Jump to content

Tanrı varmıdır ?


Recommended Posts

evrenin varlığında mantıksal çelişki yok

tanrı kavramında mantıksal çelişki var

Evren aynasından, Tanrıya bakarsan herhangi bir çelişki göremezsiniz...

Çelişki görünüştedir, gerçekte değil...İstersen devam edelim..

En büyük çelişki nedir mesela?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 307
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Evren aynasından, Tanrıya bakarsan herhangi bir çelişki göremezsiniz...

Çelişki görünüştedir, gerçekte değil...İstersen devam edelim..

En büyük çelişki nedir mesela?

yaratmak; yani yoktan var etmek

üç büyük dinin tanrısı da yoktan yaratabilen tanrlardır;

yoktan var etme imkansız olduğu için böyle bir tanrının varlığı da imkansızdır;

yoktan var etme imkansızdır;

çünkü mantıksal çelişki barındıran bir kavramdır;

yokluktan birileri bir şey çıkarıyorsa;

o yokluk içinde bir şeyler var demektir;

bu da yoklukla varlığın bir arada olmasıdır

yani iki zıttın, karşıtın veya çelişkinin, her ne derseniz deyin bir arada olmasıdır

ki bu durum imkansızdır "cem'i zıddeyn muhaldir"

"kudret i ilahiyye muhale taaluk etmez"

der imamı Maturidi, Ettvhid adlı kitabında

yani imkansızı yaratmaz;

"O her şeye kaadirdir" ayeti de "mümkün olan her şeye kadirdir"

demektir diye açıklar.

Ama yoktan yaratmanın da imkansız olduğu es geçilir;

fakat bazı islam alimleri ve mutasavvıflar bu gerçeği

anladıkları için yaratmayı dönüştürme manasında kabul etmişlerdir.

tarihinde osho tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

yaratmak; yani yoktan var etmek

üç büyük dinin tanrısı da yoktan yaratabilen bir tanrlardır;

yoktan var etme imkansız olduğu için böyle bir tanrının varlığı da imkansızdır;

yoktan var etme imkansızdır;

çünkü mantıksal çelişki barındıran bir kavramdır;

Çelişki senin zihninde var.

Evrende çelişki olmadığını sen söylemedin mi?

Allah yoktan da yaratıyor..

Vardan da....

Burada önemli olan yaratmak eyle midir?

Evet mi?

Hayır mı?

tarihinde Serdaar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

yaratmak; yani yoktan var etmek

üç büyük dinin tanrısı da yoktan yaratabilen tanrlardır;

yoktan var etme imkansız olduğu için böyle bir tanrının varlığı da imkansızdır;

yoktan var etme imkansızdır;

çünkü mantıksal çelişki barındıran bir kavramdır;

yokluktan birileri bir şey çıkarıyorsa;

o yokluk içinde bir şeyler var demektir;

Yalancı zerre nedir?

Haci:

Quantum mekaniğine göre hiçbirşeylikte bile bir tür enerji vardır. Partikül fiziği ile uğraşanlara göre Hiçbirşeylik olarak nitelendirebileceğimiz vaküm basit olmayıp, nisbeten karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu ilginç yokluk ortamında virtual particle’lar denen zerreler aniden ortaya çıkarlar ve 10^-21 saniye varlıklarını sürdürdükten ve bu süre içinde doğadan aldıkları yarım fotonluk enerji borçları ile sefa sürdürdükten sonra, onu doğaya geri iade ederek, yok olur giderler. Buna quantum fluctuation denmektedir. Yani Kuantum dalgalanma... Zimni zerre olarak da isimlendirebileceğimiz bu yalancı parçacıklar Heisenberg’in belirsizlik ilkesine uyarlar. Ortaya çıkış ve yok oluşlarında belirsizlik vardır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çelişki senin zihninde var.

Evrende çelişki olmadığını sen söylemedin mi?

Allah yoktan da yaratıyor..

Vardan da....

Burada önemli olan yaratmak eyle midir?

Evet mi?

Hayır mı?

sen rahatsız mısın nesin

evrende yoktan var olma diye bir şey yok

tanrının yoktan var ettiğine; böyle bir çelişkiye inanan sensin

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yoktan var olmada var..

Yeni yaratılmada var....

Yoktan var olma yok deyip işin sulandırma malısın?

Yaratma fiili aynıdır....9 ay 10 günde insanı kainat sisteminde, üç karanlık içersinde yaratan Allah, istese anında da yaratabilir...

Bu kudret var ama sen şu an bu anlaman mümkün gözükmüyor..

Önce gözümüzle gördüğümüzde hem fikir olalım da.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yalancı zerre nedir?

Haci:

Quantum mekaniğine göre hiçbirşeylikte bile bir tür enerji vardır.Partikül fiziği ile uğraşanlara göre Hiçbirşeylik olarak nitelendirebileceğimiz vaküm basit olmayıp, nisbeten karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu ilginç yokluk ortamında virtual particle’lar denen zerreler aniden ortaya çıkarlar ve 10^-21 saniye varlıklarını sürdürdükten ve bu süre içinde doğadan aldıkları yarım fotonluk enerji borçları ile sefa sürdürdükten sonra, onu doğaya geri iade ederek, yok olur giderler. Buna quantum fluctuation denmektedir. Yani Kuantum dalgalanma... Zimni zerre olarak da isimlendirebileceğimiz bu yalancı parçacıklar Heisenberg’in belirsizlik ilkesine uyarlar. Ortaya çıkış ve yok oluşlarında belirsizlik vardır.

hiçbirşeylik durumu yokluk demek değildir

kuantum boşluğudur; kuantum boşluğu yokluk demek değildir;

kuantum boşluğunda bilimsel adı vakum enerjisi olan saf bir enerji vardır

yani kuantum dalgalanmayı oluşturan bu enerjidir

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yalancı zerre nedir?

Haci:

Quantum mekaniğine göre hiçbirşeylikte bile bir tür enerji vardır.Partikül fiziği ile uğraşanlara göre Hiçbirşeylik olarak nitelendirebileceğimiz vaküm basit olmayıp, nisbeten karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu ilginç yokluk ortamında virtual particle’lar denen zerreler aniden ortaya çıkarlar ve 10^-21 saniye varlıklarını sürdürdükten ve bu süre içinde doğadan aldıkları yarım fotonluk enerji borçları ile sefa sürdürdükten sonra, onu doğaya geri iade ederek, yok olur giderler. Buna quantum fluctuation denmektedir. Yani Kuantum dalgalanma... Zimni zerre olarak da isimlendirebileceğimiz bu yalancı parçacıklar Heisenberg’in belirsizlik ilkesine uyarlar. Ortaya çıkış ve yok oluşlarında belirsizlik vardır.

hiçbirşeylik durumu yokluk demek değildir

kuantum boşluğudur; kuantum boşluğu yokluk demek değildir;

kuantum boşluğunda bilimsel adı vakum enerjisi olan saf bir enerji vardır

yani kuantum dalgalanmayı oluşturan bu enerjidir

Link to post
Sitelerde Paylaş

hiçbirşeylik durumu yokluk demek değildir

kuantum boşluğudur; kuantum boşluğu yokluk demek değildir;

kuantum boşluğunda bilimsel adı vakum enerjisi olan saf bir enerji vardır

yani kuantum dalgalanmayı oluşturan bu enerjidir

Bunlar varsayım. Gerçek olan yoktan var oluştur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yoktan var olmada var..

Yeni yaratılmada var....

Yoktan var olma yok deyip işin sulandırma malısın?

Yaratma fiili aynıdır....9 ay 10 günde insanı kainat sisteminde, üç karanlık içersinde yaratan Allah, istese anında da yaratabilir...

Bu kudret var ama sen şu an bu anlaman mümkün gözükmüyor..

Önce gözümüzle gördüğümüzde hem fikir olalım da.

hiçbir kudret hiçbir varsayımsal yaratıcı yokluktan bir şey çıkaramaz

0 dan bir şey çıkmaz

bunu anlayamıyorsan

yapılacak bir şey yok

yine de seninle tartışmak güzeldi

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yoktan var olmada var..

Yeni yaratılmada var....

Yoktan var olma yok deyip işin sulandırma malısın?

Yaratma fiili aynıdır....9 ay 10 günde insanı kainat sisteminde, üç karanlık içersinde yaratan Allah, istese anında da yaratabilir...

Bu kudret var ama sen şu an bu anlaman mümkün gözükmüyor..

Önce gözümüzle gördüğümüzde hem fikir olalım da.

hiçbir kudret hiçbir varsayımsal yaratıcı yokluktan bir şey çıkaramaz

0 dan bir şey çıkmaz

bunu anlayamıyorsan

yapılacak bir şey yok

yine de seninle tartışmak güzeldi

Link to post
Sitelerde Paylaş

hiçbir kudret hiçbir varsayımsal yaratıcı yokluktan bir şey çıkaramaz

0 dan bir şey çıkmaz

bunu anlayamıyorsan

yapılacak bir şey yok

yine de seninle tartışmak güzeldi

http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=4220&st=40

Quantum mekanik uzay, enerjinin ve maddenin zıtları ile birlikte sürekli olarak yaratıldığı ve yok edildiği ilginç bir mekândır. Ayrıca elektromanyetik alanlardaki osilasyonların, kuvvetli ve zayıf nükleer güçlerin dalgalanmalarının vuku bulduğu bir yerdir de.. Madde ve enerji yaratılmakta ve yok olmaktadırlar. Bütün bu korkunç mücadeleye rağmen uzay boş bir vaküm izlenimini vermektedir. Çünkü bütün bu süreçler sırasında ortaya ne çıktıysa yok olmaktadır. Quantum mekanik uzay çılgınlığın, kaosun, belirsizliğin, en olmadık süreçlerin hüküm sürdüğü gizemli bir yerdir.

http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=48754

ileti 7

kozmopolit:

Bahsi geçen virtüel parçacıkların ise zaman-enerji relasyonları ve reel enerjileri belirsizdir, çünkü enerji miktarları veya yaydıkları impuls ölçülemiyor. Bunun nedeni gözlemlenebilmeleri için gereken zaman sürekliliğine sahip olmayışları ve ortaya çıkış ve kayboluş süresi, diğer bir isimle sanal geçişlerin kaydedilemeyecek kadar çok hızlı gerçekleşmeleri. Bu yüzden onlara sanal parçacıklar, enerjilerine de sanal enerji deniliyor. Hatta buna sanal enerji demek de tam doğru değil, belki impuls denilirse daha iyi kavranabilir.

Sanal parçacıkların belirgin bir özelliği sanki hiç yoktan birdenbire ortaya çıkmaları ve ortaya çıktıkları gibi de aniden yok olmalarıdır. Evrende hiçbir madde ya da enerji yok olmadığı ve yoktan da var olmadığı için buna "sanal geçişler" denmektedir. Sanal parçacıkların nereye gittiği, neye çözüldükleri veya nereye sanal geçiş yaptıkları enerjileri belirsin olduğu için bilinmiyor çünkü bu sanal geçişler kaydedilemeyecek kadar çok çabuk gerçekleşmektedirler.

Bunun yanında bazı sanal parçacıklar ortaya çıktıktan sonra çevresindeki kuantum şartların uygunluğuna bağlı olarak enerji kazanıp kendilerini "gerçek şeyler" dünyasında sabitleştirebiliyorlar ve gerçek parçaçıklara dönüşüyorlar. Hatta bunu yapay olarak yapmak da mümkün. Deneylerde sanal parçacıkların ortaya çıktığı ve kaybolduğu bir vakum boşluğuna belirli bir miktar enerji yüklendiğinde bazı sanal parçacıklar gerçek parçacıklara dönüştürülebilmektedir.

Buradaki sanal parçacıklara dair anlaşılmazlık şimdilik kuantum dünyasının en büyük sorunlarından biridir. Bu virtüel parçacıklar görünürde ortaya çıkıp yine çok kısa bir süre içinde kaybolmaktadırlar. Bu sanal parçacıklar gereken reel enerjilere sahip olamadıkları için bildiğimiz gerçek parçacıklara dönüşemeden ortadan kayboluyorlar. Ama bu sanal parçacıkların yok oldukları da söylenemez, çünkü "hiç bir madde veya enerji yok olmadığı ve yoktan da var olmadığı gibi “hiçbir kayıp olasılık da yoktur!". Çünkü bu işin ilginç yanı eğer sanal fotonlara belirli bir enerji yüklenildiğinde bunlar da gerçek parçacıklara dönüşebiliyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

uzun alıntıları eklemek istemedim

yaratılma ve yok edilme gibi ifadeler kullanılması

sanal parçacıkların yoktan yaratıldıkları ya da var oldukları anlamına gelmez

dilsel kolaylıktan kaynaklanan ifadelerdir

çünkü dedim ya yoktan var olmanın imkansızlığı

olmazsa olmaz mantıksal ilk savlardır

ve bütün diğer önermeler böyle ilk savların veya kanıtların üzerine inşa ediliirler

ama tanrı varsayımı böyle değildir

çünkü inanca dayanır; kanıtsal değildir

inanç ise inanılanın gerçek olmama ihtimalini içinde barındırır

ve kanıtsal değildir

Link to post
Sitelerde Paylaş

hiçbir kudret hiçbir varsayımsal yaratıcı yokluktan bir şey çıkaramaz

0 dan bir şey çıkmaz

Bu yaratılanlar nereden çıkıyor..

Allah topraktan insanı yarattı diyoruz İnanmıyorsunuz....

Topraktan elmayı yarattığına da mı inanmıyorsunuz....

Git pazara bak sor elmalar nereden gelmişler...

Bir elma yaratabilir sen haklı olabilirsin..

Yoksa zihnin evhamda boğulmuş demektir...

Gözünün gördüğüne intikal edemiyor..

Link to post
Sitelerde Paylaş

asıl "tanrı" bir varsayımdır

yokluktan hiçbir şeyin var olmaması

mantıksal bir gerçektir

Mantıksal gerçek,

mefül faaili gerekli kılar..

Senin arabana çarpmışlarr..

Sen görmemişsin, ama kaporta gitmiş..

Ben görmedim çarpan yok diyebilir misin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...