Jump to content

"Tanrı Zamandan Münezzeh Ve Geleceği Biliyor" iddiaları


Recommended Posts

Bu iki Savunmaya sürekli her konuda baş vurup dillerine sakız etmiş Teistlere gelsin...

 

Zamandan Münezzehlik

Zaman Hareket ve eylemdir. Eylem var ise zaman vardır. Ve gerek fiziksel müdahale olsun, gerek ise sadece gözlemci olsun ayırt edilmeksizin herhangi bir şekilde o eyleme müdahil olan varlık, Zamandan münezzeh OLAMAZ. çünkü o varlık artık öncesi ve sonrasına müdahil olmuştur ve kendisinin de öncesi sonrası hareketleri olacaktır. Mesela Tanrı Önce Yeri sonra göğü yarattı der isen zamandan bağımsız olamazsın. O yüzden zamandan ve mekandan münezzeh zırvalığını bırakın artık her konuda Sıkışınca Salıveriyorsunuz... 

 

ikinci olarak ta; Her şeyi bilen ve gücü her şeye yeten tanrı modeli kendi içinde çelişkilidir. Her şeyi biliyor ise, kendi geleceğini de bileceğinden, hiç bir varlığın o gelecek dışına çıkamayacağı gibi Kendisi de öngördüğü kendi eylemlerinin dışına çıkamayacaktır...

 

Teistler Ateistlere ne kadar dua etse azdır. Dinlerindeki çelişkileri ateistler sayesinde buluyor ve dinlerini ona göre şekillendiriyorlar.

 

Konularında sürekli Aynı lafları sayıklayan testlere her konusunun altına yazmaktan ise, Konu açmanın daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için konu açıyorum. 

tarihinde RasyonelDüşünce tarafından düzenlendi
Başlık
Link to post
Sitelerde Paylaş
5 hours ago, RasyonelDüşünce said:

Bu iki Savunmaya sürekli her konuda baş vurup dillerine sakız etmiş Teistlere gelsin...

 

Zamandan Münezzehlik

Zaman Hareket ve eylemdir. Eylem var ise zaman vardır. Ve gerek fiziksel müdahale olsun, gerek ise sadece gözlemci olsun ayırt edilmeksizin herhangi bir şekilde o eyleme müdahil olan varlık, Zamandan münezzeh OLAMAZ. çünkü o varlık artık öncesi ve sonrasına müdahil olmuştur ve kendisinin de öncesi sonrası hareketleri olacaktır. Mesela Tanrı Önce Yeri sonra göğü yarattı der isen zamandan bağımsız olamazsın. O yüzden zamandan ve mekandan münezzeh zırvalığını bırakın artık her konuda Sıkışınca Salıveriyorsunuz... 

 

ikinci olarak ta; Her şeyi bilen ve gücü her şeye yeten tanrı modeli kendi içinde çelişkilidir. Her şeyi biliyor ise, kendi geleceğini de bileceğinden, hiç bir varlığın o gelecek dışına çıkamayacağı gibi Kendisi de öngördüğü kendi eylemlerinin dışına çıkamayacaktır...

 

Teistler Ateistlere ne kadar dua etse azdır. Dinlerindeki çelişkileri ateistler sayesinde buluyor ve dinlerini ona göre şekillendiriyorlar.

 

Konularında sürekli Aynı lafları sayıklayan testlere her konusunun altına yazmaktan ise, Konu açmanın daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için konu açıyorum. 

Genel olarak doğru ...

 

Sadece bir şeye itiraz edeceğim...

 

Her şeyi bilmek geleceği bilmeyi kapsamaz...

 

Yani gelecek şu an yoktur ve bilginin konusu değildir...

 

Şunun gibi düşünelim....

 

Duyarlılığı sonsuz olan bir sensör düşünelim evrende olan biten her şeyi görebiliyor duyabiliyor olsun...

 

Bu sensör henüz gerçekleşmemiş bir olayı şimdiden görebilir mi yada duyabilir mi...

 

Bu soru saçmadır ve aynen geleceği duymak bilmek görmek gibi Olasılıksız imkansız bir safsatadır...

 

Tanrıyı yücelteceğim derken küçültmektir...

 

Herşeyi bilmek varlık alanındaki herşeyi bile bilmek anlamında olup aslında yaptığınız hiç bir şey gizli kalmaz hesabını verirsiniz demek olur...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrı’lar kendilerini insanlar yarattığı için mantık sınırlarını aşamazlar. Zamana tabii olmamak mantık sınırları içinde değildir. Onun için Tanrı’larını zamanın içine sokmak zorundadırlar, bundan kaçamazlar.

Örnek..

Melekler ve Ruh, ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir."(Meâric, 70/4).

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, kirec said:

Genel olarak doğru ...

 

Sadece bir şeye itiraz edeceğim...

 

Her şeyi bilmek geleceği bilmeyi kapsamaz...

 

Yani gelecek şu an yoktur ve bilginin konusu değildir...

 

Şunun gibi düşünelim....

 

Duyarlılığı sonsuz olan bir sensör düşünelim evrende olan biten her şeyi görebiliyor duyabiliyor olsun...

 

Bu sensör henüz gerçekleşmemiş bir olayı şimdiden görebilir mi yada duyabilir mi...

 

Bu soru saçmadır ve aynen geleceği duymak bilmek görmek gibi Olasılıksız imkansız bir safsatadır...

 

Tanrıyı yücelteceğim derken küçültmektir...

 

Herşeyi bilmek varlık alanındaki herşeyi bile bilmek anlamında olup aslında yaptığınız hiç bir şey gizli kalmaz hesabını verirsiniz demek olur...

 

Kapsar, her şeyi bilirsen her şeyin nasıl çalıştığını, nasıl davranacağını da bilirsin, hele bir de bu her şeyi bizzat kendin tasarlamışsan, her şeyi kendin kontrol ediyorsan.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 saat önce, RasyonelDüşünce yazdı:

Bu iki Savunmaya sürekli her konuda baş vurup dillerine sakız etmiş Teistlere gelsin...

 

Zamandan Münezzehlik

Zaman Hareket ve eylemdir. Eylem var ise zaman vardır. Ve gerek fiziksel müdahale olsun, gerek ise sadece gözlemci olsun ayırt edilmeksizin herhangi bir şekilde o eyleme müdahil olan varlık, Zamandan münezzeh OLAMAZ. çünkü o varlık artık öncesi ve sonrasına müdahil olmuştur ve kendisinin de öncesi sonrası hareketleri olacaktır. Mesela Tanrı Önce Yeri sonra göğü yarattı der isen zamandan bağımsız olamazsın. O yüzden zamandan ve mekandan münezzeh zırvalığını bırakın artık her konuda Sıkışınca Salıveriyorsunuz... 

Kümeler ile açıklaması var.

Tanrı küme olsun.

Onu kapsayan bir küme yok ise hareketleri eylemleri yani zaman   kendi içinde ve tanrıya bağımlı olacaktır.

Hareket eden bir varlık yoksa zamanda yoktur.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yüce Allah zamandan bağımsızdır. Onun için önce ve sonra diye bir durum söz konusu değildir. O yaratılmamıştır. Kendisi hep var olandır. Sonsuzluğunda yalnız yalnız takılırken, yaratma özelliğini ilk kez Hz. Muhammedin nurunu yaratarak kullanmıştır. Kendisi bu nuru yaratana dek, yaratma özelliğini hiç kullanmamıştır. Nuru yaratana dek beklemiştir. Nuru yaratma anı gelince de bildiğini gerçekleştirmiş ve nuru yaratmıştır. Bu nurun yaratılmasından sonra da yüce Allah yaratma özelliğini çokça kullanmıştır. Melek, yer, yedi katlı gök, yıldız, güneş, ay, cin, şeytan, insan, sıtma paraziti, sivrisinek gibi birçok şey daha yaratmıştır. 

 

Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz. Âdem'i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Âdem (a.s. ), Arş-ı A'lâda muazzam bir nur ile bir isim yazılı gördü: "Ahmed."
Merak edip sordu:

"Ya Rabbi, bu nur nedir?" Allah Teâla buyurdu:

"Bu senin zürriyetinden bir peygamberin nûrudur ki, onun ismi göklerde Ahmed ve yerlerde Muhammed'dir. Eğer, o olmasaydı, seni yaratmazdım!" (Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6)

İmanımızla kabul ettiğimiz bu muazzam gerçeği, milyarlar sene sonra gelen o nûrun sahibi de bütün açıklığıyla ifade buyurmuşlardır:

Bir gün ashabdan Abdullah bin Câbir (r.a.),

"Yâ Resûlallah, bana, Allah'ın her şeyden evvel yarattığı şey nedir, söyler misin?" dedi. Şu cevabı verdiler:

"Her şeyden evvel senin Peygamberinin nûrunu, kendi nurundan yarattı. Nur, Allah'ın kudreti ile dilediği gibi gezerdi. O zaman ne Levh-i Mahfuz ne kalem ne Cennet ne Cehennem, ne melek ne semâ ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan ve ne de cin vardı."(Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye:1/7)

Semâyı bütün haşmetiyle aydınlatan nûr, sonra ilk olarak Hz. Âdem'in alnında parladı. Sonra peygamberlerden peygambere geçerek İbrâhim'e (a.s.) kadar geldi. Ondan da oğlu Hz. İsmâil'e intikal etti.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir de sonsuzluk konusu var, dincilerin gücünün, bilgisinin falan tanrının sonsuz olduğunu iddia eder.

 

Peki tanrı gücünün, bilgisinin vs. sonsuz olduğunu nasıl biliyor? Sonsuz tanımı gereği asla ulaşılamayandır, tanrı da asla ulaşamadığna göre sonsuz olduğunu nereden bilecek?

Link to post
Sitelerde Paylaş
16 saat önce, kirec yazdı:

Genel olarak doğru ...

 

Sadece bir şeye itiraz edeceğim...

 

Her şeyi bilmek geleceği bilmeyi kapsamaz...

 

Yani gelecek şu an yoktur ve bilginin konusu değildir...

 

Şunun gibi düşünelim....

 

Duyarlılığı sonsuz olan bir sensör düşünelim evrende olan biten her şeyi görebiliyor duyabiliyor olsun...

 

Bu sensör henüz gerçekleşmemiş bir olayı şimdiden görebilir mi yada duyabilir mi...

 

Bu soru saçmadır ve aynen geleceği duymak bilmek görmek gibi Olasılıksız imkansız bir safsatadır...

 

Tanrıyı yücelteceğim derken küçültmektir...

 

Herşeyi bilmek varlık alanındaki herşeyi bile bilmek anlamında olup aslında yaptığınız hiç bir şey gizli kalmaz hesabını verirsiniz demek olur...

Sevgili kireç. Her şeyin içerisinde Gelecek te, geçmiş te vardır. Olabilecek bütün olasılıklardan hangisinin olacağı da vardır. Her Şey adı üstünde. 

Bahsettiğimiz Çapta bir süper bilgisayarın olasılıkları hesaplayıp Olası bütün sonuçları bilmesi olasıdır. 

Fakat hangisinin olacağını bilmesi tartışılır iken Her şeyi bilir demek yerine, Tüm olasılıkları bilir derim. Her şeyi bilir dediğim zaman Hangi olasılığın olacağını da bildiğini iddia etmiş olurum. 

 

Fakat bu bahsettiğimiz bambaşka bir konu. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Buzul her ne kadar ironi yaptığını düşünsem de, emin olamadığım için ne dediğini ve niye o ayetleri yazdığını anlamlandıramamak ile beraber, konu ile ilişkisini de göremediğim için mesajını görmezden geleceğim. 

 

Harekete Herhangi bir temasta yada gözlemde bulunur isen, senin için o hareket öncesi ve sonrası olacaktır. Yani zaman olacaktır. O yüzden hem önce şu vardı bu oldu bunu yarattı deyip zamandan bağımsız demek çelişkilidir. 

 

Vallahi de Billahi de teistlerin size dua etmeleri gerekiyor sayın yazarlar. Sayenizde dinlerini Güncelliyorlar ki, dinlerini sonraki nesillerin de başıma bela edebilsinler ? 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...