Jump to content

haci

IPBA Mod
 • İçerik sayısı

  33.995
 • Katılım

 • Son ziyaret

haci kullanıcısının paylaşımları

 1. haci

  Sizce nasıl özgür olunur?

  İnsanlarla ilgili her özelliği açıklamaya çalışırken insanın sosyal bir hayvan olduğu gerçeğini ihmal etmemeliyiz. Sosyal olmak ne demek? Toplumun insana hemen her olguyu dikte etmesi demek. Özgürlüğü ve diğer insansal olguları insanın bu özelliğini dikkate alarak tanımlamak zorundayız.
 2. haci

  Sizce nasıl özgür olunur?

  Aslında link vermesem de farketmez. Çünkü Freud'un bütün teorileri, görüşleri, düşünceleri günümüzde reddedilmişlerdir. Cinsellikle ilgili olanları ayrıca çok, ama çok, saçmadır. Freud kendi teorilerine inananarak ölmüştür. Hemen her konuda yanlış olduğunu öğrenememiştir. Freud fiktif romanlar yazmıştır. İyi bir yazardır.
 3. haci

  Sizce nasıl özgür olunur?

  Link veremem. Çoğ uğraşmam gerekir. Yıllar önce Freud'u birkaç kere tartışmıştık. Freud bilimsel olduğu iddiaları ile bilime ihanet eden ve hemen bütün iddiaları reddedilmiş bir hayalperesttir.
 4. haci

  Sizce nasıl özgür olunur?

  Freud dünyanın en zırva düşünenlerinden biridir. Bunu forumda birçok kereler dile getirmişimdir.
 5. haci

  İlginç Fizik Soruları

  Ayın dünyanın kendi etrafında olan dönüşüne etkisi vardır ama bu etki çok azdır. Bu etkinin her yüz yılda bir iki milisaniye olduğu hesaplanmıştır. Yani aydan dolayı dünyanın kendi etrafında dönüşü her yüzyılda iki milisaniye uzar.
 6. haci

  İlginç Fizik Soruları

  Sevgili DMA: Normalde dünya ay ile birlikte güneşten uzaklaşırken, ay dünyadan uzaklaşır. Bunlar birkaç cm'lik düzensizlikler. Ayın etkisini ortadan kaldırırsak dünya biraz daha hızlı dönmeye başlar. Çünkü ayın dünyayı yavaşlatıcı olan etkisi ortadan kalkmıştır. Dünya hızlı dönünce günler kısalır. Senin hesapladığın süre olan 1,3 saniye son derece büyük bir sayı.. Kabul edilemez. Balerina etkisi son derece azdır. Dünyanın ayın hareketlerine olan etkisi çok daha barizdir ve o nedenden (gravitational friction) ay yalnız bir yüzünü dünyaya gösterir.
 7. haci

  Gecemiz gündüz olursa...

  Gündüz-gece ritmi bozulmuyor. Önemli olan 7-9 saat uyumak.
 8. haci

  İlginç Fizik Soruları

  Bir ip ucu verelim... Ay'ı da hesaba katacağız.... Cevap sanıldığından daha karmaşıktır. Ben kısaca cevap vereyim... Kütleçekim sürtünmesinin azalmasından dolayı günler ve geceler hafifçe kısalır. Dünya kendi etrafında biraz daha hızlı döner. Ama bu kendini gecelerin kısalması şeklinde mi belirtir yoksa gündüzlerin uzaması şeklinde mi belirtir? Belki ikisi de kısalır ve dünya kendi etrafında daha hızlı dönmeye başlar.
 9. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Şeytanla ne alakası var. Şeytanı kabul eden onun suç ortağı sapık Allah'ı da kabul ediyor demektir. Bunlar mitolojik figürler. Onlara ancak muhakeme yeteneği olmayan, sorgulamayan ve düşünmek istemeyenler inanırlar.
 10. Zaten sıkıştırma kaybetme anlamında kullanılıyor. Kayıpsız sıkıştırma entropisi yüksek ve anlamsız bir kavram.
 11. Aşağıda sıkıştırmaya da değinen bana ait bir yazıyı bulacaksınız. Bayşapka ve Anibal'in değindiği kayıpsız sıkıştırma mümkündür. İNFORMASYON ENTROPİSİ-INFORMATION ENTROPY İnformasyon en sınırlı teknik anlamda, bir mesaj olarak yorumlanabilen bir dizi sembollerden oluşmuştur. İşaretler olarak kaydedilebildiği gibi, sinyaller olarak da yayılabilir. İnformasyon dinamik sistemlerin durumunu etkileyen herhangi bir olgudur. Kavram olarak informasyon iletilen bir mesaj veya ifadedir. Bu nedenden genel olarak informasyon için herhangi bir gerçek veya durumla ilgili iletilen veya alınan bilgi denebilir. İnformasyon öngörülemez ve bilinmezliğin çözümünde kullanılamaz. Bir olgunun belirsizliği onun olma olasılığı ile ölçülür ve onunla ters orantılıdır. Belirsizliği ne kadar çoksa, olma olasılığı o kadar azdır. Başka bir deyişle bir olgu ne kadar belirsizse onun bilinmezliğini çözmek içn o kadar çok informasyon gerekir. İnformasyonun miktarı bit ile ölçülür. Örneğin: Bir metal para ile yazı tura atarken informasyon: log2(2/1)=1 bit dir. İki metal para ile informasyon log2(4/1)=2 bit dir.. İnformasyon kavramı farklı koşullarda farklı anlamlar içerir. İnformasyon kavramı aşağıdaki nosyonlarla yakından ilgilidir. Komünikasyon, kontrol, bilgi, anlam, mental uyarılar, algılar ve entropi. Entropi öngörülemezlik veya informasyon miktarı ölçüsüdür. Bununla ne demek istediğimizi açıklamak için bir örnek verelim: Politik bir konuda halk oylaması yapmak istiyoruz. Bu oylamayı yapmadan sonucunu bilmek mümkün değildir. Zaten sonucunu bilmek için bir oylama yapıyoruz. Sonuç az çok tahmin edilse bile nisbeten öngörülemezdir. Oylamanın yapılması ve sonuç bize yeni informasyon kazandıracaktır. Bu durumda oylamanın entropisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Aynı oylamayı birinci oylamadan bir süre sonra ikinci defa yaptığımızı düşleyelim. Birinci oylamanın sonucu iyi bilindiğinden, ikinci oylamanın sonucunu daha iyi öngörmek mümkündür. Bu sonuç bize yeni informasyon vermez. İkinci oylamanın entropisi birinciye oranla küçüktür. Yazı tura atmayı inceleyelim. Para hilesizse yazı tura gelme olasılığı eşittir ve bu durumda entropi en yüksektir. Çünkü yazının mı yoksa turanın mı geleceğini öngörmek imkansızdır. Öngörme şansı yüzde 50'den fazla değildir. Bu yazı-turanın entropisi 1 bit olarak belirtilir. Çünkü yazı ve turanın gelmesi eşit olasılıktır. Sonucu ögrenmek 1 bit informasyona bedeldir. Hileli bir para ile yazı tura attığımızı düşleyelim. İki yüzü de tura olan bir parayı kullanırsak, sonucu öngörmek mümkün olacağı için bunun entropisi sıfırdır ve bundan yeni informasyon elde etmek mümkün değidir. Türkçe bir yazının entropisi oldukça düşüktür. Kelimelerin bazı harfleri olmasa bile hangilerinin olacağını öngörmek mümkündür. Her kelimede yer alan a, e, i gibi harfler z, v, gibi harflerden daha sık kullanıldıklarından hangilerinin geleceğini bilmek daha kolaydır. Bu durumda her harfde kabaca 1 bitlik bir entropi vardır diyebiliriz. Kelimeleri bazı harfleri atarak sıkıştırırsak ve kelimeler informasyon kaybetmezlerse, orijinal mesajı daha az harfle yazmış (ifade etmiş) oluruz. Bu da her harfin daha fazla informasyon içerdiği anlamına gelir. Çünkü aynı anlamı daha az harfle belirtebiliyoruz. Bunun entropisi daha yüksektir. Ama bu şekilde sıkıştırılan kelimelerden oluşan mesaj nisbeten daha az öngörülebilir. Çünkü daha kolay anlaşılmayı sağlayan fazlalıklar yoktur. Shannon'un teoriemine göre kabaca kelimeleri informasyon kaybetmeden sıkıştırma olgusu mesajları her bir mesaj başına ortalama 1 bit informasyondan daha fazla yapamaz. Mesajda ne kadar informasyon olduğunu bulmak için mesajın entropisini mesajın uzunluğu ile çarpmak gerekir. İnformasyon entropisi: İnformasyon entropisi informasyon teorisinden adapte edilen bir kavramdır. Bir olguda ne kadar informasyon olduğunu belirtir. Bir kural olarak bir olgu ne kadar belirsiz ve rastgele ise, o kadar çok informasyon içerir ve entropisi o kadar yüksektir. İnformasyon entropisi kavramı bir matematikçi olan Shannon tarafından yaratılmıştır. Uygulandığı alanlar arasında kayıpsız bilgi komprese etmek, kriptografi, biyoloji ve fizik de vardır. İnformasyon entropisini bir örnekle açıklayalım: Birisine önceden bildiği bir bilginin söylenmesi durumunda ona çok az informasyon iletilir. Daha önce bilinenlerin tekrarlanmasının bir anlamı yoktur. Bu informasyonun entropisi çok düşüktür diyebiliriz. Ama birisine önceden bilmediği veya çok az bildiği birşeyler söylenirse, ona çok miktarda informasyon iletiliyor demektir. Bu onlar için değerli bir informasyondur. Bu informasyonun entropisi yüksektir.
 12. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Buradaki bir sayı sıfatı değil. Başına geldiği kelimenin anlamına kuvvet veya kesinsizlik vermede ve daha birçok konuda kullanılır. Bir Türkçede anlamı en çok olan kelimelerden biridir.
 13. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Ateistlerin de kabul edeceği bir Tanrı modeli yoksa eğer, bilimsel bir Tanrı modeli yoktur. Çünkü ateistler için önemli olan bilimdir.
 14. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Sana kimsenin birşeyler kanıtlamasına gerek yok. Kimseden her hangi bir konuda kanıt isteyemezsin. Buna hakkın yok. Tek başına bu bile ahlaksızlık ve küstahlıktır. Sen kendini ne sanıyorsun?
 15. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Ateizmle de bağdaşan bir Tanrı modeli olamazsa bir Tanrı olamaz.
 16. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Sende ahlakın, şerefin ve namusun zırnıkı yok. Başkalarında onların olup olmadığını bilemezsin. Bu halinle sen Abdulmalik'in eline su dökemezsin.
 17. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Ağzımdaki baklayı çıkaracağım elbette. Sana ne oluyor? Çok heyecanlısın... Fizik kanunlarından ne anlıyorsun belli değil.
 18. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Adil olmayan bir Tanrı modeli neden olmasın?
 19. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Ateizmin etkili ve başarılı bir eğilim olabilmesi için kendine mantıklı bir Tanrı modeli oluşturmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Bu Tanrı modeli zamanla şimdi mevcut olan teistik Tanrı modelinin yerini alabilir. Din ve Tanrı modellerini birbirleri ile karıştırmayalım. Tehlikeli olan dinlerdir. Yok olması gereken de onlardır zaten. Tanrı kavramı yok olmayacaktır.
 20. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Model nerde? Ben model göremiyorum.
 21. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Ateizm neden teizmin karşıtı? Ortada bir Tanrı yok. Teizm var diyor ama gösteremiyor. Ateizm onun karşıtı gibi duruyor. Aslında ateizm olmayan bir şeye karşı gelen bir tez. Tanrı yoksa ateizm de olmamalı. Tanrı hala yok ama ateizm var. Bu durumda neden ateizmle bağdaşan bir Tanrı kavramı oluşturmayalım? Ateizmin böyle bir modele ihtiyacı var. Ateizm o model yerine teistlerin zırvalarına karşı tezler oluşturuyor. Bu da ateizmi yıpratıyor. Ateizmin ciddiye alınması için karşı olduğu teizmin Tanrı anlayışının kabul edilir türden bir inanç ve ortak payda olması gerekmez mi? Şimdiye kadar hiç teistlere ait mantıklı bir Tanrı modeli kavramı ile karşılaştınız mı? Ateizmi savunmak için onunla ilgili bir Tanrı modeli kavramına ihtiyaç olduğunu neden düşünmüyorsunuz?
 22. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Tanrı abüz edilmiş, edilen ve edilecek olan bir kavramdır.
 23. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Tanrı kavramı teistler tarafından o kadar çok abüz edilmiş ki, artık o kavramla değil bilimsel, az çok inanılır bir yargıya varmak bile, mümkün değil. Ateizmin teizmin karşıtı olmadığına yukarda değindik. Bu durumda ateistlerin de kabul edeceği bir Tanrı modelinden bahsetmek hiç de usa aykırı değil.
 24. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  Ateizm kesin-mutlak bir şekilde Tanrı yoktur diyor.... Ama bunu teistlerin iddialarına karşı diyor. İlginç olarak ateizm teistlerin iddialarına karşı ortaya çıkan bir tez değil. Her ikisinde ortak payda Tanrı değil. Çünkü teizmde Tanrı inancı varken ateizmde yok. Ateizmin bir anlamı olması için ateizmin de kabul edeceği bir Tanrı kavramının olması gerekiyor. Nedir o Tanrı kavramı?
 25. haci

  Ateistlerin de Kabul Edebileceği Bir Tanrı Modeli

  İnsan mantığını aşan çok şey var. Mevcut Tanrı modeli onlardan biri ama çok saçma.. Yeni bir Tanrı modelini o şekilde tasarımlamalıyız ki bize özgün ve mantıklı ve bilimsel bir Tanrı modeli oluştursun. Tam bilimsel olmasına da gerek yok. Çünkü günümüz bilimi bilimsel spekülasyonlara da dayanıyor.. Benim oluşturmak istediğim Tanrı modeli insan mantığı ile bağdaşmalı.
×
×
 • Yeni Oluştur...