Jump to content

Kaz

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  154
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

Kaz Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Okunması gereken bazı önemli kaynaklar https://booksc.org/book/77992854/32eaae https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra http://isamveri.org/pdfdrg/D130758/2004/2004_ADAMB.pdf
 2. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra’nın Enoch ve Metatron olmasının ismi tasgir babında Üzeyir’e nasıl uygulanabilir olduğu bence belirsizdir sadece kelimenin köküne bakmak onun ismi tasgirde geldiği gerçeğini değiştirmez. Kuranda bu lafzın özellikle ismi tasgirde gelmesi söz konusu anlamlara gidilmesine engelleyici boyutta olabilir bunu sadece bir ihtimal olarak kaydediyorum. Allah veya Muhammed de Metatron veya Enoch deseydi ve ne demek istediğini ifade etmekte daha açık olsaydı demeyi tercih ediyorum. Bu bakış açısında daraltıcı olmak İslam sınırında düşünmekte daha işlevsel olabilir.
 3. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Fasl 1.cilt 107. Sayfa için(1) : Üzeyir’i Tevrat’ı tahrif etmekle suçlayan İbni Hazmın iddiasını tahrif edilmiş olduğunu iddia ettiği Tevrat neden doğrulamamaktadır? Tevrat’ın hiçbir yerinde Ezra kendi lehine ilahiliğini ima eden bir ayet koymamıştır Allah’ın oğluyum dememiştir. Tevbe 30 a göre Yahudiler üzerinden Yahudilik inancı eleştirildiğine göre ve yeni dinin sahihliği vurgulandığına göre genelleme yapılmaktadır yerine İslam pazarlanmaktadır. Bu ayetin bir kısım Yahudileri ima ettiğini umum-husus olarak değerlendiren tefsirciler kuranı aklamak uğrana Muhammedin ayette ne murat ettiğini i
 4. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Hristiyanlar (onlara göre)eski anlaşmaya iman ettikleri halde Rabbi Musa ibni Meymun’un dediği açısından düşünülürse Hristiyanlık (Yahudilere göre)Tevrat’ı tahrif etmiştir(1). Bu tahrif Yahudilere göre Shituf’a (Yahudilikte: Shituf şirktir yani monoteist olmayandır) İslam’a göre şirk-i teb’iz’e mahal verecek bir itikada sebep olmaktadır bu din felsefesinde Tanrının basitliğine aykırılık olarak geçer. Tanah Nevi’im İşaya 7. bölümünde geçen İmmanuel(6) ismi Hristiyanlara göre Matta 1.bölüm 25.ayette geçen İsa’dır(Hristiyanlarda da tartışmalı), jewish encyclopedia buna Hristiyanlar
 5. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Müslümanlardan Üzeyir Tevratı tahrif etti diyenler önemli bir problemle karşı karşıyadır. Bu problem neden Hristiyanlığın Tevratı kutsal bir kitap olarak gördükleriyle ilgilidir, çünkü müslümanların argümanlarının temeli kutsal kitapları dışında Ezra üzerinden temellendirilmektedir bu yüzden kronolojik olarak Hristiyanların sonra Tevratı kabul etmeleri soru işaretleri çıkarmakta ve İslami argümanı sorgulanabilir kılmaktadır.
 6. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Üzeyir için kullanılan ismi tasgir’in Yahudilerin söylediği gibi anlaşılmaması yani Muhammed tarafından Üzeyiri küçümsemek için kullanıldığı ayetten anlaşılabilecek bir anlamdır. Ayette ağızlarıyla geveledikleri bir sözdür denmektedir. Bu ayetin içeriğinden de Müslümanlardan bir kısmının Ezra Tevratı tahrif etmiştir sözlerinden de(1) ayetteki bu alaycı üslup anlaşılabilir, lütfen ayeti kıraat edin. Yani küçümseyici bir şekilde “Yahudiler Üzeyircik Allah’ın oğlu dediler” denmektedir. Yahudiler ise sevimlilik anlamında öyle söylediler çünkü onlar Musa gibi Aziz Ezrayı da değerli görmektedirler.
 7. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Arap Yahudiler “عزرا” (ezra) ismini “عزير”(uzeyr) olarak söyleyerek onu sevgili bir insan olarak anmaktadırlar çünkü Üzeyir ism-i tasğir babındadır. Tarihi kaynakta da Kuranda olduğu gibi bu babda geçmektedir. Kuranın nefret söylemi içeren üslubu dikkate alınırsa aynı ism-i tasgir babı Allah veya Muhammed tarafından aşağılayıcı olarak kullanılmış olabilir zira ism-i tasgir hor görmek ve aşağılamak için de kullanılır. Burada Hristiyanlara da Mesih Allah’ın oğlu değildir denmektedir(Allahın değil Meryem oğlu İsa Mesihtir diyor islam) bununla birlikte Allah onlarla savaşsın lafzına onlar da muhat
 8. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  ilgili bir kaynak daha 30.sayfada https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/2597/1/319556.pdf
 9. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Allahın eli sıkı konusuyla ilgili aşağıdaki linkte Shari L. Lowin'in makalesini bırakıyorum genişce bilgi var, ben bu konuyu Ezra konusuyla ilgili bulmuyorum. https://booksc.org/book/83469317/2f61a3
 10. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Bazı cümle düşüklükleri var alıntıda onları düzelttim renklendirdim, üsttekinin 3. paragrafıyla oynadım.
 11. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra’nın Metatron olmasıyla ilgili iddialara girmeyeceğin ayette böyle bir isim geçmez. Mustafa Öztürk’ün makalesinde Uzeyir Allah’ın oğludur diyen kişinin Finhas olduğundan söz edilirken Ali imran 181.ayetin nüzuluna da sebep olan Rabbi Finhas’ın Allah fakir biz zenginiz sözü de eklenmiştir(1). Burada yanıltıcı ve konu dışı bir durum söz konusu ve Uzeyr konusuyla alakasız ancak bunun yazılma amacı dönemin Yahudilerini itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil gibi gözükmektedir. Bu ayetin sebebi nüzuluyla ilgili rivayet şöyledir: Abdullah b. Abbas, Süddi, Mücahid, Hasan-ı Basri, K
 12. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Altı çizili yazdığım için kaynak: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/12388-prophet-false#anchor1 üsttekinde yalancı peygamberin kriterleri yazıyor İsa lafzen geçmiyor https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188356/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-11.htm bu kaynakta İsa'dan bahsediliyor.
 13. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Kuran şirk türlerinden hristiyanları da yahudileri de Şirk-i Teb'iz ile eleştirmiştir ancak bu şirk türü islami bakış açısıyla hristiyanlığa uysa da yahudiliğe uymamaktadır. Yahudiler İsa'nın ilahlığına birinci elden karşı çıkan bir millettir buna rağmen İslam dinince Yahudilere Hristiyanlardaki anlamda bir şirk isnat edilmekte İslamdan önce veya sonra Yahudilerde olmayan bir şirk türü Yahudiliğe yamanmaktadır. Yahudi kaynaklarınca yalancı peygamber özellikleri gösteren İsa İslam dinince peygamberliğe yakıştırılmaktadır, Hristiyanlarca da Tanrının oğlu olarak görülen ve bu konuda yahudilikle k
 14. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ben hala bu konuda araştırma yapmaktayım, bu konudaki farklı görüşleri islami olmayan bakış açısıyla, dinler arası ve ateist bakış açısıyla ele almaya çalışıyorum. Ben dahi bu konuda yazdıklarımla bu konu çözüldü diyerek kestirip atmam ancak islami olmayan bakış açısını temsil ettiğimi söyleyebilirim. Bu arada kaynağın 1.referansı kaybolmuş, ayrıca salom alıntı yapılacak akademik bir site değil. Ben islami, yahudi kaynaklarını ansiklopedilerinden alıntılıyorum ayrıca ibni ishaktan da alıntı yaptım bu açıdan daha çok kaynakçalı, dilsel çözümlemeyi arapçaya dayanarak yaptım. Sellam'ı
 15. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Jewish encyclopedia abbahu ve ta'anit maddelerine göre "Eğer bir insan Tanrı olduğunu iddia ediyorsa, yalancıdır" ifadesi geçmektedir bu ifadeyi Rabbi Abbahu Yeruşalayim Talmudunda kullanmıştır(5) . Bu söz İsa’nın Tanrı olamayacağına yönelik olmakla birlikte Yahudiler Muhammed’den önce böyle bir şirki inkâr etmişlerdir. Bir Yahudi bilgini olan Musa İbni Meymun da tevbe 30’daki Ezranın Allah'ın oğlu olması ifadesini Yahudilere iftira olarak değerlendirmektedir(6). Muhammed ile Medine Yahudileri arasında geçen tartışmada Ezra’nın Yahudilikte değerli bir kişi olmasına ve dindarlığına atfen Tanrı
×
×
 • Yeni Oluştur...