Jump to content

Muhammet Kötüdür


Recommended Posts

:angry:Muhammet Kötüdür :angry:

- Sırf menfaatleri için kendinden yaşlı, güç ve para sahibi bir kadınla evlenmiştir.

- 8 yaşındaki ayşe ile gerdeğe girmiştir pedofiliyi legalize etmiştir

- Evlatlığının eşine göz koymuş, onu da haremine katmıştır bunları yaparken de kutsallık kavramını kullanmaktan utanmamıştır, çekinmemiştir.

- İnsanları akıl almaz işkence senaryoları ile korkutmuş, milyarlarca insanı yalanlarıyla korku içerisinde yaşamaya mahkum etmiştir.

- insanları birbirlerine karşı kışkırtmış, farklı görüşlere sahip insanlar arasında sevgi ve saygıyı değil şiddeti ve öc almayı salık vermiştir.

- Sırf kendi çıkarları için insanları kutsallık yalanı ile kullanmış, gerektiğinde ölüme göndermiştir.

- Yazdığı kitap günümüze değin milyarlarca insanın aklına vurulan bir pranga olmuş, yalanları insanlığın gelişimine derin bir darbe indirmiştir.

- Kadına karşı şiddeti legalize etmiş, kadını erkek karşısında değersiz, ikinci sınıf bir konuma yerleştirmiştir.

- iyiyi ve kötüyü akıl almaz ceza ve mükafatlara bağlamış, insanların, toplumun ve doğalarının gereği olarak değil, menfaatlere ve çıkarlara dayalı olarak hareket ettikleri iki yüzlü, çıkarcı bir ahlak anlayışına mahkum etmiştir.

Kendi değer yargılarımla, iyi ve kötü anlayışımla muhammeti yargıladığımda çıkan sonuç bu. Siz ne düşünüyorsunuz size göre muhammet kötü ahlaklımıdır, yoksa yeryüzünde ki nur mumudur?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kıyametin yaklaşmasına doğru� okuryazar çoğalır.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95

Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

O günün alameti: Semadan (gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53

O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69

Semadan (gökyüzünden) bir ses onu ismiyle çağıracak ve doğuda, batıda� olan bile bu sesi duyacak�

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 54-55

Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim kendi dilinden duyacaktır.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 51

Semadan (gökyüzünden) bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 37

bu hadisler uydurmamı günümüz çağıyla benzeşiyorda?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kıyametin yaklaşmasına doğru� okuryazar çoğalır.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95

Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

O günün alameti: Semadan (gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53

O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69

Semadan (gökyüzünden) bir ses onu ismiyle çağıracak ve doğuda, batıda� olan bile bu sesi duyacak�

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 54-55

Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim kendi dilinden duyacaktır.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 51

Semadan (gökyüzünden) bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 37

bu hadisler uydurmamı günümüz çağıyla benzeşiyorda?

sen neyi kanıtlamış oldun ki kendince? kıyamet koptu mu? hani nerede? muhammed vasıtalarla mesafelerin kısalacağını hayal bile edememiş, yani o kadar uzak görüşlü olamamış ve olsa olsa bu kıyamet koparken olur diye düşünmüş. onun için uzak mesafalerle günlerce gitmek o kadar normal birşey ki, aksinin olabileceğini düşünememiş. mesafeler 1 yüzyıldır kısalmış durumda, hala kopamadı mı kıyamet?

Link to post
Sitelerde Paylaş
sen neyi kanıtlamış oldun ki kendince? kıyamet koptu mu? hani nerede? muhammed vasıtalarla mesafelerin kısalacağını hayal bile edememiş, yani o kadar uzak görüşlü olamamış ve olsa olsa bu kıyamet koparken olur diye düşünmüş. onun için uzak mesafalerle günlerce gitmek o kadar normal birşey ki, aksinin olabileceğini düşünememiş. mesafeler 1 yüzyıldır kısalmış durumda, hala kopamadı mı kıyamet?

ben bişey kanıtlamadım kanıtlamaya ihtiyacım yok inanmıyorum çünkü sadece merak ediyorum anladın?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kıyametin yaklaşmasına doğru� okuryazar çoğalır.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95

Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

O günün alameti: Semadan (gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53

O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69

Semadan (gökyüzünden) bir ses onu ismiyle çağıracak ve doğuda, batıda� olan bile bu sesi duyacak�

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 54-55

Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim kendi dilinden duyacaktır.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 51

Semadan (gökyüzünden) bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 37

bu hadisler uydurmamı günümüz çağıyla benzeşiyorda?

Yazdıklarının yazdıklarımla bir ilgisi yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kıyametin yaklaşmasına doğru� okuryazar çoğalır.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır� Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

Zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95

Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça� kıyamet kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471

O günün alameti: Semadan (gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53

O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69

Semadan (gökyüzünden) bir ses onu ismiyle çağıracak ve doğuda, batıda� olan bile bu sesi duyacak�

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 54-55

Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim kendi dilinden duyacaktır.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 51

Semadan (gökyüzünden) bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 37

bu hadisler uydurmamı günümüz çağıyla benzeşiyorda?

Hac 27

(Medenî 103) İnsanlar arasında haccı ilan et ki,gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler.

Bu sana birşeyi hatırlatıyor mu?

Fasıl: İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ

Konu: Kıyâmet alâmetleri

Başlık: RESÛL-İ EKREM'İN İSTİKBÂLE ÂİT HABERLER VERMESİ MU'CİZESİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER

Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre

Hadis: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'den: Siz ayakkapları keçe olan bir kavim ile muhârebe etmedikçe kıyâmet kopmaz! dediği rivâyet olunmuştur.

Fasıl: İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ

Konu: Kıyâmet alâmetleri

Başlık: RESÛL-İ EKREM'İN İSTİKBÂLE ÂİT HABERLER VERMESİ MU'CİZESİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER

Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre

Hadis: Rivâyete göre, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem: "Kıyâmet kopmaz, tâ ki, siz Arablar yabancı milletlerden Hûz ve Kirman halkı ile muhârebe etmedikçe" demiş (ve bu iki iklim halkını) yüzleri kırmızı, burunları basık, gözleri küçük, yüzleri -deri üstüne deri kaplanmış kalkanları gibi- kalın etli, ayakkapları da yün (keçe çarık) diye tavsîf buyurmuştur.

yukarda kastedilenler kim biliyor musun? sana birşey hatırlatıyor mu?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Oyazmış olduğunuz sorulara cevaplarımı vereceğim kaynaklarıyla.Öncelikle sunu söylemek istiyorum madem Hz.Muhammed kötü neden ilk eşi ölmeden önce başka kadınlarla evlenmedi??Bana bunun cevabını verebilir misiniz.Eğer dediğiniz gibi başka işler ise idi amacı gencken istediği kadar ve istediği hanımla evlenebilirdi ama o bunu yapmadı.Hatta çok sevdiği eşi öldükten sonra onun hatırasına saygıdan bi müddet kimseyle de evlenmedi.Evlendiği diğer eşleri de belli bir yaştan sonra oldu.Geçkin yaşında onları himayesi altına almak için,dul olduklarından kimse onlara iftira etmesin diye evlendi.Eger amacı kötülük olsaydı başka amaçları olsaydı 60 yaşından sonra hangi amacını gerçekleştirebilir akıl var mantık var.Öyle bir niyeti olmadıgı apaçık bellidir.Lütfen araştıralım öyle anlamadan iftira etmek çok kolaydır.Ayrıca madem Hz. Hatice ile parası ile evlenmiş neden yokluk içinde yaşamış,paralarını da yoksullara harcamıştır.Aslında size bir şey kanıtlama çabasında değilim ama bu iftiralar çok ağır o yüzden de dayanamayıp yazdım.Bu yazımın devamı gelecek.

tarihinde rockdream tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Oyazmış olduğunuz sorulara cevaplarımı vereceğim kaynaklarıyla.Öncelikle sunu söylemek istiyorum madem Hz.Muhammed kötü neden ilk eşi ölmeden önce başka kadınlarla evlenmedi??Bana bunun cevabını verebilir misiniz.Eğer dediğiniz gibi başka işler ise idi amacı gencken istediği kadar ve istediği hanımla evlenebilirdi ama o bunu yapmadı.Hatta çok sevdiği eşi öldükten sonra onun hatırasına saygıdan bi müddet kimseyle de evlenmedi.Evlendiği diğer eşleri de belli bir yaştan sonra oldu.Geçkin yaşında onları himayesi altına almak için,dul olduklarından kimse onlara iftira etmesin diye evlendi.Eger amacı kötülük olsaydı başka amaçları olsaydı 60 yaşından sonra hangi amacını gerçekleştirebilir akıl var mantık var.Öyle bir niyeti olmadıgı apaçık bellidir.Lütfen araştıralım öyle anlamadan iftira etmek çok kolaydır.Bu yazımın devamı gelecek.

Ahzâb 50 Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helal kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lazım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Tefsir

Ahzâb 51 Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, halimdir.

Bu iki ayet ile ilgili olarak ne düşünüyorsun? mesela namaz kılarken bunları okumayı tercih eder misin?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yukarıda saydığım 9 madde aklı din zehiriyle kirletilmemiş her sağlıklı insanın kuranı ve hadisleri incelediğinde varacağı sonuçtur.

Bu arada merak ettiğim bir şey var; Kuranı okuyan müslümanların mantığına ters gelen hiçbir şey mi olmuyor. Ayetlerde ve hadislerde yazanların hepsinin sizin düşüncelerinizle uyuştuğunu, hepsinin doğru yazanın her zaman haklı olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa arada, istemeseniz de aklınıza yok artık daha neler diye geliyor mu?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kendi değer yargılarımla, iyi ve kötü anlayışımla muhammeti yargıladığımda çıkan sonuç bu. Siz ne düşünüyorsunuz size göre muhammet kötü ahlaklımıdır, yoksa yeryüzünde ki nur mumudur?

Dediğiniz gibi kendi değer yargılarınız ile ve şimdki zaman ile kıyas yaparak yukardaki neticeye varmışsınız.. Bu sizin bakış açınız; milyarlarca insan tam tersini düşünüyor.. İnançsızda olsa Sosyolojik Manada Hz. Muhammedin Şeriatını Medeniyetin başlangıcı ve değişimi kabul eden pek çok sosyologda var..

İhtimaller ve ZAN üzerine hüküm verilmez, çünki ihtimallerin sonu yoktur.. Ama 1500 sene öncesi İslam gibi bir Din ve Hayat anlayışı gelmeseydi bugün ki Medeniyetin oluşamıyacağı aşikardır.. İslam herşeyden önce insanlığa bir Ahlak ve Adalet anlayışı getirmiş; Güçlü olan Haklıdır anlayışı yerine; Haklı olan güçlüdür anlayışını adalet sistemi içine yerleştirmiştir.. Bu sayede toplumsal hayat huzur bulmuş, Bedeviyet; Medeniyete inkılap etmiş ve Hukuksal sistem temelli bir yaşayış başlamıştır.. Avrupa Medeniyeti Kendi dinlerinin taasubu altında ezilirken; İslam anlyaşının mükemmel bir yansıması olan Endülüs devletindeki Adalet, Özgürlük ve İnanç anlayışı sayesinde Avrupa kendi taasubunu yıkmış ve medeniyette terakki etmeye başlamıştır.. Bugünkü medeniyetin temelinde İslam Anayasası vardır..

Işık olmadan renkler belli olmaz; İman ışıktır.. Bu ışık kalbte yoksa Peygamberlik Nuru gözükmez.. Nefis ve Şeytan hakimiyeti ile bakıldığında güzellikler çirkinliğe; Hak batıla değişim gösterir..

Öncelikle Hz. Muhammed Kimdir.. ? Bu sorunun cevabı; Ona olan bakış açımızıda belirliyecektir..

Onun Peygamberliği kabul edilmediğinde elbette o Nur sönecektir.. Fakat yinede Kötüdür ithamınıza asla katılmak mümkün değil.. Çünki o içinde bulunduğu asır ve içinde bulunduğu toplumda öylesine büyük inkılaplar gerçekleştirmiştir ki; Bunların hiç birisi kötü değildir..

Link to post
Sitelerde Paylaş
.Eğer dediğiniz gibi başka işler ise idi amacı gencken istediği kadar ve istediği hanımla evlenebilirdi ama o bunu yapmadı.Hatta çok sevdiği eşi öldükten sonra onun hatırasına saygıdan bi müddet kimseyle de evlenmedi.Evlendiği diğer eşleri de belli bir yaştan sonra oldu.Geçkin yaşında onları himayesi altına almak için,dul olduklarından kimse onlara iftira etmesin diye evlendi.Eger amacı kötülük olsaydı başka amaçları olsaydı 60 yaşından sonra hangi amacını gerçekleştirebilir akıl var mantık var.Öyle bir niyeti olmadıgı apaçık bellidir.Lütfen araştıralım öyle anlamadan iftira etmek çok kolaydır.Ayrıca madem Hz. Hatice ile parası ile evlenmiş neden yokluk içinde yaşamış,paralarını da yoksullara harcamıştır.Aslında size bir şey kanıtlama çabasında değilim ama bu iftiralar çok ağır o yüzden de dayanamayıp yazdım.Bu yazımın devamı gelecek.

Hani türk futbolcusu vardır, maçtan sonra röportaj yapılan. 1 tanesi ile de yapsan 10 tanesi ile de aynıdır söyleyeceği. Kalıp cümlelerden öteye geçmezler. Bütün o anlattıkları arasında bir tane kendi başlarına kurdukları cümle yoktur. Kusura bakma ama yazdıkların tamamen onların konuşmaları gibi. Yukarıdakiler muhammetin yaptıklarının halk tarafından iyi karşılanmayacağını bilen islam kıvırmacılarının yıllardır söylediği şeyler.

Evet muhammet haticeden sonra coşmuştur, ama bunun nedenin ona olan sevgisi olduğu tam bir yalandır. Muhammet sefaletten hatice sayesinde kurtulmuş, paraya ve evine çorba götüreceği bir işe kavuşmuştur. En yalın ifade ile "Hatice muhammetten güçlüdür". Muhammetin haticenin ölümünden sonra coşması, uçanı-kaçanı kendine ama yalnız kendine helal kılması da bundandır. Hatice yaşarken böyle bir şey yapması imkansızdır.

Bu yazılanlara karşı en büyük dayanağın kuran olmalıdır (ciddiyim). Kuran da hiçte bakıma muhtaç yaşlı kadınları himayesine alan, onlara şevkat ile yaklaşan bir muhammet profili yoktur. Bu konu ile ilgili ayetler defalarca yazıldı tekrardan kaçınmak maksadıyla copy-paste yapmayacağım.

Paralarını yoksullara harcadığı, paraya pula tamah etmeyen bir gönül insanı olduğu külliyen yalandır. İlk olarak savaşlarda ele geçirilen ganimetin hepsini evet 100% ünü talep etmiş (tabi bu talebi allah yapıyor muhammet değil.) İnsanlar arasında çatlak sesler çıkmasıyla, insanları sefere göndermekte zorlanmasıyla birlikte (veresiye cennet bir yere kadardır, insanlar bi miktar avansı bu dünyada almak isterler doğal olarak) yina allah yoluyla kendi payını 1/5 olarak belirlemiştir.

Son olarak yukarıda, ilk iletimde yazdığım maddeler hakaret değil bizzat muhammetin yaptıklarıdır, hangisi yalandır, hangisine hayır muhammet bunu yapmadı sen uyduruyorsun diyebilirsin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hani türk futbolcusu vardır, maçtan sonra röportaj yapılan. 1 tanesi ile de yapsan 10 tanesi ile de aynıdır söyleyeceği. Kalıp cümlelerden öteye geçmezler. Bütün o anlattıkları arasında bir tane kendi başlarına kurdukları cümle yoktur. Kusura bakma ama yazdıkların tamamen onların konuşmaları gibi. Yukarıdakiler muhammetin yaptıklarının halk tarafından iyi karşılanmayacağını bilen islam kıvırmacılarının yıllardır söylediği şeyler.

Evet muhammet haticeden sonra coşmuştur, ama bunun nedenin ona olan sevgisi olduğu tam bir yalandır. Muhammet sefaletten hatice sayesinde kurtulmuş, paraya ve evine çorba götüreceği bir işe kavuşmuştur. En yalın ifade ile "Hatice muhammetten güçlüdür". Muhammetin haticenin ölümünden sonra coşması, uçanı-kaçanı kendine ama yalnız kendine helal kılması da bundandır. Hatice yaşarken böyle bir şey yapması imkansızdır.

Bu yazılanlara karşı en büyük dayanağın kuran olmalıdır (ciddiyim). Kuran da hiçte bakıma muhtaç yaşlı kadınları himayesine alan, onlara şevkat ile yaklaşan bir muhammet profili yoktur. Bu konu ile ilgili ayetler defalarca yazıldı tekrardan kaçınmak maksadıyla copy-paste yapmayacağım.

Paralarını yoksullara harcadığı, paraya pula tamah etmeyen bir gönül insanı olduğu külliyen yalandır. İlk olarak savaşlarda ele geçirilen ganimetin hepsini evet 100% ünü talep etmiş (tabi bu talebi allah yapıyor muhammet değil.) İnsanlar arasında çatlak sesler çıkmasıyla, insanları sefere göndermekte zorlanmasıyla birlikte (veresiye cennet bir yere kadardır, insanlar bi miktar avansı bu dünyada almak isterler doğal olarak) yina allah yoluyla kendi payını 1/5 olarak belirlemiştir.

Son olarak yukarıda, ilk iletimde yazdığım maddeler hakaret değil bizzat muhammetin yaptıklarıdır, hangisi yalandır, hangisine hayır muhammet bunu yapmadı sen uyduruyorsun diyebilirsin?

Kalıp cümle diye kıvırırsınız böyle çünkü doğrular ya işinize gelmez. ;) Sen bana cevap ver hadi belli bi yaştan sonra yaşlı bir adam kadını ne yapsın.Eee Hz. Hatice öldükten sonra paraları kendisine kaldı tabi.Hanlar yaptırdı saraylar döşetti değil mi????Zevkü sefa içinde yaşadı hadi söle bakalım ne yaptı paraları. Hayır anlamadığım yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermek çok hoşunuza gidiyor.Aklınız sıra karalama yaparak orjinal oluyorsunuz mükemmel ve aydın oluyorsunuz.Tabi özür dilerim sizin gibi insanların seviyesine çıkamamışız ah pardon ya.Hz. Muhammed Hz. Haitce sayesinde sefaletten kutulmuş ama nedense fakir bir hayat sürmüş ah ya mantığınızı anlyamıyorum.O para size gelse kimbilir neler yapardınız.Küçük çocuklarla hanginiz bir büyük gibi konuştunuz???Hanginiz İslamiyetten önce diri diri toprağa gömülen kadınlara hak verdiniz?Hanginiz alkole kumara fuhuşa karşı geldiniz neden cevap vermiyorsunuz eee tabi Hz. Muhammed ahlaksız ya nasıl bakarsanız öyle görürsünüz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

“milyarlarca insan tam tersini düşünüyor.. İnançsızda olsa Sosyolojik Manada Hz. Muhammedin Şeriatını Medeniyetin başlangıcı ve değişimi kabul eden pek çok sosyologda var”

Yargılarınızı “milyarca insan”, “pek çok sosyolog” gibi çoğunluk inancı üzerinden temellendiriyorsunuz. Unutmayınız ki milyarlarca insan dünyanın tepsi şeklin olduğunu, kâinatın merkezinde hareketsiz durduğunu düşündü. Bunun böyle olmadığına inanan bir avuç insan gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. Latince “Argumentum ad populum” diye adlandırılan bu kavramın gerçeklik iddiasında bulunmakta hiç ama hiçbir geçerliliği yoktur.

“İhtimaller ve ZAN üzerine hüküm verilmez, çünki ihtimallerin sonu yoktur.. Ama 1500 sene öncesi İslam gibi bir Din ve Hayat anlayışı gelmeseydi bugün ki Medeniyetin oluşamayacağı aşikardır.. İslam her şeyden önce insanlığa bir Ahlak ve Adalet anlayışı getirmiş; Güçlü olan Haklıdır anlayışı yerine; Haklı olan güçlüdür anlayışını adalet sistemi içine yerleştirmiştir.. Bu sayede toplumsal hayat huzur bulmuş, Bedeviyet; Medeniyete inkılap etmiş ve Hukuksal sistem temelli bir yaşayış başlamıştır.. Avrupa Medeniyeti Kendi dinlerinin taasubu altında ezilirken; İslam anlyaşının mükemmel bir yansıması olan Endülüs devletindeki Adalet, Özgürlük ve İnanç anlayışı sayesinde Avrupa kendi taasubunu yıkmış ve medeniyette terakki etmeye başlamıştır.. Bugünkü medeniyetin temelinde İslam Anayasası vardır..”

Şimdi bu yazdıklarınız bir güncel toplumsal durumla uyuşmamak, İslam öncesi dönemde iyilik-kötülük-adalet-erdem gibi kavramların varlığını yadsımak, hukuk ile ilgili gerçekleri ve hukuk tarihini saptırmak veya yanlış yorumlamak üzerinden derin eleştirileri hak etmekle birlikte ben daha temel bir yanlışa değinmek istiyorum.

Her daim islamı karşısına avrupayı, hristiyanlığı, koyarak aklama girişimindesiniz inançsız bir insanın zaten kabul etmediği iki kavramın karşılaştırılıp sonuçlar çıkarmak beni ne kadar bağlayabilir ki? Tarafları din ve din olmayan olarak koyarsak düşüncelerimiz daha anlaşılır olacaktır. Tartışma İslam ile diğer dinler arasında değildir, islamla diğer dinler zaten aynı küme içerisindedir, sizin yanlış sonuçlara varmanızın sebebi de tarafları doğru belirleyememenizdir.

1300 sene avrupanın çektiği sıkıntılar ortadadır. Muazzam bir seviyeye gelmiş grek uygarlığı yerle bir olmuş, medeniyetin gelişimi 1300 senelik uzun bir kesintiye uğramış yapılan reformlarla, dinin kiliseye hapsedilmesiyle, kaldığı yerin çok gerisinden tekrar yoluna devam etmiştir. İnsan oğlu yaşadığı kozmosun gerçeklerini kavraya bilmek için bile dinin gücünü kaybetmesini beklemek durumunda kalmıştır. Bu medeniyet duraklamasının, insanların yıllar boyun çektiği acıların temelinde din vardır. Şimdi sizler bu durum üzerinden bir eleştiri yapıp bunun karşısına islamı koyup tamamen yanlış bir akıl yürütme yapmaktasınız. Bunun karşısına ancak benim düşüncem konulabilir. Avrupalı kıçını silmekten habersizdi, pislik ve cehalet içerisindeydi nasıl diyebilirsiniz. Bunlar dinlerin etkileridir ve sizn değil benim eleştirim için bir malzeme niteliği taşımaktadır. Bu nokta üzerinden islamı yüceltemezsiniz ancak insan üzerinde dinin etkisinin artmasının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini görürsünüz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

rockdream:Hz. Muhammed Hz. Haitce sayesinde sefaletten kutulmuş ama nedense fakir bir hayat sürmüş ah ya mantığınızı anlyamıyorum.O para size gelse kimbilir neler yapardınız.

Şimdi sen Muhammed'in çok parası olduğunu mu yoksa fakir olduğunu mu kabul ediyorsun? hangisi,karar ver:)

Yukarda ben de bir soru sordum ama yanıt vermedin,yanıtlayabilir misin? mesela en basitinden ahzap 51 de bahsi geçen neyin geriye bırakılması ya da bırakılmamasıdır? Bunu anlayınca 60 yaşından sonra hangi amacını gerçekleştirebildiğini anlarsın heralde.

tarihinde gercekisim tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
:angry:Muhammet Kötüdür :angry:

- Sırf menfaatleri için kendinden yaşlı, güç ve para sahibi bir kadınla evlenmiştir.

- 8 yaşındaki ayşe ile gerdeğe girmiştir pedofiliyi legalize etmiştir

- Evlatlığının eşine göz koymuş, onu da haremine katmıştır bunları yaparken de kutsallık kavramını kullanmaktan utanmamıştır, çekinmemiştir.

- İnsanları akıl almaz işkence senaryoları ile korkutmuş, milyarlarca insanı yalanlarıyla korku içerisinde yaşamaya mahkum etmiştir.

- insanları birbirlerine karşı kışkırtmış, farklı görüşlere sahip insanlar arasında sevgi ve saygıyı değil şiddeti ve öc almayı salık vermiştir.

- Sırf kendi çıkarları için insanları kutsallık yalanı ile kullanmış, gerektiğinde ölüme göndermiştir.

- Yazdığı kitap günümüze değin milyarlarca insanın aklına vurulan bir pranga olmuş, yalanları insanlığın gelişimine derin bir darbe indirmiştir.

- Kadına karşı şiddeti legalize etmiş, kadını erkek karşısında değersiz, ikinci sınıf bir konuma yerleştirmiştir.

- iyiyi ve kötüyü akıl almaz ceza ve mükafatlara bağlamış, insanların, toplumun ve doğalarının gereği olarak değil, menfaatlere ve çıkarlara dayalı olarak hareket ettikleri iki yüzlü, çıkarcı bir ahlak anlayışına mahkum etmiştir.

Kendi değer yargılarımla, iyi ve kötü anlayışımla muhammeti yargıladığımda çıkan sonuç bu. Siz ne düşünüyorsunuz size göre muhammet kötü ahlaklımıdır, yoksa yeryüzünde ki nur mumudur?

iyi kotu kavrami insanlarin deger yargisina gore degisiyor tabi..Ama benim standartlarima gore de muhammed iyi bir insan degil.Kendi cikarlari icin milyonlari pesinden surukleyen bir yalan uydurmus,kotu ahlakli ornek alinmamasi gereken bir adamdir..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kalıp cümle diye kıvırırsınız böyle çünkü doğrular ya işinize gelmez. ;) Sen bana cevap ver hadi belli bi yaştan sonra yaşlı bir adam kadını ne yapsın.Eee Hz. Hatice öldükten sonra paraları kendisine kaldı tabi.Hanlar yaptırdı saraylar döşetti değil mi????Zevkü sefa içinde yaşadı hadi söle bakalım ne yaptı paraları. Hayır anlamadığım yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermek çok hoşunuza gidiyor.Aklınız sıra karalama yaparak orjinal oluyorsunuz mükemmel ve aydın oluyorsunuz.Tabi özür dilerim sizin gibi insanların seviyesine çıkamamışız ah pardon ya.Hz. Muhammed Hz. Haitce sayesinde sefaletten kutulmuş ama nedense fakir bir hayat sürmüş ah ya mantığınızı anlyamıyorum.O para size gelse kimbilir neler yapardınız.Küçük çocuklarla hanginiz bir büyük gibi konuştunuz???Hanginiz İslamiyetten önce diri diri toprağa gömülen kadınlara hak verdiniz?Hanginiz alkole kumara fuhuşa karşı geldiniz neden cevap vermiyorsunuz eee tabi Hz. Muhammed ahlaksız ya nasıl bakarsanız öyle görürsünüz.

cümleriniz arasında bağlantı kurmak gerçekten çok zor, çok dağınık yazıyorsunuz.

Şunu söylemek isterim ki söyledikleriniz olanlar değil olması gerekenler. İslamcıların yıllardır yaptığı çalışmaların, olanı olması gerekene yaklaştırma çalışmalarının meyveleri. Kuran yorumları olması gerektiği gibi yorumlanır sivri tarafları törpülenir, yıllar geçtikçe bilimdeki gelişmelere göre küçük kelime oyunları yapılır.

Şimdi kuranı ve hadisleri okuduğumuzda daha önce de söylediğim gibi toplum içerisindeki genel kanıdan, çok farklı bir muhammetle karşılaşıyoruz.

O yaştan sonra o kadar kadını ne yapsın demişsiniz, size daha önce söyledim tekrar söylüyorum aradığınız soruların hepsinin cevabı kuranda ve hadislerde vardır. Okuduğunuzda (kuranı ve hadisleri), peygamberinizin ile yatağa girecek olan 8 yakındaki bir kızın hazırlık aşamasını nasıl geçirdiğinden, peygamberinizin kaç erkek gücünde olduğuna, evlatlığın karısıyla evlenmenin doğal ve sakıncasız bir durum olduğundan, hangi kadınların peygamberinize helal kılındığına, bu kadınlar ile nasıl bir sıra ile birlikte olacağına, gelen misafirlerin saat kaçta muhammeti karılarıyla yalnız bırakıp evlerine dönmeleri gerektiğine kadar her şeyi bulacaksınız. Şüphesiz ki kuran her şeyi eksiksiz açıklamıştır ama sadece muhammetin cinsel yaşamı konusunda.

Tabi ki paraya ihtiyacı olacaktır, günümüzde ev geçindirmenin ne zor zanaat olduğunu bilmez miyiz? Kaldı ki ailelerimiz 4-5 kişiliktir. Çoğumuzun da 1 eşi vardır. Biz bu durumda bile zorlanırız geçimimizi sağlamak için, en tanınmış hanımları aşağıda zikredilen muhammetin ay sonunu getirmesi elbette ki kolay değildir :rolleyes: ;

1. Hatice

2. Sevde Binti Zem’an

3. Ebubekir kızı Ayse

4. Omer kızı Hafsa

5. Huzeyme kızı Zeynep

6. Ummu Seleme (Hine)

7. Haris kızı Cuveyriye

8. Zeyd kızı Reyhane

9. Zeynep Binti Cahs

10. Ebu Sufyan kızı “Ummu Habibe” (Remle)

11. Huvey kızı Safiye

12. Haris kızı Meymune

13. Sem’un kızı Marya Kibri

Muhammed’in boşadığı kadınlar:

1. Dahhak kızı Fadime

2. Zabyan kızı Aliye

3. Kab kızı Mileyke

Muhammed’in nikahlayıp sonradan ayrıldığı kadınlar:

1. Numan kızı Esma

2. Kays kızı Kuiteyle

3. Esma veya Seba (Sena) Binti Salt

4. Necdet kızı Selma

5. Huzeyl kızı Havle

6. Seraf binti Halife

7. Yezit kızı Amre El-Gifariye

8. Yezit kızı Hind El-Kitabiye

9. Davud kızı Mileyke

10. Rufaa kızı Nesatlsat

11. Kab kızı Esma

12. Haris kızı (Saire) Kuteyle

13. Amr kızı Senba/Seyba/Sabiye

14. Cundup bin Dimre Cind-i’nin kızı

15. Serahil kızı Imeyme (Binti Cevn)

16. Muaviye kızı Amre

17. Sufyan kızı Seba (Sena)

18. Ummul Haram

19. Hakim kızı Leyla

Muhammed’in mehir parasını ödemeden aldığı kadınlar:

1. Haris kızı Meymune

2. Huzeyme kızı Zeynep

3. Ummu Serik

4. Hakim kızı Havle

Muhammed’in cariyeleri:

1. Nefise

2. Cemile

Muhammed’in sozlendiği kadınlar:

1. Amir kızı Dubaa

2. Nuame Bel’anberi

3. Sehl kızı Habibe Ensariye

4. Cemre Binti Haris Bin Avf Bin Kab bin Zabyan

5. Sevde Kiresiye

6. Besame kızı Safiye

7. Ebu Talib’in kızı Ummu Hani (Fagite)

8. Ismi bilinemeyen bir kadın

Muhammed’in bazı nedenler yüzünden evlenemediği kadınlar:

1. Abbas kızı Ummu Habibe

2. Hamza kızı Emame (Ammare)

3. Muhammed’e önerilen Baldizi

Muhammed’in ev işlerinde bakan cariyeler:

1. Bereke (Ummu Eymen)

2. Emetullah binti Ruzeyme

3. Hudre

4. Redva

5. Sad kızı Meymune

6. Ruzeyne

7. Selma (Ummu Rafi)

8. Marya (Ummu Rebab) (muhammetin maryadan bir çocuğuda olmuştur)

9. Marya (Ceddetu’l Musenna)

10. Ummu Iyas

11. Havle (Ceddetu Hafs)

12. Meymune binti Ebi Abis

13. Ummu Dumeyre

14. Ummu Ayas

15. Rebiha

16. Saibe

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hanginiz alkole kumara fuhuşa karşı geldiniz neden cevap vermiyorsunuz eee tabi Hz. Muhammed ahlaksız ya nasıl bakarsanız öyle görürsünüz.

Alkol ancak Hamzanın ölümünden sonra haram edilebilmiştir. Hamza alkole çok düşkün olduğu için daha önce cesaret edememiştir. Fuhuşa gelince İslamda fuhuş haram değil aksine helaldir. Savaş esiri kadınlar sizindir, vur patlasın, çal oynasın yani...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kıyametin yaklaşmasına doğru� okuryazar çoğalır.

okuryazar insanlar (bkz.Fidel) çoğalınca din denen safsatalara insanlar inanmayacağına göre islamiyetin de zeus gibi sonunun geleceğini muhammed önceden biliyordu.. muhammed aptal bir insan değildi.. aklını başka yerlerde kullanmış orası ayrı bir konu.

allahummesalli alaa.

tarihinde Fidel tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...