Jump to content

fezadabirtürk

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  896
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

1 Takipçi

fezadabirtürk Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. "Müslümanlardan bir çetecik (grup-cemaat) beyaz evi (hıristiyanların başı olan sarayı) kan dökmeden ele geçirecekler (fethedeceklerdir)." (Müslim, İmare: 10, N: 1822) şahsi düşüncem : hıristiyanların başı İsa'dır.beyaz ev hacıların etrafında döndüğü siyah küptür."beyaz ev" aslı gökte olan kutsal kent Yeruşalim'dir.müslümanlar beyaz evi fethetmiştir.her sene etrafında döndükleri siyaha dönüştürülmüş kent Tanrı'nın kutsal kentini (kan dökmeden) fethetmeyi sembolize eder. 2. Korintliler 6 /16 "Tanrı’nın tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız." Kuran'ın bakış açısıyla Hacerül Esved "put"tur (Fatiha suresi : "sadece senden yardım dileriz" /"şahit olarak Allah yeter").Kara küp Tanrı'nın tapınağını sembolize ediyor demiştim.sonuç İncil'de ki hükmün tersi gerçekleşmiş ,Tanrı’nın tapınağıyla put uyuşmuştur. Yeşu 6/ 17 “Kent, içindeki her şeyle birlikte, RAB’be koşulsuz adanmıştır. Yalnız gönderdiğimiz ulakları saklamış olan fahişe Rahav’la evindekiler sağ bırakılacak. 18 Sakın RAB’be adanan herhangi bir şeye el sürmeyin. Adadığınız şeyleri alırsanız İsrail’in ordugahını felakete ve yıkıma sürüklersiniz. 19 Bütün altınla gümüş, tunç ve demir eşya RAB’be ayrılmıştır. Bunlar RAB’bin hazinesine girecek.” Müslümanlar Hacerül Esved'e el sürerler.Hacerül Esved "vajina" ya benzetilir.Benzetmeyi doğru kabul ettiğimizde ,bu fahişe Rahav'ı sembolize ediyor olabilir.Tevrat'da Rahav Sağ bırakılacak diyor.İslam inancına göre Hacerül Esved canlıdır.Müslümanlara şahitlik edecektir.Rahav İsrailoğullarına yardım etmişti.bu sefer müslümanlara yardım etmiş oluyor.
 2. fezadabirtürk

  KURANDA MERYEM

  1. İncil'de Meryem'e atılan iftiradan bahedilmez. Doğru, çünkü İsa'nın anası belli, babası bellidir. İsa, Mesihliğini ilan edene kadar kimse onun babasız olduğunu düşünmüyordu İsa gökten geldim diyor : Yuhanna 6/38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Annesi babası belli olan nasıl gökten indim diyebilir ? Bu bakımdan halk İsa'yı sorgulamamıştır. Senin mantığına göre sorgulamaları gerekirdi. Öyleyse İncil'e yaklaşımın yanlış. 2. İsa, 8 günlük iken sünnet olmuş, küçüklüğünden itibaren mabedde yetişmiştir. Yani, hayatında hiçbir anormal durum yoktur Matta 2/ İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” 3 Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. 4 Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. 5 “Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: 6 ‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder Senden çıkacak.’ ” 7 Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. 8 “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” diyerek onları Beytlehem’e gönderdi. 9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. 10 Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. 12 Sonra gördükleri bir düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Ne kadar normal değil mi ? hele müslüman için çok normal.(!) 3. Mabedde yetişmek şu demektir: Her AİLE'de doğan ilk erkek çocuk mabede adanır. Bu kural Musa'nın getirdiği yasadır. Yani İsa, sıradan bir aile çocuğuydu. Luka 1/41-42 Elizabet Meryem’in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh’la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle dedi: “Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! 44 Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an, çocuk rahmimde sevinçle hopladı. Herşeyin sıradışı olduğu Meryem İsa'ya hamileyken belli. 4. Zaten iyi düşün İsa'nın babasız doğduğuna şahit (zavallı anacığından başka) kim olabilir ki, kendinden yaşça küçük havarileri mi, İsa'yı kabul etmeyen hahamlar mı? Tanrı haberdar ya,hristiyan için yetmez mi ? Kuran'ın Allah'ı da" herşeyi ben bilirim ,siz bilmezsiniz" , Muhammed'e "bunlar olurken yanıbaşlarında değildin,sana gayp haberlerinden anlatıyoruz" demiyor mu ? eh,Meryem'e atılan iftirada gayb haberi oluyor işte . iddiamla örtüşmeyen ,alakasız bir önermede bulunmuşsun .diyorum ki Allah Meryem için "iffetliydi" deseydi konu kapanacak, sorun kalmayacaktı,niye iftirayı miftirayı karıştırıyor,durduk yerde iftirayı akla getiriyor,şüpheci zihinlerde kuşku yaratıyor diyorum.Allah "iffetliydi" deseydi sorun yine olmayacaktı.şimdi ben çarşıya çıksam,kahvehaneleri dolaşşam,pazar meydanlarına gidip bağırsam ,durduk yerde millete "falanca komşumuza fahişe diyorlar,öyle bir şey yok" desem,iyi bir şey mi yapmış olurum ? böyle yapmakla nelere yol açacağımı düşün. 5. Peki İsa'nın babasız olması nedir : İnanışa göre (masal bu ya) Mesih, Davut soyundan ve babasız olarak doğmalıdır. Eğer İsa, beklenen mesih ise, babası ne olacaktı? Güya İsa'nın babası Yusuf, Meryem'i önce zina etti sanmış, rüyasında Tanrı ona gerçeği göstermiş ve Meryem'le evlenmiştir. Bütün bunları sorabileceğimiz Yusuf ise İsa hakkındaki iddialardan çok önce ölmüştür. Matta 1/ 18 İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. 19 Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Yusuf "doğru" adammış. sana göre zina etmiş olduğuna inandığı bir kadını utandırmamak için ayrılmak niyetinde.dikkat et,derdi kendisinin utanması değil Meryem'i utandırmamak.demek ki Yusuf'un utanacağı bir durum sözkonusu değil. velev ki Yusuf utansın.İncil bundan hiç bahsetmez.Kuran gibi mevzuyu deşmez. İncil'de ki Tanrı Kuran'ın Allah'ı gibi mevzuyu fahişeliğe getirmeden Meryem'i aklamış,dedikodu olsa bile dillendirmeden Meryem'i kutsamış ve konuyu kapatmış. Yorum: Yusuf için hayat çok zor geçmiş olmalı, İsa'nın dört kardeşi daha vardır, düşünsene Tanrı'nın hamile bıraktığı kadınla yatıyorsun onu beceriyorsun. Bunu aynen böyle kabul ederek inanan 2,5 milyar hristiyan var dünyada, İncil yazıyor. Hani Meryem bakireydi diyorsun, kıvırıyorlar. Güya onlar üvey kardeşi olabilirmiş. Halbuki bu kardeşlerden biri de İncil yazarı yani pes. İncil 'in detay vermediği konular. itikat meselesi.Hristiyanlar İncil'de ki şu ayetlerden sonra inancı gereği sorgulamaz : Matta 1/9 Kendi kendinize, ‘Biz İbrahim’in soyundanız’ diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim’e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. (yani Tanrı için herşey mümkün.taşlardan çocuk yaratan Tanrı Meryem'i bakire yapmak isterse bu istek ve gücün önünde kim durabilir?) Matta 16/23 Ama İsa Petrus’a dönüp, “Çekil önümden, Şeytan!” dedi, “Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana özgüdür.” (Hristiyanlığa göre Meryem'in bakireliğini sorgulamak Tanrı'ya değil insana özgü bir düşünce.) Romalılar 11/34 “Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O’nun öğütçüsü olabildi?” 6. İsa'ya "annen ve kardeşlerin geldi" derler, anasını kardeşini inkar eder. İsa için babası Tanrı'dır, kardeşi de müritleridir. Demek istediğim zavallı anacığının İsa'nın gözünde beş para kıymeti yoktur. Halbuki biz onu Tanrı'nın hamile bıraktığı azize kadın olarak biliyoruz. Hayırsız evlat doğurmuş bu zavallı kadının İsa öldükten sonra ne yaptığını bilen duyan yoktur. Yüzyıllar sonra "yahu İsa babasız doğduysa, bu adamın anası da mübarek olmalı, Tanrı'dan hamile kalmış" diye kadının peşine düşmüşler. Yine de hayatına dair hiçbir bilgi yoktur. (Efes olayını falan bilirsin) Matta 19/18-19 “Hangi buyrukları?” diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: “ ‘Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin’ ve ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ ” Yuhanna 19/25 İsa’nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas’ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. 26 İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, “Anne, işte oğlun!” dedi. 27 Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı. ( İsa dünyadan ayrılırken en sevdiği öğrencisine annesini ,annesine en sevdiği öğrencisini teslim etmiş.sonuç : teslim edilen aslında bütün hristiyanlardı.Meryem bütün hristiyanların annesidir ve Meryem'e saygı göstermelidirler. ) 7. Peki İncil bu kadar ilgisizken, Kuran niye "Meryem de Meryem" diye coşmuş? Dedim ya, Meryem yüzyıllar sonra kıymete binmiş. Kuran açısından Meryem'in pek bir önemi yok.İsa'nın annesi o kadar. 8. Peki Kuran'da Meryem'in kutsanma sebebi nedir? Muhammed'e yardım eden fikir babaları, Tevrat'ta gördüğü "Harun'un kızkardeşi Peygamber Meryem" lafzını İsa'yı doğuran azize kadın sanmış, yok canım daha neler deme sen de okusan öyle sanırsın, Tevrat'ın "Mısır'dan Çıkış" adlı nüshasını baştan sona oku da gör. Kuran şahsi inancıma göre çelişkilerle dolu bir kitaptır, Kuran yazarlarının peygamberlere,Musa'ya,İsa'ya üstü kapalı hakaret ettiğini düşünüyorum.uzun konular.sürekli aynı şeylerden bahsetmekten yoruldum.
 3. İncil 'in yazımından sonra Kuran'ın kaleme alındığına kendi adıma eminim. Kuran'ın İncil'in her satırına birebir muhalefet eden bir kitap olduğunu farkedince bunu anladım. Kuran her kim,kimler,güç veya güçler tarafından yazılmışsa İsa'dan,İncil'den hiç hazzetmediği ortada.ortada diyorum ,ne de olsa İslam "teslis" karşıtı bir dindir.Kuran'da ehli kitapa hakaretler edilir.bunlar karşıtlığın görünen yüzü lakin bu bile saptırılmış, Allah "Kuran Tevrat ve İncil i tastikler" demiş,müslümanlar tastiklemediğini farkedince Tevrat ve İncil tahrif edildi diye inanmış.aksi halde Kuran'ın yalan olduğu ortaya çıkacaktı.aslında en mantıklısı "tahrif"iddiasının Kuran yazarlarının bizzat ortaya atmasıdır.çünkü insan hem bir dine inanıp hem de göz göre göre , delil olmaksızın bu iddiayı ortaya atarsa belki başkalarını kandırabilir ama -tahrif yalanını uydurduğu için-kendisinin bu yalana inanması mümkün olmaz. Kuran İncil ayetleri gibi duvarlara ,demir levhalara -az çok- nakış nakış işlenmemiştir.halbuki islamın doğup geliştiği bölgeler dağlık taşlık arazilerdi. Kuran sureleri kalıcı olması açısından demir ,tunç levhalarada yazılmamış . bunun sebebi irdelenmeli. sebeb belkide Kuran 'ın sinsice ,gizli yazılmış bir kitap olmasıdır .gizliliğin nedeni insanların gerçeği anlamasını önlemek olabilir.çünkü günümüzde olduğu gibi "Tevrat ve İncil tahrif oldu" diyemezlerdi.deselerdi insanlar ellerinde çok daha yakın tarihli Tevrat ve İncil olduğu için ve bu kitapların güvenilir olduklarını yakın tarihler vererek ispatlayacakları için, -henüz çiçeği burnunda yeni bir din olan-İslam inandırıcılığını hemen yitirebilecekti. belkide bu yüzden Muhammed baskınlarını henüz Kuran tamamlanmadan yaptı. Muhammed'in karşısına çıkan müşrik,mecusi,putperest,yahudi ve hristiyanlar islamın doğruluğuna deliller istediklerinde Muhammed sadece sözlü savunmaya geçerek soruları geçiştirecek,cevapları Kuran yazılıp bitirilmediği için tatmin edici olamayacaktı.bunun sonucunda ,putperest,müşrikler,yahudi ve hristiyanlar Muhammed'e inanmayacak,böylece ya öldürülecek veya sürgün edilecek,Muhammed kolaylıkla ganimet,kadın ele geçirebilecekti. Kuran'ın İncil'e düşmanlık için yazıldığının delillerini daha önce yazmıştım ama bir kaç örnekle tekrar yazayım : "İsa ona şöyle dedi: "Ey adam! Kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?"Luka 12:14 (De ki): Allah´dan başka bir hakem mi arayacağım? En`âm Suresi 114 Luka 13 32 İsa onlara şöyle dedi: "Gidin, o tilkiye söyleyin, ‘Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım.' Kehf 23/24Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme!Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Yuhanna 3 'Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim etmiştir.'' Furkan Suresi, 2. ayet: Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, Yuhanna 9 2 Öğrencileri İsa'ya, "Rabbî, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, yoksa annesi babası mı?" diye sordular.3 İsa şu yanıtı verdi: "Ne kendisi, ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. ‘'Başına gelen her fenalık ise senin kendi nefsindendi." Nisa, 4/79 Yuhanna 5:20 Çünkü Baba Oğul'u sever ve yaptıklarının hepsini O'na gösterir. Fetih Suresi 28 Şahit olarak Allah yeter.'' Yuhanna 5 / 21 Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir. ‘'Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.'' Tekvir 29 Yuhanna 5 /22 Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul'a vermiştir. En'am Suresi, 62.ayet: Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır. Ra'd Suresi, 41. ayet: Allah hüküm verir. O'nun hükmünün peşine düşecek yoktur. Markos 8 38 Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası'nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır." Ahzab suresi, 53 "Allah gerçeği söylemekten utanmaz." Matta 10 34 "Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim. 35 Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. Matta 19 29 Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Bakara Suresi 27 Onlar, Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşerî ve ahlâkî bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Luka 21 8 İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar" dedi. "Birçokları, ‘Ben O'yum' ve ‘Zaman yaklaştı' diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. 9 Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek, ama son hemen gelmeyecek." ‘Ben O'yum' "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl." Tâhâ Suresi 14 "Ey Mûsâ! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım." Neml Suresi 9 Zaman yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer Suresi 1 Matta 7 6 "Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler." Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size! Enbiya 18 (sanki birebir cevap vermiş) Elcilerin Isleri 2 43 Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. 44 İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Nahl Suresi 71 Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı.Üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkâr ediyorlar? Yuhanna 3 / 34 Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, Ruh'u ölçüyle vermez. Talak Suresi, 3. ayet: Allah, her şeye bir ölçü koymuştur. Murselat Suresi 30 "Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur." (çarmıhın ayrılmış üç kolu vardır) İbraniler 6/13 Tanrı İbrahim'e vaatte bulunduğu zaman, üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içerek şöyle dedi:.. Tanrı üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içmiş…yani hoşaflık,kahvaltılık incire,zeytine değil : incire ve zeytin'e andolsun.Soluk soluğa koşanlara andolsunAy'a andolsun,Babaya ve doğan-çocuğa da... Markos 2 BİR FELÇLİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde, evde olduğu duyuldu. 2 O kadar çok insan toplandı ki, artık KAPININ ÖNÜNDE BİLE DURACAK YER KALMAMIŞTI. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. 3 Bu arada O'na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. 4 Kalabalıktan O'na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. 5 İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı" dedi. Bakara Suresi 189 ‘İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah'a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.'/Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Romalılar 14 2 Biri her şeyi yiyebileceğine inanır; imanı zayıf olansa yalnız sebze yer. 3 Her şeyi yiyen, yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın. Çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Sen kimsin ki, başkasının kulunu yargılıyorsun? Romalılar 14 21 Et yememen, şarap içmemen, kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir. 22 Bu konulardaki inancını Tanrı'nın önünde kendine sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur! ''Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz. '' '' yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim.'' Korintliler 8 "O halde O'nun âyetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılanların etinden yiyin." "Size ne oluyor da, üzerine Allah adı anılan şeylerden yemiyorsunuz? '' (En'am suresi 118-119) ''İşte kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Bağlı halde keserken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yan üstü düşüp ölünce onlardan yiyin, isteyene de istemeyene de verin. Şükredersiniz diye onları böylece sizin buyruğunuza verdik.'' Hac Suresi 36 (nerdeyse et yemek farz diyecek.hatta o manaya da gelebilir.müslüman olup bu yüzden vejetaryen olamayanlar var.) Yuhanna 11 8 Öğrenciler, "Rabbî" dediler, "Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?" 9 İsa şu karşılığı verdi: "Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. 10 Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur." Enbiya Suresi, 42. ayet: De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir. İsa da Yeruşalim'e gitti. 14 Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. 15 İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Yuhanna 2 Al-i İmran Suresi, 103. ayet: Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İsa : Tanrı İpten kamçı : Allah'ın ipi tapınaktan kovulanlar : Dağılıp ayrılmayın denilenler. sığır, koyun ,güvercin , para : Allah'ın nimeti Efesliler 5 12 Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. Tahrîm Suresi 3. Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber, bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi" dedi. Ahzab Suresi 51 Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Yuhanna 6 53*İsa onlara şöyle dedi: "Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu'nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz.*54*Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim.* Hucurât Suresi 12 Kiminiz kiminizin*gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. Matta 20-21 " Size doğrusunu söyleyeyim , bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa , ' Buradan şuraya göç' derseniz,göçer ; sizin için imkansız bir şey olmayacaktır . " İbrahim Suresi, 46. ayet: Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular.Oysa onların düzenleri ,dağları yerlerinden oynatacak da olsa , Allah Katında onlara hazırlanmış düzen ( kötü bir karşılık) vardır. MATTA 18/18 "Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak.Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak . Kehf Suresi, 26. ayet: O'nun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. " Matta 20/16/16 "İşte böylece sonuncular birinci , birinciler de sonuncu olacak. " MATTA 19/29 Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. 30 Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. " Vakıa 11...14 '' Önde olanlar ( var ya),onlar öncüdürler.İşte o yaklaştırılanlar ,Nimet cennetlerindedirler. Çoğu önceki ümmetlerden,Birazı da sonrakilerden. '' Matta 11 28 "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Bakara Suresi, 286. ayet: Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Matta 10/23 Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Ahzab Suresi 16 De ki: "Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile (hayatın zevklerinden) pek az yararlandırılırsınız." Define ve İnci Benzetmeleri MATTA 13: 44 "Göklerin Egemenliği, tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçlekoşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı.45 "Yine Göklerin Egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer. 46 Tüccar, çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı." Âli İmrân Suresi 177İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Luka 16 9 Size şunu söyleyeyim, dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler." Fatır Suresi, 5. ayet: Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da, sizi Allah ile aldatmasın. aldatıcı ? Matta 9 27 62-63 Ertesi gün, yani Hazırlık Günü'nden sonraki gün, başkâhinlerle Ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak, "Efendimiz" dediler, "O aldatıcının, daha yaşarken, ‘Ben öldükten üç gün sonra dirileceğim' dediğini hatırlıyoruz. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.YUHANNA 15/3 Elçilerin İşleri 23 231 Yüksek Kurul'u dikkatle süzen Pavlus, "Kardeşler" dedi, "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Elçilerin İşleri 24 16 Bu nedenle ben gerek Tanrı, gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. 2. Timoteos 1 / 3 Durmadan, gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı'ya şükrediyorum. Nisa Suresi, 49. ayet: Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar. Necm Suresi, 32. ayet: Öyleyse kendinizi temize çıkarıp-durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir. 1. Petrus 5 8 Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Muddessir Suresi 51 "Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler." 1 Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir." yuhanna 8 / 51 Markos 9 1 İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim" diye devam etti, "Burada bulunanlar arasında, Tanrı Egemenliği'nin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var." . İsa, "İbrahim doğmadan önce Ben varım" ( Yuhanna 8:58 ) yuhanna 11 / 25 İsa ona, "Diriliş ve yaşam Ben'im" dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. 26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Her canlı ölümü tadacaktır. Enbiyâ Suresi 35. Ayet Yakup 1/5 İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin Abese suresinde Allah Muhammed'i azarlar -kör geldi diye-.Kehf suresin de de Mağara uyuyan gençlerin ashab- ı kehf' in sayısını vermek istemez,Muhammed'e bu konuda kimseye soru sorma der. Yakup 1 13 Ayartılan kişi, "Tanrı beni ayartıyor" demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. 14 Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. 15 Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. İsrâ Suresi 16 Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Yakup 1 26 Dindar olduğunu sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur. Onu aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma. Kıyâmet Suresi 16 Her Şey Işığa Çıkacak : Luka 8:16 "Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez, ya da yatağın altına koymaz. Nûr Suresi 35 Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. (Allah kandili cam fanusla örtmüş.yetmemiş fanusu hücreye koymuş) "yatağın altına koymaz" : Ayşe recm ayetlerini yatağın altına koymuş.(Kuran nurdur yani kandil) " Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın " yoksa işleriniz boşa çıkarda farkına bile varamazsınız " hucurat 2 Markos 10 / 47 "Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca , "Ey Davut oğlu İsa halime acı ! " diye bağırmaya başladı. Bir çok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o , " Ey Davut oğlu halime acı ! " diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu , " Çağırın onu " dedi. Kör adama seslenerek " Ne mutlu sana ! Kalk ,seni çağırıyor ! " dediler .Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa' nın yanına geldi. İsa , " Senin için ne yapmamı istiyorsun ? " diye sordu . Kör adam , " Rabbuni , gözlerim görsün " dedi. İsa , " Gidebilirsin , imanın seni kurtardı ." dedi .Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. (çok bağırdığı halde işleri boşa gitmemiş şifa bulmuş ve bağışlanmış.) " Allah 'ı ve Resulünü incitenleri Allah ; dünyada da ahiretde de rahmetinden uzaklaştırmış ve onlara pek alçaltıcı bir azap hazırlamıştır " Ahzab 57 Luka 23/33 "Kafatası denilen yere vardıklarında İsa 'yı bir sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa " Baba , onları bağışla " dedi . " Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." MATTA 537 ‘EVET ' iniz EVET , ‘HAYIR' ınız HAYIR olsun. Bundan fazlası Şeytan'dandır." Nahl 28. ayetteki belâ kelimesi evet midir hayır mıdır? SORULARLAİSLAMİYET.COM DA BİRİ SORMUŞ : Nahl suresi 28. ayetinde geçen belâ kelimesi okuduğum çoğu meallerde hayır olarak geçiyor.Belâ kelimesi Arapça'da evet değil midir?Aydınlatırsanız sevinirim. CEVAP VERMİŞLER: Ayetin meali şöyledir: "Kendilerine kötülük ederlerken canlarını meleklerin aldığı kimseler, "Biz hiçbir kötülük yapmadık" diyerek boyun büküp teslim olurlar. "Hayır! Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir!" (Nahl, 16/28) "Bela" tabiri, iki olumsuza "evet" anlamında, tek olumsuza ise "hayır"anlamındadır. https://sorularlaislamiyet.com/nahl-...ir-hayir-midir evet olmuş '' hayır '' .. " Baba, yerin ve göğün Rabbi ! Bu gerçekleri BİLGE ve AKILLI KİŞİLERDEN GİZLEYİP küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim.Evet Baba,senin isteğin buydu." Luka 10/21 " Allah pisliği ,AKLINI KULLANMAYANLARIN üzerine bırakır " Yunus suresi 100 "Haydi gidin ! İşte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum.yanınıza ne kese,ne torba,ne de çarık alın.Yolda hiç kimseyle SELAMLAŞMAYIN." Luka 10/3,4 " O Rahmanın kulları ,yeryüzü üzerinde alçakgönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman "SELAM" derler." Furkan 63 " şimdi sen aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir ve SELAM de " Zuhruf 89 "Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız zaman gerekli araştırmayı yapın ve size SELAM verene ,dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak : "sen mümin değilsin" demeyin.Asıl çok ganimet Allah katındadır.bundan önce sizde böyle idiniz." Nisa 94 Matta 23 37 "Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. Allahtan başka sığınacak kimse bulamazsın (Kehf 27) Cuma Suresi 6 De ki: "Ey Yahudi olanlar! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız,samimi iseniz haydi ölümü isteyin!"(Nuh Allah'ın halis dostuydu 950 sene yaşadı.Şid de öyle.demekki ölümü istememişler.istemişlerde Allah inadına mı uzun ömür vermiş ? İbrahim peygamber 100 küsür yaşına kadar yaşadı ) Matta 26 /42 İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. "Baba" dedi, "Eğer ben içmeden bu kâsenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun."(İsa'da yahudiydi) Cuma Suresi 7 : Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. İsa kovmaz ama ben kovarım ? Yuhanna 6:37 Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Ahzab Suresi (53) Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber'in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. hadislerden bir iki örnek : Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur: "Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan arkasını dönüp ezanı duymayacağı yere kadar yellenerek kaçar. Ezan bitince geri gelir. Namaz için kâmet getirilince tekrar arkasını dönüp kaçar. Kâmet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulup ona: «Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla!» diyerek, daha önce aklına gelmeyen şeyleri hatırlatır. Neticede kişi kaç rekât kıldığını bilemez olur."(Müslim, Salât, 19. Ayrıca bkz. Buhârî, Ezân, 4; Amel fi's-salât, 18; Sehv, 6; Bed'ü'l-Halk, 11; Ebû Dâvûd, Salât, 31; Nesâî, Ezân, 20, 30) «Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla!» Yuhanna 14/26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. "yellenerek kaçar." Luka 1/15 O, Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak. Luka 1/42 Kutsal Ruh'la dolan Elizabet … "kutsal ruhla dolmak" size bir şey hatırlattı mı ? "gazla dolmak" gibi…? Luka 1/ 35 Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, "üzerine gelecek" size bir şey hatırlattı mı ? mesela "gaz"gibi…? Yuhanna 20/22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, "Kutsal Ruh'u alın!" dedi. Elçilerin İşleri 2/2 Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu./4 İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. üflemek,rüzgar sesi size bir şey hatırlattı mı ? "gaz çıkarmak" gibi…? Yûnus Suresi 100.Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. neyi bırakır ? "Kutsal Ruh"u mu ? Markos 3/28-29 Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh'a küfreden asla bağışlanmayacak. "Şeytan Allah'ın ismi zikredilmeden (besmele çekilmeden) başlanan bir yemeğe katılmayı pek arzu eder. O, şu yemeğe katılmak için bu kızcağızı getirdi. Fakat ben elini tuttum. Sonra bu bedevî sayesinde yemeğe katılmak için onu alıp getirdi; onun da elini tuttum. Nefsimi kudretiyle elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli, onların eliyle birlikte avucumdaydı." (Müslim, Eşribe 102. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Et`ime, 15/3766; Ahmed, V, 382, 397; Hâkim, IV, 121/7088) Vahiy 3/20 İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. Yuhanna 10/28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Mesed Suresi, 1. ayet: Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.
 4. Fussilet Suresi 44 Biz Kur'ân'ı Arapça değilde, başka yabancı bir dilde Kur'an olarak indirseydik, elbette o inkâr edenler derlerdi ki: “Ayetleri Arapça olarak açıklansaydı da, anlasaydık olmaz mıydı? Bu ne? Dil yabancı, muhatabı da Arap!” arapça ,arap diyor ya,daha ne desin..yav bazen bu reformistler bizimle kafa mı buluyor diyorum...
 5. bir kaç örnek daha vereyimde içiniz rahat etsin : Elçilerin İşleri 1/3 İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı’nın Egemenliği hakkında konuştu. 4 Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: “Yeruşalim’den ayrılmayın, Baba’nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini BEKLEYİN. 1. Korintliler 4/ 5 Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab’bin gelişini BEKLEYİN. Galatyalılar 5/5 Ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini Ruh’a dayanarak, imanla BEKLİYORUZ. Filipililer 3 /20 Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i BEKLİYORUZ. Titus 2 /13 Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini BEKLİYORUZ. 2. Petrus 3 /13 Ama biz Tanrı’nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü BEKLİYORUZ. En'am 158 : Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki: "BEKLEYİN, Biz de şüphesiz BEKLEMEKTEYİZ." Tevbe 52 : De ki: "Siz bizim için iki güzellikten birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah'ın ya Kendi Katından veya bizim elimizle size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Öyleyse siz BEKLEYEDURUN, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte BEKLEYENLERİZ. Duhan Suresi 59 Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da BEKLEMEKTEDİRLER. Tûr Suresi 31 Onlara de ki: “Bekleyin. Ben de sizinle beraber BEKLEYENLERDENİM.” Hûd Suresi 122 “Bekleyin, biz de BEKLEYECEĞİZ.” Yuhanna 7/31-32 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği BİLECEKSİNİZ ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi. Hicr Suresi 3 Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride BİLECEKLER. Ankebut Suresi, 66 Kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler ve yararlanıp-metalansınlar diye. Ancak onlar yakında bileceklerdir.BİLECEKLERDİR. Saffat Suresi, 170 Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp-küfrettiler; yakında BİLECEKLERDİR. Saffat Suresi, 170. ayet: Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp-küfrettiler; yakında BİLECEKLERDİR.. Mülk Suresi, 29. ayet: De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)dır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında BİLECEKSİNİZ.." Tekasür Suresi, 4 Yine hayır; ileride BİLECEKSİNİZ. En'am Suresi, 67 Her bir haber için 'kararlaştırılmış bir zaman (müstakar)' vardır. Siz de BİLECEKSİNİZ. Hicr Suresi, 3 Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İlerde BİLECEKLERDİR. Nebe' Suresi, 4 Hayır; yakında BİLECEKLERDİR. Hud Suresi, 39 "Artık, ilerde BİLECEKSİNİZ. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek." Rum Suresi, 34 Kendilerine (nimet olarak) verdiklerimize nankörlük etsinler diye. Öyleyse metalanıp-yararlanın, artık yakında BİLECEKSİNİZ. Zuhruf Suresi, 89 Şimdi sen, 'aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir' ve: "Selam" de. Artık onlar BİLECEKLERDİR. Tekasür Suresi, 3 Hayır; ileride BİLECEKSİNİZ. Nahl Suresi, 55 Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için. Öyleyse yararlanın, ilerde BİLECEKSİNİZ. Şuara Suresi, 227 Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar (veya öclerini alanlar) başka. Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında BİLECEKLERDİR. Nur Suresi, 25 O gün, Allah hak ettikleri cezayı eksiksiz verecektir ve onlar da Allah'ın hiç şüphesiz hak olduğunu BİLECEKLERDİR. Mü'min Suresi, 70 Ki onlar, Kitab'ı ve elçilerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Artık yakında BİLECEKLERDİR. Nebe' Suresi, 5 Yine hayır; yakında BİLECEKLERDİR. Matta 28/18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; 20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, DÜNYANIN SONUNA DEK her an sizinle birlikteyim.” 1. Petrus 1/20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, ÇAĞLARIN SONUNDA SİZİN YARARINIZA ORTAYA ÇIKTI. İbraniler 9/26 Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için ÇAĞLARIN SONUNDA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. Romalılar 10/4 Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, KUTSAL YASA’NIN SONUDUR. Vahiy 22/ 12 “İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. 13 Alfa ve Omega, birinci ve SONUNCU, başlangıç ve SON BEN’İM. Ra`d Suresi 42 Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah’a aittir. O, her nefsin kazandığını bilir. İnkâr edenler de DÜNYA YURDUNUN SONUNUN kime ait olduğunu bileceklerdir. Yakup 5/ 19-20 Kardeşlerim, içinizden biri GERÇEĞİN YOLUNDAN SAPAR da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı SAPIK YOLUNDAN döndüren, ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur. Furkân Suresi 42 Onlar yakında azabı gördükleri zaman, YOLCA KİMİN DAHA SAPIK olduğunu görecekler. Yuhanna 13/15 Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir ÖRNEK gösterdim. Yuhanna 16/25 “Size bunları ÖRNEKLERLE ANLATTIM. Öyle bir saat geliyor ki, artık örneklerle konuşmayacağım; Baba’yı size açıkça tanıtacağım. Furkân Suresi 33 Onlar sana hiçbir ÖRNEK getirmezler ki sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Matta 11/25 İsa bundan sonra şöyle dedi: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu GERÇEKLERİ bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Yuhanna 8 /31-32 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. GERÇEĞİ BİLECEKSİNİZ ve GERÇEK sizi özgür kılacak” dedi. Yuhanna 14/6 İsa, “Yol, GERÇEK ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan BABA’ya kimse gelemez. Muminûn Suresi 90 Hayır, biz onlara GERÇEĞİ getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Muminûn Suresi 91 Allah, hiçbir ÇOCUK edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Elçilerin İşleri 3/25 Sizler peygamberlerin MİRASÇILARI , Tanrı’nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın MİRASÇILARISINIZ. Romalılar 8/17 Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda MİRASÇIYIZ. Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı’nın MİRASÇILARIYIZ, Mesih’le ortak MİRASÇILARIZ. Galatyalılar 3/29 Eğer Mesih’e aitseniz, İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de MİRASÇISINIZ. Muminûn Suresi 1-9-10 Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir./Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. İşte onlardır asıl MİRASÇILAR. Yuhanna 4/22 Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü KURTULUŞ Yahudiler’dendir. Elçilerin İşleri 4/ 11 İsa, ‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır. 12 Başka hiç kimsede KURTULUŞ yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” Elçilerin İşleri 28/28-29 “Şunu bilin ki, Tanrı’nın sağladığı bu KURTULUŞUN haberi öteki uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir.” Romalılar 1/16 Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin –önce Yahudiler’in, sonra Yahudi olmayanların– KURTULUŞU için Tanrı gücüdür. Romalılar 3/24 İnsanlar İsa Mesih’te olan KURTULUŞLA, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. 1. Korintliler 1/30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve KURTULUŞ oldu. 2. Korintliler 1/6 Sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve KURTULUŞUNUZ içindir. 2. Korintliler 6/2 Çünkü Tanrı diyor ki, “Uygun zamanda seni duydum, Kurtuluş günü sana yardım ettim.” Uygun zaman işte şimdidir, KURTULUŞ günü işte şimdidir. Efesliler 1/7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te KURTULUŞA, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Efesliler 1/13 Gerçeğin bildirisini, KURTULUŞUNUZUN Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Efesliler 4/30 Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. KURTULUŞ günü için o Ruh’la mühürlendiniz. Koloseliler 1/14 O’nda KURTULUŞA, günahlarımızın bağışına sahibiz. 1. Selanikliler 5/9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla KURTULUŞA kavuşalım diye belirledi. 2. Timoteos 2/10 Bunun içindir ki, seçilmişler uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa’da olan KURTULUŞA kavuşsunlar. Luka 10/23 Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi: “Sizin gördüklerinizi gören gözlere NE MUTLU ! 24 Size şunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.” Matta 5 Gerçek Mutluluk 51 İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. 3 “Ne MUTLU ruhta yoksul olanlara!Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. 4 Ne mutlu yaslı olanlara!Çünkü onlar teselli edilecekler.5 Ne MUTLU yumuşak huylu olanlara!Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.6 Ne MUTLU doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.7 Ne mutlu merhametli olanlara!Çünkü onlar merhamet bulacaklar.8 Ne MUTLU yüreği temiz olanlara!Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.9 Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. 10 Ne MUTLU doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. Matta 16/15 İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim?” 16 Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi. 17 İsa ona, “NE MUTLU sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. Al-i İmran Suresi, 104 Sizden; hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. KURTULUŞA erenler işte bunlardır. Nisa Suresi, 13 Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük KURTULUŞ ve MUTLULUK budur. Tevbe Suresi, 72 Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük KURTULUŞ ve MUTLULUK budur. Tevbe Suresi, 88. ayet: Ama Resul ve onunla birlikte olan mü'minler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler; işte bütün hayırlar onlarındır ve KURTULUŞA erenler onlardır. Nur Suresi, 52. ayet: Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte 'KURTULUŞA ve MUTLULUĞA' erenler bunlardır. Mü'min Suresi, 9. ayet: "Ve onları kötülüklerden koru. O gün Sen, kimi kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona rahmet etmişsin. İşte büyük 'KURTULUŞ ve MUTLULUK' budur. Duhan Suresi, 57. ayet: Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'MUTLULUK ve KURTULUŞ' budur.
 6. Tevrat ve İncil'e Doğru gözüyle baktığımızda Kuran 'da Peygamberleri günahsız masum gösterme çabasının nedeni İncil'de anlatılan İsa'nın günahsızlığını,masumiyetini silikleştirmek,sıradanlaştırmak olmalıdır.Amaç sadece bu değildir . Ehli kitabı peygamberlere iftira atan suçlular ve günahkarlar olarak göstermektir. Amaç aynı zamanda kafa karıştırmaktır. Tevrat ve İncil'i yalanlamaktır.böylece Yahudi ve hristiyanlar kendi inançlarında şüpheye düşecek,inancı zayıflayacak, nihayet inkar edip belki musluman olacaklardır. İsa "Yer gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak" demişti . Kuran yazarları kıssaları değiştirerek Tanrı'nın sözlerinin ortadan kalktığını ima etmiş, İsa yı yalanlamış oldular. İncil'e göre Kuran kuşkusuz İsa karşıtının yani Deccal 'in sözleridir. Veya Kuran yazarları veya Kuran'ı vahyeden "varlık" Deccal rolünü oynamak istemiştir. Mümkündür çünkü deccal değil deccallerin olması kaçınılmazdır. Yine İncil'e göre Kuran lanetli kitaptır ve İblis'in vahyidir.veya İncil'e göre Kuran yazarları iblis rolünü oynamış , bu etkiyi yaratmak adına İncil'de ki iblis tasfirine uyum sağlamak için ellerinden geleni yapmıştır ; İsa "iblis yalancıdır ve yalanın babasıdır" demişse,Kuran yazarları yalan söylemiştir.İsa "İblis katildir" demişse,Kuran öldürmeyi savunmuştur gibi.
 7. Kuranda Allah " Fitne ortadan kaldırılcaya kadar savaşın " diyor.sonra da " fitne adam öldürmekten daha kötüdür " diyor.Kurana göre fitne nedir önce onu öğrenmeliyiz. Şimdi Falanca adam önce müslüman sonra Hristiyan,Musevi,Hindu,Ateist,Deist olsa ve etrafına inancını telkin etse , Kuran'a göre bu fitne midir? Elbette fitnedir. " Allah'ın ve Muhammed in yasak ettiğini yasak kabul etmeyenlerle, din Allahın oluncaya kadar savaşın " emrinden başka ne anlaşılabilir ? "Bulduğunuz yerde öldürün " diyor.Genel bir ifade."kimi öldüreyim ? " diye sorma şansınız yok.Kuran resmen şahsı hedef gösteriyor. Demekki hedefte şahıs var ve bu şahıs Müslümanların şerrinden saklanıyor. Allah ta bulduğunuz yerde öldürün diyor. Kaçmıyorsa aramaya gerek yok zaten.aranmayan şeyi de bulmaya gerek yok.aramıyorum ki bulayım. Demek ki mürtedin öldürülmesi Kurana uygun ,burdan bunu anlıyoruz. Köleliği yasaklar mı ? "abd"köle demek.yasaklamamış demekki. Savaş esirlerini serbest bırak ki dönüp tekrar seninle savaşsınlar öyle mi ? Esirlerin karnını doyuruyum derken askerlerin ne yiyecek ? Az önce sana kılıç çeken, askerini öldüren adamı , kendi askerine tercih edeceksin , öyle mi ? Allah Muhammed'e diyor ki " savaşta yakaladıklarına öyle bir muamele yapki , ibret olsun" bunda açık ifade mi olur ? "Ey Muhammed kafirlere karşı sert davran. Gidecekleri yere cehennemdir " diyor. serbest bırak,karnını doyur demiyor ."SERT DAVRAN" diyor. Daha ne desin .
 8. İncil baz alındığında Kuran 'a göre Fatiha suresindeki "sapık yol" kuşkusuz hristiyanlıktır. Yuhanna 14 / 4 " Benim gideceğim yerin YOLunu biliyorsunuz. " 5 Thomas, " Ya Rab,senin nereye gideceğini bilmiyoruz. YOLu nasıl bilebiliriz ? " dedi. 6 İsa , " YOL, gerçek ve yaşam Ben'im" dedi.Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Kuran'ın İsa'ya "Tanrı'nın Oğlu " diyenlere bakışını hatırlatmaya gerek yok herhalde.
 9. İncil de İsa iman etmeyenlere "kendi adıyla geleni kabul edersiniz " demişti .Yuhanna 5/43 " Ben Babam'ın adına geldim,ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse kabul edeceksiniz " Kendi adıyla gelen geldi : " Esirgeyen ve bağışlayan Allah adıyla " İncil'e ve İsa'ya iman etmeyenler İslamı kabul etti. Böylece İsa haklı çıkmış oldu.İsa'yı onaylaması açısından Kuran 'ın İncil'i yalanlaması normal.
 10. fezadabirtürk

  Yılancı Hacı Macit

  İncil de "Dünyanın Egemeni " iblistir. Egemen olmak bu ,boru değil.sivrisinekler üzerinde bile etkin ve yetkin yoksa "Egemen" değilsindir. Yani efsuncu şahsa iblis omuz vermiş olabilir.Maksat (İslama inanmayanın bakış açısıyla)belki müslüman yapmak, Kutsal kitaplarda yasak olan "büyü"ye yönlendirmek, kafa karıştırmak olabilir. Sivrisineklerden korunmak için dua ya gerek yok atın kuyruğundan üç tel kopar kapının üstüne koy.artık odaya sivrisinek girmeyecektir (kaynak : Lokman Hekim )
 11. fezadabirtürk

  Gecemiz gündüz olursa...

  Kırmızı renk yoğun enerji yayıyor olabilir.bunu bildiğimden söylemiyorum. Renklerin enerji yaydıklarını duymuştum. Hatta derler ki odanızda kırmızı renkli eşya, biblo vs bulundurursanız kendinizi enerjik hissedersiniz. Said Nursinin kitaplarıda bu yüzden kırmızı kapaklı olabilir demiştim bir yorumumda. Kırmızı bizi de çekiyor olabilir ,dolayısıyla kırmızı kapaklı kitapları okumaya daha istekli olabiliriz.Siyah renginde benzer güçlü etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Kabe de ki küpün siyah olması belki boşuna değildir.Geometrik şekillerin de benzer etkileri olabilir. Veya her geometrik şekil farklı etkiye neden olabilir.küp , üçgen, Küre, altıgen vs.
 12. Hadi Kitap tahrif oldu, mağara resimleride mi tahrif oldu ? Hadi İncil Tahrif oldu, Bin sayfadan fazla Tevrat/Tanah' ta mı tahrif oldu ? Hadi tahrif oldu,hepsi mi tahrif oldu? Adam diyor ki "Kuran'ın üslubunda ilahilik, tanrısallık var" soruyorum : nerden biliyorsun? Tanrı'yla mı konuştun ? Kuran dan önce Tanrı kelamı olduğuna emin olduğun kitap ,sayfa,paragraf mı okudun ? Okuduklarının Tanrı kelamı olduğuna nasıl emin oldun ? Tamam.Kuran'ın üslubundan Tanrı kelamı olduğuna eminsin. Bana ,Tevrat ve İncil'den Tanrı'ya ait cümleleri göster. Öyle ya , tahrif oldu diyorsun hepsi tahrif olduysa Muhammed'i Önceki kitaplarda zaten arayamadığına göre , Tanrı'nın cümlelerini göster . Hangileri Tanrı'ya ait ? Tahrif edenler üslubu bozdu mu ? Öyleyse Tanrı'ya ait olan cümleler bulamazsın .
 13. fezadabirtürk

  Peygamber başarılı oldu mu?

  Getirseydi Cemel ,Sıffin savaşları olmazdı.Tevrat da İncil de peygamberlik tek kişiyle sınırlandırılmamıştır. İslam da Muhammed 23 sene peygamberlik yapmış ve ölmüştür. Meydan başıboş kalır ve sanki Kuran'ın bağlayıcılığı yok gibi Muhammed'in en yakınları,amcasının oğlu Ali,en sevdiği eşi Ayşe,sahabeler birbirine girer ve kan gövdeyi götürür. Kuran bir değil en azından bir kaç peygamberle kaydedilen kitap olsaydı Cemel savaşının yaşanacağına pek ihtimal vermiyorum.23 senede putperest cahil bir toplum ne kadar deişebilir .bu ne kadar mümkün ? mümkün olmadığı görüldü ."müminler ancak kardeştir" hükmü hiçe sayıldı ilmin kapısı Ali , hadis alimliğinde zirve olan Ayşe'ye rağmen. Apaçık Kuran'ı anlamaya Ali 'nin ilmi yetmemiş olacak ki Ayşe Ali 'yi öldürmek için kılıcını biledi.sahabelerde dahil.
 14. fezadabirtürk

  Hadis Saçmalıkları

  Güvercinin şeytana benzetilmesine şaşırmadım.İncil de İsa vaftiz olurken Kutsal Ruh İsa'nın üzerine güvercin gibi/güvercin görünümünde iner . İsa'ya hasır altından düşmanlık Kuran'da da söz konusudur.Allah Muhammed'e der ki "Sen daha önce kitap okumaz,ellerinle yazı yazmazdın.Öyle olsaydı batıla saplananlar kuşkulanırlardı." İncil de İsa havralarda Eski Ahit'i açıp okuyan,parmağıyla (kalemle değil eliyle) toprağa yazı yazan ,Tevrat ayetlerinden alıntılar yapan,halkı öğretişiyle hayran bırakan,bilge biriydi.Öyleyse Kuran'a göre İsa kuşku duyulacak kişidir. Kuran da ki çoban benzetmeside manidardır.Kafirlerin durumu çobanın bağırmasını işiten hayvanlara benzetilir.İncil de İsa "İyi Çoban"dır . koyunları İsa'nın sesini işitirler ve tek sürü tek çoban olur. İncil de İsa defalarca yüksek sesle konuşur ve vaaz verir. Hadis olmasa islam yaşanmaz . hadis inkarcılığı moda oldu. Adam "hazreti" demekten korkar olmuş.
 15. fezadabirtürk

  KURANDA MERYEM

  İncil 'de Meryem 'den babasız çocuk doğurduğu için şüphelenildiğinden, Meryem'e atılan iftiradan bahsetmez.Kuran bundan bahsederek,Meryem'ı aklamaya çalışarak sanki sorunu halleder. Siz durup dururken yakın bir akrabanız veya sevdiğiniz bir bayanın adını anarak millete " falanca kişiye or.spu diyorlarmış. Öyle bir şey yok ,iftira !" derseniz , durduk yere insanların içinde kuşku uyandırırsınız. iftira meselesi Kuran da hiç yer almasaydı, " Meryem iffetli biriydi" demekle yetinilseydi, sorun kalmazdı. Kuran'da yapılan şey arı kovanına çomak sokmaktır.Ayşe ye atılan iftiraya aynı açıdan yaklaşmak mümkün.
×
×
 • Yeni Oluştur...