Jump to content

AhmetBaha

Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • İçerik sayısı

  474
 • Katılım

 • Son ziyaret

İletiler bölümüne AhmetBaha kullanıcısının eklediği dosyalar

 1. inevitablen

  1) 'Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kuran'nın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için, 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli, öder ve kurtarırım onları. -Lemalar

  2) 'Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde Şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.'

  2. böümdeki sözlerden bişi anlıyan anlatsın, Hristiyanlık ile nasıl bir kaynaşma bu?

  3) 'Risale-i Nuru okumak, ona hizmet etmek, bir ibadettir. Ona hizmet, 3 aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilmelidir.'

  4) 'Risale-i Nur, tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nura itiraz edilmez. Yapılacak bir itiraz, en ulu kişilerden (?) kutbu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.'

  Pardon 'ulu' kişiler kimler? Tabi kafasında öyle bir şartlanma var, Risale-i Nurları koruma altına alıyor. Ulu kişilermiş.

  mürtedd bi kısmına cevap vermiş sağolsun bana gerek kalmamış

  işte böyle sizde zamanla okudukça benim yerime cevap verebileceksiniz inş. :crazy:

  Risalei Nurda nerede yanlış bulan kaynak gösterip alıntı yaparak benim karşıma dikilebilir :

  *) 'Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde Şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.'

  -Kat'î ve sahih rivayette var ki, "İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."(1)

  Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:

  Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır.

  İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur"(2) diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.

  (1-Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530)

  (2-Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368)(Beşinci Şua - s.890)

  ---------------------------------------------------------------------

  *) 'Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kuran'nın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için, 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli, öder ve kurtarırım onları. -Lemalar

  'Risale-i Nuru okumak, ona hizmet etmek, bir ibadettir. Ona hizmet, 3 aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilmelidir.'

  'Risale-i Nur, tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nura itiraz edilmez. Yapılacak bir itiraz, en ulu kişilerden (?) kutbu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.'

  Cevaben:

  Evet dinsizliğin insanlara bir hastalık gibi bulaştığı bir dönemde dini İslamı sağlam temelelrde bilime akıl ve mantığa göre isbat eden Risale-i Nur elbette dünyada değil kainata nekadar önemli sayılabilecek iş varsa bunlardan daha önemli daha elzemdir Neden?

  Çünki bir insan dinsizlik cereyanına kapılırsa elbette hem dünyada hem ahirette ebedi zindan ve cehennemi hakedecektir.Şimdi bu adama ebedi saadet yerine dünyada hangi menfaatli iş veya meta daha faideli olabilir? Sonsuz cehennem azabında yanacak kişiye 100yıl veyahut bin yıl dünya saltanatı verilse ebedi cennetin yerini tutabilirmi?

  Bediüzzamanı kabul etmeseniz bile onun bakış açısında söyledikleri tam doğru iman ve küfür karşılaştırmalarında kendine göre zerre abartma yoktur.

  Risale-i Nur Esmai İlahiyeyi talim ettiği için okumak ilim öğrenmenin farziyeti gibi sevaplıdır.Ayrıca çok yerde tefekkür etmek gerektiği için bu da sevap kazabdıran bir ameldir.Zira hadiste "1 saat tefekkür 1 sene nafile ibadetten evladır buyrulmuştur.

  Risalei Nurun gücü makbuliyeti zamanla isbat edilmiş şimdi binler değil belki 100binler tümdünyada risalei nurlarla islamı tanıyıp kabul etmişler o zaman söylenen bu söz bugün gerçekelşmiştir.

  bu gün Rusyada vatandaşların din değiştirmelerinde etkinliği nedeniyle Risale-i Nurlar yasaklanmıştır.

  Bu güne kadar ehli sünnet vel cemaat hiçbir din alimi Risalei Nuru karşı alarak yazı kaleme almamış kitap basmamış

  sade kıskançlık çekememezlik babında bir iki laf etmiştir

  kutbu azımdan mehdi de olsa müslüma hiç kimse Risale-i Nur aleyhinde olmamış

  sadece bura gibi dinsiz forum sitelerinde veya din düşmanı sitelerde aleyhte yine müslümanların değil din düşmanı dinsizlerin

  yazıları ordan oraya ordan oraya copy/past edilmiş kaynağı belirsiz mesnetsiz iddialar havada uçuşuyor

  ama dediğim gibi en önemlisi dindarlardan gelmiyor (hatta 100lerce farklı tarikat cemaat olmasına rağmen) bu karşı çıkış işine gelmeyen dinsizlerden geliyor

  bu bile tekbaşına makbuliyetine bir belgedir.

  başka sorulara da vakit ölçüsünde cevap verceğim

 2. yfln

  QUOTE(Mesut Bayar @ Aug 7 2009, 17:18) *

  Benim kısaltarak alıntıladığım makale(2.mesaj) hakkında görüşü olan yok mudur?ilgili makale çok ciddi delillerle kureyza olayını uydurma olarak lanse ediyor.Görüşlerinizi bekliyorum.

  O yazıdan benim anladığım, İbn İshak'ın yalancı olduğu. Onun yazdıklarını temel alan İbn Hişam da yalancı oluyor bu durumda, yani islam tarihi'nin en önemli iki tarihçisinin yalancı, israiliyatçı, islam tarihinin de yalan olduğunu kabul ediyoruz. Bence sakıncası yok ama Risale-i Nur Enstitüsü öyle düşünmüyor anlaşılan:

  http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...&TextID=862

  İbn İshak ıjn isminin Risalei Nur ens. sitesinde geçmesi onu makbul yapmaz

  zaten genel manada portre diye geçmiş

  kendisinin Risalei nurla alakası yoktur

  cerbeze yapmada üstünüze yok

  not:

  mesut bi işe yaradın sonunda eline sağlık

 3. Konuyu açarken bir iddiamız vardı ve bu iddiaya delil olabilecek unsurlar bulunuyordu

  İddialar şunlar:

  "Kuran tercümesi=Kuran DEĞİLDİR Kuranın yerini tutmaz kuran yerine okunmaz"

  "1400 YIL İSLAM ALEMİNDE YAZILI kaynak olabilecek 1 tek tercüme yok"

  "Bilinçli olarak tercüme insanları dinden soğutmak amacıyla kaleme alınmış "

  "Kuranın tam hakiki tercümesi kabil değil"

  "Bir kısım insanlar tercümlere dayanarak dinden çıkıyorlar"

  "Kuranda bazen olur bir ayetin birkaç sayfa (besmele tefsiri) bir kısa sürenin bir kitap (Fatiha suresi tefsiri) kadar izahı tefsiri olur"

  ----------------

  Şİmdi bazı fiziksel gerçekler var mesela:

  Kuran dili Lisanı Nahvi denilen özel bir arapça Bazı Kuran tabirleri arabçada bile karşılığı yok Kuranın başka ayetleriyle değerlendiriliyor.

  Diğer fiziksel gerçekeler :Mehmet Akifin Başına gelenler:İstiklal Marşı şairi neden 12yıl ingiliz işgali altındaki Mısırda zorunlu ikamet etti memleket özlemiyle yandı? Neden bir kaç parça kuran tercümesine arkadşına bıraktı ve "dönmezsem yakın" dedi? Bunu Netten araştırmayla çok kolay bulabilirsiniz.

  Tercüme yapılma amacını yine nette bulabilirsiniz benden iyi bilirsiniz buraya yazmak istemiyorum şimdi.

  Diğer fiziksel gerçek islamn aleminde tercüme diye bir kavram yok kuran bunla değerelndirilmiyor bunla anlamaya çalışıılmıyor tüm bunları tarih isbat ediyor.

  Tüm bu ve buraya vaktim olmadığından yazamadığım bir dolu FİZİKSEL GERÇEK karşısında ateist arkadaşlar nesnel yoruma dayalı fikirlerini yazışlar lakin hiç bir şekilde benim iddialarımı çürütücü değildir ve isbat içermez.

  ----------------------------------------

  Bir kısım arkadaş madem öyle Kuran anlaşılamıyormu? ingiliz fransız nasıl anlayacak kabilinden yazmışlar

  elbette Cenabı Hak Kuranda apaçık ve eksiksiz herşeyi bildirdiğini buyuruyor amenna sadakna

  Kuranı öğrenmek anlamak niyetiyle okumak ayrıdır bir de kusur(haşa) bulmak niyetiyle didk didik etmek ayrıdır.

  birinci grup tercümeden istifade ederken diğer grup dinsizliğine kılıf arar.

  Niyet bu olunca da elebtteki dar aklına kısa anlayışına sığdıramadığı yüksek Ali hakikatleri anlamaz anlayamaz ve inkar eder

  bunu yaparken dayandığı tercüme onu dalalete sürükler

  baştan beri üstünde durduğumuz tercümenin yazılış amacı yani insanları dinden çıkarma soğutma

  amacına ulaşmış olur

  halbuki Kuranın ulvi belegati (söylenişteki mucizeliği ve üstünlüğü) icazı (üstüm meziyetleri) tercümeyle karanlıkta kalır görünmez

  -------------------------------------

  şimdi bu konuya elinizi vicdanınıza koyun tarafsız gözle bakın haksızmıyım?

  bir sorum daha var:

  -Ateistlerden Kuran tefsiri okuyup inkar eden var mı?

  varsa hangi tefsir kaç sayfa ve neden?

 4. Bu Onuncu Meseleye bir hâtime olarak İki haşiye:

  Birincisi:

  "...Bundan on iki sene evvel(1945) işittim ki, en dehşetli ve muannid bir zındık, Kur'ân'a karşı suikastını, tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki: "Kur'ân tercüme edilsin, tâ ne mal olduğu bilinsin." Yani, lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plân çevirmiş.

  Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri kat'î ispat etmiş ki, Kur'ân'ın hakikî tercümesi kabil değil, ve lisan-ı nahvî olan lisan-ı Arabî yerinde Kur'ân'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve herbir harfi, on adetten bine kadar sevap veren kelimât-ı Kur'âniyenin mucizâne ve cemiyetli tabirlerinin yerini, beşerin âdi ve cüz'î tercümeleri tutamaz, onun yerinde camilerde okunmaz diye, Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli plânı akîm bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar, yine şeytan hesabına Kur'ân güneşini üflemekle söndürmeye ahmak çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları sebebiyle, bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir hâlette bu Onuncu Mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarıyla görüşemediğim için hakikat-ı hali bilmiyorum.(On Birinci Şua - s.977)"

  ...

  "...Elhasıl, lisan-ı nahvî olan lisan-ı Arabînin câmiiyeti ve elfâz-ı Kur'âniyenin i'câzı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir, belki "muhaldir" diyebilirim. Kimin şüphesi varsa, i'câza dair Yirmi Beşinci Söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise, gayet muhtasar ve nâkıs bir mealdir. Böyle meal nerede; hayattar, çok cihetlerle teşa'ub etmiş âyâtın hakikî mânâları nerede?(Yirmi Altıncı Mektup - s.509)"

  Evet Bediüzzamanın dikkat çektiği tehlike bugün gerçekleşmiş bulunmakta.Buna isbat ise bu forumdfa "neden ateist oldum? "konu başılığında bulunabilir.Genelde kuranı araştırmak isteyen tefsirler uzun ve zahmetli geldiği için şööyle bir meale gözatayım demişler sonra da kuran bu muymuş(haşa) falan filan.

  Evet Kuran mali Kuran yerine okunmaz.Kuranın yerini tutmaz .Meale yapılan itirazlar veya meale dayalı inkarlar bir yerde inandırıcı değildir.Yukarıda sayılan sebeplere ek olarak :

  1-1400yıllık İslam literatüründe kuran meali yazılmamış.Basılmamış herhangi bir alim yazısında kitabında fetvasında meale atıfta bulunmamış

  2-Meal Kuran tefsiri yapılırken sözlük niyetine el altında bulundurulurmuş.Yoksa hüküm çıkarmak için asla ve asla kullanılmamış.

  3-Kuran meali tercümesi işi Mehmet Akife verilmiş.Mehmet akif ne amaçal kuranı tercüme ettirildiğini anlayınca çevirdiği sayfaalrı yakarak hayatından endişe ettiği için mısıra kaçmış ve orada vefat etmiştir.

  4-Kurandan meale dayanarak yapılan cımbızlama alıntılar ile suçlama ve küfür yani nur24 de böyle ahzap33de şöyle yeterli açıklayıcı ikna edici olamaz.Çünki çoğu ayetin inişinde nedenler vardır ve ayetler sure içinde bir bütün halinde değerelndirilmelidir.

  5-İnsanların %80i avamdır %10u havas(üst eğitimli zeki tabaka) %10u gerizekalıdır(ortalama altı zeka).(kabaca böyledir) Bu nedenle Kuran hem avamın anlayabileceği üslupla hemde havasSA hitabeder tarzdadır.Havassa hitab mealden anlaşılması zordur bazen olurku bir ayetin bir kitap kadar izahı vardır.Halbuki meale ehmniyet veren kişinin bunlardan haberi yoktur neticede yanlış değerlendirir yani aldanır.

  bu konuda siz ateist arkadaşların görüşlerini beklerim

  seviyeli bir tartışma olur umarım

 5. murteddd

  Üye Profili

  mesaj Bugün, 18:29

  İleti #7

  Advanced Member

  Grup: Ateistforum Moderatör Grubu

  İleti: 10,545

  Katılım: 26-March 08

  Nereden: Dünyada Bir Yerdeyim

  bu arada evrim şuursuz bir mekanizmadır

  şimdiye kadar ettiğin en doğru laf işte bu

  2030 yılında su kaynaklarının %40ye yakını kirlenmiş olacak

  ayrıca deniz seviyesi 25cm yükselmiş ortalama ısı 5 derece artmış olacak

  kanser vb hastalıklardan ölümler katlanacak

  kuş gribi domuz gribi aids vb saymıyorum

  bu akılsız şuursuz evrim bizi daha iyiye değil kıyamete götürüyor gibi geldi bana

  nedersiniz?

  :crazy:

 6. Mohammed Gönderildi Dün, 23:55

  ...Ahh nede tutkulu bir aşk yaşamış sizin üstatlar..

  Bu arada nette de yayılmaya başlamış artık SaiT hakkındaki gerçekler.

  http://****nur.wordpress.com/

  Reklamın kötüsü olmaz be mohammed

  hakarette olsa okuyan adam derki

  "lan bunun aslı faslı neymiş?

  niye bukadar yayılmış büyümüş bu Risaleler

  bir bakayım okuyayım" der ve hak yolu bulur

  sende oku belki sende bulursun mohammed

  son nefes gelmeden imtihan bitmiş sayılmaz

  nette ne kadar çok yayılırsa o kadar iyi

  sıkma canını böyle şeylere

  güzel kafanı meşgul etme

 7. anibal

  Üye Profili

  mesaj Bugün, 01:19

  İleti #14

  Advanced Member

  **

  >>> Cansız atomlar zerreler hayatı yaratamaz bilimi cansız atomlar geliştiremez

  Öyle mi, buyur göster o zaman, nasıl yapamaz, yaratamaz?

  >>> milyonlar bilimadamının hala üzerinde çalıştığı evrendeki sırları birkaç cansız akılsız şuursuz atom ve molekül mü yaptı?

  Evet, aynen öyle.. Halada yapıyor, gözümüzün önünde, görüp duruyoruz işte..

  cansız akılsız şuursuz ve buraya dikkat BEYİNSİZ atom molekül hadi hücre de olsun

  bunların bugün milyonlarca cilt karmaşık bilimsel bilgiyi

  hiç yoktan sıfırdan tesadüf eseri meydana getirdiğine inanabiliyorsan :

  önce sen iddianı isbat etmelisin bende sana inanayım

  Uyarınız için teşekkür ederim.Ancak Kurani hakikatlerin daha iyi anlaşılması kavramlarının ne anlama geldiğini iyi bilmekle mümkündür.Tespitlerimde Kuran referans olduğu için ve her söylediğim kurandan da kanıt getirilerek dile getirdiğim için iyi niyetle yapıyorum.Bunun sonucunun dinden çıkış olacağını sanmıyorum.Dinden çıkan felsefeci de bilmiyorum. İbni Ravendiyi diyorsanız onlar zaten dinden çıkmış olduklarını açık söyleyenlerdir.Bu açıdan insanlara hemen dinden çıkış yolunu göstermenin Kurani bir ahlak olmadığını bilmenizi isterim.

  Kuran insanları cehenneme düşmekten ve küfürden daima uyarılarıyla irşad ediyor

  benim yaptığım da bu dur

  siz buradaki dinsizlerle (zaten kuranı kabul etmez hakaret eder) bu konulardaki tartışmanıza devam edin

  ama unutmayın dinsizlerin müslüman olma ihtimali her daim olduğu gibi müslümanların da dinden çıkma ihtimali

  daima vardır bunu kendinizden uzak görmeniz imtihan sırrına ters

  bir çok islam alimi ibni sina farabi vb için basit bit mümin seviyesini bile onlara çok görmüş

  vesselam

 8. Tükürük

  ilk hücrenin ortaya çıkışı aydınlatılmaya başladı(miller deneyine fln göz at).yavaş yavaş çıkarıyo bütün yalanları bilim...

  O deneylerin tümünü çok gördük arkadaşım

  hepsi koskocaman bir sıfır hayal mahsulu ve isbattan uzak

  Allah vardır ve birdir Muhammed(sav) Resululahtır

  başka açıklama yok

  Mesut Bayar

  Ben evrenin yaratılmamış olabileceğini düşünüyorum.Yani yoktan varoluş açısından bir yaratılış olmayabilir.Sonsuz bir döngü olabilir.O zaman yaratılış bir inanç olarak kalabilir.burası tamam.

  Ama diğer bir durum daha var.Yaratılış nedir?Yoktan yaratma mıdır yoksa oluşumun din dilindeki adı mıdır?Allah sonsuzluğun din dilindeki adı ise yaratmada sonsuz oluşum ise ortada bir sorun kalmıyor.Bir kısım din felsefescisi bu sonuca ulaşmış ama ne kadar doğru bilemiyorum.

  dikkat et Kurani hakikatler çok fazla eğip bükmeye gelmez

  gaybı Allahtan başkası da bilmez

  mevzu bahs bir kısım dinfelsefecisi dinden çıkmıştır

  vesselam

 9. Dinsizin her dakikası acı ve çaresizliktir

  kendileri her nekadar inkar da etseler inaçsızlıkları ile daima ölmeye ve yok olmaya mahküm hayat

  onları mahveder.

  Sadece kendi sefil hayatları değil çocukları anneleri babaları eşleri dünyada sevgi

  muhabbet duydukları herşey ellerinin arasından kayıp gidecek ya kendileri ölecek yoklocak

  ya sevdikleri ölecek yine yok olcak

  ebedi bir ayrılık ve ebedi bir yokoluş hiç oluş tekrar kavuşma yok görüşme yok

  buna ne kalp akıl ne vicadan dayanır

  işte arkadaşlar bu nedenle dinsizler kendilerini saçma sapan vakit geçirici

  işlere vermeye bayılıyor.Bilim ve fen teknoloji ile yada sanat veya futbol vb ile kendilerini kandırıp

  beyinlerini bir nevi uyuşturucu madde bağımlısı haline getiriyorlar.

  Halbuki vakit harcadıkları hangi alan olursa olsun bir numara da olsalar kabir kapısına kadar bir faidesi olabilir

  ölmelerini yokolmalarını engellemez.

  Ancak beyinleri akıl ve kalpleri bu acıya tahammül edemediği için belki inanmalarını sağlayacak bir delil

  varmıdır diye bu ateist forumlara takılır biz dindarlardan bir cevap ve ya isbat beklerler

  Hatta bazen inanırlar "lan yoksa Allah varmı ki" şüphesi hayatlarına devam etmek için geçici gaz olur

  dinsizlikleri şüpheli hale gelir bu da olmasa yaşamanın bir anlamı kalmazdı

  Bazıları çıkıp dünyada hayvan gibi zevk ve eğlence içinde yaşıyoruz mutluyuz diyebilir

  ona cevaben;

  hayvan gibi olmazsınız çünki onda akıl olmadığı için önündeki lezzeti alır düşünmez düşünemez

  halbuki sizde akıl olduğundan geçmişten gelen elemler ve gelecekten gelen korkular endişeler lezzetinizi acılaştırır

  hayvan gibi lezzet alamazsınız.Gayrimeşru bir üzüm tanesi yersiniz 100 tokat da kafanıza yersiniz.

  hasılı kelam dinsizlik hem dünyada hem ahirettte ziyandır acı ve gözyaşıdır.

  itiraz yoksa kabul edilmiş demektir

  vesselam

 10. Hemen Allahın varlığına bilimsel isbat:

  Cansız atomlar zerreler hayatı yaratamaz

  bilimi cansız atomlar geliştiremez

  milyonlar bilimadamının hala üzerinde çalıştığı evrendeki

  sırları birkaç cansız akılsız şuursuz atom ve molekül mü

  yaptı?

  Bu devirde Allahı kabul etmeyen ya inatçılığından kabul etmez ya

  firavun gib kibrinden kabul etmez

  akıl ve bilim kabul etmiş durumda.

 11. O kadar çok istisna var ki kaide yok yani müslüman alenin çocuğu müslüman olamıyor

  mesela buradaki dinsizler türkçe yazdığına göre bir türk ailede doğmuş

  ama dinsiz olmuş şekilde ki gibi:

  yani demek ailenin etkisi bir yere kadar

  daha sonra birey bilinçli tercihini yapar cezaya ve mükafata istihkak kesbeder

  yani Cenabı Hak herkese hak ettiğini verir

  fazlasını veya azını değil.

  vesselam

 12. Sapla samanı karıştırmayı iyi beceriyorsunuz.

  Dinsizin her dakikası acı ve çaresizliktir

  kendileri her nekadar inkar da etseler inaçsızlıkları ile daima ölmeye ve yok olmaya mahküm hayat

  onları mahveder.

  Sadece kendi sefil hayatları değil çocukları anneleri babaları eşleri dünyada sevgi

  muhabbet duydukları herşey ellerinin arasından kayıp gidecek ya kendileri ölecek yoklocak

  ya sevdikleri ölecek yine yok olcak

  ebedi bir ayrılık ve ebedi bir yokoluş hiç oluş tekrar kavuşma yok görüşme yok

  buna ne kalp akıl ne vicadan dayanır

  işte arkadaşlar bu nedenle dinsizler kendilerini saçma sapan vakit geçirici

  işlere vermeye bayılıyor.Bilim ve fen teknoloji ile yada sanat veya futbol vb ile kendilerini kandırıp

  beyinlerini bir nevi uyuşturucu madde bağımlısı haline getiriyorlar.

  Halbuki vakit harcadıkları hangi alan olursa olsun bir numara da olsalar kabir kapısına kadar bir faidesi olabilir

  ölmelerini yokolmalarını engellemez.

  Ancak beyinleri akıl ve kalpleri bu acıya tahammül edemediği için belki inanmalarını sağlayacak bir delil

  varmıdır diye bu ateist forumlara takılır biz dindarlardan bir cevap ve ya isbat beklerler

  Hatta bazen inanırlar "lan yoksa Allah varmı ki" şüphesi hayatlarına devam etmek için geçici gaz olur

  bu da olmasa yaşamanın bir anlşamı kalmazdı dinsizlikleri şüpheli hale gelir

  Bazıları çıkıp dünyada hayvan gibi zevk ve eğlence içinde yaşıyoruz mutluyuz diyebilir

  ona cevaben;

  hayvan gibi olmazsınız çünki onda akıl olmadığı için önündeki lezzeti alır düşünmez düşünemez

  halbuki sizde akıl olduğundan geçmişten gelen elemler ve gelecekten gelen korkular endişeler lezzetinizi acılaştırır

  hayvan gibi lezzet alamazsınız.Gayrimeşru bir üzüm tanesi yersiniz 100 tokat da kafanıza yersiniz.

  hasılı kelam dinsizlik hem dünyada hem ahirettte ziyandır acı ve gözyaşıdır.

 13. "inevitablen" Arkadaşım sana 2 sorum var ona göre cevap vereceğim:

  1-Sen 18 yaşından büyükmüsün? Büyük değilsen bu foruma takılıp hem dünyanı hem ahiretini karartma: büyüksen:

  2-Ruh, katiyen bâkidir. Birinci Maksattaki melâike ve ruhanîlerin vücutlarına delâlet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan bekà-i ruha dahi delildirler. Bence mes’ele o kadar kat’îdir ki, fazla beyan abes olur. Evet, şu âlem-i berzahta,..

  alıntıladığın yeri tekrar oku Ruhun varlığı ve bakilği isbatı 29. söz 1. maksatta isbat edilmiş oradan alıntı yapmaya başlamalıydın

  o zaman mesele kalmayacaktı daha doğrusu herkes neyi tartıştığını bilecekti

  ortadan bir yerden alıntıyla başlamışsın konuya

  duruma göre devam eder

 14. İddia eden iddiasını isbat etmek zorundadır

  isbat varsa amenna yoksa iftiradır ve söyleyen müfteridir değilmi?

  müfteri şerefsizdir değilmi?

  bu pis iddiayı ortaya atan temizlemek zorunda

  iddiasını isbat edecek yoksa "şerefsiz" damgası yiyecek

  daha kötüsü bilişim suçları çerçevesinde Bediüzzmanın kişilik haklarına iftira ve şahsına saygısızlık

  ve hakaretten ceza alma ihtimali bile olabilir

  bekliyoruz

  ---------------------

  bu arada 100ler evliya imam ve sıddıkin evlenmemiş

  kendini dini eğitime ve talebe yetirştirmeye adamış

  Bediüzzamanın hayatı hapiste ve sürgünde geçmiş neredeyse bir gün özgür yaşayamamış

  sürekli mahkeme ve hapislerde tutulmuş zorunlu ikamete tabi tutulmuş

  20den fazla zehirlenmiş ve suikaste uğramış

  hakkında türlü türlü iftiralar atılmış ama hepsinden aklanmış

  (bu rdaki gibi edepsiz ve hayasızı olmamış )

  bu şartlarda nasıl evlenip çoluk çocuk sahibi olması beklenir?

 15. ""Evet Karabekir, Arapoğlu'nun yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kuran'ı Türkçe'ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.."

  Sözü, Atatürk'e aittir. Yani konunun muhatabı bizzat Atatürk'tür."

  bu ifade yine bir ateist siteden alındı >>(reklam olmasın diye kaynak vermiyorum gerekirse veririm)

  BUNU BİLEN dindar müslümanların tavrını eleştirmeden önce

  dersinize iyi çalışıp google amcadan Can Dündarın atatürkün islam diniyle ilgili fikirlerini de bi zahmet arattırıp bulun

  ondan sonra da " Atatürk neden sevilmez...?" diye sorun

  ama zannımca gerek kalmayacak

 16. Körler sağırlar biribrini ağırlar demiş atalarımız

  hem reklamın kötüsü olmaz arkadaşlar

  siz risaledn örnek verin şurda şu var burda bu var diye ama kaynaklarıyla

  bu arada sakın "gençlik rehberini" okumayın

  özellikler rica ediyorum

  her suale cevap veriririm

  ama herkes de müslüman olacak diye bir iddiam yok

  yoksa bizim ne kıymetimiz kalır di mi?

  kendini ateist olarak tanımlayanları da dürüstlüklerinden dolayı tebrik etmek isterim

  çünkü bu din içinde %50-70münafık ta bulunuyor

  vesselam

 17. Bende Saiddden bir katkıda bulunayım

  arkadaşla DNA ya kadar gelmişsiniz

  bugün binlerce bilimadamını uğraştıran bilimsel bilgi ve teknoloji dediğiniz hatta taptığınız

  sonu -loji ile biten tüm bilimleri akılsız mantıksız şuursuz ve en başta -buna dikkat- CANSIZ moleküllerin birleşmesinden

  oluştuğunu geldiğini türediğini bu bilimi ürettiğini milyonlarca bililmsel bilgi içeren kitabı

  kafadan yazdığını nasıl iddia edebiliyorsunuz?

  neye dayanarak bu moleküller (hani tesadüfen olmuştu ya, bazı deneylerde zorlama şartlarla 1-2 aminoasit meydana gelmiş

  ne dna ne de benzeri molekül labrotuvar şartlarında üretilememiş)

  ateistim diyen cevab versin bende ateist olayım ama cevap veremeyen de ben ateistim demeyecek

  hodri meydan

 18. mola said

  şeyh sait

  Saidi Nursi

  aynı dönemde yaşamış ayrı şahıslar birbirine karıştırmayın

  edep ve terbiye dışı hakaret içeren mesajlara cevap vermiyorum

  bililmsel fikri tartışmaya hazırım

  öte taraftan asıl keramet bilimde isbatta iknada dır

  biz sizler gibi hakaret bilmiyoruz

  fakat siz de başka bir şey bilmiyorsunuz.

 19. Problemli bir ortamda büyüdüğüm kesin..

  18 yaşına kadar aranızda İslam eğitim gördüm. Çok boka maruz kaldım.

  ve şimdi de sizin boklarınızın arasında yüzüyoruz..

  Çok problemliyim.. Çok..

  Terbiye almadığımı da doğru bildiniz..

  Hep Müslüman terbiyesine maruz kaldım.

  Sizin ne bok olduğunuzu bizzat biliyorum yani.

  o zamanlarda böyle konuşabiliyormudun

  yoksa bu yeteneğini sonradan mı geliştirdin?

 20. Allahın varlığı ve birliği kesindir

  bunun bir çok isbatı var isteyene bilimsel isteyene Kuransal isbatlarım

  benim asıl mesaj niyetim

  "Materyalizm Ve Tanrının Kesin Yokluğu" gibi iddiALI fakat içi boş saçmalığa

  cevap vermek cevap şu:

  bir şeyin yok olduğunu isbat edemezsiniz.

  Tanrının yokluğunu iddia edenlerin bunu isbatlaması mümkün değildir

  inanmıyorsanız bakın ateistlerin gerekçelerine

  herbiri birbirinden farklı ve birbirine desteksizdir daha doğrusu kişiseldir

  birbirine destek vermez bir noktada asla birleşmez

  ama iman bir noktada birleşşir 124bin enbiyanın takiben Peygamber (sav) ın imza bastığı yere

  ondan sonra gelen 100binler ulema binler muhakkikin ve evliya ve aktab ve alim

  parmak basar evet bizde inanıyoruz ALLAH VARDIR PEYGAMBER SAV HAKTIR der.

  hepsi birbirini destekelr kuvvet verir

  ateizm ölmüştür arkadaşlar

 21. Dinsizlerin Bediüzzaman düşmanlığı 2*2=4 katiyetinde ve mükemmel bir şekilde Cenabı Hakkın varlığını birliğini ve Muhammed -i Arabi (SAV)nin risaletini isbat etmesindendir

  bu isbatı yaparken bediüzzaman diğer islam alimleri gibi sadece Kurana ve nakiller e değil akla mantığa ve bilme dayanarak isbat eder.

  Ateizm dinsizlik ne derseniz deyin Risale-i Nurla çökertilmiştir yokedilmiştir

  Ayrıca bugün ülkemizde hangi yazarın kitabı 26 farklı dile çevrilmiştir?

  Risalei Nur amerikadan endonezyaya filipinlerden rusyaya norveçten afrikaya brezilyaya hemen her ülkede biliniyor ve okunuyor.

  10-15civarı yayınevi(tr) tarafından 100binlerce cildi basılıyor.Tüm dünyada 3-4 civarı Risalei nur enstitüsü bulunuyor amerika endonezya suudi arabistan almanya vb ülkelerde yıllık Risale-i Nur sempozyumlarıyla toplantılarla tartışılıyor.

  Tüm dünyada okuyanlara gelince çevrildiği 26 dilde basılıp okunuyor bu gün tüm dünyada 100binler belki milyonlar bu kitaplardan haberdar.

  bu kadar insan elbette bir nur bir cevap buluyor ki her geçen gün artan bir hızla risalelere ilgi ve alaka çoğalıyor.

×
×
 • Yeni Oluştur...