Jump to content

Poet

Yeni Üye
 • İçerik sayısı

  12
 • Katılım

Topluluk Puanı

0 Neutral

Poet Hakkında

 • Derece
  Member

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. Poet

  atheizmde ahlaki değerler yoktur.

  Ahlak değişkendir ve açıkladıkları gibi net bir tanımı vardır fakat varlığını başka hiçbir kavramın varlığına borçlu değildir. Başlığın sahibi ahlak olgusunu din olgusunun oluşturduğuna dair içi boş bir obsesyona sahip ve bu sebeple anlamamakta direniyor. Ayrıca ateizme anarşizm gibi bir doktrinin içeriğini yükleyerek birçok şeyi reddetmesi gerektiği gibi bir yanılgıyı savunuyor. Konuyla ilgili o kadar kaynak gösterilmesine rağmen tutumunu değiştirmemekte de ısrarlı. Obsesyon sahibi olmasa bunu yapmazdı ve yanılgısını gördükten sonra özeleştri verirdi. Kendisine sağlıklı bir akıl dilemekten ba
 2. Poet

  Kemalizmin İçerdeki Düşmanları

  Ben Türkçülükle sosyalizmin buluşmasına olumlu bakıyorum fakat benim gözümde de "halkı" oluşturan temel olarak iki sınıf var burjuvazi ve proletarya. Sosyalizme pratikte en iyi öncülük edenin ise Lenin olduğu kanısındayım. Lenin'den sonra devrim devlet kapitalizminin ötesine geçememiştir.
 3. Poet

  Kemalizmin İçerdeki Düşmanları

  İlk sosyalist diyeceğimiz Saint Simon milliyetçilik akımının etkisinde kalmış olabilir. Dine ve askeri düzene değil bilime ve endüstriye dayanan bir toplumun inşasını savunuyor oluşuna bakarsak bu bile düşük bir ihtimal. Ayrıca sosyalistler feodalizme karşı olduklarından geleneksel toplumu reddeder duruma gelebilirler ve kültür devrimiyle devrimlerini taçlandırmak isterler ama istisnalar vardır. Örneğin Türkiye'de ilk komünist önderlerden Mustafa Suphi Türkçüdür, aslında ilk TKP'nin kadrolarının çoğu Türkçüdür diyebiliriz. Sultan Galiyev de Türkçü ve müslümandır dolayısıyla bireyin kendi seçen
 4. Poet

  Kemalizmin İçerdeki Düşmanları

  Marks'ın sosyalizmi diyalektik materyalizmi yöntem olarak kullanmasıyla bilimsel sıfatı taşır ve bu onu diğer ütopik sosyalizm anlayışlarından ayırır. Bu yüzden ayrıca "marksizm" deriz.
 5. Poet

  Kemalizmin İçerdeki Düşmanları

  Bizi bağlayan kemalizmin ilerici bir görev üstlenip üstlenmediği olmalıdır. Örneğin kimi sosyalistler "M.Kemal sosyalizmi getirebilirdi fakat burjuva devrimini seçti ve bu sebeple ilerici değildir" der. Oysa onlar bile yanılıyor. Burjuva demokratik devrim kaçınılmazdı. Osmanlı'nın 1838 Baltalimanı Antlaşması ve 1839 Tanzimat Fermanı ile emperyalizmin yarı sömürgesi haline geldiğini, sanayisinin öldüğünü ve oluşturmasının imkansızlaştığını gözardı ediyorlar. Yani 1908'e gelene kadar sürece bakarsak ortada bir işçi sınıfı olmadığını ve üstelik mücadele geleneği olan köylünün de olmadığını, halkı
 6. Tarihsel akım ve olayları sosyal-ekonomik-nesnel koşullar içerisinde incelerken olası sonuç ve gelişmeleri anlamak için tezler, anti-tezler ve sentezlere başvurur. Sosyal-politik gelişmeleri zaman ve mekan olgularıyla evrimci diyalektik bir yöntem kullanarak dikkate alır. Teori ve pratiği bir bütün olarak görür, ayrıca en iyi teoriyi pratikten çıkarır. Geçmişe getirdiği yorumu bir sistematiğe bağlar, bu sistematiği geleceğe yönelik işleterek sürekli gelişir. Materyalizm ile evrende her şeyin madde olduğunu kabul eder ve dolayısıyla metafiziği-dogmaları-ilahları reddederken diyalektik ile doğa
 7. Faşizm, düşünce-toplanma-örgütlenme özgürlüğü gibi hakları gasp eden gerici-baskıcı bir devlet biçimidir. Faşizm, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizm çağının ürünüdür. Faşizm, burjuvazinin kriz ortamında krizin sonuçlarını halka yüklemek için kullandığı silahıdır. Faşizmi savunan biri dolayısıyla kapitalizmin müfrezesidir. Faşizmi doğuran temel şey maddi üretimin gereğinden fazla artarak üretici güçler arasındaki uyumun bozulması yani krizin başlamasıdır. Faşizmi ekonomiden ayrı düşünemezsiniz, ekonomiyi de kapitalizmden ayrı ele alamazsınız. Sosyalizm ise sanıldığı gibi yeni bir ekonomi
 8. Poet

  Atatürk'ün Alevi Köylerine Camii Yapmasının Nedeni

  Anadolu Aleviliği İslam'ın bir uzvu değildir. İslama dahil olan Arap Aleviliğidir. Alevi "ışığa ait, ışıktan gelen" anlamındadır. İslam halifesiyle hiçbir alakası yoktur. Sözcüğün kökeni Hititlere kadar uzanır. Alevi kelimesinin Ali kaynaklı olmadığının bir diğer belgesi de 16.yy ın son çeyreğine kadar Osmanlının Alevilere Işık Taifesi demesidir. Işık dini silahsız bir dindir. Başka bir dinin egemen olduğu coğrafyada saklanmaktan başka çaresi yoktur. Bakmayın siz cem evlerindeki halifenin portrelerine, bunlar tamamen egemen İslama hoş görünme çabasıdır.
 9. Poet

  Sosyalizm Hakkında Bir Soru

  Ben Türküm ve Kürt ulusu dahil tüm uluslarla birlikte yaşama taraftarıyım. Ülkenin karanlık tarihini iyi araştırmanızı tavsiye ederim.
 10. Poet

  Sosyalizm Hakkında Bir Soru

  Kürtler bağımsızlık savaşında ilk silaha sarılan kesimlerdendi. İlk meclise çok sayıda vekil yolladılar. Kendilerini ortak mücadeleden koparmak isteyenlere ise “Türk-Kürt müttehittir (birleşiktir)” diye telgraf çektiler. Eskişehir'deki yenilgiden sonra Dersim milletvekili olan Diyap Ağa meclisi Ankara'dan taşıma önergesi geldiğinde “Efendiler, biz buraya savaşmaya mı geldik, kaçmaya mı?” demiştir. Mustafa Kemal İzmit konuşmasında Kürtlerin haklarının verileceğine dair vaatte bulunmuştur. Sonrası ise 2000 lere kadar Kürt kelimesini söylemenin bile yasak oluşu gerçeğidir. Ayrıca ilk meclisten ön
 11. Poet

  Sosyalizm Hakkında Bir Soru

  Marks fikirlerinin hayata geçirilmesi için "insan öldürün" demiyor. Marks hümanisttir. Marks'ı anlayaman sosyalistler bile bugün onu kaba materyalist sanıyor. Marks'ın fikirleri sevgi üretir. Ayrıca idealizmin ve materyalizmin mükemmel oranını oluşturur. Marks'ın hümanist olduğunu anlamak için onun yaşamına bakmamız bile yeterlidir. Erich Fromm'un "Marks'ın İnsan Anlayışı" adlı kitabını önerebilirim, bu kitap Marks ile ilgili yanlış anlaşılmaları az da olsa ortadan kaldırıyor. Diğer konulara gelince bir sosyaliste göre asıl sorun çarpık milliyetçilikten kaynaklanır. Irkçı, milliyet
 12. Poet

  Sosyalizm Hakkında Bir Soru

  "Toplum olarak hareket etmek zorunda bırakıyor" ne demek? Sosyalizm insanı sürü psikolojisine mi sokuyor demek istiyorsun? Sosyalizm denilince senin aklına sovyet tipi devlet kapitalizmi geliyorsa cevabını ona göre verelim. Ayrıca sosyalizm empoze edilecek birşey değil ki çocuklara aşılayalım. İnsanın ürettiğine (eşyaya) daha da ötesi insanın kendi özüne yabancılaşmasını ortadan kaldırır sosyalizm ve bu bağlamda toplumun özgürlüğünü bireyin özgürlüğü teminat altına alır. Sanıldığı gibi salt toplumcu değildir. En önemlisi sosyalizm demek sovyetler demek değildir. Marks'ı anlamak için bile o kad
×
×
 • Yeni Oluştur...