Jump to content

TesupunOglu

Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • İçerik sayısı

  93
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

TesupunOglu Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. TesupunOglu

  NİCK DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN KULLANICILAR

  TeşupunOğlu çok daha güzel olur, ilginiz için teşekkür ederim.
 2. TesupunOglu

  NİCK DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN KULLANICILAR

  TeşupunOğlu daha güzel olur, ilginiz için teşekkür ederim.
 3. TesupunOglu

  müslümanlara bir fizik sorusu

  " hayalci şirin "
 4. TesupunOglu

  müslümanlara bir fizik sorusu

  Sen bu kafayla anca bı elinle kendi götünü avuçlayip, diğer elini sikersin.
 5. İmanın iman olabilmesi için kanitlanamaz, mucizevi ve saçmalık olması gerekir. Eğer bir düşünce ne kadar sacmaysa o kadar çok iman edilebilir bir hal alır. Felsefe tarih hocan kim olum, optigin mekanizması ilk çağ filozofu arsimet tarafından yazılmıştır . Senin ibni Heysem de ondan öğrenip paylaşmıştır. Şu düzen nizam zirvaliklarini da görmezden geleceğim , zira aynı zirvaliklari cevaplamaktan yoruldum.
 6. TesupunOglu

  Bu hacı adayı, Alla'ha tam olarak dönmüş..

  Hacı_müslüman_kuran_ayetlerini_yorumluyor.avi
 7. Halife Ömer bir gün Muhammed’e gelip, “Aman helak oldum (yani ağır bir suç işledim)” der. Muhammed, “Hayırdır; ne yaptın ki?” diye sorunca, Ömer, “Ben eşimle cinsel ilişkide bulunurken makattan (arkadan) yaptım” cevabını verir. Muhammed hiç yanıt vermeden belli bir süre bekler ve o arada istenen ayet iner. (239) Anlamı şu: “Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Dolayısıyla tarlanıza istediğiniz yerden girebilirsiniz” Ömer’in yukarıdaki “Helak oldum. Çünkü eşimle arkadan seviştim” sözünü içeren ve ayetin bunun üzerine indiğini açıklayan birkaç kaynağı aşağıya alıyorum. (240) Bu ayetle ilgili farklı sebep-sonuç ilişkilerinden de söz edilir; ama tabii ki başrolde olan Ömer’dir! İmam Suyuti, ‘Dürrü’l Mansur’ adlı tefsirinde ilgili ayetin açıklama kısmında çok teferruatlı bilgiler, görüşler aktarır, bu ayet hakkında İslam âlimleri arasında üç görüşün var olduğunu belirtip açıklar. Burada bu üç görüşü özetlemekte kanımca yarar var. Şu da önemli: Bir kere görüş ne olursa olsun az önceki ayet üzerinde herhangi bir etki yapmaz. Çünkü ayet gayet nettir ve savunulacak yanı yoktur; ama yine de bir özet vereyim. Şunu da belirteyim ki, burada bu ayete değinmemin nedeni, halife Ömer’i daha iyi tanıma fırsatına sahip olmaktır. Ayrıca İslam'da eşcinsellere yönelik nefret ve anüs un seks için yaratilmadigini söyleyen İslamcılara ders olsun. Birinci görüş: Mekke’den Medine’ye giden Müslümanlardan bir grup bir ara kendi aralarında “Biz hanımlarımızla sevişirken onları her pozisyonda tutarız: Ayakta, yatırarak, domaltarak gibi (kaynaklarda bunlar ismen geçmektedir, bu 21. asırda insanlar hâlâ neyin peşindeler, kimlerin arkasına takılmışlardır diye var olan bilgiyi olduğu gibi aktarmak durumundayım). Bunu duyan bir Yahudi, “Hey Allah’ım bunlar hayvan mıdır nedir ya!” diyerek hayretini dile getirir. Güya Yahudilerde sevişme anında tek yön kullanılıyormuş; başka pozisyonlar yokmuş. İşte benzer olaylardan dolayı bu ayet inmiş ki, bir erkek her pozisyonda eşini tutup sevişebilir; ancak sevişme yeri belli ve hep aynı olmalı. İşte ayetin niçin geldiği (oluştuğu) konusunda bir görüş bu. İkinci görüş: Bu ayete göre insanlar hanımlarıyla hem mutad yoldan, hem makattan istediği şekilde cinsellik yaşayabilir; ayet buna bir fetvadır diyenlerin görüşü. Bunu savunanlar arasında İmam Ahmet b. Hanbel, Abd b. Hamit, muhaddislerden Tirmizi, Nesai, Ebu Ya’li el-Mevsıli, İbni Cerir, İbni Munzir, İbni Ebi Hatem, İbni Hiban, İmam Taberani, Beyhakı, Haraiti, İbni Ömer, Nafi gibi isimleri sıralar İmam Suyuti. Hatta şunu da aktarır: İmam Şafii’den sormuşlar: Bir erkek eşiyle sevişirken makattan da ilişkiye girebilir mi? diye. O da, “Bu konuda kanıt yok, anlaşılan o ki, helaldir/dinen sakınca yoktur.” yanıtını vermiş. Hatta İmam Şafii ile Muhammed b. Hasan arasında bu konuda bir tartışmanın geçtiğini de aktarıyor İmam Suyuti. Muhammed diyor ki, mademki İcadını tarlaya benzetmiş (verimlilik demek) o halde bilinen yol dışında haramdır. Çünkü başka yerlerden sevişmekte verimlilik yok. Çocuk ancak o malum yerde cinsellik olursa oluşur. Onun için başka yerler anlaşılmamalı diyor. İmam Şafii buna karşı, peki diyelim bir erkek eşinin karnıyla oynadı veya bacaklarıyla oynadı ve tatmin oldu. Peki, bu (durumda bir sakınca var mı? Adam hayır yanıtını veriyor. O zaman imam Şafii, “O halde arkadan da sevişmek bu ayete göre helaldir” diyor, tabii ki dine her halükârda toz kondurmayanlar, burada da “Ola ki imam Şafii’nin bu görüşü, (daha Bağdat’ta iken ortaya attığı eski görüşüdür (ki buna kavl-i kadim denir)” şeklinde bir kurtarma operasyonu iddiasında bulunabilirler! Suyuti, ‘Dürrü’l Mensur’ adlı, Cessas da kendi tefsirinde şu somut örneği veriyorlar: Malik b. Enes’ten sormuşlar; insan arkadan/makattan cinsel ilişkide bulunsa acaba bunun dinde yeri nedir? O da demiş ki, hele bir saçıma bakın ıslak daha; ben aynısını az önce eşimle yaptım ve yıkanıp dışarı çıktım” diye karşılık verir. İbni Kudaime de, yukarıdaki ayete göre kadınla makattan cinsellik yaşamakta sakınca yoktur yorumunu yapmıştır (Muğni adili kitabında). Üçüncü görüş: Anılan ayetin azl için inmesi mümkün demişler. Yani cinsel ilişki anında erkeğin, menisini dışarı akıtması demek. İşte bu ayet inmiş ki erkek böyle bir durumda özgür olsun/yapabilirsin diye. Hâlbuki bunun az önceki ayetle uzaktan yakından ilgisi yok. Ayet açık diyor ki, kadın erkek için bir nevi tarla durumundadır. Dolayısıyla tarlasına istediği yerden girebilir. O kadar açık ve net. Bazen bir fotoğraf-bir manzara, açıklamaya gerek duymadan birçok şey ifade eder. Kanımca bu ayet ve geliş seyri de böyledir: Yani iş gelir dolaşır yine Ömer’e dayanır; diğerleri önemli değildir: Acaba kendisi Muhammed’e gidip eşimle ters yattım demeseydi bu ayet gelir miydi! Asla! Gerçek şu ki, kalan diğer yorumlar boşuna yazılmış, gerçeği yansıtmıyor. Ayetin gerçek nedeni, Ömer’in az önceki olayıdır. Anlatıldığı gibi Yahudiler, genelde Hz. Muhammed’in yandaşlarının, özelde Ömer’in cinsel ilişki biçimlerini beğenmeyip onlarla alay edince, Allah da ayet gönderip Müslümanların yaptıklarının normal olduğunu söylüyor ve bunu meşrulaştırıyor. Demek ki yeryüzünde artık başka problem kalmamış, Tanrı da kalkmış bu gibi konular için ayet gönderiyor -------------------------------- 239) Bakara suresinin 223. 240) a- Tefsirlerden: Cessas, İbni Kesir, Kurtubi, Ibni’l Arabijaberi, Suyuti, Er-Razi, Begavi ve daha niceleri ilgili ayet yorumunda Ömer’in yukarıdaki olayı üzerine bu ayetin indiğini belirtiyorlar. b- İbni Hibban, 9/516-no:4202.Burada dipnotta başka birkaç kaynak da veriyor: Ebu Ya’li Mevsıli, imam Ahmet b.Hanbel, Abdullah b. Abbas hadisleri kısmında. Bir de Tirmizi, Taberi tefsiri ilgili ayette, Nesai, Vahidi, Begavi tefsiri ilgili ayet, suyuti… c- Tirimizi, no: 2906 Bakara tefsiri, Tuhfet’ül Ahvazi Tirmizi şerhi burada Ebu Davud ve İbni Mace’nin de bunu aldıklarını yazıyor. d- Ahmet b. Hanbel Müsned, 1/297 Abdullah b, Abbas hadisleri kısmında. e- Beyhakı, Sünen’ül Kübra 7/321, hadis no: 14125. Burada dipnotta ayrıca kaynaklar veriyor, f- Sünen-i Nesai, 5/314. ve 6/302. g- Taberani, Mucem-i Kebir 12/10-no: 12317. Taberani’nin muhakkiki Hamdi Selefi burada açıklama kısmında bu hadisin İmam Ahmet, Tirmizi, Nesai, Ebu Ya’li ve Heysemi tarafından da alındığını yazıyor. h- Mecme’ü Zevaid, 6/319. j- İmam Nevevi, Mecmu’, 16/419. k- Tehzib-i Kemal, 1/337. Tirmizi, 4/184…
 8. TesupunOglu

  Muhammed putperest miydi değil miydi?

  Tek sorun Rum 30 mu yani ? Hacerul esvet put unu ve putlar diyarı Kabe yi, Allah'ın evi diye dayamasi sorun olmuyor mu ?
 9. TesupunOglu

  Kıble-Shiva-Allah ilişkisi

  Harika bir yazı, bence anasayfada sabitlenmesi gerekiyor. Yorumlayin ki millet görsün.
 10. TesupunOglu

  Öz eleştiri

  Yanılıyorsun, söylediklerin ilkokul tarih kitaplarındaki bilgilere benzedi. O kitaplarda da Avrupa'ya giden Türkler için Hristiyanlığı seçince Turklukten çıktılar , asimile oldular yazıyordu . Bu bilgi yanlış. Türkiye Türkleri bildiğin Arap. Ama orta Asya göçebe türkleri hala var. Öncelikle Türkler göçebe topluluklardir. Çekik gözlü , seyrek sakalli, iyi at binen ve Gök tanri inancına sahip insanlardir . Bu çok tanrılı bir inanctir , Arap putu Allahla uzaktan yakından alakası yoktur.
 11. TesupunOglu

  dünya kadınları ve cennet hurileri karmaşık konu

  Hurileri direk zeytin gözlü , memesi yeni tomurcuklasmis, sutbeyaz, genç bir halde yaratirken , dünya kadınını çirkin bir şekilde yaratiyor. Dünya kadını dini gereği kocasına saçını süpürge ediyor. Sonra kocası cennete girince kadını hurilerle aldatıyor. Dünya kadınına hem bu dünya cehennem, hemde öteki dünya cehennem.
 12. Siktir lan, evrensel mesaj gönderecek olsan internetin keşfinden sonra; iletişimin global olduğu dünyada gonderirsin. Madem elçi gitmeyen toplumlar da var, eee 1000 yıl daha beeseymis tanrı; internet aracılığıyla ne mesaj istiyorsa bütün toplumlara cok kolay gonderirmis. İnternetin keşfinden önceki toplumlarda senin söylemine elcisiz toplumlarin akıbeti geçerli olurmuş zaten.
 13. TesupunOglu

  Ateistlerle nasıl tartışılır

  Din yok ! Allah kitap yalan ! *** Katlini vacip gördüğün bir kişiyle nasıl konuşacağının ne önemi var ??
 14. Ey Müslüman Allah dilediğini çarpıyorsa bırak çarpsın. Ne bu korkun? İmtihan ne oldu? Sesli güldüm
 15. TesupunOglu

  ORTALAMA BİR BULUT YÜZLERCE TON AĞIRLIĞINDADIR

  Hakaret icerikli, rencide edici kelimeler kullanmak istemiyorum, zira kendi kendini yeteri kadar rezil etmiş.
×
×
 • Yeni Oluştur...