyen ahlak anlayışları var. Bunu zamanla öğrenirsin.
 25. bir_akil_insan

  Mu'minun 14 Faciası !

  arap tanrısının önce kemikleri yaratıp sonra da üzerine et giydirişini şu videodan izleyebilirsiniz. https://vimeo.com/315487551
 26. teflon

  Musa Asasıyla Kızıl Deniz'i Yardı mı?

  Şu ana kadar gördüğüm kadarı ile sen de az yüzsüz değilsin. Bütün sistemin kaypaklık ve aymazlık üzerine kurulu. Arapsaçı bir kitabın var işte, mühkem müteşabih diye sıvamaya çalıştığınız. Bir ayet kalk gidelim diyor, öbürü bok yeme otur diyor. Sen de güzel vesile oldun yalnız somut bir örnek vermek açısından bunlara. Aferim. Adam denizi boğulmayı barajı nehri otu boku iki kelimeyi bir araya getirip adam gibi anlatmayı becerememiş işte. Sen de gelmiş buraya bu matah birşeymiş gibi yorum üstüne yorum kasıp, kendi kendine atarlanıyorsun. Kimbilir beki küfre bile düşmüşsündür. Ayeti aslından farklı bir anlama çekerek... İşine gelmeyince orada parantez var ayette yok de, işine gelince seksen tane anlam yükle ayete hariçten. Trajikomik harbiden.
 27. teflon

  Muhammed yaşamadıysa, hadisler nasıl var ?

  Laf sokmaya çalışmışsın sanırım ama, kitabın içerisinden ayetlere falan girmeden, sana şöyle ifade edeyim: Hani korunan ve değişmeyen bir şey var ya size göre son peygamberden gelen, o nedir? Somut, elle tutulur, gözle görülür bir bütün hale dönüştürülmüşse eğer, orijinali nerededir..? Bak mesela, çok daha eski eflatun'un eserleri duruyor. Orijinal. Yoksa biz de biliyoruz, gökten direk kitap halinde inmedikçe, zaten kalanın insan elinde her türlü yalan ve hoşaf olacağını. Onu demeye getiriyoruz zaten ama, senin üzerine bastığın iyi olmuş. Çok teşekkürler. Orijinali dahi olmayan ve tabiatı itibariyle de olamayacak şeyin, korunduğu ve değişmediğini iddiası daha en başından yok(!) yoluna gidiyor böylelikle....
 1. Daha fazla aktivite göster
×