Jump to content

Hz.Muhammed nasıl birisiydi


Recommended Posts

hz_muhammet.jpg

-----

--------

YUMUŞAK KONUŞURDU

MÜTEVAZİ YÜRÜRDÜ

AZ YERDİ

FAZLA UYUMAZDI

UYGUN GİYİNİRDİ

ADİL DAVRANIRDI

KİBAR DAVRANIDI

SABIRLI İDİ

HERKEZE OLUMLU DAVRANIRDI

ÇOK TERBİYELİ İDİ

UGULAYARAK ÖĞRENİRDİ

ZEKİ İDİ

DÜZENLİ İDİ

KAZANCINI HAK EDERDİ

ORTA YOLLU İDİ

DEVAMLI İBADET EDERDİ

ÇOCUKLARA İYİ DAVRANIRDI ,ONLARLA ŞAKLAŞIRDI

GÜZEL KOKU SÜRERDİ

YEMEK BULAMADIĞINDA ORUÇ TUTARDI

TANE TANE KONUŞURDU

HAYVANLARI SEVERDİ

İNSALARA EMEKĞİNİN KARŞILIĞINI HEMEN VERİR İDİ

NAMAZA TEŞVİK EDERDİ

MİSAFİRLERİNE İKRAMDA BULUNURDU

HERKEZE SELAM VERİR İDİ

BOŞ KONUŞMAZDI

RENK,DİL,SOY AYRIMI YAPMAZ İDİ

KADINLARA İYİ DAVRANIR,ÖVER İDİ

SÖZÜNDE MUTLAKA DURUR İDİ

KALBİ HEP ALLAH İLE İDİ

KARARLIYDI,HEMEN PES ETMEZDi

LANET ETMEZ,DUA EDERDİ

MERHAMETLİYDİ

KISACA O ALEMLERE GÖNDERİLMİŞ BİR RAHMET PEYGAMBERİYDİ

----

---

1-“ Hz. Muhammed’in toplumu kadar ıslah edilme adına

ikinci bir topluluk görmek mümkün değildir.

Ve yine mümkün olmayan bir şey de, 23 yıl gibi kısa bir sürede

bu topluluğu ıslah edip insan haline getirmesidir.” (Molier)

2-“ İnsanların hidayeti için Hz. Muhammed’e gönderilen Kur’an,

hikmetle dolu parlak bir kitaptır.

Hz. Muhammed’in gerçek peygamber olduğuna şüphe yoktur. “ (Alexi Lövazan)

3-“ Bütün politikacilar, askerler,büyük sandığımız insanlar,

yakından tanıdığımızda küçüktürler.

Bunun bir tek istisnası vardır; o da Müslümanların peygamberi Muhammed’dir. “ (Goethe)

4-“ Modern dünyanın liderliğini Hz. Muhammed gibi

bir insan üstlenmiş olsa, dünyanın bütün problemlerini çözümler

ve ihtiyaç duyulan barış ve saadeti tesis eder.”

(Bernard Shaw)

5-“ İnsanların büyüklüğü hangi ölçü ile ölçülürse ölçülsün,

Hz. Muhammed’den daha büyük bir insan gelmeyecektir.”

(Bernard Shaw)

6-“ Muhammed’in barbar, kan dökücü insanların vahşi geleneklerini,

sayısız ilerlemelere dönüştürmesinden başka bir şöhrete ihtiyacı yoktur.

O’nun zeka ve hikmetli dini, dünyayı hakimiyeti altına alacaktır.” (Tolstoy)

7-“ Hz.Muhammed milyonlarca insanı harekete geçirmekle kalmadı,

aynı zamanda düşünceleri,inançları ve ruhları değiştirdi.

Her kelimesi kanun olan bir kitap etrafında her ırktan ve dilden milletleri topladı

ve bunları İslam aşkı ile birbirine perçinleyip manevi bir millet meydana getirdi.

İnsan büyüklüğünü ölçen ölçüler üzerinden bakılınca hangi büyük insan,

Hz. Muhammed’den daha büyük olmuştur?

(Lamartine)

8-“ Muhammed (s.a.v.), dünyadaki büyüklerin en büyüğüdür.

Zaman O’nun gibi bir kimseyi görmeyecek.

O’nun mukaddes dini, dünyadaki dinlerin en kamilidir.

O büyük zatın mukaddes şeriatı, ilmi, ictimai, edebi ve teşrîî dört bin meseleye şamildir.” ( Bechury )

9-“ İnsanlar, her şeyden daha fazla Muhammed'e kulak vermelidir.

Diğer bütün sözler, O’nun karşısında boş sözlerdir.”

( Thomas Carlyle )

10-“ Hz. Muhammed'i sevmeyenler, onu yeterince tanımayanlardır.

Knematirul: Herkesin itiraf etmekten çekindiği şeyi ben haykırıyorum.

Hz. Muhammed hiç kimse ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir devrimcidir.”

( Gibson )

11-“ Tahmin ediyorum ki, Avrupa gelecekte

Muhammed’in dinini kabul edecektir.

O’nun eserleri şimdi dahi görülmektedir.

Bu sebeple bizim, Muhammed’i beşeriyetin kurtarıcısı olarak bilmemiz gerekir.

Ben inanıyorum ki, Muhammed’in dini; beşer hayatının bütün devirlerine uygun

ve her nesli kendine çekebilmeye elverişli yegane dindir.

Muhammed, Peygamberlerin en büyüğüdür.” ( Bernard Show )

12- “ İtiraf edilmelidir ki, Muhammed'in dini Afrika'ya Hristiyanlık'tan daha çok yakışır;

aslında şunu söylemem gerekir ki, bütün dünyaya daha çok yakışır.

Onun özellikleri insanı insan yapması şeklinde özetlenebilir.

İslam, insandan bir tanrı çıkarmaya çalışmaz ama onun iyi komşu olmasına

kadar düzene sokar.” ( Lawton Lancelot )

13-“ Bizde hayranlık uyandıran; O'nun dininin yayılması değil istikrarıdır;

Mekke ve Medine'de yer eden aynı saf ve mükemmel etkinin on iki asır sonra

aynen muhafaza edilmesidir.” ( Edward Gibbo )

14-“ Milyonlarca insanın kalbi üzerinde bugün tartışmasız

bir etkisi olan hayata sahip birisini öğrenmek istedim.

İslam'ın bir yeri fethinin kılıç ile olmayıp, hayat tarzıyla olduğunu

her zamankinden daha fazla anladım.

Peygamber'in tam manasıyla sadeliği ve ahde sadakatı,

onun arkadaş ve takipçilerine kendini adaması, tevazuu, yiğitliği,

korkusuzluğu Tanrı'ya ve dinine olan mutlak bağlılığıydı

asıl ona her engeli aştıran ve muzaffer kılan; yoksa kılıç bir hiçti.” ( Mahatma Gandi )

15-“ Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.), cahillik ve kara günler içinde bulunan,

Hz. İbrahim'in getirdiği dinin kaybolmaya başladığı ve

parçalara ayrıldığı Mekke'de dünyaya geldi.

İnsanlığa rahmet ve şefaat için gönderildi.

O bütün zamanların en mükemmel insanıdır.

Müslüman olduğumdan bu yana, Peygamberimiz'in,

O büyük insanın hayatını araştırıyorum.

O'nu okudukça, O'nu anladıkça, etrafımı saran bilgisizliği,

cehaleti daha iyi görüyor ve irkiliyorum.” ( Yusuf İslâm- Cat Stevens)

16-“ Hiç kimse Muhammed'in kurallarından daha ileri bir adım atamaz.

Biz Avrupa Milletleri, medeni imkânlarımıza rağmen Muhammed'in

son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız.

Şüphe yok ki bu yarışmada kimse onu geçemeyecektir.” ( Geothe )

17- “ Başında taç bulunan hiçbir imparator,

kendi eliyle yamanmış bir hırka giyen Muhammed (s.a.v.) kadar saygı görmemiştir.”

( Thomas Carlyle )

18-“ Bütün insanlığın en üstünü olan böyle bir Peygambere inanan

ve O’nun yolunda giden kimse, elbette ümmetlerin en iyisi olur.

O’na inanmayan, O’nu anlamayan, kendileri gibi sanan, insanların en bedbahtıdır.”

( İmam-ı Rabbani )

19-“ Muhammed aleyhisselamı medh edemiyorum,

Onunla (ismiyle) yazılarımı kıymetlendiriyorum.” ( İmam-ı Rabbani )

20- “ Yaşadığım müddetçe Kuran’ın kölesiyim ben.

Hz. Muhammed’in yolunun tozuyum ben.

Sözlerimden, bundan başka biz söz nakleden olursa,

o kimseden de, o sözden de bizarım ben.” ( Mevlana )

21-“ Senin asırdaşın olmadığımdan dolayı üzgünüm ey Muhammmed!

Öğreticisi ve yayıcısı olduğun bu kitap senin eserin değildir. O ilahidir.

Onun ilahi olduğunu inkar etmek, mevcut ilimlerin doğru olmadığını

söylemek kadar gülünçtür.

Bunun için insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defa görmüş,

bundan sonra da görmeyecektir.

Ben yüceliğinin önünde saygıyla eğilirim.” ( Prens Bismark )

22-“ Bu yüce Peygamberin hayatını inceleyen

ve O'nun karakterini ve etrafındakileri nasıl yetiştirdiğini

ve nasıl yaşadığını bilenlerin; insanın üstünlüğünü temsil eden

bu Zât'a karşı derin bir hürmetten başka bir şey hissetmesi mümkün değildir.”

( Annie Besant )

23- " Muhammed, büyük bir insandı; erdem ve mükemmellik örneği ile

büyük insanlar yetiştirdi. Hikmetli bir kanun yapıcı,

adil bir yönetici, münzevi bir peygamberdi.

Dünyanın o ana kadar benzerini görmediği bir devrimi gerçekleştirdi. " ( Voltaire )

24- “ Hz. Muhammed’in insan olması itibariyle, bütün insanlık

muhakkak iftihar eder. Çünkü O Zat, ümmi olması

(Okuma yazma bilmemesi) ile beraber, onüç asır önce

öyle kanunlar ve esaslar getirmiş ki, biz Avrupalılar

ikibin sene sonra onun değerine ve hakikatına yetişsek

en mutlu ve saadetli nesiller oluruz.” ( Shebol 1927 Hukuk Kongresi Başkanı)

25-“Hz. Muhammed'in hakiki mucizesi, bir melek vasıtasıyla

gökten indirilmiş bütün âyetlerden oluşmuş olan Kur'ân'dır. ( Jean-Paul Roux )

26“Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti

insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini dahi,

Hz. MUHAMMED ile mukayeseye kim cüret edebilir ki?” ( Thomas Carlyle )

27-”Ben şu kanaate vardım ki, İslâmiyet’in süratle yayılması,

kılıç yüzünden olmamıştır. Aksine her şeyden evvel sadeliği, mantıkî olması

ve Peygamberinin büyük tevazuu (alçak gönüllülüğü), sözünü daima tutması,

yakınlarına ve Müslüman olan herkese karşı sonsuz bağlılığı yüzünden,

İslâm dinî birçok insan tarafından seve seve kabul edilmiştir.” Mahatma Gandhi

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 50
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Savasla yayilan bir dinin lideri, savasci ve kavaci olur. Muhammed, zamaninda kendisinle dalga gecen herkesi öldürtmüsdür.

Hikayeler uydurmaya gerek yok. Gerci Islam zaten en büyük hikaye.

Bu din savaşla yayılmadı,savaşı isteyen hep müşrikler ve kafirlerdi,peygamber efendimiz savaşı hiçbir zaman sevmemiştir.Hatta savaş düşmanlarına lanet etmemiş dua etmiştir...

Resulullah (sav)'a:

“Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denmişti. Şu cevabı verdi:

“Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”(Müslim, Birr 87)

islam dini'ni anlatmak üzere taif'e giden peygamberimiz s.a.v.'in,orada kendisini taşlayan güruh için söylediği söz..üstelik allah c.c. yeryüzüne cebrail a.s.'ı göndermişti,"resulümün tek damla kanı yere düşerse,yeryüzünde artık nebatat bitmez"buyurarak..

cebrail a.s. , efendimize"istersen şu dağları onların başına geçireyim"dediğinde,işte o cevap dökülür efendimiz'in mübarek dudaklarından:"bilmiyorlar,bilselerdi,yapmazlardı.."

Bu din güzel ahklak ve peygamberin samimiyeti sayesinde bu kadar yayılmıştır.

tarihinde Vahşi01 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu din savaşla yayılmadı,savaşı isteyen hep müşrikler ve kafirlerdi,peygamber efendimiz savaşı hiçbir zaman sevmemiştir.Hatta savaş düşmanlarına lanet etmemiş dua etmiştir...

Resulullah (sav)'a:

“Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denmişti. Şu cevabı verdi:

“Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”

islam dini'ni anlatmak üzere taif'e giden peygamberimiz s.a.v.'in,orada kendisini taşlayan güruh için söylediği söz..üstelik allah c.c. yeryüzüne cebrail a.s.'ı göndermişti,"resulümün tek damla kanı yere düşerse,yeryüzünde artık nebatat bitmez"buyurarak..

cebrail a.s. , efendimize"istersen şu dağları onların başına geçireyim"dediğinde,işte o cevap dökülür efendimiz'in mübarek dudaklarından:"bilmiyorlar,bilselerdi,yapmazlardı.."

Bu din güzel ahklak ve peygamberin samimiyeti sayesinde bu kadar yayılmıştır.

dünya haritasına hiç baktın mı ?

mekke nerede ? anadolu nerede ?

anadoludaki halklar - MEKKEYE - muhammede SAVAŞ mı açmışlardır sence ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Resulullah (sav)'a:

“Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denmişti. Şu cevabı verdi:

“Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”

Hz Muhammedin sözlerini paylaşırken kaynak göster.

Ben Hz Muhammedin sübyancı olduğunu anlatırken Hadis kitabını ismini ve hadis numarasını veriyorum.

Bu sitede herkes hadisleri ezbere bilmeye bilir senin hadis kitabı okuğunda şüpeli gerçi bilgin çok zayıf çünkü.

tarihinde zeus- tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hz Muhammedin sözlerini paylaşırken kaynak göster.

Ben Hz Muhammedin sübyancı olduğunu anlatırken Hadis kitabını ismini ve hadis numarasını veriyorum.

Bu sitede herkes hadisleri ezbere bilmeye bilir senin hadis kitabı okuğunda şüpeli gerçi bilgin çok zayıf çünkü.

(Müslim, Birr 87)

bu site dahil olmak,üzeri bir çok hadis kitabı içerikli kitap okudum yeter mi zeus ?

http://kutubusitte.com/

Link to post
Sitelerde Paylaş

(Müslim, Birr 87)

bu site dahil olmak,üzeri bir çok hadis kitabı içerikli kitap okudum yeter mi zeus ?

http://kutubusitte.com/

Okuyan araştıran müslümana her zaman saygım vardır.

Benim demek istediğim bir hadis paylaştığınızda örneğin bu şekilde yazın

(Bkz. Buhâri, e's-Sahih, Kitabu Menâkıbi'l-Ensâr/44; Tecrîd, hadis no: 1553; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikâh/69, hadis no: 1422.)

Araştıran okumak istiyen insanlar hadis kitabıyla karşılaştırsın. Türkiyede olmayan hadisleri bile insanlara yutturmaya çalışıyorlar.

tarihinde zeus- tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben neyin ne olduğunu iyi biliyorum sayın zeus teşşekürler !(ayrıca hz.aişe konusu tartışmaya çok açıktır.)

tarihinde Vahşi01 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu din savaşla yayılmadı,savaşı isteyen hep müşrikler ve kafirlerdi,peygamber efendimiz savaşı hiçbir zaman sevmemiştir.Hatta savaş düşmanlarına lanet etmemiş dua etmiştir...

Resulullah (sav)'a:

“Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denmişti. Şu cevabı verdi:

“Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”(Müslim, Birr 87)

islam dini'ni anlatmak üzere taif'e giden peygamberimiz s.a.v.'in,orada kendisini taşlayan güruh için söylediği söz..üstelik allah c.c. yeryüzüne cebrail a.s.'ı göndermişti,"resulümün tek damla kanı yere düşerse,yeryüzünde artık nebatat bitmez"buyurarak..

cebrail a.s. , efendimize"istersen şu dağları onların başına geçireyim"dediğinde,işte o cevap dökülür efendimiz'in mübarek dudaklarından:"bilmiyorlar,bilselerdi,yapmazlardı.."

Bu din güzel ahklak ve peygamberin samimiyeti sayesinde bu kadar yayılmıştır.

Islam dini savasla, zorbayla, baskiyla, tehditle yayilmistir.

Islam korkutarak ayakta kalmakta zaten.

O kadarki, Islami terketmek isteyen birisini öldürmeye gidecek kadar. Islamin hedefi dünya yönetimini ele gecirmek.

Öyle ahlak mahlak bunlar hikaye. Ahlakli olan birisi 9 yasindaki bir kizla cinsel iliskiye girermi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Islam dini savasla, zorbayla, baskiyla, tehditle yayilmistir.

Islam korkutarak ayakta kalmakta zaten.

O kadarki, Islami terketmek isteyen birisini öldürmeye gidecek kadar. Islamin hedefi dünya yönetimini ele gecirmek.

Öyle ahlak mahlak bunlar hikaye. Ahlakli olan birisi 9 yasindaki bir kizla cinsel iliskiye girermi?

Aişe'nin evlilik yaşı ile ilgili olarak: "Tarihçilerin ve bibliyografların tesbitine gore Hz. Ayşe, Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'dan beş yaş küçüktür. Hz. Fatıma Peygamberlikten 5 yıl önce doğmuştur. Demek ki Hz. Ayşe, Peygamberliğin başlangıç yılında doğmuştur. Hz. Muhammed Peygamber olduktan itibaren 13 yıl Mekke'de kaldı. Peygamber hicret ettiği zaman Ayşe 13 yaşında olmalıdır. Peygamber Medine'ye göçtükten iki yıl sonra Ayşe ile evlendiğine göre (el-İsâbe: 4/359) demek ki evlendiği zaman Hz. Ayşe en az 15 yaşında idi. Ayrıca Hz. Ayşe, Peygamber'le nişanlanmadan önce Cübeyr ibn Mut‘im’e nişanlı veya sözlü idi. Bu da onun, Peygamber, kendisini istemeden önce evlenecek yaşta olduğunu göstermez mi? Bu yaş da her hâlde dokuz yaş değildir. Demek ki Peygamber istediği zaman Ayşe, en azından evlenecek çağ olan 15 yaşlarında idi............ Hz. Ayşe'yi direkt olarak Peygamber istememiş, halası onu Peygamber'e önermiş, o da uygun görmüştü. Bir başka rivayete göre Hz. Ayşe Peygamberimizin kızı Fatma ile yaşıttır. Fatma’nın doğumunda babası 35 yaşında idi. Bu durumda Ayşe evlendiğinde 20 yaşlarındadır." ifadesini kullanmaktadır.[13]

Aişenin evlilik yaşı ile ilgili günümüzde ileri sürülen teorilerden birisi de o dönemde kızların yaşının adet görmeye başladıktan itibaren sayılmaya başlanmasıdır. Buna göre rivayetlerde belirtilen 6 ve 9 yaş Ayşenin adet gördükten sonraki yıllarını ifade etmektedir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ai%C5%9Fe

Link to post
Sitelerde Paylaş

(ayrıca hz.aişe konusu tartışmaya çok açıktır.)

Tartışmalı değil dünyadaki büyük islam alimleri kabul ediyor. Ayrıca hadis kitaplarında açık şekilde Aişe altı yaşında yazıyor kıvırtmaya gerek yok.

Yaşar Nuri gibi ne olduğu belirsiz insalar kıvıyor.

Size hadisi veriyim inceleyin kendi gözlerinizle okuyun

(Bkz. Buhâri, e's-Sahih, Kitabu Menâkıbi'l-Ensâr/44; Tecrîd, hadis no: 1553; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikâh/69, hadis no: 1422.)

Bu kaynağı araştırın Suudi Arabistanlı büyük islam alimlerininde videoları var internette bu konuyu araştırın ve dürüst olun bence.

tarihinde zeus- tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmalı değil dünyadaki büyük islam alimleri kabul ediyor. Ayrıca hadis kitaplarında açık şekilde Aişe altı yaşında yazıyor kıvırtmaya gerek yok.

Yaşar Nuri gibi ne olduğu belirsiz insalar kıvıyor.

Size hadisi veriyim inceleyin kendi gözlerinizle okuyun

(Bkz. Buhâri, e's-Sahih, Kitabu Menâkıbi'l-Ensâr/44; Tecrîd, hadis no: 1553; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikâh/69, hadis no: 1422.)

Bu kaynağı araştırın Suudi Arabistanlı büyük islam alimlerininde videoları var internette bu konuyu araştırın ve dürüst olun bence.

Allah resulünün (sav) 9(!) yaşındaki Aişe annemizle evlenmesi olayına gelince; cahiliye Arapları kızların yaşlarını kızların bulûğa erdikleri andan itibaren saymaya başlarlardı. Yani 9 yaşında dedikleri bir kız, -iklimden dolayı 10-11 yaşlarında bulûğa girdiği düşünülürse- aslında 19-20 yaşlarında olacaktır.

Yani, Aişe validemiz, Allah resûlü (sav) ile evlendiğinde 9 değil, 19-20 yaşlarındaydı.

tarihinde Vahşi01 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben altı yaşında bir kız iken Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem beni akd ve nikâh eylemişti. (Üç sene sonra) biz Medîne`ye hicret ettik. Hâris İbn-i Hazrec oğullarının menziline indik. Müteâkıben ben, sıtmaya tutuldum. Bu cihetle saçım döküldü. (Hastalıktan kurtulduktan sonra) saçım gürleşti, uzayıp omuzlarıma döküldü. Bir kere ben, arkadaşlarımla berâber salıncakta oynarken annem Ümmü Rumân bana doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Beni ne edeceğini bilmiyordum. Annem elimi tuttu. Tâ evin kapısı önün (e geldiğimizde ora) da beni durdurdu. Ben de yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Nihâyet soluğum biraz yatıştı. Sonra annem biraz su aldı. Onunla yüzümü, başımı sıvazladı. Sonra beni eve koydu. Evde Ensâr`dan birtakım kadınlar hazır bulunyordu. Bunlar bana: - Hayır ve bereket üzere geldin, hayırlı kısmet getirdin! di(ye alkışla) dılar. Annem beni bu kadınlara teslîm etti. Bunlar da benim kılığımı, kıyâfetimi düzlediler ve Resûlullah`a teslîm ettiler. Beni hiçbir şey sıkmadı. Ancak Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`i habersiz görünce sıkıldım. (Resûlullah bir sedir üzerine oturmuştu. Yanında Ensâr erkeklerinden, kadınlarından oturanlar vardı. Beni Resûlullah yanına oturttu). Ensâr kadınları beni Resûlullah`a takdîm ettiklerinde ben dokuz yaşında bir kızdım.

(Bkz. Buhâri, e's-Sahih, Kitabu Menâkıbi'l-Ensâr/44; Tecrîd, hadis no: 1553; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikâh/69, hadis no: 1422.)

Buhari kitabında açıkça yazmış altı yaş diye.

http://hadis.ihya.org/buhari/hadisler.php?t2=ara&ara=sa%E7lar%FDm+d%F6k%FCld%FC&yer=hadis

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...