Jump to content

Mindsurfer

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  2.834
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

9 Takipçiler

Mindsurfer Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Not Telling
 • Location
  Jupiter

Güncel Profil Ziyaretleri

2.198 profil görüntüleme
 1. Mindsurfer

  Ateistlerin Gözünden Yaşam ve Ölüm

  İnsana değer vermek için, yaşama da değer vermek gerekir. insanlığın geleceğine saygı duyan biri, bilime değer verir, doğaya saygı duyar ve bu yönde bir hayat felsefesi edinir. Dinler için ise, insanlığın geleceği önemsizdir. ve özellikle islam dini, insanları amaçsızca bir yaşama teşvik eder.
 2. Mindsurfer

  Muhammed’i gören var mı?

  Muhammed, yaşasa da yaşamasa da sonuç değişmez. görmediğin ve tanışma şansın olmayan bir adama, koşulsuz inanılmasını talep etme hakkı, hiç kimsede olamaz Düşmanca davranışlarla baskı kurarak, gerici ve utanç verici yöntemlerle zorla kabul ettirilmeye çalışılan bir dinin de..., onun peygamberinin de yalan olduğu son derece açıktır.
 3. Mindsurfer

  Kuran'da çok eşlilik yok.

  Kanıt, 14 asır boyunca yaşanan islam dininin kendisidir. Bu iddianızla kuran'ı uygulamasından bağımsız olarak ele almaktasınız. Yani bu durumda size göre herşeyi bilen ve dolayısıyla yazdıklarının sonuçlarını da baştan bilen Allah, bu şekilde anlaşılacağını bilemedi...! Bu durumda zaten Allah, bir tanrı olamaz.
 4. Mindsurfer

  İslam öncesi islamın varlığına dair kanıt arıyorum.

  İslam öncesine ait hiçbir kanıt olmadığı gibi, islamın sonrası için de durum aynıdır. Araplar daha ilk yazılan kuran'ı göstermekten bile aciz. Aslında onların tek "kanıtları" kılıçlarıdır; şiddet korku ve insanlar arasında düşmanlık yaymaktan başka bildikleri yok.
 5. Mindsurfer

  Müslüman palavraları.....

  Nasıl palavra yok, istemediğin kadar var. Mesela "Kâlu bela" denilen, allah'a söz verme olayının palavra olduğunu bilmeyen yok...; 7/Araf 172: Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir. En ünlü palavralardan biri de dünyadan başlayan sözde evren ve insanların buna şahit olmasıdır...; Enbiya 30: İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? Fussilet 10-11-12: dört gün içinde yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir. Bunun dışında, asasından ejderha çıkartan, denizi yaran, ayı ikiye bölen, 950 yıl yaşayan, 309 yıl uyuyan, balığın karnında yaşayan adamlar.... uçan koç, güneşin battığı yere giden adam, yıldızların yeryüzüne saçılacak olması... ve buna benzer saymakla bitmez birçok palavra var.
 6. Mindsurfer

  Dindarlar neden çocuk yapar?

  Müslümanlar neden fazla çocuk yapar......; Çünkü Saltanat elde etmeleri veya dinin menfaatlerinden istifade etmeleri için çoğunluk elde etmeleri gerekiyor ama insanları düşünce ve diyalog yoluyla ikna etme imkanları yok. Günümüzde şiddet yoluyla din yaymak zorlaştığı için de mecburen bu tarz cahilce yöntemler kullanıyorlar.
 7. Mindsurfer

  Muhammed Yaşamadıysa Eğer ...

  Muhammed konusunda kuran'da ve hadislerdeki hikayeler, peygamber karakteri üzerinden menfaat elde etmek için uydurulmuş olabilir. Mesela, "şu kadar kadınla evlendi, geliniyle evlendi veya Aişe'yi küçükken nikahladı" gibi hikayeleri, kendi yapmak istediklerini meşrulaştırmak için yazmış da olabilirler. Hadislerin ortalama 200 yıl sonra yazılmış olması, yüz binlerce hadis olması ve aynı kişinin birbirinden farklı karakterde sunulması da bu konuda bir işaret. Bu konuda şöyle de bir olasılık var...; o zaman köyleri yağmalayıp ganimet, toprak ve köle elde eden adamların lideri olan kişiye, sonradan "Muhammed" ismi verilmiş de olabilir.
 8. Mindsurfer

  Zeyd meselesinde tek anlayamadığım kısım ?

  Evlilik konusundaki garip hükümlerden biri de Nisa 23'tür. buradaki metne göre, torunlarla evlenmek serbest ! Ayrıca sadece erkeklere hitap ediliyor. anlaşılan kuran'ı yazanlar, kadınların kiminle evlenmek isteyip istemediğini umursamıyor. Nisa 23: Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
 9. Mindsurfer

  Sızma zeytinyağı floresan özelliğiyle ışık yayar

  Demek ki o dönemde zeytin yağı, kandillerde ışık kaynağı olarak kullanılıyormuş. o metinden bu anlaşılıyor. ve bunun hiçbir ilginç tarafı yok. "Ateş değmeden aydınlık" meselesine gelirsek...; orada geçen, "neredeyse" kelimesi, zaten o cümlenin mecaz olduğunu gösteriyor. mecaz olmasa bile yine uyum yok. çünkü floresan, elektrik olmadan ışık vermiyor (bu örnekte, elektrik = ateş) Ayrıca orada "gezegen" diye bir kelime de geçmiyor. Kuran'da gezegenler, güneş sistemleri, galaksiler filan yoktur.
 10. Mindsurfer

  Sızma zeytinyağı floresan özelliğiyle ışık yayar

  İşin ilginç tarafı, müslümanlar mucize iddialarına inanılmasını bekliyor. ancak diğer taraftan iddia sahibi, zaten kendileri... Bu durum islamın, müslümana inanmak üzerine kurulu bir inanç şekli olduğunu..., yani insan ürünü olduğunu doğruluyor.
 11. Mindsurfer

  Kuran'ın belirttiği üzere karıncaların konuştuğu kanıtlandı

  Karıncaların kendi aralarında sesli iletişim kurmalarının bu konuda hiçbir belirleyici tarafı yok. Neml 18'e tekrar bakalım...; Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler” dedi. 19: Bunun üzerine (Süleyman A.S), onun sözüne gülerek tebessüm etti. Yani karıncanın bir savaş muhabirliği yapmadığı kalmış:) ve Süleyman'ın dilinde konuşarak onu güldürmeyi de başarmış. Bu durumda insan zekasına sahip, insanlar arasındaki olayları çözebilen, dillerini anlayabilen ve konuşmalarıyla güldürebilen bir karınca göstermeniz gerekir. Ayrıca kuran'daki tek bir bilimsel yanlış bile bu iddiaları geçersiz hale getirmeye yeter. kuran'da bilimle uyuşmayan sayısız iddia var. zaten bunlar "mucize" tanımına filan da girmez. Ve ayrıca size mucize sunma yetkisini kim verdi...? Şayet peygamber iseniz, mucizeden önce şu islam toplumlarını gericilikten, diktatörlükten, sapıklıktan kurtarın... sömürüden, kadın düşmanlığından kurtarın. Eşitlik, adalet, düşünce özgürlüğü..., insana, doğaya ve sanata saygı getirin. çünkü aksi durumda peygamberlik iddianız da boşa çıkacaktır. Dininizi temsil eden toplumlar, dinsiz toplumların yarısı kadar bile insanlıktan anlamıyor iken, hiç kimse mucize uydurarak insanları aldatabileceğini zannetmesin !
 12. Mindsurfer

  Müşrikler inkar ettikleri halde neden eski kavimler gibi toptan helak edilmedi?

  Şu sözde tanrının dinini ispat yöntemine bakın....; insan öldürmek, katletmek, soykırım yapmak...! "Yarattıklarımı beğenmedim, acaba ne bahane bulsam da yok etsem...?" diye düşünmüş olmalı, bu hikayeye göre... Sonuçta bulduğu yöntem de bu...; bazı adamlar belirledim. onlara inanmadılar, artık onları öldürebilirim. üstüne bir de sonsuza kadar yakayım da, ne kadar üstün bir varlık olduğumu anlasınlar !
 13. Mindsurfer

  Kuran'ın belirttiği üzere karıncaların konuştuğu kanıtlandı

  Kuran'ı yazan adamların kendilerini haklıymış gibi göstermek için bulduğu yöntemlerden biridir bu...; İnanmayan insanların sözlerinden işine gelenleri alıp yazmışlar. yani anlayacağınız asıl cımbızlama denilen şey budur.
 14. Mindsurfer

  Kuran'daki Putlar

  Kuran'ın kendisi de bir puttur. Putperest inançlarda, tanrıya olan inanç, put üzerinden geçmek zorundadır... tıpkı kuran gibi... Putların kutsallığına inanmayan kaybeder... tıpkı kuran'ın kutsal olduğuna inanmayanın kaybediyor olması gibi... Put, ne faydası ne zararı olmayan bir nesnedir... kuran denen paçavra da öyle...Gerçi kuran'ın zararı büyük. tek farkı bu olsa gerek. Sonuçta kuran da bir çeşit tanrıdır. hatta allah'tan da önemli. çünkü islama göre tanrı, sadece kuran ve hadisler ile sınırlıdır. o karanlık zihniyetin dışına çıkamaz. çıkarsa tanrı olarak kabul edilmez.
 15. Mindsurfer

  İmtihan Meselesi

  İmtihan dediğimizde, kişiye tercih hakkı vermek zorundasınız. Şu adama inanacak ve itaat edeceksin yoksa cehenneme gidersin, denilerek imtihan yapılamaz. İslamın sözde inanç sisteminde, kişiye din seçme hakkı verilmez. yani onun adına din seçilir. seçimi ona ait değildir.
×