Jump to content

İ.H.E.B. Eleştirisi


Recommended Posts

Aşağıdaki ilk alıntı, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" adı ile açtığım başlığımın ilk iletisiydi ancak başlığım silinmiş ve başlık altındaki iletiler, "cigi" nikli kullanıcının aynı isim ile açmış olduğu başlığın altına taşınmışlar.

ilahi egemenlik, on 30 September 2012 - 07:29 PM, said:

Ateistlerin büyük çoğunluğunun kutsal kitabı olduğunu düşündüğüm bu beyannameyi biraz eleştirelim bakalım, ne kadar doğru ne kadar yanlış. İlk maddesi ile başlayalım hemen;

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Bütün insanlar özgür ve eşit olarak mı doğarlar? Buradaki özgür ve eşit doğmak ile ne kastedilmektedir?

Bir işçi çocuğu ile fabrikatör çocuğu bir midir? İkisi de özgür ve eşit olarak mı doğarlar?

İnsanların birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmaları gerektiği halde, kardeşin kardeşi katletmesi bu ilkeye aykırı değil midir? Bu bakımdan, tüm silahlı örgütler bu ilkeyi çiğnemiş olmuyorlar mı?

Diğer başlık, Kur'an kuralları ile İHEB kurallarını karşılaştırırken, benim başlığım, hiçbir karşılaştırma yapmadan sadece İHEB kurallarını eleştirmek amacıyla açılmıştı ancak yine de silinmiş.

Bu yüzden, silinen ve iletileri diğer başlığa taşınan başlığımı tekrar açıyor, silinen başlığımdaki taşınan iletileri ben de bu başlığa taşıyıp konuyu kaldığımız yerden devam ettiriyorum.

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Şu ifade Kuran'da olsaydı müslümanlar bunu asla ağızlarından düşürmez, her fırsatta inanmayanların gözüne sokarlardı. Böyle ikiyüzlülüler bunlar.

ABD'de doğup ABD vatandaşı olan ve ABD'nin tüm nimetlerinden faydalanan birisi ile Şanlıurfa'nın bir mağarasında doğup TC vatandaşı bile olamayan birisi, özgürlük ve eşitlik bakımından bir midir?

Aynı topraklarda doğup büyüdükleri, aynı kanı taşıdıkları halde, neden insanlar birbirlerine kardeş gibi davranmıyorlar da, birileri kışlaya giderken diğerleri dağa çıkıyorlar?

İnsan hakları beyannamesi olması gerekeni bildirir. Ne demesi lazımdı sana göre? ABD vatandaşları diğer ülkelerin vatandaşlarından onur ve haklar bakımından daha üstündür mü demesini isterdin?

Zengin birisinin çocuğu fakir birinin çocuğundan onur ve haklar bakımından daha üstündür, zenginler özgürdür, fakirler de onlara köle olmalıdır dese o beyannameyi el üstünde mi tutacaktın?

Demek ki sana göre zenginin çocuğu fakirin çocuğundan daha değerli.

Öncelikle, bana göre mümin çocuk, kafir çocuktan daha değerlidir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, olması gerekeni değil, kendi isteğini bildirir. Herkese eşitlik ve özgürlük olması gereken değildir, hak edene eşitlik ve özgürlüktür olması gereken. Herkese eşitlik istiyorsanız o halde komünizm ilan edeceksiniz ancak ne gariptir ki bazı ateistler için komünizm, en az şeriat kadar, belki de daha fazla tehlikelidir.

İHEB'nin yapması gereken şey şudur; Herkesin eşit ve özgür olarak doğmadığı, ABD'li bebeğin, mağara bebeğinden daha özgür ve eşit olarak doğduğu gerçeğini kabul edip, bu gerçeği "ABD vatandaşları diğer ülkelerin vatandaşlarından onur ve haklar bakımından daha üstündür." diyerek ifade etmelidir. Sonra da bunun yanlış olduğunu, sadece ABD'ye ve herkese değil, hak edene özgürlük ve eşitlik verilmesi gerektiğini bildirmelidir.

Zengin çocuğu fakir çocuğundan onur ve haklar bakımından üstündür tabi. Zengin çocuğu "fabrikatör çocuğu" olmanın onuru ile göğsünü kabarta kabarta yürürken, fakir çocuğu "kapıcı çocuğu" olmanın ezikliğiyle boynu bükük dolaşır. Zengin çocuğu, en iyi okullarda okur, en lezzetli/sağlıklı gıdaları tüketir, en iyi evlerde oturur, en iyi hastanelerde tedavi görür. Fakir çocuğu ise, kıytırık bir devlet okulunda okumayı bile lüks olarak görür, bir kuru ekmeği ziyafet olarak görür, bir göz odayı saray olarak görür, sağlık ocağı doktoruna muayene olmayı Mehmet Öz'e muayene olmak olarak görür.

Zengin çocuğunun fakir çocuğundan onur ve haklar bakımından üstün olduğu gerçeğini kabul eden bir beyanname, bu gerçeği kabul etmeyen, adeta Pollyanna'nın elinden çıkmış bir beyannameden daha samimidir ve el üstünde tutulmaya daha layıktır.

Yazdıkça batmaya devam ediyorsun. Aynen devam et, insanlar sizin ne mal olduğunuzu öğrensin, dinin insanı ne hale soktuğunu görsünler.

Kurallar durum tespiti değildir, adaleti sağlamak ve düzen oluşturup onu korumaktır, amacı budur.

Şimdi durum tespiti yapmayı bir kenara bırak da şu sorulara dürüstçe cevap ver:

* Zengin bir müminin çocuğu mu değerlidir yoksa fakir bir müminin çocuğu mu?

* Zenginin çocuğu hırsızlık yapınca affedilmeli, fakirin çocuğu yaptığı zaman cezalandırılmalı mıdır?

* Sen bir doktor olsan ve sana bir zengin müminle bir fakir mümin gelip çocuklarını tedavi etmelerini isteseler, zenginin çocuğuna her türlü özeni gösterirken fakirin çocuğunu baştan savma mı tedavi edersin?

"Herkes özgür ve eşit doğar" demek bir kural değil durum tespitidir. Amacın durum tespiti yapmak değil de kural koymak ise, "herkes özgür ve eşit doğar" demeyecek, "herkese özgürlük ve eşitlik verilmelidir" diyeceksin.

Şimdi şöyle bir özet geçelim;

1- Herkes özgür ve eşit doğmaz. Kimileri ABD'nin özel hastanelerde ABD vatandaşı olarak yüksek imkanlarla birlikte doğarken, kimileri de Şanlıurfa'nın mağaralarında TC vatandaşı bile olamayacak imkansızlıklarla birlikte doğmaktadırlar. Teoride herkese özgürlük ve eşitlik olduğu iddia edildiği halde, pratikte herkese özgürlük ve eşitlik yoktur; Eşitlik ve özgürlük, varlıklı olana vardır. Bkz. (Herkes eşittir ama bazıları daha eşittir)

2- Herkese ya da varlıklı olana eşitlik ve özgürlük yanlıştır. Doğru olan; Hak edene özgürlük ve eşitliktir.

Kuran'ın ilkelliğini, insanlık dışılığını örtbas etmek için saldırmayacağınız değer yok doğrusu. Bu yolda her türlü yalan, dolan ve çarpıtma mübah sizler için.

İHEB senin dediğin gibi bir durum tespiti falan değildir, kanunlar karşısında insanlara nasıl davranılması gerektiğini bildiren bir beyannamedir. Kanunlar karşısında herkes özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Kuran'daki gibi kadına farklı, erkeğe farklı, inanana farklı, inanmayana farklı davranılması gerektiğini savunmaz, insanları hür ve köle olarak sınıflandırmaz. 1. Maddenin devamı da şöyledir: "Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar." Bu cümle kanun koyucu ve uygulayıcısının insanlara nasıl davranmasını gerektiğini belirtir.

1. Kanun önünde herkes özgür, onur ve haklar bakımından eşittir, bu doğuştan kazanılan bir haktır.

2. Hakkedene eşitlik diye bir saçmalık olmaz, eşitlik herkesin hakkıdır, öyle senin ilkel kitabındaki gibi bu hür, bu köle, bu kadın, bu erkek diye bir ayrım yoktur İHEB'de. Özgürlük konusuna gelince, insanlar doğarken özgür doğar, yine senin kitabındaki gibi bu hür çocuğu, bu köle çocuğu diye ayrım yapılmaz. Daha sonra bu özgürlük bireyin davranışlarına göre kısıtlanabilir mesela suç işlediğinde.

İHEB de, Kuran da ortaya bir takım kurallar koyar, buna anayasa diyelim. Şimdi senin anayasan Kuran, benimki de İHEB'dir. Benim anayasamda insan ayrımı yoktur, herkes özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar ya senin anayasanda? Senin anayasanda kadın ve erkek eşit haklara sahip midir, doğan çocuk hür çocuğu da olsa köle çocuğu da olsa özgür ve eşit haklara mı sahip sayılır?

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” demek bir durum tespiti yapmak değil midir? Bu ifadenin neresinde gereklilik-emir kipi var? İnsanlara nasıl davranılması gerektiğini bildirmesi için, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğmalıdırlar” denmesi gerekmez mi?

Daha önce de dediğim gibi, ABD’li ile Şanlıurfa’lı, zengin ile fakir, özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit olarak doğmazlar.

Zengin, kanunlar karşısında daha çok hakka sahiptir. Daha iyi avukatlar ile kanunlar karşısında daha güçlüdür. Bunun dışında tazminat-kefaret ödeyip hapis yatmaktan kurtulma şansı ile özgürlüğe yakın olan taraftır. Fakir ise, doğru dürüst avukat tutamayarak kanunlar karşısında zayıf düşer. Tazminat-kefaret ödeyip hapis yatmaktan kurtulamayarak da özgürlüğe uzak olan taraf olur.

Peki neden birbirlerine kardeş gibi davranmazlar? Dinsiz PKK ile dinsiz TSK neden savaşır mesela?

Öyle olmadığını yukarıda gösterdim.

Eşitlik herkesin hakkı ise, müdür ile hademe neden “eşit” maaş almazlar? İnsanlar neden "bu müdür, bu hademe" diye ayrıma maruz kalırlar?

İnsanlar özgür mü doğarlar? Fabrikatör çocuğu ile kapıcı çocuğu eşit özgürlükte mi doğarlar?

Ya hala keçi gibi inat ediyorsun. Durum tespiti falan değil, kanunun önünde bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar demektir. İfade de emir veya gereklilik kipine falan gerek yok, insanlar doğal olarak bu hakka sahiptir.

Duruma senin veya Kuran'ın gözünden bakmıyoruz, insanlık (İHEB) gözüyle bakıyoruz. Kanun önünde din, dil, ırk, zenginlik, fakirlik falan farketmez, herkes eşit haklara sahiptir. Hala aradaki farkı anlayamıyor musun?

Sende ya anlama kıtlığı var yada anlamak işine gelmiyor. Kanunlar zengin, adam öldürünce farklı bir ceza, fakir, adam öldürünce farklı bir ceza mı veriyor? Kanun insanların savunmasına karışmaz, sadece hüküm verir.

Senin dinli Aişe ile dinli Ali neden savaşmıştı? Kuran'da müslümanlar kardeş değil mi? Bir müslümanı sebepsiz yere öldüren bir müslüman ebedi olarak cehenneme gitmez mi?

Şimdi sana mal desem bana hakaret ediyorsun diye hoplayıp zıplarsın. Bu eşitsizlik insanların gözündedir, senin gözündedir, Kuran'ın gözündedir ama kanunun önünde müdür de hademe de eşittir.

Evet, İHEB'ni baz alınarak hazırlanan kanunlar önünde bütün insanlar özgür doğarlar, ne sandın ya. Laik yasaları Kitabın Kuran'daki ilkel kurallarla karıştırma. Senin kitabına göre, sadece hürlerden doğan çocuklar hürdür, kölelerin çocukları yine köle olarak kalırlar, sadece bir istisna haricinde o da cariyenin efendisinden doğurduğu çocuklardır, eğer cariye efendisinden çocuk doğurursa bu doğan çocuk hür olur, bu cariye artık satılamaz, efendisi ölünce de hür olur.

Anlaşıldı; Senin anlayacağın yok. En iyisi 1. maddenin İngilizce metnini yazayım, bakalım ne diyor;

"All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

Ne diyor? "are born" diyor yani "doğarlar" diyor; "should/must born" demiyor. Bildiğin bir durum tespiti var ortada. Şimdi anladın mı?

1. maddede kanun diye bir ifade geçmez. 1. madde basbayağı herkesin doğuştan eşit olduğunu iddia ediyor ancak dediğim gibi öyle bir şey yok.

Kanunlarınız bal gibi de insanların savunmalarına karışır. Zenginin daha iyi şartlarda kendisini savunmasına ve gücünü (varlıklı oluşunu) kullanarak suçunun cezasız kalmasına izin verir. Böylece aynı suçu işleyen zengin ile fakir farklı farklı cezalar alırlar. Bazen zenginler hiç ceza almadan paçayı sıyırırken, fakirler ise bir ömür hapse mahkum olurlar.

Burada dini tartışmıyoruz, dinsizliği tartışıyoruz. Biz pasifist değiliz; yeri gelince savaşılması, adam öldürülmesi ve her önümüze gelene kardeş muamelesi yapılmaması gerektiğini kabul ederiz ancak sizler kendinizi savaşmayıp sevişen sevgi pıtırcıkları ilan ettiğiniz, savaşmayı, adam öldürmeyi ve düşmanlığı eleştirdiğiniz halde savaşarak, adam öldürerek ve düşmanlık besleyerek kendinizle çelişmiş oluyorsunuz.

Tekrar ediyorum; 1. maddede kanun diye bir ifade geçmez. Herkesin kanunlar karşısında eşit olduğunu var saysak bile, neden diğer konularda eşit değiller, neden eşit maaş almazlar mesela?

İHEB'nin putun ağzından değil de insanların elinden çıkması çok zoruna gidiyor galiba. İHEB Kuran'ın ne kadar ilkel, çağdışı ve zavallı bir metin olduğunu ortaya koyuyor ve bu bütün dinlileri bir ikilemde bırakıyor. Bazıları dininin kurallarının aslında İHEB'nın kurallarının temelini oluşturduğu gibi saçma bir iddiaya sarılıyor, İHEB'ne uymayan din kurallarını kah saklayarak kah da eğip bükerek İHEB kuralları ile bağdaştırmaya çalışıyorlar, senin gibi diğerleri ise dinin etkisiyle son çareyi saldırmak da buluyor. Dinden kopamadıkları için insanlığından taviz vermeyi tercih ediyorlar, köleliği, cinsiyet ayrımcılığını savunmak zorunda kalıyorlar.

Başlıkların karışmaması için, başlığıma "İ.H.E.B. Eleştirisi" ismini veriyorum. Diğer başlığın isminin de "İ.H.E.B. ve Kur'an" olarak değiştirilmesini teklif ediyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Beyannameyi dinlerle ilgisiz biçimde değerlendirmeyeceksin herhalde. Yorumlar da zaten o minvalde.

Bu durumda başlığının diğer başlıkla birleştirilmesi gayet doğal, hatta olması gereken. Doğru işlem yapmış arkadaşlar.

Konunun aktif olarak işlendiği bir başlık varken neredeyse aynısını açmak, önceki açılan konuyu sabote etmek demektir hem, hem de fazla yer işgal etmek demek.

İletileri kafana göre taşımışsın, alt alta dizmişsin ve berbat görünmelerine neden olmuşsun. Okunmuyorlar zaten, anlaşılmıyorlar.

Ayrıca taşınmışsa/birleştirilmişse öyle uygun görülmüş. Nedenleri belli.

Buna rağmen ısrarcı olup tekrar açman ve iletileri böyle karman çorman taşıman, kuralları hiç umursamaman anlamı taşır.

Umarım tekrarlamazsın çünkü tekrarlarsan uzaklaştırılırsın.

Bu başlık Tavanarası'na gidecek.

Link to post
Sitelerde Paylaş

http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=53297

Bu başlık neden silinmiyor ya da tavanarasına gönderilmiyor da benim başlığım siliniyor ve tavanarasına gönderiliyor?

Benim başlığım içerik olarak farklı iken, yukarıdaki başlık ile cigi nikli kullanıcının başlığı birebir aynı çünkü ikisi de İHEB ile dinleri karşılaştırmış. Oysa ki, benim başlığımda herhangi karşılaştırma yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında bu konu burada kalsın, insanlar bazı müslümanların putun dinini savunacağım diye ne hale düştüklerini görsünler. Sırf kitaplarında insanlar inanan, inanmayan ve erkek, kadın ve köle diye sınıflandırıldığı için bir insanın en doğal hakkına yani hür ve eşit doğma hakkına bile saldıracak kadar acınacak duruma düşüyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Baslik yazari ilahi egemenlik basliginda IHEB in elestirilmesinden bahsediyor. Basliginin elestiri amacli oldugunu ve cigi ile tolonbey in basliklari ile ayni tarzda olmadigini söyledi. Ben kendisine inanmak istiyor ve IHEB i nasil elestirecegini görmek istiyorum.

Ateistforuma tasinmistir.

SAYGILAR

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...