Jump to content

cennet gerçekten sonsuzmudur??


Recommended Posts

182 trilyon-- 385 milyar -- 200 milyon  --635 bin---   375 inci yıl

 

182 trilyon--- 385 milyar -- 200 milyon---  635 bin  -- 37--6

 

182 trilyon ---385 milyar  ---200 milyon --635 bin ---  37--7

 

182 trilyon ---385 milyar --- 200 milyon  ---635 bin ---  37--8

 

182 trilyon ---385 milyar --- 200 milyon --- 635 bin  -- 37--9

 

vsvsvvs.....

 

rakamlar gerçekten korkunç????

 

cennet ve cehennem gerçekten hiç bitmeyecekmidir????

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 22.11.2019 at 22:28, Emre Karaköse yazdı:

Evet Cennet sonsuz ama cehennem birgün içindekilerle birlikte yok olacak ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, Şu yazımda değinmiştim:

 

http://emre1974tr.blogspot.com/2019/03/yeni-kuran-mucizeleri-tespitleri.html

 

 

Bir kitap 1000 doğru söylese 1 yanlış yapsa o kitabı Allah(yüce yaratıcı değil Allah) yazmış olamaz çünkü o her türlü noksandan münezzehtir. Mucizeler peşinde koşmak yerine absürtlükleri çürütmekle uğraşman daha faydalı olur bence.

Gelelim cennete... Bir şeyin ebedi(sonsuz) olabilmesi için ezeli olması lazımdır. Hz.Musa'nın kitabını açıp baktığımda Kuran'daki cenneti göremiyorum. Cennet kelimesi "bahçe" demektir. Çok mütevazii bir cennet var, üstelik dünyada. Güzel güzel ağaçlar, bir kadın- bir erkek güzel güzel yaşıyorlar. Dört tane ırmakları var, yiyorlar içiyorlar. Ta ki yılan(şeytan değil yılan) onlara ölümsüzlük ağacını gösteren kadar, sonrası malum.... Sonuçta Rab Tanrı; Adem'e geçindirme, Havva'ya çocuk doğurma, yılana da(evet yılana, şeytana değil) sürünme cezası veriyor. (Tekvin/2)

Yahudiler, Babil sürgününde Persler'den Apokaliptizmi(Kıyametçilik) öğrenince Cennet-Cehennem, Melek-Şeytan kavramları o dine yavaş yavaş girmeye başlar. Nihayetinde İsa'nın döneminde İsa bizzat Şeytan ile konuşur. İsa'nın tefsirine göre Adem'i cennette kandıran şahıs yılan değil yılan görünümlü şeytandır. Yani İsa, modernist bir tefsir yapmıştır.(ama sürünme cezasını açıklayamamıştır)

Buna rağmen Cehennem kavramının Tevrat'ta hiç geçmediği, sadece suçluların yakılmak için atıldığı, günümüzde İsrail Sınırlarında bulunan Gehinnom Vadisi'nden bahsedildiği görülmektedir.

"Tevrat değişmiş" geyiğini yapmak serbesttir, olabilir ama şurası bir gerçek ki, Zerdüşt bir melek gördüğünü iddia edene kadar binlerce yıl boyunca hiç kimse ölünce ebedi bir cennete gideceğini iddia etmedi, doğu asya halen reenkarnasyona inanır, onlara cennet halen hiç uğramamıştır. Bütün bunlar cennet ve cehennemin ezeli olmadığını gösteriyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hayır o Tevrat değil insan yazımı hadis kitabıdır ve tamamen hatalıdır görüldüğü üzere. Tevrat ve İncil şu an piyasada yok. Sahteleri ise hadis kitabından başka birşey değiller.

 

Ve yine hayır birşeyin sonsuza dek var olması için ezeli olması gerekmez.

 

Selam

tarihinde Emre Karaköse tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
13 saat önce, Emre Karaköse yazdı:

Hayır o Tevrat değil insan yazımı hadis kitabıdır ve tamamen hatalıdır görüldüğü üzere. Tevrat ve İncil şu an piyasada yok. Sahteleri ise hadis kitabından başka birşey değiller.

 

Ve yine hayır birşeyin sonsuza dek var olması için ezeli olması gerekmez.

 

Selam

Bravo... Onlar hadis kitabıdır. Bir gerçek daha var, o kitaplar Hz.Muhammed döneminden yüzyıllar öncesinde yazım sürecini tamamlamıştı

Maide-41: O(Yahudiler) kelimeleri BİLDİKLERİ halde yerlerini değiştirirler.

Maide-43: YANLARINDA, içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar,

Maide-44: Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır.

Maide-45:Tevrat'ta şunu da yazdık .......

Maide-46: Tevrat'ı doğrulayan İsa'yı da biz ......

Maide-47: İNCİL HALKI onunla hüküm versin 

Maide-48: (Ey Muhammed) Sana da öncekileri doğrulayıcı .......  Bkz: Diyanet Meali

Mucizelerle dolu Kuran'ın en son nazil olan surelerinden olan Maide Suresi'nde mesele açıkça anlatılmış. Hz.Muhammed, ehli kitabın YANINDA BULUNAN bu hadis kitaplarına (İsa'nın tanrı oğlu olması dışında) tam olarak riayet ediyordu.  Bu açık hikayedeki hakikat şudur ki: Tevrat'ı sebepsiz yere yalanlayan KAFİR olur.

Allah'ın cennet kurmaya sonradan karar vermiş olabileceğini söylemen tarihi açıdan mantıklı. Ancak, bu hikaye Bakara ve Araf Suresi'deki  Adem - Havva - Şeytan - Melek hikayeleriyle uyuşmamaktadır. Bakara-30'daki o hikayenin kökeni de Lilith'tir. Lilith adlı kadın Adem'e itaat emrini yerine getirmeyince cezalandırılır, sürgün yer. Melekler ikna için defalarca gider, kadın inadından vazgeçmez çünkü kendisi daha önce yaratılmıştır ve eşitliği savunmaktadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hayır tam tersine bu hadis kitaplarından insanları uzaklaştırdı. Ayetlerde övgüyle bahsedilen kitaplar isa gerçek olanları. Yani şu an size yutturulanlar değil.

 

Zaten Kuran, onların gerçek kitaplarını sakladıklarını belirtir:

En'am Suresi 91: Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü, "Allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir." dediler. De ki "Mûsa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği Kitap'ı kim indirdi? Siz o Kitap'ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi." "Allah" de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.
 
Kısacası bugün elimizde Tevrat ve İncil diye kitaplar yok gördüğünüz üzere.
 
İnsan yazımı hadis kitaplarını siz Hıristiyanlara Tevrat ve İncil diye yutturdular. Hele ki birçok sayıda olan İnciller adı verilen hadis kitaplarınızı konsey dörde indirdi siz de robotlar gibi onu kabul ettiniz.
 
 
Evet elimizdeki tek kutsal ktap Kuran'dır bugün için.
 
Ve dinin tek kaynağı da Kuran'dır.
tarihinde Emre Karaköse tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
6 dakika önce, Emre Karaköse yazdı:
İnsan yazımı hadis kitaplarını siz Hıristiyanlara Tevrat ve İncil diye yutturdular. Hele ki birçok sayıda olan İnciller adı verilen hadis kitaplarınızı konsey dörde indirdi siz de robotlar gibi onu kabul ettiniz.
 

Müthiş tespit :) Bak sen deyince ikna oldum, sayende şu an İsa adlı şizofrene lanet okumaktayım. Bak şimdi öğrendim, bize İsa Mesih'i yutturan da meğer Pavlus denen modernist yalancı-katilmiş, bu çakma dini terkediyorum.

Senin herhangi bir şeyi ROBOT olarak kabul etmemene de çok sevindim doğrusu. Kitapları ve ayetleri sorgulaman, koşulsuz kabullenmeler yapmaman, objektif ve şüpheci bakış açını takdir ediyorum

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
23 dakika önce, Emre Karaköse yazdı:
En'am Suresi 91: Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü, "Allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir." dediler. De ki "Mûsa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği Kitap'ı kim indirdi? Siz o Kitap'ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi." "Allah" de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.
 

Bir ayet bu kadar çarpıtılır. Tevrat ve İncil hakkındaki Kuran görüşerinin doğrusu Maide 41-48'tedir, Tevrat ve İncil'i Hz.Muhammed aynen kabul eder. (Tanrı oğlu konusu hariç)

Enam-91 (Gerçek Meal): "Elinizde parça parça bulunduğu halde, bazılarını bana gösterdiğiniz, bazılarını da göstermediğiniz o kitaptan size bilgi veriyorum. Sizin ve hatta babalarınızın bile haberi olmadığı bilgileri size öğretiyorum, daha da hala beni kabul etmiyorsunuz" Bkz:Enam-91 Tüm mealler

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

En'am Suresi 91: Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü, "Allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir." dediler. De ki "Mûsa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği Kitap'ı kim indirdi? Siz o Kitap'ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi." "Allah" de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.

 

Gördüğün üzere elit tabaka halktan kitabı daha o zaman bile saklıyormuş.

 

Evet elinizdekiler hadis kitaplarılar. İncil diye size bunları yutturdular.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Emre Karaköse yazdı:

Evet elinizdekiler hadis kitaplarılar. İncil diye size bunları yutturdular.

Anlayışın biraz zayıf galiba, üstümde unu gördün değirmenci mi sandın ? Tevrat'tan kesitler sununca, Lilith'i anlatınca hristiyan falan zannetmen doğal, ben eski (beş vakit namazlı) müslümanım, ama bir müslüman olarak araştırma yapmaman üzücü. Yahu "şu değişmiş Tevrat'ta ne anlatılıyormuş" dememen üzücü. Tekvin'in birinci babını okuduğun zaman (Kuran bilgin varsa) şok olacaksın zaten. Her bilgiyi bu uyduruk kitaplardan arakladığını, araklarken de kulaktan dolma hatalar yaptığını, hikayeleri doğru anlatırken isimleri karıştırdığını anlayacaksın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tam tersine senin kendi kitabını yani sahte İncilleri ve sahte Tevratı bilmemen tam bir komedi/üzücü durum. 

 

Ve siz Hıristiyan misyonerlerin çoğu, size yutturulan bu kitapların içyüzünü öğrenseniz de , robotlar olduğunuzdan dolayı aynı ifadelerle tüm forumlarda papağan tekrarlarınızı sürdürüyorsunuz.

 

Evet piyasaki İnciller hadis kitaplarılar yani sahteler.

 

Buhari ne ise Markos veya Yuhanna da odur.

 

http://vekilsizmeclis.com/viewtopic.php?f=4&t=5568

Link to post
Sitelerde Paylaş

Laftan anlamayanlar muhatabım değildir.

 

Cennet "bahçe" demektir. Cennet, ilk olarak Tevrat'ta ve Aden Körfezi yakınlarında bir bahçe olarak başlamıştır. Tanrı, o zamanlar sadece adaletin sembolü idi.

 

Zamanla, imkanlar büyüyünce vaatler büyümüştür. Zalim krallar ceza görmeden ölünce, kötülerin ceza gördüğü cehennem ve mazlumların - iyilerin ödüllendirildiği sonsuz cennet ihtiyacı oluşmuştur. Tanrı, artık iyiliğin sembolüdür. Şeytan da kötülüğün sembolüdür.

 

Hristiyanlığın alt mezhebi olan müslümanlık, bunu aynen almıştır.  Tamamı wishfulthinking insan uydurmasıdır.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hayır tam tersine cennet kelimesi İslam'dan gelmektedir. Dünyadaki ilk ve tek ilahi din islam'dır ve hep İslam dini gelmiştir tüm peygamberlerce.Tıpkı insanların başka varlıklara da sonradan tanrı veya Allah isimleri takması gibi cennet ismini de başka yerlere vermişlerdir.

 

Cennetin bahçe anlamına da gelmesi bu gerçeği değiştirmiyor. Tıpkı Heaven kelimesinin gök anlamına gelmesi gibi.

 

Hıristiyanlık ise İslam dininin değiştirilmiş, ruhçulukla harmanlanmış halidir. Yahudilik de yine islam dininden türemiştir.

 

İnsanlar hep tarih boyunca kendilerine gelen ilahi dini değiştirmeye ve yozlaştırmaya çalışmışlardır.

 

Bu uğurda İncil gibi eski kitapları değiştirdikleri gibi (gerçek kitabın yerine bir çok hadis kitabı yazıp insanlara yutturdular), dinlerinin adını da değiştirdiler. Hıristiyanlık, Yahudilik veya Hinduizm gibi adlar uydurdular.

 

Gerçekte hep İslam dini geldi sadece.

 

Gelen ilahi dini hep ruhçulukla harmanlamaya kalktılar. Yani sözde kutsal insanlar , rahipler, fakirizm, nimetlerden el etek çekmek, ruhlar alemi safsatası, çok tanrıcılık ve diğer pagan unsurlar...

 

Neyse ki son kutsal kitap Kuran korunmuş bir şekilde elimizde de bu gerçekleri görebiliyoruz.

 

Görüldüğü üzere dinin tek kaynağı artık sadece ve sadece Kuran'dır.

 

Ve de cennet  sonsuzdur.

 

 

tarihinde Emre Karaköse tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, Emre Karaköse yazdı:

Hayır tam tersine cennet kelimesi İslam'dan gelmektedir. Dünyadaki ilk ve tek ilahi din islam'dır ve hep İslam dini gelmiştir tüm peygamberlerce.Tıpkı insanların başka varlıklara da sonradan tanrı veya Allah isimleri takması gibi cennet ismini de başka yerlere vermişlerdir.

Cennetin bahçe anlamına da gelmesi bu gerçeği değiştirmiyor. Tıpkı Heaven kelimesinin gök anlamına gelmesi gibi.

Hıristiyanlık ise İslam dininin değiştirilmiş, ruhçulukla harmanlanmış halidir. Yahudilik de yine islam dininden türemiştir.

İnsanlar hep tarih boyunca kendilerine gelen ilahi dini değiştirmeye ve yozlaştırmaya çalışmışlardır.

Bu uğurda İncil gibi eski kitapları değiştirdikleri gibi (gerçek kitabın yerine bir çok hadis kitabı yazıp insanlara yutturdular), dinlerinin adını da değiştirdiler. Hıristiyanlık, Yahudilik veya Hinduizm gibi adlar uydurdular.

Gerçekte hep İslam dini geldi sadece.

Gelen ilahi dini hep ruhçulukla harmanlamaya kalktılar. Yani sözde kutsal insanlar , rahipler, fakirizm, nimetlerden el etek çekmek, ruhlar alemi safsatası, çok tanrıcılık ve diğer pagan unsurlar...

Neyse ki son kutsal kitap Kuran korunmuş bir şekilde elimizde de bu gerçekleri görebiliyoruz.

Görüldüğü üzere dinin tek kaynağı artık sadece ve sadece Kuran'dır.

Ve de cennet  sonsuzdur.

 

Atma Recep!

Her zamanki gibi baştan sona kadar zırvalamışsın.

N´oldu bre, niye siktir olup gitmekten vaz geçtin?

İtiraf et...bizsiz yapamıyorsun, çünkü kendinden olmayanlara karşı içinde birikmiş olan kinini ve nefretini kusacak bir mekan lazım.

 

Bundan evvel de tükürdüğünü bir güzel yalayıp geri dönmüştün!

Evet; yaşından boyundan posundan utanmadan bön bön geri dönmüştün.

Unuttuğumuzu zannetme...

 

Atalarımız ne güzel demiş: "Büyük sıç, ama büyük konuşma!"

 

 

 

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...