Jump to content

12 Eylül'de ne diyeceğiz?


  

115 oy

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

  • İleti 300
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İnceledim, okudum, baktım, düşündüm taşındım, değerlendirdim, kıyas ettim, olumlu olumsuz yönlerini göz önüne aldım ve kararımı verdim...

HAYIR.

Sanki pek de öyle düşünmemiş, değerlendirmemiş gibi bir tavrın var iletinde..

Bizleri inandırmak için böyle çaba harcadığına göre kıyas mıyas ettiğin yok..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sanki pek de öyle düşünmemiş, değerlendirmemiş gibi bir tavrın var iletinde..

Bizleri inandırmak için böyle çaba harcadığına göre kıyas mıyas ettiğin yok..

Yukarıdaki iletilere bakarsan ve de bana eşlik edip diğer maddeleri de tek tek kendi fikrince yorumlamaya varsan, o zaman bu görüşüne saygı duyarım.

Buyur sen de bir yorum yap, sence hangi maddeler makul hangileri değil?

Kıyas etmek için ansiklopedi okumaya gerek yok, yukarıdaki iletimde bir link var oraya tıkla karşılaştırmalı anayasa maddelerini gör ve kıyasını yap sonra da gel fikrini yaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yukarıdaki iletilere bakarsan ve de bana eşlik edip diğer maddeleri de tek tek kendi fikrince yorumlamaya varsan, o zaman bu görüşüne saygı duyarım.

Buyur sen de bir yorum yap, sence hangi maddeler makul hangileri değil?

Kıyas etmek için ansiklopedi okumaya gerek yok, yukarıdaki iletimde bir link var oraya tıkla karşılaştırmalı anayasa maddelerini gör ve kıyasını yap sonra da gel fikrini yaz.

Ben sana Hayır diyemeyeceğin mini bir paket hazırlıyorum şekerim :p

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yukarıdaki iletilere bakarsan ve de bana eşlik edip diğer maddeleri de tek tek kendi fikrince yorumlamaya varsan, o zaman bu görüşüne saygı duyarım.

Buyur sen de bir yorum yap, sence hangi maddeler makul hangileri değil?

Kıyas etmek için ansiklopedi okumaya gerek yok, yukarıdaki iletimde bir link var oraya tıkla karşılaştırmalı anayasa maddelerini gör ve kıyasını yap sonra da gel fikrini yaz.

Mesela yaş kararlarının yargıya götürülecek olması iyi diyorum, sen ne diyorsun..

Yeni anayasa AYM ve HSYK'yi daha çoğulcu bir yapıya kavuşturacak bu iyi diyorum ya sen..

Genelkurmay Başkanı'nın talebi üzerine HSYK, Genelkurmay Başkanını itham eden bir savcıyı görevinden aldı. Bu karara kimse itiraz edemedi. Taslak bunu değiştiriyor. HSYK artık bunu yapamayacak... generaller, genelkurmay başkanları da sivil mahkemelerde yargılanabilecek.. Bu iyi diyorum ya sen?

Ayrıca: Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmasına,

Kadınlara, yaşlılara, çocuklara, özürlülere, gazilere ve şehit yakınlarına yönelik pozitif ayrımcılık imkanı sağlanmasına,

Kişisel verilerin anayasal güvenceye kavuşmasına,

Yurt dışına çıkma hürriyetine ilişkin sınırlama yetkisinin kapsamının daraltılmasına,

Vatandaşların kamu hizmetleriyle ilgili başvuru ve şikayetlerinin Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla hızla sonuçlandırılmasına,

Memurlara uygulanan uyarma ve kınama cezalarına karşı, yargı yoluna başvurma yasağının kaldırılmasına,

İdari yargı'nın, yürütme yetkisini gasp etme aracı olarak kullandığı “yerindelik denetimi”ne son verilmesine,

Asker kişilerin belli suçlarda sivil mahkemelerde yargılanmasına,

Türkiye'nin AİHM kararlarına bağlı olarak milyarlarca lira tazminat ödemesini engelleyecek şekilde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı getirilmesine,

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı nasıl yargılanacaklarına ilişkin belirsizliğin giderilmesine... vs..

Bunun için değişmeli ve savunuyorum peki ya sen, sen ne düşünüyorsun...

Senin tek yaptığın slogan atma, şimdi bu saydıklarımın hangisi kötü onu söyle.. Ama slogan atmadan..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesela yaş kararlarının yargıya götürülecek olması iyi diyorum, sen ne diyorsun..

Yeni anayasa AYM ve HSYK'yi daha çoğulcu bir yapıya kavuşturacak bu iyi diyorum ya sen..

Genelkurmay Başkanı'nın talebi üzerine HSYK, Genelkurmay Başkanını itham eden bir savcıyı görevinden aldı. Bu karara kimse itiraz edemedi. Taslak bunu değiştiriyor. HSYK artık bunu yapamayacak... generaller, genelkurmay başkanları da sivil mahkemelerde yargılanabilecek.. Bu iyi diyorum ya sen?

Ayrıca: Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmasına,

Kadınlara, yaşlılara, çocuklara, özürlülere, gazilere ve şehit yakınlarına yönelik pozitif ayrımcılık imkanı sağlanmasına,

Kişisel verilerin anayasal güvenceye kavuşmasına,

Yurt dışına çıkma hürriyetine ilişkin sınırlama yetkisinin kapsamının daraltılmasına,

Vatandaşların kamu hizmetleriyle ilgili başvuru ve şikayetlerinin Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla hızla sonuçlandırılmasına,

Memurlara uygulanan uyarma ve kınama cezalarına karşı, yargı yoluna başvurma yasağının kaldırılmasına,

İdari yargı'nın, yürütme yetkisini gasp etme aracı olarak kullandığı “yerindelik denetimi”ne son verilmesine,

Asker kişilerin belli suçlarda sivil mahkemelerde yargılanmasına,

Türkiye'nin AİHM kararlarına bağlı olarak milyarlarca lira tazminat ödemesini engelleyecek şekilde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı getirilmesine,

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı nasıl yargılanacaklarına ilişkin belirsizliğin giderilmesine... vs..

Bunun için değişmeli ve savunuyorum peki ya sen, sen ne düşünüyorsun...

Senin tek yaptığın slogan atma, şimdi bu saydıklarımın hangisi kötü onu söyle.. Ama slogan atmadan..

Birilerini slogan atmakla itham etmeden önce taslağı ve referanduma sunma usulünü bir inceleseydin aziz peder,bu haliyle sen daha bir sloganik göründün gözüme.Neden mi ?

1.)Modern demokrasilerin hiçbirinde yurttaşlar birbirinden bağımsız soruları evet veya hayır türünden cevaplamaya zorlanamayacakları gibi değerlendirilmesi özel ve teknik bilgi gerektiren konular da referanduma sunulmaz.Referanduma sunulacak şeyler siyah ve beyaz gibi birbirinden ayrılabilecek kadar net olur ve birbirinden farklı soru ve sorunlar ayrı ayrı halkın oyuna sunulur.Mesela İsviçredeki minare oylaması buna örnektir.Yurttaş kendisine ne sorulduğunu gayet net olarak bilmektedir,cevap vermeye yeterlidir ve tek bir soruya tek bir cevap vermektedir.Akp'nin siyasi ahlaksızlığı RTE'nin " hap gibi düzenledik" sözüyle kendini göstermiştir.

Bak bu konuda Venedik Komisyonu'nun 2006 tarihli “Referandumlarda İyi Uygulamalar

Kılavuzu”nun 30. Maddesi “Seçmenler, aralarında bir bağ olmayan

farklı sorulara aynı anda oy vermek zorunda bırakılmamalıdır" diyor sen ne diyorsun bu duruma ???

Kamu çalışanlarına toplu çalışma hakkı tanınmasına atıfta bulunmuşsun iyi de düzenlemeyle zaten mevcut olan toplu görüşmenin adı toplu sözleşme

olmaktadır. Memurlar toplu sözleşmede idare ile anlaşamazlarsa, idarenin

atadığı bir Uzlaştırma Kurulu son kararı verecektir.Üstelik, kamu görevlileri Uzlaştırma Kurulu’nun verdiği karar yargı denetimine kapalı,eeee bunun neresi demokrasi bunun neresi değişiklik ? Bu konuda ne düşünüyorsun..

Kadın ve özürlülere atıf yapmışsın bu konudaki düzenlemeler de tam bir AKP cinliğinden ibaret ;mevcut anayasada zaten bu konuda hükümler mevcut, yapılan düzenleme ise sadece ilgili maddeye “bu maksatla alınacak tedbirler

eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” şeklinde bir ilave yapılmasından ibaret.Bu da referandumdan hemen sonra atılacak türban ile ilgili bir adımın sıçrama tahtası ve anayasal dayanağı olacak.Hem sen her aileye 3 yapma telkininde bulunarak kadını çalışma hayatından uzaklaştırmaya çalışan,kamu kurumlarında açık bulunan 55.000 kişilik özürlü kontenjanlarına yıllardır atama yapmayan bir iktidarın bu konuda samimi olduğuna mı inanıyorsun ,şaşarım sana ...

Aynı şey çocuklarla ilgili de sözkonusu anaysanın mevcut halinde devletin çocukları koruması zaten düzenlenmiş AKP'nin değişiklikle yapmaya çalıştığı ise söz konusu düzenlemeyi “Devlet her türlü istismara ve şiddete

karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” şeklinde düzeltmek..Sen fark görebiliyor musun ,ben göremiyorum,laf salatası ,göz boyamaca,bul karayı al parayı aldatmacasından başka birşey değil..Çocukları gerçekten düşünen bir iktidar 8 yıllık iktidarı döneminde sokakta yaşayan / ailelerince çalıştırılan yaklaşık 240.000 çocuk için kılını kıpırdatır somut adımlar atardı.Nerdeeeee ?

Memurlara uygulanan uyarma ve kınama cezalarına atıfta bulunmuşsun ki bu çok komik ve senin hukukla alakanın olmadığını gösteriyor.Zira Anayasaya eklenecek bu madde iç hukukta yıllardır uygulanıyor.Türkiye, 15 Ağustos 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler Siyasi ve

Medeni Haklar Sözleşmesi’ni imzaladı,bu sözleşme de TBMM'de kabul edildi ve iç hukukun bir parçası haline geldi.İçeriğini ve idari mahkemelerin bu konuda verdiği kararları bir incelemeni tavsiye ederim.

HSYK kararlarına atıf yapmışsın hatta görevden atılan bir savcının durumuyla ilgili de dramatizasyona kaçmışsın ama yeni düzenlemede ihraç kararlarına yagı yolu kapalı .... :)

Askeri Yargıtyay olduğu yerde duruyor.

Dokunulmazlıklar kalkmıyor.

Yök kalkmıyor.

Alevilerle ilgili tek bir düzenleme yok.Aleviler sünni bir müfredatla zorunlu din derslerini almaya devam edecekler.

Seçim barajına dokunulmuyor.

Şimdi tüm bu saydıklarımdan sonra bu anaysa değişikliğinin nesi demokrat,nesi ilerici,nesi devrim yaaaaaa ???

12 Eylül Anayasası'nı rafa kaldırdığını söylüyorlar ,12 Eylül'ün ezdiği,ötekileştirdiği ,sistem dışına ittiği başta TKP,ÖDP,EMEP,İP,Devrimci 78'liler olmak üzere tüm yapılar Anayasa'ya hayır diyecek..Sence de bu bir çelişki değil mi ?

Bak bu anayasa değişikliği ile ilgili bu başlıkta Kenzo arkadaş güzel bir değerlendirmede bulunmuştu,onun yazısını tekrar gözden geçirmeni tavsiye ederim.Daha ayrıntılı bir inceleme orada mevcut.

Baştan söylediğimi tekrar söylüyorum,modern demokrasilerin hiçbirinde böyle bir referandum yapılmamıştır yapılamaz.Bu Akp denen şer odağının hakim olduğu makarnacı,nohutçu,kömürcü kalabalığa her istediğini kabul ettireceğinden emin olması ve bunun adını da halk iradesi olarak nitelemesi sahtekarlığından başka birşey değildir.

Böyle referandum olmaz.Referandumda dağdaki çoban bile ne istediğini,ne oyladığını bilmeli/bilebilecek bir durumda olmalıdır.Sen ortalama eğitim düzeyi ilkokul 4 olan bir halka 26 maddelik,üzerinde hukukçuların bile mutabık olamadığı teknik bir düzenlemeyi götürüyorsun.Sana bir tavsiye seçim günü ortalama bir semtte 10 tane vatandaşı çevir neyi oyladıklarını sor,eğer bu 26 maddeden beşini sayabilirlerse sen haklısın diyeceğim...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Acıyı kendinden bildiğin çok açık..

Sana copy/paste yapma dedim..

Kendi fikrini yaz..

Hadi uza aslanım,sana ciddi ciddi cevap yazanda kabahat.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışan bir trolle uğraşmaya vaktim yok..

26 maddenin mevcut halini yaz,sonra da referanduma sunulacak olan değişiklikleri sırala arada fark var mı yok mu gör ?

Sonra da 26 maddenin tek bir oyla halka sunulmasının demokrasiyle bağdaşıp bağdaşmayacağını vicdanına ve demokrasi anlayışına sun,ondan sonra gel buralarda 3 kuruşluk bilginle insanları itham et.

Bu arada modern parlementer demokrasilerde bana yapılacak referandumun bir benzerini tek bir benzerini gösterebilecek misin ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Senin ileri bir düzenleme diye afrodite sorduğun husularda hiçbir fark yok,fark olan unsurlar yargının siyasallaştırılması ve yürütmenin metresi haline getirilmesini hedefleyen maddelerde zaten gerizekalı herif..Biz de zaten bunu söylüyoruz Akp belli maddelerde yaptığı makyajı halka havuç niyetine uzatıp kendi kıçını kurtarma derdinde yoksa neden idam edilen devrimci ve ülkücüler için salya sümük ağladığını sanıyorsun.

Uzattığı havuçla solun ve ülkücülerin oylarını almaya oynadı ama nafile hiç kimse tuzağına düşmedi..

Sen bana 26 ayrı maddenin tek bir oyla onaya sunulmasını demokratik bulup bulmadığını söylesene AKP yalaması..Bin kere atıldığın foruma 1001.kez gelip hala hakaretler ediyorsun haysiyetsiz,yalama yavşak...İt bile 3 kere tekmeledndiği insandan/ortamdan uzak durur var kendi durumunu kendin anla...Fikirsiz soytarı

Yargı nasıl siyasallaşıyor..

Yargı şimdi daha siyasal değil mi..

Hükümet Cbaşkanını seçiyor, Cbaşkanı da yargı üyelerini.. Bu siyasinin alası değil mi..

Yapılan değişimle hakimler bir kısım üst hakimleri seçmeyecek mi..

Yaş kararı yargıya gidiyor mu?

Yapılan değişiklikle yaş kararlları yargıya gitmeyecek mi?

Hani fark yoktu..

Demek ki sen at izi ile it izini birbirine karıştırıyorsun..

Sen postal yalayıcı olduğun için beni kendin gibi yalamacı sandın, kendi psikozunla tarife kalkışma koçum..

sana atfettiğim "fikirsiz" lafını bana kullanman senin ne uydurukçu bir troll oluşunun kanıtı..

Dediğim gibi kuyruğunu kıstırmış tavuk gibi gıdıklıyorsun ama gıdıklama sivilleşmeyi engelleyemeyecektir..

tarihinde Aziz Peder tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Attığın sloganlar tükenince işi küfre ve hakarete vuruyorsun,şaşırmıyorum ne de olsa bir Akp'lisin,,Herkes kendine yakışanı yapıyor,sorularım hala geçerli...Yiyorsa tabi

Ey her gördüğü postala selam duran militarist yalaka..

Yukarda slogan lafını can simidi olmaya çalıştığın afrodit için kullanmıştım, sataşırken bile bana benim lafımı kullanıyorsun, utan kendinden..

Küfre gelince, ilk küfrü sen kullandın koçum..

Nelerin değiştiğini önceki sayfada yazmışım zaten..

tarihinde Aziz Peder tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yargı nasıl siyasallaşıyor..

Yargı şimdi daha siyasal değil mi..

Hükümet Cbaşkanını seçiyor, Cbaşkanı da yargı üyelerini.. Bu siyasinin alası değil mi..

Yapılan değişimle hakimler bir kısım üst hakimleri seçmeyecek mi..

Yaş kararı yargıya gidiyor mu?

Yapılan değişiklikle yaş kararlları yargıya gitmeyecek mi?

Hani fark yoktu..

Demek ki sen at izi ile it izini birbirine karıştırıyorsun..

Sen postal yalayıcı olduğun için beni kendin gibi yalamacı sandın, kendi psikozunla tarife kalkışma koçum..

sana atfettiğim "fikirsiz" lafını bana kullanman senin ne uydurukçu bir troll oluşunun kanıtı..

Dediğim gibi kuyruğunu kıstırmış tavuk gibi gıdıklıyorsun ama gıdıklama sivilleşmeyi engelleyemeyecektir..

Adalet Bakanı'nın ve müsteşarın HSYK daki pozisyonu hakkıında ne düşünüyorsun,bu nasıl sivilleşme ? Bu konuda neden düzenleme yapmıyor hazretler hiç sordun mu kendine.. ? Bu sivilleşmeyse sistemin sivilleşmesini isteyen yapılar neden bu anayasaya karşı ,bunu sordun mu kendine,hakim savcıların yapacakları seçimde tek bir adaya oy vermesinin düzenlenmesi ne kadar demokratik ? Akp'nin 12 Eylül'ün sorumlularının yargılanması konusundaki önerileri mecliste reddetmesinin sebebi ne ? Bunları sordun mu kendine ? 8 yıldır iktidarda olan bir parti iktidarı kaybedeceğini anladığında yargıya neşter atıyor ve bunun adı demookratikleşme oluyor,senin gibi insan suretli sığırlar da buna inanıyor ,neyse zaman ve byte kaybısın,sen yukarıda yazdıklarıma cevap ver bir ara gelir bakarım...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Adalet Bakanı'nın ve müsteşarın HSYK daki pozisyonu hakkıında ne düşünüyorsun,bu nasıl sivilleşme ? Bu konuda neden düzenleme yapmıyor hazretler hiç sordun mu kendine.. ?

Pek çok ülkede adalet bakanı bu pozisyonda yer alır..

Bu sivilleşmeyse sistemin sivilleşmesini isteyen yapılar neden bu anayasaya karşı ,bunu sordun mu kendine,hakim savcıların yapacakları seçimde tek bir adaya oy vermesinin düzenlenmesi ne kadar demokratik ?

Hiç oy vermemekten iyidir..
Akp'nin 12 Eylül'ün sorumlularının yargılanması konusundaki önerileri mecliste reddetmesinin sebebi ne ?
Bu konuda namussuz davranmışlar..
Bunları sordun mu kendine ?
Sordum ve ABden yana partilerin ancak bu ülkenin kof yasalarını kımıldatabileceğini düşündüm.
8 yıldır iktidarda olan bir parti iktidarı kaybedeceğini anladığında yargıya neşter atıyor
Kaybedeceğini kim söyledi..
ve bunun adı demookratikleşme oluyor,senin gibi insan suretli sığırlar da buna inanıyor
Genelkurmay Başkanının talebi üzerine, HSYK Genelkurmay Başkanını itham eden bir savcıyı görevinden aldı. Bu karara kimse itiraz edemedi. Taslak bunu değiştiriyor. HSYK artık bunu yapamayacak generaller, genelkurmay başkanları da sivil mahkemelerde yargılanabilecekbu iyi değil mi hatta postal görünce selam durumunu alanları çıldırtacak kadar iyi
,neyse zaman ve byte kaybısın,sen yukarıda yazdıklarıma cevap ver bir ara gelir bakarım...
Cevaplar önceki sayfada zaten..

tarihinde Aziz Peder tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Attığın sloganlar tükenince işi küfre ve hakarete vuruyorsun,şaşırmıyorum ne de olsa bir Akp'lisin,,Herkes kendine yakışanı yapıyor,sorularım hala geçerli...Yiyorsa tabi

Merak etmeyin, bu ahlaksız yeniden atılıyor. Ama bu arada size uyarı, bu ne idüğü belirsiz ayak takımına ağnı ağızla cevap vermeyin, siz de onunla birlikte ceza alırsınız. Unutmayın ki bu kişinin asıl amacı da budur...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ölülere bile "evet" kullandırmayı düşünen zihniyet,çaresiz bir zihniyettir.Evet lerin kazandığı bir iktidarda olsalar,her zaman zavallı olacaklardır.Tek "hayır" ın benden olacağını bile bilsem yine "hayır" derdim.Çünkü "evet" diyenler,ne ye evet dediklerini bilmeden "evet" diyorlar.insanlığın hizmetine sunulmuş "google map" i bile yasaklayan zihniyet,çıkarcı bir zihniyettir.Birgün yüzlerindeki maske düşecektir.Biz yeterki o maskeyi tekrar takmaya çalışmayalım...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...