Jump to content

Kur'an'a Göre Dünya Sabittir!


Recommended Posts

Dünya sabittir güneş ve ay da dünyanın etrafında döner

RA’D 2.Allah odur ki, gökleri direksiz yükseltmiştir; görüyorsunuz onları... Sonra arş üzerine egemen olmuştur. Güneş’i ve Ay’ı da boyun eğdirmiştir. Bunların tümü belirlenmiş bir vakte kadar akar dururlar. Oluşu yönlendirir, çekip çevirir O... Ayetleri birer birer gözler önüne serer ki, Rabbinize kavuşacağınıza açık-seçik inanasınız.

tabi orta çağ bedevisinin yerden bakınca gördüğü bu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 191
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

7 kat göğü saniyesinde çıkıp inen muhammed dünyanın döndüğünün farkına varamamış. Yolculuk biraz uzun sürseydi dünyanın sabit olmadığını döndüğünü görürdü.

Dünyanın döndüğünü söyleyen bir tane hadis var mı?

Benim söylediklerimi hadis olarak kabul etmiyormusun?

:blink::D

Hadisi yazanların Bizden daha akıllı daha bilgili olduğunumu sanıyorsun...

Kuranda yok..

arıyorlar ama bulamıyorlar :D

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...

Allah dağları yer bizi sarsmasın diye yaratmış;

Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.(Lokman 10)

Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık...(Enbiya Suresi 31)

Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. (Hicr 19)

Sizi, sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz.(Nahl 15)

Bilindiği gibi ne Dünya yeni doğduğunda sarsılıyordu,bu bakımdan yaşanmaz halde değildi ne de dağlar iddia edildiği gibi depremleri önlüyor.O halde bu ayetlerle anlatılmak istenen ne?Bir hadis bunu şöyle açıklıyor;

Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366).

Şimdi hadisi yalanlayacaklar ama söyleyin bakalım bu dağlarla arzı sabitleştirmek neymiş,açıkça ''dünya sabittir'' demiyor mu?

Curiosity'nin Mars'tan gönderdiği fotograflara bakıyordum, bir de ne göreyim, Mars'ta bol bol dağ var :D

Dağları bildiğiniz üzere Allah, insanlar sarsılmasın diye kazık niyetine yaratmıştı. Gerçi bu amacına ulaşamamıştı (dünyada en fazla deprem olan bölgeler dağlık coğrafyalardır) ama olsun yine de bizleri düşünerek birşeyler yapmış.

Pekii Allah Mars'daki dağları kimi sarsmasın diye yaratmış acaba?

Şüphesizki düşünenler için bilimde doğruyu gösteren çok işaretler vardır :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Curiosity'nin Mars'tan gönderdiği fotograflara bakıyordum, bir de ne göreyim, Mars'ta bol bol dağ var :D

Dağları bildiğiniz üzere Allah, insanlar sarsılmasın diye kazık niyetine yaratmıştı. Gerçi bu amacına ulaşamamıştı (dünyada en fazla deprem olan bölgeler dağlık coğrafyalardır) ama olsun yine de bizleri düşünerek birşeyler yapmış.

Pekii Allah Mars'daki dağları kimi sarsmasın diye yaratmış acaba?

Şüphesizki düşünenler için bilimde doğruyu gösteren çok işaretler vardır :D

431430_10151012073202005_162290589_n.jpg

tarihinde Sith'ari tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Curiosity'nin Mars'tan gönderdiği fotograflara bakıyordum, bir de ne göreyim, Mars'ta bol bol dağ var :D

Dağları bildiğiniz üzere Allah, insanlar sarsılmasın diye kazık niyetine yaratmıştı. Gerçi bu amacına ulaşamamıştı (dünyada en fazla deprem olan bölgeler dağlık coğrafyalardır) ama olsun yine de bizleri düşünerek birşeyler yapmış.

Pekii Allah Mars'daki dağları kimi sarsmasın diye yaratmış acaba?

Şüphesizki düşünenler için bilimde doğruyu gösteren çok işaretler vardır :D

Marsi, marslilara ben dosek yaptim, iyicene yayip daglarida kazik diye caktim. Artik yerse...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık... (Enbiya Suresi, 31)

Dikkat edilirse ayette, dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici özelliğinin olduğu haber verilmektedir.

Eskiden dağların sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler olduğu düşünülmekteydi. Ancak bilim adamları dağların sadece yüzey yükseltileri olmadıklarını, dağ kökü adı verilen kısımları ile kimi zaman kendi boylarının 10-15 katı kadar yerin altına doğru uzandıklarını fark ettiler. Bu özellikleriyle dağlar, tıpkı bir çivinin ya da kazığın çadırı sıkıca yere bağlamasına benzer bir role sahiptir. Örneğin zirvesi yeryüzünden yaklaşık 9 km yukarıda olan Everest Dağı'nın 125 km'den fazla kökü vardır.

Dünyaca ünlü deniz altı jeologlarından biri olan Prof. Siaveda ise, dağların yeryüzüne kökler şeklinde saplı olduklarından bahsederken, şöyle bir yorumda bulunmuştur:

Ayrıca Amerikan Bilim Akademisi eski Başkanı Frank Press'in, dünya çapında pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulan Earth (Dünya) adlı kitabında, dağların kazık şeklinde oldukları ve yeryüzüne derinlemesine gömülü oldukları ifade edilmektedir.

Başka Kuran ayetlerinde ise, dağların bu işlevine, "kazık" benzetmesi yapılarak şöyle işaret edilir:

Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık? (Nebe Suresi, 6-7)

Yine bir başka ayette Allah, "Dağlarını dikip-oturttu" (Naziat Suresi, 32) şeklinde bildirmektedir. Bu ayette geçen "ersayha" kelimesi "köklü kıldı, sabit yaptı, demirledi, yere çaktı" anlamlarına gelmektedir. Bu özellikleri sayesinde dağlar, yeryüzü tabakalarının birleşim noktalarında yer üstüne ve yer altına doğru uzanarak bu tabakaları birbirine perçinler. Bu şekilde, yerkabuğunu sabitleyerek magma tabakası üzerinde ya da kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Dağların sabitlenme etkisi, bilimsel literatürde izostasi olarak adlandırılmaktadır. İzostasi, manto tabakasının yukarı doğru uyguladığı kuvvetle, yerkabuğunun aşağı doğru uyguladığı kuvvet arasındaki dengedir. Dağlar erozyon, toprak kayması veya buzulların erimesi gibi nedenlerle ağırlık kaybederken, buzulların oluşumu, volkanik patlamalar veya toprak oluşumu nedeniyle ağırlık kazanabilirler. Bu nedenle, dağlar hafiflediklerinde sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetiyle aşağıdan yukarı itilir; ya da ağırlaştıklarında yerçekimi nedeniyle manto içine gömülürler. Yerkabuğu üzerinde bu iki kuvvet arasındaki denge, izostasi sayesinde sağlanır. Dağların bu dengeleyici özelliği bilimsel bir kaynakta şöyle aktarılmaktadır:

* *G. B. Airy, 1855'te yerkabuğunun su üstünde yüzen, keresteden yapılmış sallara benzetilebileceğini söylemiştir. Kalın kereste parçaları ince parçalara kıyasla su yüzeyinin daha üstünde yüzerler. Benzer olarak yerkabuğunun kalın kısımları da bir sıvı veya daha yoğun olan alt tabakalar üzerinde yüzecektir. Airy, dağların, düzlüklerde olmayan daha az yoğun kayalardan derin köklere sahip olduğunu savunuyordu. Airy, çalışmalarını yayınladıktan dört yıl sonra, J. H. Pratt alternatif bir hipotez sundu... Bu hipotezle dağlar altındaki kaya kolonlarının, düzlükler altındaki kaya kolonlarına göre daha uzun olmalarından ötürü, daha az yoğun olmaları gerekiyordu. Airy ve Pratt'in hipotezlerinin her ikisi de yüzeydeki düzensizliklerin, yerkabuğunun belirgin kısımlarındaki (dağlar ve düzlükler) kayaların yoğunluklarındaki farklarla dengelendiğini belirtmişlerdir. Bu denge durumu, "izostasi" olarak tarif edilmektedir.

Bugün biliyoruz ki, yeryüzünün kayalık olan dış katmanı, derin faylarla kırılmıştır ve erimiş magma üzerinde yüzen plakalar halinde parçalanmıştır. Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönüş hızının çok yüksek olmasından ötürü, yüzen plakalar eğer dağların sabitleştirici etkisi olmasaydı, hareket halinde olacaklardı. Böyle bir durumda yeryüzü üzerinde toprak birikmeyebilir, toprakta hiç su depolanmayabilir, hiçbir bitki filizlenmeyebilir, hiçbir yol, ev inşa edilemeyebilirdi; kısacası Dünya üzerinde hayat mümkün olmayabilirdi. Ancak Allah'ın rahmetiyle dağlar tıpkı çiviler gibi görev yaparak, yeryüzündeki hareketliliği büyük ölçüde engellerler.

Bir ayette şöyle buyrulur:

... Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı... (Lokman Suresi, 10)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Copy/paste ile olmuyor bu işler. Yalanlarla da olmuyor. Dağlık bölgeler en şiddetli ve en sık deprem olan bölgelerdir. Çoğu dağın oluşum sebebi, tektonik tabakaların sıkıştırmasıdır. Bu sıkıştırma da depreme yol açar. Diğer bir dağ oluşumu da volkanik dağlardır. Buralar da insanlar için güvenli değildir.

Kısaca copy/paste ile olmuyor bu işler. Tek paragrafta yazdığım hususlar ortalama zekaya sahip bir çocuğun bile görebileceği gerçeklerdir. Bina yapmayı bilmiyorsanız, dağlık bölgelerden uzak durun.

Link to post
Sitelerde Paylaş

aslında dağlık bölgeler değil de..

dağlık bölgelerdeki dağ arası ova tabanları çok tehlikeli..

anadolu'da eski yerleşimler hep yamaçlardadır.çünkü deprem ve sıtmadan kaçmak gerekirdi.

yeni yerleşimler ise ovaya yapılır ve depremde yok olur.

günümüzde bile öyle ne yazık ki..

kaf ve daf ölüm saçmaya devam ediyor..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık... (Enbiya Suresi, 31)

Dikkat edilirse ayette, dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici özelliğinin olduğu haber verilmektedir.

Ayrıca Amerikan Bilim Akademisi eski Başkanı Frank Press'in, dünya çapında pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulan Earth (Dünya) adlı kitabında, dağların kazık şeklinde oldukları ve yeryüzüne derinlemesine gömülü oldukları ifade edilmektedir.

Başka Kuran ayetlerinde ise, dağların bu işlevine, "kazık" benzetmesi yapılarak şöyle işaret edilir:

Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık? (Nebe Suresi, 6-7)

Yine bir başka ayette Allah, "Dağlarını dikip-oturttu" (Naziat Suresi, 32) şeklinde bildirmektedir. Bu ayette geçen "ersayha" kelimesi "köklü kıldı, sabit yaptı, demirledi, yere çaktı" anlamlarına gelmektedir. Bu özellikleri sayesinde dağlar, yeryüzü tabakalarının birleşim noktalarında yer üstüne ve yer altına doğru uzanarak bu tabakaları birbirine perçinler.

Bir ayette şöyle buyrulur:

... Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı... (Lokman Suresi, 10)

Haklısın.....eklenti olur dünyanın yuvarlak olarak bilinmediğine

DÜNYA YUVARLAKTIR DİYE SÖYLEYEN KİŞİ KÜFÜR VE DELALETE DÜŞER.

BU ALLAH’IN HEM KURAN’IN HEM PEYGAMBERİN REDDİDİR.BU KİŞİ TÖVBEYE DAVET EDİLİR.

Dindarlar derler ki;Dünya yuvarlak diye yazmaz ama düz diye de yazmaz.Bakalım öylemi?

BAKARA-22-O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip……

RAD-3-O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren,….

Kuranda yaydık döşedik yazarak düz olduğunu ima eder ama Dünya düzdür yazmaz?

Çünkü İslam ve kurana göre dünya yuvarlak değildir ama düz de değildir.

Bunun neden öyle olduğunu Taha 106-107 ayetleriyle açıklamak kolaydır.

TAHA-106-“Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan hâlinde bırakacaktır.”

TAHA-107“Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.”

Yukarıdaki ayetler kıyamet gününde yeryüzünün nasıl olacağını anlatır.Bu ayetlerde görüleceği üzere Dağlar ,Tümsekler ve çukurlar yok olacak ve Dünya dümdüz olacaktır.

Bu ayette görüleceği üzere Kuranda Dünya düz yazmasını engelleyen çukurlar ve tümseklerin olmasıdır. O nedenle Dünyayı döşek gibi yaydık , düz demekten daha iyi anlatabildiği için tercih edilmiştir.

Çünkü döşek tam dümdüz değil biraz pütürlü yüzeye sahiptir.İnişler çıkışlar vardır.

Kuranda Dünya düzdür yada dümdüzdür diye yazmamasının nedeni Müslümanların Dünyayı yuvarlak olarak bildiklerinden değildir.Nedeni Dünyada düz olmayı bozan yükseltilerin ve çukurların olmasıdır. Depremler olmasın diye dikilmiş dağlar vardır.Yoksa kuranı yazanların Dünyanın yuvarlak olduğunu bildiklerini düşünmeyin.Dağlar ve çukurlar olmasa mecburen düz yazacaktır.

Düz olması gerekirken bu dağlar neden var.Yüzey neden dümdüz değil de bu çukur ve yükseklikler var

diyenlere cevaben sizleri depremden korusun diye yazılmıştır.Bugünün Dünyasında Dağların depremlerden korumak yerine depremlerin oluşmasının nedeni olduğu anlaşılmıştır.Öyle olmasına rağmen Kuranın bu konuda neden yanlış yazdığını sorgulamaya Müslüman zekası yetmemektedir.

Dağların olması yaydık döşedik diye yazmak zorunda bırakmıştır.Zaten dümdüz dense doğru olmazdı. Yoksa yuvarlak demek anlamına gelir diye yaydık,yatak yaptık,döşedik demek istememiştir. Dağ ve çukurlar nedeniyle dümdüz yada düz diyemeyeceği için yaydık döşedik demek zorunda kalmıştır.

TEKVİR SURESİ -1 AYET-Güneş, dürüldüğü zaman,

Dünyanın düz olarak düşünülmesini bir kenara bırakırsak Kuranda ve islamda güneşin küre şeklinde olabileceği de düşünülememiştir.Güneş küre olarak bilinse nasıl güneşin dürülmesinden sözedebilir. Ancak düz yüzeyi olan nesneler dürülebilir.Dürüm yapılabilir.Defterini dürmek diye bir deyim vardır.

Siz hiç Top’unu dürdüm dendiğini duydunuzmu? Yufka dürülür.Halı dürülür.Döşek ve yorgan dürülür.

Top dürülemez.Gök kubbe dürülemez.Ancak düz yer dürülüp yayılıp döşenebilir.

Güneşin bile düz olduğunu düşünen İslam ve Kuranın Dünyayı yuvarlak düşünebilirmi?

Güneşin gazlardan oluştuğunu o nedenle zaten bükülemeyeceğini biliyoruz.

KAF-7-Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik.

ZARİYAT-48-Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.

NUH-19,20-‘Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, geniş yollarda yürüyesiniz.”

NEBE-6,7-Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

NAZİAT-30-Ardından yeri düzenleyip döşedi.

İNŞİKAK-3,4-Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,

GAŞİYE-18-Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

GAŞİYE-19-Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

GAŞİYE-20-Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

Gaşiyede gök yükseliyor,dağlar dikiliyor,yeryüzü bazlama hamurunun oklavayla yayıldığı

Gibi yayılmıştır. Düz bir yüzeyi anlatır yazdığı halde bu ayetlerin yuvarlağı anlattığını söyleyen ilginç Müslümanlarda bulunmaktadır.

ŞEMS-5. Göğe ve onu bina edene andolsun,

ŞEMS-6. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,

Şems 5 de neden yeri de bina etti dikti yükseltti yazmaz da yayıp döşeyene diye yazar.

Bu yayıp döşedi diye yazmakla yuvarlak demek istendiğini veya küre demek istendiğini yada top şeklinde demek istendiğini söyleyecek kaç tane geri zekalı bulabilirsiniz.

ISAC NEWTON tarfından Yerçekimi kanunu nun bulunma tarihini hepimiz biliriz.İnsanların en ahmak olanına bile öğretebilmek için elmanın yere düşmesiyle yer çekiminin anlaşıldığı mizah edilmiştir.

Yerçekimini bilmeyen insanların dünyanın yuvarlak olduğunu bilmesi ve söylemesi kadar ahmakça bir düşünce olabilirmi? Çünkü yerçekimini bilmeyen insanlar.Dünya yuvarlak olursa Dünyanın alt tarafında olanlarının düşmeleri gerekir diye düşüneceklerdir.

Bu gerçekten de böyledir bilimle uğraşmayan insanların düşüncesi bu şekildedir.

Suudi Arabistan’ın baş müftülerinden şeyh Abdül Aziz Bin Baz'ın fetvası şöyle:Tarih: 1975

Kaynak: “Dünya’nın Sakin Güneş’in Hareketli Olduğuna ve Gezegenlere Çıkmanın İmkansızlığına Dair Akli ve Hissi Deliller”adlı kitabı.

“Kim dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve delalete düşmüş olur. Çünkü bu iddia hem Allah’ın, hem Kuran’ın, hem Peygamber’in reddidir.Bunu iddia eden kişi tövbeye davet edilir. Ederse ne ala! Aksi takdirde kafir ve dinden dönmüş bir kişi olarak öldürülür..Eğer ileri sürdükleri gibi Dünya dönüyor olsaydı ülkeler, dağlar, ağaçlar, nehirler, denizler bir kararda kalmazdı. İnsanlar batıdaki ülkelerin doğuya, doğudaki ülkelerin batıya kaydığını görürlerdi. Kıble’nin yeri değişir, insanlar kıbleyi tayin edemezlerdi”

Müslüman halk ve dindarlarda bundan farklı düşünmüyorlardı.Bunu yadırgamıyoruz yerçekimi denen kanunu bilmeyen her insan aynı şekilde düşünür.(dikkat insan diyorum)

Bundan daha doğal ne olabilir ki.Aklı kıt bazı insanlar ise yerçekiminden haberi olmayan binlerce yıl önceki bazı İslam düşünürlerinin Dünyayı yuvarlak olarak kabul ettiklerini ve bunları kitaplarında yazdıklarını söylerler.Yerçekimini bilmeyen bu insanların kitabı o devirde basılımıydı yazılımıydı?

Birşeyleri kurtarmak isterken iyice çamura batırıyorlar.Ne demiş atalarımız yalancının mumu yassıya kadar yanar.Arkadaşlar size Abdullah Abdal yassının olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Yapılan tartışmalarda bazı Din adamlarının bin yıl önce yazılan kitaplarında Dünyanın yuvarlak olduğunu yazmışlardır söylemişlerdir diye yalan söyleyenleri akla ve ahlaka davet ediyorum.

Yerçekimini bilmeyen bir insan neye göre dünya yuvarlak diyebilir.

Gökyüzüne Allahın yanına çıktım diyen bir insan ancak yerçekimini bilmesede Dünya yuvarlak diyebilir.

Peki Dünya yuvarlak demiş mi? Hayır.

Gökyüzüne Allahın yanına çıkmış olabilirmi(mihraç kandili) cevabı siz verin.

Kuranda Dünyanın yuvarlak yazması için Kuranın önce insanlara yerçekiminin ne olduğunu anlatması ve yazması gerekmektedir.Eğer Kuran yerçekimi kanunu anlatmadan izah etmeden ne olduğunu yazmadan Dünya yuvarlaktır yazsaydı ilkel zamanlarda ne gülünç duruma düşecekti bir düşünün.

O nedenle palavrayı bırakın lütfen ne Kuran nede başka dini kitaplar Dünya yuvarlaktır yazamaz.

Kuranda yerçekimi yasası diye bir şey anlatılmaktamıdır?Hayır.

Yerçekimi yasasını Müslümanlar mı bulmuştur?Hayır.

Kuranda Dünya yuvarlaktır.Dünya küre şeklindedir.Diye bir ayet varmıdır?hayır.

Dünyanın yuvarlak olduğuna dair herhangi bir ima varmıdır?Hayır.

Öyleyse Müslüman bir kişi hangi veriye dayanarak Dünya yuvarlaktır diyebilecektir?

Yerçekiminin bilinmediği zamanda Dünya yuvarlaktır diyen adama deli demezler mi?

Öyleyse kuran ayetlerinde Düzelti,yaydık döşedik,yatak gibi kelimelerin Dünyanın yuvarlak olduğu gibi anlamlara geldiğini söyleyerek iyice komik durumlara düşmeyin.

Doğal olarak herhangi bir Müslüman kişinin veya İslami yazar ve düşünürün Dünya düzdür demesini bilgisizlik olarak düşünmüyorum.Doğru olan Dünya düzdür demesidir. Dünya düzdür demesine normal olarak saygı duyuyorum.Herhangi bir yalanları yok yazdılarsa bildikleri ve o günün şartlarına göre bilmeleri gereken kadarını yazmışlardır.Bu konuda herhangi bir Müslüman düşünürü suçlayamayız.

Benim katlanamadığım ve çok yadırgadığım günümüzde yalan söyleyen kendini bilmezler.

Güya islamı kurtaracaklar gibi tamamen insanların saygısından iyice uzaklaştırıyorlar.

İnsanları ve o günün yazarlarını anlayabiliyorum Ancak;

Yukarda ve yazıdan sonra asacağımız ayetlerde görüleceği üzere;

Dünyanın nasıl yaratıldığından Güneş,Ay ve Yıldızlar,Gökyüzü, Bulutları yağmurları yarattı, Dağları yarattı diye sürekli olarak coğrafyadan ahkam kesen ve Allahtan gelmedir diye söylenen ya Kuran!!!..

İşte Bu kuran dan,bu kuranı gönderdi denilen Allahtan ve ben peygamberim diyenden bunları bilmesini ve yazmasını beklemek herkesin hakkı ve beklentisidir.

Peki Allahtan geldiği söylenen bir kitap ta.

-Yerçekimi yasasının ne olduğu-varmı? hayır

-Dünyanın yuvarlak olduğu-varmı? hayır

-Güneşin dürülemeyeceği –varmı? Hayır

-Dağların depremleri oluşturduğu önlemediği-varmı? Hayır..

Yukardakilerin tam tersi var.

Kesinlikle eski dönemlerde bir Müslüman ın Dünya yuvarlaktır dememiş olmasını tuhaf bulmuyorum.

Fakat Allahın yanına çıktım diye söyleyen bir Muhammed in bu gidiş gelişte Dünyanın yuvarlak olduğunu görememiş olmasını ve Allahın kitabı denen Kurana Dünyanın yuvarlak olduğunu bilmediği için Dünya yuvarlaktır diye yazmamış olmasını tuhaf buluyorum.

NE KURAN IN NEDE MUHAMMEDİN Allah ile bir alakalarının olmadığına kesinlikle eminim.

Yukarıdaki anlattıklarım KURAN ın Allah tan gelen bir kitap olmadığının sarsılmaz bir kanıtıdır.

İŞTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE DÜNYA İLE İLGİLİ AYETLERDEN BAZILARI BİLİMSELLİĞE BAKARMISINIZ

YUNUS-5-O, güneşi bir ışık, ayı da bir aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah, bunları ancak gerçek ile yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

RAD-2-Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

RAD-12-O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.

RAD-13-Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. Melekler de O’nun korkusundan tespih ederler. O, yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Hâlbuki O, azabı çok şiddetli olandır.

NAHL-16Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve

nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

KEHF-86-Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu. Orada

(kâfir) bir kavim gördü. “Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu

tutarsın” dedik.

KEHF-90-Güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu.

ENBİYA-31-Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol

bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik.

ENBİYA-32-Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren)

tarihinde abdullahabdal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Curiosity'nin Mars'tan gönderdiği fotograflara bakıyordum, bir de ne göreyim, Mars'ta bol bol dağ var :D

Dağları bildiğiniz üzere Allah, insanlar sarsılmasın diye kazık niyetine yaratmıştı. Gerçi bu amacına ulaşamamıştı (dünyada en fazla deprem olan bölgeler dağlık coğrafyalardır) ama olsun yine de bizleri düşünerek birşeyler yapmış.

Pekii Allah Mars'daki dağları kimi sarsmasın diye yaratmış acaba?

Şüphesizki düşünenler için bilimde doğruyu gösteren çok işaretler vardır :D

Onlar evrimle oluştu,Allah her yere ayrı bir sistem kurmuş,orda evrim burda yaratılış :D

Allah dağları yer seni sarsmasın diye yaratmış olmasın :ph34r:

Allah'ın işlerine akıl sır ermez :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 5 months later...

Dağları yeri sabitlemek için dikilen direk zanneden kuran yazarları, dağların yer hareketleri sonucu oluştuğunu nereden bilsin, altında uzantısı olan direk zannediyolar

''Bazı dağlar yerin sıkışmasıyla oluşurken, bazı dağlar lavların yeryüzüne çıkıp donmasıyla oluşur.''

Can sıkıntısından yaşam olmayan gezegenlerede kazık çakmış

Tüm dağlar yalnızca dünyada değildir. Diğer gezegenlerde de dağlar vardır. Bunlara örnek olarak Venüs'te

Gila Dağı (3km) ve Türkiye'nin yarısına yakın bir alan kaplayan, Güneş Sisteminin en yüksek dağı Mars'taki

Olympus Mons (25km) örnek verilebilir. Bunların dışıda Ay'da 8 km ve yine Mars'ta 18 km yüksekliğindeki dağlar

verilebilir fakat bu dağların yükseliklerinin ölçümü gezegenin yüzeyinden itibaren yapılmaktadır ve Mars'taki

dağlar sönmüş birer volkandır.

Günün faydalı videosu

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366).

Şimdi hadisi yalanlayacaklar ama söyleyin bakalım bu dağlarla arzı sabitleştirmek neymiş,açıkça ''dünya sabittir'' demiyor mu?

Senin için benden bir şarkı;

Kimler geldiiii, hayattan, kimler geçtiiii,

1400 yıldııır, bu Kuran değişmediiii. Şarkı bitti.

1400 yıldır ne zeki sinsiler çıktı, bu Kuran'ı bozamadı da sen mi bu uyduruk örnekle, Kuran'ı yalanlamaya çalışıyorsun. Daha oturaklı örnekle gel. Cevap verirdim ama gerek yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

adam evrenin oluşum videosunu koymuşş diğer gezegenlerdede dağlar var diyor onca evrende patlamalarda dünyanın oluşumunu anlatıyorda o devasa uzay boşluğunda bu yaşam kaynağı nerden çıktıı bunca canlıı yerdenmi türediikk

Valla birisi dünya deve yumurtasına benziyor dedi kuranda böyle diyormuş aslında, düz demiyormuşmuş, kıssadan hisse dünyayı allah yumurtlamış diyebilir miyiz? Kuluçkaya yatmadığı için yumurta çürümüş ve biz oluşmuşuz, üstünde biz oluştuğumuza göre içindekini düşünemiyorum bile..
Link to post
Sitelerde Paylaş

Valla birisi dünya deve yumurtasına benziyor dedi kuranda böyle diyormuş aslında, düz demiyormuşmuş, kıssadan hisse dünyayı allah yumurtlamış diyebilir miyiz? Kuluçkaya yatmadığı için yumurta çürümüş ve biz oluşmuşuz, üstünde biz oluştuğumuza göre içindekini düşünemiyorum bile..

:lol: :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...