Jump to content

fezadabirtürk

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  880
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

1 Takipçi

fezadabirtürk Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. 2.Korintliler 6/14 İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Kadir "gece"si Kuran'a göre "Nur" dur ve Kabede ki " Küp"ün rengi "siyah" olmakla beraber üzeri "beyaz"dır.hacıların gezindiği zeminde beyazdır.bunlar ışıkla karanlığın paydaşlığıdır. Kuran'da karanlık kutsanır : "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" 1. Yuhanna 1/5 Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur. Luka 20/17 İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi: “Öyleyse Kutsal Yazılar’daki şu sözün anlamı nedir? ‘Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin baş taşı oldu.’ Elçilerin İşleri 4/11 İsa, ‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır. Hacerul Esved köşenin baş taşıdır;Kabe'de ki duvarla örülmüş küpün tam köşesindedir. Matta 26/47 İsa daha konuşurken, Onikiler’den biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. 48 İsa’ya ihanet eden Yahuda, “Kimi öpersem, İsa O’dur, O’nu tutuklayın” diye onlarla sözleşmişti. 49 Dosdoğru İsa’ya gidip, “Selam, Rabbî!” diyerek O’nu öptü. Hacerul Esved'i selamlamak ve öpmek sünnettir. Mezmurlar(Zebur) 17,18 "Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın, Tek dostum karanlık kaldı." Hacerül Esved Kabe'de ki üzeri siyah bezle örtülü küpün üzerinde sabitlenmişdir ,tıpkı gece tutuklanan İsa gibi .Hacerül Esved İsa'yı temsil ediyorsa,İsa'nın tek dostu karanlık kalmıştır.İsa'nın yegane kurtarıcı ve Tanrı olduğunu inkar eden müslümanlar etrafını su gibi kuşatmıştır.(hacıların etrafında dolanması "su gibi" akan sele benzer) Luka 19/ 38-40 “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” diyorlardı. Kalabalığın içinden bazı Ferisiler O’na, “Öğretmen, öğrencilerini sustur!” dediler. İsa, “Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa, taşlar bağıracaktır!” diye karşılık verdi. İsa'nın Tanrının oğlu ,tek,yegane kurtarıcı,beklenen Mesih olduğunu onaylayan taşlara ve İsa'ya,İncil'e inat Hacerul Esved İsa'nın Tanrılığını inkar eden hacılara (ibadetlerinin kabul edilip,cennete gitmeleri) için şahitlik edecektir. Kabe'de ki kara küp yüzlerce taşla örülmüştür ve üzeri sıvanmamıştır : 1. Petrus 2/4,5 İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı’ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab’be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Efesliler 2/20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir. Kuran'a göre Kabe'de ki küpün temellerini İbrahim atmıştır. Yuhanna 12/46 "Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim." Kabede ki küpün üzeri kara bezle örtülmüştür.bu Mesih'e iman edenleri karanlıkta bırakmayı temsil eder. Hacerul Esved siyahtır .çünkü İsa ışıktır ve beyazlığı temsil eder : Matta 4/16 Karanlıkta yaşayan halk, Büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda Yaşayanlara ışık doğdu.” Matta 17/2 Onların gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Markos 9/3 Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. Luka 9/29 İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. Yuhanna 5/46 Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim. Elçilerin İşleri 22/6 Ben öğleye doğru yol alıp Şam’a yaklaşırken, birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Elçilerin İşleri 26/13 Ey kralım, öğlende yolda giderken, gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Vahiy 1/14 Başı, saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdır. Hacerül Esved bir zamanlar beyazdı,sonra insanların günahları yüzünden karardı (lekelendi) derler : İbraniler 9 14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir! İncil'e inat lekeli,günahlardan kararmış olan Hacerül Esved 'i selamlamak ve öpmek hacıları günahlardan temizler. Romalılar 14 13 Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. Hacerül Esved'i öpmek için yoğun izdiham oluşması ve istenmeyen sonuçlar (itişip kakışmalar,düşme dahil olumsuzluklar) 1. Yuhanna 2/10 Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. "Hac'da izdiham" "Milyonlarca Müslümanı ağırlayan Mekke’de hacı adaylarının en büyük hayallerinden biri tavaf başlama nişanesi olan ve her tavaf başında selamlanan Hacerü’l Esved’e dokunabilmek. Ancak bu, insan seli nedeniyle oldukça meşakkatli." Kabe de ki kara "küp" İncil de ki gökten inecek olan "Kutsal Kent"in (Kudüs) tarifine uyar : Vahiy 21/16 Kent kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü, her bir yanı 12 000 ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. Vahiy 21/9 Oradan bana gökten, Tanrı’nın yanından inen ve O’nun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim’i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. İncil'e inat Kabe'de ki küp "siyah"tır.bu Tanrının ışığına düşmanlığı sembolize eder. Tevrat ve İncil'de anlatılan Kutsal Kent'e murdar,iğrenç,aldatıcı olan giremez : Vahiy 21/27 "Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek." Kabe'ye müslüman olmayan , "pislik" müşrikler giremez : Tevbe Suresi 28 “Ey iman edenler! Müşrikler necistirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar!" Kabe'nin zemini "beyaz" dır : Vahiy 21/24 "Uluslar kentin ışığında yürüyecekler." hacılar Küpün etrafında yedi kere dolanırlar,bu Kutsal Kent'i yani "Yeruşalim"i yani "Kudüs" ü yıkmayı temsil eder .Tevrat'da İsrailoğulları Eriha kentini etrafında yedi kez dolanarak yıkarlar : Tevrat/Yeşu 6/4 "Yedinci gün kentin çevresini yedi kez dolanın; bu arada kâhinler borularını çalsınlar. 5 Kâhinlerin koç boynuzu borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek.” Tevrat/Yeşu 6/15 ""Yedinci gün erkenden, şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde yedi kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün yedi kez dolandılar. Kuran'da kıblenin Kudüs'ten kabe'ye çevrilmesi Tevrat ve İncil'e göre aydınlıktan karanlığa yönelmektir. Yuhanna 8/12 İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.” "İsra" gece yürüyüşü demektir.Muhammed İsa'ya inat karanlıkta yürümüş,yaşam ışığına sahip olmuştur. 1. Yuhanna 1/6 O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. müslümanlar İsa'nın peygamberliğine inanırlar ama yegane kurtarıcı / Tanrı olduğuna inanmazlar ve sabah,yatsı,teravih namazlarında karanlıkta yürüyerek camiye giderler.düşünün eskiden elektrikte yoktu.
 2. "Sesini alçaltarak zarif ve nazik bir sesle konuş.Unutma ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir " Lokman 19 ezan namaza çağrıdır . yüksek sesle okunmalı ki insanlar duysun ve camiye gelsin. Kuran yine kendisiyle çelişti.
 3. fezadabirtürk

  Said Nursiye göre Atatürk Deccaldir

  Said Nursi iblisin görevlendirilmiş elçisidir Raisale i nursuzlar Iblis tarafindan saide yazdırılmıştır Atatürk Tanrının elçisidir.Atatürk iblisin dininin hakimiyetini (islamı )yok etmek için Tanrı tarafından görevlendirildi.ve onların canlarına okudu. Tanrı "sınav" ettiği için insanları,Atatürk "ben Tanrının elçisiyim "demedi. Said Atatürk düşmanı bir "demon" dur.insan kılığına girmiş bir "demon" .yani iblisin elçisi veya Cindir. Said Tanrı düşmanıdır. İslam karanlığa, KARA küpe,kara TAŞa sacde ettirir. KARA küpün penceresi yoktur.içi karanlıktır.müslümanlar karanlığa secde eder.muslumanlar cehenneme gidecek diyor İncil.ben soylemiyorum İncil söylüyor (Kurana göre İncil de Nur varsa ,İncil hakikattir ve iddiaları gerçektir) Tevrat ve İncil de "Muhammed " mujdeleniyormuş.....Bu,evrensel,hükmü her zaman geçerli olması gereken bir iddia olmalı. Neden olmalı ?.Çünkü "geniş zaman "da kullanılmış bir iddia.demiyor ki " Tevrat ve İncil' de Muhammed mujdeleniyordu" ..."mujdeleniyor" diyor ....geniş zaman...her zaman geçerli bir iddia demekki...hani nerde müjdeleniyor ? Gosterin bana ! Evet Mujdeleniyor ama deccal ,sahte peygamber olarak.... İsa diyor ki "Mesih işte çölde ".derlerse gitmeyin... Mesih ne biliyormusun ? İncil 'e göre " Tanrı " demek...İsa ' ben O' yum " "zaman yaklaştı "diyecekler. "Peşlerinden gitmeyin " diyor... Muhammed çölde çıkmadı mı? Muhammed'in Allahı çölden seslenmedi mi ? Kuran da diyor ki " Ben Allahım "....ve diyor ki " Zaman yaklaştı ve Ay yarıldı ".... İsa diyor ki "Peygamber Daniel 'in bildirdiği iğrenç şeyin Kutsal yerde dikildiğini gördüğünüzde Yeruşalim de bulunanlar dağlara kaçsın " Kileseleri bozup üzerine minareler,camiler inşa ettiler.kutsal yer "kilise" lerdir.dikilen iğreç şeyde "minare" lerdir... İsa diyor ki "Mesih iç odalarda " diyecekler ,peşlerinden gitmeyin....iç odalar ne biliyormusun ? Camiler,mescitlerdir... İsa diyor ki savaşlar çıkacak,size saldıracaklar.dayanan kurtulacaktır.Muhammed ve askerlerinin cihadından bahsediyor,anlamıyor musunuz ? İsa daha ne söylesin...? İncil 'de "NUR" varmış...said NURsi ymiş...sen onu külahıma anlat. Kuran da "cin" ler hakkında olumlu bahseden "Cin suresi " boşuna yazılmamıştır... Ben 'Allahım "diyen Kuranın yazarına göre Cinler iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılmıştır.(!) İncil' e göre Cinlerin hepsi iblisin askerledirler ve hepsi lanetlenmiştir. Kuranı yazdıran iblistir ve iblis Cin suresinde cinlere yani tayfasına arka çıkmıştır. Müslümanların acı çekmesi Tanrının Lanetinin bir sonucudur.ve İncil' e göre sonları cehennem. İncil madem Kurana göre İlahi kitaptır ve içinde Nur vardır ; İncil de İsa nın Tanrılığını inkar edenler lanetlenmistir...Müslümanlar İsa nın Tanrılığını inkar eder ve lanete uğrar. Yahuda İskariot İsa' yı öperek ele verir.Öpmeden önce İskariot İsa ya "selam Rabbi !' diyerek selam verir.ve öper.öpücük bir işarettir.askerler İskariot' un öptüğü kişinin İsa olduğunu anlar ve İsa yı tutuklarlar.Hacerül Esved İsa yı temsil eder.Muslumanlar Hacerül Esved e selam verir ve öperler.selam vermek ve öpmek "sünnet" tir. İsa "köşenin baş taşıdır " inkar edilen köşenin baş taşı.Hacerül Esved' de KARA küpün tam köşesindedir.Muslumanlar İsa nın Tanrılığını ve "TEK" Kurtarıcılığını inkar etmiştir.ve İsa yı yani Hacerül Esved i KARA küpün tam köşesine yerleştirmişlerdir.Mezmurlar yani Zebur da denir ki " çevremi SU GİBİ KUŞATTILAR TEK DOSTUM KARANLIK KALDI." Hacerül Esved KARA küpe bitişiktir.yapışıktır.sanki kara taşın TEK DOSTU KARANLIKTIR.Hacılar SU gibi Hacerül Esvedin etrafını kuşatır ve dönerler sanki GİRDAP gibi... İncil.de İsa."Gece yürüyen sendeler " der.Muhammed İsa 'ya inat "Gece Yürüşü "yaptı.İsra suresinde Muhammed Allah tarafında.gece yürüyüşüne çıkarılır.Muhammed Allah ile görüşür ve İsa' nın Tanrılığını ve tek kurtarıcı oluşunu inkar eder."İsra" Gece yürüyüşü "demektir... Yine İncil de İsa "gündüz yürüyen sendelemez "der...Kadir suresinde Kadir gecesi SABAHA KADAR -selamettir- ...bunlar tesadüf değil. İncil de İsa yürürken 30 yıldır veya daha fazla yıldır kanaması olan bir kadın İsa' nın eteğine dokunur ve o anda iyileşir.İsa."bana kim dokundu? " diye sorar...Muhammed hadislerde "Gece görebilir "ve "arkasını görür "...İsa ile inatlaşmak için uydurulmuş oldukları ne kadarda belli. Muhammed iblisin elçisidir İncil e göre... (Gerçek bir hikayedir .başkalarının yalancısıyım ) Said Nursi öğrencisi (Zübeyir Gundüzalp) tarafından kapı deliğinden dikizlediğinde ,Said Nursi " kukuletalı " cinler tarafından ziyaret edilmekte,cinler said Nursi den ders almaktadır. Bu bilgiye şimdi internetten ulaşamayabilirsiniz ama bildiğim bir gerçektir ve Said Nursinin iblisin hizmetkarı olduğuna en büyük delillerden biridir.Cinlerin hepsi lanetlidir.,Tanrıya başkaldırmışlardır ve asla Tanrıya hizmet etmezler.Said Nursi Cinlere ders veriyorsa ,ders verdiği risalei nursuzlar iblisin vahyi olmadır.ki Cinler ders almaya gelsin. 7 sene Risalei nursuzları okumuş biri olarak uyarıyorum,halüsinasyonlar görebilir,gaibten sesler duyabilirsiniz ve ağır bunalımlara girip,işleriniz rast gitmeyebilir çünkü iblisin vahyini okuyor,iblise hizmet ediyor,kitabına hizmet ediyorsunuz...Said Risalei nursuzları yazdıktan sonra Amerikaya kitaplarını yollamıştır . Umutmayın İblis şu anda canlıdır ve ABD de üstlenmiştir.Said Nursi Atatürk düşmanıdır çünkü Atatürk Tanrının elçisidir.
 4. fezadabirtürk

  İslam Nedir ?

  İslam iblisin dinidir.Kuran iblisin yazmasıdır.müslümanlar iblise tapıyor haberleri yok. Ben Tanrının görevlendirilmiş elçisiyim.görevim duyulmamış bilgileri duyurmak. yeni başladım.daha çok şey anlatacağım sizlere (Tanrının izniyle) .anlatan ben degilim Tanrıdır...islamı yok etmek ,Tanrının egemenliğini kurmak üzere görevlendirildim.diğer amacım iblisin ve ordusunun hükümranlığına son vermek.hayır bunları ben tasarlamadım.Tanrı beni kullanıyor.benim hiç bır değerim yok.ben Tanrının hizmetkarı,kapısında bekleyen köpeğiyim.. Tanrının egemenliği yaklaştı.
 5. fezadabirtürk

  KURAN SÜREKLİ HAKLI ÇIKMAYI SÜRDÜRÜYOR

  Iran seriat devletinin Amerika tarafından kurulduğunu herhalde duymayan kalmamıştır.buna inanıyormusun derseniz ,bu sitede de anlatılanları doğru kabul ettiğimizde - eger Amerika devletini iblis kurmuşsa ve orduları yönetiyorsa -neden olmasın.İncil' e göre Kura iblisin kitabıysa,iblisin islama sahip çıkmasından daha doğal ne olabilir.
 6. Kuran iblis ,ifritleriyle beraber insanların eliyle yazılmış bir kitap olduğu için fil suresini uydurmuş,fil suresinin üzerinden putperestlere ve putlara arka çıkmıştır. Cin suresinde de aynı şeyi yapar.Cinleri yüceltir.İncil de cinlerin hepsi katıksız Tanrıya isyan etmiş kafirlerdir. Kuran dinler karşıtı bir kitaptır zaten.bunun en büyük delili islamdan başka dine inananların öldürülmesini,kadınlarının tecavüz edilmelerinin emredilmesidir.Incil de iblis İsa' ya bütün dünya ülkelerini göstererek "bana taparsan hepsini sana veriririm "demiş,isa" çekil git şeytan! sadece Tanrıya tapacaksın denmiştir "diyerek şeytanı kovar.Allahta şeytanı (İSA' yı ) "in oradan !"diyerek kovarak ve kendisine secde ettirerek intikamını alır.(İsa aynı zamanda insandır ve kendisine insanoğlu denmektedir.insanları kendine taptıran iblis insanların kurtuluşu için insan suretine bürünen ve Tanrı olan İsa dan intikamını alır) Kuranın Allahı "cihad" ı emrederek yine bütün dünya ülkelerini müslümanlara vaad eder.tabi kendisine günde 5 kez tapılmasını emrederek.müslümanlar bu teklifi kabul eder allaha (incile göre iblise) günde 5 kez taparak,cihadla dünya ülkelerini ele geçirmeye çalışır. İncil de iblis tanrı tarafından yeryüzüne melekleriyle (cinleriyle) birlikte atılınca "kadını" kovalamaya başlar. Muhammed'de,Müslümanlarda Allahlarının emriyle kadını kovalamaya başlar,cariye adı altında tecavüz ederler. Hinduizm,Musevilik,Hristiyanlık ta "doğu" ya secde edilir.yani Güneş' e.Güneş aydınlığı,taze başlangıçları ,kurtuluşu simgeler.Kuranda buna muhalefet edilmistir.Kara küpe,kara taşa (hacerul ESVED) e secde ettirir.Kara küpün penceresi yoktur.müslümanlar böylece karanlığa secde etmiş olur.Kuranın Allahı karanlığı öyle sever ki Muhammed'i "isra- gece yürüyüşü "ne çıkarır.Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.müslümanları sabah,yatsı,teravih namazlarında karanlıkta yürütür.İncil de İsa "gece yürüyen sendeler,çünkü kendisinde ışık yoktur "der .Kuran da kadir suresinde "bu gece sabaha kadar selamettir "denir,yani sabahla selamet biter..İsa ise "gündüz yürüyen sendelemez "demiştir.görüldüğü üzere KURAN yazarları İncil' i "tastikliyorum" diyerek aldatır...tam tersi İncil'in her satırına muhalefet eder,küfreder.Tevrat da bu küfürlere,muhalefete dahildir.
 7. fezadabirtürk

  KURAN SÜREKLİ HAKLI ÇIKMAYI SÜRDÜRÜYOR

  Kuran İncil' i ,İncil Kuranı desdekler değil mi ? (Kurana göre konuşursak) İncil'e göre Kuranı iblis yazdırmıştır.iblis Tanrı tarafından yeryüzüne melekleriyle birlikte atılmış.demek ki iblis ve melekleri daha önce (cezalandırılmadan önce) uzayda veya göklerde bir yerlerdeymişler.iblis ve melekleri Tanrıya başkaldırdıkları için iblisle beraber melekler cezalandırılmış yeryüzüne fırlatılmışlarsa ,düşmeden önce gezegenleri,galaksileri gezmiş olmalılar.(düştükten sonrada gezebilirler )bu gün NASA bile uzaydan araçla veri gönderiyor dünyaya.iblis araçsız göklerde gezinecek kadar kabiliyetliyse NASA dan daha becerikli ,donanımlı ve bilgili olmalı . (KURAN' ı yazanlar epey telaşlanmış .iblis ve melekleri göklerde gezinip bilgi topladığımızı kimse anlamasın diye Hicr 18 'i uydurmuş.güneş,yıldızlar hakkında bir şeyler yazdıklarında KURAN'ın tanrı kelamı olduğunu sansınlar diye.ayrıca Kuran da atmosferi geçerken geçeni yakıcı ateş izler gibi detaylı bilgilerde vermişler.belkide yukarı çıkarken tecrübe ettiler.ve çıkamadılar.İncil' e göre çıkamamış olabilirler.çünkü düşmüşler.düşmek acziyettir nede olsa) Kuran da Cin suresinde cinlerin bir kısmından övgüyle bahsedilir.halbuki cinler İncil' e göre toptan lanetlenmiştir. Ve cinler düşmüş meleklerdir (iblisle beraber yeryüzüne düşmüş,atılmış melekler) Kuranda ki Allah'ın cinleri sahiplenmesi hayra alamet değil.ancak Kuran da ki "ben Allah' ım "diyen varlık iblis olmalı ki takım arkadaşlarını savunsun. Ayrıca Hint Kutsal Metinlerinde evren,gezegenler hakkında detaylı çok bilgi var.(dudak uçuklatan cinsten) 3000,4000 sene öncesinden bahsediyorum.Kuran' ı yazanlar hazıra konduğu halde mesela dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğu hakkında son derece muğlaktır.aslında muğlak da değildir,bal gibi dünya düz der.
 8. fezadabirtürk

  RUM SURESİ MUCİZESİ VE KANITLAR

  Şeytanın oğlu sathya sai baba nında mucizeleri vardır .
 9. İncil de İsa der ki "Bakıp bakıp görmesinler.öyleki bağışlanmasınlar " Yer Gök Allah Muhammed diye haykırsa,Ay,Güneş Muhammed' i tastiklese İsa' nın bu sözüne iman eden bir hristiyan için bütün tastiklemeler havagazı olmalıdır.gökten Kuranın allahı yanında muhammed'le inse hristiyan inanmamalı. Bu açıdan özellikle hıristiyanların islamın pençesine düşmesini anlamıyorum.siz hiç mi İncil okuyup İsa' nın sözlerini,uyarılarını tefekkür etmiyorsunuz ? İsa der ki "Dış görünüşe aldanmayın ".bu sanki müslümanlar kastedilerek söylenmiştir.hani bir insanın suratına,ses tonuna bakarak ne kadar nurlu,hak aşığı,muhterem deriz ya,hah ,İsa bu konuda uyarıyor aldanmayın diyor.adam kuran okunurken duyup etkileniyor.hristiyan etkilenmemeli.İncil' i okuyup anlayan,tefekkür eden etkilenmemeli.İncil' e,İsa' ya teslim olduğun halde etkilenirsen bakıp bakıp görmeyen,duyup anlamayanlardansın. İslama geçen hristiyanları anlamıyorum,güneş dururken aya secde etmelerini ,ayın sönük ışığında yürümek istemelerini anlamıyorum.İslam karanlığın dinidir.en kutsal günü kadir GECESİdir.burdan anla.sabaha kadar selamettir diyor.ne demek sabaha kadar selamet ? Benim bildiğim sabah selamet başlar,gece tekin değildir.özellikle eskiden elektrik,ulaşım aracı yoktu.Kuranın allahı günde 5 kez camiye çağırır .Sabahın karanlığında,yatsının karanlığında,Ramazan ayının karanlıklarında (teravih) (3 gün yerin bağrında kalan İsa) .kara küpe secde ettirir,kara taşı öptürür. karanlık huzur vermez.bak islam alemine ,sence mutlular mı ? Kurban bayramında hayvanı keserken,Allahlarını razı ederken bile huzurdan,emniyetten yoksunlar.ellerini ayaklarını,orasını burasını kesenler,acillerde ,yoğun bakımda soluğu alanlar vs... İsa nın lanetimidir bilinmez. İsa karanlığı yendim der.İslam karanlıktır. İsa " köşenin baş taşıyım" der. Hacerül Esved İsa' yı temsil eder. İncil de "inkar edilen taş,köşenin baş taşı oldu "denir. İslam İsa' nın Tanrılığını inkar etti ,Hacerül Esved kara küpün köşesinin baş taşı oldu. Mezmurlarda(Zebur) "su gibi etrafımı kuşattılar,tek dostum karanlık kaldı "denir. Hacılar Hacerül Esved' in etrafında dönerler,su gibi Hacerül Esved' i yani İsa' yı kuşatırlar.girdap oluştururlar.Hacerül Esved ,kara küpün köşesine yerleştirilmiştir.Hacerül Esved' in tek dostu karanlıktır."tek dostum karanlık kaldı "sözünün temsili olduğu ne kadar açık. İslam "güneş" e yani aydınlığa düşmandır.öyle ki Allahlarının "nuru" güneş değil cam fanusla ÖRTÜLÜ kandildir.İsa der ki "kimse kandil yakıp üzerini ÖRTMEZ ".Allah Cam ile örtmüştür.Cam ise kırılgandı.öyleyse islam son bulacak.Kuran İncil e göre "iblis" in -vahyidir- ... İncil de İsa iblis tarafından yüksek bir dağa çıkarılır.iblis isa' ya dünya ülkelerini vaad eder ama kendisine tapması şartıyla.İsa secde etmez ve şeytanı kovar."çekil git şeytan"der.Kuran da ki Allah ta iblisi kovar "in ordan !"der...dikkat edin "in ordan! "diyor.ora neresi ? belli ki İsa ya içerleyen İblis 600 sene sonra,İsa' ya(kurana göre iblise) bana secde etmiyor diye o yüksek dağdan "in !" demiştir.nede olsa amaç hakaret ve İsa yı inkardır.İsa "sadece Tanrıya tapacaksın "demiş,İblisin teklifini reddetmişti.(Allah rolünü üstlenen iblisin günde 5 kez kendisine taptırmadığı ne malumdur.iblise taparlar ve cihad ile dunya ülkelerini teslim alırlar )İsa güya iblise secde etmesi karşılığında dünya ülkelerini alacaktı(iblis tuzak kurandır,bu da bir aldatmaca) .islamda ki Allah ta dünya ülkelerini vaad eder müslümanlara .cihadı emrederek bunu yapar.müslümanlar dünya ülkelerini almış mıdır? Hayır.Müslümanlarda aldanmışlardır.çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.(İncil' in perspektifinden) İslamda "Kurban" İsa' yı temsil eder.İncil de İsa günahları çarmıha gerilerek affettiren fidye,kendisini fidye olarak adayan kurbanlık kuzudur .Müslümanlarda kurban keserek günahlarını affettirirler.bayramların 3 gün olması İsa 'nın çarmıha gerilip,3 gün yerin bağrında kalmasını simgeler.3.gün İsa dirilir.ve müslümanların bayramı biter.İsa sabah dirilir."kadir gecesi" sabaha kadar selamettir.İsa gündüz yürüyen sendelemez ,gece yürüyen de ışık yoktur der.Kuranın Allah' ı İsa' ya inat Muhammed 'i "gece yürüyüşü "ne çıkarır.İsra suresinde Muhammed gece yürür ve selamete erişir.Muhammed gece yürür ama İsa gibi sendelemez.İsa sendelemişti.Yahuda İskariot tarafından gece ele verildi,tutuklandı.("İsra "gece yürüyüşü "demektir.)Muhammed tıpkı İskariot gibi gece yürür ve İsa' yı ele verir.Muhammed İsa' nın Tanrılığını ve tek kurtarıcı olduğunu inkar eder.Muhammed gece yürüyüşünde Allahının huzuruna varır ve İsa nın Tanrılığını inkar eder,İsa yı ele verir.eline kılıcını alır ve cizye verinceye kadar hristiyanlarla savaşır,kadınları cariye yapar.
 10. fezadabirtürk

  İlk Müslüman Kim Çelişkisi?

  Müslüman demek Kuran' da ki ilkelere iman etmekse İlk müslüman Muhammed' dir.Tevrat /Tanah asıl alındığında ne İbrahim nede Musa müslüman olamaz. Tevrat 'a göre düşünürsek : İbrahim 'in iki eşinden iki oğlu vardır .karılarından biri özgür kadın Sara ,diğeri köle olan Hacer' dir.Sara 'dan doğan İshak,Hacer' den doğan İsmail. İbrahim' in Tanrısı YHVH (Yahve) özetle İbrahim' e der ki " özgür kadından doğan İshak mirascım olacak " İbrahim köle ,cariye " Hacer "den doğan oğlunu kastederek "İsmail" de mirascın "olsun deyince , YHVH "hayır" " Sara' dan doğan oğlun İSHAK ile antlaşmamı sonsuza dek devam ettireceğim " der.. Muhammed İsmailidir.yani Hacer soyundandır.tıpkı diğer araplar gibi.bu yüzden Yahudiler araplara kuzen derler. Sözün kısası Muhammed israiloğullarının tanrısı "YHVH" ye göre asla peygamber OLAMAZ. Üstelik YHVH araplardan nefret eder ve Tevrat/ Tanah da israiloğullarını arap saldırılarına karşı surekli uyarır. (Muhammed ve adamları arabistanda sürülmedik,katledilmedik yahudi bırakmadı.bknz : Beni Kureyza katliamı ) Muhammed'in peygamber olabilmesi için tek çare vardır : Tevrat'ın TAHRİF olduğuna inanmak. Tahrif olmuş Tevrat elimizdeyse olmamışı nerde ?. orjinal Tevrat' a ulaşamayan müslümanlar düşüne dursunlar,biz İncil' e bakalım: İncil de İsa ebedi tek kurtarıcıdır.BABA' ya yani Tanrıya İsa aracı olmadan kimse ulaşamaz. İncil' de İSA TANRIDIR. İsa " yer gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla yok olmayacak "der. Bu yüzden hristiyanlar İncil' in değişmezliğine inanır.en azından İsa' nın sözlerinin değişmezliğine... Aynı garanti Kuran' da da vardır ; Allah der ki " Kuran'ı biz indirdik,biz koruyacağız " ... İsa kendisine iman etmeyenleri cehennemle tehdit eder,Kuran da ki Allah' ta tehdit eder,üstelik daha agrasif şekilde (kaynar su ,parçalanan bağırsaklar,dikenler,zakkum ağacı,irinli su ...ballandıra ballandıra anlatılan tasfirler. İncil de cehennemin tasfiri kısaca geçiştirilir.Cehennem ateş ve kükürt gölüdür,karanlıktır,ağlama ve diş gıcırtısıdır.o kadar ) "müslüman " demek Kuran' nın doğrularına iman eden demekse,ilk müslüman kim olmalıdır? İbrahim mi ? Musa mı ? Muhammed mi ? Tevrat ve İncil' e göre çok anlamsız bir soru. İsa Tanrı ise,Tanrı müslüman olamaz... ama Kuran da beşikte ki İsa iman eder,müslümanım der.İncil tahrif olmalı ki bu iddiaya inanalım.(Kurana iman eden biri isek) İncil tahrif olduysa ,müslümanlar orijinalini getirsinlerde Allahlarının doğru söylediğine inanalım.maalesef müslümanların bakış açısına ve iddiasını göre " orjinal" ne Tevrat vardı, nede İncil . "İşte orjinal Tevrat bu !" dedikleri Tevrat' ın Tanrı kelamı olduğunu nasıl kanıtlayacakları merak konusudur. Önce ilk müslümanın kim olduğunu kanıtlasınlar .
 11. Kuranın Allahı biz herşeyi çift yarattık der. kelimelerde çiftlere dahildir.birinde farklı diğerinde farklı manada kullanılabilir.maksat kafa karıştırmak,insanların zihinlerini karıştırıp birbirine düşürmek.çünkü Allah tuzak kurandır, Allah alay edendir. Bak Yusuf suresine.Yusuf kardeşini alıkoysun diye Allah Yusuf' a HİLE öğretiyor.Allah peygamberine dürüstlük değil hile öğretiyor. Kuran da ki Ben Allahım diyen şahıs ima ile Deccal /İblis rolünü üstlenir. Kabe' ye kuşbakışı bakarsan TEK GÖZü görürsün.(belki bu iddiamdan sonra bazı kabe fotoğraflara photoshop ile müdahale edilmiş gibi,videolara bak) Kuranın Allahı Kara taş ve Kara küpe secde ettirir.yani KARANLIĞA. Diğer dinlerde,inançlarda DOĞU ya secde edilir.çünkü dünya doğudan AYDINLANIR. Kuranın Allahı GÜNEŞTEN öyle nefret ederki ,doğunun tam tersi istikametten bile uzak durur.yani BATI yada secde ettirmez.nede olsa batıda aydınlık devam eder. Kuranın Allahı Musa' dan nefret eder. hani Musa çok bilmiş bir adama takılıyor,adam gemiyi batırıyor,çocuğu öldürüyor,bozuk duvarı düzeltiyor Musa her defasında -sürekli uyarıldığı halde- itiraz ediyor ya...hah,işte orda Musa aptal,sözden anlamaz,zırcahil olarak gösterilir.Musa' ya açık hakaret ve küçümseme öyle nazikçe işlenmiştir ki senin gibiler bunlarda hikmet arar.adam ilk başta Musa' yı uyarıyor ; bak kardeşim diyor,bana neyi niçin yaptığıma dair hiç soru sorma.Musa her defasında sorar,her defasında uyarılır ama tekrar tekrar uyrarılmamış gibi yine sorar.dikkat et o ismi verilmeyen (hızır denilen) çok bilmiş adam çocuğu öldürüyor,Musa itiraz ediyor,adam Musa' yı uyardığı halde daha sonra çocuğu öldürmesinden çok çok daha hafif olan bir şey yaparken ,duvarı düzeltirken Musa tekrar ortaya atılır ve itiraz eder ,sonunda adam Musa ile yolculuğuna son verir.sen olsan önünde çocuk öldürülse ,çocuğu öldüren ermiş biri olsa ve seni olayın öncesinde defalarca "bana soru sorma "diye uyarsa ,buna rağmen haklı olarak çocuğun öldürülmesine itiraz etsen,ermiş seninle artık yola devam edemem dese,sen özür dileyip affedilsen,sonra sırf bir duvarı düzeltti diye çocuğun öldürülmesine kıyasla "osuruktan" bir mesele için "duvarı düzelttiği için" tekrar itiraz edip kendini laftan ,hikmetten anlamaz ,sözünde durmaz biri olarak gösterir, küçük düşürür müsün ? Dikkat et sen asan ile koca NİL NEHRİNİ İKİYE AYIRAN ULUL AZM BİR PEYGAMBERSİN ! Kuranın Allahı bütün peygamberleri aşağılar. Kuran' da Yunus üzerinden öldürülen bütün peygamberler KAFİR ilan edilir ! Kuran da denir ki : " biz Yunus' u balığın karnından kurtardık,işte BİZ İMAN EDENLERİ BÖYLE KURTARIRIZ " dikkat et biz iman edenleri böyle kurtarırız diyor.demekki öldürülen peygamberler iman etmemiş.burdan kesin bu anlaşılır.çünkü kurtarılmamışlar. Kuranın Allahı üstü kapalı -amaç israiloğullarını ve Tanrılarını aşağılamak olan- başka imalarda da bulunur. Mesela " Tuva vadisi "nde meçhul dağın Allah tarafından parçalandığı iddiası. Tuva vadisinde TANRI DAĞI "Sina " vardır. Bu dağ Yahudilerin Tanrısı YAHVE tarafından KUTSANMIŞTIR. Aslında parçalanan dağ Sina dağıdır.dağın isminin verilmeme nedeni de budur.biz Sina dağını parçaladık diyemez.dese bir çuval incir berbat olur.amaç Yahve 'ye hakarettir.bu , Yahve' nin hükmü kalktı,artık Tanrı benim demektir. Kuranın Allahı özellikle İsa' ya kafayı takmıştır . hiç bir peygamberi beşikte konuşan peygamber olarak tasfir etmez.bu şekilde tasfir edilen tek peygamber vardır : İSA bunun sebebi Matta 21/16 dır ; İsa ,küçük çocuklar ve emziktekilerin dudaklarından kendisine övgülerin yağdırıldığını söylemesidir.Allah ta olayı tersine çevirir emzikteki İsa' nın dudaklarından kendisine övgüler yağdırır ve İsa' yı aşağılar.İncil de İsa Tanrı iken,Kuranın Allahının gözünde "abd" olur.yani köle.İncil,hristiyan açısından bundan daha büyük hakaret olamaz.
 12. Bilali Habeşi... Bana bir tane zenci halife söyleyin !!! Yok ! İslam deccalin dinidir veya deccali simgeler. kabeye kuşbakışı bakarsanız "TEK GÖZ "ü görürsünüz. müslümanlar KARA taşa,KARA küpe taparlar. Kuranın Allahı Muhammed'i dolayısıyla müslümanları GÜNEŞİN DOĞDUĞU "DOĞU" dan vazgeçirmiş,kıbleyi çevirmiş,müslümanları karanlığa secde ettirmiştir. KARA küpün penceresi yoktur.içi "KARANLIKTIR" . Kuranın Allahı karanlığı öyle sever ki Kadir GECESi BİN AYDAN HAYIRLIDIR der.Kadir gecesi sabaha kadar selamettir.sabah olur selamet biter. dikkat edin !!! SABAHA KADAR SELAMET ! üstelik eskiden gaz lambası, elektrikte yoktu. Kuranın Allahı "GÜNEŞTEN" nefret eder.Çünkü güneş aydınlıktır.aydınlık NURDUR. güneş mi daha iyi aydınlatır KANDİL mi ? aptal olmayan birinin vereceği cevap : GÜNEŞ ! Kuranın Allahı kendi nurundan bahsederken "Güneş" yokmuş veya güneşin alternatifi varmış gibi davranır.allahın nuru cam fanusla "ÖRTÜLÜ" "kandil"dir ! Cam fanus ile kandil niye örtülüdür ? Korunmaya mı ihtiyacı vardır kandilin ? Kandil camla örtülür çünkü zayıftır dışardan gelecek etkilere karşı korumasızdır.Kuranın Allahı kendi nurunun acizliğini bundan daha iyi izah edemezdi.fakat müslümanlar anlamak istemez.çünkü müslümanlar "abd" dir.yani köle.ben söylemiyorum Allahınız diyor.kölelerin düşünme hakkı yoktur.efendileri onların yerine düşünür ve karar verir.bir köle neyin kendisi için iyi neyin kötü olduğuna karar verme gücüne ,özgürlüğüne sahip değildir.efendisi köleyi tehdit eder.ceza korkusuyla köle emre itaat eder.Kuranın Allahı "aklını işletmeyenin üzerine pislik atarım "der fakat hangi efendi ,kölelerine düşünüp karar vermesi,seçmesi için hak verir ? Vermez ! İnsanları "abd" yapan allah böylece kendisi ile çelişir. Kuranın Allahının en büyük yalanı tevrat ve incil Muhammed'i haber veriyor,Tevrat ve İncil de "nur" vardır demesidir.Tevrat , İncil iyice analiz edilir ve Kuranla karşılaştırılırsa Kuranın Allahının Tevrat ve İncil' e ve başta İsa olmak üzere bütün israiloğullarının peygamberlerine lanetler,küfürler yağdırdığı anlaşılır. Bir Hristiyan ve Müslüman arasındaki şu diyalog "Tevrat ve İncil de nur vardır " diyen Kuranın tanrı kelamı olmadığını kanıtlar: hristiyan : Ben tanrıyı seviyorum,onun için canımı bile veririm.tanrıya hergün ibadet ediyor,dua ediyor,gözyaşı döküyorum müslüman: olabilir ama bu seni cehennemden kurtarmayacak ! hristiyan: Tanrı kendisine duyduğum sevgi, bağlılığı ve kendisi için gösterdiğim çabayı cehennemle mi ödüllendiriyor? müslüman: incil tahrif edilmiştir! Sizler tahrif edilmiş incile iman ediyorsunuz ! hristiyan: İncil de Tanrı olan İsa "yer gök ortadan kalkacak ,ama benim sözlerim asla yok olmayacak " diyor.biz bu söze iman ediyoruz.Tanrıya güvenmek ne zamandan beridir suç olmuş? Bu garantiye inandığımız için bizi suçlu sayan müslümanlar Kuran' ın korunacağını,değişmezliğine inanıyorlar.bizimde garantimiz bu .İsa nın sözleri asla değişmez ve yok olmaz.İsa Tanrıdır ve biz tanrıya güveniyoruz. müslüman: O söz uydurma ! hristiyan : uydurma olduğuna şahit kim ? Kuranın Allahı mı? Allahınız sizi bağlar bizi değil.biz Kurana inanmıyoruz ki bizi bağlasın.bir suçlunun "ben suçsuzum "demesi özgürlüğüne kavuşması için yeterli olamaz.delil,şahitler gerekir.sizin tek deliliniz Kuran .Kuran kendisinin doğruluğuna kimseyi sahit getiremiyor.işte Allahınız adres veriyor "Tevrat ve İncil Muhammed'i haber veriyor "diyor.Tevrat ve İncil Muhammed'i müjdelemediği gibi Kuranı şiddetle yalanlıyor.hatta diyebilirim ki Tevra ve İncil de Kurana lanet edilir.sizler kısırdöngüye saplanmışsınız tıpkı hacıların kara küpün etrafında dönmesi gibi.dikkat et orada bir girdap oluşuyor.girdaplar felaketi,yok oluşu simgeler.her müslüman bu girdaba yakalanmıştır.nede olsa hacca gitmek her müslümana farzdır.müslüman olupta bu girdaba yakalanmamak olmaz.girdaba secde etmeniz bile yok oluşunuzu simgeler.karanlığa secde ediyorsunuz.gerçekler belli olacak diye aydınlıktan korkuyor ve kaçıyorsunuz.bu yüzden güneşin doğduğu yöne secde etmiyorsunuz.bunlar tesadüf değil.İsa İncil de "her an sizinle beraberim "dedi.bizim Tanrımız 2000 sene önce İncil' i vahyedip insanlarla ilişkisini kesmiş değil.Hristiyanlık kitap dini değildir.canlı,diri ,her an güncellenen bir inanctır.Bu yüzden İncil tahrif olsa bile her an bizimle olan bir Tanrımız var.
 13. fezadabirtürk

  Tevbe Suresi 5.ayet

  Kral Çıplak! "Bulduğunuz yerde öldürün " ayeti herşeyi özetliyor . Cephe savaşından bahsedilseydi Bulduğunuz yerde öldürün emri çok anlamsız,mantıksız olurdu.ne demek bulduğunuz yerde öldürün? cephedeyiz,aramıyorum ki bulayım! "Haram aylar çıkınca..." Haram aylarda müşrikler nerde ? Müşrikler gerzekmi ki haram ayların bitmesini , katledilmeyi bekliyorlar ? belliki müşrikler müslümanlarla harp halinde değil.müslümanlardan uzak duruyorlar.aksi halde" müslümanlar bizi haram aylar çıkınca öldürecek,onlardan önce biz davranalım,biz harekete geçelim,müslümanları öldürelim !" derlerdi.Müslümanlar haram ayların bitmesini bekleyecek lükse sahipler.bunun manası müslümanların müşriklerden güçlü,yetkin ,üstün olmasıdır.madem güçlüler,üstünler niye müşriklerle ANTLAŞMA yapmıyorlar? Niye SULH varken haram aylar çıkıncaya kadar kılıçları biliyorlar ? Belliki müşriklere GÖZDAĞI veriliyor.zaman tanınıyor.kaçmaları,gizlenmeleri onları kurtarmayacak.müslümanlar bizi öldürecek deyip tetikte bekliyorlar ,sağa sola gizlendiler.(belkide ortada bir aldatmaca var ,nede olsa Allah tuzak kuranların en hayırlısı -haram aylar = hayırlı aylar - alay edendir ) bu yüzden Allah "BULDUĞUNUZ YERDE "öldürün diyor.kaçacak,saklanacakki bulasın ve öldüresin. Kuran da Allah İncil' de NUR vardır der.bakalım Allahınızın öve öve bitiremediği (!)İncil ne diyor ; İncil de ki şu ayet durumu gayet güzel açıklıyor : "Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi.Öyle ki ,heykel konuşabilsin ve KENDİSİNE TAPMAYAN HERKESİ ÖLDÜREBİLSİN " Vahiy 13/15 İncil' e göre Kuran şeytanın vahyidir.İslam Mesih karşıtı dır.İncil de Mesih düşmanına "Deccal" denir. "Deccal" İsa' nın tek kurtarıcı ve Tanrı olduğunu inkar eder. 666 Deccal' i aynı zamanda "İblis" i simgeler.666 simetrik bir " sayı" dır.Kuran da "simetrik" tir.ve " sayısal "dır. Duymuşsunuzdur "Kuran da ki simetrik mucize " "19 mucizesi " "altın oran " vs...bunlar tesadüf değil. belkide "konuşan heykel "minarelerdir.'"ezan"konuşmasıdır.camiler Allahın evleridir. elleri kulaklara götürüp tekbir alırken aynada kendinize bakın ve baş kısmı kalın yılana veya kobraya benzeyip benzemediğinizi kontrol edin.arapça "Allah" yazısına bakın,kıvrılan yılana benzer.önünde de dik bir çizgi "elif" vardır.sanki o "elif" dik duran bir insandır ve yılan insanın üzerine atılmak üzeredir.Cihad' ın mantığı da budur.müslüman olmayanlara saldırmak,öldürmek,haraca bağlamak,topraklarını,mallarını,karılarını,çocuklarını ele geçirmek,ırzına geçmektir.madem İncil de nur var bunu yine İncil ayetiyle anlamaya çalışalım : ""Ardından gökte başka bir belirti göründü : Yedi başlı,on boynuzlu,kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu.Yedi başında yedi taç vardı.Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı.SONRA DOĞUM YAPMAK ÜZERE OLAN KADININ ÖNÜNDE DURDU.kadın doğurur doğurmaz EJDERHA ÇOCUĞU YUTACAKTI." Vayih 12/3-4 İslamın kadın düşmanlığı bu ayetle çok iyi bağdaşıyor.bahsedilen ejderhanın yutacağı erkek çocuk,Allah yazısında ki o "elif" dir. bunlar benim şahsi yorumlarım.gerçek ve tartışmasız olan,göreceli olmayan bir şey varsa,oda islamın kadın ve çocuk düşmanı olduğudur.evlatlık müessesesini ,"evladım" demeyi yasaklaması ,kız çocuklarıyla evlilik,pazarlarda satılan cariyeler ,yetim bırakılan çocuklar,annelerinin ırzına geçilen çocuklar vs durumu gayet iyi açıklıyor.arap bunları doya doya yaptı islamda bunlar yoktur demek halt etmektir.herkes haddini bilecek.ilk muhatablarının yanlış yaşayacağı bir din gönderen Tanrı algısı olsa olsa ateizm nedeni olabilir. kız çocuklarıyla evlilik,cariye yapılması meselesini de yine Allah' ın " içinde "NUR" var" , "ona uymadıkça doğru yolda olmazsınız "dediği İncil ile anlamaya çalışalım: "Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse ,boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur " Markos 9/42
 14. Kuran Araplara inmiş.arap anlasın diye arapça inmiş.var mıdır Arabın "güncellenmiş" tefsirinin tercümesi? En son araplar nasıl tercüme etmiş,anlamış,tenezzül edip türkçeye çeviren var mı? Turkler bulaşırsa bak böyle 32 kişi 32 farklı meal üretir.uzlaşamamaları kanıtlıyor ki en iyi arap anlar bu işten.ee korkuyorlar kusurları,ayıpları belkide hileleri..ey diyanet arap tefsir ve mealleri birebir türkçeye çevir.görsün millet Arabın KURAN ı nasıl anladığı.ayet açıkça diyor "ANLAYASINIZ diye ARAPÇA indirdik " türkçe demiyor türkçe! Türklere "apaçık" değil demekki,araplara "apaçık" .bak araplara 14 asır boyunca,özellikle islamın ilk dönemlerinde yaptıklarına bak,ders al.islam senin uyduruk meallerindeki kuran değildir,arabın( özellikle ilk asırlarda )yaptıklarıdır.onlar yanlış yaptı,kuranı yanlış anladı kardeşim,en iyi biz anlarız.hadi yaa ! Direksiz duruyormuş.ne önemli bir izah ! 3000 sene önce adamlar dunyanin aya,güneşe olan mesafesini ölçmüşler.direksiz olduğunu arapta görür.adam çölde uzanmış yatıyor.ister istemez uçsuz bucaksız açık gökyüzü karşısında.sen olsan düşünmezmisin "nerde bunun direkleri? " direk varsa görünmediği ortada.bunları ebemde düşünür.vazgeçin bu sevdadan.
 15. fezadabirtürk

  Nisa-34 dövün diyorsa bir sonraki ayet neyin nesi?

  Allah hem avradı döv diyerek karı koca arasına ayrılık "fitne" sokuyor.hem de her iki tarafın ailesine seslenerek "gelin arayı bulun,barıştırın "diyor.ey Allah ,önce sen arayı bul.her iki tarafın ailesi kadarda olamıyormusun? Yok mu guzel nasihatlerin ? Yeri göğü yoktan var eden bir Tanrı "dövün" dedikten ve dövmekten başka çözüm üretmedikten sonra kul ne yapsın ? "Ben aradan çekiliyorum ,ne haliniz varsa görün "demek değil midir bu ? Allah ne yapacaklarınıda söylememiş ki .hem hükmüme kimseyi ortak etmem diyor hemde buyrun meseleyi siz halledin diyor.madem biz halledecektik niye Nisa 34'ü gönderiyorsun ? Ey Allah ,sen kullarınla alay mı ediyorsun ? Karıyı dövünce evde huzursuzluk dahada artar.Ey Allah sen tuzak mı kuruyorsun ? "Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır" "Allah alay edendir ' "Dövün" emri veya tavsiyesi 34.ayetde ki cümlenin "son" vurgusu olan kelimedir. Yani önce yataklarını ayıracaksın vesaire sonra döveceksin.hepsini bir arada yapmak manyaklık olur. "yatağımı ayırıp dövüyorum abüü " diyen bir angut var mı bilemiyorum. "ülen önce yatağını ayır ,bak bakalım avrat dize geliyor mu ,geliyorsa karıyı niye dövüyorsun şirefsiz " dimezler mi adama ? "Abüü garının yatağını ayırdım akıllanmadı,noorüyüm ? " diye sorarsa ,bu sefer dersin ki "döv o zaman lan karıyı .fakat hafifçe vur ,ayet öyle diyo " adam gider karısını hafifçe döver.fakat kadın akıllanmaz . Ve gelir der ki "gardaşım hafifçe dövmek çare değil,ağzını burnunu kırarsam belki akıllanır " . Olmaz kardeşim ,hele kadın güzelse hiç olmaz,şaftı kayar.(kadın çirkinsede dövülmez )görüyor musun çözümsüzlüğü ? Arkidişler Kuran çözüm üretmez .çünkü Allah "alay edendir "ve "tuzak kurandır " .bizim bir akraba var,karısını dövmüş,sonra karısının erkek kardeşleri gelmiş adamı dövmüş.(kocası tuzağa düşmüş )kadının ağzı burnu yamulmuş mu ,hayır.ama netice bu.4 tane karıyı döversen,4 ünün erkek kardeşleri varsa,seni gelir yamulturlarsa hayatın kayar . Allah Ayı yarar. Allah el keser vurun parmaklarına,vurun boyunlarına der. Kadını da dövün demiş çok mu ? Ay "kadındır" aynı zamanda.öyleyse kan çıkacak kadar dövebilirsin karıyı gibi bir mana çıkabilir.(Ayı yarmışya o bakımdan.ikiye ayrılmış ayı vajinaya benzetmek mümkündür) "Hafifçe dövün "...nerde yazıyor "hafifçe" ??? Uzaklaştırın mış...madem uzaklaştırıyorum,arabuluculara ne ihtiyaç var ?
×
×
 • Yeni Oluştur...