Jump to content

Bir mezhep inanırına forumdaki 5 sorum


Recommended Posts

1- Allah namazın 3 vakit olduğunu ve nasıl kılınacağını söylüyor ayetlerinde.

Bu bağlamda, senin din adamların mı daha iyi biliyordur, yoksa Allah mı?

Ve neden?

2-Tevrat ve İncil`de üçleme geçmediği halde, kendini dine adamış, uzman, binlerce yılın birikimi olan Hıristiyan uleması insanlara "üçlemeye tapacaksınız" diyor.

Buna karşılık bazı din adamı olmayan Hıristiyanlar "hayır üçlemeye tapmak yanlışa sapmaktır" diyor.

Sence ömrünü ilahiyata adamış Hıristiyan din adamları mı daha iyi biliyor, yoksa üçlemeyi kabul etmeyen ama din adamı olmayan Hıristiyanlar mı?

Ve neden?

3- Yine ömrünü dine adamış, bütün kutsal kitapları bilen, bilgili-entellektüel Hindu din adamları "ana tanrının yansıması olarak sayısız alt tanrı var" diyor.

Şimdi bu uzmanlaşmış, bilgili Hindu din adamları mı doğruyu biliyor?

Yoksa sen mi doğruyu biliyorsun(çok tanrıyı redederek)?

Ve neden?

4- Ömrünü İslam`a adamış bir alevi ilahiyat profesörü, Ali`yi kutsallaştırırken, Allah`a ortaklar koşarken, o mu daha iyi biliyor?

Yoksa bir İslam profesörü olmadığın halde sen "hayır olmaz öyle şey" diyerek, daha mı iyi biliyorsun?

Ve neden?

5- Allah Kuran`dan başka bir kaynağı yasaklamışken, bunu defalarca ayetlerinde söylerken...

Allah mı daha iyi biliyor "yalnız Kuran" derken?

Yoksa sen mi daha iyi biliyorsun "hayır, hadislere, icma ve diğer yardımcıları da ihtiyacımız var" derken?

Ve neden?

Selam ve sevgiler.

tarihinde Emre1974tr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

5- Allah Kuran`dan başka bir kaynağı yasaklamışken, bunu defalarca ayetlerinde söylerken...

Allah mı daha iyi biliyor "yalnız Kuran" derken?

Yoksa sen mi daha iyi biliyorsun "hayır, hadislere, icma, kıyas ve diğer yardımcıları da ihtiyacımız var" derken?

Ve neden?

Benim sözlerimden bir söz rivayet edilirken, koltuğuna yaslanıp şöyle söyleyen bir adamın çıkması yakındır: Önümüzde Allah (c.c)ın kitabı var. Onda helal olarak bulduğumuzu helal, haram olarak bulduğumuzu da haram kabul ederiz. (Yani başka bir şeye lüzum yok) Ey ümmetim size söylüyorum! dikkat edin ve gözünüzü açın, Rasulullahın haram kıldığı da Allahın haram kıldığı gibidir.* (İbn-i Mace 1/5)

“Sana da kendilerine indirileni de

insanlara açıklayasın diye Kur’anı indirdik”16/44

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur’an-ı Kerim bizzat sünnete uymayı dinin temel esaslarından sayıyor. Hz. Peygamberin en önemli görevinin Kur’anı açıklamak olduğunu ifade ediyor. Aşağıdaki âyetler bunu açıkça ortaya koyuyor: “Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik o size ayetlerimizi okuyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor ve size bilmediğiniz şeyi öğretiyor.” 2/151

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hz. Ümmü Seleme diyor ki: “Büyük Rabbini tesbih et “Yüce Rabbini tesbih et” âyetleri nazil olduğu zaman Hz. Peygamber (a.s.) onları namazın rüku ve secdelerine koydu. Âyetleri öyle tevil ediyordu.” Yani Kur’anın ilgili emrinin nasıl yerine getirileceğini uygulamalı olarak gösteriyordu. Allah, Hz. Peygamber (a.s.m.)’e hitaben “Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et” (8/65) buyuruyor; ancak bu teşvikin nasıl ve ne gibi ifadelerle yapılacağını bildirmiyor. Demek ki Hz. Peygamber (a.s.m.) Kuran’ın emriyle, Kuran’ın dışında da söz söyleme yetkisine sahiptir. “Sizin için Allah’ın Rasulünde –alınacak- güzel bir örnek vardır” âyeti, Hz. Peygamberin konuşan ve yaşayan bir Kuran olarak her zaman canlı bir örnek olduğuna, varlığının zorunluluğuna işaret etmektedir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayrıca biz bu kuranı'' anlayasınız'' diye arapça bir kuran olarak indirik..

Ne demekmişşş ?

Arapça bilmeyenler an-la-maz.Yükümlü de değillerdir.Dolayısı ile bu kitap asrının muhatabıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır: “Rasul size ne verdi ise alın, sizi neden nehyettiyse ondan sakının.”َRasule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” “Rasul’ün emrine muhalefet edenler, kendilerine bir fitne veya elim bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.”

Link to post
Sitelerde Paylaş

1- Peygamberin açıkladığı şey demek, ilettiği ayetler demek. O kadar bitti.

Allah'ın dışında bir hüküm koyucu, bir ortak, bir haram helal kılıcı yoktur:

26-Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.

27-Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur.

18- Kehf Suresi 26,27

Kuran ayrıntılı , esksiksiz ve tek dini kaynaktır:

Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.

6- Enam Suresi 115

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?

6- Enam Suresi 114

http://www.kurandakidin.com/bolumler/02-kuran-ayetlerine-gore-din.asp

**********

2- Madem Allah'ın sözlerine iman etmiyorsun, madem illa insan sözlerine, uydurmalarına ve rivayetlerine koşacağım diye takla atıp duruyorsun, sana senin dini kaynağından da cevaplar var:

Allah’ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.

Tirmizi, Es Sunan, K. İlm 11

Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve “Yazdığınız şey nedir?” dedi. “Senden işittiğimiz hadisler” dedik. Hz. Peygamber: “Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar.”

El Hatib, Takyid 33

Ey insanlar ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah’a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur; Kuran’ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kuran’ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım.

İbni Hişam Siret 4 sayfa 332

Allah bazı farizalar vazetmiştir, onları aşmayın. Bazı hadler koymuştur, onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri haram kılmıştır, onları yapmayın. Bazı şeyleri de unutmaksızın size rahmet olması için hatırlatmamıştır, onları da araştırmayın.

Mahmud Ebu Reyye,

Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması, sayfa 403

Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir.

Ebu Davud K. Etime 39/Tırmizi K. Libas 6

İbni Mace K. Etime 60/El-Müracaat sayfa 20

Selam.

tarihinde Emre1974tr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

“Mü’min bir erkek ve kadın için Allah ve Rasulü bir işte hükmettiğinde o işlerinden dolayı onlara bir seçenek yoktur.” “Hayır, Rabbine yemin olsun ki, aralarında çıkan bir ihtilafta seni hakem kılmadıkça ve senin verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.” “Bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah’a ve Rasulü’ne götürün.”

Vefatından sonra bir işi Allah’ın Rasulü’ne götürmek, onun Sünnetine götürmektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ezberlerini bırak, sana şöyle dedim Cubbeli:

1- Peygamberin açıkladığı şey demek, ilettiği ayetler demek. O kadar bitti.

Allah'ın dışında bir hüküm koyucu, bir ortak, bir haram helal kılıcı yoktur:

26-Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.

27-Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur.

18- Kehf Suresi 26,27

Kuran ayrıntılı , esksiksiz ve tek dini kaynaktır:

Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.

6- Enam Suresi 115

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?

6- Enam Suresi 114

http://www.kurandakidin.com/bolumler/02-kuran-ayetlerine-gore-din.asp

**********

2- Madem Allah'ın sözlerine iman etmiyorsun, madem illa insan sözlerine, uydurmalarına ve rivayetlerine koşacağım diye takla atıp duruyorsun, sana senin dini kaynağından da cevaplar var:

Allah’ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.

Tirmizi, Es Sunan, K. İlm 11

Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve “Yazdığınız şey nedir?” dedi. “Senden işittiğimiz hadisler” dedik. Hz. Peygamber: “Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar.”

El Hatib, Takyid 33

Ey insanlar ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah’a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur; Kuran’ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kuran’ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım.

İbni Hişam Siret 4 sayfa 332

Allah bazı farizalar vazetmiştir, onları aşmayın. Bazı hadler koymuştur, onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri haram kılmıştır, onları yapmayın. Bazı şeyleri de unutmaksızın size rahmet olması için hatırlatmamıştır, onları da araştırmayın.

Mahmud Ebu Reyye,

Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması, sayfa 403

Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir.

Ebu Davud K. Etime 39/Tırmizi K. Libas 6

İbni Mace K. Etime 60/El-Müracaat sayfa 20

Selam.

tarihinde Emre1974tr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

1- Peygamberin açıkladığı şey demek, ilettiği ayetler demek. O kadar bitti.

Allah'ın dışında bir hüküm koyucu, bir ortak, bir haram helal kılıcı yoktur:

Allah’u Teala şöyle buyurdu: “Allah’a itaat edin, Rasul’e itaat edin.”

“Deki; Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”

Bu ayetler bize kesin olarak göstermektedir ki; Kur’an’ın alınması gibi Sünnetin de alınmasının vacibiyetine ve Sünneti inkâr edenin kesin olarak kâfir olduğuna dair gayet açık delillerdir. Böylece aralarında herhangi bir fark olmaksızın Kur’an’ın alınması gibi Sünnetin de delil olarak alınması farz olmaktadır.

Nitekim Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'inde "O (Peygamber) kafasından konuşmaz. O'na inen Kur'an veya onun söylediği sözler kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir."(Necm 3-4) buyurmuştur.

Malesef bazı bidat ehli insanlar hadis şeriflerin üzerinde sahteydi zayıftı tartışması çıkarırak insanların hadislere karşı inançlarını zedelemektedirler. Hiçbir bilgisi olmayan bir kimse dahi artık hadislerin zayıflığı veya sahte olup olmadığını tartışır hale getirmişlerdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Peygamber"in emrine muhalefet edenler, fitneye ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan korksunlar." (Nur Suresi, Ayet: 63)

* "Peygamber size neyi verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da kaçının." (Haşr Suresi, Ayet: 7)

* "Kim Peygamber"e itaat etmiş olursa, Allah"a itaat etmiş olur." (Nisa Suresi, Ayet.: 80)

* "Allah"a ve Kıyamet Günü"ne kavuşacağını uman sizler için Allah"ın Rasülünde güzel bir örnek vardır." (Ahzab Suresi, Ayet.: 21).

Anlaşılıyor ki, Sünnet dışlanınca sapıklık başlıyor. Çünkü Kur"ân"ın anlaşılmasında ilk baş vurulacak kaynak Sünnettir. Peygambersiz, Sünnetsiz Müslümanlık olur mu? Böyle bir tavır zındıklık olur.

Şu husus dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. İslâmî yapılanmada üç unsur vardır:

1- Kur"ân-ı Kerim,

2- Peygamberimiz Efendimizin şahsı.

3- Hadisleri (yani, Sünneti)

Sünneti ve sahih hadîsleri inkar eden sadece ehl-i sünnet dairesinden çıkmakla kalmaz, dinden de çıkar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Herşeyi sayfalar dolusu sana tekrar tekrar açıklayacak değilim. Samimi isen, okur ve İslam dinine yönelirsin Cübbeli. Yoksa pagan hadis dininde kalmayı sürdürürsün:

http://www.kurandakidin.com/bolumler/01-uydurulan-din-kurandaki-din-giris.asp

http://www.kurandakidin.com/bolumler/02-kuran-ayetlerine-gore-din.asp

Bak Bakara suresi de senin gibileri ne güzel anlatıyor. Onu da tekrar tekrar okuyup İslam'ın mesajını anlamak için çabalayacaksın bundan sonra.

Bu arada sorularımı da dikkatlice okuyup üzerlerinde düşünmeye başla:

1- Allah namazın 3 vakit olduğunu ve nasıl kılınacağını söylüyor ayetlerinde.

Bu bağlamda, senin din adamların mı daha iyi biliyordur, yoksa Allah mı?

Ve neden?

2-Tevrat ve İncil`de üçleme geçmediği halde, kendini dine adamış, uzman, binlerce yılın birikimi olan Hıristiyan uleması insanlara "üçlemeye tapacaksınız" diyor.

Buna karşılık bazı din adamı olmayan Hıristiyanlar "hayır üçlemeye tapmak yanlışa sapmaktır" diyor.

Sence ömrünü ilahiyata adamış Hıristiyan din adamları mı daha iyi biliyor, yoksa üçlemeyi kabul etmeyen ama din adamı olmayan Hıristiyanlar mı?

Ve neden?

3- Yine ömrünü dine adamış, bütün kutsal kitapları bilen, bilgili-entellektüel Hindu din adamları "ana tanrının yansıması olarak sayısız alt tanrı var" diyor.

Şimdi bu uzmanlaşmış, bilgili Hindu din adamları mı doğruyu biliyor?

Yoksa sen mi doğruyu biliyorsun(çok tanrıyı redederek)?

Ve neden?

4- Ömrünü İslam`a adamış bir alevi ilahiyat profesörü, Ali`yi kutsallaştırırken, Allah`a ortaklar koşarken, o mu daha iyi biliyor?

Yoksa bir İslam profesörü olmadığın halde sen "hayır olmaz öyle şey" diyerek, daha mı iyi biliyorsun?

Ve neden?

5- Allah Kuran`dan başka bir kaynağı yasaklamışken, bunu defalarca ayetlerinde söylerken...

Allah mı daha iyi biliyor "yalnız Kuran" derken?

Yoksa sen mi daha iyi biliyorsun "hayır, hadislere, icma ve diğer yardımcıları da ihtiyacımız var" derken?

Ve neden?

Selam ve sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burası İslam forumu değil..

Burada aranızda İslam'ı tartışıyorsunuz.

Kavga da ediyorsunuz..

Size tavsiyem İslam konusunu kendi çöplüğünüzde tartışmanız..

Burada İslam'ın eleştirisi ve eleştiriye karşı savunması yapılabilir ama İslam'ın idisi, didisi, Müslüman'lar arasında tartışmalar yapılmaz.

Kendi forumunuza gidip tartışın bu zırvaları..

Burada yer işgal ediyorsunuz..

Link to post
Sitelerde Paylaş

1- Allah namazın 3 vakit olduğunu ve nasıl kılınacağını söylüyor ayetlerinde.

Bu bağlamda, senin din adamların mı daha iyi biliyordur, yoksa Allah mı?

Ve neden?

Ebu Mesûd'un (r.a.) duyduğuna göre:

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cebrail indi ve bana imam oldu. Ben de onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım." Bunu söylerken Allah Resulü (a.s.) beş (vakit) namazı parmaklarıyla sayıyordu.

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 959

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Bu zamana kadar 6 türlü kafir gördüm. Topyekün bütün dinleri ve Allah ı inkar edenler.. Allah'ı kabul edip peygamberleri inkar edenler.. Allah'ı kabulle bazı peygamberleri inkar edenler.., Müslümanlığı kabul eder gibi olup bazı emirlerine ve yasaklarına itiraz edenler.., Müslümanlığı sözde kabul edip onu bu asra göre yenileştirmek ve değiştirmek icap ettiğini savunanlar...,Müslümanlık iddia edip onu olduğundan başka türlü göstermek isteyenler.. Siz bunlardan hangisine giriyorsunuz?"

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burası İslam forumu değil..

Burada aranızda İslam'ı tartışıyorsunuz.

Kavga da ediyorsunuz..

Size tavsiyem İslam konusunu kendi çöplüğünüzde tartışmanız..

Burada İslam'ın eleştirisi ve eleştiriye karşı savunması yapılabilir ama İslam'ın idisi, didisi, Müslüman'lar arasında tartışmalar yapılmaz.

Kendi forumunuza gidip tartışın bu zırvaları..

Burada yer işgal ediyorsunuz..

bu sacmalikta nerden cikti haci, bu yasak ne zaman uygulamaya sokuldada bizim haberimiz yok..?

burasi ateistforum olabilir, ama butun din ve inanclarin tartisilacagi bir forumdur..bu topictede tartisilan iki farkli inanctan söz ediyoruz, ayni dinden tartisiliyor olabilir ama iki farkli inanc arasinda oliyor bu tartisma..

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Bu zamana kadar 6 türlü kafir gördüm. Topyekün bütün dinleri ve Allah ı inkar edenler.. Allah'ı kabul edip peygamberleri inkar edenler.. Allah'ı kabulle bazı peygamberleri inkar edenler.., Müslümanlığı kabul eder gibi olup bazı emirlerine ve yasaklarına itiraz edenler.., Müslümanlığı sözde kabul edip onu bu asra göre yenileştirmek ve değiştirmek icap ettiğini savunanlar...,Müslümanlık iddia edip onu olduğundan başka türlü göstermek isteyenler.. Siz bunlardan hangisine giriyorsunuz?"

çok güzel bir yazı...

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Bu zamana kadar 6 türlü kafir gördüm. Topyekün bütün dinleri ve Allah ı inkar edenler.. Allah'ı kabul edip peygamberleri inkar edenler.. Allah'ı kabulle bazı peygamberleri inkar edenler.., Müslümanlığı kabul eder gibi olup bazı emirlerine ve yasaklarına itiraz edenler.., Müslümanlığı sözde kabul edip onu bu asra göre yenileştirmek ve değiştirmek icap ettiğini savunanlar...,Müslümanlık iddia edip onu olduğundan başka türlü göstermek isteyenler.. Siz bunlardan hangisine giriyorsunuz?"

Bense bir tür gördüm; hepsinden acı, iflah olmaz: Aklından(pozitif bilimden) ve yüreğinden(estetikten, sanattan, sevgiden) değil, nefsinden(kıçından) bir şeyler uyduranlar yada nefsine hoş geldiği için böyle uyduranların peşinden gidenler, gitmeyenlere dayatma ve şiddet uygulayanlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...