Beelzebub

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  375
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

Beelzebub Hakkında

 • Derece
  Advanced Member
 1. Deri,belirli işlemlerden geçirilip içindeki organik materyaller temizleniyor ve dayanıklı parşömen haline getiriliyor. https://en.m.0wikipedia.org/wiki/Parchment
 2. Birmingham kuranında aynı soruyla karşılaşıyoruz, Soru şu.. Radyoaktif karbon testi ile parşömen yani derinin tarihi, daha doğrusu kuzu ya da keçinin ne zaman yaşadığını öğreniyoruz,ama üzerindeki mürekkebin tarihi ne? Yani ne zaman yazıldı? Bunu bilemiyoruz.
 3. Muaviye dönemine ait islam ve Muhammed'e dair bulunmuş hiçbir somut belge yok,Sadece aşağıdaki sikke var.. Muaviye ,Suriye Arap kilisesine bağlı bir hristiyandı. Mesela bahsettiğim şu sikkeye bakalım..Ön yüzde muaviye resmedilmişken,arka yüzde haç işaretleri var ve her şeyi açıklıyor..
 4. Muhammed'in yaşadığına dair ölümünden 150-200 sene sonra yazılan hadis kitapları dışında hiçbir kanıt yok. Hadis kitapları da sözel aktarıma göre yazılmış,o çağda sözel aktarımla bu kadar ayrıntılı bilgiler verilemez..Bu çağda da verilemez..Daha doğrusu hiç verilemez.
 5. Muhammed diye bir kişi var olmamıştır.. Bu ayetler Muhammed'in yaşadığına delil olarak uydurulmuştur..
 6. Ayrıca bakara suresinde geçen hristiyan,yahudi ve sabiiler cennete gidebilir görüşü diğer kuran içerikleriyle çelişki sergiliyor..Bakara suresinin, değişik bir dini anlayıştan kurana adapte edildiğini anlayabiliyoruz
 7. Burada sözün geçen rahibin okuduğu zaman ki kuran text'inde muhtemelen bakara suresi yok.. Bakara suresi muhtemelen sonradan kurana dahil edilmiş. Bakara suresi de genel olarak Kuran'ın içeriğine ters bir yapıda..Örneğin bakara suresinde geçen "Dinde zorlama yoktur" görüşü diğer kuran içerikleriyle çelişiyor. Bakara,hristojudaik kökenli bir text olabilir.
 8. Kehf 22: Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Diğer bazıları da "Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir " diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (kimileri de:) "Onlar, yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir." Onları ancak pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma! Aynen öyle..Bu ayetten hangi evrensel sonucu çıkaracağız?Bu ayetin amacı nedir? Rabbimiz gerçek sayıyı biliyorsa neden söylemiyor?Yoksa o da mı bilmiyor?Uğruna kosmosu yarattığı,Muhammed Mustafa'dan gerçekleri niye saklıyor? 3-5-7 diye sayıp en sonunda doğrusunu rabbim bilir diye ayet mi olur?Ayrıca gerçek sayının kaç olduğunu bilmenin bize ne faydası var?Diyelim ki gerçekte 10 kişiler,bunu öğrendik,bunun bize hayatta katacağı pozitif katkılar ne olabilir?
 9. Kuran'a göre Musa'da,İsa'nın dayısı oluyor..Herifler bildiğin dalga geçmişler..
 10. Ortaçağ'da kral-tanrı modeli geçerliydi.Yapılan fetih,gasp ve yağmalara ilahi neden öne sürülür ,kral'da din adamlarının desteğiyle yarı ilahi bir kimlik kazanır,halk'a da cennet,ganimet,cariye,köle vaadedilir ,tezgah böyle işlerdi. Din,o çağlarda devletin devamlılığını,toplumun bir arada tutunmasını,daha kolay manipüle edilmesini sağlardı.En temel taş din idi.. Emeviler,yağmacı ve çapulcu bir devletti ve en önemlisi, dönemlerinde islam diye bir din yoktu.Emeviler ilk önce,Bizans kilisesine rakip olabilmek için tek tanrı görüşüne sahip Suriye Arap hristiyanlığını benimsediler lakin bunun fetih ve yağmalarına yeterli imkanı vermediğini düşünmüş olacaklar ki Suriye Arap hristiyanlığında İsa'ya atfedilen mhmt sıfatını kişiselleştirip ,hadis kitaplarıyla Muhammed adlı miti uydurdular.Sonra da Kuranı tamamladılar.Tam bir Kuran'ın,hadis kitaplarından daha yeni tarihli olması en büyük argümanım.. Ayrıca şu hadis kitaplarına değinmek istiyorum,sadece sözel aktarıma dayanarak 150-200 sene önce ölmüş biri hakkında oldukça detaylı bilgiler verilmesi çok enteresandır. Yani,islam, Arap devleti tarafından fetih ve yağmalara bahane edilmek amacıyla oluşturulmuş politik bir dindir. Araplara peygamber gönderilmesi,gönderdiği kitabın Arapça olması,Arap devletinin yağmacılığına evrensel bir haklılık zemininde dayanak sunmaktadır. Niye sanal ve geçmiş tarihte yaşamış ve ölmüş bir peygamber ortaya konuldu? Böylelikle insanların peygamberi sorgulama ihtimali ortadan kaldırılmış olacaktır.İsa ölüleri diriltiyordu,Muhammed ayı yardı,Musa denizi böldü de salla gitsin..Zaten ortada yoklar..Gelsin bizim ölümüzü de diriltsin,denizi bölsün,ayı tekrar yarsın ihtimali ortadan kalktı..nasıl böyle bir şey olur diye sesini yükselteni de kes gitsin..O dönemde eleştirel bir kültür de,insan hakları da yok..Her şey müsait.. Ha kral niye peygamberliğini ilan etmedi,çünkü o da bir insan,peygamberliğin safsata olduğunu biliyor..Savaşa gönderdiği insanlar, madem Allah yanında bize ne ihtiyacın var demezler mi?Elbette bunlar düşünülmüştür..
 11. Muhammed'in yaşadığına dair tek kanıt hadis kitaplarıdır..Onların da ne şartlarda,kimlerin elinde yazıldığını çok iyi biliyoruz. Muhammed diye birisi varolmadı.. Bu net..
 12. Muhammed,Suriye Arap hristiyanlarıın İsa'ya hitap biçimidir.. Kuran veya islam , sağ'da ,sol'da toplanan saçma judeochristiyanik text'ler,kendine muhammed diyen sapkın bir arap peygamber( bu Emevi halifeleri olabilir,muhtemelen de o) ve Arap paganizminin birleştirilip ortaya din diye sunulmasıdır.. Bu saçmalık nasıl yayıldı?Tabi ki içerdiği şiddetten dolayı..!
 13. Suriye Arap hristiyanlığı, monofizit bir iddiaya sahiptir,üçlü kutsamayı reddeder.İznik konsili (M.S 325) sonrası sapkın bir mezhep oldukları iddia edilmiş ve dışlanmışlardır. Suriye Arap hristiyanları, İsa'ya "MHMD" sıfatı ile seslenmektedir. MHMD,seçilmiş,övülmüş anlamına gelir.. MHMD sıfatı, İsa'nın nuru anlamına da gelmektedir.(Aramice) MHMD kısacası ,Hristolojik bir sıfattır. Bunla ilgili Bizans -Arap orijinli sikkeler mevcuttur.. Yukarıdaki sikkede M harfi,MHMD'yi simgeler, Gelelim konumuza .. MHMD'nin yani seçilmiş ve övülmüş olarak nitelenen hristolojik sıfatın ,emevi çevrimiyle Muhammed'e, ilk defa 700'lü yıllarda Emevi hanedanı Abdel Malik bin Marvan döneminde basılan sikkeler ve Sina dağındaki kaya yazıtlarından ulaşıyoruz. Örneğin şu sikke.. Bastırdığı sikkenin arka yüzündeki basamaklı haç işaretine dikkat edelim.. Abdel Malik'in hala Arap hristiyan teolojisi etkisinde olduğunu söyleyebiliriz.. Bu Sina dağındaki yazıtlarda da rastlanıyor..yazıtlardaki kayıt şu.. Türkçe çevirileri şöyle.. Lütufkar ve mehametli Tanrının adıyla (Seven ve sevilen Tanrının adıyla). Tanrıdan başka Tanrı yoktur. Onun ortağı yoktur. (Sure 64:1) Kudret ona. Övgü ona. (Sure 57:2) O verir yaşamı (o diriltir yaşama) ve öldürür. O her şeye gücü yetendir.Övülmesi gerken (Övülesi) Tanrının hizmetcisi ve onun elçisidir. (Sure 33:56) Tanrı ve melekleri peygambere rahmet diliyorlar. Siz inananlar; ona rahmet ve sağlık/refah dileyin Tanrı onu kutsasın, ona sağlık/refah ve Tanrıdan merhamet (veya sevgi). (Sure 4.171) Yazı sahipleri! Kararınızda yanlış olmayın va Tanrı hakkında sadece doğruyu söyleyin. Çünkü İsa Mesih, Meyemin oğlu, Tanrının elçisidir ve onun Meryeme yerleştirdiği sözüdür ve kendisinden bir ruhtur. Tanrıya ve elçisine inanın ve “üç” demeyin, (Bunu) bırakın! (Sizin için) iyidir. Çünkü Tanrı birdir –övgüler ona-, nasıl çocuk sahibi olsun ki. Gökteki ve yerdeki (her şey) onundur. Şahit olarak (sadece) Tanrı yeter. (Sure 4:172) Mesih Tanrı hizmetcisi olmaktan gocunmayacaktır, (Tanrıya) yakın olan melekler de. Kim ama, ona hizmette gocunursa ve kendini üstün görürse, Onları (bir gün) yanına çağıracaktır. Rab, elçini, Meryem oğlu İsa’yı kutsa. (Sure 19:33-36) Doğduğu günde, öldüğü günde, tekrar dirileceği günde sağlık/refah ona. Üzerine tartıştığınız Meryem oğlu İsa böyeledir, gerçeğin sözüdür. Tanrıya evlatlık edinmek yakışmaz -övgüler ona-. Bir şeye karar verirse, ol demesi yeterlidir. O olur. (Sure 43:64) Tanrı benim rabbimdir ve sizin rabbinizdir, o halde ona hizmet edin, bu doğru bir çizgidir. (Sure 3:18) Tanrı, kendisinden başka Tanrı olmadığını ihtar etti, melekler ve yazı alimleri gerçeği (gerçek gereği) pekiştirdiler: Ondan,kudretliden ve uludan başka Tanrı yoktur. (Sure 3:19) Tanrı katında doğru olan, (yazıyı) kabul etmektir (yazıyla örtüşmektir) (yazı anlayışı anlamında). Çünkü kendilerine yazı verilenler, verilen bilgiden sonra, birbirleriyle tartışdıkları için çelişkiye düştüler. Kim ama Tanrının yazı işaretlerini (yazıdaki kelimeleri) inkar ederse,Tanrı (ona) tez elden hesap soracaktır. Bu yazıtlarda Muhammed bir sıfat olarak kullanılıyor,Asıl atıflar,İsa ve Meryem'e ..Arap hristiyan teolojisi(monofizitçiliğe vurgu hakim).. Abdel malik'in burada Bizans kilisesine rakip olabilmek için monofizit Arap teolojisini sahiplendiği bir gerçek.. Abdel Malik güçlü bir Arap hanedanıydı,Arapları bir araya toplamaya çalıştı..En güçlü rakibi Bizanslılar'dı.Bizanslılarla rekabet edebilmek için onlara aykırı bir Hristiyan -Arap mezhebini kullanmaya çalıştı..Yağma ve talan ettiği kabilelerden elde ettiği parşömenleri değiştirip üzerlerinde oynamalar yapıp yeni bir dinin temellerini attı. (bkz:Sanaa kuranı) Kendisi Mekke doğumluydu,Medine'yi feth etti.. Mekke onun zamanına kadar bilinmezken onunla birlikte bilinir oldu.. Arapçaya önem verdi.. Politikaları için dini kullanmaya çok özen gösterdi. Sonrasında Abdel Malik'in attığı temeller 150-200 yıl sonrası mitleştirildi..Abdel Malik ve mhmd sıfatı Muhammed adı altında siyer ve hadis kitapları altında kişileştirilerek efsaneleştirildi.. https://futiledemocracy.wordpress.com/2013/08/08/the-search-for-muhammad-abd-al-malik-ibn-marwan/
 14. Özellikle müslüman olup cin gibi hareket edip,üniversite sınavı,KPSS sorularını çalan insanlar yanıbaşımızda otlarken görünmez cinler aramak embesilliktir.. Doğru ifade şu.. Cin yoktur,Cin gibi insanlar vardır.. Bu cin gibi insanlar genellikle müslümanlardan çıkar( bkz:fetö)..
 15. Nedenini bilmediğin veya çaresiz durumlara doğaüstü anlamlar yüklemek veya doğa üstü güçlerden çare ummak ,özellikle çöl sıcağınında etkisiyle insani bir durum olabilir.İnsan beyni böyle şizofrenik hislere kolay kapılır. Hele ki saf cehaletin,çaresizliğin hüküm sürdüğü ortaçağ çöllerinde yaşıyorsanız.. For example, Felç geçirmek, bugün sadece ilaçları düzensiz kullanma veya dengesiz diyet,sonucunda kontrolsüz tansiyona bağlanırken,ortaçağ çöllerinde cinlere bağlanıyordu. Felç geçirene cin çarptı diyen varmı artık? Nedeni biliyoruz,çareyi de biliyoruz. Bak cin filan kalmadı ortada..Adam ilacını kullanmamış,tuzu kısıtlamamış,felç olmuş..Cin nereye gitti?O hiç var olmadı ki..!