Jump to content

Elitizm ve Elitist Olmak


Recommended Posts

Bu kavram bilim adamları ve düşünürler tarafından sıkça kullanılır. Kimisi bunun toplumu iyileştirmek için gerekli olduğunu kimisi de basit bir züppelik davranışı olduğunu bilir. Ancak elitist olmakla sosyete olmak ve bir cemiyete üye olmayı karıştırmamak gerekir. Elitizm düşünce ve yaşam olarak hep daha ilerisini savunan insanların oluşturduğu özellikle bilime ve felsefeye yakın insanların oluşturduğu bir gruptur. Bazı ülkelerde elitizm bir gelenektir. Bazı ülkelerde de Türkiye gibi basit, kendini toplumun üstünde gören ve kendini beğenmişler ve züppeler grubu olarak anılır. Bir çok düşünürümüz ve bilim adamımız bu şekilde suçlanabilmektedir. Bu konuda Celal Şengör'ün NTV'de Aykırı Sorular programında söyledikleri de elitizmi biraz tanımlıyor. Fikir vermesi açısından izleyebilirsiniz. 19:20'den sonra izlerseniz Elitizmle ilgili bir çerçeve çiziyor. Düzgün bir bilim adamı olmasından dolayı bu adamın düşünceleri önemlidir.

http://www.youtube.com/watch?v=T13ULZVhhLo&list=HL1364901821&feature=mh_lolz

Sizce Ateist veya Agnostik olmak ve toplumun sorunlarına tepeden bakarak çözüm bulmaya çalışmak ve elitist olmak nasıldır? Doğru mudur, yanlış mıdır? Toplumu toplumun içinde kalarak ve aykırı olmadan düzeltmeye çalışmak mümkün müdür? Ya da toplumun düzeltilmeye ihtiyacı var mı? Yoksa bu düşünür, bilim adamı ve sanatçılar neden sürekli toplumun deyimi ile züppe gibi davranıp toplumun var olduklarını iddia ettikleri sorunlarını dile getiriyorlar.

Ben bir elitist olduğumu düşünüyorum. Ancak elitist olurken de tam bir asosyal yani toplumu iten bir yapıya bürünmenin de yanlışlığını belirtmek gerekir. Her ne kadar tepeden bakmak olsa da hiçbir elitist sorunları hakkında endişe duyup çözüm üretmeye çalıştığı toplumu tümüyle reddedemez. Ederse zaten kendini reddetmiş olur. Bu ülke bir çok aydın ve elitistini yani seçkin insanını yurtdışına sürdü ya da idam ettirdi. Osmanlı'dan bugüne tüm aydın kesimimiz toplumu düzeltmek için çabaladılar. Bu bugün de devam ediyor ama bizim bu elitizm kavramına yaklaşımımız nasıl? Daha doğrusu elitizmi ne kadar biliyoruz? Yani Türkçesi ile Seçkincilik.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Elitist olma için önce elit olmak gerekir, elitlik belirli bir düşünceye dahil olmakla olmaz.

Senelerin çalışması ve bilgi birikimiyle olur. Kişi bir konuda elitken diğer bir konuda avam olabilir.

Şahsen elitliğe şu açıdan bakıyorum: Bir işin ve/veya mesleğin o işin elitleri tarafından yapılması,

Yani ne iş olsa yaparım abi değil de, benim yetişmem ilerlemem bu işte, ben o işi yapayımdır. Ki ülkemizde ne yazık ki çok es geçilen bir konudur.

Celal Hoca'nın bahsettiği elitlik bunu temel alan bir kavram. Önce elitleşmek sonra da işini yapmak demektir.

Onun şikayetçi olduğu nokta ise, elitin olması gerektiği yerde, elitin işinin avam tarafından yapılmasıdır...

Bir örnek vereyim:

Her hangi bir bölüm düşünelim

Universite tahsili açısından bakarsak, Lise mezunu üniversite için alakasızdır,

Lisans eğitimine başladığı anda beginner (başlangıç) seviyesi olur, mezun olduğunda o işi yapacak diploması olur, fikir sahibidr intermediate (vasat) seviyeye gelmiştir

Yüksek Lisansa başladığında upper intermediate (iyi-orta arası) olur, mezun olduğunda master (uzman, usta) diploması alır ki elitliğe bir adım daha yaklaşır,

Doktora'ya başladığında master (usta'dır), mezun olduğunda artık o bölüm ve kendi araştırma alanı için elit kabul edilebilir.

Doktara sonrasında doçentlik ve profesörlüğünü aldığında artık tescilli elittir...

Bu örneğe uymadan beleşten mezun olan çok adam var mevzu onlar değil.

Şimdi örnekten yola çıkacak olursak yukarıdaki adama, kendi alanında konuştuğu zaman züppe diyebilir misiniz?

NOT: ELİTLİK İLLA Kİ DOKTORA DİPLOMASI VD. DİR DEMEDİM. Kısa tanımı giriş paragrafımda...KONUSUNDA UZMAN ÖTESİ ELİTTİR.

Bunun dışında elit: zengin ve kültürlü (yani yine uzman ötesi kültür) insanlara denir, her zengin elit değildir...

Başkasında sadece farklı düşünen de elit değildir...

Tekrar edelim bileylenmemiş olursa seçkin olmaz...

tarihinde bellerophon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Elitist olma için önce elit olmak gerekir, elitlik belirli bir düşünceye dahil olmakla olmaz.

Senelerin çalışması ve bilgi birikimiyle olur. Kişi bir konuda elitken diğer bir konuda avam olabilir.

Şahsen elitliğe şu açıdan bakıyorum: Bir işin ve/veya mesleğin o işin elitleri tarafından yapılması,

Yani ne iş olsa yaparım abi değil de, benim yetişmem ilerlemem bu işte, ben o işi yapayımdır. Ki ülkemizde ne yazık ki çok es geçilen bir konudur.

Celal Hoca'nın bahsettiği elitlik bunu temel alan bir kavram. Önce elitleşmek sonra da işini yapmak demektir.

Onun şikayetçi olduğu nokta ise, elitin olması gerektiği yerde, elitin işinin avam tarafından yapılmasıdır...

Bir örnek vereyim:

Her hangi bir bölüm düşünelim

Universite tahsili açısından bakarsak, Lise mezunu üniversite için alakasızdır,

Lisans eğitimine başladığı anda beginner (başlangıç) seviyesi olur, mezun olduğunda o işi yapacak diploması olur, fikir sahibidr intermediate (vasat) seviyeye gelmiştir

Yüksek Lisansa başladığında upper intermediate (iyi-orta arası) olur, mezun olduğunda master (uzman, usta) diploması alır ki elitliğe bir adım daha yaklaşır,

Doktora'ya başladığında master (usta'dır), mezun olduğunda artık o bölüm ve kendi araştırma alanı için elit kabul edilebilir.

Doktara sonrasında doçentlik ve profesörlüğünü aldığında artık tescilli elittir...

Bu örneğe uymadan beleşten mezun olan çok adam var mevzu onlar değil.

Şimdi örnekten yola çıkacak olursak yukarıdaki adama, kendi alanında konuştuğu zaman züppe diyebilir misiniz?

NOT: ELİTLİK İLLA Kİ DOKTORA DİPLOMASI VD. DİR DEMEDİM. Kısa tanımı giriş paragrafımda...KONUSUNDA UZMAN ÖTESİ ELİTTİR.

Bunun dışında elit: zengin ve kültürlü (yani yine uzman ötesi kültür) insanlara denir, her zengin elit değildir...

Başkasında sadece farklı düşünen de elit değildir...

Tekrar edelim bileylenmemiş olursa seçkin olmaz...

Farklı düşünmek zaten elit olmak için ilk adım demektir. Doğrudan elit olmak için çalışmak gerekir. Celal hocanın da dediği gibi doğa ile konuşmak demektir. Kendi uzmanlığında konuşmak . Başka bir konuda avam olmak diye bir şey yoktur. İnsan aynı anda kaç alanda uzman olabilir ki zaten? Doktor olmuşsa ve işinin uzmanı ise elit olmaya başlamış demektir. Tarım yapacak insan bile işinin uzmanı olmalı ve doğayı okuyabilmelidir. Erozyon nedir, toprağın verimli kullanılması nedir hatta topraksız tarım nedir bilmelidir. Zaten elit olamadan uzman olamazsınız. Geleneksel yöntemler doğayı ve yaşamımızı tüketiyor. Zaten söylüyorum zengin olmak veya bir cemiyete üye olmak değildir elitizm.

İşte bu uzmanlıkları dile getiren insanlar düşman olarak görülüyor. Hem bir dinin değerlerini savunup hem de elit olunmaz. Çünkü inancın kendisi dünyanın geçici olduğunu iddia ediyor. Bu inanca göre de inançlı bir insan dünya için çabalamak ve kendini geliştirmekten uzak kalıyor. din ve medeniyet bir arada olamaz. Çünkü yaşadığı ve beslendiği dünyayı değersiz gören bir insan ona nasıl değer katabilir? Herşeyin kendisi için yaratıldığını sanan ve bilince gerek kalmadan ondan yararlanabileceğini sanan bir ahmak. Hem geleneksel anlamdan inancına el sürdürmeyip onu savunup aynı zamanda da onun bilime karşı olmadığını iddia ediyor. Kendileri ile çelişiyorlar.

Sorgulama bittiği andan itibaren tartışma bitmiş demektir. Sorgulanamaz şeylerim var diyen insanla tartışılmaz.

Elitist olmanın bu kadar zor olduğunu söylersen kimse elit olmaya uğraşmaz. Elitist olmak demek önce bir elitist gibi düşünmeye başlamak demektir ve kendini hangi alanda geliştireceğine karar vermektir. Bu illa ki bir bilim dalı olmak zorunda değil. Yani edebiyatçı ve yazar olarak da elitist olabilirsin. Dile getirdiğin düşünceler toplumun sorunlarına ve yanlışların yönelik olmalı. Hepsinden önce de kendi yanlışlarını düzeltme üzerine olmalı. Kendini düzetememiş birinin koca toplumu düzeltmesi de beklenemez.

Bir de geçim sıkıntısı insanların uzmanlaşıp elit olmasının önündeki en büyük engeldir. Çünkü ne iş olsa yaparım diyen adam kendini nasıl geliştirmek isteyebilir? Kendini geliştirmiş olduğu alanda işsiz kalırsam diye de düşünebilir. Öğretmen olmuş adam atanamamışsa benim gibi nasıl işinde uzmanlaşmayı düşünebilir? Uzmanlaştığı alanda işsiz kalmak varken o alanda neden uzmanlaşsın? Tarım Türkiye'de geleneksel yöntemlerle yapılıyor ama aynı zamanda Ziraat mühendisleri de işsiz kalıyor. Aslında tarım işinin elitisti olması gereken kişiler bu mühendisler ama olamıyorlar çünkü türkiyede modern tarım diye bir şey yok.

tarihinde Cuvcuv 2 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Başka konuda avam olunur. "Başka bir konuda avam olmak diye bir şey yoktur. İnsan aynı anda kaç alanda uzman olabilir ki zaten?" bu bile bunu anlatmaya yeter...

Farklı düşünmek elitlik değildir. Elitleştikten sonra farklı düşünmeye başlanılır çünkü ufku genişlemeden farklı düşünce meydana gelmez.

Ateist vd. olmak ile elit olunmaz, elit olduktan sonra bu seçim yapılabilir veya yapılmayabilir. Elitlik bir seçkinlikse ateizmle ve/veya dinsel tercihlerle işi yoktur.

Elitler sorun tartışan fakat (burası çok önemli) sonuçta çözümde üretip hayata nasıl geçirileceğini ortaya koyan ve/veya hayata geçiren insanlardır.

Yoksa toplum sorunları kahvehanelerde de tartışılmaktadır...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başka konuda avam olunur. "Başka bir konuda avam olmak diye bir şey yoktur. İnsan aynı anda kaç alanda uzman olabilir ki zaten?" bu bile bunu anlatmaya yeter...

Farklı düşünmek elitlik değildir. Elitleştikten sonra farklı düşünmeye başlanılır çünkü ufku genişlemeden farklı düşünce meydana gelmez.

Ateist vd. olmak ile elit olunmaz, elit olduktan sonra bu seçim yapılabilir veya yapılmayabilir. Elitlik bir seçkinlikse ateizmle ve/veya dinsel tercihlerle işi yoktur.

Elitler sorun tartışan fakat (burası çok önemli) sonuçta çözümde üretip hayata nasıl geçirileceğini ortaya koyan ve/veya hayata geçiren insanlardır.

Yoksa toplum sorunları kahvehanelerde de tartışılmaktadır...

Elitizm sorun tartışmak değildir. Sorunlara akılcı ve bilimsel çözümler sunmaktır. Zaten geleneksel ve sorunun kaynağı olan noktadan istediğin kadar tartış bir şey çözemezsin diyor Einstein amcamız. O yüzden herkesin uzman olmasını bekleyemezsin. Öğrenmeyi öğretmek diye bir tabir vardır. Toplum elitleri desteklemeli ve onlar gibi yaklaşabilmelidir. Onları korumalıdır. Züppelikle suçlayıp yurtdışı gitmeye zorlamamalıdır. Böyle dersen elitliği bir kesime ait yaparsın. Bu da toplumun sorunlarını nasıl çözebiliriz konusunda bizi başa götürür. Ne toplum düzelir ne de elitistlik anlaşılabilir.

O yüzden elit olmanın veya en azından elitistliği alalede bir farklı görünme çabası olarak algılama değiştirilemezse sorunlar düzelmez.

Elitist olmak için farklı düşünmeye başlamak gerekir. Tabi ki en başta bilime saygı duymak gerekir. Dünya sorunlarının çözümü bilimde ve akılcılıkta yani rasyonalizmde gizlidir. Ateist olmak tabi ki tek başına bir anlam ifade etmez ama düşünme biçimini değiştirdiği anlamına gelir. Bu yüzden elitistler genelde ateisttir. Buna mecburdur. Toplumun genelinin sorunların kaynağının temelde geleneksel alışkanlıklardan kaynaklandığını birilerinin onlara göstermesi gerekir.

İnsan belli bir uzmanlığa zaten ulaşmayı başarmışsa avamlıktan kurtulmuş demektir. Başka konuda avam olamaz artık. Dünyaya bakışı çoktan değişmiş demektir. Elitistlik dünya görüşünün değişmesidir. Elbette uzmanlık da gerekli. Ancak genel olarak bir birey olarak insan elitist düşünmeye başlamalıdır. Sonra elitist olabilir. İlk aşama düşünmedir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben büyüyünce elit olacağım denmez.

Ben elitim de denmez. Çok çirkin bir deyiş olur bu.

Her toplumda elit bir kesim vardır. Bu kesim kendiliğinden ortaya çıkar.

Bu kesimin tanımını yapmak sanıldığı kadar kolay değildir.

Çoğu kere bu elit kesim toplumu yönlendirir.

Bu elit kesim herşey olabilir. Dinci de olabilir, ırkçı da, faşist de olabilir, komünist de.

Tabii insan haklarına hürmet eden, özgürlükçü, demokrasiye inanan, hukuka saygılı aydınlardan da oluşabilir.

TC'yi şu anda İslamcı bir elit zümre yönetiyor.

Ondan önce Atatürkçü diyebileceğimiz bir grup yönetmeye çalışıyordu.

Avrupa'nın aydınlanma çağından bir avuç elit düşünür ve aydın sorumludur örneğin.

Elit kesimin başarılı olabilmesi için halkla ilişki kurması ve onu yönlendirebilmesi gerekir.

Tabii bunu yapamayan bir elit kesim de vardır. Ülkemizde olduğu gibi...

Elit olmak bir mafiret değil.

Asıl marifet elit olup ülke için güzel örnek oluşturmak ve toplumu gitmesi gereke bir yöne doğru yönlendirebilmek.

Türk aydınları bunu başaramıyorlar. Celal Şengör de bu konuda başarısız. Düşünceleri çok güzel ve çağdaş.

Ama topluma hitabedemiyor. Yine kendisi gibi bir avuç elit ve beceriksiz Türk aydınlarına hitabediyor.

Öte yandan Fethullah Gülen gibi diğer yarı cahil elitler ülkemizin geleceğini saptıyorlar.

Bu arada Türk ateistleri de toplum için yararlı etkinliklerde bulunmuyorlar.

Halkımızı eğitemiyorlar ve insan haklarını koruyamıyorlar. Ben onları elitin tanımına dahil etmiyorum zaten.

Toplumu peşinde sürüklemeyen diğer bir elit grup da onlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet elitlik bir kesime aittir, tanımı gereği de böyledir. Seçkin, belirli bir zümreden seçilmiş olana denir. Bu da bileylenerek olur. Elit toplumun içinden çıkıp, seçkinleşmiş şahıslara denir. Kendi konusu üzerine konuşan şahsa züppe yaftalaması yapılmaz. Kendini üstün görüp, gerçekte üstün olmayıp konuşan adama züppe denir. Belirli bir elitliğe ulaşmış insanların karşısındakinin konuyu bilmediğini düşünüp konuşmaları da züppelik zannedilebilir.

Ez cümle: Zaten seçkinliğe ulaşmış bir insan toplumun parçasıdır ama bir gerçektir ki toplumdan uzaktır artık.

Elit olduktan sonraki değişimler, ateistlik vd. olabilir ama öncesi buna etki etmez. Salt düşünmeyle yola çıkılıp elit olunmaz, gereken bilgi ve beceri için yılların harcanması gerekir. Bu yöneticilik de olabilir, bilim insanlığı da olabilir, başka bir dal da olabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben büyüyünce elit olacağım denmez.

Ben elitim de denmez. Çok çirkin bir deyiş olur bu.

Her toplumda elit bir kesim vardır. Bu kesim kendiliğinden ortaya çıkar.

Bu kesimin tanımını yapmak sanıldığı kadar kolay değildir.

Çoğu kere bu elit kesim toplumu yönlendirir.

Bu elit kesim herşey olabilir. Dinci de olabilir, ırkçı da, faşist de olabilir, komünist de.

Tabii insan haklarına hürmet eden, özgürlükçü, demokrasiye inanan, hukuka saygılı aydınlardan da oluşabilir.

TC'yi şu anda İslamcı bir elit zümre yönetiyor.

Ondan önce Atatürkçü diyebileceğimiz bir grup yönetmeye çalışıyordu.

Avrupa'nın aydınlanma çağından bir avuç elit düşünür ve aydın sorumludur örneğin.

Elit kesimin başarılı olabilmesi için halkla ilişki kurması ve onu yönlendirebilmesi gerekir.

Tabii bunu yapamayan bir elit kesim de vardır. Ülkemizde olduğu gibi...

Elit olmak bir mafiret değil.

Asıl marifet elit olup ülke için güzel örnek oluşturmak ve toplumu gitmesi gereke bir yöne doğru yönlendirebilmek.

Türk aydınları bunu başaramıyorlar. Celal Şengör de bu konuda başarısız. Düşünceleri çok güzel ve çağdaş.

Ama topluma hitabedemiyor. Yine kendisi gibi bir avuç elit ve beceriksiz Türk aydınlarına hitabediyor.

Öte yandan Fethullah Gülen gibi diğer yarı cahil elitler ülkemizin geleceğini saptıyorlar.

Bu arada Türk ateistleri de toplum için yararlı etkinliklerde bulunmuyorlar.

Halkımızı eğitemiyorlar ve insan haklarını koruyamıyorlar. Ben onları elitin tanımına dahil etmiyorum zaten.

Toplumu peşinde sürüklemeyen diğer bir elit grup da onlar.

Tabiki toplumu yönlendiren elitin önce kendini ona açıklaması gerekir. Celal Şengör bunda başarısız. Belki de öyle bir çabası yok ama olması gerekir. Celal Şengör'ü dinleyince benim düşüncelerimi ve aslında bir çok ateist ve agnostik düşünen insanların düşüncelerine tercümanlık ediyor.

Elitist olabilmek değil mesele hangi elit kesimin seni yönlendireceğine karar vermen gerekir. Bu da düşünme ve bakış açısını değiştirmekle olur. Din ve medeniyet yanyana olamaz diyen bir bilim adamını dışlarsan bu eliti de dışlamış olursun. Sahip olduğumuz din bizi engelleyen bir unsur. Ama çıkıp da din bizi engelliyor herkes dininden vazgeçsin demenin de nasıl bir deprem yaratacağını düşünmek bile istemem. Türkiye'de dini dışlayıp rasyonel düşünüşü hedef alan bir elit hakim olamaz. Bu da sorunlarımızın çözümünün zorlaştığı anlamına geliyor. Peki dinden vazgeçmeden elitist olunabilir mi? Öyle de olunamadığını zaten görüyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet elitlik bir kesime aittir, tanımı gereği de böyledir. Seçkin, belirli bir zümreden seçilmiş olana denir. Bu da bileylenerek olur. Elit toplumun içinden çıkıp, seçkinleşmiş şahıslara denir. Kendi konusu üzerine konuşan şahsa züppe yaftalaması yapılmaz. Kendini üstün görüp, gerçekte üstün olmayıp konuşan adama züppe denir. Belirli bir elitliğe ulaşmış insanların karşısındakinin konuyu bilmediğini düşünüp konuşmaları da züppelik zannedilebilir.

Ez cümle: Zaten seçkinliğe ulaşmış bir insan toplumun parçasıdır ama bir gerçektir ki toplumdan uzaktır artık.

Elit olduktan sonraki değişimler, ateistlik vd. olabilir ama öncesi buna etki etmez. Salt düşünmeyle yola çıkılıp elit olunmaz, gereken bilgi ve beceri için yılların harcanması gerekir. Bu yöneticilik de olabilir, bilim insanlığı da olabilir, başka bir dal da olabilir.

Elitist düşünemeyen bir toplumdan elitist çıkmaz. Toplumdan uzaktır ama toplumu değiştiren dinamizmi de bu elit verir. Toplumda her düşünceden bir grup çıksa da toplumu genel olarak bu elitler yönlendirir. Önemli olan seni yönlendiren elitten haberdar olmandır. Elitist gibi düşünmek de budur. İşinde uzmanlaşmış insanın doğrusunu yapmasına izin vermeyen bir toplumda elit barınabilir mi? Bugün Celal Şengör'ün dedikleri neden anlaşılmıyor. Çünkü Elit düşünmenin ne demek olduğu bilinmiyor. Bilim dini ve dolayısıyla islamı hedef aldığı için adamlar din elden gitti diyerek böyle bilim adamlarına saldırıyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinden vazgeçmeden elitist olunur. Hacı bey yukarıda çok güzel anlatmış, F.Gülen elitse...

Önemli olan elitist olmak değil bilimsel ve rasyonel olmak. Beni ilgilendirmiyor zaten elitist olmak. Sosyeteye de elitist derim o zaman. Çünkü seçkin olduğunu sananlar grubu onlar da.

tarihinde Cuvcuv 2 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Elitist düşünemeyen bir toplumdan elitist çıkmaz. Toplumdan uzaktır ama toplumu değiştiren dinamizmi de bu elit verir. Toplumda her düşünceden bir grup çıksa da toplumu genel olarak bu elitler yönlendirir. Önemli olan seni yönlendiren elitten haberdar olmandır. Elitist gibi düşünmek de budur. İşinde uzmanlaşmış insanın doğrusunu yapmasına izin vermeyen bir toplumda elit barınabilir mi? Bugün Celal Şengör'ün dedikleri neden anlaşılmıyor. Çünkü Elit düşünmenin ne demek olduğu bilinmiyor. Bilim dini ve dolayısıyla islamı hedef aldığı için adamlar din elden gitti diyerek böyle bilim adamlarına saldırıyorlar.

O din insanlarının da kendilerine göre elitleri var. Din konusunda bileylenmiş, toplumdan ayrılmış, zengin de olmuş adamları var.

Onlar din zümresini çok rahat yönlendirebiliyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlık elitizm üzerine değil mi?

Sen dedin ya elitizmin de çeşitleri var. Celal Şengör videosunu boşuna koymadım. Elitizmle neyi kastetiğim açık değil mi? Bilimsel olmak ve sorun çözmek. Hangi elitin sorun çözmeye odaklandığı önemli. Bilim adamlarının ve rasyonel düşünen insanların oluşturduğu eliti kastediyorum. Bana ne Fethullah Gülenin elit olmasından. Toplumu yönlendirmek değil amaç. Sorun çözmek ve toplumu da bu şekilde bir elite sahip çıkmaya çağırmak. O yüzden elit gibi düşünmek zorundayız. Eliti bir kesime ait yaparsan hiçbir sorun çözülmez. AVrupa her şartta kendi elitine sahip çıkıyor. ancak dinci elit değil. Bilimci elit.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen dedin ya elitizmin de çeşitleri var. Celal Şengör videosunu boşuna koymadım. Elitizmle neyi kastetiğim açık değil mi? Bilimsel olmak ve sorun çözmek. Hangi elitin sorun çözmeye odaklandığı önemli. Bilim adamlarının ve rasyonel düşünen insanların oluşturduğu eliti kastediyorum. Bana ne Fethullah Gülenin elit olmasından. Toplumu yönlendirmek değil amaç. Sorun çözmek ve toplumu da bu şekilde bir elite sahip çıkmaya çağırmak. O yüzden elit gibi düşünmek zorundayız. Eliti bir kesime ait yaparsan hiçbir sorun çözülmez. AVrupa her şartta kendi elitine sahip çıkıyor. ancak dinci elit değil. Bilimci elit.

Bunu bende destekliyorum, ama elit kavramının yöneticileri de kapsadığını unutmamak gerekir.

Elit kavramının içerisinde toplumu yönlendirme de vardır. Çünkü sorun toplumdadır, siz çözüme ne kadar işaret ederseniz edin, çözüm beraber gerçekleştirilecektir. Avrupa da elitlerin yerini avam almaktadır, Celal Hoca bunu belirtmiş. Aslında küresel bir sorun bu...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunu bende destekliyorum, ama elit kavramının yöneticileri de kapsadığını unutmamak gerekir.

Elit kavramının içerisinde toplumu yönlendirme de vardır. Çünkü sorun toplumdadır, siz çözüme ne kadar işaret ederseniz edin, çözüm beraber gerçekleştirilecektir. Avrupa da elitlerin yerini avam almaktadır, Celal Hoca bunu belirtmiş. Aslında küresel bir sorun bu...

Toplumu kapsamayan hiçbir çözüm ütopyadan ötesine geçemez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Insan onyargilari olan bir canli oldugu surece, elitistlik optimum cozum saglamayacaktir, matematiksel olarak imkansiz. Elit dediginiz adam isterse gokten zembille insin, on...yar...gi, herkeste var bu, ben ve sen dahil.

Herhangi bir konuda karar vermek istiyorsaniz, ve siz bu konuda bir avuc elite, uzmana, iyi bilene guveniyorsaniz, vay sizin halinize.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Insan onyargilari olan bir canli oldugu surece, elitistlik optimum cozum saglamayacaktir, matematiksel olarak imkansiz. Elit dediginiz adam isterse gokten zembille insin, on...yar...gi, herkeste var bu, ben ve sen dahil.

Herhangi bir konuda karar vermek istiyorsaniz, ve siz bu konuda bir avuc elite, uzmana, iyi bilene guveniyorsaniz, vay sizin halinize.

O yüzden toplumun bu sürece katılmasını söylüyoruz. Birilerinin peşinden gitmemesi gerektiğini söylüyoruz. Elitin ne olduğunu ve ve ne işe yaradığını toplumun ve öncelikle bizlerin öğrenmesi gerektiğini söylüyoruz.

Her söylenene inanmayan ve sorgulayan bir toplum kendi bilim elitini yaratabilir. Bizim geleneksel adı altında sahip olduğumuz tek şey dinsel mirastır. Bizde bir bilim geleneği ve birikimi yok. bu yüzden bilim elitimiz de yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen dedin ya elitizmin de çeşitleri var. Celal Şengör videosunu boşuna koymadım. Elitizmle neyi kastetiğim açık değil mi? Bilimsel olmak ve sorun çözmek. Hangi elitin sorun çözmeye odaklandığı önemli. Bilim adamlarının ve rasyonel düşünen insanların oluşturduğu eliti kastediyorum. Bana ne Fethullah Gülenin elit olmasından. Toplumu yönlendirmek değil amaç. Sorun çözmek ve toplumu da bu şekilde bir elite sahip çıkmaya çağırmak. O yüzden elit gibi düşünmek zorundayız. Eliti bir kesime ait yaparsan hiçbir sorun çözülmez. AVrupa her şartta kendi elitine sahip çıkıyor. ancak dinci elit değil. Bilimci elit.

Ülkemizin gerçeklerine gözlerinizi ve bu arada aklınızı da, kapatırsanız böyle bir yorum yaparsınız.

Ne demek bana ne Fethullah Gülen'in elit olmasından.

O bizim en büyük gerçeğimiz.

Siz de bizim gerçeklerimizin arasındasınız. Fethullahcılara çanak tutan yarı aydın, hain, ulusal bütünlüğümüzü hiçe sayan, çağın gerçeklerini göremeyen ve halkının mutluluk ve esenliğini doğru saptayamayan meczuplarsınız.

Bizim elitimiz ve gerçeklerimiz sizlersiniz.

Klavuzumuz da sizlersiniz zaten.

Burnumuzun boktan kurtulmama nedenlerimizin başında geliyorsunuz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Elitist olmak iyide elit kim onu tanımlamak lazım dinci elit var ırkcı elit var bilimci elit var kendi zevkini düşünen hedonist elit var. Bilimci dinden hazetmeyen elit olursa bu elitin yaptıkları dindar için ızdırap olur.

Celal Şengör devletin askerin içine elit bir kesime doğmuş olabilir. Fakat Hakkaride fakir bir kürt ailesinde doğsa idi ne olurdu. Ayrıca zengin olmayan zenginliğe ulaşamayan adam elit olamaz ister dinci ister kemalist olsun adam önce karnını doyuracakki sonra kendini geliştirip elitist olsun. Benim param olmadığı sürece ağzımla kuş tutsam elit elitist olamam.

Celal Şengörün anlattıkları minvalde ülkenin durumuna bakarak kemalist ve cumhuriyet elitlerine başarısız olmuşlardır demek yanlış olmaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...