Jump to content

Hem komünist Hem Atatürkçü


Recommended Posts

Hem komünist hemde atatürkçü olmaya engel olan bişe varmıdır.

Bu her ikisini ayıran noktalar nedir?

Özenti Forumlar adlı konuda sangre nin yorumunda millyetçilik ve komünizm ters düer demişti.

Bu konu hakkında bi yorum buldum

komünizm de milliyetçiik ters düşmez arkadaşım . vatanını ve milletini dil din ayırmaksızın bütünsel olarak kabul eder sosyalizm sürecinde bu ayrımları birleştirir önce devrimsel temelleri sağlamlaştırır ve rejim hayata geçtikten sonra insanlara özgürce ibadet , farklı dilleri sosyal hatta kullanma , özgür sanat, vb herşeyi devlet bilinciyle yaşama hakkı verir. ve milliyetçilik yaşadığın toprağı ilk öne sevmektir. komünizm bu bilinçle mücadeleyi gerektiren bi ideolojidir.

Bir Türk olan vatandaş vatanını hep sevmektir sevmeyen bu ülkede yaşamaz zaten vatanımı seviyorum yeri geldi savaşa girer canımı veririm tamam ama burda komünizm ile milliyetçilk ayıran özelikler nedir?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Olur. Hem millliyetçi hem sosyalist olunabilir. Bu tarihte FAŞİZM olarak bilinen yönetim biçimidir. Hitlerin partisinin adı "nasyonel sosyalist" idi. Yani milliyetçi sosyalizm. Arap dünyasında da Baasçılık nasyonel sosyalizmdir.

Devletin insan hayatına mudahalesi iki boyuttadır: ahlaki ve ekonomik. Devlet sana "erdemli" yaşamayı zorlayabilir, erdemsiz saydığı şeyleri yasaklayabilir. Fakat ekonomide insanları özgür bırakır. Bu sağcı/dinci bir devlettir. (Batı standartlarında, çünkü Hristiyanlık kapitalisme uygun olmakla, İslam "zekat" yani "zoraki sadaka" kavramıyla daha sosyaldemokrattır)

Devlet sana erdemi dayatmaz ama ekonomide seni özgür bırakmayabilir. Ne üreteceğine, kimle iş kontratı yapacağına, bunların içeriğinin ne olacağına, kime satıp kime satamayacağına, fiyatının ne olacağına, felan karişabilir. Zorla emeklilik sağlık sigortaları fonları kurup, eğitimi "beleş" yapabilir. (Tabiki "beleş" birşey yoktur, bu sadece ortaklaşa vergilerle ödenen bir fon kurmak, herkesi de katılmaya mecbur etmektir) Bu da sol, sosyal demokrat ve uç noktada sosyalist bir devlet olur.

Eğer bir devlet insanlara hem kendi anlayışına göre "erdem" zorlar, hem de ekonomik olarak da müdahaleci olursa bu devlet totaliter veya faşisttir. Irkçılık/milliyetçilik bu tür devletlerde sık kullnılan bir çeşnidir.

Eğer ki bir devlet sadece vatandaşın canını malını korumakla kalıyorsa, bunun dışında ticaretine ve özel hayatına ("erdemli" olup olmadığına) karışmayı kendine görev edinmiyorsa, bu liberal bir devlettir.

tarihinde ludwig tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
İdeoloji olarak Kemalizm'i benimsemişsen,Kemalizm belki sol olarak değerlendirilebir evet.Mahir Çayan'ın deyimiyle,Kemalizm küçük burjuvazinin en radikal sol kanadının,milliyetçilik tabanında bir anti-emperyalist tavır alışıdır.Ulusal gelirin adil dağıtılması(yapılamadı),devlet kapitalizmi gibi temel aldığı modeller,bence Kemalizmi sola yaklaştırıyor.

Lakin Kemalizm ile Komunizm epey farklıdır.Atatürk de Komunist olmadığı gibi,Demokratik Sosyalizme karşı olmadığını da bilmek gerekir.Atatürk,rejime tehlike gördüğü hemen hemen her harekete yaptığı gibi,Komunist harekete karşı da sert önlemler almıştı.Mustafa Suphi'yi araştırabilirsin.

Atatürkçülüğü,bir ideoloji değil de,bir anti-emperyalist dünya görüşü olarak benimsemişsen,belki düşüncen daha tutarlı denebilir.Ama yine de,Atatürkçülük ve Komunizm bence yanyana gelmesi biraz zor kavramlar.

Kemalizm ve sol hakkında otorite kabul ettiğim 3 düşünce bulunur,

İbrahim Kaypakkaya,Kemalizm'i tamamen sol karşıtı bir Liberal-Kapitalist burjuva ideolojisi olarak gösterir.Bu görüş,hala günümüz Marksist-Leninist'leri içerisinde sükse durumundadır.Düşüncelerini,"Kemalizm Sol Değildir" eserinde paylaşır.

Mahir Çayan,tamamen zıt kanıdadır.Deniz Gezmiş gibi Atatürk aşığı olan Mahir Çayan,Kemalizm'i sadece burjuva ideolojisi olarak görüp küçümseyenleri mantıksızlıkla suçlar.Kemalistleri,asker-sivil-aydın zümrenin jakobenleri sayan Mahir Çayan,gerçek Kemalizmin,küçük burjuvazinin en radikal sol kesiminin,milliyetçilik tabanında bir anti-emperyalist tavır alışı olduğunu savunur.Bu düşünceler çerçevesinde,"hakiki" solcu Kemalistleri devrimci mücadelenin dostu addeder.Bu görüş de,günümüz Marksistleri arasında ikinci sükse kabul edilebilir.Lakin milli burjuvaziyle bir ittifaka yine de sıcak bakılmaz.

Asım Aslan,Kemalizmi kökenini Sosyalizmden alıp farklılaşan,bugün Sosyalizm ve Komunizm ile ilgisi olmadığı gibi,Liberal-Kapitalizm ile de hiç alakası olmayan bir Devlet Kapitalizmi sistemi,sol bir model olarak almış,bulgu ve düşüncelerini "Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük" adlı kitabında toplamıştır.Yine,Atatürk'ün pragmatist felsefesini çok iyi çözmüş,Atatürk'ün söylev ve hareketlerine bakarak Atatürkçülüğün anlaşılamayacağını savunmuştur.Onun düşüncesine göre,Atatürk pragmatisttir,dolayısıyla kısa vadede kendine,rejime,ideallerine veya halka sağlayacağı pratik fayda çerçevesinde;faşist,bolşevik,kapitalist,milliyetçi farketmez,her yönde söylev vermiştir.Sözleri öne sürülerek istenilen yöne çekilebilir,herhangi bir kimlikte gösterilebilir.Yine hareketlerine de bakılamaz,zira hareketleri de pragmatiktir.Ona göre Atatürkçülüğün anlaşılması;pragmatizmin kavranması,Atatürk'ün söylevlerine/hareketlerine değil de bunların arkasında olması muhtemel amaçlara ve bunların sonuçlarına bakılması ile çözülebilir.Bu işlemi yaptığımızda da,Kemalizmin sol özünü kavrarız.

Bu 3 düşünceden hangisi sana daha yakın gelir bilmem.Ben Asım Aslan'ın görüşünün mantığa en yakın olduğunu düşünürüm.Az çok paralel düşünmekteyiz.

Lakin,Kemalizmin milliyetçi bir taban da taşıdığını gözardı edemeyiz.

Komunizm milli kurtuluşçuluğa karşı değildir;fakat bu millilik,öz olarak değil,form olarak milli olmalıdır.Zira devrimcinin vatanı tek bir ülke değildir,enternasyoneldir.

Atatürkçü Komunizm diye bir akım,bence söz konusu olamaz(olsa bile nasyonel sosyalizm ile karıştırılmamalıydı),bu bir yanılsamadır.Bu düşünceyi savunduklarını iddia edenler,genelde Deniz Gezmiş'i dayanak gösterirler.Fakat Deniz'in daha sonra Kemalizmi bırakıp Sosyalizmi benimsediğini,bir Marksist-Leninist olduğunu unuturlar(yanlış hatırlamıyorsam,TİP'e girdikten sonraydı).Deniz Gezmiş,Atatürk sevgisini korumuştur;lakin tıpkı Mahir Çayan gibi,Atatürkçü olmayan bir Atatürk aşığıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hem komünist hem de milliyetçi olunmaz. Olunur tabi ama Türk iseniz bu asla olmaz.

Hele Atatürkçülükle asla bağdaştırılamaz. Atatürk komünizmin bize düşman bir ideoloji olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini söylemiştir. Komünistlerde Atatürk’e karşı müthiş bir öfke duymaktadırlar. Komünizm kaçınılmaz Türk düşmanlığını doğurur. Çünkü komünizm Türk düşmanıdır. Sovyetlerde ve Çin de milyonlarca Türkü katletmişlerdir. Çünkü amaçları Türkleri yok etmektir.

Vatansever ve Atatürkçü iseniz bu ikisini bir arada tutamazsınız.

Fakir işçinin zenginler tarafından karın tokluğuna sömürülmesine karşı olabilirsiniz. Buna bende karşıyım kendim de gözlemleyerek gördüm. İnsanlar hayatları boyunca fabrikada çalışırlar ve en fazla bir eve sahip olurlar. Ama patronları zenginliklerine zenginlik katarlar. İşçi onların rahatı için hayatını tüketir. Belki geleceğin Einstein’ı şu anda bir yerde karın tokluğuna çalışıyor olabilir. Bunun için bir düzen getirilmelidir elbet. Ama sırf böyle düşünüyoruz diye komünizme sempati beslememeliyiz. Bu kadar ileri gitmek bizi amacımızdan saptırır ve kötü sonuçlar doğurur. Zaten komünizm bunun aşırı şeklidir ve bir ütopyadan öteye gidemez.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hem komünist hem de milliyetçi olunmaz. Olunur tabi ama Türk iseniz bu asla olmaz.

Hele Atatürkçülükle asla bağdaştırılamaz. Atatürk komünizmin bize düşman bir ideoloji olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini söylemiştir. Komünistlerde Atatürk’e karşı müthiş bir öfke duymaktadırlar. Komünizm kaçınılmaz Türk düşmanlığını doğurur. Çünkü komünizm Türk düşmanıdır. Sovyetlerde ve Çin de milyonlarca Türkü katletmişlerdir. Çünkü amaçları Türkleri yok etmektir.

Vatansever ve Atatürkçü iseniz bu ikisini bir arada tutamazsınız.

Fakir işçinin zenginler tarafından karın tokluğuna sömürülmesine karşı olabilirsiniz. Buna bende karşıyım kendim de gözlemleyerek gördüm. İnsanlar hayatları boyunca fabrikada çalışırlar ve en fazla bir eve sahip olurlar. Ama patronları zenginliklerine zenginlik katarlar. İşçi onların rahatı için hayatını tüketir. Belki geleceğin Einstein’ı şu anda bir yerde karın tokluğuna çalışıyor olabilir. Bunun için bir düzen getirilmelidir elbet. Ama sırf böyle düşünüyoruz diye komünizme sempati beslememeliyiz. Bu kadar ileri gitmek bizi amacımızdan saptırır ve kötü sonuçlar doğurur. Zaten komünizm bunun aşırı şeklidir ve bir ütopyadan öteye gidemez.

bunu herkes bilmesi gerekir zaten

bir Türk komunüst olamaz ama sosyalis olur.

komunizm=Türk düşmanlığı çünkü onların topraklarında milyonlarca Türk yaşıyordu doğal olarak anti Türkcüydüler

toprak kavgası ırkdaşlık olaylarından.

Link to post
Sitelerde Paylaş
bir Türk komunüst olamaz ama sosyalis olur.

komunizm=Türk düşmanlığı

marksizmle hic alakanız yok beyler -_-

Atatürkçü dusunceyi merkez-sol dusunce ile ayıran baslıca faktor, milliyetciliktir

yalnız Atatürk bu milliyetcilikle faşizan gorusleri keskin cizgilerle ayırmakta oldugundan, kendisi basta Lenin gibi marksist liderlerin begenisini kazanmıs biriyken, komunizmin anadoluya gelmemesi icin dısarıda ingiltereden iceride de dersim gibi kesimlerden tehditler almıstır

komunizm turk dusmanlıgı felan degildir. turk dusmanlıgı olan gorusler gene ırkcı olan sağ goruslerdir. Marx bu noktada enteryonalizme onculuk edere ırklar arası gerilimden dogrudan kurtulur

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kemalizm ve komünizm'in kesiştiği yerler vardır elbet de bunlardan birisi anti emperyalist çizgi bir diğeri de devletçi korumacı politikalardır fakat buna o dönemde Mustafa Kemal'in izlediği tarafsızlık politikası ve sermaye yetersizliğinden dolayı özel sektörün kurulmak istenmesi neden olmuştur fakat iş ırki temellere geldiğinde Mustafa Kemal'in komünizmin enternasyonel halk kitlerlerine bakış açısından derin uçurumlarla ayrıldığını görüyoruz.Kara arkadaşın söylediği gibi genel olarak komünizm ve Kemalizmi özdeşleştirmek isteyenler Deniz Gezmiş örneğine sarılırlar fakat onun Kemalist değil Mustafa Kemal'in antiemperyalist çizgisine saygı duyan bir kişi olduğunu bilmiyorlar Mahir çayan için bunu söyleyemem ama Deniz Gezmiş'in teorik bilgisinin pek iyi olduğunu düşünmüyorum(bu sadece bir eleştiri fazlasıyla sevdiğim ve saygıyla andığım bir insan olduğu bilinsin arkadaşlar)Kemalizm'in yapısına bakıldığında devletçilik,özel sektörün kurulmaya çalışılması,anti-emperyalist çizgi vb. bunların bir çok ideolojiyle ortaklık gösteren noktalar taşıdığını görüyoruz bu da en başta söyledğim gibi tarafsızlık politikasından ve sermaye yetersizliğinden dolayıdır.

Arkadaşlar komünizm'in Türk düşmanlığı olduğunu söylemişler dev gözlüklerini takmışlar gene anlaşılan....

Saygılar...

tarihinde manyakodepresifpsikoz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Hem komünist hem Atatürkçü olunmaz lakin hem müslüman hem Atatürkçü olunur.

Buna sen karar veremezsin arkadaşım bizim kimsenin dinine karıştığımız zorladığımız yok haberlerde gördün mü bilmiyorum ama atılım gazetesi satan başörtülü bir arkadaş görüntülenmişti

Saygılar...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 8 years later...

Hem komünist hem Atatürkçü olunmaz. Ancak aklı başında her komünist Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyar. Onun liderliğinde gerçekleşen devrimi, insanlığın ileri bir adımı olarak görür ve sahiplenir.

Marks feodal toplumların bir anda komünizme geçeceğini iddia etmemiştir. Komünizme geçebilmek için toplumların belli aşamalardan geçmesi gerekir. Milli Demokratik Devrim aşaması (burjuva devrimi), Sosyalist devrim ve komünizm. Böyle bir sıra olacaktır. Dolayısı ile kendisine komünist diyen bir insan, feodal toplumun milli demokratik devrim aşamasına gelmesini ileri bir adım olarak görür ve buna saygı duyar.

Mustafa Kemal Atatürk, egemenlik hakkını tanrıdan alan bir padişahı tahtından indirmiştir. Yerine laik bir devlet kurmuştur. Ortaçağ hukuku (şeriat) yerine medeni bir hukuk tesis etmiştir. Atatürk komünist midir, tabii ki değil ama yapılan eylemler komünistlerin onayladığı, desteklediği ve aslında fiilen iştirak etmeleri gereken birer ilerici harekettir.

Bu konu sürekli olarak Atatürk komünist miydi, o şöyle dedi bu böyle dedi gevezeliğinde gidiyor. Marks'ın tarihsel diyalektik anlayışına göre, Türk Devrimi ileri bir hamledir. Bir komünist bu devrimde eleştirilecek yönler bulacaktır ancak bu eleştiri o devrimi yıkma niyeti ile değil daha ileri taşıma amacı ile yapılır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
6 hours ago, leonardo18 said:

Sovyetler istiklal savaşına filan destek olmuşlardır. Ama Nazım Hikmet gibiler Rusya'ya kaçmak zorunda kalmışlardır. O da tarihsel gelişim ile ilgili.

Yok o tarihsel gelişimle ilgili değil. O gündelik politika ile ilgili.

Cumhuriyet uluslararası bir denge gözetmek için Sovyetler Birliği'ne mesafe koymak zorunda kalmıştır. Nazım Hikmet maalesef devletin gadrine uğramış, uzun süren hapis cezaları almıştır. O yıllarda bütün kapitalist ülkelerdeki solcu yazarlar benzer bedeller ödemiştir. ABD Charles Chaplin'e tahammül edememiştir. Chaplin Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmıştır.

Nazım Hikmet DP iktidara gelince yapılan bir af ile dışarı çıkmış ama bu sefer de askere gönderilmek istenmiştir. Bunun üzerine Sovyetler Birliği'ne iltica etmiştir.

Not: Üslubun sevimsiz. Nazım Hikmet gibiler falan... Sovyetler Birliği'ne iltica eden, benim bildiğim tek aydın Nazım Hikmet olmuştur. İnandığı değerler doğrultusunda bedel ödeyen bir insan için "gibiler.." çirkin oldu. Ayrıca ikinci bir örnek yok. Sabahattin Ali de sosyalist ülkelere iltica etmek istiyordu. Bulgaristan sınırında kafası ezilerek katledildi. O yüzden Nazım tek kalmıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
21 hours ago, Robespierre said:

Hem komünist hem Atatürkçü olunmaz. Ancak aklı başında her komünist Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyar. Onun liderliğinde gerçekleşen devrimi, insanlığın ileri bir adımı olarak görür ve sahiplenir.

Marks feodal toplumların bir anda komünizme geçeceğini iddia etmemiştir. Komünizme geçebilmek için toplumların belli aşamalardan geçmesi gerekir. Milli Demokratik Devrim aşaması (burjuva devrimi), Sosyalist devrim ve komünizm. Böyle bir sıra olacaktır. Dolayısı ile kendisine komünist diyen bir insan, feodal toplumun milli demokratik devrim aşamasına gelmesini ileri bir adım olarak görür ve buna saygı duyar.

Mustafa Kemal Atatürk, egemenlik hakkını tanrıdan alan bir padişahı tahtından indirmiştir. Yerine laik bir devlet kurmuştur. Ortaçağ hukuku (şeriat) yerine medeni bir hukuk tesis etmiştir. Atatürk komünist midir, tabii ki değil ama yapılan eylemler komünistlerin onayladığı, desteklediği ve aslında fiilen iştirak etmeleri gereken birer ilerici harekettir.

Bu konu sürekli olarak Atatürk komünist miydi, o şöyle dedi bu böyle dedi gevezeliğinde gidiyor. Marks'ın tarihsel diyalektik anlayışına göre, Türk Devrimi ileri bir hamledir. Bir komünist bu devrimde eleştirilecek yönler bulacaktır ancak bu eleştiri o devrimi yıkma niyeti ile değil daha ileri taşıma amacı ile yapılır.

              Sayın Robespierre takip ettiğim kadarıyla iletilerinizde milliyetçi bir hassasiyet gösterdiğinize şahit oluyorum, tabii yanlış anlamadıysam. Bu,sizin bir komünist olarak Türkiyeyi milli demokratik aşamada gördüğünüz  için mi böyle? yoksa Türkiye sosyalist, sonra da komünist  aşamaya geçse milliyetçi çizginizi terk mi edeceksiniz? Tabii bunu merak ettiğim için soruyorum beni yanlış anlamayınız. Bunu da bilgilenmek için soruyorum; Marksist anlayışta Komünizm aşaması devletsiz bir anlayış mıdır? Devletsizlikten siz ne anlıyorsunuz? 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, Birko said:

              Sayın Robespierre takip ettiğim kadarıyla iletilerinizde milliyetçi bir hassasiyet gösterdiğinize şahit oluyorum, tabii yanlış anlamadıysam. Bu,sizin bir komünist olarak Türkiyeyi milli demokratik aşamada gördüğünüz  için mi böyle? yoksa Türkiye sosyalist, sonra da komünist  aşamaya geçse milliyetçi çizginizi terk mi edeceksiniz? Tabii bunu merak ettiğim için soruyorum beni yanlış anlamayınız. Bunu da bilgilenmek için soruyorum; Marksist anlayışta Komünizm aşaması devletsiz bir anlayış mıdır? Devletsizlikten siz ne anlıyorsunuz? 

Marksizm insana belli bir düşünme şekli öğretir. Aynı zamanda geleceğe dair bazı beklentiler, hayaller ve ütopyalar. Ancak siyasetle ilgilenmeye başladığınızda, aslında siyasetin sadece gerçekler ile yapılabildiğini anlıyorsunuz. Bunun için belki de biraz yaş almak gerekiyor.

Ben kendimi yurtsever olarak tanımlarım. Bütün klasik dönem sosyalistleri kendilerini böyle tanımlarlar. Sosyalist olmanın kriteri kapitalizme karşı olmaktır. Milliyetçilik asla sosyalizmin temel karşıtı değildir. Hiçbir klasik sosyalist metinde milliyetçilik eleştirisi yoktur. Daha doğrusu böyle bir gündem dahi yoktur. Milliyetçiliği, burjuvazinin halkı kendi çıkarları için manipüle etmek amacı ile kullandığı bir ideoloji olarak görür Marksistler. Ama bu milliyetçiliği tek başına bir düşman ilan etmek için yeterli değildir.

Karl Marks Almanya ile Çarlık Rusyası arasındaki savaşta Almanya'yı desteklemiştir. Bu anlamda Marks'ın kendisinde de bir milliyetçilik tespit etmek mümkündür.

Sosyalistler için bugünün dünyasında milliyetçilik karşıtı bir çizgide durmak tamamen anlamsız ve garip bir pozisyondur. Bu açıkça kapitalistlerin sosyalistlere çizdiği bir çerçevedir. Stalin, Mao, Enver Hoca, Fidel Castro ve akla gelecek ne kadar klasik dönem sosyalisti varsa. Hatta buna Marksist olmayan Bakunin ve Proudhon'u da dahil edebilirsiniz. Milliyetçilik karşıtı değillerdir ve hatta yoğun bir vatan sevgisi dile getirirler. 

Şimdi üç soruna kısaca cevap vereyim.

1- Türkiye Milli Demokratik Devrim aşamasında mıdır? Cevap: MDD gerisine düşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yeni ortaçağ düzeni Türkiye'ye dayatılıyor. Kabile/cemaat düzleminde bir model dayatılıyor. Bu durumda net şekilde Türk Devrimi'nin, Atatürk çizgisinin yanındayım.

2- Türkiye komünist aşamaya gelince milliyetçilikten uzaklaşacak mıyım? Cevap: Sadece ben değil, bütün toplum ve hatta bütün dünya yepyeni bir insan modeline evrildiğinde komünizm kurulabilir. Varolan ömrüm içinde böyle bir dönem olabileceğini sanmıyorum. Hayatımı bir yurtsever olarak tamamlayacağıma eminim.

3- Marksizmde komünist dönem nasıl tanımlanır? Cevap: Aslında pek net bir tanım yoktur. Karl Marks bu konuda pek birşey yazmamış. Zaten yazmaya kalksa, muhtemelen kurmaca bir metin yazabilirdi ancak. Temel bir tanım vardır, komünizmde herkes verebildiği kadarını verir, ihtiyacı kadarını alır. Bildiğimiz anlamda devlet yoktur. Böyle bir toplum modeli olabilmesi için bütün insanların düşünsel bir evrim geçirerek, yeni bir insan tipinin ortaya çıkması gerekir. 

Komünizm aslında bir ütopyadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 minutes ago, Robespierre said:

Marksizm insana belli bir düşünme şekli öğretir. Aynı zamanda geleceğe dair bazı beklentiler, hayaller ve ütopyalar. Ancak siyasetle ilgilenmeye başladığınızda, aslında siyasetin sadece gerçekler ile yapılabildiğini anlıyorsunuz. Bunun için belki de biraz yaş almak gerekiyor.

Ben kendimi yurtsever olarak tanımlarım. Bütün klasik dönem sosyalistleri kendilerini böyle tanımlarlar. Sosyalist olmanın kriteri kapitalizme karşı olmaktır. Milliyetçilik asla sosyalizmin temel karşıtı değildir. Hiçbir klasik sosyalist metinde milliyetçilik eleştirisi yoktur. Daha doğrusu böyle bir gündem dahi yoktur. Milliyetçiliği, burjuvazinin halkı kendi çıkarları için manipüle etmek amacı ile kullandığı bir ideoloji olarak görür Marksistler. Ama bu milliyetçiliği tek başına bir düşman ilan etmek için yeterli değildir.

Karl Marks Almanya ile Çarlık Rusyası arasındaki savaşta Almanya'yı desteklemiştir. Bu anlamda Marks'ın kendisinde de bir milliyetçilik tespit etmek mümkündür.

Sosyalistler için bugünün dünyasında milliyetçilik karşıtı bir çizgide durmak tamamen anlamsız ve garip bir pozisyondur. Bu açıkça kapitalistlerin sosyalistlere çizdiği bir çerçevedir. Stalin, Mao, Enver Hoca, Fidel Castro ve akla gelecek ne kadar klasik dönem sosyalisti varsa. Hatta buna Marksist olmayan Bakunin ve Proudhon'u da dahil edebilirsiniz. Milliyetçilik karşıtı değillerdir ve hatta yoğun bir vatan sevgisi dile getirirler. 

Şimdi üç soruna kısaca cevap vereyim.

1- Türkiye Milli Demokratik Devrim aşamasında mıdır? Cevap: MDD gerisine düşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yeni ortaçağ düzeni Türkiye'ye dayatılıyor. Kabile/cemaat düzleminde bir model dayatılıyor. Bu durumda net şekilde Türk Devrimi'nin, Atatürk çizgisinin yanındayım.

2- Türkiye komünist aşamaya gelince milliyetçilikten uzaklaşacak mıyım? Cevap: Sadece ben değil, bütün toplum ve hatta bütün dünya yepyeni bir insan modeline evrildiğinde komünizm kurulabilir. Varolan ömrüm içinde böyle bir dönem olabileceğini sanmıyorum. Hayatımı bir yurtsever olarak tamamlayacağıma eminim.

3- Marksizmde komünist dönem nasıl tanımlanır? Cevap: Aslında pek net bir tanım yoktur. Karl Marks bu konuda pek birşey yazmamış. Zaten yazmaya kalksa, muhtemelen kurmaca bir metin yazabilirdi ancak. Temel bir tanım vardır, komünizmde herkes verebildiği kadarını verir, ihtiyacı kadarını alır. Bildiğimiz anlamda devlet yoktur. Böyle bir toplum modeli olabilmesi için bütün insanların düşünsel bir evrim geçirerek, yeni bir insan tipinin ortaya çıkması gerekir. 

Komünizm aslında bir ütopyadır.

 

                Sayın Robespierre ilgilendiğiniz ve doyurucu bir cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Anlaşılan o ki ikimizde birer yurtsever olarak öleceğiz.İyi geceler...

Link to post
Sitelerde Paylaş

AK LGBTİ eşcinsellerinden Cumhuriyet bayramı mesajı : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalpaklı fotoğrafını paylaşan AK LGBTi 'li kişiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözüne alaylı bir gönderme yaparak, "Efendiler yarın Başkanlık sistemini ilan edeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan" diye yazdılar.

Resim

Türkiye'de Eşcinsel, Gaylar bile islamcı bir partinin, partizanca seçmeni olabiliyorsa bir yerde yanlış giden birşeyler var demektir.

tarihinde Engse Hohol tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

  Ahmet Kaya'nın Atatürk yörebindeki görüşleri; Olgunlaşabilecek en üst düzeyde bir kimliktir Atatürk.

"Emperyalizme karşı, 7 düvele karşı savaşmış; kanın, gözyaşının, işgallerin çok yoğun olduğu; köşe bucak her tarafın paylaşıldığı bir zamanda ortaya çıkıp 'ben bu ülkeyi kurtarmak istiyorum, benimle birlikte olmak isteyen insanlar bir adım öne adım atsın' dediği zaman binlerce insan, ama o zamanki yani milyonlarca insan Mustafa Kemal'le birlikte herkes bu konuda ortak bir karar almışlardır. Yalnız o, yani büyük komutanlığın ötesinde duyarlı bir devlet adamı, duyarlı bir kişilik, yani olgunlaşabilecek en üst düzeyde bir kimliktir Mustafa Kemal Atatürk.  İnsanlar savaşlara önderlik yapmakla yalnız komutan olmazlar. İnsanın en büyük komutanlığı, en büyük ruhu ülkesini ve ülkesinin insanlarını sevmesidir. Atatürk bu ülkeyi çok seviyordu. Başından beri seviyordu. Sonuna kadar da sevdi. Bizim ondan devir alığımız bir tek şey var; politik bir takım işlemlerin, karışıklıkların yaşandığı özellikle bu dönemlerde kimseye pek fazla pabuç bırakmadan -en başta sevgili öğretmenlerimize söylüyorum, ki onlar bu konuda bize önderlik eden insanlar, şu anki konuşmamızda bunları anlatmamıza neden olan insanlar, bize kimlik/kişilik veren insanlar; onların da önderliğinde biz onun bıraktığı gerçekten yurtseverlik mirasını ölene kadar taşıyacağız. Ve bu ülke başlangıçta nasıl seviliyorsa sonsuza kadar da insanların sevdiği bir ülke olarak kalacaktır."

Konuşmasının son bölümünde Urfa yöresinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki yaşadığı olaylara değinen Ahmet Kaya, "Kurtuluş Savaşı'na ilişkin Fransızlara karşı savaşta Urfa çetelerinin şıha karşı çıkışı "Di yeri yeri kumandanlar yeri. Çetelerim gidiyor dönmüyor geri" diye güzel bir türkü vardır diyerek İbrahim Tatlıses ile "Kolumu Salladım Toplar Oynadı" türküsünü söylüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi sosyal medyada hızla yayılan videoda Ahmet Kaya'nın yurtseverlik vurgusu ve Atatürk yörebinde sözleri hayli anlam taşıyor. 28 Ekim Ahmet Kaya'nın doğum günü. 

tarihinde Engse Hohol tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
4 hours ago, Engse Hohol said:

Türkiye'de Eşcinsel, Gaylar bile islamcı bir partinin, partizanca seçmeni olabiliyorsa bir yerde yanlış giden birşeyler var demektir.

İslam açıkça eşcinselliği yasaklar. Bir eşcinselin hem eşcinselliğini kimlik haline getirip hem de İslamcı parti militanı olması absürt bir durum.

AK LGBTİ grubunun bir proje olduğunu düşünüyorum. Bazı aptallar, böyle davranarak İslamcı tabanda eşcinsellere sempati kazanmayı düşünmüş olabilir. Tamamen boş bir gayret. İslamcı taban bu zavallıları görmezden gelir ve içten içe bunlardan tiksinir. Orada eşcinsel kimliğine ekmek yok.

Belki de AKP'yi rahatsız etmek isteyen insanlar bu organizasyonu yürütüyordur. Bunu bir tür muhalefet falan sanıyor olabilrler.

Her hali ile aptalca ve komik bir girişim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürk komünizmin bize düşman bir ideoloji olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini söylemiştir. Komünizm kaçınılmaz Türk düşmanlığını doğurur. Çünkü komünizm Türk düşmanıdır. Sovyetlerde ve Çin de milyonlarca Türkü katletmişlerdir. Çünkü amaçları Türkleri yok etmektir.

Atatürk'ün eleştiri söylevindeki komünizm, Sovyetlerin komünizmi ile sınırlıdır. Çin Komünist Partisi, tarih olarak 1921'de kurulmuş olsa da 1949'da siyasi arenada söz sahibi oluna kadar etkisizdi. Dolayısıyla Atatürk, komünizmi eleştirirken Vietnam, Kuzey Kore, Çin komünistlerini kastetmiyordu. Akdenize kadar topraklarını genişletmeyi düşünen Sovyetleri kastediyordu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...