Jump to content

Buzul

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  1.176
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

3 Takipçiler

Buzul Hakkında

 • Derece
  Advanced Member
 1. Kuran'da Özgür İrade

  Format atmak sözüne gece gece iyi güldüm
 2. Kuran'da Özgür İrade

  İslam:Doğru yazılım Başka dinler:Yanlış yazılım. Kuşaktan kuşağa aktarılan yanlış yazılımlar yeryüzünden silininceye,doğru yazılım yeryüzüne egemen oluncaya dek savaşın. İslam düzeninde,dinden dönenler,islam karşıtlığı yapanlar:İslam düzenini yıkmaya çalışan yazılımı bozulmuş zararlı robotlar,ortadan kaldırılmalıdırlar.
 3. Kuran'da Özgür İrade

  Allah Nuhun kafirler kafirden başkasını doğurmazlar,yetiştirmezler sözüne katılıyor ve tüm kafirleri öldürüyor işte.Sözlerimi yineletiyorsun bana.
 4. Kuran'da Özgür İrade

  Allah da Nuhun bu sözüne katılıp,tüm kafirleri öldürmüş işte.
 5. Kuran'da Özgür İrade

  Nuhun kafir atalar kafir çocuklar yetiştirirler düşüncesine katılmış Allah.Atalar kendinden sonraki kuşaklar adına dinlerini seçerler,onları kendi dinlerine inanmaya programlarlar düşüncesine katılan Allah sonra diyor ki,dileyen iman etsin,dileyen inkar etsin. Nuhun bu düşüncesi,din Allahın oluncaya,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşın düşüncesiyle uyumlu ama bak.Nuh ne diyor tek bir kafir bırakma Allahım.Kuranda yine ne yazıyor.Din Allahın oluncaya,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşın.
 6. Kuran'da Özgür İrade

  Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!”Nuh 26 “Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; ahlâksız ve kâfirden başkasını doğurmazlar.”Nuh 27 Bu ne demek.Ataları çocukları adına dinlerini seçerler,çocuklarını kendi dinlerine inanmaya programlarlar demek.Özgür irade diyorsun,dileyen iman etsin,dileyen inkar etsin diyorsun,sonra da diyorsun ki onları kendi durumuna bırakırsan kafir çocuklar doğururlar,yetiştirirler.Atalarının hristiyanlığa inanmaya programladığı biri dilediği,kendi seçtiği için hristiyan olmuyor.Atalarının islama inanmaya programladığı biri de dilediği,kendi seçtiği için müslüman olmuyor.Nuh 27de de,bunu onaylıyor.Evet diyor,atalar kendinden sonraki kuşakları kendi dinlerine inanmaya programlarlar,onların beyinlerini kendi inançlarına göre yapılandırırlar.Bunu diyen kim Nuh. Atalar kendinden sonraki kuşaklar adına dinlerini seçerken,onları kendi dinlerine inanmaya programlarken,nuh 27 dileyen iman etsin,dileyen inkar etsin sözüyle,özgür irade vardır savıyla çelişmiyor mu?Bana bunu bir açıklasana.
 7. Kuran'da Özgür İrade

  Burada konu din değiştirenler değil.Atalarının hristiyanlığa inanmaya programladığı,atalarının dini hristiyanlığa inanarak ölenlerin cehenneme gitmesi,atalarının islama inanmaya programladığı,atalarının dini islama inanarak ölenlerin ise cennete gitmesi adaletsizliğinden söz ediyoruz burada.Ortaçağ avrupasında haçlı ordusuna katılan hristiyanları ataları hristiyanlığa inanmaya programlamış,onlarla savaşan müslümanları da ataları islama inanmaya programlamıştı.Bu nasıl bir bireysel sınav ki,ataların senin adına din seçebiliyor,atasının inanç ve öğretilerine göre yapılandırılmış,atalarının dinine inanmaya programlanmış beyinlerin özgür iradesi oluyor.Bu nasıl adaletli Allah ki atalarının hristiyanlığa inanmaya programladığı kişileri cehenneme,atalarının islama inanmaya programladığı kişileri de cennetine alıyor.Bakıyorsun.Haçlılar da onlarla savaşan müslümanlar da atalarının dinine inanmaya programlanmış kişiler.Bana bunu bir açıkla. İkinci olarak İslamı seçmek,akıllıca bir seçim değildir,tam tersi büyük bir akılsızlıktır.Kuranın içeriğiyle Allahın varlığını kanıtlaman gibi bir durum söz konusu olmadığı için,Allaha iman ettim diyecek,Kuranın tüm içeriğine katılıyorum demek zorunda kalacaksın.Kuranın içeriğinde yanlış olsa bile,sana bu söylendiğinde bunu yalanlamak zorunda kalacaksın.Bu aklını kullanmak mıdır şimdi?
 8. Kuran'da Özgür İrade

  Sizler aklınızı kullanıp,Kuranın içeriğinde saçmalık,yanlış olmadığı sonucuna ulaşmış,Kuranın içeriğiyle Allahın varlığını kanıtlamış değilsiniz.Sizler Allaha iman ettiğiniz için Kuranın içeriğinde yanlış,saçmalık yoktur,Kuranın içeriğinde ne yazıyorsa katılıyorum demek zorunda kalanlarsınız.Bu da şu anlama gelir.Kuranın içeriğinde yanlış,saçmalık,tutarsızlık olsa bile,bu size söylendiğinde bunu yalanlayacaksınız.Gerçeğin üstünü örtüp,gizleyeceksiniz.Çünkü Allaha iman ederek,Kuranın tüm içeriğine katılmak zorunda kaldın. İkinci olarak atalarının hristiyanlığa inanmaya programladığı biri ölünce cehenneme gidecek de,atalarının islama inanmaya programladığı biri cennete mi gidecek.Özgür irade var diyorsunuz ya hani.Atalarının dinine inanmaya programlanmış birinin nasıl özgür iradesi oluyor?Çocuğun adına ataları dini seçiyor.Atalarının seçimlerinin,koşulların sınav sonucunu belirlediği adaletsiz bir sınav ortamında sınav yapan adaletli Allah nasıl oluyor?
 9. Ra'd, 2

  Kuranda gök sözcüğü evren anlamında kullanılmıştır.Kuran burada yer üzerinde direksiz yükseltilen çok sayıda evrenden söz etmektedir.
 10. Kuran'da Özgür İrade

  Haçlı ordusuna katılan hristiyanların beyni atalarınca hristiyanlık inancına göre yapılandırılmış,hristiyanlığa inanmaya programlanmıştı.Onlarla savaşan müslümanların da beyinleri atalarınca İslama göre yapılandırılmış ve İslama inanmaya programlanmıştı.Hristiyan ordusuna katılanların beyinleri eğer İslama göre yapılandırılmış olsaydı,bunlar bu kez İslama inanacaklar ve İslam ordusuna katılacaklardı.İslam ordusuna katılanların beyinleri ise hristiyanlığa göre yapılandırılmış olsaydı,bunlar bu kez de hristiyanlığa inanacaklar ve haçlı ordusuna katılacaklardı. Koşullar değişirse,roller değişir.Koşullar değişirse inançlar değişir.Koşullar değişirse sınav sonuçları değişir.Atalarının inanç ve öğretilerine göre yapılandırılmış,atalarının dinine inanmaya programlanmış beyinlerin de özgür iradesinden,özgür seçiminden söz edemezsiniz. Ve hala bazı beyin yoksunları,adaletli bir sınav ortamı olduğundan,özgür iradenin olduğundan söz ediyorlar.Bu Allah,atalarınca hristiyanlığa inanmaya programlanmış kişileri cehenneme atacakken,atalarınca islama inanmaya programlanmış kişileri cennete yerleştirecek. Kuşaktan kuşağa aktarılan din konusunda,ataların seçimlerinin,koşulların sınav sonucunu belirlediği adaletsiz bir sınav ortamında,atalarının inancına tutsak edilmiş,özgür iradesi olmayan beyinleri sınayan adaletli Allah olamaz. Şu fetih denilen kişi,orta çağ avrupasında hristiyanların içinde yaşama getirilsin,beyni hristiyanlık inancına göre yapılandırılsın.Bu kişi haçlı ordusuna katılır,müslümanlara karşı savaşırdı. Özgür iradeymiş,adil sınanma ortamıymış,din konusunda sınav yapan adaletli Allah varmış.Güldürmeyin kendinize.
 11. Allah’a veya puta tapmak arasında fark ne?

  Allaha ve Kuranı onun gönderdiğine iman ettim demek.Kuranın içeriğinde ne yazıyorsa katılıyorum demektir.Kuranın içeriğinde tek bir yanlış,saçmalık bile yoktur demektir.Beynini bir dogma paketine tutsak etmektir. Allaha iman edince ,örneğin 6 günde yaratılmış düz bir dünya ve yedi katlı gök modelini savunmak durumunda kalır,Güneş ve Ay düz dünyanın üzerinde dönüyor,geoit Dünya yalandır demek zorunda kalırsın.Şeytan,cin,melek,adem,havva gibi düş ürünü mitolojik ögelere,yıldızlarla şeytanların taşlandığına,yıldırımlarla kafirlerin çarpılmasına,göğün oturulabilir yerlerine oturup melekleri dinleyen cinlerin alev toplarıyla vurulmasına,bir balığın içinde yaşayan birine,yılana dönüşen asaya ve kuranda geçen diğer mitolojik ögelere, olaylara inanır,inanmanın bunların gerçek yaptığını sanırsın,dahası ortada üstü örtülen bir gerçek olmadığı halde bu saçmalıklara inanmayanlara birde kafir dersin.Kuşkusuz Allaha iman gerçeklerin üstünün örtüp,gizlenmesine,yanlış ve saçmalıkların savunulmasına,yalancılığa,kafirliğe neden olur.Ki Allahın kendisi de mitolojik bir ögedir,şeytan gibi,cin gibi,melek gibi,adem ile havva gibi.Ama İslam mitolojisinde Allah tanrı olduğu için,ilk olarak ona iman etmen gerekir. Müslüman kimdir? Müslüman sorgulayıp,araştırıp Kuranın içeriğinde yanlışlar,saçmalıklar olmadığı sonucuna ulaşan,Kuranın içeriğiyle Allahın varlığını kanıtlayan kişi değildir.Müslüman Allaha iman ettim diyip,Kuranın içeriğinde yanlış,saçmalık yoktur,kuranın tüm içeriğine katılıyorum demek zorunda kalan kişidir.Bu nedenle bir müslüman Kuranın içeriğinde yanlış olsa bile,bu yanlış kendisine söylendiğinde,dinden çıkmamak için bunu kabul etmeyecektir.Yani işin özü Allaha iman kafirliğe neden olur.
 12. Ateizm hakkında

  Kuranın modeli yer ve üst üste yedi kat göktür.Yer ve gökler 6 günde yaratılmıştır.Kuranın içeriğinde evren anlamında tek bir sözcük yoktur.Kuranda ayrı olarak bir evren kavramından söz edilmez.Kendi islamının müslümanı olan gayrimüslimler,zariyat 47de geçen gök sözcüğüne ilgisiz bir biçimde evren anlamı verirler. Bu eylemleriyle; -Kuranın apaçık,anlaşılır,eksiksiz,ayrıntılı olmadığını onaylamış olurlar.Çünkü apaçık,anlaşılır,ayrıntılı bir kitap gök sözcüğünü hem dünya atmosferi,hem evren anlamında kullanamaz. -Kuranı değiştirirler. -Kuranın değiştirilmesinin ve daha fazla kuranın ortaya çıkmasının önünü açarlar.Çünkü artık herkes işine geldiği gibi gök sözcüğüne evren anlamı verebilir. Örnek olarak; Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler, büyüklük taslamaksızın allah'a secde ederler. nahl 49 Ver gök sözcüğüne evren anlamı. Evrenlerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler, büyüklük taslamaksızın allah'a secde ederler. nahl 49 Kuran artık çoklu evrenlerden söz ediyor.Başka bir Kuran daha ortaya çıktı.Bu anlamı veren kişiye göre de,bunu kabul etmeyen kişiler müslüman değiller. Peki bunları bu yola iten nedir.Elbette Kuranın yanlışlarla dolu içeriğidir.Kuran yanlış dolu içeriğiyle,islamı kendi benimseyebilecekleri bir biçime geitren kendi islamlarının müslümanı olan gayrimüslimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.Kendi islamlarının müslümanı olan bu gayrimüslimler de kendi islamlarını gerçek islam diye pazarlamaktadırlar.
 13. VE ARAPLAR ALLAHI YARATTI ...islamiyet öncesi ve sonrası araplar ..

  Müslüman arapların yaptıkları,birken üç olan taştan şeytanları taşlayan,Arabın dinine tutsak edilmişler.
 14. VE ARAPLAR ALLAHI YARATTI ...islamiyet öncesi ve sonrası araplar ..

  Arabistandaki Mekke kentlerin anası. Onun içinde yer alan kabe Allahın evi. Hacerül esved,safa,merve tepeleri,taştan şeytanlar Arabistanda. İslam,arabın kültür ögelerini içeren,yayılmacı bir arap dinidir.
 15. Kuran'da Özgür İrade

  Sen hem özgür irade vardır,hem de kafir atalar kafir çocuklar yetiştirirler diyemezsin,dersen çelişkiye düşersin.Dileyen inansın,dileyen inanmasın diyorsun sonra da diyorsun ki kafir atalar kafir kişiler yetiştirirler.Bu şu demek,atalar kendinden sonraki kuşakların adına dinlerini seçerler.Ataların seçimleri,eylemleri kendinden sonraki kuşakların sınav sonucunu belirler.Atalar demek ki kendinden sonraki kuşaklar adına diliyorlarmış.Hani özgür irade,hani özgür seçim?Din konusunda sınav yapılan özgür iradeli beyinler demek oksimoronluktur.
×