Jump to content
BabyKnight

1- FATİHA SURESİ (diyanet meali)

Recommended Posts

"Dahv" kelimesi arzın küresel olduğuna işaret ediyor apolojyasının kritiği

l1Vsy1Z.jpg

 • Taberi, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: “Kabe, dünya yaratılmadan iki bin sene önce su üzerinde dört direk üzerine kuruldu. Sonra yeryüzü kabenin altından yayıldı” Hasen. Taberi (3/61, 24/208) Ebu’ş-şeyh el Azamet (4/1381)
 • Taberi, Abdullah b. Amr radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: “Allah kabeyi yeryüzünü yaratmadan iki bin sene önce yarattı, dünyayı da oradan yaydı” Hasen. Taberi (24/208) Beyhaki Şuab (3/431) İbn
  İshak es-Siyra (1/27)
 • Katade dedi ki: “Bundan sonra da yeryüzünü yaydı” dehâhâ; yayıp sermek demektir. Hasen. Taberi (24/210)
 • Suyuti, Durru’l-Mensur’da dedi ki: Abd b. Humeyd ve İbn Ebi Hatim İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: “Bir adam İbn Abbas’a dedi ki: Allah’ın kitabında iki ayet bir birine muhalif” İbn Abbas radıyallahu anhuma: “Sen bunu ancak görüşünle söylüyorsun, oku bakalım” dedi. Adam: “De ki: "Arzı iki günde yaratan Allah'ı siz mi inkâr ediyor ve O'na ortaklar koşuyorsunuz?” (Fussilet 9) ayetinden “Çeşitli rızıklarını arayıp soranlar için tam dört günde takdir etmiş, sonra yaratmak için, gaz halinde bulunan gökyüzüne yönelmiştir” (Fussilet 11) ayetine kadar okudu. Sonra da “Bundan sonra da yeryüzünü yaydı” (Naziat 30) ayetini okudu. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ģöyle cevap verdi: “Yer, gök yaratılmadan önce yaratıldı. Sonra sema yaratıldı, sonra yer, sema yaratıldıktan 9 sonra yayıldı. Dehaha sözü ancak yaymak, sermek demektir.” Durru’l-Mensur (8/412)
 • İbn Munzir İbrahim en-Nehai’den rivayet ediyor: “Bundan sonra da yeryüzünü yaydı”: Dünya Mekke’den yayılmıştır.” Durru’l-Mensur (8/412)
 • Katade dedi ki: “Bana ulaştığına göre dünya Mekke’den yayılmıştır. Sahih. Taberi (11/531) Abdurrazzak Tefsir (2/213)
 • Abd b. Humeyd, Ata’dan rivayet ediyor: “Bana ulaştığına göre dünya kabe’nin altından yayılıp uzatılmıştır.” Durru’l-Mensur (8/412)

UJrMk4M.jpgZO8t5q2.jpg

Kaynak: Dünya ve Kubbesi, Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî

http://ateistcanavar...n_duz_olusu.pdf

IgOtc9I.jpg

en ünlü Arapça sözlük Lisanul Arab bu kelimenin anlamını şöyle açıklamaktadır : "...Hasılı dahv döşemek, düzeltmek demek ise de sadece basit bir döşemek ve düzeltmek değil, yuvarlak olarak düzeltmek, döşemek anlamını verir ki bu ayetten Yeryüzünün yuvarlak yaratıldığı anlamı çıkar." "Dahv" kelimesi cevizle oynanan bir oyun anlamında da kullanılmış, aynı kökten türeyen "medahi" kelimesi yuvarlak taşları ifade etmek için kullanılmıştır. "Dahv" kelimesinde ve bu kelimenin kökünden türeyen kelimelerde yuvarlaklık anlamı olmasına karşın bazı çevirmenler yeryüzünün yuvarlaklığını algılamaktaki zorlukları sebebiyle ayeti sadece yeryüzünün düzenlenmesi olarak algılamışlar, yazı ve çevirilerinde bunu yansıtmışlardır. Oysa Dünya'nın şekli gerçekten de "dahv" kelimesinin ifade ettiği yuvarlaklığa, yumurta biçimine, devekuşu yumurtası şekline benzemektedir.

Dahv kelimesinden türeyen diğer kelimelerde de yuvarlaklık anlamı mevcuttur. Örneğin çocukların topu yerdeki bir çukura düşürmeleri, taş atıp çukura düşürme yarışları, cevizle oynanan oyun hepsi dahv kelimesiyle ifade edilmektedir. Devekuşunun yuva yapmasına, yatacağı yerdeki taşları temizlemesine, yumurtladığı yere ve yumurtasına da bu köklerden türemiş kelimeler kullanılır.

hadis

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

1.Allah ın el malik olduğu konusu inanmayan için bişi ifade etmez haklısın hamd meselesi üzerinden yazıştığımızdan bu da hamd a bir örnektir ve o yüzden yazılmıştır.

Allah el malik diye bir cümle sarfediyorsun ya.

Bu cümleye doğru demek ve kabul etmek ile, yanlış demek ve reddetmek arasında herhangi bir fark yok.

Doğru dediğinde daha ağır, daha büyük vs olmuyorsun.

Sonu ölümden sonraya taşınmış bir masaldan vaatler veriliyor.

Borç isteyen birinin ödeme gücü olmasa da ödeme garantisi verirken ki masalları gibi.

Garantili vaat yok.

2 sen sordun ben cevapladım kabul etmen veya etmemen seni bağlar bu bir anlaşma değil emirdir. emre itaatsizlik etmen o emrin olmadığı anlamına gelmez.

Emre itatsizlik olması için emre girmeyi kabul etmek lazım.

Ben sana gelsem, zorla boynuna tasma, ayaklarına pıranga, ellerine de kelepçe taksam, sonra da bundan sonra sen ben ne dersem onu yapacaksın desem, sen de reddettiğinde ağzına tokadı çaksam, tekmeleye tekmeleye seni dövsem

Bu doğru mu? Böyle şey olur mu?

Hem adalet, hak, güzellik, yücelik gibi özellikler yüklediğin bir varlıktan bahsedeceksin, hem de böyle angutça bir saçmalık olacak.

Aptallık bu.

3.Allah o baba ve öğretmen kadar gerçektir. farazi olmadığının ıspatı için bu siteye üyeyim ve yazıyorum bundan benim hiç bir çıkarım ve menfaatim yoktur. senin bunu kabul etmemen onun var oluşu gerçeğini değiştirmez.

Allah bir masal karakteri.

Senin ne görmüşlüğün ne duymuşluğun var.

Sen sana anlatılanları söylüyorsun.

Allah diye bir şey yok.

Gerçek değil o.

Kırmızı başlıklı kız ve kötü kalpli kurt ne kadar gerçekse, allah da o kadar gerçek.

4. düşünce ve aşamalarının eylemleri diyerek yuvarlamışsın cümleyi Allah varsa ve varolmasına rağmen sen Allaha yok diyip birde hakaret ediyorsan var olan o Allah çok sabırlı ve mahşerde sana verilen iradenin kendine küfür etmesine müsade etmesine varan bir şekilde kullanılmasıyla sonuçlanan bir ömrün hesabını da soracaktır.

Bana ait olan bir şeyin hesabını kimse soramaz bu bir.

Düşünce ve eylemlerin nasıl gerçekleştiği biliniyor.

Herhangi bir bilinmeyen güç (allah diyorsun sen ya) tarafından bir etki yok.

Saçmalamayı bırak.

ben neyin iyi neyin kötü olduğunu akli melekelerimi kullanarak kuran ışığında ayırt edebiliyorum. entellektüellik var olana delillerle değil saçmalıklarla yok demekse entellektüellik sende kalsın. konuşma adabı da imandandır diyerek senin seviyende sana cevap yazmıyorum bu benim inancıma aykırı. bu yazdıklarımı kendine yazılıyormuş gibi üzerine alınıp bana vaaz verme diyerek kendini şişirmene de gerek yok. emir bil mağruf nehy anil münker farzı doğrultusunda bunları yazıyorum bunun ne demek olduğuna da bi zahmet bakarsın en azından araştırma kültürün gelişir araştıran sorgulayan akleden herkes Allah ın var olduğunu anlar. kuran sorgusuz imanı istemez örnek hz ibrahim in akli yola Allah ı bulması. ben sana Allah ın has kulu olamazsın demem günün birinde müslüman olursan mertebe noktasında nereye geleceğin Allah ın taktiridir. seninle yazışarak bir yere varamayacağımız ortada benim siteye giriş amacım bu değil ama söylediklerine cevap vermeden de geçemedim

Kendimi şişirmiyorum.

Buna ihtiyacım yok.

Akla ve mantığa aykırı işler yaparsan adap bekleyemezsin.

Neyi hakediyorsan onu alıyorsun.

Saçma zırvalardan bahsediyorsun.

Sanki buraya senin gibi daha önceden kimse gelmemiş gibi.

Binlerce saf geldi.

Ve noktasına virgülüne senle aynı şeyleri saçmaladılar.

İlk önce şu yanılgıdan kurtar kendini.

Sen buradaki ateistleri akıllarındaki bir sorundan dolayı yaradanı inkar edenler olarak algılıyorsun.

Bu yanılgı seni aptal yerine koyuyor.

Ateizm tanrıyı yoklar. Tanrıya ilişkin her türlü iddiayı çöpe atar.

Bir tartışma kapısı yok ateizmde.

Sorunlu bir akla sahip olan bizler değiliz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah el malik diye bir cümle sarfediyorsun ya.

Bu cümleye doğru demek ve kabul etmek ile, yanlış demek ve reddetmek arasında herhangi bir fark yok.

Doğru dediğinde daha ağır, daha büyük vs olmuyorsun.

Sonu ölümden sonraya taşınmış bir masaldan vaatler veriliyor.

Borç isteyen birinin ödeme gücü olmasa da ödeme garantisi verirken ki masalları gibi.

Garantili vaat yok.

Emre itatsizlik olması için emre girmeyi kabul etmek lazım.

Ben sana gelsem, zorla boynuna tasma, ayaklarına pıranga, ellerine de kelepçe taksam, sonra da bundan sonra sen ben ne dersem onu yapacaksın desem, sen de reddettiğinde ağzına tokadı çaksam, tekmeleye tekmeleye seni dövsem

Bu doğru mu? Böyle şey olur mu?

Hem adalet, hak, güzellik, yücelik gibi özellikler yüklediğin bir varlıktan bahsedeceksin, hem de böyle angutça bir saçmalık olacak.

Aptallık bu.

Allah bir masal karakteri.

Senin ne görmüşlüğün ne duymuşluğun var.

Sen sana anlatılanları söylüyorsun.

Allah diye bir şey yok.

Gerçek değil o.

Kırmızı başlıklı kız ve kötü kalpli kurt ne kadar gerçekse, allah da o kadar gerçek.

Bana ait olan bir şeyin hesabını kimse soramaz bu bir.

Düşünce ve eylemlerin nasıl gerçekleştiği biliniyor.

Herhangi bir bilinmeyen güç (allah diyorsun sen ya) tarafından bir etki yok.

Saçmalamayı bırak.

Kendimi şişirmiyorum.

Buna ihtiyacım yok.

Akla ve mantığa aykırı işler yaparsan adap bekleyemezsin.

Neyi hakediyorsan onu alıyorsun.

Saçma zırvalardan bahsediyorsun.

Sanki buraya senin gibi daha önceden kimse gelmemiş gibi.

Binlerce saf geldi.

Ve noktasına virgülüne senle aynı şeyleri saçmaladılar.

İlk önce şu yanılgıdan kurtar kendini.

Sen buradaki ateistleri akıllarındaki bir sorundan dolayı yaradanı inkar edenler olarak algılıyorsun.

Bu yanılgı seni aptal yerine koyuyor.

Ateizm tanrıyı yoklar. Tanrıya ilişkin her türlü iddiayı çöpe atar.

Bir tartışma kapısı yok ateizmde.

Sorunlu bir akla sahip olan bizler değiliz.

herşeyşi bildiğini zanneden yeni hiç birşeyi öğrenemez kabul etmez bu siteye gelenler bişiler yazanlar niyetleri salih olan insanlardır. kimse bir menfaat uğruna bişiler yazmıyor. benim sana katlanıp sakince cevap yazmamda yine dinimin gereği.kimse sana zincirler takmıyor prangalar takıp zorla bunu yapacaksın demiyor aksine bu dünyada özgürsün. Allah insanların özgür iradelerine karışmaz. karışsaydı bu sınav olmazdı. gözle görmemişsin diyorsun seninde gözle görmediğin bir srüşey var mikrop gibi sen görmüyorsun diye mikrop yok mu yani. duymamışsın diyorsun Allah kendini açık açık gösterse ve seslense bu dünyaya gelme amacımız sınava tabi oluşumuzun, kuran ın Peygamberlerin ne anlamı kalırdı. sen referans olarak bu kadar insanın aklı yokmu diyerek ateistleri göstermişsin 7 milyar dünya üzerinde sayınız 1 milyar dahi değil hangimiz aklını daha iyi kullanıyor acaba.

daha öncede verdim bu örneği tekrar veriyorum. sana bi alet vermiş olsam tablete benzeyen bana ilk soracağın soru kim üretti bu aleti olur bende onun bir üreticisi yok bi fabrikaın patlamasıyla oradaki malzemelerin birleşmesi sonucu böyle bişi çıktı ayrıca bir cep telefonu bir yazar kasa birde televizyon çıktı o patlamada desem ciddiye almaz gülersin değil mi bana ama dünya ve gezegenler, insan ve her türlü mahlukat (mikrobundan,çiçeğine) kendiliğinden bir patlama sonucu oldu bir üreticisi yok diyen sana ben gülmüyor ciddiye alıyor cevap veriyorum. kabı dolu olanın kabına bişiler dolduramazsın. faydasız ve kendini kandırabileceğin bilgilerle sen zaten kabını doldurmuşsun. ben sana sorduklarını izah ediyorum ama senin anlamaya niyetin yok ben anya diyrum sen koya diyorsun. çok zeki olmandan kaynaklanıyor bu durum sanırım

tarihinde denizaktas tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

herşeyşi bildiğini zanneden yeni hiç birşeyi öğrenemez kabul etmez bu siteye gelenler bişiler yazanlar niyetleri salih olan insanlardır. kimse bir menfaat uğruna bişiler yazmıyor. benim sana katlanıp sakince cevap yazmamda yine dinimin gereği.kimse sana zincirler takmıyor prangalar takıp zorla bunu yapacaksın demiyor aksine bu dünyada özgürsün. Allah insanların özgür iradelerine karışmaz. karışsaydı bu sınav olmazdı. gözle görmemişsin diyorsun seninde gözle görmediğin bir srüşey var mikrop gibi sen görmüyorsun diye mikrop yok mu yani. duymamışsın diyorsun Allah kendini açık açık gösterse ve seslense bu dünyaya gelme amacımız sınava tabi oluşumuzun, kuran ın Peygamberlerin ne anlamı kalırdı. sen referans olarak bu kadar insanın aklı yokmu diyerek ateistleri göstermişsin 7 milyar dünya üzerinde sayınız 1 milyar dahi değil hangimiz aklını daha iyi kullanıyor acaba.

daha öncede verdim bu örneği tekrar veriyorum. sana bi alet vermiş olsam tablete benzeyen bana ilk soracağın soru kim üretti bu aleti olur bende onun bir üreticisi yok bi fabrikaın patlamasıyla oradaki malzemelerin birleşmesi sonucu böyle bişi çıktı ayrıca bir cep telefonu bir yazar kasa birde televizyon çıktı o patlamada desem ciddiye almaz gülersin değil mi bana ama dünya ve gezegenler, insan ve her türlü mahlukat (mikrobundan,çiçeğine) kendiliğinden bir patlama sonucu oldu bir üreticisi yok diyen sana ben gülmüyor ciddiye alıyor cevap veriyorum. kabı dolu olanın kabına bişiler dolduramazsın. faydasız ve kendini kandırabileceğin bilgilerle sen zaten kabını doldurmuşsun. ben sana sorduklarını izah ediyorum ama senin anlamaya niyetin yok ben anya diyrum sen koya diyorsun. çok zeki olmandan kaynaklanıyor bu durum sanırım

Anlayamayan ben değilim sensin.

Burada nesnel şeyler konuş.

Senin ve diğer tanrı sanrısına kapılmış, aklının kontrolünü kaybetmişlerin öznel yorumlarının bir anlamı yok.

Allahı görmedin, duymadın, onu hiçbir duyu organınla duyumlamadın.

Duyu organlarını geçtim teknoloji kullanarak da bir tespit yapamadın.

Sana anan baban bir masal anlatmış, sen de bu masala inanmışsın ve gelmiş zırvalıyorsun.

Mikrobu göremiyormuşuz.

Sen hangi çağda yaşıyorsun? Orta çağ argümanlarıyla allah ispatı peşindemisin? Sütte yağ ve peynir hikayesi mi? :)

Gelmiş bir de anlayamıyorsun diyor.

Burada kafası basmayan ve anlamayan sensin.

Masallarla işimiz yok.

Elinde nesnel şeyler, yani yoruma açık olmayan net veriler varsa onları paylaş.

Yoksa kes sesini.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Anlayamayan ben değilim sensin.

Burada nesnel şeyler konuş.

Senin ve diğer tanrı sanrısına kapılmış, aklının kontrolünü kaybetmişlerin öznel yorumlarının bir anlamı yok.

Allahı görmedin, duymadın, onu hiçbir duyu organınla duyumlamadın.

Duyu organlarını geçtim teknoloji kullanarak da bir tespit yapamadın.

Sana anan baban bir masal anlatmış, sen de bu masala inanmışsın ve gelmiş zırvalıyorsun.

Mikrobu göremiyormuşuz.

Sen hangi çağda yaşıyorsun? Orta çağ argümanlarıyla allah ispatı peşindemisin? Sütte yağ ve peynir hikayesi mi? :)

Gelmiş bir de anlayamıyorsun diyor.

Burada kafası basmayan ve anlamayan sensin.

Masallarla işimiz yok.

Elinde nesnel şeyler, yani yoruma açık olmayan net veriler varsa onları paylaş.

Yoksa kes sesini.

bu konunun 2. bölümüne bakarsan nesnel şeylerle konuşmama başladım ayrıca benim yazdıklarım tamamen senin sorularına yanıttı. sana sorduğum kendiliğinden oluşan aletlere inanmazsın değil mi sorusuna cevap veremeyen birinin aklını kullandığını söylemesi ne kadar gülünç. ama emin ol ben senin için gülmüyorum. kuranın dünya üzerindeki nesnelliklerini merak ediyorsan san isim kitap site vereyim gerçi maksadın bu değil biyorum ama benden çıksın yine de. hakaret etmen sen şusun busun akılsızsın demen seni burada veya başka bir ortamda haklı yapmaz sorulan sorulara karşılık diyorum veremiyorsun kendince daha önce söylendi bunlar sen şöylesin Allahın böyle annen baban böyle diyerek işi öznelleştiren ve beni bunlara cevap yazmaya zorlayan da sensin verdiğim cevaplardan sonrada kalkmış sen öznel konuşuyorsun diyorsun :) neyse arkadaşım seninle bi yere varamayacağımız kesin Allah sana hidayeti nasip etsin inşallah. bu arada sağı solu patlatıp senin bu fikirlerine inanacak başka insancıklar yaratmaya çalışma yahut hayvanat bahçesindeki maymunlardan birini alıp sen de bir gün benim gibi olacaksın diye bekleme sakın ;) yok öyle bişi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yahut hayvanat bahçesindeki maymunlardan birini alıp sen de bir gün benim gibi olacaksın diye bekleme sakın ;) yok öyle bişi

zamanında şöyle bir soru sorulmuştu ve ateizmin temellerini sarsmıştı : İnsanlar maymundan geldiyse, neden şimdiki maymunlar insan olmuyorlar yau?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Naziat 29: O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

Naziat 30: Ardından yeri düzenleyip döşedi.

Fussilet 10: O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.

Fussilet 11: Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. İkisi de, "İsteyerek geldik" dediler.

Fussilet 12: Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir.

Bazı sitelerde bu duruma saçma cevaplar verilmiş Enbiya suresine göre hepsi bir aradaymış ancak sonradan ayrılmış. Gök ne ondan habersiz adam. Yer ne gök ne? belli değil, tanımın kendisi bozuk. Her neyse, yukarıdaki duruma göre bir çelişki var sanırsam. Bunu insan beyninin algılayabilmesi lazım artık. Allahın verdiğini sandığınız beyniniz rüyadayken bile bu çelişkiyi algılar, ancak korkuyla sindirilmiş bir beyin algılayamaz. Bu hatalara bence fussilet suresinin iniş sırasına göre 41. sure olması ve naziatın ise iniş sırasına göre 79. sure olması dolayısı ile aradan geçen yılların etkisi sebep olmuştur.

Bir müslüman için bu durumla alakalı yapılabilecek en güzel savunmayı da yapayım size kopya vereyim: Naziat taki gök şle uzay boşluğu kastedilmiştir. Fussilet 11 ve 12 deki gök atmosfer olup, daha sonra fussilet 12 nin devamında yine uzay manasında kullanmıştır. Bu zırvalara yapılabilecek en iyi savunma bu olur bundan da öteye geçemezsiniz.

denizaktas hadi bunu da açıkla

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

denizaktas hadi bunu da açıkla

fusulet 11 de ve diğerlerinde bahsedilen arz cümlede geçen sümme edatı zamansal bir kavramı değil semanın yaradılışının aezın yaradılışından daha büyük bir olay olduğunu söyler ibn Aşur. yani gaz bulutu bugünki bilimsel verilerimiz bunun evrenin yaradılışındaki hidrojen gazı olduğunu doğrulamakta

evrendeki herşeyin tesadüf olduğu amaçsızlığı ve anlamsızlığı ifade eder sorunuza bu cevap yeterli olur kanaatindeyim.

ayrıca ben ısrarla sizlere sorduğum size bir alet vermiş olsam tablete benzeyen bana ilk soracağınız soru kim üretti bu aleti olur bende onun bir üreticisi yok bi fabrikaın patlamasıyla oradaki malzemelerin birleşmesi sonucu böyle bişi çıktı ayrıca bir cep telefonu bir yazar kasa birde televizyon çıktı o patlamada desem ne dersiniz sorusuna yanıt veriniz. siteye girdiğimde beri sorduğum soruların bir kısmına aldığım cevaplara karşı cevap vermişimdir insaflı bakmak gerek. sorulan soruyu yok sayıp konuyu hakarete yahut başka mecralara çekmeye gerek yok. bu sizüm lantex e dir. arkadaş her yeri patlatıp asıp kesenlerim müslümanlar olduğundan bahsetmiş ortaçağdan bahsetmiş şu anda akılla yükseldiğini sandığın avrupa medeniyetinin ellerinde afrikalıların inkaların kanı var.afrikada avrupaya köle olarak götürülen insanların 38 milyonu yolda öldü öldürüldü var gerisini sen hesap et. günümüzde amerikanın israilin yaptığı zulüm ve katliamları yapanlar da müslüman değil. mülüman olupta katliam yapanlar da müslüman değil. benim innaçlarım senin bana ettiğin hakaretlere mukabele etmemeyi öğütlüyor. sen inandığın bişi olmadığı için mi senin gibi düşünmeyen bakmayan insanlara hakaret edip aşağılama yoluna giderek kendini haklı göstermeye çalışıyorsun?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

fusulet 11 de ve diğerlerinde bahsedilen arz cümlede geçen sümme edatı zamansal bir kavramı değil semanın yaradılışının aezın yaradılışından daha büyük bir olay olduğunu söyler ibn Aşur. yani gaz bulutu bugünki bilimsel verilerimiz bunun evrenin yaradılışındaki hidrojen gazı olduğunu doğrulamakta

evrendeki herşeyin tesadüf olduğu amaçsızlığı ve anlamsızlığı ifade eder sorunuza bu cevap yeterli olur kanaatindeyim.

ayrıca ben ısrarla sizlere sorduğum size bir alet vermiş olsam tablete benzeyen bana ilk soracağınız soru kim üretti bu aleti olur bende onun bir üreticisi yok bi fabrikaın patlamasıyla oradaki malzemelerin birleşmesi sonucu böyle bişi çıktı ayrıca bir cep telefonu bir yazar kasa birde televizyon çıktı o patlamada desem ne dersiniz sorusuna yanıt veriniz.

ibn aşur o sureyi kurtarmış kendince, ibn abbas bu sureyi kurtarmış, ibn yakup şu sureyi şöyle demiş, ibn cabbar buna şöyle bir izahat getirmiş.............

evet ben senin soruna karşı gülerim, herkes güler, yani bir patlama oldu bu bilgisayar kendi oluştu desen sana inanmam ancak buna da bir izahat getirecek bir ibn da bizden çıkar :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

ibn aşur o sureyi kurtarmış kendince, ibn abbas bu sureyi kurtarmış, ibn yakup şu sureyi şöyle demiş, ibn cabbar buna şöyle bir izahat getirmiş.............

evet ben senin soruna karşı gülerim, herkes güler, yani bir patlama oldu bu bilgisayar kendi oluştu desen sana inanmam ancak buna da bir izahat getirecek bir ibn da bizden çıkar :D

önemli olan açıklananların bilimle çelişmmesi. sizden de bu konuya açıklama getirecek olanı sabırsızlıkla bekliyorum. çok zeki ve akıllı olduğu için ateist olduğunu iddia edenler içinde şu paylaşımda bulunmadan geçemeyeceğim; "Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, Bilim Kuralları'nı koyan ve onları da yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez... Stephen Hawking dünyanın en zeki adamları arasında üst sırada yer alan ateistlerin çoğu konuda sırtlarını dayadığı kendini de bir zamanlar ateist olarak tanımlayan ünlü fizikçi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

önemli olan açıklananların bilimle çelişmmesi. sizden de bu konuya açıklama getirecek olanı sabırsızlıkla bekliyorum. çok zeki ve akıllı olduğu için ateist olduğunu iddia edenler içinde şu paylaşımda bulunmadan geçemeyeceğim; "Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, Bilim Kuralları'nı koyan ve onları da yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez... Stephen Hawking dünyanın en zeki adamları arasında üst sırada yer alan ateistlerin çoğu konuda sırtlarını dayadığı kendini de bir zamanlar ateist olarak tanımlayan ünlü fizikçi.

suan cok az bir zamanim var dolayisiyla sadec hawking ornegine deginecegim. hawking, hicbirseyin yok oldugunun kanitlanamayacagini biliyor bu yuzden oyle bir cevap vermistir. yani tanri degilde ucan spagetti canavari deseydiniz ayni sekilde cevap verirdi. sunu unutma yanlislanabilir olmayan hicbirsey bilimsel degildir. yani ben uzayin sonunda bir kedi var dersem bu yanlislanamaz olur bunu hicbirzaman bilemeyiz yani anlamsizdir. allah iddiasi gibi...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Malum sitelerden alınmış yalanlardan alıntı yapıp buraya yapıştırmayın. İki üstte olduğu gibi silinir...

Ayrıca bir şey anlatıyorsanız, hakaret etmeden anlatın bizi müdahale etmeye mecbur nırakmayın.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Malum sitelerden alınmış yalanlardan alıntı yapıp buraya yapıştırmayın. İki üstte olduğu gibi silinir...

Ayrıca bir şey anlatıyorsanız, hakaret etmeden anlatın bizi müdahale etmeye mecbur nırakmayın.

baska sitelerden alıntı yapıp burada paylaşanlar için de aynı yorumu görmek isteriz formun 4. sayfasındaki paylaşım gibi mesela. bilgini hangi siteden geldiğinin ne önemi var önemli olan doğruluğudur. ıspatlanabilirliğidir neden rahatsız oluyorsunuz anlamak mümkün deil

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

suan cok az bir zamanim var dolayisiyla sadec hawking ornegine deginecegim. hawking, hicbirseyin yok oldugunun kanitlanamayacagini biliyor bu yuzden oyle bir cevap vermistir. yani tanri degilde ucan spagetti canavari deseydiniz ayni sekilde cevap verirdi. sunu unutma yanlislanabilir olmayan hicbirsey bilimsel degildir. yani ben uzayin sonunda bir kedi var dersem bu yanlislanamaz olur bunu hicbirzaman bilemeyiz yani anlamsizdir. allah iddiasi gibi...

hawking in söylediği gayet açıktır bunu evirip çevirmeye lüzum yoktur. bilmin bazı şeyleri izah etmesi ve açıklaması bunları bir yasaya bağlayan bir yaratıcının olmadığı anlamına gelmediği Allah ın varlığını inkar etmediği anlamına gelir. aksi durumda böylesine zekasıyla ün yapmış ateistlerin en güçlü kozu ve savunucusu olan birinin bu sözleri söylemeyeceği aşikar ki yıllardır olmadığı yönünde bir çok açıklama yapmıştır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

baska sitelerden alıntı yapıp burada paylaşanlar için de aynı yorumu görmek isteriz formun 4. sayfasındaki paylaşım gibi mesela. bilgini hangi siteden geldiğinin ne önemi var önemli olan doğruluğudur. ıspatlanabilirliğidir neden rahatsız oluyorsunuz anlamak mümkün deil

Neresi doğru? İki kaynaktan daha doğrulayabiliyormusunuz getirdiğiniz bilgiyi? Adamın sözlerinin orjinalini bulup bize tercüme edebiliyormusunuz? Ayrıca varsayalım Hawking o sözleri etti, peki kimin umurunda? Herifin ağzından çıkanlar, sizin Allahtan geldi diye tapındığınız Ayetler gibi uygulanması zorunlu emirler mi?

Doğru bilginin başımızın üzerinde yeri var, ama siz menşei belli, yalan üreten malum kaynakları buraya bilgi olarak getiriyorsunuz. Buna da müdahala eder, sileriz... Tartışacaksanız objektif bilgiler ve sizin kendi fikirlerinizi getirin.. Yoksa bir siz değil, hepimiz biliyoruz google da aratınca her şeyin bulunabilirliğini...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Neresi doğru? İki kaynaktan daha doğrulayabiliyormusunuz getirdiğiniz bilgiyi? Adamın sözlerinin orjinalini bulup bize tercüme edebiliyormusunuz?

Doğru bilginin başımızın üzerinde yeri var, ama siz menşei belli, yalan üreten malum kaynakları buraya bilgi olarak getiriyorsunuz. Buna da müdahala eder, sileriz... Tartışacaksanız objektif bilgiler ve sizin kendi fikirlerinizi getirin.. Yoksa bir siz değil, hepimiz biliyoruz google da aratınca her şeyin bulunabilirliğini...

kendi fikirlerime argümandır o paylaştıklarım. ünlü ve bilim adamı sıfatlarıyla Allah ın varlığını kabul etmiş isimlerin söyledikleri ve gerekçeleriydi ve ingilizce orijinal metin şeklinde de yayınlamıştım sildiğinizin içeriğine bakmadan silerseniz bunları görmemeinz doğal. bu sayfanın giriş kısmında tasvir efkar adlı kullanıcının da başka bir siteden paylaşmış olduğu bir bilgi var onu neden silmediniz, bence silmeyinde gerek yok bu söylenilene kendince argümanla ıspat göstermektir. iletişim çağını yaşadığımız şu günlerde kitap dergi vs dökümanlar gibi google ile elde edilen bilgilerde geçerlidir özellikle ünlü kişilerin din konusunda söylediği ve yayımladığı makale ve ropörtajlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Neresi doğru? İki kaynaktan daha doğrulayabiliyormusunuz getirdiğiniz bilgiyi? Adamın sözlerinin orjinalini bulup bize tercüme edebiliyormusunuz? Ayrıca varsayalım Hawking o sözleri etti, peki kimin umurunda? Herifin ağzından çıkanlar, sizin Allahtan geldi diye tapındığınız Ayetler gibi uygulanması zorunlu emirler mi?

Doğru bilginin başımızın üzerinde yeri var, ama siz menşei belli, yalan üreten malum kaynakları buraya bilgi olarak getiriyorsunuz. Buna da müdahala eder, sileriz... Tartışacaksanız objektif bilgiler ve sizin kendi fikirlerinizi getirin.. Yoksa bir siz değil, hepimiz biliyoruz google da aratınca her şeyin bulunabilirliğini...

http://ateizmvedin.com/ateizm-yanilgisi/antony-flew/ işte size farklı kaynaklarla demin sildiğiniz bilginin değişik sitelerdeki ve dünya basınında çıkmış versiyonları.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kardeşim sen cinsmisin, yoksa özel siparişle mi geldin? Malum kaynaklar dediğimde anlayamadığın nokta nedir? Git adamın orjinal yazısını bul getir ve tercümesini yapalım... Yaradılışçı soytarıların sitelerinden alıntı yapma.. Bunlar çarpıtma dolu yalanlardır. Bu yalanlar da senin beynine yöneliktir, Ateistleri ırgalamaz... O nedenle objektif bilgilerle gel, yalanlarla değil... Bu siteye o yalanları ilk sen getirmedin, senin gibi niceleri aldı getirdi. Ayrıca forumda arat, sana işin gerçeğini anlatan yazıları göreceksin.. Şimdi burayı kirletmiyi bırak, biraz araştırma yap...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

baska sitelerden alıntı yapıp burada paylaşanlar için de aynı yorumu görmek isteriz formun 4. sayfasındaki paylaşım gibi mesela. bilgini hangi siteden geldiğinin ne önemi var önemli olan doğruluğudur. ıspatlanabilirliğidir neden rahatsız oluyorsunuz anlamak mümkün deil

Adam incelemeleri alıntılamış yapıştırmış, neden silelim? Karşı çıktığın bölümlere itiraz eder açıklama yapar, yanlışları gösterirsin, neden o yazıdan rahatsız oluyorsun?

Sen bizzat yalanı alıp getiriyorsun; o yazının içeriğinden, doğruluğundan, gerçekten var olduğundan bile haberdar değilsin. Birileri yazmış, senin de hoşuna gitmiş ya yeter, al getir burayı aynı yazıyla bilmem kaçıncı defa kirlet... Ayrıca yukarıda söyledim, adam o lafları gerçekten etmiş olsa bile kimin şeyine?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Adam incelemeleri alıntılamış yapıştırmış, neden silelim? Karşı çıktığın bölümlere itiraz eder açıklama yapar, yanlışları gösterirsin, neden o yazıdan rahatsız oluyorsun?

Sen bizzat yalanı alıp getiriyorsun; o yazının içeriğinden, doğruluğundan, gerçekten var olduğundan bile haberdar değilsin. Birileri yazmış, senin de hoşuna gitmiş ya yeter, al getir burayı aynı yazıyla bilmem kaçıncı defa kirlet... Ayrıca yukarıda söyledim, adam o lafları gerçekten etmiş olsa bile kimin şeyine?

eylul43res_flew.jpg

arkadaşım anlamamakta ısrar ediyorsun herhalde adamın kendi yazısı bu bu konuyla ilgili kitap yazdı. azıcık sen araştırsan göreceksin de.... malum siteler bu yazıyı konu edinmişler al sana adamın yazdığı kitap yahu daha ne getireyim ben sana

tarihinde denizaktas tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
 • Yeni Oluştur...