Jump to content

KİM NEYİ İSPAT ETMEK ZORUNDA?


Recommended Posts

MUHAMMED CARİYELERE NEDEN TECAVÜZ EDİN DİYOR

Ebu Said el Hudrî anlatıyor: - "Peygamberle birlikte Benü Mustalık Gazası'na çıktık. Ve Arap tutsaklarindan tutsaklar elde ettik. O sirada kadinlar istahimizi çekti. Bekarlik çok güç gelmisti bize o günlerde. Ve azil yapmak istedik. Istiyorduk azil yapmayi. Ancak, 'Peygamber aramizdayken ona sormadan nasil azil yapacagiz?' dedik ve gidip peygambere sorduk. Peygamber de azil yapmamakta sizin için bir sakinca yoktur. (Yapabilirsiniz de. Yapmaya bilirsiniz de.) Ama bilin ki, kiyamet gününe degin meydana gelecek bir yavru, ne olursa olsun meydana gelir." (Bkz. Buhari, e'sSahih, Kitabu'l- Itk/13; Tecrîd, hadis no:1596; Müslim,e'sSahih, Kitabu'n-Nikâh/127, hadis no: 1438; Ebu Davud, Sünen, Kitabu'n- Nikâh/49, hadis no: 2170.)

Kısacası:Tutsak kadınların ırzına geçebilirlerdi "gaziler". Ama bu is i yaptiktan sonra da "çocuk sorunuyla" karşılaşmak istemiyorlardı. Çünkü gerektiğinde bu tutsak kadınları satabilirlerdi. Buna bir engel çıkmamalıydı. "Azl"i bunun için istemiş ve "Peygamber"e danışmışlardı. Peygamber de temelde bu kadınların ırzlarına geçilmesinde bir sakınca görmüyordu, buna izin veriyordu. "Azl"e gelince. Bunda da bir sakınca bulunmadığını dolaylı olarak belirtiyordu.

(Bkz. Diyanet yayinlarindan Tecrid, 1596 numaralı hadis, not: 1.)

bu adama iyi bişey söyle hadi karekter meselesi

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 253
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Sonuç olarak asıl meseleye gelelim. Peygamberimiz madem kadın düşkünü niye gençliğinde 4-5 tane cariye almamış? Niye 2. evliliğini 53 yaş gibi çok geç bir yaşta yapmış. Zaten 63 yaşında da vefat etti. Kendi çıkarı için peygamberlik iddia etmek için niye o kadar beklesin? Müslümanların bir nebze olsun rahata kavuşmaları 622 yılındaki hicretten sonra olmuştur. Peygamber efendimiz o tarihten sonra sadece 11 yıl yaşadı. Ki bunun neredeyse tamamı savaşlarla geçti.

Kendi çıkarına davranan biri böyle bir sıkıntıya katlanır mı? Tanımadığınız kişiye hakaret etmek doğru mu?

Hiçmerak edip bakmamış..

Muhammed hazretlerinin ilk eşi Hatice’den 6 çocuğu olduğu söylenir. Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatma, Abdullah ve Kasım. İki erkek çocuk yaşamaz. Üç kızı kendi sağlığında genç yaşta, Fatma da ölümünden 6 ay sonra vefat eder.

Hatice’nin ölümünden ve hicretten sonra Muhammed çok sayıda evlilik yapar. Eşleri arasında genç ve doğurgan kadınlar da olmasına rağmen hiç çocuğu olmaz. Ki bu kadınların bazılarının önceki eşlerinden çocukları olmuştur. Bu kadar kadının kısır olması mümkün değildir. Bu durumda Muhammed’in kısır olduğu düşünülür.

Hatice’nin 40 yaşında evlendiği, 41 yaşında Kasım’ı, 45 yaşında Zeyneb’i, 48 yaşında Rukiyye’yi, 49-50 yaşında Ümmü Gülsüm’ü, 52-53 yaşında da Fatma’yı dünyaya getirdiği yazılır.Şia’ya göre Fatma’nın doğum tarihi 614′dür ve Ali ile evlilik tarihi 623′tür. Yani 9 yaşında evlenmiştir ve Ayşe ile aynı yaştadır.

Bunu doğru kabul ettiğimizde Hatice’nin Fatma’yı doğurduğu yaşı 58 olur.Bir kadının 40 yaşından sonra 6 çocuk yapması olanaklar dahilinde görülebilir mi?Üstelik de son çocuğunu 53 ya da 58 yaşında doğurmuş olması normal görülemezAma Hicretin 8. yılında 60 yaşındayken Muhammed’in cariyesi Mariya bir çocuk doğurur. Çocuğun ondan olup olmadığı konusu İslam’da geniş yer bulur ve tartışma konusu olur. Noktayı Cebrail koyar ve Muhammed’e “Ey İbrahim’in babası!” diye seslenerek teyit ettiği rivayet edilir.

“Bu cariye Muhammed’e hediye edildiği zaman, Muhammed’in yanında 16 yaşında Ayşe, 17 yaşında Safiye, 22 yaşında Cüveyriye, 24 yaşında Hafsa, 30 Yaşında Ümmü Habibe, 37 yaşında Zeynep binti Cahş, 32 yaşında Ümmü Seleme, 39 yaşında Meymune ve ayrıca Reyhane ile Sevde adlarında eşleri vardı, diğer cariyeleri ve eşleri hariç.. Peki, bütün bu gencecik hanımlar kısır mıydı ki, hiçbiri Muhammed’den hamile kalmadı da , 60 yaşındaki Muhammed’e Mariya hemen hamile kalıyor ve İbrahim adında bir çocuk doğuruyor?

Muhammed'in en tanınmış karıları:

Hatice2. Sevde Binti Zem'an3. Ebubekir kızı Ayşe4. Ömer kızı Hafsa 5. Huzeyme kızı Zeynep 6. Ümmü Seleme (Hine)7. Haris kızı Cuveyriye 8. Zeyd kızı Reyhane9. Zeynep Binti Cahş10. Ebu Süfyan kızı "Ümmü Habibe" (Remle)11. Huvey kızı Safiye12. Haris kızı Meymune13. Sem'un kızı Marya Kıbti

Muhammed'in boşadığı kadınlar:

1. Dahhak kızı Fadime2. Zabyan kızı Aliye3. Kab kızı Mileyke

1. Numan kızı Esma2. Kays kızı Kuiteyle3. Esma veya Seba (Sena) Binti Salt

4. Necdet kızı Selma5. Huzeyl kızı Havle6. Seraf binti Halife7. Yezit kızı Amre El-Gifariye 8. Yezit kızı Hind El-Kitabıye 9. Davud kızı Mileyke 10. Rufaa kızı Nesatlsat 11. Kab kızı Esma 2. Haris kızı (Saire) Kuteyle13. Amr kzı Senba/Seyba/Sabiye14. Cündüp bin Dimre Cind-i'nin kızı15. Serahil kızı İmeyme (Binti Cevn)16. Muaviye kızı Amre17. Süfyan kızı Seba (Sena)18.Ümmül Haram19. Hakim kızı Leyla

Muhammed'in mehir parasını ödemeden aldığı kadınlar:

1. Haris kızı Meymune 2. Huzeyme kızı Zeynep 3. Ümmü Serik 4. Hakim kızı Havle

Muhammed'in sözlendiği kadınlar:

1. Amir kızı Duba 2. Nuame Bel'anberi3. Sehl kızı Habibe Ensariye4. Cemre Binti Haris Bin Avf Bin Kab bin Zabyan 5. Sevde Kireşiye 6. Besame kızı Safiye7. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani

Muhammed'in cariyeleri:

1. Bereke (Ümmü Eymen) 2. Emetullah binti Ruzeyme 3. Hudre 4. Redva5. Sad kızı Meymune 6. Ruzeyne 7. Selma (Ümmü Rafi) 8. Marya (Ümmü Rebab)9. Marya (Ceddetu'l Müsenna) 10. Ümmü İyas 11. Havle (Ceddetu Hafs) 12.Meymune binti Ebi Abis 13. Ümmü Dümeyre 14. Ümmü Ayas 15. Rebiha16. Saibe

Korumak için evlenme yada Cinsellik için olmasa Bu kadar kadına ne gerek var..Ayrıca Kuranda yazan bir sıra ve adaletli davranma var.Bu adalet cinsellik konusunda değilmidir? Kıvıra kıvıra kıvıracak yerleri kalmadı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Valla ne ispat edilebilir ki? Ben şahsen iki tarafında birbirine bir şey ispat edemeyeceği kanaatindeyim. O yüzden din bir vicdan meselesidir. İnsan ancak kendisine ispat edebilir böyle şeyleri.

Kuranı kutsal olarak görmüyorsunuz..kanıt değil demek oluyor..

gelişme sayılabilir

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuranı kutsal olarak görmüyorsunuz..kanıt değil demek oluyor..

gelişme sayılabilir

Kutsal görsem de bu bana ispattır arkadaş.

Sana değil. Nitekim ben dinsizlerle dini tartışmaya girmenin manasız olduğu kanaatindeyim. Ben ancak başka bir dindeki insanı kendi dinime davet ederim. O çünki dinin fundamental bir olayını zaten kabul ettiği için ayrıntıların konuşulması kafi gelir.

Siz ise Tanrıyı kabul etmediğiniz için Kur'an ı size örnek göstermemin bir manası da yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Akıl yalama olursa herşeyi doğru zanneder...

Çünkü elindekine sahip çıkmak durumundadır..

Çok doğru söylemişsin.

Akıl yalama olursa, daha doğrusu yok olursa ölürse tam olarak nurcuları tarif etmiş olursun.

Yani kendisini bu kadar iyi anlatana zor rastlanız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kutsal görsem de bu bana ispattır arkadaş.

Sana değil. Nitekim ben dinsizlerle dini tartışmaya girmenin manasız olduğu kanaatindeyim. Ben ancak başka bir dindeki insanı kendi dinime davet ederim. O çünki dinin fundamental bir olayını zaten kabul ettiği için ayrıntıların konuşulması kafi gelir.

Siz ise Tanrıyı kabul etmediğiniz için Kur'an ı size örnek göstermemin bir manası da yoktur.

Ateistler ilk önce yaratanla problemlerini halletmeli, ama yüksek sınıflarda gözleri var.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Çok doğru söylemişsin.

Yani kendisini bu kadar iyi anlatana zor rastlanız.

Evet aynen bu kadar başlık altında insanın kazandığı doğrular yoksa..

Zihnin geveze ve yalama olmaması mümkün değildir..

Yalama ve geveze bir zihinde doğruyu görecek değildir...

İşte ateistlerin kendilerini mahkum zannettikleri girdap budur..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet aynen bu kadar başlık altında insanın kazandığı doğrular yoksa..

Zihnin geveze ve yalama olmaması mümkün değildir..

Yalama ve geveze bir zihinde doğruyu görecek değildir...

İşte ateistlerin kendilerini mahkum zannettikleri girdap budur..

Ayen oyle. Bu forumda bircok tartismaya girip hala dinine bagli kalabiliyorsa kisinin zihni dedigin gibi olmustur. Bu tartismalar Ateistlere pek birsey kazandirmiyor hatta degerli zamanlarini kaybettiriyor. Ama din ile uyusmus bir akila birseyler kazandirabilir ama niyet onemli.

1 yil kadar oncesinde sizin gibi dindarlarin goruslerini savunurdum. Hatta Agnostik ve Ateist forumlari okumaya baslayinca dur bir uye olayim tartisayim demeye bile gerek kalmadan cok acik ve net akla hitab eden argumanlari gorunce, daha musluman olarak uye olmaya zaman bulamadan dinden uzaklastim. Akla hitab eden basit ve mantikli aciklamalar getiren bu arkadaslar sayesinde 30 senelik ruya dan uyanabildim. Uye olmamin sebebi de benim de biraz katkim olsun diye, yani kendimi borclu hissetmem.

Ben bu forumda yuzlerce iletisi olan ve konulardaki tartismalara giren musluman tanimli uyelerin ya samimi olmadigi yada anlama kapasitelerinde bir bozukluk oldugu fikrindeyim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayen oyle. Bu forumda bircok tartismaya girip hala dinine bagli kalabiliyorsa kisinin zihni dedigin gibi olmustur. Bu tartismalar Ateistlere pek birsey kazandirmiyor hatta degerli zamanlarini kaybettiriyor. Ama din ile uyusmus bir akila birseyler kazandirabilir ama niyet onemli.

1 yil kadar oncesinde sizin gibi dindarlarin goruslerini savunurdum. Hatta Agnostik ve Ateist forumlari okumaya baslayinca dur bir uye olayim tartisayim demeye bile gerek kalmadan cok acik ve net akla hitab eden argumanlari gorunce, daha musluman olarak uye olmaya zaman bulamadan dinden uzaklastim. Akla hitab eden basit ve mantikli aciklamalar getiren bu arkadaslar sayesinde 30 senelik ruya dan uyanabildim. Uye olmamin sebebi de benim de biraz katkim olsun diye, yani kendimi borclu hissetmem.

Ben bu forumda yuzlerce iletisi olan ve konulardaki tartismalara giren musluman tanimli uyelerin ya samimi olmadigi yada anlama kapasitelerinde bir bozukluk oldugu fikrindeyim.

Seninle soru cevap yapalım da şimdi değil..Müsait zaman da..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...