Jump to content

İLİMCİK

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  1.113
 • Katılım

 • Son ziyaret

İLİMCİK kullanıcısının paylaşımları

 1. Ben şunu anladım ki, gerçekten hidayet Kur'anın dediği gibi Allahın hediye ve ikramıdır.. Allah, layık olana veriyor.. Bir kimsenin imana niyeti yoksa bir şey yapamıyorsun.
 2. Bütün bunlar temsil.. Yani, nuranî bir varlık, nuraniyeti arttıkça bir anda hadsiz işler yapabilir.. Bir işi bir işe mani olmaz.. Mesela sen maddede kayıtlı olduğun için güneşe tesir edip, iş yapamıyorsun.. Fakat güneş nuranî olduğu için senin üzerinde Allahın izni ile tasarruf yapıyor.. Başka bir örnek.. Mesela,senin hafızan, hafızandaki bilgilere göre daha kuvvetli bir vücud mertebesinde olduğu için, nohut kadar bir hafıza bir kütüphane kadar bilgiyi içine alıp, o bilgilerde çok kolay tasarruf yapıyor.. İşte sana madde ve madde olmayan iki nesne.. Öyle de Allahın vücudu ve kudre
 3. Yani trilyonlarca zerre bir araya geldiğinde birbiriyle etkileşime girip, senin damarlarını ve kemiklerini meydana getirmek için etkileşime mi giriyorlar.. İyi de niye? Ne zorları var ki senin beynini yapmak ve kafana takmak ve bütün vücudunla bağlamak için etkileşime girsinler? Sonra başka zerreler bir araya gelip, bir papatya..başka zerreler karpuz.. Yahu tevhid yolu bu kadar kolay ve rahatken niçin aklın sınırından çıkıp, bu dünyayı kendinize idamhane yapıyorsunuz
 4. Her ne ise.. Niçin sineği görüp de ilim sahibi bir ustayı inkâr ettiniz diye sorulduğunda, kör ve akılsız bir kuvvetin ancak bozup karıştırdığını gündelik tecrübelerime dayanıyordu diye cevap verirsin..
 5. Yani, aklını kullanıp, telefonun içindeki hassas aletlere bakıp, aklınla bu telefonun gören ve bilen biri tarafından yapıldığını anlayamazsın öyle mi..tamam da akıl ne işe yarıyor o zaman.. Allah insana sadece göz vermemiş.. Aynı zamanda akıl da vermiş.. Tavuk yumurtasındaki zerrelerin hareketini biliyorsun.. Tavuk içindeki trilyonlarca zerre, tavuk olmak ve tavuğun gözünü, kanadını meydana getirmek için hep birlikte hareket ediyorlar.. Niçin bunu yapıyorlar? Ne zorları var? Burada yine aklını biraz çalıştırsan bu zerrelerin cansız, Akılsız ve şuursuz olduğunu.. Bu sebeple kendi b
 6. Sonuçta insanda akıl var.. İnsanın aklı bilir ki, hikmetli ve hassas bir eser ancak görerek ve bilerek yapılır.. Akılsız, şuursuz ve kör kuvvetler hassas ölçülerde ve hikmet ve gayelere riayet ederek hareket edemezler.. Hatta ölçülü ve hassas bir esere müdahale etseler bozar ve karıştırırlar..ben ne için bu kadar zahir bir akıl ve mantık kuralına muhalefet edip, Akılsız, şuur ve kör kuvvetlerin hassas ölçülerle iş yaptığını kabul edeyim ki.. Ne zorum var ki akla muhalefet edeyim.
 7. İkisi de madde fakat vücud mertebeleri farklı.. Yani, elmanın içinde ısı ve ışık gösterebilir misin.. Aynen öyle de, Allah kudretiyle yoktan vücud verdiği ve kainatı idare ettiği halde, kainat Allaha benzemez..
 8. Öncelikle şuursuz atomlar niçin şuuru meydana getirecek şekilde hareket etsin ki.. Şuurları yok ki.. İkinci olarak, şuursuz olan maddeyi şuurlu biri bir araya getirebilir.. Bu kadar basit.. faraza güneşin varlığını inkâr eden biri, güneşin ışığı ile parlayan her bir aynanın içinde güneşin sıfatlarına sahip hakiki güneşlerin varlığını kabul etmek zorunda kalır.. Aynen öyle de zerrelerin şuur sahibi bir tek zâtın kudretini ile idare edildiğini kabul etmeyen, her bir zerreye Allahın sıfatlarını vermek zorunda kalıyor..
 9. Güneş ve güneşin ışığı ile elma arasında da benzerlik yok.. O elmayı nasıl pişiriyor ve büyütüyor güneş?
 10. Niçin kıyaslanamaz.. Sonuçta sen de maddesin..sen de yapılıyorsun.. Niçin bu telefonun parçalarım nı kim yerleştiriyor diye soruyoruz da insanın zerrelerini gözü yapacak ve beyinle bağlayacak şekilde kim hareket ettiriyor soramıyorum.. Sonuçta ikisi de gözümüz önünde yapılıyor.. Niçin telefonu yapmak için bir ilim ve irade gerekiyor da, zerreleri göz yapmak için hareket ettirmeye bir ilim ve irade gerekmesin? Niçin telefonda agnostiklik yapmıyorsun da gözde yapıyorsun.. Halbuki her ikisi de hikmetli birer sanat eseri..
 11. Telefonun içindeki alet ve makineleri bilmeyen ve görmeyen birinin yerleştirmesi mümkün mü..
 12. Nasıl ki bir taburun idaresi ordudaki başsız, komutansız askerlere verilse, o taburda intizam kaybolur.. Çünkü, her bir asker birbirlerine aynı anda hem emir vermek, hem de birbirinden emir almak zorunda kalırlar.. Aynen öyle de, Atomların gören ve bilen bir zâtın kudreti ve emri ile hareket ettikleri inkâr edildiği zaman her bir atoma bütün vücudu bilecek ve görecek bir ilim ve göz vermek zorunda kalınır. . Çünkü, her bir atom, diğer atomların vaziyetine göre durup, hareket ediyorlar.. Aynı zamanda bu atomların her biri birbirine hem mutlak hakim hem de mutlak mahkum olmak zorunda kalırlar. Y
 13. Meselâ, elindeki telefonun veya yazılan yazıların harika olmaması o telefonu yapan ve o yazıyı yazan gören ve bilen biri olduğu bilinmez diyebilir misin.. Ayrıca, elindeki telefonu yapan kişi ile aynı mekanda olmaman, telefonu yapan kimsenin akıl ve şuur sahibi olup olmadığına dair bir şüphe veriyor mu.. Niçin burada agnostiklik yapmıyorsun
 14. Kudreti ile.. Nasıl ki biz güneşten milyonlarca km uzak olduğumuz halde güneş bütün yeryüzünde tasarruf yapıyor.. Mesela güneşin ışığındaki yedi rengi yedi sıfatı olsa..mesela kırmızı renk kudreti, mavi renk ilmi vs.. Güneş kudreti ile her bir şeyin yanında olduğu halde, herşey ondan çok uzak olurdu.. Güneş, kudretiyle ve ilmiyle herşeyin yanında hazır nazır olduğu halde, hiç bir şeyin yanında olmazdı.. Aynen öyle de Allah manevî ve nuranî kudretiyle bu kainatı yaratıp, idare ediyor.. Kudret ve ilmi ile herşeye herşeyden daha yakındır.. Fakat, herşey ondan nihayetsiz uzaktır.
 15. İLİMCİK

  Kur'anın mucizelik yönlerine bir örnek

  Eğer imtihan olmasaydı mücadele ve mücahede olmazdı.. Böylece insanın maiyetindeki istidatlarının ve yetenekler inkişaf etmezdi.. Allah kimin neye layık olduğunu biliyor ona göre muamele ediyor.. Hikmet ve rahmet ve adaletine göre bu dünyada yaşatıyor veya hayatını devam ettiriyor.. Mesela, kâfirlerin inkâr gibi bir cinayeti işleyeceklerini ve nimetlere küfran ve isyan ile mukabele edeceklerini ve müminlerin ise iman ve şükür ile mukabele edeceklerini bildiği için onları bu dünya hayatındaki imtihana sokuyor ki, elmas ve kömür birbirinden ayrılsın.. İmtihan cennete girmenin şartı değil, hikmet
 16. Atomlar cansız..cansız olan bir şeyde akıl ve irade olmaz.. Atomlar cansız, Akılsız, şuursuz ve kör oldukları halde akıl ve şuur gerektiren işler yapıyorlar.. Bunların bu şekilde hareket etmeleri hayat ve ilim sahibi bir zâtın kudreti ile hareket etmelerindendir..
 17. Niçin mesela seni görmediğim halde yazdığın yazılardan senin gören ve bilen biri olduğunu nasıl ki anlıyorsam, bu yazılardan daha harika eserlerden o eserlerin ilim ve irade sahibi zata niçin intikal edemiyoruz..
 18. İLİMCİK

  Kur'anın mucizelik yönlerine bir örnek

  Cennet doğrudan doğruya Allahın fazlı ve hediyesi olduğundan bazılarını imtihan etmeden cennetine koyabilir.. Fakat mertebeleri bu dünya hayatında nefisle ve insi ve cinni şeytanlarla mücadele ve mücahede edip, istidatlarını inkişaf ettirenler gibi olmaz.. Netice olarak, imtihanla cennete giden de imtihansız cennete giden de Allahın fazl ve ikramı ile cennete gittiklerinden hakları sadece şükürdür.
 19. İLİMCİK

  Kur'anın mucizelik yönlerine bir örnek

  Hım.. Belki de gerçek yüzünü ve maksadını gösterdin.
 20. İLİMCİK

  Allah Yok Din Yalan

  Niçin.. mesela bizi kısa zaman askerliğe alıp, bazı cihazlar veriliyor.. Terhis zamanında da o cihazlar bizden alınıp, hakiki vatanımıza ve sevdiklerimizin yanına gidiyoruz. Şimdi sen "bu askerin elbisesi, silahı alınıp bu askere merhametsizlik ediliyor" dersen herkes sana güler.. Öyle de Allah canlılara yoktan bir vücud verip, bu dünyaya getiriyor.. Sonra da vazifesini bitirip, manasını ifade eden vazifedarları bu dünyadan terhis ediyor ve vazifelerinden paydos ediyor.. Burada nerede merhametsizlik var. Bu kainat kitabının manalarını ders veren peygamberleri dinlemediğin için elbette hâ
 21. İLİMCİK

  Kur'anın mucizelik yönlerine bir örnek

  Sen daha dün bir yaratıcı olduğunu kabul ediyorum fakat bizimle konuşmamış diyordun.. Ne oldu.. Ayrıca, ilahın yoksa sana göre cenneti yaratıp seni cennetine koyacak kimse de olmaz.
 22. İLİMCİK

  Sınav iddiasına, son noktayı koyalım..

  Bazı şeylerin mahiyetini bilmek başkadır..varlığını bilmek başkadır..Yani, akıl kainatın yoktan yaratılan bir sanat olduğunu ve bu sebeple ezeli ve maddeden ve zamandan ve mekandan münezzeh bir zatın kainatın içinde olamayacağını anlar..Hem Allah gözünün önünde güneş gibi bir varlığa milyonlarca km öteden iş yaptırıyor..Bir iş bir işe mani olmuyor..Elbette, güneş cenab-ı hakkın nur isminin kesif bir gölgesi ve yarı nurani bir tecellisi iken güneşin bu vaziyetini görüp de, cenab-ı Hakkın bir varlığın zatı ile yanında olmadan nurani kudretiyle iş yapmasını ve bir iş bir işe mani olmamamasını akı
 23. İLİMCİK

  Kur'anın mucizelik yönlerine bir örnek

  İkinci olarak, her ikisi de imtihanda..biri imtihanı kaybediyor, diğeri masum ve musibetzede olduğu için büyük bir mükafata hak kazanıyor..Peki senin inandığın ilah bu haksızlığa karşı ne yapıyor?
 24. İLİMCİK

  Allah Yok Din Yalan

  Öncelikle, senin inandığın vardı sanırım..Şimdi kendi ilahını kötülemeye mi başladın.. İkinci olarak, hayvanlar için ahiret yok demedim..Hayvanlar için de ahiret var ve ölüm onlar için bu dünya hayatından terhistir dedim..ters anlamışsın.
 25. İLİMCİK

  Kur'anın mucizelik yönlerine bir örnek

  Adalet, ölçü ve tartı ile iş yapmak demektir..Bu tanıma göre Allah adaletini bir sinek kanadından yıldızlara, zerrelerden galaksilere kadar gösteriyor..Sinek kanadını bile ölçüden hariç bırakmadığı gibi, senin hücrelerini de hassas ölçülü alet ve makinelerle donatmış..Bu kadar hassas ölçülerle iş yapan bir zat, elbette ahireti getirmemek gibi bir adaletsizliğe müsaade etmez. Eğer sen kötülük yapacakken seni engelleseydi o zaman bu dünya hayatındaki imtihanın anlamı kalmazdı..herkes tasdika mecbur olur, ister istemez iman ederdi..Böyle olunca da mücadele ve mücahede kalkar, insanın mahiyet
×
×
 • Yeni Oluştur...