Jump to content

Ermenileri Kesenler Kürtler ve Cerkesler


Recommended Posts

Tarihi karıştıracak Kürt gerçeği!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan'da herkes konuştu. Ermeniler 'Türkler soykırım yaptı' dedi. Obama soykırım demedi ama yaşananları 'büyük felaket' olarak değerlendirdi.

En ilginç sözleri ise BDP Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş sarf etti. Karabaş'a göre Ermeniler Teşkilat-ı Mahsusa tarafından katliama tabii tutulmuştu ve Türkiye özür dilemeliydi.

Nezir Karabaş'ın bu iddiasına cevap gibi sözler ise Baskın Oran'dan geldi. Oran tarihi anlaşmalara dayandırdığı sözlerinde Ermeniler'i 'kesenlerin' Kürtler ve Çerkezler olduğunu söyledi.

http://www.internethaber.com/tarihi-karistiracak-kurt-gercegi--247621h.htm

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 79
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

OSMANLI'NIN GÖREVİ ERMENİLERİ KÜRT VE ÇERKEZLERDEN KORUMAK

Baskın Oran Ayestefanos anlaşmasının ders kitaplarında yer almayan bir maddesini anlattı. O maddede Kürt ve Çerkezler'in Ermeniler'e 'zulüm uyguladığı' açıkça belirtilmiş ve Osmanlı devletine reform görevi verilmiş.

Oran şöyle anlattı:

"Büyük devletler arka çıkıyorlar doğu Ermenilerinin ızdıraplarına. Fakat 1914 şubatında İngiltere kamp değiştiriyor. Olay şu; 1878'de bizim Ayestefanos anlaşmamız var. Fakat hiçbir ders kitabı onun 16. maddesinden bahsetmez... Ayestafanos'un 16. maddesi şunu der: Babı-ali (Osmanlı Hükümeti) Doğu'da Ermenileri, Kürt ve Çerkezlerden koruyacak, yıllık raporlar verecek ve orada kesin repormlar yapacaktır.

AYNI MADDE BERLİN ANLAŞMASINDA DA VAR

Fakat Ayestafanos Rusya'ya fazla Avantaj sağladığı için devreye İngiltere giriyor ve aynı yıl 1878'de Berlin anlaşması yapılıyor. Fakat aynı madde bu kez 61. madde olarak yine aynı şeyleri söylüyor. "Bab'ı ali Kürtlerin ve Çerkezlerin ermenileri duman etmesine engel olacak ve reformlar yapacak."

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kürtlerde bu sınırlar içerisinde yaşayan insanlar.kürtlerde t.c vatandaşı oldugu için yine Türkler katliam yapmış olmuyor mu ?

Resmi ideoloji hiç bir zaman vatandaşları arasında ayrım yapmaz, yapmadıda .Fakat kürtler ,Türkler ermeni katliamı yaptı davulu çalıyor. İşte böyle ahlaksız bir coğrafyadayız .

tarihinde Tutankhamun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Baskın Oran'ın ne demek istediğini anlamamışsınız. Yazısını okuyun:

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=994603

1839'dan 1915'e yuvarlanan süreç

Baskın Oran - Radikal 2 - 2 Mayıs 2010

Resmi ideolojinin kalesi Ankara’da 24-25 Nisan’da yapılabilen ilk Ermeni konferansında verdiğim bildirinin başlığa aldığım adı buydu. Çok kısaca özetleyeyim. Türkler Anadolu’yu fethedince Kürtler coğrafya sayesinde yarı-özerk yaşamaya devam ettiler, Ermenilerin efendisi ikileşti: Küçük ve yakın olarak Kürtler, büyük ve uzak olarak Osmanlı. Ama bu Ermeni milleti için sorun olmadı. Yeni bir düzen kuruldu ve onun içinde (Hıristiyan Bizans’ta olduğundan daha özerk bir) yer aldılar.

Yalnız, “Ermeniler” derken, aslında sınıfsal olarak iki çok farklı unsurdan bahsediyoruz: 1) İstanbul Ermenileri: Patrikhane ve aristokrat-büyük burjuva Amira. Osmanlı’ya tamamen entegre, 2) D. Anadolu Ermenileri: Esas olarak çiftçi, zanaatkar ve tüccar. Kürt beylerine her yıl “altın yumurtlamak” yani haraç karşılığında normal bir üretim faaliyeti sürdürüyorlar. Tipik mafya düzeni, yani. Biat ve rahat!

Herkes çarpılmaya başlıyor

Bir tarihten sonra Anadolu’da her şey çarpılmaya başlıyor. Altyapı çarpılıyor, çünkü zaten Birinci Küreselleşme (bizim ders kitaplarında “coğrafi keşifler” diye geçer) sonucu transit ticaret yolları değişince yarımada fukaralaşmıştır. Arkasından, İkinci Küreselleşme yani Sanayi Devrimi vuruyor; simgesel tarihi, 1838 Ticaret Anlaşmaları: Daha ucuz ve daha kaliteli Batı mallarının Anadolu’yu istilası, mevcut üretimin perişan olması.

Bunun hemen ardından üstyapı çarpılıyor: 1839’da Osmanlı, Tanzimat’ı ilan ederek gayrimüslimleri Müslümanlarla artık eşit ilan etmiştir. Millet-i Hakime olan Müslümanlar bunu hiçbir zaman affetmeyecek, acısını Millet-i Mahkume’den yani gayrimüslimlerden her daim çıkartacaktır. Bugüne varıncaya. Malatya’da üç Protestan’ı makatlarına bıçak sokmacasına işkenceyle öldürerek mesela. Hrant’ı ve rahip Santoro’yu katlederek mesela.

Bu ortamda, o güne kadar göreli huzur içinde üretmekte olan doğu Ermenilerini mahveden (daha önce birkaç kere yazdığım) bir duble gelişme olacaktır: 1) 1806’da isyan eden feodal Kürt beylerinin sonuncusu 1847’de yenilip sürülünce, tam bir kaosa düşen Kürdistan’da başsız kalan Kürtler bundan sonra Altın Yumurtlayan Tavuk’u kıtır kıtır kesmeye girişeceklerdir, 2) 1859’da Şeyh Şamil’in Ortodoks Ruslara yenilmesi üzerine Anadolu’ya akmaya başlayan Müslüman G. Kafkasya halkları aynı “eylem”e derhal iştirak edeceklerdir. Yağma, en kolay üretim biçimidir.

Mesele büyüyor

Doğu Ermenileri, feci hallerini İstanbul’a arz edeceklerdir. Ama, Saray aldırmayacaktır çünkü 1839’un öfkelendirdiği Millet-i Hakime’yi durdurmaktan korkmaktadır. Patrikhane ve Amira aldırmayacaktır çünkü bunlar dağlılar ve köylülerdir.

Fakat kısa zamanda iki büyük gelişme meydana gelir: 1) İstanbul’da 1863’te “Ermeni Milleti Nizamnamesi”nin kabulüyle cemaat içinde kurulan komisyonlar şikayetleri dinlemeye başlayacaktır. Zaten 1869’da da bir Sivaslı, Hırımyan patrik olacaktır, 2) Avrupa’ya ve özellikle Sen Petersburg’a okumaya giden Ermeni gençleri devrimci aydınlar olarak sahneye çıkacaktır.

Bu iç dinamiğe, çok geçmeden, dış dinamik de eklenir: Misyonerler 1789’un fikirlerini buraya taşımakta, Rusya 1774’ten beri müdahale için hazır beklemekte, B. Avrupa ise 1856’dan beri aynı şeyi yapmaktadır: “Padişah, kavmiyet ve diyanet ayırmayarak Hıristiyan halkın da haklarını teyit eden bir ferman [1856 Islahat Fermanı] yayınlamıştır”. Ama reform falan yapılmayacaktır. Çünkü İstanbul, doğudaki rezaleti durdurmaya ehil ve/veya niyetli değildir.

Bu ortamda Ruslar, 93 Harbi sonunda Osmanlı’ya 1878 Ayastefanos’u imzalatırlar. Bizim ders kitaplarının (tövbe!) bahsetmediği bir 16. Maddesi vardır bunun (çok merak ederim, gerçekleri kendimizden saklayarak ne halt edebilmeyi ummuşuzdur?): “Babıali, Ermenileri Kürtlerden ve Çerkeslerden koruyacak, derhal reformlara girişecektir”. İngiltere telaşlanır çünkü Ruslar fena öne geçmiştir. Hemen Ayastefanos iptal ettirilir, yerine Berlin imzalanır. Ama onun da 61. Maddesinde aynı şey yazmaktadır çünkü Ermenilerin doğudaki felaket durumu ayyuka çıkmıştır.

Reformların durmadan ertelendiği, yapılacağına dair umudun ise hiç gözükmediği ortamda D. Ermeni aydınları ihtilalci partiler kurarlar: 1887 Hınçak, 1890 Taşnak. Silahlanarak nefsi müdafaaya girişirler. Bir süre sonra da, “Babıali’nin bizi kurtarmaya niyeti yok, bizi ancak yabancı devletler kurtarabilir” diyerek “Bulgaristan Modeli”ni de uygulamaya başlayacaklardır: Müslüman köylerine saldırmak, böylece saldırıları ve sonuçta Avrupa’nın ilgisini çekmek. Çünkü Bulgarlar böyle yapmış, başarılı olmuştur. Ama Ermenilerin hesap etmediği şudur: Bulgaristan Avrupa’dadır. Tabii, Müslümanlar da bu ortamda şöyle demektedir: “Biz cephedeyken zenginleşen bu gavurlar yabancıların maşası oldular”.

Gerçi 1908 Meşrutiyeti yepyeni bir umut yaratır ve İttihatçılar ile Taşnaklar seçime birlikte girerler ama 1913’te İttihat ve Terakki diktatörlüğünü ilan eder. Amaçları Türkçülük, homogen Anadolu, “milli ekonomi”dir. Peki ama, bunlar Anadolu uygarlığının başlıca sahiplerinden olan Ermenileri mahvetmeye kadar götürür mü Osmanlı’yı? Gerçi Balkan bozgunu, Sarıkamış rezaleti, Çanakkale olayı, Van isyanı panik yaratmıştır ama...

Ermenileri niye yok ettiler?

Benim anladığım kadarıyla olayı korkunç 1915 rezaletine asıl götüren, reformları durmadan oyalayarak reddeden devletin, sonunda 8.02.1914 anlaşmasını ister istemez imzalamasıdır. Buna göre, Vilayat-ı Sitte’nin (Ermenilerin doğuda en çok yaşadığı Altı Vilayet; Mondros’un İngilizce ve Fransızcasında “Altı Ermeni Vilayeti” diye geçer ama sağolsun “milli eğitim” bize bunu da okutmadı) başına yabancılar tarafından seçilecek ve Sultan tarafından on yıllığına atanacak iki yabancı Umumi Müfettiş getirilecektir. Bunlar, bütün memurları azletmek/atamak ve ayrıca idareyi, adliyeyi, polisi ve jandarmayı denetleme yetkisine sahip olacaklardır. Kesin sayım yapılana kadar bazı vilayet meclis-i umumileri Müslüman-gayrimüslim yarı yarıya, bazıları nüfusa orantılı oluşacaktır.

Ama zurnanın asıl zırt dediği noktayı söylemedim: Bu “anlaşma”nın tarafları Osmanlı ve Rusya’dır. Yani, artık Berlin md. 61’den Ayastefanos md. 16’ya geri dönülmüştür; bu taahhütlerde muhatap artık Rusya’dır. Ve bu Altı Vilayet, Rusya sınırına bitişiktir. Peki, İngiltere buna nasıl razı olur? Olur, çünkü artık kendisine büyük tehdit oluşturmaya başlamış olan Almanya’yı doğuya ve güneye inmekten alıkoyabilecek tek ülke Rusya’dır.

Olay fevkalade basittir: Osmanlı, reform yapmamak yüzünden papazı bulmuştur. Kısa vadede bu yabancı umumi müfettişlerden, orta vadede Ermeni meselesinden, uzun vadede de Şark Meselesi’nden kurtulma paniğine girer. Bulabildiği tek çare, yılana sarılmaktır: Çarıksız orduyla I. Dünya Savaşına girmek. Nitekim, umumi müfettişlerin atanma tarihi 01.07.1914, savaşa giriş 01.11.1914, umumi müfettişlerin “işine son verilmesi” de 31.12.1914’tür. “Ermeni meselesinden kurtulmak” yani insanlık suçunun uvertürü ise 24 Nisan 1915’te çalınacaktır.

Ben zaten hep merak etmişimdir, İttihatçılar savaşa girme cesaretini nasıl buldular diye. İşte böyle buldukları anlaşılıyor. Savaşa girmek, reform yapmaktan kolay gelmiştir Osmanlı’daki İttihatçılara. Nasıl ki 70 yıl sonra PKK’yı yok etmeye girişmek, reform yapmaktan kolay gelecek idiyse TC’li İttihatçılara. Yine merak etmişimdir: Almanya niye bu korkunç katliamda Osmanlı’nın yanında oldu, diye. Bu da anlaşılıyor.

tarihinde ludw1g tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

bunu kaç aydır savunuyodum

ermeniler gerçek katillerini bilmiyorlar,kardeşlerimizle düşman olduk bu yaratıklar yüzünden.

seni gidi sakaci ,

düsün sen cerkezsin yani milletin russ+ermeni+gürcü ler tarafindan kaukasyadan katliyamlar ile yok edilmis

soru sen neyapardin ?????????????????

ben kendim birak ermenileri

rumlarida , gürcüleri , süryanileri marunileri nesturileri hepsini canini yakardim

bunu yapmasa idi Müslümanlar anadoludanda kovulkacaklardi sende biliyorsun bunu

tarihinde enNazzam tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

"Ermeni katliamı" denildiğinde ve soykırım iddia edildiğinde akla gelen 1915 faciasıdır, tehcir sırasında yaşananlardır.

Yazının başlığı ve özeti, Baskın Oran'ın açıklaması sanki techirle ilgiliymiş gibi anlaşılıyor. Ama detaylara inildiğinde görülüyor ki; 1915 öncesi yaşanan katliamlara ve sorunun kökenine değiniliyor.

Ne sorunların kökeninde, ne yaşanan katliamlarda ne de tehcir faciasında Türklerin rolü yoktur.

Sorun özellikle Ermeniler ile Kürt aşiretleri arasındadır. Sorumlusu, bu sorunları çözemeyen Osmanlı Hükümetidir. Kışkırtıcı emperyalist devletlerdir. Soruna radikal çözümler arayan ve teröre başvuran Ermeni örgütleri-çeteleridir. Rus işgal ordusuyla işbirlikçiliği yapanlardır.

"Ermenileri kesme" denince akla gelen tehcir kafilelerine yapılan saldırılardaki katliamlardır.

Asıl bu konuda yanlış olarak suçlanan Türklerdir. Kafilelere saldıran eşkiya çeteleri Türk değildir.

Ama konu illa Türk-Kürt-Çerkes kimliğine indirgenmek isteniyorsa, Türk olarak değerlendirilip suçlanacak olanlar; Osmanlı Hükümeti içinde tehcir kararı alınmasında başrolde olan 3'lü Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa'dır. Aldıkları kararın varacağı sonucu düşünemezlerdi belki. Güncel durum onları böyle bir karar almaya sevketti. Ya da büyük olasılıkla müttefik Almanya bu kararı almaya zorladı.

Bu gerçeğe rağmen Ermeni meselesinde konuyu "Türkler-Kürtler olarak ortaya getirmek ırkçı bir tutumdur.

Ne Türkler-Kürtler ne de Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri sorumlu tutulamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

[quote name=Tutankhamun' date='06 June 2010 - 02:49 AM'

Baskın Oran Ayestefanos anlaşmasının ders kitaplarında yer almayan bir maddesini anlattı. O maddede Kürt ve Çerkezler'in Ermeniler'e 'zulüm uyguladığı' açıkça belirtilmiş ve Osmanlı devletine reform görevi verilmiş.

Oran şöyle anlattı:

"Büyük devletler arka çıkıyorlar doğu Ermenilerinin ızdıraplarına. Fakat 1914 şubatında İngiltere kamp değiştiriyor. Olay şu; 1878'de bizim Ayestefanos anlaşmamız var. Fakat hiçbir ders kitabı onun 16. maddesinden bahsetmez... Ayestafanos'un 16. maddesi şunu der: Babı-ali (Osmanlı Hükümeti) Doğu'da Ermenileri, Kürt ve Çerkezlerden koruyacak, yıllık raporlar verecek ve orada kesin repormlar yapacaktır.

AYNI MADDE BERLİN ANLAŞMASINDA DA VAR

Fakat Ayestafanos Rusya'ya fazla Avantaj sağladığı için devreye İngiltere giriyor ve aynı yıl 1878'de Berlin anlaşması yapılıyor. Fakat aynı madde bu kez 61. madde olarak yine aynı şeyleri söylüyor. "Bab'ı ali Kürtlerin ve Çerkezlerin ermenileri duman etmesine engel olacak ve reformlar yapacak."

Arkadaşlar siz yazıyı okumadanmı yazıyorsunuz.

Bu bir katliam değildir zaten , kürt ve cerkeslerin ermeni topraklarının üstüne yatmak için onlara saldırmasıdır.

tarihinde Tutankhamun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

SOKRAT HAKE MIKIRTIÇYAN'IN ANLATTIKLARI

(1901, BİTLİS VİLAYETİ, KHILAT[AHLAT] BÖLGESİ, PIRKHUS K. DOĞUMLU)

Bir Nisan günü tüfeklerle donatılmış o topluluk köyümüze vardı ve akşam köyü kuşattı. Karanlık basmadan mezarlık yakınlarında bir erkeği öldürdüler. Kimse ona yaklaşıp ölü mü yoksa yaralı mı olduğuna bakmaya cesaret edemedi. Aileler bir araya gelmişti. Çembere alınmış köyden kimse çıkamıyordu. O Kürt sürüsü gece vakti köye girmeye cesaret edemedi.

Birkaç dakika geçmeden, aniden iki Kürt yukarıdan bize bir çiftenin namlusunu doğrulttu. Dişleri dökülmüş bir Kürt tüfeğin namlusunu göğsüme doğrultarak: "Erkek değil mi? Bu ölmesi için yeterli bir neden" dedi. Bir anda, öne eğilmiş olan annemin, beni öldürmemesi için rica ederek yaşlı Kürdün ayaklarını öpmekte olduğunu fark ettim. Kürt tereddüt etmeye başladı ve ben hemen annemi terk ederek eğri büğrü sokaklardan dayımın evinin karşısında bulunan avluya kaçtım.

http://ermeni.org/turkce/vkayutyun.php?tp=ea&lng=tr&nmb=16

tarihinde Tutankhamun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kurdlerin katliamda rolu tetikciliktir .. Bu dogru ama Katillige azmettiren olanlarda bellidir..

Kurdler ,Dersimlilere karsi'da bu sekil cirkin yaptirim uygulamak istemislerdir..Tabiki Dersimli kendini savunmasini'da ,saldirmasini'da bilmistir..

Dersimli nin sucu ALevi olmak ,Ermeni nin sucu Hiristiyan..

Kurdler cok koyu talan etti.. Cok cocuk oldurdu,irza gecti... Bunlarin hepsi dogru............

Bu kiskitmacaya cabuk kandi..islam adina yapti yaptiklarini..

islam adina buladi elini kana!

20 yy ilk ceyregin'de bunlarda oldu.inkar etmek hic bir seyi degistirmez..

Simdiki kurd gencleri bu yanlisin farkina vardi ve Ermenileri kardesi olarak goruyor...

Cografya kardesi...

Kan kardesi..

E bu'da ister kabule nin ,ister icinize sindirmeyin PKK nin bolgedeki politikasi sonucu meydana gelmis bir olaydir..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kurdlerin katliamda rolu tetikciliktir .. Bu dogru ama Katillige azmettiren olanlarda bellidir..

Kurdler ,Dersimlilere karsi'da bu sekil cirkin yaptirim uygulamak istemislerdir..Tabiki Dersimli kendini savunmasini'da ,saldirmasini'da bilmistir..

Dersimli nin sucu ALevi olmak ,Ermeni nin sucu Hiristiyan..

Kürtlerin bu tarz katliam, soygunculukları tehcirin çok öncesine 19. yüzyılın ortalarına kadar gider. Tehcir onlara bulunmaz bir nimet gibi gelmiştir.

Kurdler cok koyu talan etti.. Cok cocuk oldurdu,irza gecti... Bunlarin hepsi dogru............

Bu kiskitmacaya cabuk kandi..islam adina yapti yaptiklarini..

islam adina buladi elini kana!

Hiçbirinin din, İslam, mezheple alakası yoktur. Amaç tamamen yağma, talan, soygun; Ermenilerin mallarının üstüne çökmektir.

20 yy ilk ceyregin'de bunlarda oldu.inkar etmek hic bir seyi degistirmez..

Sen bunu bir de tehciri ballandıra ballandıra soykırım diye anlatan Kürtlere anlat.

Simdiki kurd gencleri bu yanlisin farkina vardi ve Ermenileri kardesi olarak goruyor...

Cografya kardesi...

Kan kardesi..

E bu'da ister kabule nin ,ister icinize sindirmeyin PKK nin bolgedeki politikasi sonucu meydana gelmis bir olaydir..

Yine sallamışsın. bkz.

1. Paris Barış Konferansı (1919)

2. Hoybun Cemiyeti (1927)

Tabii bir de daha sonraki Asala var.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Karla kaplı yollar yüz bin Ermeni erkeğinin cesediyle doldu.

http://ermeni.org/tu...a&lng=tr&nmb=16

Bu anlatılanların çoğu yalan ve abartma.

Alıntıdaki iddianın saçmalığına bakılınca bu iddiada bulunan kişinin diğer anlattıkları ne derece ciddiye alınabilir?

Karla kaplı yollar yüzbin Ermeni erkeğinin cesediyle dolmuşmuş.

Bırakalım onun gördüğü yolları, tüm ülkede bile o sıra bu kadar Ermeni cesedi olmamıştır.

Bir başka Ermeni de, bunun anlattığı Kürtleri "Türkler" diye anlatır. Okuyanlar da trajedik anlatımın etkisiyle Türk düşmanı olup çıkar.

Anlattığına benzer olaylar karşılıklı olarak yaşanmıştır tabi. Kürt çeteleri Ermeni köylerini basarken, Ermeni çeteleri de Kürt köylerini basmıştır. Ama aşırı abartmalar nedeniyle her anlatılana da birebir inanmamak gerekir. Herkes sadece gördüğünü ve bildiğini tüm gerçekliğiyle anlatmış olsa, ön yargılı olmadan, abartmadan tanıklık etse olaylar daha net anlaşılırdı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kurdlerin katliamda rolu tetikciliktir .. Bu dogru ama Katillige azmettiren olanlarda bellidir..

Kurdler ,Dersimlilere karsi'da bu sekil cirkin yaptirim uygulamak istemislerdir..Tabiki Dersimli kendini savunmasini'da ,saldirmasini'da bilmistir..

Dersimli nin sucu ALevi olmak ,Ermeni nin sucu Hiristiyan..

Kurdler cok koyu talan etti.. Cok cocuk oldurdu,irza gecti... Bunlarin hepsi dogru............

Bu kiskitmacaya cabuk kandi..islam adina yapti yaptiklarini..

islam adina buladi elini kana!

20 yy ilk ceyregin'de bunlarda oldu.inkar etmek hic bir seyi degistirmez..

Simdiki kurd gencleri bu yanlisin farkina vardi ve Ermenileri kardesi olarak goruyor...

Cografya kardesi...

Kan kardesi..

E bu'da ister kabule nin ,ister icinize sindirmeyin PKK nin bolgedeki politikasi sonucu meydana gelmis bir olaydir..

Şebek,,,kürtler tetikciyse ermeni mallarının üstüne Türklermi oturdu sizmi.

Bir dolu bilgisiz hezeyanlarını tekrarlama, cahil cüheylaya harcayacak vakit yok.

Şimdiki kürt gençleride Sünnetsizler tarafından (Artin Agopyan) örgütün bedava askerleri olarak kullanılıyor, salaklığınızı sürekli tescillemek zorundamısın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Simdiki kurd gencleri bu yanlisin farkina vardi ve Ermenileri kardesi olarak goruyor...

Cografya kardesi...

Kan kardesi..

E bu'da ister kabule nin ,ister icinize sindirmeyin PKK nin bolgedeki politikasi sonucu meydana gelmis bir olaydir..

Bu sadece senin arzun ve hayalin.

O dediğin PKK'cılarla Asala'cıların hissiyatıdır.

Sıradan bir Kürt ya da Ermeni hiç de senin gibi düşünmüyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu anlatılanların çoğu yalan ve abartma.

Alıntıdaki iddianın saçmalığına bakılınca bu iddiada bulunan kişinin diğer anlattıkları ne derece ciddiye alınabilir?

Karla kaplı yollar yüzbin Ermeni erkeğinin cesediyle dolmuşmuş.

Bırakalım onun gördüğü yolları, tüm ülkede bile o sıra bu kadar Ermeni cesedi olmamıştır.

Bir başka Ermeni de, bunun anlattığı Kürtleri "Türkler" diye anlatır. Okuyanlar da trajedik anlatımın etkisiyle Türk düşmanı olup çıkar.

Anlattığına benzer olaylar karşılıklı olarak yaşanmıştır tabi. Kürt çeteleri Ermeni köylerini basarken, Ermeni çeteleri de Kürt köylerini basmıştır. Ama aşırı abartmalar nedeniyle her anlatılana da birebir inanmamak gerekir. Herkes sadece gördüğünü ve bildiğini tüm gerçekliğiyle anlatmış olsa, ön yargılı olmadan, abartmadan tanıklık etse olaylar daha net anlaşılırdı.

Pante bu işlerde o kadar arbatı olur, niye onlara takılıyorsun.

Hallaçoğlu yapılan bu abartılara tek tek cevap verdi zaten, halk dilinde olur böyle şeyler.

Ermeni çeteler tabiki kendilerini korumak zorundalar bu vahşi şebeklerden. :lol:

Sen öze dön öze. :lol:

Ermenilere baskı yapan , öldüren mallarının üstüne konan kim. ?

(Pante bu başlığı Turan Dursun foruma açsana. :lol: )

Katil Kürtler hem Ermenilerden hemde Türklerden özür dilemelidir. :)

tarihinde Tutankhamun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu sadece senin arzun ve hayalin.

O dediğin PKK'cılarla Asala'cıların hissiyatıdır.

Sıradan bir Kürt ya da Ermeni hiç de senin gibi düşünmüyor.

Evet .. Burada ciddi bir seyler okumak istiyecegim bir tek senin iletilerin var..

Simdi abi !

Kurd ve Ermeni kardesligi niye tek benim arzum ve hayalim olsun ??

Kotu bir seymi bu ??

Ermenilerden nefret eden hala Kurtler var! Ve bunlarin yukardaki (Tutankhamun) Veledi gibi sunetsiz,musluman olduklarini ileri soyluyorlar.

Tabi bunu iddia eden milyonlarca Turk'de var.

Sunu soyluyorum..

Insanlar artik eski insan degil.. Kosular'da..

Burada Anadoludan gocen yuzlerce ermeni aile taniyorum ve hepsi kurtlerin yanlisi oldugunu ve Osmanli hukumeti nin sorumlu oldugu dusunuyorlar yasananlardan..

Siradan bir Turk,yada Kurd tabiki Ermenileri kardes olmayarak gorebilir.. Ama bu Yanlistir diyorum..

tarihinde LEVISstrasco tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...