Jump to content

Hasan Akçay

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  1.063
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

4 Takipçiler

Hasan Akçay Hakkında

Güncel Profil Ziyaretleri

2.480 profil görüntüleme
 1. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Nisâ 34'teki "kavvâmûn"un hakimdirler anlamına geldiği ne kadar doğru ise , "nüşûz"un serkeşlik etmek anlamına geldiği ne kadar doğru ise "ve idrib ûhunn"un onları dövün anlamına geldiği ancak o kadar doğrudur. Sevgili Tengrizm, Bu kelimelerin doğru anlamını GÖRMEK için ön tekerleri tıngır mıngır izleyen arka teker gibi davranmak yerine "meal"leri sorgulayıp AKIL ile okumak gerekiyor. Arapça bilmek şart değil. Örneğin Nisâ 135'te de var kavvâm o yüzden bu iki ayet karşılaştırmalı olarak okunduğunda GÖRÜLÜR ki kavvâm kadınlara hakim olmak değil onların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle onları ayakta tutmaktır. Dikkat ettiniz mi, ayetimizde "Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü" deniyor. (Ki sözü edilen üstünlük daha varlıklı olmaktır çünkü "mallar"ıdır erkeklerin SARF ettiği şey.) Ayetimizde "Allah'ın erkekleri daha varlıklı kılmasından ötürü" denmiyor; yoksa hâşâ yalan söylemiş olurdu çünkü Allah bazan kadınları daha varlıklı kılıyor. Hayatın gerçeği bu. Yani sünnetullah. Ve o zaman da kadınlar mallarından SARF ederek kadınlar erkekleri ayakta tutarlar. Sevgili Tengrizim, aile olmanın gereği de bu deği mi Kısacası ayetimizde aile olmamızdan söz ediliyor, birimizin ötekimize hakim olmasından, birimizin ötekimize tahakküm etmesinden değil. Devam edelim?
 2. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Kişinin kadın kölesi öldürülmüş ise, o kişi kısas için gidip de erkek köle öldürmesin, mümkünse kadın köle öldürsün ya da en kötü ihtimal, kadın kölesi yoksa erkek köle öldürsün diyor...Ayetin tavsiyesi böyleyMiŞ. Sevgili Türk Ateist, kanıt getireceğiz; getiremiyorsak iddia etmiyeceğiz; "miş miş"le olmaz. "Ayetin tavsiyesi" iddiasına gelince, lütfen biraz ciddiyet; ceza yasaları tavsiyede bulunmaz, kesin hüküm taşırlar. yani ayette tavsiye mavsiye olmadığı gibi "kâtilin yerine bir masumu öldürün!" de denmiyor. Ayetteki hüküm: Cinayeti işleyen hürün karşılığı o hür, erkek kölenin karşılığı o erkek köle, dişinin karşılığı o dişi, çocuğa karşı o çocuk, zenciye karşı o zenci, beyaza karşı o beyaz... kısacası (Elmalılı'nın deyimiyle kısaca) cinayeti hangi kişi işlediyse o kişiye cinayete DENK CEZA (kısâs) uygulanır.
 3. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

 4. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Yani köle bir kadın öldürülmüş ise siz onun erkek kölesini öldürmeyin varsa kadın kölesini öldürün diye tavsiye edilir. Kadın kölesi yoksa erkek kölesini öldürün der. (Abdülmalik) Kanıt lütfen! Nerede ve ne zaman köle bir kadın öldürülmüş te yetmemiş, cinayete denk ceza (kısâs) adına bi de o köle kadının erkek kölesi ya da kadın kölesi öldürülmüş? Ya da nerede ve ne zaman bir adamın kadın kölesi öldürülmüş te yetmemiş, cinayete denk ceza (kısâs) adına bi de o adamın erkek kölesi ya da kadın kölesi öldürülmüş?
 5. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Kanıt getirin, Abdülmalik kardeşim; kanıt. Lütfen. Nerede, ne zaman bir kadın kâtil olmuş ta suça denk ceza (kısâs) kendisine değil, kölesine uygulanmış?
 6. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Bugünkü Saudi Gazette'nin haberine göre dün Mekke'de bir adam 3 kızını öldürdü. http://saudigazette.com.sa/article/533334/SAUDI-ARABIA/Father-in-Makkah-kills-his-three-daughters-injures-wife Katledilenler: dişi Kâtil: erkek Suudi Arabistan'da Kuran'ın hükümleri uygulanıyor, örneğin KISÂS ayeti diye bilinen 2:178 uygulanıyor: dişiye dişi (el ünsâ bil ünsâ)... Yani? Öldürülen o dişilere karşılık bir dişi mi cezalandırılacak, örneğin kızların annesi? Her hangi bir islam ülkesinde her hangi bir dönemde böyle bir uygulama oldu mu? Kanıt lütfen.
 7. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Her öldürülen kimsenin karşılığında kendi kâtili AYNI ŞEKiLDE cezalandırılır. (Elmalılı) Statüsü ne olursa olsun suçlu erkek ya da kadın -ve sadece onlar- suça EŞiT CEZA ile cezalandırlır. (M Esed) Diyelim ki 2 köleli bir adam başka birisinin cariyesini öldürdü, o adam -ille o adam- cezalandırılır; adam 2 köleliymiş, yok 20 köleliymiş farketmez, suçludur; o adam -ille o adam- cezaya çarpılır. Ve hüre hür, köleye köle, kadına kadın... bu üçüyle sınırlı değildir, devam eder: adama adam, çocuğa çocuk, zenciye zenci, beyaza beyaz... 2 köleli kâtil adama iki köleli o adam, 20 köleli kâtil adama yirmi köleli o adam. Adamın kölelerine ne adamın suçundan? Elmalılı'nın da M Esed'in de söylediği bu.
 8. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Elmalılı'nın açıklamasından "hür maktüle karşılık ancak katil hür ise kısas yapabiliyorsun" çıkarımı her kime aitse o zat Elmalılı'ya iftira etmiş çünkü Elmalılı'nın açıklaması aynen şudur (çıkarım değil Elmalılı'dan alıntı): kısaca her öldürülen kimsenin karşılığında kendi katili aynı şekilde (cezalandırılır) öldürülür. Elmalılı her öldürülen kimse diyor, yalnızca HÜR maktül demiyor; maktülün kendi katili diyor, ancak katil de hür ise demiyor.
 9. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Kısâs müdahale edilmemiş Elmalılı mealinde yok: hüre hür, köleye köle, dişiye dişi Arapça metinde yok: el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsâ bil unsâ ama uydurukçu Diyanet’te var: Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın KISÂS edilir. Ama yine de günahlarını almayalım, "KISÂS edilir"den kasıtları örneğin kadına karşı kadın "suça EŞiT cezaya çarpılır" olabilir, kendi açıklamalarını görmek lazım. Elmalılı tefsir i(http://www.kuranikerim.com/telmalili/bakara2.htm): KISAS: Sözlükte ayniyle karşılık vermek, herhangi bir hakkı dengiyle takas etmek demektir. "katlâ" kelimesi "katîl"in çoğuludur. "Katîl" de maktûl, öldürülmüş kimse demektir. "öldürülenler hakkında" ifadesindeki "fî" harfi, sebebiyet içindir. Ey iman edenler! zulmedilerek öldürülenler hakkında, yani bunların öldürülmesinden dolayı karşılık olarak katillerine kısas uygulanması üzerinize yazıldı, yazılmış bir kanun oldu, farz kılındı. Bundan dolayı kasden bir insan öldürmenin asıl gereği kısastır. "el-katlâ" kelimesi çoğul ve başında lâm-ı tarif bulunduğundan, kasden ve haksız yere öldürülenlerin hür, köle, erkek, dişi, müslüman ve müslümanların himayesinde bulunan diğer din mensuplarının hepsini kapsamaktadır. Her birinin katili kim olursa olsun, karşılığında kısas yapılır. Açıklanacağı üzere, kısası düşürme sebebi olan af veya anlaşma olmadıkça bu kısasın uygulanması, bütün iman edenlere farzdır. Özellikle hür hüre, köle köleye, dişi dişiye, yani bir hür bir hürü, bir köle bir köleyi, bir dişi bir dişiyi öldürdüğü zaman, öldürülen hür karşılığında o katil hür, öldürülen köle karşılığında o katil köle, öldürülen dişi karşılığında o katil dişi, kısaca her öldürülen kimsenin karşılığında kendi katili aynı şekilde (cezalandırılır) öldürülür. Bu öldürme yeterli bir kısas olur. Cahiliye devri âdeti gibi şeref ve kıymet davasıyla katilden başkasının öldürülmesine kalkışılmaz.
 10. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Bir daha: Kısâs, işlenen suça EŞiT CEZA vermektir yani kişiler üzerinden değil cezalar üzerinden işleyen bir uygulamadır. Kanıt isteyene 2:194 yeter: Eş şehrul harâmu biş şehril harâmi vel hurumâtu KISÂS… Yasak dolunay ile yasak dolunay yani yasakları çiğnemenin cezası, edenin ETTiĞi olmalıdır. O halde size saldırarak zarar verenlere de siz saldırarak aynı zararı verin ve Allah’tan sakının, bilin ki sakınanlarladır Allah. Şu kişiyle şu kişi kısas edilecek diye bişey yok; böyle bir kavram yok, kısâs ayeti diye bilinen 2:178’de de yok.
 11. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Allah ayet 2'de kimlere sesleniyorsa ayet 3'te onlara sesleniyor çünkü konu ortak: yetimler. Ayet 2: Yetimlere mallarını verin. Pisi temizin yerine koyup değiştirmeyin. Onların malını kendi malınızla yemeyin, büyük günahtır bu. Ayet 3: Yetimlerin haklarını koruyamıcanızdan endişeliyseniz size yetki veren kadınları ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder nkhlayın. Koruması altında yetimnler bulunanlar yalnızca erkeller değil ki Allah yalnızca erkeklere sesleniyor olsun, koruması alştında yetimler bulunan kadınlar da var elbet, Allah onlara da sesleniyor.
 12. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Konu sahip olduğunuz (cariyeler) dahil insanları nkhlamak olduğunda "Peygamber eşleri! Sahip olduğunuz (cariyeler)i ............... !" cümlesindeki nokta nokta yere doğru yüklemi yazmanızı rica ettim, bir türlü yanaşmadınız; canınız sağ olsun. Madem böyle davranmak sizi mutlu ediyor, böyle davranacaksınız. Anlıyorum sizi ve hepinizin durumun pek âlâ farkında olduğunuzu biliyorum. Dilerim hep mutlu olun. * Bu arada "mâ meleket eymân" cariye değildir. Cariye denmesini konu basit kalsın diye sorun etmedim.
 13. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Sevgili Türk Ateist, 4:3'ün gramer yapısında da açık ve net bir ipucu var. Yüklem tek: nkhlayın Nesne 3 tane: 1. o kadınların ikişeri ve üçeri ve dörderi 2. yalnızca biri 3. sahip olduğunuz (cariyeler). Buna göre nkhlayın eş alın anlamına gelen bir kelime midir, evlendirin mi? Peygamber eşleri sahip olduğunuz (cariyeler)i ................................ Tekrar teşekkür.
 14. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  Sevgili Türk Ateist, Çok eşliliği caiz kıldığı öne sürülen 4:3'ün nokta nokta yerinde bulunması gereken kelimeyi 33:55'te belirtildiği üzere peygamber eşlerinin de (cariyeler)e sahip olduğunu göz önünde tutarak SiZ yazar mısınız: Veya sahip olduğunuz (cariyeler) ................... Yani konuda kalalım diye. Teşekkürler.
 15. Kimin mealini tavsiye edersiniz?

  "Kimin meali?" diye kendim sordum ve bir yerde kendim cevapladım: Mealin AKIL ile okunanını tercih ederim. Yani kimin mealidir önemli değil, her meale eyvallah yeter ki insan onu AKIL ile okusun. Arapça bilmek te şart değil, ama AKIL sahibi olmak şart. Bu satırları yazarken 4:3'ün 16 nolu çevirisi olsun dedim içimden. Attım 16'yı yani. Kimin mealidir bilmiyorum. 16 nolu mealin AKIL ile okunanı ne diyor, onu göreceğim. http://www.kuranmeali.org/4/nisa_suresi/3.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx Cemal Külünkoğlu'nun imiş: Eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil, hoşunuza giden başka kadınlarla iki, üç, dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer (o kadınlar arasında) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu mealde AKLIMA ilk takılan şey: "sahip olduğunuz (cariyeler)". Demek ki ayette "sahip olduğunuz (cariyeler) ile evlenin" deniyormuş, ayeti okuyanlar sahip oldukları (cariyeler) ile yetinecekmiş. Aklıma derhal Ahzâb 55 geliyor, orada peygamber eşlerinin sahip olduğu (cariyeler) var. Peygamber eşleri de muhatabı 4:3'ün yani peygamber eşleri de itaat edecek Allah'a, ve sahip oldukları (cariyeler) ile. Yok, olmadı: (cariyeler)i ........ ?!?! AKIL takıldı. Nokta nokta olan yerde bulunması gereken kelime nedir? Tavsiye edilmeyi hak eden meal işte nokta nokta yerinde o kelime bulunan mealdir. AKLIN yolu bir.
×