Jump to content

Kaz

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  158
 • Katılım

 • Son ziyaret

Kaz kullanıcısının paylaşımları

 1. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Sonradan okuyunca fark ettim Enam 101 yazıp durmuşum, yanlış olmuş Enbiya 101'i kastediyorum, Enam 101 de tevhid temalı bir ayet tevhidi Allah'ın eşi benzeri yani bir müsavisinin olmamasıyla örneklendiriyor onun gerçek/somut anlamda bir oğlunun olmamasıyla ilgili.
 2. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Yukarıda incelediğim kaynağı Arapçasından okumalarım üzerine yorumum : Kaynaktan Enbiya 101’e göre benim anladığım genel lafız İsa ve Annesi, Üzeyir ve Meleklerden tapılanlar kendilerine güzellik verilmiş olanlardır ve onlar Allah’a itaat eden ibadet eden kimselerdir, dolayısıyla onlar aslında kendisine tapılmasını istememiş olduklarından onlar tapınıldığı için suçlu değillerdir kaynakta sadece İsa’yı zikredenler de var karışık. Peygamber ise Allahtan başka şeye tapanların taptıklarıyla beraber(belki cehennemde) olduklarını ve bunun da şeytanın işlerinden olduğunu söylüyor. Ruhban ve Hahaml
 3. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Putperest bir şairin Uzeyr'e tapılması hakkındaki sözü o dönemin Yahudilerinin dini yaşayışı hakkında bir veri sağlar diyebilmek için bunun Yahudi dini ilahi şiirlerinde karşılık bulması gerekir, dini şiirler dini yaşayışa işaret eder, 7.yüzyıl hicaz Yahudilerine atfedilecek Arapça veya İbranice böyle bir piyyut bulan olursa atmasını beklerim. Enam 101'in tefsirlerine baktığımda orada da özelde Uzeyr'e ayetteki "kendilerine bizden güzellik geçmiş olanlar" lafzıyla atıfta bulunulmuştur yani umumi bir lafız tahsis edilmeye çalışılmış. Bu ayeti incelerken Abdullah bin Zibara'nın sözüne denk geldi
 4. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Tevbe 30.ayetten bir de Bakara 259.ayete gidenler var çünkü kuranı kuranla tefsir etmeye çalışıyorlar. Bakara 259’un siyak-sibağı ve ayetin kendi içeriği dikkate alındığında orada ne Üzeyirden bahsedilmektedir ne de Kudüsten(Yeruşalayim) . Bakara 259’da 258’e uygun darb-ı mesel verilmektedir bu İbrahimin dediği “Rabbim hayat veren ve öldürendir” sözüne atıfta bulunur. 259. Ayette yine bu ölümden sonra diriliş hakkındadır. Eski ahitte Ezranın 100 yıl uyuması hikâyesine de rastlanmaz keza ayetin içeriğinde de Üzeyir ve Kudüs geçmemektedir. Diyanet farklı ihtimallerden söz ederek hitap ettiği ala
 5. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Okunması gereken bazı önemli kaynaklar https://booksc.org/book/77992854/32eaae https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra http://isamveri.org/pdfdrg/D130758/2004/2004_ADAMB.pdf
 6. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra’nın Enoch ve Metatron olmasının ismi tasgir babında Üzeyir’e nasıl uygulanabilir olduğu bence belirsizdir sadece kelimenin köküne bakmak onun ismi tasgirde geldiği gerçeğini değiştirmez. Kuranda bu lafzın özellikle ismi tasgirde gelmesi söz konusu anlamlara gidilmesine engelleyici boyutta olabilir bunu sadece bir ihtimal olarak kaydediyorum. Allah veya Muhammed de Metatron veya Enoch deseydi ve ne demek istediğini ifade etmekte daha açık olsaydı demeyi tercih ediyorum. Bu bakış açısında daraltıcı olmak İslam sınırında düşünmekte daha işlevsel olabilir.
 7. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Fasl 1.cilt 107. Sayfa için(1) : Üzeyir’i Tevrat’ı tahrif etmekle suçlayan İbni Hazmın iddiasını tahrif edilmiş olduğunu iddia ettiği Tevrat neden doğrulamamaktadır? Tevrat’ın hiçbir yerinde Ezra kendi lehine ilahiliğini ima eden bir ayet koymamıştır Allah’ın oğluyum dememiştir. Tevbe 30 a göre Yahudiler üzerinden Yahudilik inancı eleştirildiğine göre ve yeni dinin sahihliği vurgulandığına göre genelleme yapılmaktadır yerine İslam pazarlanmaktadır. Bu ayetin bir kısım Yahudileri ima ettiğini umum-husus olarak değerlendiren tefsirciler kuranı aklamak uğrana Muhammedin ayette ne murat ettiğini i
 8. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Hristiyanlar (onlara göre)eski anlaşmaya iman ettikleri halde Rabbi Musa ibni Meymun’un dediği açısından düşünülürse Hristiyanlık (Yahudilere göre)Tevrat’ı tahrif etmiştir(1). Bu tahrif Yahudilere göre Shituf’a (Yahudilikte: Shituf şirktir yani monoteist olmayandır) İslam’a göre şirk-i teb’iz’e mahal verecek bir itikada sebep olmaktadır bu din felsefesinde Tanrının basitliğine aykırılık olarak geçer. Tanah Nevi’im İşaya 7. bölümünde geçen İmmanuel(6) ismi Hristiyanlara göre Matta 1.bölüm 25.ayette geçen İsa’dır(Hristiyanlarda da tartışmalı), jewish encyclopedia buna Hristiyanlar
 9. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Müslümanlardan Üzeyir Tevratı tahrif etti diyenler önemli bir problemle karşı karşıyadır. Bu problem neden Hristiyanlığın Tevratı kutsal bir kitap olarak gördükleriyle ilgilidir, çünkü müslümanların argümanlarının temeli kutsal kitapları dışında Ezra üzerinden temellendirilmektedir bu yüzden kronolojik olarak Hristiyanların sonra Tevratı kabul etmeleri soru işaretleri çıkarmakta ve İslami argümanı sorgulanabilir kılmaktadır.
 10. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Üzeyir için kullanılan ismi tasgir’in Yahudilerin söylediği gibi anlaşılmaması yani Muhammed tarafından Üzeyiri küçümsemek için kullanıldığı ayetten anlaşılabilecek bir anlamdır. Ayette ağızlarıyla geveledikleri bir sözdür denmektedir. Bu ayetin içeriğinden de Müslümanlardan bir kısmının Ezra Tevratı tahrif etmiştir sözlerinden de(1) ayetteki bu alaycı üslup anlaşılabilir, lütfen ayeti kıraat edin. Yani küçümseyici bir şekilde “Yahudiler Üzeyircik Allah’ın oğlu dediler” denmektedir. Yahudiler ise sevimlilik anlamında öyle söylediler çünkü onlar Musa gibi Aziz Ezrayı da değerli görmektedirler.
 11. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Arap Yahudiler “عزرا” (ezra) ismini “عزير”(uzeyr) olarak söyleyerek onu sevgili bir insan olarak anmaktadırlar çünkü Üzeyir ism-i tasğir babındadır. Tarihi kaynakta da Kuranda olduğu gibi bu babda geçmektedir. Kuranın nefret söylemi içeren üslubu dikkate alınırsa aynı ism-i tasgir babı Allah veya Muhammed tarafından aşağılayıcı olarak kullanılmış olabilir zira ism-i tasgir hor görmek ve aşağılamak için de kullanılır. Burada Hristiyanlara da Mesih Allah’ın oğlu değildir denmektedir(Allahın değil Meryem oğlu İsa Mesihtir diyor islam) bununla birlikte Allah onlarla savaşsın lafzına onlar da muhat
 12. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  ilgili bir kaynak daha 30.sayfada https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/2597/1/319556.pdf
 13. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Allahın eli sıkı konusuyla ilgili aşağıdaki linkte Shari L. Lowin'in makalesini bırakıyorum genişce bilgi var, ben bu konuyu Ezra konusuyla ilgili bulmuyorum. https://booksc.org/book/83469317/2f61a3
 14. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Bazı cümle düşüklükleri var alıntıda onları düzelttim renklendirdim, üsttekinin 3. paragrafıyla oynadım.
 15. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra’nın Metatron olmasıyla ilgili iddialara girmeyeceğin ayette böyle bir isim geçmez. Mustafa Öztürk’ün makalesinde Uzeyir Allah’ın oğludur diyen kişinin Finhas olduğundan söz edilirken Ali imran 181.ayetin nüzuluna da sebep olan Rabbi Finhas’ın Allah fakir biz zenginiz sözü de eklenmiştir(1). Burada yanıltıcı ve konu dışı bir durum söz konusu ve Uzeyr konusuyla alakasız ancak bunun yazılma amacı dönemin Yahudilerini itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil gibi gözükmektedir. Bu ayetin sebebi nüzuluyla ilgili rivayet şöyledir: Abdullah b. Abbas, Süddi, Mücahid, Hasan-ı Basri, K
 16. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Altı çizili yazdığım için kaynak: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/12388-prophet-false#anchor1 üsttekinde yalancı peygamberin kriterleri yazıyor İsa lafzen geçmiyor https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188356/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-11.htm bu kaynakta İsa'dan bahsediliyor.
 17. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Kuran şirk türlerinden hristiyanları da yahudileri de Şirk-i Teb'iz ile eleştirmiştir ancak bu şirk türü islami bakış açısıyla hristiyanlığa uysa da yahudiliğe uymamaktadır. Yahudiler İsa'nın ilahlığına birinci elden karşı çıkan bir millettir buna rağmen İslam dinince Yahudilere Hristiyanlardaki anlamda bir şirk isnat edilmekte İslamdan önce veya sonra Yahudilerde olmayan bir şirk türü Yahudiliğe yamanmaktadır. Yahudi kaynaklarınca yalancı peygamber özellikleri gösteren İsa İslam dinince peygamberliğe yakıştırılmaktadır, Hristiyanlarca da Tanrının oğlu olarak görülen ve bu konuda yahudilikle k
 18. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ben hala bu konuda araştırma yapmaktayım, bu konudaki farklı görüşleri islami olmayan bakış açısıyla, dinler arası ve ateist bakış açısıyla ele almaya çalışıyorum. Ben dahi bu konuda yazdıklarımla bu konu çözüldü diyerek kestirip atmam ancak islami olmayan bakış açısını temsil ettiğimi söyleyebilirim. Bu arada kaynağın 1.referansı kaybolmuş, ayrıca salom alıntı yapılacak akademik bir site değil. Ben islami, yahudi kaynaklarını ansiklopedilerinden alıntılıyorum ayrıca ibni ishaktan da alıntı yaptım bu açıdan daha çok kaynakçalı, dilsel çözümlemeyi arapçaya dayanarak yaptım. Sellam'ı
 19. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Jewish encyclopedia abbahu ve ta'anit maddelerine göre "Eğer bir insan Tanrı olduğunu iddia ediyorsa, yalancıdır" ifadesi geçmektedir bu ifadeyi Rabbi Abbahu Yeruşalayim Talmudunda kullanmıştır(5) . Bu söz İsa’nın Tanrı olamayacağına yönelik olmakla birlikte Yahudiler Muhammed’den önce böyle bir şirki inkâr etmişlerdir. Bir Yahudi bilgini olan Musa İbni Meymun da tevbe 30’daki Ezranın Allah'ın oğlu olması ifadesini Yahudilere iftira olarak değerlendirmektedir(6). Muhammed ile Medine Yahudileri arasında geçen tartışmada Ezra’nın Yahudilikte değerli bir kişi olmasına ve dindarlığına atfen Tanrı
 20. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra yani Uzeyr kitab-ı mukaddes'in(eski anlaşma) Ezra bölümünün 7 ye 1. ayetinde Sereya'nın oğlu olarak tanıtılmaktadır, Uzeyr babasız bir çocuk olmamakla birlikte Hristiyanlıktaki İsa figüründen ayrışır. Davud'un babası da Yişay olduğu halde Mezmurlar 89 a 26.ayette Tanrı Davud için o bana babam diye seslenecek demektedir. Kurandaki Duha suresinde de 6.ayette Tanrı Muhammed için yetim lafzını kullanılmakta ve onu barındırdığından söz etmektedir bu ayet kesinlikle Tanrının Muhammede babalık yaptığını ima eder çünkü yetim lafzı babasını kaybeden çocuklar için kullanılır, çıkarımım Tanrı bir ba
 21. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Peygambere raina diyen yahudilerin böyle lafız oyunları yaparak soru sormalarına şaşan varsa takdirinize bırakıyorum. Hatırlanmalıdır ki Yahudiler İsa'yı da soru yağmuruna tutmuş bir millettir...
 22. Ezra yani Uzeyr’in Allah’ın oğlu olması meselesi hakkında İslami ve Yahudi kaynaklar arasında bir değerlendirme yaptım. İslami tarihi kaynağa göre Tevbe suresi 30.ayet Muhammed’in Sellam bin Mişkem ve Numan bin Evfa gibi isimlerle tartışması üzerine inmiştir. Yahudiler Muhammed’e “sen kıblemizi terk ettiğine göre ve Uzeyr’i Allah’ın oğlu olarak görmediğine göre biz sana nasıl uyabiliriz?” (1)demişlerdir. Bunun üzerine Muhammed’e Tevbe suresi 30. Ayet nazil olmuştur “Yahudiler “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler, Hristiyanlar da “Mesîh (Îsâ) Allah’ın oğludur” dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıl
 23. Kaz

  İslamda evlenme yaş sınırı

  İslamda kadın için mali özgürlük var ama boşama özgürlüğü yok erkek boşama haklarından birini kadına devretmek zorunda değildir, kanunlarında resmi olarak ergenliğe girince evlenilir diyor.
 24. İslamda sünnet yoktur diyen insanlar kullanılarak bu meselenin dini olarak çözülmesi sağlanabilir çünkü sünnetin kendisi dini bir meseledir, ırk fark etmeksizin müslüman biri çocuğunun sünnet edilmesi gerektiğine inanıyor. Mesela Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır ve onun yarattığını değiştirmek yanlıştır söylemiyle sünnete karşı çıkılabilir. Sünnetle ilgili en çok da incildeki karşı çıkışa hayranım orada sünnet üzerine başkalarının bedenlerinin sünnetlilikleriyle övünmek(bedensel müdahale kurmak kastediliyor) ve sünnetlilerin kendilerinin bile kutsal yasayı yerine getirmiyor olmaları d
 25. Kaz

  Ahlak nedir? Benim tanımımdan ahlak

  Moralmen sağlıklı ruh hali demek morali düzgün veya motivasyonel olarak anlaşılıyor ahlaki olan şeklinde değil, biz türkçede moral kelimesini ahlak için değil psikolojim iyi anlamında da kullanıyoruz. Moralmen kötü suratsız deyince de yüzü sirke satan bir tip aklıma geldi ahlaksız biri değil, pozitif ruh halinde olup olmamayı kastediyor gibi kelimeyi kullanırsanız yanlış anlaşılır, ahlaken iyi insanı herkes sever ahlaken iyi olmayan insanlardan insanlar kaçar deseydiniz söylediğiniz anlaşılır olurdu kafalarda soru işareti bırakmazdı.
×
×
 • Yeni Oluştur...