Jump to content

Hasan Akçay

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  1.567
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

6 Takipçiler

Hasan Akçay Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

5.536 profil görüntüleme
 1. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Bu iletinin muhatabı ben dedğilim çünkü sevgili nogodbutAllah'dan rica etmiştim: cariye misali beşerî üfürmelerden söz edecekseniz bana yazmayın; Kuran'da cariye yok. 4:24'teki "muhsanât"ın haram olduğu iddiasına gelince, bütün mümin kadınlar "muhsan"dır yani iffeti koruma altında. Örneğin evli mümineler evlilik sayesinde "muhsan"dır, Hz Meryem Allah'ın onu öyle yaratmış olması sayesinde muhsan, mâ meleket eymân (onlara sahip olanlar değil) onları sahiplenenler sayesinde, islam olanlar yani Allah'a teslim olanlar Allah'a teslimiyet sayesinde. Zaten o yüzden "ehli kitab"ın "muhsanât"ı helaldır müminlere. Kısacası eğer muhsanât haram olsaydı islama girmiş olan bütün kadınlar haram olurdu; islama girmiş olan bütün kadınlar haram mıdır? Elbet yok öyle bişey, yok olduğu içindir ki 4:24'teki muhsanâtın önüne (evli) kelimesi sokuşturuluyor: (evli) muhsanât haramdır... Elbet haramdır ama Allah 4:24'te evli muhsanât demiyor ki, o şunun bunun uydurması. Onun için rica ediyorum şunun bunun üfürmesini dayatmayın müminlere; Allah ne diyorsa ona razı olun.
 2. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Lütfen çekinmeyin, araya girin ki yanılıyorsam düzeltme imkanı bulayım. Ama itirazlarımız konuyla ilgili olsun. Aslında bazı itirazları bekliyorum; kimse dile getirmezse kendim dile getireceğim onları.
 3. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Say ki siz devleti yönetenlersiniz. Size deniyor ki: Ve paranın temizi ama deprem için topladıklarınız hariç. Bu cümlede söylenen açık ve nettir: Paranın temizi size helaldir, onu kullanabilirsiniz; örneğin saraylar inşa edebilirsiniz onunla ve geçiş garantili köprüler yaptırabilirsiniz. Ama deprem diye topladığınız paralar size helal değildir, onu örneğin köprü, saray yapımında kullanamazsınız; deprem için topladığınız paraları yalnızca depremzedeler kullanabilir. İşte anlam örgüsü bakımından bu ne ise 4:24 odur: Ve kadınların muhsenâtı ama mâ meleket eymânınız hariç. Kadınların muhsenâtı size helaldır onları eş alabilirsiniz. Ama "mâ meleket eymânınız"ı siz eş alamazsınız, onları malen muhsenâtı eş alamayanlar eş alacak. Nisâ 25: Mümin kadınların "muhsenât"ını eş alamayanlarınız için mümin genç kızlarınızın mâ meleket eymânınız olanları var. Deprem paralarını başka işlerde harcamanız nasıl haramsa "mâ meleket eymân"ınızı eş almanız öyle haramdır. Deprem paralarını depremzedeler kullanacak, "mâ meleket eymânınız"ı malî gücü olmayanlar eş alacak. Nisâ 3'ün mevcut kıraatinda bu haram çiğnenerek, Allah'a baş kaldırılıyor: Evlenin... "mâ meleket eymânınız"la fe inkihû... mâ meleket eymânukum. Korkunç bir hata yapılmış; ayetin yüklemi olan f nkh evlendirin anlamında enkihû okunacak şekilde harekelenmeliydi. Evlendirin... "mâ meleket eymânınız"ı ve enkihû... mâ meleket eymânukum Nisâ 3'teki harekeleme de Nûr 32'deki gibi olmalıydı: Ve evlendirin bekarlarınızı ve enkihûl eyâmé minkum. Özetle çok eşli zulüm birilerinin hareke hatasıdır, Allah'ın hükmü değil.
 4. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Okumaya 4:24'ün başından itibaren başlarsanız sizin, mâ meleket eymânınızı kendinize nkhlamanızın helal kılınmadığını açık ve net görürsünüz: Ve kadınların muhsenât olanları (Vel muhsenâtu min en nisâi) ama mâ meleket eymânınız hariç (illâ mâ meleket eymânukum). Allah'ın size yazdığı budur (Kitâballahi aleykum) bunun ötesi size HELAL kılındı (ve uhılle lekum mâ verâe zâlikum) ... Konu sizin "evlen"meniz olduğunda eş alacağınız muhsenât "bekar"dır, başka bir seçeneği yoktur bunun; o yüzden Allah'ın şunu söylediği öne sürülemez: (Evli) muhsenâtla evlenmeniz (haram kılındı). Lütfen dikkat. Allah'ın 4:24'teki sözlerinin içinde (evli) kelimesi yoktur, (haram kılındı) ifadesi yoktur. Birileri yine şapkadan tavşan çıkarır gibi peydahlayıp Allah'ın sözlerinin içine sokuşturuyor onları. Evli muhsenâtla evlenme ihtimaliniz yoktur ki Allah evli muhsenâtla evlenmeniz haramdır desin. Evet, ayette haram kılındı denmiyor, helal kılındı deniyor: ve muhsenât ama mâ meleket eymânınız hariç vel muhsenâtu illâ mâ meleket eymânukum Bunların ötesi size HELAL kılındı uHILLE lekum mâ verâe zâlikum. Size helal kılınanlar mâ meleket eymânınızın ötesindeki kadınlardır; mâ meleket eymânınız size helal kılınmamıştır.
 5. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

 6. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Siz mümin muhsenât ile evlenmeye de gücüm yeter ama ben ille "mâ meleket eymân"ı eş alacağım diyorsanız başka birisinin sahiplenmiş olduğu "mâ meleket eymân"ı eş alabilirsiniz, SiZiN sahiplenmiş olduğunuz "mâ meleket eymân"ı değil. Nisâ 25 bütün Kuran gibi mübîndir, açık ve nettir.
 7. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

 8. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Nisâ 25: Ve mümin muhsenât ile evlenmeye gücü yetmeyenlerinize mümin "feteyât"ınızdan olan mâ meleket eymânınız var. Sizin imanınızı Allah bilir ama hepiniz birsiniz; onları sahiplenmiş olanların izni ile eş alın onları... Ve men lem yestati' minkum tavlen en yenkıhel muhsenâtil müminâti fe min mâ meleket eymânukum min feteyâtikumul muminât. Vallahu a'lemu bi îmânikum, ba'dukum min ba'd; fe inkihû hunne bi izni ehl ihinn... * Şunun bunun üfürdüğü beşerî hükümleri lütfen yazmayın; ilahî hükümleri konuşuyoruz. Ya da bana yazmayın; ben "Kuran'daki islam"ın müslümanıyım. Allah bir, Kuran bir, islam bir. Yok cariyeydi yok muta' nikahıydı gibi beşerî üfürmelerle ilahî hükümlerin bulandırılımasında, kirletilmesinde ben yokum
 9. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Nisa 25'te feteyâtıNIZ deniyor (feteyâtiKUM) yani başka birisinin "feteyât"ı değil sizin "feteyât"ınız... SiZiN. Ve sizin bir de "mâ meleket eymân"ınız var, ki size ait o mümin "feteyât"tandırlar: mâ meleket eymânukum min feteyâtiKUMul müminât. İşte sizin o "mâ meleket eymân"ınızdan olanlar... sizin kendinize nkhlamanız için değildir. Bakın şunun bunun hükmü değil bu, Allah'ın hükmüdür, ta o kadar ciddidir. Allah boş konuşmamıştır: haramdır onlar size. Bir daha: "mâ meleket eymân"ınız size haramdır. Onları sizin halkınızdan olup muhsenât ile evlenmeye güç yetiremeyenler nkhlayacak kendilerine, o "mâ meleket eymân"ı sahiplenmiş olanların izni ile -bi izni ehlihinn yani madem o "mâ meleket eymân"a SiZ sahip çıkmış durumdasınız, SiZiN izniniz ile. Nisâ 3'te ise "mâ meleket eymân"ınızı kendinize nkhlayın deniyor fe inkihû mâ meleket eynânukum. Harekeleme yoluyla Kuran'a musallat edilen çelişki budur.
 10. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Sevgili nogodbutAllah, Nisâ 25'te sözü edilen ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات konusunda görüşünüzü almak istiyorum. Orada belirtildiği üzere o mâ meleket eymân sizin genç kızlarınız, siz onların ailesisiniz; başkaları eş alacak onları siz ailelerinin izniyle (بإذن أهلهن) yani siz o "mâ meleket eymân"ınızı kendinize değil BAŞKALARINA nkhlayacaksınız ama Nisâ 3, mevcut kıraata göre, onları siz kendinize nkhlayın diyor (fe inkihû). Kuran'da çelişki bulunmadığını dile getiren 4:82 uyarınca bu çelişkiyi Kuran'a musallat etmemek için Nisâ 3'teki "f nkh"yı nasıl kıraat etmeliyiz?
 11. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Yaseen anadili Arapça olan biridir; mesné ve sülése ve rubâ' ile ilgili olarak onun makalesindeki* açıklama: Mesné ve sülése ve rubâ'a (ki 35:1'de de geçer) ikili, üçlü, dörtlü GRUPLAR halinde demektir. Ama bu anlam geleneksel tefsirlerde göz ardı edilmiştir çünkü mesné ve sülése ve rubâ' geleneksel müfessirlerin istediğine uymamaktadır; Bir adamın iki, üç, dört kadınla aynı anda evlenmesini hiç kimse kabul etmez. Kesin olan ise mesné ve sülése ve rubâ'a iki, üç, dört değildir; Arapçada iki, üç, dört "isnan, selasa, erbâ' "dır. * Dücane Cundioğlu: “İkişer, üçer, dörder” ( مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) deyişi, sınırlama (dörde kadar) anlamı içermez, tahdid ve tahsis değil, bilakis teşvik (özendirme) ifade eder. Arapça'da “dörde kadar” demenin daha sarih yolları vardır ve açıklık gerektiren hukuk alanında böylesine kapalı bir ifadenin kullanımının makul bir gerekçesi gösterilemez. Bir diğer kullanım Fâtır 1'de geçmektedir ki bütün yorumcular orada bu deyişin çokluk ifade ettiğinde birleşmişlerdir. * Fâtır sûresi Elmalılı tefsiri: İfadenin akışından anlaşıldığına göre burada zikrolunan sayılar (mesné ve sülése ve rubâ') tam sayıyı belirleyip sadece bu kadar olduğunu ifade etmek (tahsis) için değil çokluğu beyan etmek içindir. * Benim naçizane ne diyeceğime gelince, alimlerimizi (e hem) yarıştırmanın lüzumu yok, AKLIMIZ esastır; aklımıza saygımız olsun; ve meleklerdeki kanat sayısını belirleme konusunda dörde kadar deyip te Allah'ın gücüne sınır koymayalım, haddimizi bilelim. ___________________________________________________________________________________________ * http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.1033.7
 12. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Önce AKIL, önce şu 2 soruya cevap: 1 Ayette "KENDiNiZE nikahlayın" deniyor (fe inkihû). Şimdi… nikahlayacağınız kimseler arasında "mâ meleket eyman"ınız var, ki bazıları erkektir (bkz örneğin katibûHUM, 24:33, HUM erildir) iyi ama siz erkeksiniz, onlar ERKEK; erkekler ERKEKLERi kendilerine mi nikahlayacak; Allah bunu mu emrediyor? 2 Ayetin başında "Nikahlayın… o KADINLARI" deniyor (fe inkihû… en-NiSÂ) Şimdi… nikahlama işini yetim hâmisi bütün inananlar yapacak, KADINLAR dahil, örneğin Hatice yapacak; iyi ama KADINLAR kadınları kendilerine mi nikahlayacak, Allah bunu mu der? Belli ki mushafı harekeleyen birileri yanlış tercihte bulunmuşlar "f nkh"yı, BAŞKALARINA nikahlayın anlamında fe ENkihû okunacak şekilde harekelemeli idiler, 24:32’de yaptıkları gibi: Ve ENkihûl eyâmé minkum Ve bekarlarınızı evlenDiRin.
 13. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Nisa 3'te f nkh (ف نكح) deniyor yani BAŞKALARINA "nkh"layın tıpkı Nur 32'deki gibi: Ve bekarlarınızı evlendirin (Ve enkihûl eyâmé minkum). Yetimlerin haklarını koruyamıyacağınızdan endişe ediyorsanız size yetki veren kadınları ikişer, üçer, dörder nkhlayın ama bunu yaparken adil olamıyacağınızdan endişe ederseniz BiR tanesini ya da "mâ meleket eymân"ınızı. Darlık çekmemeniz için uygun olan budur. Hatice, hâmisi olduğu 2 yetim kadını nkhlayacak Ali 2, Ebubekir 3, Osman 4, Muhammed 5... Yetim hamisi olan bu kişiler tarafından nkhlanan yetim kadınlar örneğin Hatice'nin nkhladığı 3 kadın AYNI ANDA nkhlanacak her biri kendi talibiyle evlendirilmek suretiyle. Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah (35:1) örneğin 3 kanatlı bir meleğin 3 kanadını da AYNI ANDA var etti "Ol!" demek suretiyle.
 14. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Yetimlerin haklarını koruyamıyacağınızdan endişe etmekte iseniz size yetki veren o kadınların ikişerini ve üçerini ve dörderini nkhlayın ama yine de adil olamıyacağınızdan endişeliyseniz bir tanesini nkhlayın ya da "mâ meleket eymân"ınızı nkhlayın. Darlık çekmemeniz için uygun olan budur. Şu iddiaya dikkat çekmek istiyorum: Kuran 4 tane al (nkhla) demez 1 tane en iyisidir der. Evet, ayet 4 tane nkhlayın demez yani Fâtır 1'de de görüldüğü üzere SINIRLAMA getirmez: Övgüler olsun gökleri ve yeri yaratıp melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapana -melâiketi rusulen ûlî ecnihati mesné ve sülése ve rubâ'a. Allah'ın gücü sınırlı değildir; meleklerin kanat sayısını belirlemede de sınırlı değildir; Allah iSTERSE melekleri beşer, altışar... kanatlı yapar. Kısacası Nisa 3'teki mesné ve sülése ve rubâ'a sınırlama sayısı değildir; müminler, eğer ekonomik darlığa düşmeyeceklerse, kadınların beşerini ve altışarını da... nkhlayacaklar.
 15. Hasan Akçay

  Çok eşlilikle ilgili

  Yetimlerin haklarını koruyamıcanızdan endişe ediyorsanız nkhlayın size yetki veren o kadınları ikişer, üçer, dörder ama yine de adil olamıycanızdan endişe ederseniz nkhlayın bir tane ya da nkhlayın "mâ meleket eymân"ınızı. Darlık çekmemeniz için uygun olan budur. Ayetin sonu burası.
×
×
 • Yeni Oluştur...