Jump to content

Beelzebub

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  419
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

1 Takipçi

Beelzebub Hakkında

 • Derece
  Advanced Member
 1. Erdoğan ile A.B.D neden karşı karşıya geldi ?

  Forumda yapılan en güzel yorumlardan birisi. İngilizler böyledir,biz islamı yok etsek bile bu bedbahtlar bize uzaydan ezan okuyacaklardır.
 2. Sara’nın gülüşü.

  Bence bu durum,Kuran’da ki ayeti yazan kişilerin Tevrat’taki bu tür öyküleri dinleyip aklında kaldığı kadarıyla anlatmasından kaynaklanıyor. Kuran’da ki bu tür Tevrat hikayelerinin,yüzeysel,neden sonuç ilişkisi kopuk,anlaşılmaz olmasının nedeni bu. Tevrat çok daha akıcı ve anlaşılır yazılmış. Kuran’da ki anlatıma göre:Sara,melekler biz sizin için gelmedik deyince niye gülsün ki?Mantık bağı kopmuş burada.. Tevrat’ta ki hikaye mantıklı,90-100 yaşına gelmişim,nasıl doğururum diyor ve bu absürt duruma gülmeye başlıyor.
 3. Sara’nın gülüşü.

  “Kuran 11:(69-72)Andolsun ki, İbrahim'e de elçilerimiz (melekler) müjde ile geldiler ve "selâm" dediler, o da "selâm" dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat onların o buzağıya el sürmediklerini görünce, tuhafına gitti ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar da "Korkma, biz Lut'un kavmine gönderildik." dediler.İbrahim'in karısı ayakta duruyordu bunun üzerine yüzü güldü. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Ya'kub'u müjdeledik.” Kurandaki bu hikaye ve olayların oluş sırasına göre açıklayacak olursam, ismi belirtilmeyen ama Sara olduğu tahmin edilen kişi,Melekler korkmayın,biz Lut kavmine gönderildik deyince korkusu geçiyor ve gülmeye başlıyor.Sonrasında oğulla müjdeleniyor.. Ama hikayenin Tevrat versiyonu daha farklı.. “Genesis 18:11-15: İbrahimle Sara kocamışlardı, yaşları hayli ileriydi. Sara âdetten kesilmişti.İçin için gülerek, Bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim?diye düşündü,Üstelik efendim de yaşlı.RAB İbrahime sordu: Sara niçin, Bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım?diyerek güldü?RAB için olanaksız bir şey var mı? Belirlenen vakitte, gelecek yıl bu zaman yanına döndüğümde Saranın bir oğlu olacak.Sara korktu, Gülmedim diyerek yalan söyledi. RAB, Hayır, güldün dedi.” Tevrat’a göre de Sara,oğulla müjdelendikten sonra gülmeye başlıyor,Koca karı oldum nasıl çocuğum olur diyor ve gülmekte de haklı duruyor. Siz olsaydınız hangi durumda gülerdiniz? Kuran da ki hikaye de “Sara’nın gülüşü” yanlış yere sokuşturulmuş gibi duruyor..
 4. Kur'an Hilafetten Neden Bahsetmez?

  Kuran anonim bir kitaptır.Dolayısıyla islam da bir din değildir, İslam,Arap politikasıdır. İslam denen politikayı Abbasiler döneminde yazılan hadis kitapları netleştirmiştir,hadisler öncesinde islam denen bir dini ,tarih kayıtları yazmamaktadır. Hadis kitaplarında yazan hemen hemen herşeyin kurgu olduğunu söyleyebiliriz.
 5. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Araf 26’ya bakalım.. Arapça okunuşu şöyle.. Yâ benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvârî sev’âtikum ve rîşâ(rîşâen) ve libâsut takvâ zâlike hayr(hayrun), zâlike min âyâtillâhi leallehum yezzekkerûn(yezzekkerûne). “Rişa” kelimesine dikkat edelim.. Rişa ne? islami tefsirciler bunu “takva elbisesi” diye çeviriyorlar..Bu kelimeye hadis kaynaklarından alıntı yaparak kasıtlı olarak yanlış anlam yüklüyorlar. http://www.kuranmeali.org/7/araf_suresi/26.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx Rişa’nın gerçek anlamı kuş tüyüdür..Bu ayette,gerçekte Allah ademoğulların ayıp yerlerini örttü,soğuktan korumak için kuş tüyünden elbiseler verdi diye anlatılır. Kuş tüyünü google’da arapçaya çevirelim,karşımıza “rishat” kelimesi çıkar.. Rişa,takva değildir..Bildiğimiz kuş tüyüdür.
 6. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Kuran’da bahsedilen Zülkarneyn, efsanevi pagan,İskender olan zat değil.. Kurandaki bu zat,Bizans imparatoru Heraclius’un ta kendisi.. Heraclius’un Pers zaferi ile 630 yılında sıkı bir Bizans ve Hristiyan propagandası başlıyor,Suriye’li Hristiyanlarca aslında Heraclius’a ithafen düzenlemiş, İskender efsaneleri uyduruluyor.Bu yeni iskenderimiz tam bir mümin hristiyan,peygamber vs olarak betimleniyor. Kuran’a da,bu propaganda amaçlı uydurulmuş hristiyanik textlerden geçiriliyor. Daha ayrıntılı bilgi için Gabriel Said Reynolds’un “The quran in it’s Historical Context” adlı kitabına bakabilirsin. Şu arkadaşta Türkçe özet geçmiş. http://yavuztellioglu.blogspot.com.tr/2017/05/the-alexander-legend-in-quran.html?m=1
 7. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Kehf 94: Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?” Kim bu Zülkarneyn? Pagan Aleksandr’mı? Kuran’da bir paganın ne işi var? Yoksa başka birinden mi sözediliyor? Yine kafanız karıştı değil mi?
 8. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Ruqud (uyurlar) kelimesinin raqim şeklinde yanlış kopyalandığı iddiası da var.. http://www.jstor.org/stable/603753?origin=crossref
 9. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Decius,249-251 yılları arasında hükümdarlık yapıyor, Masaldaki kişilerin uyandığı zaman ise imparator Thedosious dönemi..Thedosious ise 408-450 yılları arası hükümdarlık yapıyor.Maksimum 200 yıl uyumuş olmaları gerekirken kuran da bu süre 309 yıl olarak geçiyor..
 10. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Biraz açarmısın?
 11. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Değil, Kehf suresi 9.ayeti inceleyelim.. Arapça okunuşu şöyle.. Em hasibte enne ashâbel kehfi ver “rakîmi” kânû min âyâtinâ acabâ(acaben). “Rakimi” ,kelimesine dikkat edelim.İslami kuran tefsircileri “rakim” kelimesinde fikir birliğinde değildirler.. Rakim nedir? Bu ayetin çevirisini okuduğunuzda kafanız karışır,rakim kelimesinin anlamı hakkında her kafadan bir ses çıkmaktadır. http://www.kuranmeali.org/18/kehf_suresi/9.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx Kitap ehli mi?yazılı anıt mı?levha mı?kaya mı?sayı mı?,bina mı?köy ismi mi?,dağ ismi mi,hatta köpek ismi mi? Ne olduğu belli değil,kimse bilemiyor..
 12. Eğlenceli etimoloji

  Tipik troll başlıkları.. Mide bulandırıcı,hiçbir boka yaramayan,araştırma ve sorgulama içermeyen,facebook islamcı sayfalarından hallice konular.. Zeka ve incelik sıfır!
 13. Kuran’da pagan peygamberin ne işi var?

  Öncelikle şu 3 ayeti inceleyelim.. Araf 175. Ayet: Onlara, şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz ayetlerden sıyrılarak azgınlıklardan olan kişinin olayını anlat. Araf 176. Ayet: Dileseydik, onu ayetlerimizle üstün kılardık; fakat o, dünyaya meyletti ve hevesine uydu. Durumu, üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hali böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler. Araf 177.Ayet: Ayetlerimizi yalan sayan, kendine zulmeden millet ne kötü bir misaldir! Bu ayetlerde Allah’tan vahiy alan ama kötü niyetli bir kişiden bahsediliyor (bu nasıl oluyorsa?) Kim bu peygamber peki? Tabi müslümler bu ayetlere kafayı takıp kim olduğu hakkında fikir birliğine varmışlar.. Bahsedilen kişi Balaam adlı yahudi peygamberi..evet..Tevrat’ta adı geçen ve rüşvet alan ve İsrail’leri zinaya sürükleyen bir peygamber.. http://www.kutsal-kitap.org/Balam’ın-Yolu.htm Ama biraz daha araştırırsak Balaam’ın aslında pagan bir peygamber olduğunu ve bu kişinin Tevrat’a değiştirilerek adapte edildiğini ve kurana da,Tevrat’taki haliyle kopyalandığını görüyoruz. Gelelim işin aslına.. 1967’de Ürdün’de yapılan kazı çalışmalarında,Balaam hakkında önemli yazılar elde edildi..Balaam aslında pagan kahramandı,evet,Balaam aslında bir pagandı.. M.Ö 8.yüzyıla ait bu kayıtlarda şu ifadeler var ve Balaam’ın aslında bir pagan hikayesi olduğunu görüyoruz..Bu yazılarda geçen Pagan tanrısı “ El” ve Balaam ilişkisine dikkat edin.. Yazılar şunlar.. “The Theophany (lines 1–4) The gods came to him at night, And he beheld a vision in accordance with El’s utterance.4 They said to Balaam, son of Beor: “So will it be done, with naught surviving, No one has seen [the likes of] what you have heard!” Balaam Reports his Vision to his Intimates (lines 4–7) Balaam arose on the morrow; He summoned the heads of the assembly unto him, And for two days he fasted, and wept bitterly. Then his intimates entered into his presence, And they said to Balaam, son of Beor: “Why do you fast, And why do you weep?” Then he said to them: “Be seated, and I will relate to you what the Shaddai-gods have planned,” Bu pagan yazıtları’nda gördüğümüz gibi Balaam, Beor’un oğlu.. https://theosophical.wordpress.com/2011/08/09/biblical-archaeology-11-deir-alla-inscription-balaam-inscription/ Tevrat’a bakarsak o ‘da Balaam’ın Beor’un oğlu olduğunu söylüyor.. Petrus 2:15-16:"Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. Balam, işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek, insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu." Pagan hikayelerinden,Tevrat’a oradan da kurana,denklem bu kadar basit..
 14. Damascus'lu John

  John, kitabında, kuran adlı "tek parça" bir kitaptan hiç bahsetmiyor.Sadece Maide,Bakara,Nisa ve Tanrı'nın dişi devesi denen text'lere ayrı ayrı eleştiri getiriyor. Bu şu açıdan önemli:Kuran,John zamanında daha derlenmemiş,..ortada bir takım textlerin olduğu belli ama tek bir kitapta toplanmadığı da belli.. Ayrıca,"Tanrı'nın dişi devesi" denen ,şu an Kuran'da yer almayan bir ayrı bir sureden de bahsediyor.Bu sure muhtemelen John sonrası dönemde Kuran'ın diğer surelerine eklenmiş..
 15. Damascus'lu John

  O dönemlerde, islamın henüz ana hatlarıyla oturmamış bir taslak halinde olduğu tartışılmaz..Muhtemelen, John zamanında filizleniyor.
×