Jump to content

HATEM

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  584
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

1 Takipçi

HATEM Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

964 profil görüntüleme
 1. Her canlının çocuğu kendi cinsinden olur. Hakk Teâlâ nın oğlu olsaydı kendisi gibi olurdu. Halbuki O, mutlak Tektir. İkinci bir Mutlak tek olmaz. Varlıkta Mutlak Tek olup, Bütün varlığı kuşatan bir ikinci Varlık veyâ Zât yoktur. Olmaz, Olsaydı bu âlemler olmazdı. Hakk Teâlâyı Mutlak tek olarak anlayamayanlar, varlık düzeyleri müsâde etmediği için anlayamayanlar,, Hakk Teâlâyı ve Kâinâtı birbirinden ayrı olarak görmekten başka düşünemezler. Akıl, ikili ve çoklu düşünme kabiliyetine sâhiptir. İkilik (karşıt )ve çoklu düşünce kabiliyetiyle Kader mevzûsu nda çelişik gibi gözüken problemler çözülemez. Her şeyi Tek'in içinde değerlendirme irfânına erişmiş kişi bu konudaki bütün problemleri çözer. Bu noktada, kulların irâdesinin Hakk'ın irâdesinden ayrı görmemek gerekir. Kutsal ve Münezzeh olan Allah'ı nasıl, iyi ve kötü insânların irâdeleriyle ve fiilleriyle özdeştirebilirsin diye bir i'tirâz yapılırsa, Özetle, Allah'ın (c.c.) nâmütenâhî (sonsuz), isim ve şuunâtlarının açığa çıkmasının zorunlu iktizâsı (gereği) diyerek açıklayabiliriz. Allah ile âlemler arasındaki münâsebeti, Çömlekçi ve çömlekler veyâ Mütâhit ve apartman arasındaki münâsebet gibi sırf hâlik ve mahlûk münâsebetine indigeyenler, İkilikten çıkıp Tevhîdin özüne vâkıf olamazlar. İhlâs sûresini de lâyıkı vechiyle anlayamazlar. Çelişmek şöyle dursun,, İhlâs sûresi ile en uyumlu yorumlar bizdedir. Herşey "O" dur. Fakat hiçbir mukayyed varlık "O" değildir. O'nun parçası da değildir. "HÛ" vallahu "EHÂD"
 2. Akılsız atom gerçek bir kişi olsaydı Tesbîtin mantıklıydı. Bir nurs cunun (nogot) yaptığı bu basit tesbîtlere hiç bir nurs cu "ne saçmalıyorsun" demez. Ancak bir ateist bu tepkiyi verir. Akılsız atom tiyatrocusu şifreyi karıştırdı.
 3. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Şu yazdıkların ancak senin dangalaklığını gösteriyor.
 4. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Yukarıda açıklama yapmıştım Dikkat etmiyorsun. Teklik potasında düşündüğümüz zamân birey ortadan kalkmıyor. Çünkü Tek olan varlık. Tek olan varlıkta çok zât var. Meselâ Tek olan insânda brçok sistem birçok organ bir çok Hücre var. Her bir hücre bir birey. İnsân da bir birey. Çelişki var çelişki var diye anons yapmana gerek yok. Çelişkiyi göstermeye cesâretin varsa, her zamân olduğu gibi sizin anlayış kusurunuzu göstermek için Burada bekliyorum. İlkönce çelişki var diyeceğine, anlamadığın yereri sormalıın, ukalâ dümbelekliğinden bir türlü vazgeçemiyorsun. Elbette tâmm açıklamadım. Doğru soru bile soramayanlara Kitap mı yazayım. Yukarıda belirttiğim gibi, tâmm tersi olan açıklamayı göster, ben de sana senin mantığının kusurlu olduğunu fırsattan istifâde göstereyim. Ama sen sürekli nâra atıyorsun. Allah'ın Meşiyeti Siz Ateistlerin varlığını ister, diler, izin verir, onay verir. Allah'ın İrâde sıfatı ise Sizin varlığınızı istemez, râzı olmaz, onaylamaz. Allah'ın veyâ Rahmân'ın irâde sıfatı herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın Zât'î irâdesi olan Meşiyeti ise Herkesin Cennetlik olmasını dilememiştir. Kader de gerçekleşen her şey, Zât'î irâde olan meşiyete uygun olarak işler, gerçekleşir. Meselâ bugün Dünyâ'da Arabistan ın değil de Amerika'nın hükümrân olması, süper maddî güç olması, Allah'ın meşiyetinin (Zât'i isteğinin) bir gereği ve netîcesidir. İrâde ve Meşiyet aynı anlama gelse de. Meşiyet, Hakk Teâlânın Zât'ına taalluk eder. İrâde sıfatı ise, Rahmân veyâ Allah ismine talluk eder. Her ismin de bir irâdesi vardır. Her ne kadar Allah ve Rahmân isimleri Zât'î isimler olsa da, Sırf Zât'a işâret etmezler, bir mertebeye izâfe edilirler. Sonuçta isimdirler. İsimlerin irâdesi bir temennîdir, gerçekleşebilir veyâ gerçekleşmeyebilir. Zât'ın irâdesi ise her zamân gerçekleşir. Veyâ şöyle demek daha doğrudur; "Gerçekleşen hep Zât'ın irâdesidir. Her Müslümân "İnşAllah" diyerek, meşiyetin sâhibi olan Zât'a ilticâ eder. Elbette Konu Kur'ânî... Âyet-i kerîmelerdeki lafızlar çok dikkatli incelenirse görülür. Şu linklerde güzel açıklamalar var. http://www.enfal.de/dogrubildigimiz/025.htm http://www.gulzarihacegandergisi.com/component/k2/irade-ve-mesiet-kavramlari.html Hiç bilmediğin bir konuda önce bir bilgi sâhibi oluver de daha sonra fikir sâhibi olmayı düşünürsün. Bak bu üç oluyor, mesnetsiz sepetsiz eleştiri yapıyorsun. Bir türlü neyin mantıksız olduğunu söyleyemiyorsun. Yediğin dayaklar gözünü korkutmasın, derdini açmayan devâ bulamaz. Bak dört oldu, neyin mantıksız olduğunu belirtmeyi unutmuşsun... İnkâr edecek argümân bile bulamıyorsun. Kuru gürültü...
 5. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Demişim. Sizin İlkel anlayışınızda zannettiğiniz gibi mahlûklar yaratılış esnâsında pasif değiller. Senin Bu İsyânların eleştirilerin "pasiflik algısı" üzerine kurulu olduğu için Zırvalıyorsun ve Yaratıcıya haksızlık yapıyorsun, hem yaratıcıya hem de kendine haksızlık yapıyorsun. Mantık sâhibi kişinin bu noktada soracağı soru şudur: Yaratılış esnâsında yaratılanın aktifliği nasıldır açıklar mısın? Hangi Coğrafyada Hangi târihte Hangi genetik özelliklerde doğacağımız konusunda biz nasıl aktif bir görev üstleniyoruz Açıklar mısın?
 6. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Evet Kendin (de) seçtin. Ve câhilliğin sebebiyle en berbat suçu işliyorsun. Asıl problem, Öğrenme meye kilitlenmişsiniz.
 7. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Yirmi yıl önce Kendini beğenip, Öğrenmeyi bırakıp ukâlâlığa mı başladın? Şimdi yaptığın gibi... Yirmi yıldır geriye gidiyormuşsun. İleriye gitmek istyorsan Bebekleri ve çocukları taklîd et, İlk fıtrat hâline dön. Öğrenmeye anlamaya çalış. Bebekler, çocuklar gibi...
 8. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Sehven yazmışım, düzeltiyorum. "Anlamamaya" kelîmesi "Anlanmaya" olacak. "Nerde tutarlı bir açıklama derin analizler var,, Anlamaya çalışmak yerine,, Korkak tavuk gibi ya kaçar ya da sersem tavuk gibi bağırırsınız."
 9. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Hakk Teâlâ her şeyi bilir ve görür. Kâinâtın maddî varlığı yaratılmadan önce (ki maddenin varlığından önce zamân da yoktur, lafın gelişi "önce" diyoruz) "Her şey"in hem görüntüsü hem de bilgisi mevcûd idi. Ya'nî her şeyin bilgisi ve görüntüsü ezelî olarak vardır. Daha yaratılmamışken vardır. Ve Hakk Teâlâ hepsini bilir.
 10. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Sonradan senin seçmen ile Önceden (Kaderde) Allah'ın senin adına seçmesi arasında bir uyumsuzluk yoktur. Allah'ın senin adına seçtiğini sen de zorlanmadan seçiyorsun. Allah'ın kaderine uymaya mecbursun fakat zorlanmıyorsun. Küllî irâde ile cüz'î irâde arasında uyuşmazlık yok. Zâten, kül ile cüz' birbirinden ayrılmaz. Şimdi bak,, Burada Ateistler var, Onlar Allah'ı hür irâdeleri ile hiç zorlanmadan inkâr ediyorlar. Ve Cenneti istemiyorlar, Ve Allah (c.c.) da, ezelde, onlar için Cenneti istememiş. Ortada bir zorlama yok. (Ateist şöyle i'tirâz edebilir: "Hayır, zorlama var. Çünkü ben kendi aklım ve kendi varlık kapasitem ile ateist inanca sâhip olabiliyorum, eğer farklı bir donanımda olsam, şu ân bana kolay gelen inkâr konumunda olmayabilirdim" Evet doğru. Fakat, her insânın bulunduğu konumun sorumlusu da yine kendisidir. Çünkü Allah'ın yaratmasında zannedildiği gibi mahlûklar pasif değil, aktiftirler.) Bir kişi namaz kılıyorsa, Allah onu huzurunda görmek istediği için namaz kılar. Namaz kılmayan başka kişiyi ise Allah,, o ân için huzurunda görmek istememiştir. Ama bizler kendi hür irâdemizle namaz kılarız veyâ kılmayız. Hangi tercîhi yaparsak yapalım. Bizim tercîhlerimiz ile kader (Allah'ın meşiyeti) (Veyâ Hakk'ın (Hakedişlerin) tercîhi) arasında bir uyumsuzluk olamaz. Burada uyumsuz gibi gözüken konular vardır. (Allah herkesin müslümân olmasını irâde eder (ister, diler) Fakat insânlar bu irâdeye karşı gelir (gelebilir),, bunun gibi...) Uyumsuzluk, Allah'ın irâde sıfâtının (Kulları hakkındaki dileğinin) Kulların fiilleriyle uyumsuzluğudur. Halbuki Allah'ın Zât'î irâdesinin ki buna Meşiyet denir,, kulların iilleriyle hiç bir uyumsuzluğu yoktur. Bu meşiyet ve irâde arasındaki fark,, Anlaşılırsa, Muhteşem konulardan biridir.
 11. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Hakk Teâlâ tarafından olacak olan herşey Önceden belirlenmiştir. Buna Kazâ' ve Kader diyoruz. Kazâ' ve Kaderi inkâr edilirse Allah inkâr edilmiş olur. Özgür irâde inkâr edilirse sorumluluklar inkâr edilir ve zındıklığa götürür. Kader de Haktır, Özgür irâde de Haktır. Evet, Kader ile özgür irâde zıd ve birleştirilemezmiş gibi gözüküyor. İkilikte kalan hiç kimse ve hiçbir akıl bunu birleştiremez. Fakat, Varlıkta ikilik olmadığını bilen ve Varlığın gerçek sâhibinin Hakk teâlâ olduğunu bilen ârifler ancak mes'eleyi çözebilirler. Kâinâtları, Hakk Teâlâdan ayrı mahlûklar olarak görenler bu mes'eleyi çözemez, bu zıddı birleştiremezler. Kâinâtı Allah'ın gölgesi mesâbesinde görebilenler ve İnsânları da Allah'ın esmâsının tecellîleri olarak bilenler bu mes'eleyi Teklik potasında birleştirip çözebilirler.
 12. HATEM

  Tanrının işleyişi...

  Şu forumda bu konuları belki yıllardır tartışıyorsunuz, Amerikan film senaristlerinin kılı kadar bile bir anlayışa ulaşamamışsınız. Akılsız atom gibi nerde bir denyo var kendinizi tatmîn için dalarsınız. Nerde tutarlı bir açıklama derin analizler var,, Anlamamaya çalışmak yerine,, Korkak tavuk gibi ya kaçar ya da sersem tavuk gibi bağırırsınız. O yüzden ma'lumat furuşluktan öte anlayışınızı genişletemiyorsunuz. 50 kitap bitiren üniversite mezunu oluyor. Öğrenmek için forumu kullansanız, Ordinaryus olmanız gerekir. İnanmayabilrsiniz (Zâten Allah istemezse inanamazsınız Çünkü îmân, Allah'ın bir lûtfudur.) Fakat ufkunuzu ve hayâl gücünüzü normal şartlarda geliştirebilmeniz gerekir di fakat çakılı yerinizde sayıyorsunuz.
 13. HATEM

  Ateizmi çökertiyorum.

  Olmayan bir varlık çökemeyeceği için Keçi zortlatması demek daha uygun olur. Başarılı bir örneklendirme.
 14. HATEM

  YUSUF

  Yûsuf Kıssâsı, ibretli ve faydalı öğütler içerdiği için Kur'ân da da etraflıca zikredilmiş... Objektif bakan kişi, Geçmiş kitaplarda anlatılan bir hâdise (hâdîseler bütünü -kıssâ) hakkında Kur'ânın, Geçmiş ümmetlerin de bilmediği detay bilgiler vermesini/verebilmesini Çok ilginç bulmalıdır. Kur'ânın, Semavî dîn kitaplarındaki bilgiler hakkında tashîh yapması ve yaşanmış vâkıalara dâir ilâve detâylar vermesi, Müslümânlar için ilginç değildir. Çünkü müslümânlar, Kur'ânın ilâhî ve mu'cîze kelâm olduğunu biliyorlar. Fakat ateistlik veyâ misyonerlik iddiâsında olanlar bu Kur'ânda, geçmiş hâdiseler hakkında verilen ilâve bilgiler ve muazzam detayların Ya Geçmiş kitaplar ile arasındaki çelişkiyi ya da mantık kuralları bakımından tutarsızlığını ortaya koymaları gerekir. Olmayan çelişki de ortaya konamaz. Böyle Nutuk atmakla olmaz. Yûsuf Kıssâsının Hem Tevrat'ta hem de Kur'ân'da genişçe zikredilmesi, Kur'ân'ın ilâhî kitab olmasıyla çelişmez. Bilâkis Kıssâ hakkında hiçbir beşerî kaynakta olmayan ilâve bilgiler, Kur'ânın ilâhîliğine mantıken delîll olur. Tevrat'taki, Hz. Yusuf'un Gömleğinin Züleyhâ'da (Oda da) kalması bilgisi İle Kur'ânda Gömleğin yırtılması bilgisi arasında hiç bir çelişki yok. Bilâkis bu iki bilgi birbirini tamâmlıyor ve hâdiseyi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Nane nin en baştaki soruları burada cevap buluyor. Oda da kimse yoksa, Bağırışma sesleri duyuluyor. Ve Hz. Yusuf'un Gövdesi çıplak olduğu için Gömleğin incelenmesi Öneriliyor. Gömleğin yırtılma sesi de duyulmuşsa veyâ Gömlek hakkında "Bu gömlek yırtılmış" denmişse,, Gömleğin önden veyâ arkadan yırtılması hakkında bir mantık önermesi yapılıyor. Gömlek Yırtılması, Tevrat'taki bilgileri tamâmlayıcı bir mu'cîze bilgidir diyorum. Gömlek yırtılması hakkında,, "Kur'an Yazarlarının fantazisi" iddiâsında bulunmak için hâdisede,, Gömlek yırtılmasının neyle çeliştiğini ortaya koymalısın. Nutuk çekmekle olmaz. Gömleğin Yırtılması mevzûsunun Tevrat'tan tahrîf yoluyla silinmiş olabileceğini düşünmek çok bozuk bir mantık yürütmedir. Tevrat'ta Gömlek yırtılması bilgisinin verildiğini veyâ verilmesi gerektiğini nerden çıkartıyorsun? Bu detayın, Tevrat'ta anlatılmamış, Kur'ânda anlatılmış olması gâyet normaldir. Gömlek yırtılmasının gizemli olduğunu düşünmen senin fantazi âleminde yaşadığını gösteriyor. Gömlek yırtılması, vakıayı açıklayan bir detay. Fantezi Dünyânın iğrençliği burada açıkça kendini belli ediyor. Beyinsiz, Yûsuf'un sarkıntılık edebilecek bir insân olduğuna dâir geçmiş kitaplarda tek bir emâre göstersene. Sâhibi, bütün mülkünü, güzel ahlâkı sebebiyle ve hem de köle olmasına rağmen Hz. Yûsuf'a emânet etmiş. Bir kadın, sarkıntılık eden kişiyi yakalayıp ne yapacak? Yakalamak için arkadan koşması sana normal mi geliyor, Kapkaççıdan Cüzdânını mı alacak? Üret de beyinsizliğin daha çok ortaya çıksın. Niye saçma? Geri zekâlı mısın? Niye saçma olduğunu söyle? Adam Yûsuf'u tanıyor, Karısını da biliyor. Kendisini de biliyor. Yûsuf'un Güzel ve Ahlâklı olduğu herkesin ma'lumu. Züleyhâ'da Yûsuf'a yakışıklılığı sebebiyle âşık... Adam Kendisini biliyor dediğim, Belki Züleyha'yı ihmâl ettiğini v.s. biliyor. Bunun neresi saçma? Geri zekâlı, Çevremizdeki insânların kocalarını o peygamberle mi kıyâs ediyorsun? Çelişmemiş. Bak, Benim yapacağım yorum, önceden yapılmış. Potifar, Yûsuf’un suçsuz olduğunu anlamıştı, fakat onu cezalandırmadığı takdirde karısı hakkında dedikodu yapılacağını düşünerek Yûsuf’u hapse attırmıştır (Tora, I, 319). Karısına ne diyor ne demiyor, Karısı ile münâsebeti nedir? Burada müneccimlik yapacak değiliz. Karısına nasıl bir tepki vermiş bilmiyoruz. Sonuçta bir cinsel ilişkinin olmadığı ayan beyan ortada. Zâten biraz kafan çalışsa, Züleyhâya bir cezâ veremeyeceğini de çıkartman gerekir. Olayı örtbas etmek için Yûsuf'u haksız şekilde zindâna atan koca, Kadına alenen cezâ verebilir mi? Verirse Halka boynuzlandığını belgelemiş olur. Karısına alenen tepki verirse mi Dile düşer yoksa Yûsuf'u zindana atıp sessiz kalırsa mı? Bunları düşünemiyor musun? Kur'ânda Züleyhâ Halk nazarında dile düşmüyor. Kur'ân Züleyhâ'yı da bir vechile ma'zur gösteriyor. Züleyha Arkadaşlarını çağırıyor, Bakın diyor, gönlümü kaptırmakta haksız mıyım? Eşşşşşek gibi okumayın bu kitabı, İnsân gibi okuyun. Zâten eşşekleri yaklaştırmıyorlar. O da ayrı mes'ele...
 15. Vahdet-Kesret ilişkisi, Bütün insânların aslında tek bir insân olmasının sonuçları. Büyük âlem ve küçük âlem (insân) birlikteliğinin bir iktizâsı...
×
×
 • Yeni Oluştur...