Jump to content

Kuran'daki En Beğendiğiniz 5 Hata veya Yanlış


Recommended Posts

Kurandaki bilimsel, matematik, mantık hatalarından en çok dikkatinizi çeken 5 hata nedir? Başkalarının yazdığını, aynı cümleyi kullanmamak kaydıyla siz de yazabilirsiniz. Biliyorum yüzlerce, binlerce hata var ama siz 5 tane yazın. Ama sadece hata, tutarsızlık veya yanlışlık olsun.

Benim listem.

 1. İki denizin karışmaması. Bu denizler yer denizi ile gök denizi. Suyu acı olan okyanus, tatlı olan gök denizi. Yağmur suyu tatlı değil mi?
 2. Ay ile güneşin birbirine kavuşmadan yer etrafında dönmeleri, ve birbirlerine yetişmemeleri. Güneşin dünyaya uzaklığı, ayın dünyaya uzaklığının 400 katı. Yetişme diye bir şey söz konusu bile olamaz.
 3. Zulkarneyn'in güneşin battığı yere kadar gitmesi.
 4. Kıyamet günü yıldızların sönerek yere dökülmesi.
 5. Yıldızların yere gezegenlerden daha yakın olması ve göğün alt tavanında asılı olmaları.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • İleti 72
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Kurandaki bilimsel, matematik, mantık hatalarından en çok dikkatinizi çeken 5 hata nedir? Başkalarının yazdığını, aynı cümleyi kullanmamak kaydıyla siz de yazabilirsiniz. Biliyorum yüzlerce, binlerce hata var ama siz 5 tane yazın. Ama sadece hata, tutarsızlık veya yanlışlık olsun.

Benim listem.

 1. İki denizin karışmaması. Bu denizler yer denizi ile gök denizi. Suyu acı olan okyanus, tatlı olan gök denizi. Yağmur suyu tatlı değil mi?
 2. Ay ile güneşin birbirine kavuşmadan yer etrafında dönmeleri, ve birbirlerine yetişmemeleri. Güneşin dünyaya uzaklığı, ayın dünyaya uzaklığının 400 katı. Yetişme diye bir şey söz konusu bile olamaz.
 3. Zulkarneyn'in güneşin battığı yere kadar gitmesi.
 4. Kıyamet günü yıldızların sönerek yere dökülmesi.
 5. Yıldızların yere gezegenlerden daha yakın olması ve göğün alt tavanında asılı olmaları.

İnsanların korkularını büyütmek için döktürmüşler de döktürmüşler

Link to post
Sitelerde Paylaş

1- Elbette miras bölüşümü

2- Muhammed'e, annesi ve kız kardeşleri de dahil tüm müslüman kadınlarla evlenebilecek iznin olması

3- Yıldızların şeytanlara atış tanesi olması

4- Evren ile Dünya'nın aynı anda yaratıldığı iddiası

5- Dünya'nın daha detaylı olduğu sanrısı ile düzenlenmesinin evrenden iki kat daha uzun sürmesi

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'ın hem Allah'ın en adil ve en merhametli olduğunu söylemesi hem de bu Allah'ın sırf 1400 küsur yıl önce yaşadığı iddia edilen birine inanmadıkları için insanları sonsuza kadar cehennemde işkence ederek yakacağını iddia etmesi. Sırf böyle bir iddia bile İslam'ın ve diğer dinlerin koca bir yalandan ibaret olduğunu anlamaya yeter.

Link to post
Sitelerde Paylaş

1) Nur 58 - Öyle akıl ve mantık dışı bir talimatdır ki 1400 yıldır müslüman kardeşlerimiz uygulayamıyorlar.

2) Furkan 53 - Bize dünyada bir yerlerde suyu tatlı ve ferahlatıcı deniz olduğunu göstermiştir.

3) Zulkareyn in tüm maceraları (güneşin battığı yere gitmesi, doğduğu yere gitmesi, olmayan yecüc mecüc seddini yapışı)

4) Bakara 178 - Çağdışı hukuk anlayışının güzide örneği olarak

5) Nuh tufanı

Jüri özel ödülü:

Peygamber efendimizin hicret sırasında çektiği ızdırapları net olarak göstermesi bakımından Ahzap 50'ye

Mansiyonlar:

1)Ahzap 37: Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan evlatlık eşiyle evlenme sorunu çözmesi sebebiyle,

2)Nur 33: Cariyelerini fuhuşa zorlayanlara gıkı çıkmayan bir kainat yaratıcısıyla bizi tanıştırması sebebiyle,

3)Tahrim suresi : Dedikodunun evrensel bir değer olduğunu göstermesi sebebiyle,

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.

Ödüle hak kazanan ancak başlığı açan arkadaşımızın 5 madde sınırlaması koyması sebebiyle kendilerinden bahsedemediğimiz 1000lerce değerli ayetten ise huzurlarınızda özür dileyerek ayrılıyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

1-Kuranda yer alan aşağıdaki ayet insanın ne kadar bencil ve haysiyetsiz olduğunu söylemektedir.

MEARİÇ-11,12,13,14.Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün(kıyametin) azabından

kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde

bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.

Bu ayet de İnsan öyle alçaltılır ki,en sevdiği insanları çocuğunu bile fidye vererek kendisi cezadan kurtulmak isteyeceğini söyler.

2-ENFAL-65.Sizden yirmi sabırlı kişi olsa, iki yüz kişiye üstün gelir.yüz kişi de kâfirlerden bin kişiye üstün gelir;

Kuranda ki bu ayete göre Muhammed Müslüman100 kişi Müslüman olmayan 1.000 kişiyi yener demişti.

Ayeti oranlarsak Müslümanlar BİN kişi olursa ONBİN kişiyi yenmeliydiler.

UHUD SAVAŞIn da Arap kaynaklarına göre Müslümanlar 1.000 kişi Kureyşliler 3.000 kişiydiler.

Bu ayete göre rahatça yenmeleri gerekiyordu.Üstelik birde Tevbe suresinde Allah siz Müslüman olmayanlarla savaşın ben yardım edeceğim demişti.Müslümanlara sizin elinizle onları rezil rüsvan etme sözü vermişti.

ENFAL-66.Allah sizde bir zaaf bulunduğunu bildiği için, yükünüzü hafifletti. Bu durumda, sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden bin kişi de Allah’ın izniyle iki bin kişiyi mağlûp eder.

Melekleri ve bir Müslüman on inanmayana bedel söylemlerini saklasanız bile.Tevbe14 ayetinde Allah zaten ben sizi galip getireceğim onları savaşa teşvik et dememiş miydi?Allah neden söylediğini yapamamıştır.

3-BAKARA SURESİ -230. ayet: Eğer erkek karısını boşarsa, kadın, onun dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helâl olmaz.

Karın ile tekrar evlenmek istiyorsan, karın önce başka birisi ile evlenmeli ve gerdeğe girmelidir.

Bir Müslüman bunu yapmaya Allah tarafından neden mecbur tutulsun?Neden karısı helal olmasın?

4-TALAK suresi ..ayet..4 - Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz (iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Arap Müslüman da oldukça fazla seks köleleri(cariyeler) ve cariyelerden olma babasının kim olduğu anlaşılamayan yetim kız çocukları bulunmaktadır. Sapık bedevi küçük kız birlikte olmuş ve Allah tan yardim beklemekte Allah ta hemen yardımına koşmaktadır.Nisa-25 de zinayı önleme için cariyelerle evlen çözümü.

5-ENFAL-69..Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah’a karşı gelmekten sakının.

Allah kimin malını kime yağma ettirip helali hoş ediyor..Bunu yazana kutsal kitap denmez korsan kitabı denir.

Bu sureyi Allah bana vahiy etti demek Allaha hakaret değimlidir? Muhammed otomatik olarak Savaşta elde edilen köle ve Sexkölesi(cariyelerin) % 20 ini alıyor kalanıda diğerleri tarafından pay ediliyor.

6-ÖLMÜŞ PEYGAMBERLERE SOR DİYE BİR AYETİN MANTIĞI NEDİR.ÖLÜYE NASIL SORU SORULABİLİR?

ZUHRUF-45.Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz?

Bırakın bir tanrıyı akıllı bir insan bile bu ayeti gönderir mi? Muhammed gerçekten yaşamış olsaydı bu ayette gelmiş olsaydı..Elindekini atar sen benimle dalgamı geçiyorsun derdi mutlaka..

7-BEBEKLER VE ÇOCUKLAR ALLAHIN AYETLERİNİ NASIL YALANLAYABİLMİŞLERDİR.YA NUHU HİÇ TANIMAYAN İNKA VE AZTEKLER?

ARAF-64.Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık.Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler.

MUMİNUN-31. Sonra onların ardından başka bir nesil yarattık.

Nuh Tufanından sonra Ademden sonra yeni başka bir nesil yaratıldığı Kuranda belirtilir. Yeni nesil yaratmanın da çözüm olamayacağını Allah neden önceden yine bilemedi?Yalnız Hindistan ve Çin de üç milyar ayetlerini yalanlayan insan yaşıyor.Ayetleri yalanlayanları suda boğduk yazar. Nuh dan önce hangi kitap hangi ayetler vardı?Tanrının bu ayetlerini neden bulamıyoruz?Nasıl kayboldu bu ayetler?Nereye yazılmıştı bu ayetler?

tarihinde abdullahabdal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
nisa suresi 34 - Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. iyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisa 11-12

Miras paylaşımı ayeti.

Tek geçerim..

nisa 11 :Allah, evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, iki kızın payı kadardır. Kızlar, ikiden fazlaysa terekenin üçte ikisi onlarındır, kız bir taneyse yarısı onun. Bir çocuğu varsa anayla babanın her birine, terekenin altıda biri kalır. Çocuğu yok da anasıyla babası mirasçı olursa üçte biri ananındır. Kardeşleri varsa bıraktığı maldan, vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra kalanın altıda biri anaya aittir. Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi, size daha faydalıdır, bilemezsiniz. Bu, Allah'tan farzdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir.

nisa 12 :Çocukları yoksa zevcelerinizin, kalan mallarının yarısı sizindir. Çocukları varsa, vasiyeti yerine getirilip borcu ödendikten sonra dörtte biri sizin. Çocuğunuz yoksa sizden kalanın dörtte biri zevcelerinizin, çocuğunuz varsa, kalan maldan, vasiyet ettiğiniz şey yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra sekizde biri onların. Miras, çocuğu ve babası olmayan bir erkeğe, yahut kadına aitse ve onun da erkek, yahut kız kardeşi varsa her birinin hakkı, altıda birdir. Bunlar birden fazlaysa, mirasçının vasiyeti yerine getirilip borcu ödendikten sonra kalan malın üçte birine ortak olurlar ve kimsenin de zarar görmemesi gerekir. Allah tarafından size öğüttür ve Allah her şeyi bilir, ceza vermede acele etmez.

tarihinde analiz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

ahzab 53.

Ey inananlar, yemeğe davet edilmeden Peygamberin evlerine gitmeyin, davet edilirseniz yemek vaktini beklemek üzere daha önce gitmeyin; fakat çağrılınca gidin ve yemek yiyince dağılın, konuşmak için uzun uzadıya oturmayın; şüphe yok ki bunlar, Peygamberi incitir de utanır sizden ve Allah'sa doğruyu söylemekten çekinmez ve kadınlarından bir şey istediğiniz zaman perde ardından isteyin; bu, sizin yürekleriniz bakımından da daha temizdir, onların yürekleri bakımından da ve Allah'ın Peygamberini incitmeniz caiz olmadığı gibi onun eşlerini de bundan böyle ebediyen almayın; şüphe yok ki bu, Allah katında pek büyük bir günahtır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

nisa suresi 34 - Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. iyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Şurda yazılana bakın, bir erkek kadınları üçer beşer alıp aynı evin içinde karılarını başka karılarıyla hergün aldatıyor ve allahın adaletine bakın ki birde kadına iffetinizi koruyun diyor, iffetsiz allahın iffetsiz ama imtiyazlı erkek kulları..Dövdürüyor hemde, iyice sindirdikten sonra başka bahane aramayın diyor birde, daha ne bahane arayacaksın? Kadın sırf kadın olduğu için hem mağdur hem sadece o suçlu oluyor hemde durduk yere suçlanmak için bahane aranan oluyor, yüce gücün adaletine bakın.. tarihinde -inmanah- tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisa 11-12

Miras paylaşımı ayeti.

Tek geçerim..

Aynı şekilde düşünüyorum. Matematikte kıvırma olmaz, onu eğip bükemezsin ama bunları yapmaya bile cesaret edilmiş.

Bu ayetler sıralamada bence ilk sırayı alır. Hani oylama yapılsa oyların 1/2'sini rahatlıkla alır, kalan 2/3'ünü de diğerleri alır. :D

Baykush güzel bir konu açmış. Sıklıkla güncellenmeli.

tarihinde sebû tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Duruş yanlış

Sonuç yanlış.

Çünkü siz Kur'ana, Kurana olarak bakmıyorsunuz ki doğrular görebilesiniz...

Kafanızdaki yanlışlar ı, teyit için bakıyorsunuz......

Örneğin büyük bir müdürle konuşmak istiyorsunuz.......

Ama diyorsunuz ki müdürü sen çayçısın....

Müdür de size, beni müdür kabul etmedikçe görüşemeyeceksiniz demeyecek mi? Zannediyorsunuz...

Bu gidişle hakikat güneşini gören adam çıkmıyacak aranızdan...

Tercih sizin....

İşte iradeniz hür olduğu ortaya çıktı...

Ama sonuç sizi mahkum edecek haberiniz olsun....

Sen Kurana Kuran gibi bakan bir adamsın..

Birtane bile adam gibi ilahi bir ayet bulamıyormusun?

Hadi ...koskoca kutsal dediğin kitap bu...bi tanede bulursun canımmmm...

Link to post
Sitelerde Paylaş

ÖLMÜŞ PEYGAMBERLERE SOR DİYE BİR AYETİN MANTIĞI NEDİR.ÖLÜYE NASIL SORU SORULABİLİR?

ZUHRUF-45.Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz?

Bırakın bir tanrıyı akıllı bir insan bile bu ayeti gönderir mi?

Muhammed gerçekten yaşamış olsaydı bu ayette gelmiş olsaydı..

Elindekini atar sen benimle dalgamı geçiyorsun derdi mutlaka..

Nasıl sorabilecek Ölmüş peygamberlere...sorabilmiş mi?

En azından bunu cevapla işe yara

Link to post
Sitelerde Paylaş

1-NUR SURESİ-13.Onlar bu iddialarına(Aişe-Safvan zina dedikodusu)dair dört şahit getirselerdi ya!

2-NUR SURESİ-4.Kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun.

Müslümanlar bu Ayete göre karısını bir erkekle yatakta yakalasa bile Zina dememesi gerekiyor.

Peki insan karısını yatakta başka erkekle yakalayıp 4 Şahit yok diye Ayete göre sesini çıkarmamalımı?

Evet susmalı.Çünkü Söylediğini ispatlayamazsa kocaya 80 değnek cezası var.

İspatlamak için şahitler bulmaya koşarsa erkek,adam karısının üstünden kalkıp gittiğinde ne olacak?

3-MAİDE-6.Ey iman edenler! Dua edeceğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve

.başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyiceyıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan gelir veya kadınlara dokunur da su bulamazsanız, o zamantemiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

İslamın kadına dokunduktan sonra Toprakla eline yüzüne bulamasının temizlenmeyle ne alakası vardır.

Temizlik anlayışına bakarmısınız? Bunun Allah tarafından ne mantıkla gönderildiğini anlatabilirmisiniz.

Kadınla tokalaştım su bulamadım.elimi yüzümü toprakla bir güzel kirlettim

4-MAİDE-45.Onda üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur.

Kulak burun boğaz hastanesi ne yazılan yazı gibi geldi bana..

5-MU'MİN SURESİ66. De ki: "Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men olundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Muhammed'in de daha önceden putlara taptığını söylediği ayet..

tarihinde abdullahabdal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
 • Yeni Oluştur...