Jump to content

siyahh

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  65
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

siyahh Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

106 profil görüntüleme
 1. Kuran'da Özgür İrade

  Kesinlikle..
 2. Kuran'da Özgür İrade

  Nuhun sözünü dinlemiş ama pek işe yaramamış gibi.
 3. Kuran'da Özgür İrade

  Bende aynı şekilde takip ediyorum ve bu tespitlere katılıyorum.. Ama kal FETİH ,gitme bir yere.. Senin için iyi olacak bence
 4. Ateizm hakkında

 5. Kuran'da Özgür İrade

  müslümankan de bu olayın doğru olmadığını düşünüyordum, başlı başına mantıksızlık.. allah yarattıktan sonraki performansına bakarak değer verse bir yerde tamam denir ama bu şekliyle haksızlık diye düşünüyordum. kıskançlıkta denilebilirdi benimkisine
 6. Muhammed yaşamadı saplantısı

  hadislerin bu konuda somut bir kanıt olarak varsayılmamasının nedeni; zaten o döneme ait olmaması, sonradan yazılmış olması.. bana 570-635 yıllarını kapsayan dönemden kalma bir belgenin var olduğunu söylersen o zaman olur işte.
 7. Muhammed yaşamadı saplantısı

  kendi yazdığı/yazdırdığı bir mektup, o dönemden kalan ve şüpheye mahal bırakmayacak, adının herhangi bir şekilde geçtiği bir belge yeterliydi aslında.. Doğruları yazıyorum diyerek, yine kendisinde olan ümmedi muhammed ufkundan onay alındığına dair deilleri ile ? Evet şüpheye mahal bırakmayacak somut bir ver işte.
 8. Adam hocaya ''Hakikaten cennete gittiğimizde bir sürü huri alacak mıyız?'' diye sormuş. Hoca, ''Dinin emirlerine eksiksiz uyar cennete gidersen alacaksın tabi'' demiş. Adam "Peki benim hanım ne olacak?" deyince, hoca ona da cennette Gılman isminde erkek huriler verileceğini söylemiş. Adam evine dönmüş bakmış karısı namaz kılıyor. Karısına sinirle bağırmış; Ne namazı bu lan? Kalk!! Orospu mu olacan.
 9. Ben neyim?

  Tabi bu cümleleri kurarak prim yapma imkanı tanıyan bir dinin var.. sonuçta sevap kasacaksın.. yaradan,vareden,rızık veren, özellikle de akıl ve mantık veren bir varlığın var olduğu kabul edilmediği için bu şekilde konuşuluyor. yazdıklarında mantık hatası var yani ..
 10. ALLAH ZAMANSIZ VE MEKANSIZ MI...YOKSA GÖKTE Mİ?

  Vahyin Geliş Şekilleri İslami sitelerde aşağıdaki şekilde geçiyor. Bu konudada da ilginç görüşler varmış Vahyin Geliş Şekilleri Vahyin geliş şekilleri hakkında Kur'ân-ı Kerîm'de açık bilgiler yoktur. Vahyin geliş şekilleriyle ilgili bilgileri Muhammed (s.a.s)'in hadislerinden ve sahabelerin şehadetlerinden öğreniyoruz. Vahyin geliş şekilleriyle ilgili şöyle bir sıralama yapılabilir: 1. Vahyin ilk şekli Rasûlûllah (s.a.s)'in uykuda iken gördüğü sadık rüyalardır. Bu rüyalarda "sadık rüya" (Rüya-yı Sadıka)* adı da verilmektedir. Peygamber (s.a.s)'in gördüğü bu rüyalar daha sonraları kendisine zahir olurdu. Hz. Aişe, "Peygamber, hiç bir rüya görmezdi ki, sabah aydınlığı gibi apaçık zuhur etmesin" (Buhari, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İman 252) diyerek bu rüyalara ışık tutmaktadır. 2. Rasûlüllah (s.a.s)'in uyanık halde iken vahiy meleğinin onun gönlüne vahyi ilka etmesidir. Vahyin bu şekli şu hadis-i şerifte bildirilmektedir: "Ruhu'l-Kudüs kalbime, 'Hiç bir nefis rızkını tüketmeden ölmeyecektir.' diye üfledi. O halde Allah'tan korkun ve rızkınızı meşru yoldan arayınız." (Münziri, et-Tergib ve't-terhib, 4/12) Ruhu'l-Kudüs, Cebrail'dir. Cebrail(as)'in göründüğü hakkında bir delil yoktur. Hadisten de, meleğin görünmeden vahyi ilka ettiği anlaşılmaktadır. 3. Cebrail (as), bir delikanlı veya bir insan şekline bürünerek Peygamber (s.a.s)'e vahiy getirmiştir. Cebrail'in bu yolla ashabtan Dıhıye'nin suretine bürünerek vahiy getirdiğini bir çok sahabî nakletmektedir. Vahyin en kolay ve en meşakkatsiz şekli budur. (Neseî, İman, 6) 4. Meleğin görünmeden Peygamber (s.a.s)'e vahiy getirmesidir. Peygamberimiz çan sesine benzeyen bir ses duyardı. Vahyin en ağır şekli budur. Vahyin bu şekli tehdit ve vaad ihtiva eden âyetlere özgüdür. Bu şekildeki vahyi Rasûlüllah (s.a.s) şöyle anlatıyor: "Bazan çıngırak sesine benzeyen bir sesle gelir. Böylesi bana en ağır olanıdır." (Bu­hâ­rî, Bed’ü’l-Vahy, 1/2; Müs­lim, Fe­dâ­il, 87) Böyle bir vahyin geliş anında Peygamber (s.a.s) titrer, terler ve rahatsız olurdu. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Rasûlüllah (s.a.s)'in âyetleri zabtetmekte zorluk çektiği, dudaklarını kımıldattığı zikredilmektedir. Cenab-ı Allah, Peygamberine "Vahyi çabucak alması için dilini kıpırdatma, onu toplamak ve kıraatını sabit kılmak bize aittir. Öyle ise sana Kur'ân okununca sen onun kıraatına uy." (Kıyame, 76/16-18) uyarısında bulunmuştur. Bu âyetin nâzil olmasından sonra Rasûlüllah (asm) Cebrail (as)'i dinler, onun gidişinden sonra onun gibi okurdu. 5. Meleğin asli sûretinde görünerek Allah'ın emrini Peygamber (s.a.s)'e getirmesi ve okumasıdır. (Buhari, Kitabu't-Tefsir, 53; Müslim, İman, 280-287) Cebrail (as), bu şekliyle iki kez vahiy getirmiştir. Birincisi nübüvvetin başlangıcındâ olmuştur. Peygamber (s.a.s) baygınlık geçirmiştir. İkincisi ise Miraç olayının gerçekleşmesinde olmuştur. Bu olaya delil olarak, "Andolsun ki onun diğer bir defa da Sidretü'l-Münteha'nın yanında gördü." (Necm, 53/12) âyeti zikredilebilir. 6. Rasûlüllah (s.a.s)'in uyanık halde iken Allah Teâlâ ile konuşmasıdır. Böyle bir konuşmada arada hiç bir vasıta yoktur. Namazın farz oluşu bu yolladır. (bk. Müslim, İman, 279) Vahyin bu yoluyla ilgili olarak aşağıdaki âyeti zikredilebilir: "Allah Musa ya da hitab ile konuştu." (Nisa, 4/164). 7. Cebrail'in Peygamber (s.a.s)'e uyku halinde iken vahy getirmesidir. Kevser Sûresi'nin bu şekilde nâzil olduğu rivayet edilmiştir. Vahy-i Metlüv- Vahyi Gayrı Metlüv (Okunan vahiy ve okunmayan vahiy) Hz. Peygamber (asm)'in yukarıda belirtilen vahy şekillerinden almış bulunduğu vahiylerden ekserisi âyetler, bir kısmı ise kudsî hadisler ve hadis-i şeriflerdir. Necm sûresi 4. âyette: "O, kendi arzusu ile söylemez, o (söylediği), kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir." buyurulmuştur. Mıkdam b. Ma'dî-Kerib'in rivâyetine göre Hz. Peygamber (asm) de: "Bana Kur'ân ve onunla beraber O'nun gibisi verildi. Şunu iyi biliniz ki, Allah Rasûlü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir..." (el-Hadis ve'l Muhaddisûn,12; Kurtubî, Tefsîr, 75) Kaynak : https://sorularlaislamiyet.com/peygamberimize-vahiy-nasil-geliyordu-vahyin-agirligi-karsisinda-peygamberimizin-durumu-nasildi-0
 11. ALLAH ZAMANSIZ VE MEKANSIZ MI...YOKSA GÖKTE Mİ?

  cebrail vahiyleri peygambere getirdiğinde allahın yanına geri dönüp yeni vahiyi tekrar getirmesi mümkün değil buna göre? cebrail allah katına çıkmıyormuymuş acaba, peygambere iletmek üzere farklı bir şekilde mi alıyormuş vahiyleri, yada iletilecek vahiylerin tamamını toptan alıpta peydeprey mi peygambere iletmiş ..
 12. Ben neyim?

  Daha çok beklersiniz
 13. Muhammed yaşamadı saplantısı

  Bilmediğimden ve merakımdan soruyorum. Muhammed ile ve çevresindekilerle ilgili yaşadıkları iddia edilen döneme ait gerçekten hiçbir tarihi kaynak, somut bir veri yok mu ? o dönemlere ait irtibat kurulan diğer devletlerin kaynaklarında da mı yok ?
 14. IRKÇILIK Bilimsel Gerçektir

  fiziksel özellekleri baz alarak değil ama kültürel ve siyasal anlamda ırkçıyım diyebilirim şahsen.. ırkçılığın sana göre tanımını açıklarsan, neyi kastettiğine göre ırkçılığın kötü olup olmadığı tartışılabilir.. Ben kötü bir insan olmadığımı düşünüyorum, sinirlerini bozan hümanist iyilik meleği gibi mesajlarım da yok mesela ? referans noktası her insanın kendi vicdanıdır heralde..
 15. Lütfen yardımcı olun bana. Çok kötüyüm

  Bunu yapıcak kadar özgüveni var mı onu sormak lazım önce ?
×