Jump to content

Kabe ,Meryem Ana'yı mı temsil ediyor ?


Recommended Posts

Hacıların sarılıp öptüğü,okşadığı,kafalarını içine soktukları Hacerul esved'i içine alan gümüş koruma  vajinaya benzetilir.

 

Bir ortadoks ilahisi : 

Ey temiz bakire, hanımefendi lekesiz Tanrıdoğuran , ey güveysiz gelin, SELAM !

Anne, Kraliçe ve çiyle kaplı yün yapağı ey güveysiz gelin, SELAM !

göklerden daha yükseltilmiş ışınlardan daha parlak ey güveysiz gelin, SELAM ! (Kara küpün gökte değil yerde olması)
sen ki Bakireler Korolarının sevincisin meleklerden daha yücesin ey güveysiz gelin, SELAM !

göklerden daha parlak Işıktan daha temiz ey güveysiz gelin, SELAM !

ey bütün göksel ordulardan daha kutsal olan ey güveysiz gelin, SELAM !

ey EBEDİYEN BAKİRE   Meryem bütün dünyanın hanımı ey güveysiz gelin, SELAM !  (Hacıların kara taşı öpmek için kafasını içine sokması)
"Ey esenlik ve neşe kaynağı, selam kurtuluş limanı (kabe  kurtuluş limanıdır.akabe ye bakmak neşe ve esenlik kaynağıdır)
 ey güveysiz gelin, SELAM !

Söz’ün KUTSAL ODASI çürümezlik çiçeği ( oda = Kabe'de ki  "kara küp" aynı zamanda içi boş odadır.kapısı vardır)
 ey güveysiz gelin, SELAM! "
" Hanımefendim sana yalvarıyorum sana hitap ediyorum ey güveysiz gelin, SELAM ! ( günde beş kez müslümanlar kabe'ye "kara küp" e dönerek dua ederler)

Sultanların Sultanı sana bakıp senin lutfunu rica ediyorum ey güveysiz gelin, SELAM !  ( namazın sonunda "selam" verilir)
"seni içtenlikle çağırıyorum kutsanmış TAPINAK ey güveysiz gelin, selam! (Tapınak = Kabe)

 

Bakire , ışınlardan daha parlak , yün yapağı beyazlığında ,kurtuluş limanı olması açısından Meryem Ana'ya atfedilen özelliklerle çelişen bir durum.

 

Hacılar gümüş korumanın içine kafasını sokup siyah taşı  öpüyorlar.Küp ,Meryem Ana'yı sembolize ediyorsa, parlaklık,beyazlık siyaha dönüşmüş.Kabe'ye gitmek kurtuluş için farz olan bir ibadet.Hacerul Esved'e selam verirken aynı zamanda vajinaya benzeyen gümüş koruma,kara küp de selamlanmış oluyor. ve EBEDİYEN hacılar içine kafalarını sokup öpecekler .

Kabe de ki küp  "KUTSAL ODA" dır.Kabe'ye BAKMAK bile sevaptır.
Meryem Ana hristiyanlık inancında tüm insanlığın ve hristiyanların annesidir.Tıpkı göksel Yeruşalim (Kudüs) gibi : 

 

Galatyalılar 4 : 25 "Hacer, Arabistan’daki Sina Dağı’nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim’in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. 26 Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur."

 

Arapların Tanrı ve  Kudüs düşmanlığını vurgulayan Tevrat ayetleri :

 

Nehemya 4/ 7 "Sanballat, Toviya, Araplar, Ammonlular ve Aşdotlular Yeruşalim surlarındaki onarımın ilerlediğini, gediklerin kapanmaya başladığını duyunca çok öfkelendiler. 8 Hepsi bir araya gelerek Yeruşalim’e karşı savaşmak ve kentte karışıklık çıkarmak için düzen kurdular. 9 Ama biz Tanrımız’a dua ettik ve gece gündüz onları gözetlesinler diye nöbetçiler diktik." (Yeruşalim şimdi ki Kudüs'tür)
Nehemya 6/1 "Surları onardığım, gediklerini kapadığım haberi Sanballat’a, Toviya’ya, Arap Geşem’e ve öbür düşmanlarımıza ulaştı. O sırada kapı kanatlarını henüz takmamıştım. 2 Sanballat ile Geşem bana haber göndererek, “Gel, Ono Ovası’ndaki köylerden birinde buluşalım” dediler. Bana kötülük yapmayı düşünüyorlardı."
2. Tarihler 26
/7 "Filistliler’e, Gur-Baal’da yaşayan Araplar’a ve Meunlular’a karşı Tanrı ona yardım etti."

 

Hacerül Esved "İsa" yı temsil ediyorsa,vajinanın kimi temsil ettiğini söylememe gerek yok herhalde

 

Kabede ki " Küp"ün rengi "siyah" tır.Kuran'da karanlık kutsanır : "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" 
1. Yuhanna 1/5 Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur.
Luka 20/17 İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi: “Öyleyse Kutsal Yazılar’daki şu sözün anlamı nedir?
‘Yapıcıların reddettiği taş,
İşte köşenin baş taşı oldu.’  

Elçilerin İşleri 4/11 İsa,‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan,Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır.
Hacerul Esved köşenin baş taşıdır;Kabe'de ki duvarla örülmüş küpün tam köşesindedir.
Matta 26/47 İsa daha konuşurken, Onikiler’den biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. 48 İsa’ya ihanet eden Yahuda, “Kimi öpersem, İsa O’dur, O’nu tutuklayın” diye onlarla sözleşmişti. 49 Dosdoğru İsa’ya gidip, “Selam, Rabbî!” diyerek O’nu öptü.
Hacerul Esved'i selamlamak ve öpmek sünnettir.
Luka 19/ 38-40 “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” diyorlardı.Kalabalığın içinden bazı Ferisiler O’na, “Öğretmen, öğrencilerini sustur!” dediler.
İsa, “Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa, taşlar bağıracaktır!” diye karşılık verdi.

İsa'nın Tanrının oğlu ,yegane kurtarıcı,Mesih olduğunu onaylayacak taşlara   inat Hacerul Esved İsa'nın Tanrılığını inkar eden hacılara (ibadetlerinin kabul edilip,cennete gitmeleri) için şahitlik edecektir.
Kabe'de ki kara küp yüzlerce taşla örülmüştür ve üzeri sıvanmamıştır :
1. Petrus 2/4,5  İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı’ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab’be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın.
Efesliler 2/20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir.

Kuran'a göre Kabe'de ki küpün temellerini İbrahim atmıştır.
Kabede ki küpün üzeri kara bezle örtülmüştür.bu Mesih'e iman edenleri karanlıkta bırakmayı  temsil ediyor olabilir mi ? :
Yuhanna 12/46 "Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim."
Hacerul Esved siyahtır . fakat İsa ışıktır ve beyazlığı temsil eder :

Matta 4/16Karanlıkta yaşayan halk,Büyük bir ışık gördü.Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu.”
Matta 17/2 Onların gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu.
Markos 9/3 Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu.
Luka 9/29 İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü.
Yuhanna 5/46 Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.
Elçilerin İşleri 22/6  Ben öğleye doğru yol alıp Şam’a yaklaşırken, birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı.
Elçilerin İşleri 26/13 Ey kralım, öğlende yolda giderken, gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, güneşten daha parlak bir ışık gördüm. 
Vahiy 1/14 Başı, saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdır.

Hacerül Esved bir zamanlar beyazdı,sonra insanların günahları yüzünden karardı (lekelendi) derler :

İbraniler 9/14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!
Sanki İncil'e inat lekeli,günahlardan kararmış  olan Hacerül Esved 'i selamlamak ve öpmek hacıları günahlardan temizler.
Romalılar 14/13 Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun.
Hacerül Esved'i öpmek için yoğun izdiham oluşması ve istenmeyen sonuçlar (itişip kakışmalar,düşme dahil olumsuzluklar)
1. Yuhanna 2/10 Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. 

"Hac'da izdiham" "Milyonlarca Müslümanı ağırlayan Mekke’de hacı adaylarının en büyük hayallerinden biri tavaf başlama nişanesi olan ve her tavaf başında selamlanan Hacerü’l Esved’e dokunabilmek. Ancak bu, insan seli nedeniyle oldukça meşakkatli."...
Kabe de ki kara "küp" İncil de ki gökten inecek olan  "Kutsal Kent"in (Kudüs) tarifine uyar : 

Vahiy 21/16 Kent kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü, her bir yanı 12 000 ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. 
Vahiy 21/9  Oradan bana gökten, Tanrı’nın yanından inen ve O’nun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim’i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu.

Yine sanki İncil'e inat Kabe'de ki küp "siyah"tır.bu Tanrının ışığına ve kutsal kentine düşmanlığı  sembolize ediyor olabilir mi ?
Tevrat ve İncil'de anlatılan Kutsal Kent'e murdar,iğrenç,aldatıcı olan giremez : 
Vahiy 21/27 "Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek." ("Kuzu" İsa'dır.yani kutsal kente sadece İsa'ya iman edenler girecek ,yani hıristiyanlar)
Kabe'ye ise müslüman olmayan , "pislik" müşrikler giremez (hıristiyanlar dahil) : 
Tevbe Suresi 28 “Ey iman edenler! Müşrikler necistirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar!" 
hacılar Küpün etrafında yedi kere dolanırlar,bu Kutsal Kent'i yani "Yeruşalim"i ( Kudüs ) yıkmayı temsil ediyor olabilir mi ? .Tevrat'da İsrailoğulları Eriha kentinin surlarını etrafında yedi kez dolanarak yıkarlar ve kenti ele geçirirler : 

Tevrat/Yeşu 6/4 "Yedinci gün kentin çevresini yedi kez dolanın; bu arada kâhinler borularını çalsınlar. 5 Kâhinlerin koç boynuzu borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek.”
Tevrat/Yeşu 6/15  ""Yedinci gün erkenden, şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde yedi kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün yedi kez dolandılar.

Kuran'da kıblenin Kudüs'ten kabe'ye çevrilmesi Tevrat ve İncil'e göre aydınlıktan karanlığa yönelmektir.kıblenin değişmesi tesadüf olabilir mi ?
Yuhanna 8/12  İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”
"İsra" gece yürüyüşü demektir.Muhammed İsa'ya inat karanlıkta yürümüş,yaşam ışığına sahip olmuştur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

 

ilahi devam ediyor :

 

"Sevin, çünkü rahminde yaşam yolunu taşıdın. Sevin, dünyayı günah selinden kurtaran Tanrı gelini, tamamen hatasız erden. Sevin, hayranlık uyandıran mesaj ve bildiri, tüm yaratılışın Rabbinin konutu."

günah selinden kurtaran... bu sel,kabe de ki izdihama sebeb olan kalabalığın oluşturduğu sel olmasın ? "Rabbin konutu". konut olduğu doğru.Fakat kimin konutu ? Rabbin mi şeytanın mı ?

"İnsan soyunun gücü ve kalesi, ey lekesiz olan. Sevin, yüceliğin kutsal mekânı, Ölüler diyarının yok edicisi ve ışığın düğün odası. Sevin, sana imanla dua edenlerin yardımcısı."

İnsan soyunun gücü ve kalesi.Adem ve İbrahim tüm insanların atasıdır.Adem Kabe'nin temellerini atmış veya Kabeyi mesken edinmitir.Bu anlamda Kabe insan soyunun gücü ve kalesidir.Bütün insanlık Kabe'ye kurtuluş için çağrıldığına göre yine insan soyunun gücü ve kalesidir.
ışığın düğün odası.Kara Küp'ün penceresi yok,üzeri kara bezle örtülü.Kapısıda kapalı.Böyle bir oda ışığın değil karanlığın ölüm odası olur.

"Söz Tanrı’nın ve dirilmiş Oğul’un ateşten savaş arabası. Sevin, Hanımefendi, ortasında yaşam ağacı Rabbi barındıran yaşayan cennet ki Rabbin tatlılığı çürümeye tabi olsalar bile imanla duaya katılanlara yaşam tatlılığını veriyor."

ortasında yaşam ağacı Rabbi barındıran yaşayan cennet.Evet,ortasında haverül esved'i barındırıyor.imanla duaya katılanlara yaşam tatlılığını veriyor ? Hac'da ibadet sırasında yaşanan ölümler,facialar sanki tam tersini iddia ediyor.

"Senin gücünden güç alarak sana imanla şöyle sesleniyoruz: Sevin, hakkında görkemli ve harikulade şeylerin ilan edildiği Yüce Kralın şehri. Sevin, ey maden çıkarılmamış dağ ve dipsiz derinlik."

Yüce Kralın şehri "Göksel Yeruşalim" dir. Sevin, hakkında görkemli ve harikulade şeylerin ilan edildiği ...? İddiaları doğru olarak kabul ettiğimizde Meryem Ana'nın sevinmesini beklemek abesle iştigaldir ve Meryem Ana hakkında harıkulade değil çirkin şeylerin ilan edildiği,iftira atılan kadındır.
Maden çıkarılmamış...Hacerül Esved de madendir.İnsanları günahlarından arındıran maden...

"Sevin, ey Söz’ün lekelenmemiş konutu, tanrısal inciyi üreten deniz kabuğu. Sevin, ey Hanımefendi, son derece harikulade olan, seni kutlulayanları her defasında Tanrı ile barıştıran Tanrı-doğuran."

İncinin kararmış olduğu nerde görülmüş.Söz’ün lekelenmemiş konutu.lekelenmemiş...günahlardan kararmış kara taş...kara küp...karanlığın odası...adet kanlarının silindi taş...İsa'nın tanrılığını inkar edenlerin öptüğü ve af dilediği ve affedildiği taş...deniz kabuğu...deniz kabuğuna birebir benzediği doğru.İçinde parlak beyaz  inci değil kara taş var.
"seni kutlulayanları her defasında Tanrı ile barıştıran Tanrı-doğuran." Tanrı ile küstüren olmasın ? 

"Tanrısal düşünceye sahip insanlar, Tanrımızın annesinin şerefine bu tanrısal ve her övgüye layık bayramı kutlarken, ellerimizi çırpıp ondan doğan Tanrımıza övgüler sunalım."

Tanrı'nın annesine hakaret edenler Tanrısal düşünceye sahip olabilir mi ? "her övgüye layık bayramı kutlarken" Kurban bayramı ile hac ibadeti ayrı düşünülemez.Hac Bayram birlikte yapılır.Ellerin çırpılması cahiliye dönemine ait hac ibadetiydi sanırım.Tanrı'ya övgüler sunulduğu doğru.Lebbeyk,tekbirler...

"Söz’ün lekesiz odası, herkes için tanrısallaşma sebebi, sevin, ey tümden kusursuz, peygamberlerin yankılanan önbildirisi. Sevin, havarilerin ziyneti."

tanrısallaşma değil şeytanlaşma olmasın ? "peygamberlerin yankılanan önbildirisi" Kabe'nin içine girdiğinizde,Hacerül Esved'in içine kafanızı sokup ses çıkardığınızda yankı yapıp yapmadığını haca gidenlere sormak lazım."havarilerin ziyneti" havarilerin Kabe'ye uğramayacağı kesin.

"Putperestlik ateşini söndüren taze çiy senden damladı. Bu sebeple sana şöyle haykırıyoruz: Sevin, ey bakire, Gidyon’un gördüğü çiyle kaplı yün yapağı."

taze çiy değilde,kuşların kara küpün üzerine pislediğini biliyoruz.Sonra temizleniyor araplar tarafından o ayrı.Gidyon baksaydı yün yapağı değil kara küp görürdü.

"İşte, sana sesleniyoruz, sevin. Bizler için liman ve sığınak ol; çünkü sıkıntıların ve bizimle savaşanın pek çok iftirasının denizinde ordan oraya savruluyoruz."

Kabe de liman ve sığınaktır."bizimle savaşanın pek çok iftirasının denizinde ordan oraya savruluyoruz." iftiranın denizinde savrulanlar girdap gibi kara küpün etrafında dönerek savrulanlar olmasın ? ( safa ile merve arasında koşanlarda dahil) Bu durumda iftiracı Tanrı İsa olur.Tanrı İsa'nın  Muhammed'in peygamberliğini ve Kuran'ı kabul etmiyeceği kesin.        

"Ey neşe sebebi, düşüncelerimizi kayra ile donat ki sana şöyle diyebilelim: Sevin, yanıp tükenmemiş çalı ve inananların üzerine durmadan gölge salan parlak bulut."

"Ey neşe sebebi" Hac ibadeti gayet müşkül,zor bir ibadettir.Aşırı sıcak,hava değişiminden,(mikroplu olduğu iddia edilen zemzem suyundan ?) gibi sebeblerden gidenler hasta olur.(en temiz dedikleri zemzem artık arındırılıyor.) Sıcağa dayanamaz.Yüksek tansiyon,kalp rahatsızları,beyin kanaması en fazla görülen ölüm nedenleridir.Kabe nin huzurunda kılınan beş vakit namaz...en azından sürekli yapılması. Neşe sebebi üzüntü ve çileye dönüşmüş.
"yanıp tükenmemiş çalı" Yanan şey kararır . Kara küp gibi... "inananların üzerine durmadan gölge salan parlak bulut" Arabistan sıcağında gölge salacak bulut bulmak zor.hatta imkansızdır.Kara küpün olduğu yerin ağaçtan,yeşillikten yoksun olduğu düşünülürse hele.(İsa'nın kendisini yaş ağaca benzettiği ayet aklıma geldi) Sanki mekan özel olarak seçilmiş.Kara küp Meryem Ana'yı temsil ediyorsa Parlak bulut,kara küpe dönüşmüş.

"Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: «Sevin, ey gűveysiz gelin!»"

"yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler" : Kabenin emin belde olması. "Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz." Kabe Muhammed'in zaferini simgeler. 

"Ruhani: Bütün dünyanın yaratıcısı, tohumsuz rahimden filizlenip onun bakireliğini  önceki gibi bozulmaksızın sakladı ve kendi halkı olan bizlere bunu göstermekle yaratılışı yeniledi, öyle ki bu mucizeyi gördüğümüzde bakire kızı ilâhilerle övelim "

"bakireliğini  önceki gibi bozulmaksızın sakladı" : Kara taş ve koruması vajinaysa,aksi iddia edilmiş."ve kendi halkı olan bizlere bunu göstermekle..." : aksini bütün müslümanlar,haca gidenler ve diğer insanlar görüyor.

"Selâm, çürümezliğin çiçeği.  Sevin, özdenetimin tacı." 

Bakireliği hedef alınmış,bekaretine iftira atılmış biri özdenetimsizlikle suçlanmıştır.

"Selâm, güzel ve tatlı meyveli ağaç, ki o meyve ile inananlar beslenirler.  Sevin, güzel gölgeli ağaç ki onun gölgesinde çok kimseler korunurlar."

Kara taş...kara meyve...üzerine adet kanı sürülen kara taş ...Küpün gölgesi...

"Selâm, yoldan çıkmışlara doğru yolu göstereni taşıyan.  Sevin ey esir edilmişlerin kurtarıcısını doğuran."

İsa'nın tanrılığını ve klavuzluğunu inkar edenler İncil'e göre yoldan çıkmış,yolu bulamamıştır.Kara küpün etrafında sürekli dönenler , kısır döngüye girmeyi sembolize ediyorsa, dönenler başladıkları noktaya geri gelecekler.böyle biri asla hedefine ulaşamaz,gideceği yere varamaz.Öyleyse kara küp ve kara taş yol gösteren olmaktan çıkmış.Eski zamanlarda ayağı zincirli dönenleri hatırlattı.

"Selâm, ey adaletli Yargıca şefaat eden.  Sevin nice günahkârın af sağlayıcısı." 

İncil'in gözünde ne Muhammed,ne Kuran ne de müslümanlar adaletli yargıç olamaz.Kabe müslümanlara şefaat etmişse,tersi gerçekleşmiş.

"Selâm, ey günahlarından dolayı Tanrı’nın önünde cesaret konusunda çıplak olanların koruyucu giysisi. Sevin, tüm arzuları fetheden şefkat, Selâm ey güveysiz gelin."

"günahlarından dolayı Tanrı’nın önünde cesaret konusunda çıplak olanlar"...hacıların çıplaklığı...hala çıplak sayılırlar.Öyleyse koruyucu giysileri yok. "tüm arzuları fetheden şefkat" : Taşın içine kafasını sokanlar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Tüm evren senin tanrısal görkemine şaşırdı. Çünkü hiç evlenmediğin halde, ey bakire, herkesin Tanrısını rahminde taşıdın ve sana övgü ilahisi söyleyenlere kurtuluş bağışlayan ebedi Oğul'u doğurdun."

Kara taş hala içinde olduğuna göre asla doğuramamış ? Öyleyse "ebedi Oğul'u doğurdun" ifadesi geçerliliğini yitirir.Kuran'da da söylenen budur zaten .Meryem Tanrıdoğuran, İsa Tanrı olamaz.

"Sevin, çünkü rahminde yaşam yolunu taşıdın. Sevin, dünyayı günah selinden kurtaran Tanrı gelini, tamamen hatasız erden. Sevin, hayranlık uyandıran mesaj ve bildiri, tüm yaratılışın Rabbinin konutu."

dünyayı günah selinden kurtaran...sel.Hacıların sel gibi akması.Hacılar günahlarının bağışlanması için Kabe'ye geliyorlar ama sel hiç bitmiyor,sürekli dönüyorlar,"gel git" gibi safa ile merve arasında gidip geliyorlar.
"tüm yaratılışın Rabbinin konutu." : Kabe'nin Adem tarafından inşa edildiği ve ilk insanlığın ilk mabedi olduğu iddiasıyla örtüşen bir cümle.Olumsuz olarak düşünüldüğünde insanlığa hakaret.

"Ruhani: Garip bir doğum gördük o nedenle bu dünyadan uzaklaşıp akıllarımızı göklere taşıyalım. Çünkü yücelerin Tanrısı bunun için yeryüzüne alçakgönüllü bir insan olarak ve kendisine haykıranları yücelere çekme isteği ile geldi. Aleluya."

İddiaları doğru kabul ettiğimizde Kabe'de,kara küpün köşesinde garip bir doğum gördük ve görüyoruz.Öyleyse "kendisine haykıranları yücelere çekme isteği" ile gelmiş olamaz,aşağılara çekme,alçaltma isteği ile gelmiş olabilir; alçağa,derinliklere,kara küpe,kara taşa,karanlığa,cehenneme çekmek için.

"Selâm, bir yere sığmayan Tanrı'nın konutu. Sevin, bu kutsal sırrın kapısı."

Kara küp sığmış ; Etrafı kemerli sütünlu duvarla çevrili,avlunun içinde.

"Selâm, imansızların duyduğu şüpheli söylenti."

iddialar ışığında kara taşa ve kara küpe baktığımızda "şüphe" olabilir mi ? Herşey gayet kesin.

"Sevin, inananların mutlak gururu."

kafa sokmak,öpmek,okşamak gurur ?

"Selâm, birbirine zıt olanları (yeryüzü ile gökyüzünü) bir araya getirdin. Sevin ey bakirelik ile anneliği birleştiren."

yeryüzü ve gökyüzü parantez içinde yazılmış.siyah ve beyaz da birbirine zıttır.Kara küp siyah ama çatısı beyaz.bazen etrafına beyaz şerit doluyorlar.Hacıların üzerinde yürüdüğü zemin dahil Kabe'yi içine alan bütün yapı beyaz.Kara Hacerül Esved'in içinde olduğu korumada beyaz gümüş.Küp ,kara ile akı,siyah ile beyazı,zıt olanları gerçekten bir araya getirmiş.
(siyah geceyi,beyaz gündüzü simgeliyor olabilir.Tıpkı yeryüzü ve gökyüzü gibi.)

"Selâm, senin aracılığınla (Âdem'in) itaatsizlik suçu bağışlandı. Sevin, senin aracılığınla Cennet açıldı."

Tevrat ve İncil'e göre Kabe'yi Adem inşa ettiyse,büyük Tanrı'ya büyük itaatsizlik yapmıştır.Hatta küfretmiştir.Böyle birisinin suçu katmerlenir.

"Ruhani:Meleklerin tabiatı bütünüyle, senin insan oluşunun yüceliğinden dehşete düştü. Çünkü Tanrı olmana rağmen, Sen Yaklaşılmayanı, herkese yaklaşır ve bizlerle konuşur insan gibi gördüler. Sen herkesten bu sesi işitensin. Aleluya."

İddialar açısından Kabe'yi inşa edenler için ortada bir yücelik kalmamış.Bu durumda -Tanrı'ya karşı işledikleri büyük suç ,küfür sebebiyle- dehşete düşecek olanlar kara taşı görenler,öpenler,okşayanlar olabilir.Meleklerde dehşete düşmez,dehşete düşürür.
"Sen Yaklaşılmayanı, herkese yaklaşır ve bizlerle konuşur insan gibi gördüler." Kara taş insan değildir ve konuşmaz (gerçi müslümanlar Hacerül Esved bize ahirette şahitlik edecek diyorlar.İncil'e göre evet şahitlik edebilir. fakat suçlamak için olmasın ? )

"Selâm, kurtuluş bulmak isteyenlerin gemisi. Sevin, ey dalgalarla boğuşanların sığındıkları liman, Selâm ey güveysiz gelin."

Hacda olası izdihamda , izdihamdakilere "dalgalarla boğuşanlar",dalgalarla boğuşurken kara küpe sırtını verenler,sarılanlar,hatta küpün içine girenler için "sığınak" ve "liman" benzetmesi gayet yerinde olurdu.

"Ruhani:Bütün evreni yaratan, dünyayı kurtarmak istediğinde kendi iradesi ile alçakgönüllülük gösterip dünyaya geldi ve evrenin çobanı olan Tanrı iken bizim uğrumuza bizim gibi insan oldu ve insanı bir insan olarak çağırdı ve Tanrı olduğu için şu haykırışları duydu: Aleluya."

Öyleyse insan olmamış,taş olmuş.hem de kara taş.Böyle bir taş dünyayı kurtarmaz batırır.Tıpkı kendisini öpmek isteyenleri düşürüp,batırdığı gibi.

"Güzel ve etkili konuşan dil, seni övmekte yetersiz kalıyor. Çünkü sen Kral Mesih'i doğurup Serafimlerden daha çok yüceltildin. Şimdi, ey Hanımefendi, huzurunda saygıyla boyun eğenleri her tehlikeden koruması için O'na yalvar."

dil...edebimden susma hakımı kullanıyorum.

"Dünyanın uçları seni övüyor ve sana şöyle sesleniyor: Sevin, ey pak olan, sen üzerine Baba'nın parmağı ile Sözünü yazdığı tomarsın. Ey Tanrı-doğuran, sana hizmet edenlerin isimlerini yaşam kitabına yazması için O'na yalvar."

"Dünyanın uçları seni övüyor" ... Kuran da ki "dünyanın uçlarından eksiltiyoruz" ifadesini hatırlattı."üzerine Baba'nın parmağı ile Sözünü yazdığı tomar" : Küpün üzerindeki kara beze Kuran'dan alıntılanan yazılar ve dualar.
"sana hizmet edenlerin isimlerini yaşam kitabına yazması için..."
"sana küfredenlerin isimlerini yaşam kitabından silmesi için..." O'na yalvar ?

"Biz, sana hizmet edenler, sana yalvarıyoruz ve kalplerimize senin huzurunda diz çöktürüyoruz. Ey pak olan, sıkıntılarımızda bize kulak ver ve şehrini koru, ey Tanrıdoğuran, düşmanların saldırılarından."

"sana yalvarıyoruz ve kalplerimize senin huzurunda diz çöktürüyoruz." : beş vakit diz çökülerek kılınan Namaz.

"Bir zamanlar aldatılarak çıplak bırakılan bizler, senin hamileliğin aracılığıyla çürümezlik giysisini giydik ve kendi günahlarımızın karanlığında oturan bizler artık ışığı gördük. Bu yüzden seni ilahilerle asırlar boyunca övüyoruz."

Hacılar hala çıplak.Cahiliye döneminde tüm çıplaktı. "kendi günahlarımızın karanlığında oturan bizler artık ışığı gördük." : Namaz için oturanlar ışığı değil kara küpü görür.

"Ölülere senin gücünle yaşam verildi; çünkü sen ruhsal yaşamı doğurdun. Bir zamanlar konuşamayanlar artık söz ustası oldular. Cüzamlılar arındı ve hastalıklar sona erdi. Gökte gezen kötü ruhlar topluluğu yenilgiye uğratıldı, ey insanlığın kurtuluşu olan bakire."

" Bir zamanlar konuşamayanlar artık söz ustası oldular." 14 asır ciltler,kütüphaneler dolusu Kuran'ı öven,İsa'nın tanrılığını reddeden islami eserler yazıldığına göre, evet söz ustası olmuşlar, fakat İncil'e göre küfretmek için.

"Sen bizim ışığımız ve güvencemiz olarak görüldün, bu yüzden sana haykırıyoruz: Sevin, büyük Güneşi dünyamıza getiren batmaz yıldız. Sevin, ey pak olan, çünkü Eden'i açtın. Sevin, insan soyuna yücelerdeki yaşam için yol gösteren ateşten direk."

" büyük Güneşi dünyamıza getiren batmaz yıldız." : Küçük kara taşı dünyaya getiren kararmış,batan yıldız ?
"Sevin, ey pak olan, çünkü Eden'i açtın." : Üzül ,ey kara olan,Cehennemi açtın ?

"Tanrımızın tapınağında saygıyla durup şöyle diyelim: Sevin, dünyanın yönetici bayanı. Sevin, ey Meryem, hepimizin hanımefendisi. Sevin, kadınlar arasında tek kusursuz ve güzel olan. Sevin, üzerine dökülen tükenmek bilmez tanrısal merhemi kabul eden kap."

"Sevin, üzerine dökülen tükenmek bilmez tanrısal merhemi kabul eden kap." kara taşa sürülen adet kanları...

"Sevin, insan soyuna yücelerdeki yaşam için yol gösteren ateşten direk."

"Sevin, insan soyuna şifa vereni rahminde taşıyan Tanrı gelini. Sevin, asla solmayacak olan çiçeği filiz veren mistik çubuk. Sevin, ey Hanımefendi, aracılığınla neşe dolup sonsuz hayatı miras edindik."

"Selâm, ey bekâretin direği. Sevin, ey kurtuluşun kapısı."

"Selâm, kilisenin sarsılmaz kulesi. Sevin, ey Krallığın geçilmez hisarı."

"Ruhani: Kutsal Bakire karanlıkta olanlara ışık veren şamdan gibidir. Çünkü o, cisimsiz olan ışığı yakıp (Mesih'i doğurup), herkesi tanrısal bilince yöneltti ve aklımızı ışıkla aydınlatıyor.Bu nedenle onu yüceltir ve şöyle avaz ederiz"

ateşten direk,kule,çubuk...aklımızı ışıkla aydınlatan...cisimsiz olan ışığı yakan...

ışık veren şamdan : şeytan taşlamada hacıların taşladıkları şey muma benzeyen uzun bir direk (kule,çubuk) ve zeminiyle birlikte şamdana benzer.Özellikle eski antika şamdanlara.(Kuran : ateşten yaratılan şeytan ? )

"Selâm, akıllarımızı bozanı (şeytanı) geçersiz kılan. Sevin, paklığın ekicisini doğuran."

Şeytanı bozanı şeytan ilan edip taşlamak ?

"Ruhani: Ey kutsal kral, tüm ilâhiler yetersizdir, çünkü bağışlarının sınırsızlığı senin büyük şefkatine eşittir. Bu nedenle Sana kum sayısı kadar övgüler sunsak da bize verilenlere lâyık bir şey sunmuş olmayız. Aleluya."

"kum sayısı kadar övgüler sunsak da"...kum...kum sayısı...şeytan taşlamada atılan küçük taşlar...milyonlarca hacının attığı sayısız taş...kum sayısı kadar taş...kum sayısı kadar sövgüler sunmak ?

"Selâm, vaftiz havuzunun simgesi. Sevin ey günah kirliliğini silen.Selâm, vicdanları temizleyen havuz. Sevin ey mutluluk veren kadeh."

vaftiz havuzu,vicdanları temizleyen havuz...Hacerül Esved de havuza benzer.(Kevser havuzunu hatırlattı)

"Selâm, çünkü senin aracılığın ile zaferler kazanılır. Sevin, çünkü senin aracılığın ile düşmanlar yıkılır."

şeytan taşlamanın amacı şeytanı yenmek yani yıkmaktır.Düşmanı yıkmaya çalışanı yıkmak ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Sevin, tanrısal başak tanesinin filizlendiği sürülmemiş tarla"

"Kadınlar sizin tarlanızdır,nerden isterseniz varın"...

"Sevin, ey Hanımefendi, hiçbir zaman boş olmayan canlı suyun kurnası."

İçinde Hacerül Esved 'in olduğu vajinaya benzeyen gümüş yapının içi boş değil, kara küp var ve hacılar kafalarını sürekli içine sokuyorlar.

"Ruhani: Çobanlar Mesih'in beden ile yeryüzünü onurlandırmasından dolayı Meleklerin ilâhiler söylediklerini işittiklerinde, asıl çobanı arar gibi yürüyüp geldiler ve onu Meryem'in rahminde beslenmiş lekesiz pak kuzu gibi görünce..."

Muhammed çobandı.Kara taşı bulup sahiplenen,öpen,kutsayan oydu.

"Ruhani: Ey ilâhilerle yüceltilen Anne, sen ki bütün azizlerden daha kutsal olan Oğul'u doğurdun ―Ey kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar― (Üç kere söylenir) – bu armağanı kabul et ve herkesi bütün zorluklardan koru ve tek bir sesle sana haykıranları cezadan kurtar. Aleluya."

tek bir sesle sana haykıranların cezasını ver ?

"Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar."

kara taşı doğuran bizleri kahret ?

Kuran'da küfür karanlıkla tasvir edilir.Arapçada küfür gerçeğin üstünü "örtmek" demektir.örtmek...İncil de anlatılan ve yeşim taşı parlaklığında , küp şeklinde tasvir edilen göksel Yeruşalim Tanrı'nın konutudur ve imanlıların (İsa'nın tanrılığına ve kurtarıcılığına iman edenlerin) meskeni,kutsal mekanı, Tanrı'nın gerçeğidir.
Kabe'de ki küp göksel Yeruşalim'i temsil ediyorsa,üzeri kara bezle örtüldüğünden , bu gerçeğin üzerini örtmek yani "küfür" dür.Meryem Ana "Gerçeğin Ruhu" dur...

"Sevin, çünkü sensin Kutsal Üçlü'ye iman edenleri aydınlatan."

Öyleyse, artık aydınlatamaz,çünkü üzerinde kara örtü var.

Yuhanna 14 : 6 İsa, "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" dedi. "Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

"Akathist Ílahi, kutsal anne ve ebediyen bakire olan Meryem'e övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren ve duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesi'nde en çok sevilen törenlerden biridir. 556 senesinde bu dünyadan göçen besteci Aziz Romanos tarafından, Bakire Meryem'in şehrinde, yani imparatorluk kenti Konstantinopolis'te yazılmıştır."

556...Muhammed'in doğduğu tarihe çok yakın.Konstantinopolis"elbet fetholunacaktır" hadisi aklıma geldi.Bir anlamda zaten fetholunmuş.(İncil açısından küfür babında feth)

 

Luka 13 : 24 "İsa oradakilere şöyle dedi: "Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, çok kişi içeri girmek isteyecek, ama giremeyecek. 25 Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup, ‘Ya Rab, kapıyı aç bize!' diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız.
"O da size, ‘Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum' diye karşılık verecek.
26 "O zaman, ‘Biz senin önünde yiyip içtik, sen de bizim sokaklarımızda öğrettin' demeye başlayacaksınız.
27 "O da size şöyle diyecek: ‘Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden, ey kötülük yapanlar!' "

Kurtuluş İsa'nın onayına bağlı.Kara taşın onayını almadan haccın eksik kalacağı inancıyla örtüşen bir durum.hac ibadetinin kabul edilmesi,günahların affı,şahitliği için Hacerül Esved'e selam verilmesi,öpülmesi gerekiyor.

"Mezmurlar 2
12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,
Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.
Ne mutlu O'na sığınanlara!"

Hem İncil'in öğretilerini tahrif oldu deyip reddediyor ,İsa'nın tanrılığını inkar edip,hristiyanları Kabe'ye almayacak kadar ileri gidiyorsun, hem de "Oğulu öpüyorsun". Alay mı ediyorsun ?

"Galatyalılar 6 : 7 Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer."

Kara küp Meryem Ana'yı,kara taş İsa'yı temsil ediyorsa,her yıl milyonlarca hacı farkında olmadan Meryem Ana'yı ve oğlunu ziyarete gidiyor,günde beş kez yaptıkları gibi önünde secde edip,tapınıyorlar.

"Matta 2
Yıldızbilimcilerin Ziyareti
21-2 İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler: "Yahudiler'in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik."

"doğuda onun yıldızını gördük" ...evet,Kabe'de doğuda.

"Matta 16
İsa Ölüp Dirileceğini Önceden Bildiriyor
21 Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı."

İsa'nın tanrılığı ve kurtarıcılığı İslamın gelişiyle inkar edildi.Yani Muhammed ve müslümanlar (hacılar) İsa'yı tekrar çarmıha gerip öldürmüş oldu.Kabe'nin fethi ve hac bunu simgeler.

"İbraniler 6
4-6 Bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ve Kutsal Ruh'a ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Çünkü onlar Tanrı'nın Oğlu'nu adeta yeniden çarmıha geriyor, herkesin önünde aşağılıyorlar."

"Matta 20
İsa Ölüp Dirileceğini Üçüncü Kez Bildiriyor
17-18 İsa Yeruşalim'e giderken, yolda on iki öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi: "Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek, onlar da O'nu ölüm cezasına çarptıracaklar."


"eline teslim edilecek"...kara taş Muhammed tarafından teslim alındı,küpün üzerinde ve hacıların avuçlarının içinde.

"Markos 3
İsa, Celile Gölü'nün Kıyısında
7-8 İsa, öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık O'nun ardından geldi. Ayrıca, bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti."

Kara taşın etrafında öpmek için yığılan binlerce hacıyı gözünüzün önüne getirin.Tıpkı İsa'nın ardından akın edenler gibi.Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden,heryerden İsa'ya akın ediyorlar.Dünyanın dört bir yanından kara taşı öpmek için akın eden müslümanlar gibi.

"Markos 7 Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri, İsa'nın çevresinde toplandılar. 2 O'nun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. 3 Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. 4 Çarşıdan dönünce de, yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kâse, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar.
5 Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular.
6 İsa onları şöyle yanıtladı: "Yeşaya'nın siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir! Yazmış olduğu gibi,
‘Bu halk, dudaklarıyla beni sayar,
Ama yürekleri benden uzak.
7 Bana boşuna taparlar.
Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.' 8 Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan töresine uyuyorsunuz.""

Kara taşa saygı gösterselerde,müslümanlar İsa'nın tanrılığını inkar ediyor.Öyleyse (İsa'ya göre) ikiyüzlüdürler,dudaklarıyla sayarlar,fakat yürekleri Tanrı'dan uzak, boşuna taparlar,çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır.Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyarlar.

"Markos 7 : 9 İsa onlara ayrıca şunu söyledi: "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz! 10 Musa, ‘Annene babana saygı göstereceksin' ve, ‘Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir' diye buyurmuştu. 11-12 Ama siz, ‘Eğer bir adam annesine ya da babasına, benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok' diyorsunuz. 13 Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz.""

"Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz." : Kuran ,Tevrat ve İncil'i geçersiz kılmıştır.Geçersiz kılmanın adı "tahrif" olmuştur.
""Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz!" : Hac ibadetinin araplarda cahiliyeden kalma ibadet olması.

"Luka 13 : 28 "İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın Egemenliği'nde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman, aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. 29 İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı'nın Egemenliği'nde sofraya oturacaklar. 30 Ve işte, sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak."

"İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın Egemenliği'nde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman" : İncil'e göre bu sözün müslümanlar için geçerli olması sürpriz olmamalı.
"İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı'nın Egemenliği'nde sofraya oturacaklar." : Müslümanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden Kabe'ye gelirler.Hacda kurban kesilir,kavurmalar yenir.Ayrıca "hacı sofrası olsun" derler.

"Luka 13 : 34 "Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. 35 Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim: ‘Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!' diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.""

"kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim!" : şeytan taşlamayı hatırlattı.( ne dediğimi anlamanız için yukardaki yorumlarımı okumalısınız )
"‘Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!' diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz."" : Kara taş İsa'yı simgeliyorsa,evet,görmeleri mümkün değil.Asla doğum gerçekleşmeyecek ve İsa küçük kara taş olarak kalacak.

"Luka 6 : 17 İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalim'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı."

"aşağı inip düzlük bir yerde durdu." : Kabe etrafı dağlık,tepelik düzlük bir yerdedir.

"Luka 19 : 41 İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı."

İsa Kabe'de yapılanları görseydi ağlarmıydı bilmiyoruz.Belkide ağlardı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Luka 19 : 28 İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın" dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın."

Kabe'de kara küpü ve kara taşı görüp ağlayanlar...gerçi onlarınki sevinç,hazzın,muhabbetin gözyaşları...fakat ne farkeder.İsa için ağlayanlarda İsa'yı sevdikleri için ağlıyorlardı.
İncil 'e göre ,müslümanlar inkarlarıyla İsa'yı tekrar çarmıha gerdiler. Tekrar çarmıha gerilen İsa "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın." derdi.

"Yuhanna 4
21 İsa ona şöyle dedi: "Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba'ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız!"

"dağda..." Hira dağı...Kabe'de İsa'ya tapınılmıyor,Tanrı olan İsa inkar ediliyor.Tıpkı Hira dağında Muhammed'in inkar ettiği gibi.

"Yuhanna 12 : 12 Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. 13 Hurma dalları alarak O'nu karşılamaya çıktılar. "Hozana! Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralı'na övgüler olsun!" diye bağırıyorlardı."

Muhammed'in Mekke'ye gelişini hatırlattı.Mekke'liler de hurma dalları alarak O'nu karşılamaya çıktılar.İsa için ne söylemişlerdi : "Hozana! Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralı'na övgüler olsun!"

Muhammed'e ne söylemişlerdi :

Taleal Bedru Aleyna : ay doğdu üzerimize,veda tepesinden,şükür gerekti bizlere,allah'a davetinden,sen güneşsin sen aysın,sen nur üstüne nursun,sen süreyya ışığısın,ey sevgili ey rasûl,ey bizden seçilen elçi,yüce bir davetle geldin,sen bu şehre şeref verdin,
ey sevgili hoş geldin,ey rasûl sana söz verdik,doğruluktan ayrılamayız,sen ey esenlik yıldızı,senin sevginle doluyuz.......

Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralı'na övgüler olsun!"...bu sefer övülen Muhammed olmuş.

"Yuhanna 12 : 19 Ferisiler ise birbirlerine, "Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya O'nun peşine takıldı" dediler."

Benzer söz Muhammed içinde söylenmişti.(Çağrı filminde bu dialog geçer)

"Yuhanna 7
İsa Yeruşalim'e Gidiyor
71 Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer O'nu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu."

Muhammed'e yapıldığı iddia edilen zulümler,İslamın doğuşunun ilk günlerinde müslümanların ve Muhammed'in öldürülme korkusuyla gizlenmesi,ardından hicret etmelerini akla getirdi.Muhammed de taşlanmıştı,tıpkı İsa gibi :

"Yuhanna 10 : 31 Yahudi yetkililer O'nu taşlamak için yerden yine taş aldılar."

"Yuhanna 10 :14-15 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm."

Muhammed de çobandı.

"Luka 13 : 31 Tam o sırada bazı Ferisiler gelip İsa'ya, "Buradan ayrılıp başka yere git. Hirodes seni öldürmek istiyor" dediler.
32 İsa onlara şöyle dedi: "Gidin, o tilkiye söyleyin, ‘Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım.' 33 Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez!"

Muhammed Mekke'de değil Medine'de öldü.Mekke Yeruşalim'i simgeliyorsa,Muhammed'in peygamber olmadığı mesajı verilmek istenmiş olabilir mi ?

"Luka 13 : 34 "Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz.

"Peygamberleri öldüren" , " kendisine gönderilenleri taşlayan"...çoğul ifadeler :

"Şeytan taşlamanın yapıldığı bölgenin adı Mina'dır. Mina'da üç adet şeytan taşlama yeri vardır. Mina'dan Mekke'ye doğru geliş yönünde sırasıyla; Cemre-i Sağir ( küçük şeytan), Cemre-i Vusta (orta şeytan), Cemre-i Kübra (büyük şeytan) olarak isimlendirilirler. Bunların hepsine birden şeytanlar anlamında Cemarat denir."

"Yuhanna 10 : 55 Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti."

Fısıh bayramında fısıh kuzusu kesilir.Kurban bayramından önce Kabe'ye hacca "günahlardan arınmak" için gidilir.

"Elçilerin İşleri 1 : 8 ...Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız."

Birebir olmasada Cihad kavramı ile örtüşüyor.

"Yuhanna 12 : 37 Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde O'na iman etmediler."

Rivayete göre Muhammed'de ayı yarmış, kimse iman etmemişti.

"Elçilerin İşleri 8 : 81 İstefanos'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı.O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı."

Muhammed ve arkadaşlarına, ilk müslümanlara yapılan baskı,zulüm dönemi...

"Elçilerin İşleri 8 : 27 Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya Kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e, tapınmaya gelmişti."

Kabe'yle Yeruşalim'in tapınak merkezi olması.

"Elçilerin İşleri 13 : 27 Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. O'nu mahkûm etmekle her Şabat Günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular."

Kabe İsa'nın tanrılığının reddedildiği mekan olduğuna göre hala reddediyorlar.Tevrat ve İncil'e göre Muhammed ve müslümanlarda peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular :

"Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
Rab'bin gücü kime açıklandı?"
39-40 İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti:
"Tanrı onların gözlerini kör etti
Ve yüreklerini nasırlaştırdı.
Öyle ki, gözleri görmesin,
Yürekleri anlamasın
Ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim."

"Matta 26 : 55 Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi: "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum, beni tutuklamadınız. 56 Ama bütün bunlar, peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu."

"İbraniler 6 : 6 Çünkü onlar Tanrı'nın Oğlu'nu adeta yeniden çarmıha geriyor, herkesin önünde aşağılıyorlar."

Kara taş hakkında söylenler doğru kabul edildiğinde ve İncil'e göre müslümanlar İsa'yı tekrar çarmıha gerdiler,herkesin önünde aşağıladılar.

"Elçilerin İşleri 21 : 11 Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı, bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, "Kutsal Ruh şöyle diyor: ‘Yahudiler, bu kuşağın sahibini Yeruşalim'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.' "

İsa'yı da yahudiler çarmıha germiş ve öldürmüştü.İslamın doğuşunda yahudilerin parmağı varsa hiç şaşırmam.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Galatyalılar 4
"Sara’yla Hacer Örneği
21  Kutsal Yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, Yasa’nın ne dediğini bilmiyor musunuz? 22 İbrahim’in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. 23 Köle kadından olan olağan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. 24 Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı’ndandır, köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer’dir. 25 Hacer, Arabistan’daki Sina Dağı’nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim’in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. 26 Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. 27 Nitekim şöyle yazılmıştır:
“Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın!
Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen,
Yükselt sesini, haykır!
Çünkü terk edilmiş kadının,
Kocası olandan daha çok çocuğu var.”
 28 Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. 29 Olağan yoldan doğan, Kutsal Ruh’a göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse, şimdi de öyle oluyor. 30 Ama Kutsal Yazı ne diyor?
“Köle kadınla oğlunu kov.
Çünkü köle kadının oğlu
Özgür kadının oğluyla birlikte
Asla mirasa ortak olmayacaktır.” 31 İşte böyle, kardeşler, bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız."

"İbrahim’in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır."

köle kadından oğlu : Köleleştirilmiş,avluya tıkılmış,etrafı örülmüş,üzeri kara bezle örtülmüş kara küp...vajinaya benzeyen o şeyin içine sıkıştırılıp,küpün köşesine sabitleştirilmiş kara taş...
Kuranda sık sık geçen "abd" kavramı,türlü yasaklar,en başta cihad gibi,sert zor kurallar,emirler,günde beş vakit namaz vs...Bunlar köleliği çağrıştırıyor.Fakat kölelik vasfıyla suçlanan kim ? İsa ve annesi mi ? Öyleyse,İncil'de yazılanın tam tersi iddia edilmiş ve gerçekleşmiş.Zaten Kuran İncil' de yazılan her öğretinin karşıtı kitap ve zıddı öğretiler bütünüdür.("tahrif" iddiası ile bunun önüne geçilmiş)
İsa'nın tanrılığını reddediş,cennette evlilik olmayacağını söyleyen İsa'ya inat çadırlarda bekletilen huriler,tek eşliliğin çok eşliliğe dönüşmesi,zina dışında bir sebeble yasaklanan boşanmanın kolaylaştırılması, "ağızdan giren insanı kirletmez","kasaplar çarşısında satılan herşeyi satın alıp yiyebilirsiniz"  iznine inat domuz eti(mezheplere göre deniz avı ,eşek eti ,koyun,tavuk vs dışında kalan hayvan eti ) yasağı,"dişe diş göze göz" hükmünü kaldıran İsa'ya inat ,kısasın emredilmesi,Kudüs'ün kıble olmaktan çıkarılması,"Kurtuluş yahudilerdendir" diyen  İncil'e inat yahudilerin aşağılanıp lanetlenmesi (İncil'de yahudi olarak tanıtılan İsa'nın yahudiliğini,tanrılığını ve kurtarıcılığını inkar),kurtuluşun araplara geçmesi.daha yüzlerce şeyle uyumlu zıtlık...
Öyleyse özgür kadın köle kadına dönüştürülmüş diyebiliriz.Meryem Ana İbrahim'in,özgür kadın diye tanımlanan Sara'nın soyundandır.Tıpkı,Davut,Yunus,Yusuf,Musa gibi...

"Köle kadından olan olağan yoldan" doğmuş.(İsmail kastediliyor.Muhammed İsmail soyundandır) 
Kara taş İsa'yı temsil ediyorsa,İsa olağan yoldan doğmuş demektir.Aslında doğmamıştır ; doğmak üzere "kararmış taş" olarak duvarın köşesinde tutuklanmış gibi beklemededir.
"özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu" : Kara taş yerinde sabit olduğuna göre (henüz içinde ve hep öyle kalacak )  doğum asla gerçekleşmeyek .Öyleyse "vaat" geçerliliğini yitirmiş,yalana ve hakarete dönüşmüş."Vaat" kurtuluşun yahudilerden gelmesidir.İsa yahudidir.(ilk ve son vaat İsa'dır : "İlk ve Son benim" = Alfa ve Omega) 
Hacer arapları simgeler.Muhammed Hacer soyundandır.Muhammed "son peygamber" ve "tek kurtarıcı" olduğuna göre vaat sonucu doğmuş oluyor. 
Hacer : köle kadın
Sara : özgür kadın

"Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı’ndandır, köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer’dir. 25 Hacer, Arabistan’daki Sina Dağı’nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim’in karşılığıdır."

Hacer : Arabistan'da ki Sina Dağı = Şimdiki YERUŞALİM = kulluk vasfı : çocuklarıyla bereber kölelik = çocukları : araplar 
Sara : Meryem Ana ve İsa'nın soyunu temsil eder = Göksek YERUŞALİM : çocuklarıyla beraber özgürdürler = çocukları : İsrailoğulları,yahudiler,Davut,Musa,İsa...

"Matta 3 : 9 Kendi kendinize, ‘Biz İbrahim’in soyundanız’ diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim’e şu taşlardan da çocuk yaratabilir."
"Romalılar 2 Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudi’dir, ne de görünüşte, bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. 29 Ancak içten Yahudi olan Yahudi’dir. Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın değil, Ruh’un işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı’nın övgüsünü kazanır."

 

"Galatyalılar 4 : 31 İşte böyle, kardeşler, bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız."

İsa'ya iman eden her hristiyan içten yahudidir.Yani "özgür kadının çocukları" dır ve göksel Yeruşalim'e aittirler.

“Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın!
Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen,
Yükselt sesini, haykır!
Çünkü terk edilmiş kadının,
Kocası olandan daha çok çocuğu var.”
 28 Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. 29 Olağan yoldan doğan, Kutsal Ruh’a göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse, şimdi de öyle oluyor. 30 Ama Kutsal Yazı ne diyor?
“Köle kadınla oğlunu kov.
Çünkü köle kadının oğlu
Özgür kadının oğluyla birlikte
Asla mirasa ortak olmayacaktır.” 31 İşte böyle, kardeşler, bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız."

"Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın!" : kara küp Meryem Ana'yı,Meryem Ana göksel Yeruşalim'i,kara taş İsa'yı temsil ediyorsa,kara taş sürekli yerinde sabit,kararmış,taşlaşmış olduğuna göre doğum asla gerçekleşmeyecektir (ölü doğum).Öyleyse kara küp  "doğum nedir bilmeyen" kısır kadını  sembolize eder diyebiliriz.

“Köle kadınla oğlunu kov.
Çünkü köle kadının oğlu
Özgür kadının oğluyla birlikte
Asla mirasa ortak olmayacaktır.”

"Köle kadınla oğlunu kov" : Kabe'ye alınmayan,Kabe'ye girmesi haram olan ,Kuran'ın tabiriyle "pislik" ilan edilen yahudiler,hristiyanlar...Kuran'ın hükmüyle bunlar,yani kovulanlar "Asla mirasa ortak olmayacak" olanlardır. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 weeks later...

Sara özgür kadındır.
İshak özgür kadının oğludur.
Sara ve İshak mirasa ortaktır.
Meryem Ana ve İsa İshak soyundandır.Hristiyanlar mirasa ortaktır.
Meryem Ana göksel Yeruşalim'i temsil eder.

düzeltme : Muhammed'in hurma dallarıyla karşılandığı yer Mekke değil Medine'dir.
Kabe Yeruşalim'i simgeliyorsa ,Yeruşalim'e ayak basan İsa'ya inat,Kabe'den ayrılan Muhammed'in Medine'de İsa gibi karşılanması gayet yerinde bir zıtlık olmuş .


hadisler :

"Saçınızı kınalayıp ikiye ayırın ve Yahudilere muhalefet edin!"
"Müşriklere muhalefet ediniz."
"Yahudilere,mecusilere,hristiyanlara benzemeyin"

 

Kabe' de ki küp göksel Yeruşalim'i temsil ediyorsa , Yeruşalim gökten yere inmiş diyebiliriz.Halbuki adı üstünde "göksel" Yeruşalim.Gökte olan Yeruşalim'in yerde ne işi var ?
İsrailoğlu peygamberlerinin, İncil'de adları yazılı olan israiloğullarının ve hristiyanların gireceği Yeruşalim'e yahudi ve hristiyanların girmesinin yasaklanmış olmasıda ayrı bir tezat ve İncil açısından hakaret.(Öyleyse Tevrat ve İncil tahrif oldu diyen Kuran Tevrat ve İncil'i tahrif ediyor .)
Gerçi İncil'de göksel Yeruşalim'in yere indiğini anlatan bir ayet var ,lakin şimdi ve Arabistan'a değil,son gün yeni gök ve yeni yeryüzünün olduğu yere inecektir. :

"Vahiy 21 : 1 Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. 2 Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten,Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi."

 

"gökle yeni bir yeryüzü gördüm" : Arabistan da ki gök , Mekke'de ki yer.Bu anlamda evet,yeni gök ve yeni yeryüzü.
"Deniz de yoktu artık." : Kabe'de deniz olmadığına göre -amaç İncil'e muhalefet etmekse- mekan gayet iyi tasarlanmış.

Göksel Yeruşalim Kabe'ye inmişse,gelin gibi beyaz değil, karalar içinde inmiş .Kuran'da kutsallık ışık,beyazlık ,nur ile tabir edilir.Küpün siyah olması başlıbaşına tezat.(İslamın en kutsal mekanından bahsediyoruz.)

 

Ayet şöyle devam ediyor :

"Vahiy 21 : 3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: "İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. 4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.""

 

"İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır" : Öyleyse, evet,arasında.Hacılar etrafını çevirmiş.
"Tanrı onların arasında yaşayacak." "Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak." : Kara küp göksel Yeruşalim'i,Kara taş İsa'yı sembolize ediyorsa,Kabe'yi inşa edip tasarlayanlar için Tanrı İsa'nın müslümanların,hacıların arasında yaşayacağı,bulunacağı doğru.
"Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. " : Hacda ki faciaların ağır bilançosu tam tersini söylüyor.Hastalık ve ızdıraptan gidip dönemeyenlerden hiç bahsetmiyorum.
"Çünkü önceki düzen ortadan kalktı." : Önceki düzenden kasıt hristiyanlıksa,evet kalktı,islam geldi.

 

"Vahiy 21 : 5 Tahtta oturan, "İşte her şeyi yeniliyorum" dedi. Sonra, "Yaz!" diye ekledi, "Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir." 6 Bana, "Tamam!" dedi, "Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben'im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. 7 Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. 8 Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur."

 

"Tahtta oturan, "İşte her şeyi yeniliyorum" dedi" : Kuran açısından doğru ,Allah herşeyi yenilemiş.
"Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben'im." : Hacer-ül Esved Tavafın "başlangıç" noktasıdır.Haccda tavâfa Hacerül Esved'den başlanır ve yine onunla bitirilir.
"Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim." : Kastedilen Kevser havuzu olabilir veya "Zemzem" verilecek karşılıksız suyu sembolize ediyor olabilir.(Kabe denilince zemzem akla geldiğine göre...Zemzem içmek isteyen haca,Kabe'ye gitmeli,kara taşı öpmeli.)
"Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. 8 Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur." : İncil'in gözünde çok eşlilik,cariye alma,sınırsız boşanma fuhuştur,islam putperest bir dindir,müslümanlar yalancıdır.Öyleyse müslümanlar ikinci ölümü tadacak ; "Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak." ayetinin tam tersi gerçekleşmiş oluyor.

 

"Vahiy 21 : 9 Son yedi belayla dolu yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. "Gel!" dedi, "Kuzu'ya eş olacak gelini sana göstereyim." 10-11 Sonra melek beni Ruh'un yönetiminde büyük, yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı'nın yanından inen ve O'nun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. 12 Büyük ve yüksek surları ve on iki kapısı vardı."

 

"Kuzu'ya eş olacak gelini sana göstereyim." : Kuzu İsa'dır.Yani göksel Yeruşalim İsa'nın eşidir.Kara küp Meryem Ana'yı temsil ediyorsa,İsa Meryem Ana'ya eş ,İsa'ya gelin yapılmış olur."eş" den kastın ne olduğunu tam bilmiyorum.Fakat göksel Yeruşalim'in geline benzetildiğini biliyorum.Kutsal eş, kutsal nikah benzetmesi yapılıyor gibi.Bu bilinen nikah olmasada,içinde Meryem Ana olması açısından irdelenmesi gereken bir detay.
" Sonra melek beni Ruh'un yönetiminde büyük, yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı'nın yanından inen ve O'nun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim'i gösterdi." : Hira dağına veya o civarda yüksek bir dağa,tepeye çıkarsanız Kabe'yi,kara küpü görürsünüz.Tıpkı göksel Yeruşalim gibi.Fakat göreceğiniz şey ışıl ışıl parlayan kare bir kent değil, kara küp olur.
"15 Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı. 16 Kent kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti." : Kabe'de ki kara biçiminde bir küptür.

 

"İbraniler 12 : 18-19 Sizler dokunulabilen, alev alev yanan dağa, karanlığa, koyu karanlık ve kasırgaya, gürleyen çağrı borusuna, tanrısal sözleri ileten sese yaklaşmış değilsiniz. O sesi işitenler, kendilerine bir sözcük daha söylenmesin diye yalvardılar. 20 "Dağa bir hayvan bile dokunsa taşlanacak" buyruğuna dayanamadılar. 21 Görünüm öyle korkunçtu ki, Musa, "Çok korkuyorum, titriyorum" dedi. 22-24 Oysa sizler Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız.
25 Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü yeryüzünde kendilerini uyaranı reddedenler kurtulamadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim de kurtulamayacağımız çok daha kesindir.

Kabe "göksel Yeruşalim" i temsil ediyorsa, tersi iddia edilmiş,hristiyanlar değil müslümanlar "göksel Yeruşalim' e ,İsa'ya (kara taşa) yaklaşmıştır.

 

"Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim" : Muhammed'in ilk vahyi aldığı yer "Hira dağı" Siyon Dağını (Sina dağı-Siyon daha geniş kapsamlı Sina dağınıda içine alan tanımlamadır) sembolize ediyor olabilir.Musa'da Siyon Dağı'nda Tanrı ile görüşmüş,vahiy olmıştı (on emir tabletleri)
Musa nasıl tabletleri alıp dağdan inmişse,Muhammed'de Hira'da aldığı vahiyle şehre inmiş insanlara bildirmişti.
"bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız." : islam da meleklerin nurdan yaratılmış olduğuna inanıldığına göre,Hacda biriken "beyazlara bürünmüş" kalabalığın meleklere benzediği söylenebilir.Melekler günahsızdır tıpkı günahlarından tamamen arınmış,anasından doğduğu anda ki masumiyete erişmiş hacılar gibi.Haca giden her müslüman binlerce meleğe benzeyen beyazlar içindeki kalabalığa yaklaşacaktır (birbirlerine sürtünerek küpün çevresinde dolandıklarına göre,evet,yaklaşıyorlar.Melekler kutsal bir mekanın etrafında çember çizer mi bilmiyorum )
Melekler islamın en kutsal mabedinde olmayacaksa nerede olacaklar ? Kuran'a göre metafizik anlamda da meleklere yaklaşmanın en kestirme yolu hacca gitmektir.
 

"Akathist Ílahi, kutsal anne ve ebediyen bakire olan Meryem’e övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren ve duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesi’nde en çok sevilen törenlerden biridir."

"Grekçe’de “akathistos” sözcüğü “oturmaksızın”, yani “ayakta” anlamına gelir ve Akathist Ílahi söylenirken törene katılanlar normalde hep ayakta dururlar."

Kabe de ki ibadet "Akathist Ílahi" sinin vücut bulmuş haliyse,hac ibadetinin ayakta yapılması gayet normal.  


"Galatyalılar 5 : 2 Bakın, ben Pavlus size diyorum ki, sünnet olursanız Mesih’in size hiç yararı olmaz. 3 Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum: Kutsal Yasa’nın tümünü yerine getirmek zorundadır.4 Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih’ten ayrıldınız, Tanrı’nın lütfundan uzak düştünüz."

 

"sünnet olursanız Mesih’in size hiç yararı olmaz." : İslamında böyle bir gayesi yok.Çünkü "Tanrı Mesih" artık yok ,Allah ve Muhammed var.Mesih'in değil Muhammed'in yararının gözetildiği çok açık. 
"Kutsal Yasa’nın tümünü yerine getirmek zorundadır." : Kuran Tevrat'ın yasalarını reddeder.
"Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih’ten ayrıldınız, Tanrı’nın lütfundan uzak düştünüz." : Sünnet "yasa aracılığıyla aklanmak" demekse, amaç Tanrı'nın lütfundan uzak düşmek olmasın ? 

düzeltme : "Gerçeğin Ruhu" Meryem Ana değil İsa'dır.Meryem Tanrıdoğuran"dır.

 

Arapçada "Küfür" gerçeğin üzerini örtmek,gerçeği gizlemektir demiştim.Kabe deki küpün üzerinin kara bezle örtülmesinin "gerçeğin üzerini örtmek,gerçeği gizlemek" olabileceğini söylemiştim.İncil de "gerçek"

"Yuhanna 1 : 9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı."
"Yuhanna 1 : 14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük."
"Yuhanna 1 : 17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi."
"Yuhanna 3 : 33 O’nun tanıklığını kabul eden, Tanrı’nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır."
"Yuhanna 6 : 55 Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir."
"Yuhanna 7 : 28 O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi: “Hem beni tanıyorsunuz, hem de nereden olduğumu biliyorsunuz! Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. O’nu siz tanımıyorsunuz."
"Yuhanna 8 : 26 “Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben O’ndan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum.” 
"Yuhanna 8 : 32  İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi."
"Yuhanna 14 : 6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez."
"Yuhanna 15 : 1 “Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. "
"Yuhanna 17 : 3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. "
"Yuhanna 17 : 17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.
"Yuhanna 18 : 37 Pilatus, “Demek sen bir kralsın, öyle mi?” dedi.
İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun” karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.”
38 Pilatus O’na, “Gerçek nedir?” diye sordu.

 

Göksel Yeruşalim "gerçeği" simgeler :

"Galatyalılar 4 : 26 Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur."
"Yuhanna 8 "Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” 
 

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Selâm, çünkü sensin insanlığın ayağa kalkışı,Sevin ey putların yıkılışı,"

Kara küp Meryem Ana'yı temsil ettiğinde,müslümanların hristiyanlık dahil tüm dinlere karşı duruşunun merkezi ve nedeni olan Meryem Ana ,putları yıkmamış,dikmiş (put : hacerül esved,kara küp),putların önünde ayağa kalkışın nedeni yapılmıştır.(namazda Kabe'ye dönüp ayağa kalkıp durmanın bununla bağlantısı var mı,sorgulamak lazım)

"Selâm, sensin o simgesel Firavun'u (şeytanı) boğan deniz."

Girdap gibi dönen hacıların tam ortasında kara küp olduğuna göre,suyun,girdabın, denizin ortasında kara küp kalmış olur(çevrenizi bu şekilde kuşattıklarını ve bağırarak döndüklerini düşünün) Bu durumda boğulan Firavun'un aslında kim olacağını söylememe gerek yok.

"Selâm, karanlıkta olanlara yol gösteren ateş sütunu."

Şeytan taşlamada şeytanı simgeleyen sütun ,şeytan ateşten yaratıldığı için ateş sütunudur da.(Hatırlatma : Meryem Ana yanan ve aydınlatan şamdana benzetilir.Kabe'de taşlanan şeytanı temsil eden beton kule,dikili taş,tabağa,çanağa benzeyen zeminiyle şamdana benzer.)

"İmanla ilahiler söyleyip seni yüceltiyoruz, her övgüye layık olan. Sevin, Ruh'un sütünü akıtan verimli dağ. Sevin, dindarların hislerinin tatlandırıcısı manayı (göksel ekmeği) taşıyan kandil ve altın testi."

 

"(göksel ekmeği) taşıyan kandil ve altın testi" : İncil'de İsa "göksel ekmek" tir.Kara taş İsa'yı simgeliyorsa,ekmek "taş" olmuş .İncil'de "ekmek yerine taş vermek" diye bir benzetme vardır (benzetmeyi yapan İsa'dır) :

 

"Matta 7 : 9 Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? 10 Ya da balık isterse yılan verir? 11 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanız'ın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?"

"Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir?" : Hacerül Esved İsa 'ysa ,evet ,ekmek yerine taş verilmiş.Öyleyse göklerdeki Baba'nın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vermesini beklemek abesle iştigal olur. (Kuran'da ki işkenceci,kahhar,taş yağdıran Allah)

"balık isterse yılan verir" :  Arapçanın ve "Allah" yazısının kıvrılarak giden yılana benzediği gayet açık.Bu benzerlik inkar edilmiyor,çöl hayatının ve çölde bolca bulunan yılanların arapçanın oluşumuna etkisiyle açıklanıyor.Hristiyanlığın ilk devirlerinde İsa 'yı ve yolunu tanımlamak için "balık" sembolü kullanılırdı.Bu açıdan ,hristiyanlığı inkar edip islama geçenler için balık isteyene yılan verilmiş  desek yeridir .

 

"Sevin, dünyanın merhamet tahtı, lekesiz Hanımefendi. Sevin, herkesi kayra ile yerden kaldıran. "

Günde beş kez ve hacda toplu olarak Kabe'ye,kara küpe dönüp kılınan namazda,her secdeden sonra kısa ve ikinci ,son rekattan sonra uzun süre oturulur ,her rekatta ayağa kalkılır."kayra (saygı duyulan büyük bir kimseden gelen iyilik) ile yerden kaldıran." ifadesi bunu çağrıştırıyor.Olumsuz anlamda Kabe'de hacda yaşanan izdihamlarda ezilenlerin,düşenlerin olması da bu ifadeye uyar.Tanrı'ya,kutsallara küfrün karşılığının cehennemi hak etmek olması bakımından, kalkmanın tersi "düşmek" le tabir edilebilir.(bknz "zıtlıkları biraraya getiren Meryem Ana")
Bu durumda "merhametli taht" "merhametsiz taht" a dönüştürülmüş olur.Merhametli birine merhametsiz demek iftira olacağından,leke atılmış olur.Leke atılanda kararır,kara küp olur.

"Selâm, birbirine zıt olanları (yeryüzü ile gökyüzünü) bir araya getirdin. Sevin ey bakirelik ile anneliği birleştiren."

Hatırlatma : İncil'e göre Hacer günümüzde ki Yeruşalim'i simgeler.Hacer İsmail'in annesidir,Muhammed İsmail soyundandır.Hacer oğlu İsmail ile birlikte kolelik yapmaktadır.İsa'ya iman edenler göksel Yeruşalim'in çocuklarıdır.Tıpkı hristiyanların Meryem Ana'nın çocukları olması gibi.
Kabe'de ki kara küp Meryem Ana'yı temsil ediyorsa,göksel Yeruşalim ile günümüz Yeruşalim'i bir araya getirilmiş, "zıt olanları bir araya getirdin" ifadesi bir kez daha gerçeğe dönüştürülmüştür. Kuran ,İncil'in zıtdı öğretiler,emirler,yasaklar bütünü bir kitaptır.Buna rağmen Kuran'da israiloğulları peygemberleri övülür,kıssaları anlatılır,cennetlik ilan edilirler (en azından görünürde) .

 

"Kuran Tevrat ve İncil'i onaylar" ,"Tevrat ve İncil'de nur vardır" ifadeleride olsa, Kuran,Tevrat'la ve İncil ile zıtlaşan bir kitaptır.Kabe islamın mabedidir.Bu anlamda Kabe zıtlıkları yine bir araya getirmiştir.

"Selâm, Atinalıların örümcek ağlarını (hilelerini) bozup dağıtan. Sevin, balıkçıların (elçilerin) ağlarını dolduran.

Selâm, ey bizleri bilgisizliğin derinliğinden çekip çıkaran. Sevin, ey çok kimseyi bilgi ile aydınlatan.

Selâm, kurtuluş bulmak isteyenlerin gemisi. Sevin, ey dalgalarla boğuşanların sığındıkları liman, Selâm ey güveysiz gelin."


"balıkçıların (elçilerin) ağlarını dolduran","kurtuluş bulmak isteyenlerin gemisi","dalgalarla boğuşanların sığındıkları liman" : Mekke'de deniz yok .Madem deniz yok, balık tutacak ağlara,binecek gemiye, sığınacak limana da gerek yok.Kabe kurtuluşu simgeler.Kurtuluş bulmak isteyenlerin deveye,ata vs binmeleri yeterli :

"Hac Suresi 27 İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler."

"Tanrısal düşünceye sahip kişiler yaratılışa değil, Yaratıcıya taptılar..."

Kara taş henüz doğmamış,rahmin içinde,çıkmak üzere,insan bile değil...yinede bu haliyle yaratılışın evresi gibi.Kara küp kara taşı doğuranı temsil ettiğinde, "yaratılış" sahneleniyor diyebiliriz.İsa'da Tanrı'nın bedenlenmiş görünümü olduğuna göre,müslümanlar İsa'nın önünde secde edenlere benzemeyecekler,yaratılışa tapmış olacaklar.

"Sana haykırarak ilahiler söylüyoruz: Sevin, ey ruhsal Güneşin arabası. Sevin, şarap damlatan ve seni imanla öven herkesin ruhuna mutluluk veren olgun asmayı ektin."

 

"ruhsal Güneşin arabası" : Kara küpü arabaya benzetirsek,Kara taşın arabası olur.İsa güneşi simgeler.Lakin araba yolunda gider,hareketlidir.Kara küp gibi yerinde sabit değildir.Kara taşın güneş olamayacağı renginden belli zaten.

"olgun asmayı ektin" : kara taş insan olamamış ki olgunluğundan bahsedelim .Olgunluktan bahsetmemiz için çocuğun belli bir yaşa gelmesini beklemek gerekir.Taşın asma olmadığını,filizlenip,ürün veremeyeceğini söylememe gerek yok.İncil'e göre veremezde,çünkü Kabe'de yapılanlar Tanrı'ya ve kutsallara küfürdür.

"Sevin, insan soyuna şifa vereni rahminde taşıyan Tanrı gelini. Sevin, asla solmayacak olan çiçeği filiz veren mistik çubuk. "

Binlerce insanın öpüp okşadığı,doğal olarak salgılarını üzerinde bıraktığı,ortamın sıcaklığından hacıların ter ve yağına bulanmış taş şifa verebilir mi ? olsa olsa hasta eder.Helede birinin bulaşıcı hastalığı varsa.(bin yıl öncesinden bahsediyorum.bakterinin,virüslerin keşfi ? )

"asla solmayacak olan çiçeği filiz veren mistik çubuk." : Kara küp Meryem Ana'yı temsil ediyorsa,çubuk değil kütüğe,kütük değil küpe,ağaç değil taşa dönüştürülmüştür.(Matta 7 : 9 Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir?)

 

"Güzel ve etkili konuşan dil, seni övmekte yetersiz kalıyor. "

"Çirkin ve etkili konuşan dil, sana sövmekte yetersiz kalıyor." ?

 

"Vahiy 13 : 5 Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. 6 Tanrı'ya küfretmek, O'nun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı. 7 Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. 8 Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu'nun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. 9 Kulağı olan işitsin! "

 

-Kâbe'nin etrafında 300 peygamber medfundur (gömülmüştür). Rükn-ü Yemâni ile Hacer-ül Esved arasında 70 peygamber medfundur. Hz. İsmail (A.S.) ile annesi Hacer Validemiz hücrede (hatimde), altın oluk altında medfundurlar. Hz. Nuh, Hud ve Şuayb (A.S.) zemzem ile makam arasında medfundurlar-

 

Kabe'nin ve Kara küpün "göksel Yeruşalim" olmasıyla uyumlu :

 

"Luka 13 : 33 Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez!"

İsa'nın sözü gerçekleşmiş.Bütün peygamberler Mekke civarında ölmüş,en azından gömülmüş.

 

-Allah (C.C.)'nun kıyamet gününde haşr edeceği sâlih kulların çoğu Mekke halkıdır. Onlar Allah'ın azabından emin olarak haşrolunacaklardır-

"Vahiy 21 : 27 Oraya (göksel Yeruşalim'e) murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu'nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek."

Kabe'nin göksel Yeruşalim olması ,Mekke halkının  azaptan kurtulacağı iddiasıyla uyumlu.
 

Akathist Ílahi' de Meryem Ana "solmayan filizin asması,bozulmayan ürünün tarlası,bağışlanma servetini taşıyan sofra,canlı suyun kurnası,hayata susamış olanları sulayan kaya,yol gösteren ateş sütunu,vaat edilmiş toprak,Ruh'un sütünü akıtan verimli dağ,
(göksel ekmeği) taşıyan kandil ve altın testi,ölümden yaşama geçiren köprü,İnsan soyunun gücü ve kalesi,çiyle kaplı yün yapağı,yanıp tükenmemiş çalı,gölge salan parlak bulut,çürümezliğin çiçeği, güzel ve tatlı meyveli ağaç,çıplak olanların koruyucu giysisi,Tanrı'nın konutu,
kutsal sırrın kapısı,vaftiz havuzu,vicdanları temizleyen havuz,Mesih'in güzel kokusu,Tanrı Sözünün çardağı,Kutsal Ruh ile kaplı altın sandık,dindar kralların kıymetli tacı, kilisenin sarsılmaz kulesi,Krallığın geçilmez hisarı,göksel Kralın tahtı,
güneşi gösteren yıldız,Τanrı'nın yeryüzüne indiği göksel merdiven,yeryüzündeki insanları göklere çıkaran köprü..."
gibi çok çeşitli simge ve benzetmelerle anlatılır.Yani ilahi "simgeler" üzerine bina edilmiş diyebiliriz .Kabe'de ki kara küp ve kara taş'ında simgesel olması ilahinin mantığıyla uyumlu.

 

"Selâm, meleklerin sürekli övdüğü mucize. Sevin, (Mesih'i doğurmakla) şeytanları çok yaralayan ve ağlatan."

"çok yaralayan ve ağlatan." : Dünyanın dört bir yanından müslümanların Kabe'ye gelmesi,kutsal olduklarına inandıkları yerlere odaklanarak etrafı çevrili tek mekana doluşması ve "o kadar yol katettim,masraf ettim,günahlarımdan kurtulmam için tek fırsatım bu,belki tekrar nasip olmaz " düşüncesiyle hareket etmesi, özellikle müslümanlar çoğaldıkça artan hayati bir risk.Durumun ciddiyetini kavramanız için sırf şeytan taşlamada yaşanan facialar,ölümler yeter.
Kuran'da yahudi ve hristiyanlara karşı duyulan öfke,cihad kavramı ve sonuçları açısından islamın "çok yaralayan ve ağlatan" bir din olarak tasarlanmış olması,zıtlaşmak adına Meryem Ana'ya atfedilen özellikle uyumlu.

 

"Bakara 223 Kadınlarınız, tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin ve kendiniz için de önceden hazırlıkta bulunun. Allah'tan sakının ve bilin ki ona ulaşacaksınız. Müjdele inananları."

 

"Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin"

Kabe'nin pek çok kapısı vardır.Hacılar diledikleri yerden girebilirler.

"kendiniz için de önceden hazırlıkta bulunun"

Kabe'de hacıların tavaftan önce ve sonra yerine getirmek zorunda oldukları pek çok kural,ritüeller vardır.Kara küp Meryem Ana'yı temsil ediyorsa,bu kurallar ve ritüeller kara küpe yaklaşmadan önce yapılan "hazırlıklar" dır. İlahide defalarca tarla benzetmesi yapılır :

"Sevin, ey bozulmayan ürünün tarlası."
"Selam ey merhamet bolluğunu yetiştiren tarla,"
"Sevin, tanrısal başak tanesinin filizlendiği sürülmemiş tarla."

 

" Allah'tan sakının ve bilin ki ona ulaşacaksınız. Müjdele inananları."

Kabe'ye girmek Allah'a ulaştırsaydı,kara küpü tavaf ettikten sonra "Allah'a ulaşacaksınız" denmezdi ? Ne de olsa hristiyanlıkta Meryem Ana Tanrı'ya ulaştıran köprü,aracıdır.

 

"Müjdele inananları."

Kuran Müjde kitabıdır.

"Bakara Suresi, 97 : De ki: "Cibril'e kim düşman ise, gerçekten onu (Kitabı), Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O'dur."

 

İncil "Müjde" veya "Müjdeli haber" demektir.

"Luka 9 : 6 Onlar da yola çıktılar, her yerde Müjde'yi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar."
"Matta 11 : 5 Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor"
"Matta 24 : 14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir."
"Markos 1 : 11 Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı."
"Markos 1 : 15 "Zaman doldu" diyordu, "Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın!""

Galatyalılar 1
Tek Müjde
6 Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum.
7 Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesi'ni çarpıtmak isteyenler vardır.
8 İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!
9 Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!"

"Cibril'e kim düşman ise"

Kastedilen Pavlus'tur.Pavlus Kuran'ı bildireni,yazanı,yazdıranı,yayanı lanetlemiştir.İslamda Pavlus'a düşmanlığın nedeni bu olsa gerek.(Barnabas İncil'inin lanetini akla getiriyor)

"Markos 8 : 35 Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır."

Kabe'yi ziyaretin zor,meşakkatli olması,eskiden develer ,binekler üzerinde uzun yolları katedip gelmek,tavaf,şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamlar,felaketler,ölümler "Canını kurtarmak isteyen" ler için haccı riskli bir ibadete dönüştürüyor.Bu riski göze alıp Mekke'ye gelenler - Kuran "Müjde" kitabı olduğu için- "canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır." sözünü bir bakıma -zıtlaşmak adına- tastikliyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Hacer-ül Esved Tavafa başlama ve tavafı bitirme noktasıdır. Bu "Siyah Taş " anlamındaki mübarek nokta için bir çok rivayet bulunmaktadır. Cennetten indiği ve Kıyamet Günü'nde şahitlik yapacağı ile ilgili rivayetler aktarılmıştır.Ayrıca Peygamber Efendimiz (SAV) bir defasında ona dudaklarını yapıştırarak uzun süre ağlamıştır."

 

"Tavafa başlama ve tavafı bitirme noktasıdır." : Vahiy 22 : 13 Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im.

 

"Cennetten indiği ve Kıyamet Günü'nde şahitlik yapacağı ile ilgili rivayetler aktarılmıştır."

 

"Cennetten indiği " : Yuhanna 6 : 38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.
"Kıyamet Günü'nde şahitlik yapacağı " : Matta 25 : 34 "O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!' diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! 35 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. 36 Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.'

 

"Peygamber Efendimiz (SAV) bir defasında ona dudaklarını yapıştırarak uzun süre ağlamıştır."
"Abdullah b. Ömer'in naklettiğine göre Hz. Peygamber bir defasında dudaklarını Hacerülesved'in üzerine koyarak uzun süre ağlamış, daha sonra dönüp Ömer'in de ağladığını görünce şöyle demiştir: "Ey Ömer! Göz yaşları burada dökülür" (İbn Mâce, "Menâsik", 27)."

İsa'yı ele vermenin pişmanlık gözyaşları olabilir mi ?

"Matta 26 : 48 İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem, İsa O'dur, O'nu tutuklayın" diye onlarla sözleşmişti. 49 Dosdoğru İsa'ya gidip, "Selam, Rabbî!" diyerek O'nu öptü.
"Matta 27 : 3 İsa'ya ihanet eden Yahuda, O'nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. 4 "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim" dedi."
"Matta 26 : 74 Tam o anda horoz öttü. 75 Petrus, İsa'nın, "Horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin" dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı."

 

"Matta 26

İsa'yı Öldürme Tasarısı
261-2 İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, "İki gün sonra Fısıh Bayramı olduğunu biliyorsunuz" dedi, "İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek." "

Fısıh bayramında fısıh kuzusu kesilir.Hac ibadeti Kurban bayramına denk gelir,"köşenin baş taşı" selamlanır ve öpülür.Tıpkı İsa'yı selamlayıp öpen Yahuda İskariot gibi.

 

"Tavaf sırasında Hacerülesved'i sünnete uygun şekilde ziyaret etmenin (istilam) ona el ile dokunup öpmekle gerçekleştiği konusunda görüş birliği içindedir. Hacerülesved'i istilâm ederken tekbir getirilmesi de aynı gerekçe ile müstehap sayılmıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre, tavafın her şavtında yapılan istilâm esnasında tekbir getirilirken eller havaya kaldırılır"

"Markos 15 : 13 "O'nu çarmıha ger!" diye bağırdılar yine.14 Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi.Onlar ise daha yüksek sesle, "O'nu çarmıha ger!" diye bağrıştılar."

 

"Matta 26 : 50 İsa, "Arkadaş, ne yapacaksan yap!" dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. 51 İsa'yla birlikte olanlardan biri, ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. 52 O zaman İsa ona, "Kılıcını yerine koy!" dedi. "Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek."

"Tavafta izdiham olduğu zaman Hacerülesved'in öpülmesi veya ona dokunulması için başkalarına eziyet edilmemesi gerekir. Bu durumda uzaktan işaretle istilâm etmek daha uygundur. Çünkü Hacerülesved'e dokunmak sünnet, başkalarına zarar vermekten kaçınmak ise vâciptir."

 

Hadis : "Hacerülesved'e dokunan kimse rahmanın eline dokunmuş gibidir"

İsa Tanrı'nın görünümü olduğuna göre ,evet,İsa'ya dokunan Tanrı'ya dokunmuştur.

 

"Hacer-ül esved, Cennet yakutlarındandır. Kıyamette, iki gözü ve bir dili olduğu halde getirilir. Tazim ve sıdk ile istilam edenin lehinde şahitlik eder. Riya ve alay ile istilam edenin de aleyhine şahitlik eder. " [Tirmizi]
"Allah'a yemin ederim ki, kıyamette Hacer-ül Esvedin, gören gözleri ve konuşan dili olacak ve kendisine ihlâs ile el sürüp öpenin cennetlik olduğuna şahitlik edecektir." [Tirmizi]

Tıpkı İsa gibi :

Matta 25 : Yargı Günü
31 "İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. 33 Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.
34 "O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!' diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! 35 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. 36 Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.'
37 "O vakit doğru kişiler O'na şu karşılığı verecek: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik? 38 Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? 39 Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?'
40 "Kral da onları şöyle yanıtlayacak: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.'
41 "Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! 42-43 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.'
44 "O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?'
45 "Kral da onlara şu yanıtı verecek: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.'
46 "Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler."

 

"Hacer-ül Esvede cahiliye zamanı adamlarının manevi pislikleri bulaşmasaydı, ona dokunup da iyi olmayan dertli kalmazdı." [Beyheki]

"Matta 15
Kenanlı Kadının İmanı
21 İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. 22 O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, "Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda" diye feryat etti.
23 İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, "Sal şunu, gitsin!" diye rica ettiler. "Arkamızdan bağırıp duruyor."
24 İsa, "Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim" diye yanıtladı.
25 Kadın ise yaklaşıp, "Ya Rab, bana yardım et!" diyerek O'nun önünde yere kapandı.
26 İsa ona, "Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir" dedi.
27 Kadın, "Haklısın, ya Rab" dedi. "Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer."
28 O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: "Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun." Ve kadının kızı o saatte iyileşti."

"Matta 4
İsa Hastaları İyileştiriyor
23 İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu."

 

"Hacer-ül Esved kardan daha beyazdı, insanların günahları onu kararttı." [Taberani]

"Matta 17 : 2 Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu."
"Markos 9 : 3 Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu."

 

"(Hacer-ül Esvede el sürmek günahları döker." [Nesai]

"Luka 5 : 20 İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı" dedi."
"Luka 7 : 48 Sonra kadına, "Günahların bağışlandı" dedi.49 İsa'yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, "Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor!" şeklinde konuşmaya başladılar."
"1. Yuhanna 2 : 12 Yavrularım, size yazıyorum, Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı."

 

"Kâbe ilk inşaatından sonra farklı farklı milletlerin egemenliğine geçti. Bu el değiştirmeler esnasında Kâbe ile birlikte Hacer'ül-esved taşı da defalarca tahrip oldu."

"Hicri 63 yılında Kâbe Yezid'in hilafet iddiasından dolayı mancınıklarla taşa tutuldu. Bu savaşta Hacer'ül-esved kırıldı"

"I. Ahmet döneminde tamir edilen Kâbe, yine bir sel ile yıkıldı ve Hacer'ül-esved'in bir parçası kırıldı."

İsa'nın taşlanması,dövülüp,kırpaçlanması,çarmıha gerilip öldürülmesiyle uyumlu iddialar.

 

"Hacer'ül-esved taşını yerine koymak için bencil davranan kabileler kılıçları çektiler.Ancak kesinlikle kan dökmek istemedikleri için de Kâbe'ye gelecek ilk kişinin hakemliğini kabul ettiler."

"Matta 26
İsa Tutuklanıyor
47 İsa daha konuşurken, Onikiler'den biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı."

 

"HACERÜ'L-ESVED: Kabe'nin güney doğu köşesinde yerden bir buçuk metre yüksekliğinde, yumurta biçiminde hafif kırmızı ve sarı damarcıkları bulunan otuz cm. çapında oldukça parlak siyah bir taş. "

Kadın cinsel organıyla uyuşan özellikler.

"Vajina: Latince 'kın' veya 'kılıf anlamına gelir. Cinsel heyecanın başlamasıyla birlikte 10-30 saniyede vajinal ıslanma meydana gelir. Bu ıslanmayı yapan özel bir salgı bezi yoktur."

Hacerül ESved'de kılıfın içindedir.Hacılar el sürüp okşayıp öptükçe nemlenip ıslanması gayet doğaldır.Islanması taşa ait bir özellik değildir.


"Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail Kâbe'nin temelini attılar. (Bakara / 127)"

Tevrat ve İncil'de kurtuluş İbrahim'in özgür kadından doğan oğlu İshak'tan gelir.Kurtuluşun simgesi "göksel Yeruşalim" dir.Bir anlamda İbrahim ve İshak göksel Yeruşalim'in temelini atmıştır.Kabe'de tam tersi gerçekleşmiştir ; İbrahim İshak ile değil İsmail ile Kabe'nin temelini atmıştır.

 

"Hacerü'l- Esved'in öpülme imkanı bulunmadığı zaman Kabe'de ikinci bir taş olan Yemame taşına elle dokunmak da onun yerine geçer. Bu taşın bulunduğu yere "Rüknü'l-Yemani" denir."

"Kadınlar sizin tarlanızdır,dilediğiniz gibi varın" ifadesindeki "kadınlar" çoğul ifadesi böylece netlik kazanıyor.

"Bir saygınlık ve kutsiyeti olan ve hac sırasında Hz. Peygamber'in izinden giderek sünneti gereğince "öpülmek" suretiyle hürmet edilen bu taş (hacerül esved)..."

"Bakara 223 : Kadınlarınız, tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin ve kendiniz için de önceden hazırlıkta bulunun. Allah'tan sakının ve bilin ki ona ulaşacaksınız. Müjdele inananları."

Cinsel ilşkiden önce "ön sevişme" yapılır.Okşamak,öpmek gibi..."Kara taş" ta öpülür okşanır.


 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yorumların ilginç, ama iki ayrı geleneği birbirine karıştırmışsın. O yüzden biraz karışık olmuş, pek sarih anlamlar çıkmamış.

 

İsa Mesih ehli kitabın (Yahudilerin) dininin hakikatini ve zirvesini temsil eder. O Yahudilerin Tanrıya açılan kapısıdır. 

 

O yüzden Kuran'da onun hakkında şöyle denir: "Kitap ehlinden hiç bir kimse yoktur ki, ölmeden önce İsa ya inanacak olmasın."

 

Yahudilik İsa mesihle kemale ermiş, bu Kemal ve olgunluktan sonra başka ve yepyeni bir şarkı başlamıştır.

 

Hz. Muhammed atası Hz İbrahim'in Haniflik ve Teslimiyet hususiyetlerini dirilterek ümmi (Yahudi olmayan) millet ve topluluklar başta olmak üzere herkese davetini yöneltmiştir.

 

İsa peygamber nasıl Yahudilerin ve ehli kitabın vesilesi ise, Muhammed peygamber de ümmilerin, kendisine tâbi olanların vesilesidir. Tanrıya ulaştıran kapısıdır. Bunu böyle kabul etmeden, peygamberlerin arasını ayırarak, birini övmek için diğerini kötülemek suretiyle yapacağın her yorum nakıstır.

 

Bununla birlikte İsa Mesih ahir zamandaki gelişiyle herkesin gönlüne umut salacak, herkesi mesrur edecektir.

Geçen gün bu fakir de bir rüya gördü. Suriye Türkiye sınırında, tel örgülerle çevrili bir sınır çizgisinde, sınırın öte tarafında bir ağaç vardı.  İsa Mesih bu ağacın gölgesinde bir suda vaftiz edilmiş. O ağacın dalı bir el şeklindeydi ve sınırın öte tarafından aradaki bir bölgeye kadar uzanıyordu. Ben de o ara bölgeye girip o el şeklindeki dalın altında durdum ve sanki İsa Mesih eliyle meshedilmeninin heyecanını hissettim. Bu güzel rüyadan dolayı da Allah a şükrettim. Çünkü her ne kadar müslüman olmam itibariyle Hristiyan geleneğinden ve dininden değilsem, arada tel örgüler, sınırlar ve belki savaşlar olsa da İsa Mesihe olan sevgim nedeniyle, onun desteği ve eli bana öte taraftan da ulaşıyor diye anladım.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

düzeltme

 

-Kâbe'nin etrafında 300 peygamber medfundur (gömülmüştür). Rükn-ü Yemâni ile Hacer-ül Esved arasında 70 peygamber medfundur. Hz. İsmail (A.S.) ile annesi Hacer Validemiz hücrede (hatimde), altın oluk altında medfundurlar. Hz. Nuh, Hud ve Şuayb (A.S.) zemzem ile makam arasında medfundurlar-

 

Mekke'nin  " Yeruşalim" olmasıyla uyumlu :

 

"Luka 13 : 33 Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez!"

İsa'nın sözü gerçekleşmiş.Bütün peygamberler Mekke civarında ölmüş,en azından gömülmüş.

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Akathist Ílahi, kutsal anne ve ebediyen bakire olan Meryem'e övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren ve duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesi'nde en çok sevilen törenlerden biridir. 556 senesinde bu dünyadan göçen besteci Aziz Romanos tarafından, Bakire Meryem'in şehrinde, yani imparatorluk kenti Konstantinopolis'te yazılmıştır."

Konstantinopolis,yani İstanbul.

 

"Konstantiniye (İstanbul) elbet bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir." hadis

Kastedilen Kabe ise ,evet fetholunmuş.

Tarla benzetmesi bir çok yerde var :

"Ruhani: O vakit yüce Tanrı'nın kudreti, bâkire olan kızın hâmile kalması için ona gölge eyledi ve onun güzel meyve veren rahmini, ilahileri sırasında kurtuluş elde etmeyi ümit edenler için lezzetli bir tarla olarak açıkladı. Aleluya"

Ayasofya'da ki Meryem Ana ve İsa ikonası :

 

Apse_mosaic_Hagia_Sophia_Virgin_and_Chil

 

 

Kabe : 

 

Kaaba-1.jpg

 

 

kullanılan renkler neredeyse aynı.Meryem Ana yüksek bir alan/yapı,temel üzerinde resmedilmiş,kara küpün (kara bez kısa geldiği için) altında temel gözüküyor,tıpkı ikonadaki gibi.

üzerinde (koyu mavi tonlar içermekle birlikte) kara çarşaf var.Parlak Sarı birebir aynı.Meryem Ana oturmuş,sabit.Kara küpte sabit.Kucağında bebek İsa var.Gümüş korumanın içindede kara taş var (köşenin baş taşı) ....

 

 

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kabe binası oldukça eski bir tapınma merkezidir. Hristiyanlığın kurucularının da bu binadan haberdar olması aşikardır. Binlerce insanın tapındığı bu binadan sebeplenmek, kendi kurdukları din için bir pay kapmaya çalışmak, bunun için çeşitli hikayeler uydurmak ise son derece normaldir. Zaten Muhammed de kendi kurduğu dine bu eski putperest "putunu" monte etmemiş midir?

Link to post
Sitelerde Paylaş
43 dakika önce, Magnesia yazdı:

Kabe binası oldukça eski bir tapınma merkezidir. Hristiyanlığın kurucularının da bu binadan haberdar olması aşikardır. Binlerce insanın tapındığı bu binadan sebeplenmek, kendi kurdukları din için bir pay kapmaya çalışmak, bunun için çeşitli hikayeler uydurmak ise son derece normaldir. Zaten Muhammed de kendi kurduğu dine bu eski putperest "putunu" monte etmemiş midir?

Kabe eskide olsa, kara küp yeni.kara bezin önceden mavi renkte olduğu iddialarıda var.tıpkı ikonadaki gibi.

kabe gerçekten eski bir tapınma yerimi sorgulamak lazım (rivayetlere şüpheyle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum)

veya kabe eskide olsa ,yeni eskinin üzerine kurulmuş olabilir. objektif olmak her olasılığı değerlendirmek mümkün.benim yaptığım benzerlikleri ortaya koymak.

benzerlikler gerçeklerle de örtüşüyor.Meryem Ana ikonası "Tanrıdoğuran" ı simgeler.islamda bu küfürdür.Kabe de "Tanrıdoğuran" a hakaret edilmişse,şaşırmamak gerekir,çünkü Kuran'ın Meryem Ana'yı "Tanrıdoğuran" olarak kabul etmemesi İncil'e göre zaten küfür .ha bu küfrünü sözle dile getirmiş,ha küp tasarlayıp tiyatrosunu yapmış ne farkeder ? 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, fezadabirtürk yazdı:

Kabe eskide olsa, kara küp yeni.kara bezin önceden mavi renkte olduğu iddialarıda var.tıpkı ikonadaki gibi.

kabe gerçekten eski bir tapınma yerimi sorgulamak lazım (rivayetlere şüpheyle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum)

veya kabe eskide olsa ,yeni eskinin üzerine kurulmuş olabilir. objektif olmak her olasılığı değerlendirmek mümkün.benim yaptığım benzerlikleri ortaya koymak.

benzerlikler gerçeklerle de örtüşüyor.Meryem Ana ikonası "Tanrıdoğuran" ı simgeler.islamda bu küfürdür.Kabe de "Tanrıdoğuran" a hakaret edilmişse,şaşırmamak gerekir,çünkü Kuran'ın Meryem Ana'yı "Tanrıdoğuran" olarak kabul etmemesi İncil'e göre zaten küfür .ha bu küfrünü sözle dile getirmiş,ha küp tasarlayıp tiyatrosunu yapmış ne farkeder ? 

 

Ne demek istediğin pek anlaşılmıyorsa da bir iki laf edeyim. Kabe denilen mekan İslam öncesi putperestlerin putları sakladığı yerdir. Çok eski bir mekan olduğundan, Hristiyan kurucularının da bu mekandan haberdar oldukları kesindir. Ortada bir malzeme varsa, elbette ki onu kendi yararlarına kullanmaları mümkündür. Aynı şekilde Muhammed de eski kitaplardan malzemeler alıp kendi dinine katmıştır. Din kurarken en kolay iş diğerlerinden aşırmaktır. 

 

Asırlar içinde pek çok değişikliğe uğramış olsa da Kabe temelde aynı mekan, aynı ortamdır. Kabe'nin, varlığı tartışmalı İsa ve onun erkek yüzü görmeden çocuk doğuran annesi ile ilişki ihtimali sıfırdır. Unutulmasın; tüm dinlerin temeli yalandır...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...