Jump to content

Buzul

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  1.645
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

3 Takipçiler

Buzul Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. Buzul

  Tanrı ve Varlığı

  Yaratıcı var mı,yok mu diye sorgulaman,Allah'ı var yapmayacak.Kuranın içeriğinde bir yanlış,tutarsızlık,mantıksızlık varsa,sen sorgulayınca bunlar Kurandan da yok olmayacaklar.Sonuç olarak şu istediğin kadar düşün,sorgula,Allahın varlığını kanıtlayamayacaksın.Ki zaten Kuran ayetleri denilen ve bize Allahın varlığını kanıtıdır diye sunulan sözlere baktığımızda bunların Allahın varlığına hiçbir şekilde kanıt oluşturamayacağını,bunların ancak Allahın uydurulduğuna kanıt oluşturulabileceğini görürüz.Çünkü örneğin,Muhammedin özel yaşamı ile ilgili ayetlerden,ya da allahın dolu tanelerini yönlendirip dilediğine isabet ettirmesinden,ya da yıldızların şeytanlara atılmasından,ya da yıldırımlarla allah ile uğraşanların çarpılmasından,Kuranda geçen diğer mitolojik masallardan ve diğer konularla ilgili ayetlerden Allahın varlığına ulaşıp,kanıtlayamazsın.Bu olanaksızca geriye tek seçenek kalıyor,iman et ve Kuranın tüm içeriğine katıl,Kuranda ne yazıyorsa doğru,gerçekmiş gibi savun.Kuran konusunda kuşkuya düşenlerden olma.Bu da demektir ki,iman edip,Kuranın tüm içeriğine katılan biri Kuranda yanlış,çelişki,mantıksız saçmalıklar olsa bile bunları körü körüne savunmayı sürdürecek,yanlışa yanlış diyemeyecektir,iman et ve ne yazıyorsa katıl düşüncesinin tutsaklığından kendini kurtaramadığı sürece.
 2. Buzul

  Tanrı ve Varlığı

  Bunlar Tanrı derken İslamın Allahından söz ediyorlar.Hepimiz bunu biliyoruz.Tüm bu çabalar onun varlığını kanıtlamak için.Allahtan söz ediliyorsa,ona atfedilen Kurandan söz etmemek olmaz diye düşünüyorum.
 3. Buzul

  Tanrı ve Varlığı

  Göğün oturulabilir yerlerine oturup melekleri dinliyorlarmış bu cinler.Kendileri de göğü yoklamışlar orayı alev topları ve sert bekçilerle dolu bulmuşlar.Gök derken herhalde dünyanın atmosferinden söz edilmiyordur.Yüce melekler topluluğunu dinleyip,söz kapan olursa da ardına alev topu takılıyormuş bu boyutu farklı olan cinlerin.Mülk 5te de yıldızların şeytanlara atıldığı yazar.Mitolojide mantık aramıyoruz elbette.Bizim karşı çıkışımız mitolojik masalların gerçek olarak sunulmasınadır.Bunu da belirtelim.
 4. Buzul

  Tanrı ve Varlığı

  M:Evren Allahın varlığının kanıtıdır. Kuranda evren anlamında tek bir sözcük yoktur.Kuranın modeli düz yer ve onun üzerine kurulmuş yedi kat gökten oluşan bir modeldir.Yedi kat gök yerde olanların tümünden sonra yaratılmış,düz yerin üstünde direksiz olarak yükseltilmiştir. M:Orada gökler derken evrenden söz ediliyor. Ne yani yedi katlı evren yerde olanların tümünden sonra mı yaratılmış,yerin üstünde direksiz olarak mı yükseltilmiş?Bu bilimsel açıdan yanlış. M:Senin ilmin yetmiyor orada yazılanı anlamaya.Yoksa orada yanlış felan yok.Ayrıca evrenin de bir sonu var.Bu da Allahın varlığının kanıtıdır. İyi de Kurana göre yer ve gökler durdukça,cehennemde ve cennette kalacak olanların sonsuza dek orada kalacakları söyleniyor. M:Evren yok olduktan sonra Allah tarafından yeniden yaratılacaktır.Evren sonsuza dek duracaktır. Sonsuza dek duracak olan büyük patlama sonucu oluşan evren değil.Düz yer ve onun üzerine kurulan,direksiz olarak yükseltilen,güneşin,ayın ve yıldızların yapılarak yerleştirildiği,yerde olanların tümünden sonra yaratılan yedi kat göktür.Bu ayrımı iyi yapalım. Benim gördüğüm şu,kendilerine müslüman diyenler Kuranda ne yazıyor,hiç takmıyorlar.Düşünceleri kuranla ters düşmüş,umurlarında değil.Ama gelin görün ki kuranla uyuşmayan düşüncelerini,savlarını islamın doğru olduğuna yönelik bir kanıt olarak da sunabiliyorlar bunlar.Kuran ayetleri üzerinden eleştiri getirilip,bunlara sunulunca da ya görmemezlikten gelip hiç yanıt vermiyorlar,ya yanıt verip kuranla uyumsuz düşünce ve savlarını islama kanıt olarak sunmayı sürdürüyorlar,ya da senin ilmin yetmez diyip işin içinden çıkıyorlar.
 5. Buzul

  Tanrı ve Varlığı

  Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.Rahman 33 Burada dünyanın atmosferinin dışına hadi çıkabiliyorsanız çıkın,ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz denmiştir.Uzay araçları dünya atmosferini aşabiliyor.Bu da üstün bir güç işte. Buradan dünya atmosferini çıkaran nereden çıkardı bilinmez,ama tabi kendilerine müslüman diyenler ayetten işine geleni çıkarabilirler.Ama bunlar şunu hiç düşünmezler.Cinler zaten gökte cirit atıp,göğün oturulabilir yerlerine oturup yüce melekler topluluğunu dinleyen varlıklardır kurana göre.Demek ki cinler üst katlara doğru çıkıp,yüce melekler topluluğunu dinlemeye çalışıyorlarmış. Kuşkusuz biz dünya göğünü yıldızlarla süsledik. İnatçı ve asi şeytandan koruduk. Onlar artık yüce topluluğa kulak veremezler.Her yandan taşlanırlar. Kovulup atılırlar, onlar için ahirette ardı arkası kesilmeyen bir azap vardır. Yüce topluluktan bir söz kapan olursa, onu da delice bir alev izler.Saffat 6,7,8,9,10 Doğrusu biz cinler, göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleri ile doldurulmuş bulduk. Halbuki biz, oturma yerlerinde oturuyorduk. Fakat şimdi, kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor.Cin 8,9 Peki burada denilmek istenilen ne.Düz yer ve yedi kat gökten oluşan modelin dışına çıkabiliyorsanız,hadi çıkındır.Yok öteki türlü,dünya atmosferinin aşılmasından söz ediliyor derseniz,size şunu derler cinler zaten göklerin bir yerlerinde cirit atan,yüce melekler topluluğunu dinleyen varlıklar.He tabi müslümanlar şunu da diyebilirler.Dünya atmosferinde oturma yerleri var,cinler buralara oturup yüce melekler topluluğunu dinlemeye çalışıyorlar,dünya atmosferi de sert bekçilerle ve alev topları ile dolu.😄
 6. Buzul

  Tanrı ve Varlığı

  Evet haklısın.Allah tarafından 6 günde yaratılan,düz yer ve yerde olanların tümünden sonra yaratılan,düz yerin üzerine kurulmuş yedi kat gök sonsuza dek duracak,cehennemde ve cennette kalacak olanlar da yer ve gökler durdukça orada sonsuza dek kalacaklar,ama sonsuza dek duracak olan büyük patlama sonucu oluşmuş evren değil.Bu ayrımı yapalım.
 7. Buzul

  Tanrı ve Varlığı

  Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan O'dur. Sonra, göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir.Bakara 29 Ve üstünüze, yedi sağlam bina ettik.Nebe 12 Ve parıl parıl parıldayan bir kandil yaptık.Nebe 13 De ki; Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rab’bidir. Ve orada, onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada bulunanların besinlerini, dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti. Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak yarattı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya göğünü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, Azîz ve Alîm olanın takdiridir.Fussilet 9,10,11,12 Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. Onlar, gökler ve yer durdukça orada ebedî olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler.Gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır.Ancak rabbinin dilemesi başka. Bu, bitmez,tükenmez bir lütuftur.Hud 106,107,108 6 günde yaratılan,yer ve onun üstüne kurulan,yerde olanların tümünden sonra yaratılan,yıldızların,güneşin ve ayın yapılarak yerleştirildiği yedi kat gök durdukça,cehennemde ve cennette sonsuza dek kalınacaktır.Cennet ve cehennemde kalmayla,yer ve göklerin varlığı arasında bir bağlantı kurulmuştur.Kendilerine müslüman diyenler evrenden,evrenin sonundan söz edip,bunu Allahın varlığına kanıt olarak sunarken,Kuranın ortaya koyduğu modeli,Kuran ayetlerini neden göz ardı ederler?Bu nasıl müslümanlık?
 8. Buzul

  Yaratılış Masalı

  Allah:Ben hep var olanım.Başlangıcım ve sonum yok. Adem ile Havvayı yaratma zamanım gelinceye dek şu sonsuzluğumda bekleyeyim. He Adem ile Havvayı yaratma zamanım geldi. Balçıktan Ademi yaratayım,ona biçim vereyim,ona ruhumdan üfleyeyim, ondan da eşini yaratayım. Melekler Ademin önünde secde edin bakalım. O ne aranızda secde etmeyen birini görüyorum. İblis mi lan o?İblis sen neden secde etmedin bakayım?Biliyordum senin secde etmeyeceğini ve neden secde etmediğini de yine bir sorayım dedim,amaç konuşma olsun. İblis:Çünkü Adem çamurdan ben ateşten yaratıldım.Ben ondan üstünüm. Allah:İn oradan.Sen bir alçaksın. İblis:Bana yeniden dirilecekleri güne dek süre ver,Allah. Allah:Tamam sen süre verilendensin.Bu arada sen dirilme gününü nereden biliyorsun? İblis:Sen söylemiştin ya Allahım. Allah:Neyse bundan söz etmeyelim. İblis:Rabbim benim saptırmandan dolayı onları yeryüzünde saptıracağım,ancak ihlaslı kulların bunun dışında. Allah:Bana ulaştıran doğru yol budur.Sana uyan sapmışlar dışında,kullarım üzerinde bir egemenliğin yoktur.Sana kim uyarsa,hepinizi cehennemle doldururum. Cehennemi insanlarla dolduracağıma dair benden bir söz çıkmıştı bu arada,bunu da belirteyim. Adem ile Havva cennete yerleşin.Ama sakın şu ağaca yaklaşmayın.Yoksa zalimlerden olursunuz. İblis:Ey Adem ile Havva Allah bu ağacı melek olursunuz,ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı.Yemin ediyorum ki,ben size öğüt verenim. Adem ile Havva:Hadi yiyelim, melek olalım ve burada sonsuza dek kalalım. Allah:Ey Adem ile Havva ben size bu ağacı yasaklamadım mı,şeytan size apaçık bir düşman demedim mi? Adem ile Havva:Rabbimiz bizi bağışla,biz kendimize zulmettik,eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan biz kaybedenlerden oluruz.Bu arada bu şeytan nasıl girmiş cennete ya. Allah:Arka kapıdan ben aldım içeri.Cehenneme insanlarla dolduracağıma dair bir söz çıktı benden.Şeytan sizi kandırsın,ben de sizi yeryüzüne süreyim ki,sözüm yerine gelebilsin değil mi ama.Şeytanın sizi kandıracağını ve sizi yeryüzüne süreceğimi de zaten biliyordum.Birbirinize düşman olarak inin yeryüzüne,orada sizin bir süreye kadar kalma ve geçinme vardır.Orada yaşayacaksınız,orada öleceksiniz,orada çıkarılacaksınız.Sizlere üreme,çoğalma içgüdüsü veriyorum.Cehennemim için insan yakıtı üreteceksiniz.Böylece benden çıkan söz yerine gelecek.İnsanların çoğu cehenneme atılacak.
 9. Buzul

  Ayetleri inkar etme saçmalığı

  Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: "Bunu sana kim söyledi?" dedi. Peygamber "Bilen, her şeyden haberi olan Allah bana söyledi." dedi. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka olursanız onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibrîl ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır. Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Tahrim 1,2,3,4,5 İman ederek Kuranın tüm içeriğine katılmak zorunda kalanlar ve ataları tarafından,atalar dini islama inanmaya ve islamı savunmaya programlanarak,kuranın tüm içeriğine katılmak zorunda bırakılmışlar büyük bir akıl tutulması içindedirler.Bunlardan sürekli şunu duyarsanız,Allahın ayetlerini inkar ediyorsunuz ey kafirler.Peki ayetleri inkar etmek ne demektir?Ayetler inkar edilebilir şeyler midirler?Ayetler Allahın varlığının kanıtları mıdırlar?Örnek olarak şu ayetler,Allahın varlığının kanıtı mıdırlar?Bunları benimseyip,savunmayan neyi inkar etmiştir?Ayet diyince İslamın Allahının varlığını kanıtlayan şeyler aklımıza gelir.Ama gelin görün ki,Kuran ayetleri İslamın Allahın varlığına kanıt oluşturmazlar,oluşturamazlar.Kuran ayetlerinden ancak ve ancak Allahın uydurulduğu sonucuna ulaşabilirsiniz.Öyleyse ne yapacaksın,Muhammede yani Allaha iman edecek ve ona atfedilen Kuranın tüm içeriğine katılacak,Kuran ayetlerini Allahın varlığının kanıtlarıymış gibi savunacaksın.Bu da demek oluyor ki,Kuranda bir yanlış,çelişki olsa,dinden çıkmamak için yanlışa yanlış,çelişkiye çelişki diyemeyeceksin.Öyleyse şunu diyebiliriz.İman etmek kafirliğe neden olur.
 10. Buzul

  Teistlerin bir savunusuna eleştiriniz ne olurdu?

  İnsan, yediğine bir baksın! Yağmurlar yağdırdık, Sonra toprağı göz göz yardık, Bu suretle orada ekinler bitirdik, Üzümler ,yoncalar , Zeytinlikler, hurmalıklar , İri ve sık ağaçlı bahçeler, Meyveler ve çayırlar bitirdik. Sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak için.Abese suresi 24,25,26,27,28,29,30,31,32 Etiyopyalıların büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Hayvanlar bazen bütün ailenin hayatta kalmasını sağlayabiliyor. Afar bölgesinden bir çiftçi, 'Son yağmur damlasını Ramazan ayında gördüm. O zamandan beri hiç yağmur yağmadı. Su yok, ot yok, hayvanlarımız ölüyor' diye konuşuyor. Ramazan ayı geçen yıl temmuz ayındaydı. 1984'de 1 milyon kişi ölmüştü Kuraklık ve açlık 1984 yılını hatırlatıyor: O dönemde Etiyopya'da bir milyona yakın insan yetersiz beslenmeden ölmüştü. Şimdi ülke yeni bir açlık kriziyle karşı karşıya. Özellikle çocuklar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Etiyopya hükümetine göre şu an 400 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görüyor. Zimbabve'de de mahsul yetersiz. Başkent Harare'deki bu tarlada dolu dolu mısır koçanları yerine tek tük kurumuş mısır taneleri yetişiyor. Bunun en büyük nedeni Büyük Okyanus'un orta ve doğusunda, okyanus yüzeyinde oluşan olağan dışı ısınmalar olarak tanımlanan El Nino'nun yolaçtığı hava. Bu kez etkisini daha şiddetli gösterdi. Sonuç Zimbabve'deki gibi şiddetli bir kuraklık. El Nino dünyanın başka yerlerinde ise sel felaketlerine yol açabiliyor. Gücünün sonuna yaklaşan bu inek ayaklarının üzerinde bile duramıyor. Zimbabve'nin Masvingo kentindeki bu çiftçiler ineği hareket ettirmeye çalışıyor. 2015 yılında Zimbabve'de bir önceki yıla oranla yüzde 50 daha az yağmur yağdı. Tarlalar, tarım alanları tamamen kurumuş durumda. İlk önce ayetleri,sonra şu haberi okuyun.Kuranda geçen gerçekliği ve doğruluğu olmayan,bilimsellikten uzak cahilce söylemlerin doğanın gerçekliğinde nasıl patladığına,yerle bir olduğuna bir bakın.İnsanlar ve hayvanlar yararlansın diye,doğa olaylarını özel olarak yöneten,yağmur bulutları oluşturup,onların süren,yerden ekinler,bitkiler çıkarıyor ya bu Allah,bakın yağmur yağmadığı için susuzluktan ve besinsizlikten dolayı insanlar ve hayvanlar ölüyor.Ot çıkmıyor yerden ot,kuraklıktan dolayı.Neden yağmur yağdırmıyor da,yerden bitki çıkarmıyor bu Allah insanlar ve hayvanlar yararlansın diye.Neden mi?Çünkü Allah'ı sizler uydurdunuz,doğa olaylarını o oluşturuyor ve yönetiyor diyip,yağmurun yağmasını ona mal ettiniz.Ama doğa bilimsellikten uzak söylemlerinizi onaylamıyor,bunların gerçek ve doğru olmadığını söylüyor.
 11. Buzul

  Teistlerin bir savunusuna eleştiriniz ne olurdu?

  Görmedin mi ki, Allah bulutları sürer, sonra onları bir araya getirir, sonra onları üst üste yığın yapar. Böylece yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar indirir de onu dilediğine isabet ettirir ve dilediğinden de uzak tutar. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri götürecektir.Nur 43 Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler oluşsun diye.Nebe 14,15,16 O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları oluşturandır.Rad 12 Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz, Allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır.Hac 63 Etiyopyalıların büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Hayvanlar bazen bütün ailenin hayatta kalmasını sağlayabiliyor. Afar bölgesinden bir çiftçi, 'Son yağmur damlasını Ramazan ayında gördüm. O zamandan beri hiç yağmur yağmadı. Su yok, ot yok, hayvanlarımız ölüyor' diye konuşuyor. Ramazan ayı geçen yıl temmuz ayındaydı. 1984'de 1 milyon kişi ölmüştü Kuraklık ve açlık 1984 yılını hatırlatıyor: O dönemde Etiyopya'da bir milyona yakın insan yetersiz beslenmeden ölmüştü. Şimdi ülke yeni bir açlık kriziyle karşı karşıya. Özellikle çocuklar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Etiyopya hükümetine göre şu an 400 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görüyor. Zimbabve'de de mahsul yetersiz. Başkent Harare'deki bu tarlada dolu dolu mısır koçanları yerine tek tük kurumuş mısır taneleri yetişiyor. Bunun en büyük nedeni Büyük Okyanus'un orta ve doğusunda, okyanus yüzeyinde oluşan olağan dışı ısınmalar olarak tanımlanan El Nino'nun yolaçtığı hava. Bu kez etkisini daha şiddetli gösterdi. Sonuç Zimbabve'deki gibi şiddetli bir kuraklık. El Nino dünyanın başka yerlerinde ise sel felaketlerine yol açabiliyor. Gücünün sonuna yaklaşan bu inek ayaklarının üzerinde bile duramıyor. Zimbabve'nin Masvingo kentindeki bu çiftçiler ineği hareket ettirmeye çalışıyor. 2015 yılında Zimbabve'de bir önceki yıla oranla yüzde 50 daha az yağmur yağdı. Tarlalar, tarım alanları tamamen kurumuş durumda. https://www.dw.com/tr/afrikada-öldüren-kuraklık/a-19052206 Sen şu ayetlerde geçen hiçbir gerçekliği,doğruluğu olmayan,bilimsellikten uzak söylemleri gerçekmiş gibi savunursan,allah doğa olaylarını özel olarak yönetiyor,oluşturuyor,yağmur bulutlarını sürüyor,yağmur bulutlarından şarıl şarıl su indirip,yerden bağlar,bahçeler oluşsun bitki çıkartıyor dersen,sana şunu sorarlar neden yağmur yağmıyor da,susuzluktan dolayı kuraklık oluyor,ot bitmiyor,hayvanlar ve insanlar ölüyorlar diye.Gerçek ve doğru şu doğada din yok.Doğada senin uyduruk tanrılarının sözü geçmez,bir etkileri yok.Uydurduğunuz tanrılar doğadaki olayları özel olarak oluşturup,yönetmiyorlar. Ama sizin mantıksız söylemlerinizin penceresinden bakılacak olursa,Allah yağmur bulutları oluşturmuyor,yağmuru yağdırmıyor,kuraklığa ve ölümlere neden oluyor.Allah El ninoyu oluşturup şiddetli kuraklığa neden oluyor. İlk önce doğa olaylarını uydurduğun mitolojik tanrına mal edeceksin,doğa olaylarını onun özel olarak oluşturup,yönettiğini,yağmuru,karı,doluyu onun yağdırdığını söyleyeceksin.Hatta bu tanrın doğa olaylarının o kadar içinde olacak ki dolu tanelerini yönlendirip dilediğine isabet ettirecek.Yerden bitkiler çıksın diye,yağmur bulutlarını oluşturan, yağmuru o yağdıran o diyeceksin.Sonra oradan biri çıkıp,yağmur yağmadığı için kuraklık oluyor,yerden ot çıkmıyor,hayvanlar,insanlar ölüyor,insanlar yaşadıkları yerde en temel gereksinimlerini karşılayamıyorlar doğa koşullarından dolayı diyince de pişkin pişkin rabbim rızık vermiş,diğer insanlar paylaşmadığı için insanlar açlık,susuzluk çekiyorlar,ölüyorlar diyeceksin. İnsanlar paylaşsaydı ya diyip,uydurduğu mitolojik tanrının yalakalığını yapıp,ona toz kondurmayanlara bir soru daha,kuraklıktan etkilenen hayvanlarla suyu ve yiyeceği kim paylaşacak. Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Gathitu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkede koruma altındaki vahşi yaşam bölgelerinde 15 su aygırı ile 5 bufalo, su ve otlak bulamadıkları için öldü." dedi. Gathitu, şiddetli kuraklığın Lamu eyaletindeki Kenyatta Gölü'nü ve çevresindeki otlakları kurutması sonucu aç kalan 15 su aygırının öldüğünü söyledi. "Kendi yaşam alanlarında yiyecek ve su bulamayan vahşi hayvanlar aç kaldıkları için çevredeki köylere inmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde su bulabilmek için köye inen filler bir kadını öldürdü. Köylüleri vahşi yaşam alanlarına girmemeleri noktasında uyarıyoruz çünkü hayvanlar kendi alanlarındaki otlaklar tükendiğinde hayatta kalabilmek için yeni yaşam alanları arıyor ve köylere kadar inebiliyor." Kenya hükümeti, ülkenin 23 bölgesinde uzun süredir devam eden ve 3,7 milyondan fazla kişiyi etkileyen şiddetli kuraklık nedeniyle 10 Şubat'ta "ulusal afet" ilan etmişti. https://www.gundemkibris.com/dunya/kenyada-vahsi-yasam-kuraklik-tehdidi-altinda-h203307.html Kenya, Somali, Uganda, Etiyopya ve Cibuti, son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Kuraklık yüzünden yüzbinlerce kişi açlığın pençesinde, yüzbinlerce hayvan telef oldu. https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-60-yilin-en-kurak-gunleri,sZmSu1nlh0Os_kbQZdKR8w
 12. Buzul

  Bu ayet-i yorumlayalım.

  Yerde olanların hepsi insanlar için yaratılmıştır.Dinozorlar,kediler,aslanlar,kaplanlar,tüm kuş türleri,uçamayan papağan kakapo,penguenler,balinalar,timsahlar,yılanlar,sincaplar,taş,toprak,bitki,yerde ne varsa işte.Yerde olanların yaratılmasından sonra da üzerimize yedi kat gök bina edilmiştir.Göklere de güneş,ay ve yıldızlar yapılarak yerleştirilmiştir.Kuranın bu anlatımına baktığımızda,bilimsel gerçeklerle uyumlu olduğunu görmekteyiz.
 13. Buzul

  Teistlerin bir savunusuna eleştiriniz ne olurdu?

  Evet.Araştırdım.Yalanmış.Bize oyun oynamışlar.Yıldırım düşmemiş,yıldız düşmüş.O nedenle ölmüşler.Geyikler de şeytanmış.
 14. Buzul

  Teistlerin bir savunusuna eleştiriniz ne olurdu?

  Norveçde yıldırım düşüyor ve 393 ren geyiği ölüyor.Yıldırım oluşuyor ve geyiklerin üzerine düşüyor.Olan bu.Bu olay zincirinde bir tanrıya yer yok.Ancak akılsızlıklar doğa olaylarına bir tanrıyı yerleştirip,doğa olaylarını ona atfedip,bunu bir gerçek olarak sunar.Mitolojik masallarda uydurduğun tanrılara istediğini yaptırabilirsin,bunların mitolojik masallar olduğunu kabul etme,gerçek,doğru olduğunu kabul etmeme koşuluyla.Ama bu uydurduğun ya da başkası tarafından uydurulan mitolojik masalları gerçekmiş,doğruymuş gibi sunamaz,buna inanmayanlara da nefret kusamazsın.Siz müslümanların yaptığı tam olarak bu işte.
 15. Buzul

  Teistlerin bir savunusuna eleştiriniz ne olurdu?

  Doğada din yoktur.Doğada tanrılarınızın sözü geçmez,etkisi yoktur.Doğa olayları koşullara bağlıdır.Sizin için,su elde edin,besin elde edin diye doğa olaylarını özel olarak yönetip,yağmur,kar,dolu yağdıran bir tanrı yoktur.Gerçeklerden,bilimsellikten uzak,mantıksız söylemlerin yer aldığı kutsal betiklerinizde yazanların doğada herhangi bir karşılığı,gerçekliği de yoktur.
×