Jump to content
Ateistforum

Mevlana mı Muhammet mi?


Recommended Posts

  • İleti 47
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

bu kadar öküzlemesine konu yorumlayan başka yoktur herhalde. seni çoğaltmak lazım :)

sen ne sulu bir zevatsın bea...ortaya boyna hıyar gibi dallama atlıyon...varsa argümanın o 2 dirhem beynini kullan da adam gibi kıvırtmadan yorum yaz...ha yoksa sana mevladan bi yanıt verelim..

"Her lafa verilecek bir cevabım var.

Lakin bir lafa bakarım laf mı diye.

Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Sevgili arkadaşlar asas yazıyı buraya asamadım ,verilen adreslere gider çok enteresen bu yazıyı okursunuz.

Ama mutlaka okuyunuz.

Mevlana bir VATAN HAİNİDİR.

Mevlana bir EVLAT KATİLİDİR

Daha ,daha çok şeylerdir.

Okuyunda görün.

Türk insanına afyon vere vere zavallı bu milleti sarhoş ettik.

Ne HAİNİNİ tanıyabiliyor.

Nede KAHRAMANINI.

HAİNİNİ BAŞTACI YAPARKEN , KAHRAMANINI YERLERDE SÜRÜYOR.

kuranislami.com'dan alıntıdır

27.04.2002 Tarihli "Ceviz Kabuğu" programına, konuyla ilgisi dolayısıyla Prof. Dr. Mikail Bayram’da katıldı. Telefon bağlantısı ile yayına katılan ve Mevlana ve Mevlevilik üzerine görüşlerini aktaran Bayram, program sunucusunun daha önce hiç duymadığı fakat İKTİBAS okurunun yakındığı bildiği görüşlerini söyleyince "kızılca kıyamet" koptu. Bu ilginç tartışmayı bilgilerinize sunmakta yarar gördük.

HULKİ CEVİZOĞLU- Profesör Doktor Mikail Bayram hattımızda.

İyi geceler Sayın Bayram. PROF.DR. MİKAİL BAYRAM- İyi geceler efendim.

<A href="http://www.hanifdostlar.net/forum_posts.asp?TID=712&PN=2" target=_blank>Mesnevi Vahiy ile yazılmış?

Mevlana bir Moğol ajanı mıydı?

Mevlana ne anlama geliyor?

Mevlana sahte bir Peygamber değil mi

Mevlana'dan apaçık Şirkler

Mevlana'dan Porno Hikaye: Tasavvuf Masalı

Mevlana'nın Moğollarla ilişkiler

<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında konu ilginç ve ilginç olduğu kadar da derinlemesine tahlil gerektirir.

Mevlevilerin neredeyse genele yakını, Mevlananın Mesnevisini Kuran ın mana tefsiri olarak görür.

Herhalde Mesneviyi bir Mevleviden daha iyi tahlil edemeyiz?

Peki Mevlana insan ve hoşgörü temelli felsefesini oluştururken yukarıdaki Kuran ayetlerini görmemiş midir?

Görmemesi düşünülemez..Ama doğrusal ve düz mantıkla akla şu geliyor:

Acaba o zaman ilgili Kuran ayetleri yok mudur? Bu ayrı bir tartışma konusudur bence..

Peki bu ayetlere rağmen, Mevlana Kuran bazlı barışçıl ve hoşgörülü felsefesini nasıl oluşturabilmiştir?

Buna yanıtı bence yine Mevlananın kendisi veriyor:

"Ben şâir değilim, benim Mesnevîm şiir değildir; harf ve sesin mânâsıdır";

"Mesnevî mânâdır, faûlün fâilât değil"

"Mesnevîmiz Kur"an gibidir, bazısına doğru yolu gösterir, bazısını da sapıklığa götürür. ..."

Tabi çok farklı görüşlerde de vardır..İlgili görüşlere göz atmak konunun mecrasından sapmasına neden olur diye düşünüyorum..

Sonuç itibarı ile konu yüzeysel bakılamayacak kadar tefferruatlıdır..

Başlık sahibi arkadaşımın Mevlevilerin aksi istikametinde, Mevlanın da işaret ettiği manayı dışlayarak, mekanik ve yüzeysel düşündüğünü düşüyorum..

Fakat yanlış değil, yüzeysel ve doğrusal mantık ile bakıldığında sorulması gereken elzem bir soru:Mevlana mı Muhammed mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Tabi çok farklı görüşlerde de vardır..İlgili görüşlere göz atmak konunun mecrasından sapmasına neden olur diye düşünüyorum..

Sonuç itibarı ile konu yüzeysel bakılamayacak kadar tefferruatlıdır..

Başlık sahibi arkadaşımın Mevlevilerin aksi istikametinde, Mevlanın da işaret ettiği manayı dışlayarak, mekanik ve yüzeysel düşündüğünü düşüyorum..

Fakat yanlış değil, yüzeysel ve doğrusal mantık ile bakıldığında sorulması gereken elzem bir soru:Mevlana mı Muhammed mi?

Ben Mevlana ya de Mevlevilik konusun uzman olduğum iddiasında değilim zaten...bu başlığın amacı senin de anlayabilceğin ve yorumunda da belirttiğin gibi kuran ayetleri ile genel mevlana anlayışında çelişkiler olduğunu göstermek..Mevlevilerin teolojik kökenleri ya da ayrımlarına ilişkin bir tartışma açma ereğinde bulunmadım.....ayrıca başlık sahibi arkadaşın olarak mevlevilerin aksi istikametinde bir görüş belirtmedim..Tek vurgu yaptığım şey Mevlananın herkesçe bilinen evrensel hümanizmasına dem vurmak..ancak sen bu ifademimn mevlananın işaret ettiği herkesçe bilinen mananın dışında buluyorsan bu söylemini açıklamasını yapmalısın...Bunun yanısıra sen yüzeysel bakılamayacak kadar tefferruatlı dediğin konuda derinlemesine olan yüzeysel ve mekanik olmayan bilgi verirsen konuyu daha da açabiliriz...

Link to post
Sitelerde Paylaş

O ayetleri oraya koyarak, Muhammed mi Mevlana mı diye bir soru sorarak zaten Mevlevilerin aksi istikametinde bir görüşün sahibi oluyor ve belirtiyorsun..

Derinlemesine incelenmesi gerekir derken derinlemesine bilgi sahibiyim demek istemedim..

Ancak yüzeyselde olsa Mesnevi ye bakmış biri olarak Mevlanın " Ben Muhammed in ayağının tozuyum" dediğini de biliyorum..

Ardından yine Mesnevi 6. bölümden bir alıntı yaparak, Mevlanın "insanlar baktıklarında görmek istediklerini görürler" fikrini belirttim.

Sana Kuran ın ilgili ayetleri savaş ve kan kokuyorken Mevlanaya göre barış ve hoşgörü kokuyor olmalı..

Ki Kuran temelli olarak böyle bir felsefe geliştirmiş, üretmiş olsun..

Dolayısı ile burada kesin olan Mevlananın ve bugün kü Mevlevilerin ilgili ayetleri görmediği ihtimalini saf dışı edersek,

sen başka türlü, Mevlana ve Mevleviler başka türlü bakıyor demektir..

Mevlanın herkesçe bilinen manasının yanında yine Mevlanın herkesçe bilinen bir gerçeği, Mevlanının kendisini müslüman adledmesidir..

Mevlana, müslüman mı pantesit mi, müslüman panteist mi vs. mi konusuyla girift olan detaylara girmek bu konuya ışık tutabilir..

Detaylara girmeden böyle bir başlık açarken Mevlanın Kuran ı tanıyan bir müslüman olduğunu mu olmadığını mı düşünüyorsun?

Cevabın, başlıkta sorduğun soruya, detaylara girmeden cevap olabilme ihtimalini kuvvetlendirir..

Basitçe Mevlana, Mevlanın kendi sözlerine rağmen, müslüman mı değil mi sana göre?

tarihinde Jeriko tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
O ayetleri oraya koyarak, Muhammed mi Mevlana mı diye bir soru sorarak zaten Mevlevilerin aksi istikametinde bir görüşün sahibi oluyor ve belirtiyorsun..

Derinlemesine incelenmesi gerekir derken derinlemesine bilgi sahibiyim demek istemedim..

Ancak yüzeyselde olsa Mesnevi ye bakmış biri olarak Mevlanın " Ben Muhammed in ayağının tozuyum" dediğini de biliyorum..

Ardından yine Mesnevi 6. bölümden bir alıntı yaparak, Mevlanın "insanlar baktıklarında görmek istediklerini görürler" fikrini belirttim.

Sana Kuran ın ilgili ayetleri savaş ve kan kokuyorken Mevlanaya göre barış ve hoşgörü kokuyor olmalı..

Ki Kuran temelli olarak böyle bir felsefe geliştirmiş, üretmiş olsun..

Dolayısı ile burada kesin olan Mevlananın ve bugün kü Mevlevilerin ilgili ayetleri görmediği ihtimalini saf dışı edersek,

sen başka türlü, Mevlana ve Mevleviler başka türlü bakıyor demektir..

Mevlanın herkesçe bilinen manasının yanında yine Mevlanın herkesçe bilinen bir gerçeği, Mevlanının kendisini müslüman adledmesidir..

Mevlana, müslüman mı pantesit mi, müslüman panteist mi vs. mi konusuyla girift olan detaylara girmek bu konuya ışık tutabilir..

Detaylara girmeden böyle bir başlık açarken Mevlanın Kuran ı tanıyan bir müslüman olduğunu mu olmadığını mı düşünüyorsun?

Cevabın, başlıkta sorduğun soruya, detaylara girmeden cevap olabilme ihtimalini kuvvetlendirir..

Basitçe Mevlana, Mevlanın kendi sözlerine rağmen, müslüman mı değil mi sana göre?

Mevlana hakkında görüşlerimi netleştireyim: Mevlana elbette müslüman aksini iddia etmek zor..kullanılan ney ile hindu tanrılarından olan krisna ile teolojik bağlantı kuranlar ya da mevlevi anlayışı islam dışı olan panteist anlayışla bağlayanlar da var tabi...ancak Panenteizm felsefesine Mevlananın sahip olduğunu düşünüyorsak bu da zaten mevlanayı islam dışı yapmamakta... Mesnevi de bir sürü kuran ayeti var..aynı zamanda sevgi kaynağının tanrısal kökenine çok yerde dem vuruyor ...Mevlananın kuranı tanımaması mümkün mü hiç? Ben şiddet ayetlerini bilerek göz ardı ettiği kanatindeyim..Bu onu müslmanlıktan çıkarmaz..Mesele bugün türkiyede de müslümanalrın çoğu direkt bu kuran emirlerini uygulamıyor..elleri kesmiyor kafirlerle savaşmıyor cihat yapmıyor..Bu onların müslümanlıktan çıktığı anlamına gelmez..Mevlananın ben bir müslüman olarak bugün bizim müslümanların yaptığı gibi şiddet içeren kuran ayetlerini görmezlikten geldiği kanaatindeyim.yoksa islam dışıdır demiyorum....islamın şiddet içermeyen bir yorumu şeklinde değerlendirebilirz..Bugün biliyoruz ki katolik kilisesi incili sembolik olarak ela alıyor kelimesi kelimesine mutlak doğru kabul etmiyor..Mevlana da buna benzer şekilde islamda görmek istediğini görmüş.....ötekileri görmezlikten gelmiş..oralara dokunmamış...

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" sözünün sahibi Mevlanın ilgili ayetleri görmediğini/esgeçtiğini söylüyorsun yani?

İlginç..

Yalnız yazılarında bir sürü kavram çelişkisi var gibi duruyor..

İlk başta humanizm yekten insan sevgisi demek değil, herşeye insanın ve aklının, ilahi müdahaleyi yok sayarak, yetebileceğini savunan bir felsefi görüştür..

Dolayısı ile Mevlanın sevgi ve hoşgörü kaynağını ilahi olarak görmesi onu tariflediğimiz humanizm felsefesi dışına iter..

İkinci olarak panteizm islam dışıdır..Kurandan ihlas süresine bakmak gerekir..

O hiç bir şeye benzemez derken olan herşeyle aynı ve bir olması düşünülemez..

İlgili islam kaynaklarına bakıldığında bu süre, Allah ve varlığı kesin ölçülerle ayırarak, her türlü ..izm dışına iten, Allahı benzersiz olarak tanımlayan süredir.

Üçüncü olarak buraya yazdığın ayetlerle ilgili, islamilerin de kendi içlerinde tartıştıklarını söyleyebilirim..

Ama hiç bir müslüman o ayetleri devre dışı bırakmaz..O ayetlerin devre dışı olması demek fitneye boyun eğilmesi demektir..

Fakat ilgili ayetlerin muhkemliği ve tarihselliği belirttiğim gibi müslümanlar içinde tartışma konusudur..

Aslında muhkemliği, ahkam kelimesi ile genişletip içine tarihsellik konusunu da almak, ne demek istediğim hakkında daha açıklayıcı olur..

Yani o ayetler ile içinde yaşanılan durumun ve tarihin şartlarına göre mi ahkam kesilebilir?

Yoksa bu ayetler tüm çağlara mı ve durumlara mı hitap eder?

Açıklayacak olursak tövbe süresindeki müşrikler, o zaman ki müslümanlar ile anlaşmış olan müşriklerdir..

Anlaşmayı bozan müşrikler mi öldürülecektir, yoksa her müşrik mi?

İşte sanırım Mevlana burada müşriği de, kafiri de çağırırken inanç bağlamında aleyhe fiziksel yaptırımı olmayan herkesi çağırıyor..

Sonuç itibarı ile onları görmezden geldiğini düşünmüyorum..

Farklı bakış, farklı sonuç..

Son olarak Mevlana gibi ülkemize malolmuş bir değerin haklı ya da haksız yıpratılmasına karşıyım..

İlk başta dediğim gibi derinlemesine incelenmesi gereken bir konudur..

tarihinde Jeriko tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
"Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" sözünün sahibi Mevlanın ilgili ayetleri görmediğini/esgeçtiğini söylüyorsun yani?

İlginç..

Yalnız yazılarında bir sürü kavram çelişkisi var gibi duruyor..

İlk başta humanizm yekten insan sevgisi demek değil, herşeye insanın ve aklının, ilahi müdahaleyi yok sayarak, yetebileceğini savunan bir felsefi görüştür..

Dolayısı ile Mevlanın sevgi ve hoşgörü kaynağını ilahi olarak görmesi onu tariflediğimiz humanizm felsefesi dışına iter..

İkinci olarak panteizm islam dışıdır..Kurandan ihlas süresine bakmak gerekir..

O hiç bir şeye benzemez derken olan herşeyle aynı ve bir olması düşünülemez..

İlgili islam kaynaklarına bakıldığında bu süre, Allah ve varlığı kesin ölçülerle ayırarak, her türlü ..izm dışına iten, Allahı benzersiz olarak tanımlayan süredir.

Üçüncü olarak buraya yazdığın ayetlerle ilgili, islamilerin de kendi içlerinde tartıştıklarını söyleyebilirim..

Ama hiç bir müslüman o ayetleri devre dışı bırakmaz..O ayetlerin devre dışı olması demek fitneye boyun eğilmesi demektir..

Fakat ilgili ayetlerin muhkemliği ve tarihselliği belirttiğim gibi müslümanlar içinde tartışma konusudur..

Aslında muhkemliği, ahkam kelimesi ile genişletip içine tarihsellik konusunu da almak, ne demek istediğim hakkında daha açıklayıcı olur..

Yani o ayetler ile içinde yaşanılan durumun ve tarihin şartlarına göre mi ahkam kesilebilir?

Yoksa bu ayetler tüm çağlara mı ve durumlara mı hitap eder?

Açıklayacak olursak tövbe süresindeki müşrikler, o zaman ki müslümanlar ile anlaşmış olan müşriklerdir..

Anlaşmayı bozan müşrikler mi öldürülecektir, yoksa her müşrik mi?

İşte sanırım Mevlana burada müşriği de, kafiri de çağırırken inanç bağlamında aleyhe fiziksel yaptırımı olmayan herkesi çağırıyor..

Sonuç itibarı ile onları görmezden geldiğini düşünmüyorum..

Farklı bakış, farklı sonuç..

Son olarak Mevlana gibi ülkemize malolmuş bir değerin haklı ya da haksız yıpratılmasına karşıyım..

İlk başta dediğim gibi derinlemesine incelenmesi gereken bir konudur..

"Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" sözünün sahibi Mevlanın ilgili ayetleri görmediğini/esgeçtiğini söylüyorsun yani? demişsin aynen öyle düşünüyorum...ne den mi? kendine şu soruyo sor mevlanayı neden bir cihat gaza ya da islami şiddet içeren bir davranımda görmüyoruz..demek ki vijdanı şiddeti reddediyor...mevlananın niye kelle kopartan bir rivayeti gelmemiş..ama muhammet döneminin çok var...

mevlenaya humansit derken felsefi analmında elbetteki humanst demiyorum...sen humanist sözcüğünden 1 anlam mı çıkartıyorsun..

hu·man·ism (hym-nzm)

n.

1. A system of thought that rejects religious beliefs and centers on humans and their values, capacities, and worth.

2. Concern with the interests, needs, and welfare of humans: "the newest flower on the vine of corporate humanism" (Savvy)Aany system or mode of thought or action in which human interests, values, and dignity are taken to be of primary importance

3. Medicine The concept that concern for human interests, values, and dignity is of the utmost importance to the care of the sick.

4. The study of the humanities; learning in the liberal arts.

5. Humanism A cultural and intellectual movement of the Renaissance that emphasized secular concerns as a result of the rediscovery and study of the literature, art, and civilization of ancient Greece and Rome.

İnsalığın iyiliğini düşünmek anlamında yani 2. anlamlında kullanıyorum..insancıllıktan bahsediyorum..insancıl olmak için dini reddetmek gerekmez(örn Mevlana)..sen 1. anlamına takılıp kalmışsın...ingilizce biliyorsan dediği daha iyi anlarsın...

kinci olarak panteizm islam dışıdır..Kurandan ihlas süresine bakmak gerekir.. demişsin ii de ben de bunun aynısı yazım zaten boşa konuşuyosun..gece geç vakit oldu sanırım zihnin yoruldu..ben orda hem islam dışı olduğu konusunda altını basa basa belirttiğim ama senin görmeden eleştirdiğin panteismden hem de islami olan panenteizmden bahsettim..bu ikisi farklı şeyelr bilirsin heralde..

son paragrafına ilişkin olarak defalarca defa yazdığım halde inanmak istemiyorsun sanırım..mevlana müslümandır ancak içindeki insancıllık gereği kancı ayetlerin aksi bir tutumda...islamın barış temsilcileirnden biri kabul ediliyor zaten..ayetler herhalde şiddet içermiyor diyemeyiz..dinlerin algınalışına bakarsak savaşın diye bir dini mantık olur mu?allah her şeyi gücü yetiyorsa savaşmadan sevişerek de her şey düzelir..yoksa allahın gücü buna yetmiyor mu?

Son olarak Mevlana gibi ülkemize malolmuş bir değerin haklı ya da haksız yıpratılmasına karşıyım..ben senden çok daha karşıyım..mevlenanın müslümanlığına karşıtlığımız yok ön palana çıkaardığım insancıllığı ve insan sevgisi..

tarihinde Neofreeman tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Basitlersek şunu diyorum...bi mevlananın tavrına bak bir de muhammedin tavrına bak? Mevlana müslüman olmasına rağmen neden şiddetçi bir takır takınmadı??? Soru bu? Asıl mesele bu? Benim kanaatim tıpkı bugün müslümaların kafalrında idealeştirdiği "her şeyi iyi" olan din ve tanrı anlayışına sahip olmanın gereği olarak Mevlana olaylara ve durumlara karşı insanlığın ürettiği en iyi tepki ya da tavır kabul edilen sevgi ve hoşgörü yolunu seçmiştir...Elbetteki o da islamdaki kancı ayetleri allahın ayeti kabul ediyordu ama pratikte ve teoride bu ayetleri ön plana çıakrdığını görmüyoruz..Sevgiye odaklanmış vaziyette!!! Mevlenanın islam ve muhammet hakkında bizim ktılmadığımız görüş ayrı bir konu öteki taraftan bu konuda ısrarla vurguladığım ve son derece insani ve medini bulduğum insancıllığını tartışmak ayrı bir konu..mevlana dışına çıakrsak gandhinin teolojik analyışı ayrı ama barışçıl kişiliği ayrı!!!

Link to post
Sitelerde Paylaş

mevlananın görüşlerini takip ettiğim yada düşüncelerini benimsediğim gibi bir kanıya kapılmanız yanlış. başlık kendini gayet açık ifade ediyor zaten. eğer işi devlet liderliği boyutunda incelerseniz

muhammedin "kafirleri uykuda öldürmek gafil avlamak caizdir" sözüyle

atatürkün "ey uzak diyarlardan evlatlarını savaşa göndermiş analar. göz yaşlarınızı dindirin. çünkü evlatlarınız bizim topraklarımızda can vererek artık bizim evlatlarımız olmuştur." şeklindeki sözünü kıyaslayabilirsiniz.

sadece devlet liderliği bakımından da değil adalet, dürüstlük, insanlık ve savaş onuru açısından da 2 sözü karşılaştırın. umarım buraya yazan müslümanlar daha fazla saçmalamazlar.

kolay gelsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki..

İslamı da, Panteizmi de, humanizmi de, İslami Panteizmi de (ne demek ve nasıl olacaksa) sen biliyorsun..

Benim bu konuda görüş bildirmem nahak yere zaman kaybı olacak..

Herşey senin inandığın gibi olsun..Ama ben senin inandıklarına inanmıyorum..

Gerçi neye inandığını da çelişkiler yumağı içinden çekip tam olarak anlayabilmiş değilim..

Anlayabildiğim kadarı ile inanmıyorum diyeyim..İnanmak istemiyorum değil..

Neden inanmak istemediğim gibi bir şey söz konusu olamaz, çünkü neye inandırmak istediğin de belli değil..

Ayrıca Allahın neden savaşma seviş yerine sevişme savaş dediğini de bilmiyorum..Demiş mi?Konuyla ne alakası varsa?

Gandhi den falan da hiç anlamam..

:)

tarihinde Jeriko tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Mevlana hakkında görüşlerimi netleştireyim:

Mevlana her ne kadar müslümanım dese de islama aykırı bir cemaate(hululi) bağlıdır. Bu cemaate göre Allah insanın bedenine girebilir ve bundan sonra kişinin konuştuğu bütün sözler Allahın sözleri olur. Hocası Şems ise Allahla seviştiğini(yatakta ve Allah dişi oluyor) felam sölemiştir(kaynak Mikail Bayram). Bunlar nasıl müslüman olabilir.

bu arada Said ise Mevlana zamanından yaşasam Mesneviyi ben yazardım demiştir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Basitlersek şunu diyorum...bi mevlananın tavrına bak bir de muhammedin tavrına bak? Mevlana müslüman olmasına rağmen neden şiddetçi bir takır takınmadı??? Soru bu? Asıl mesele bu?...

Selçuk Üniversitesinden Prof. Mikail Bayramoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı Ceviz Kabuğu adlı tv proğramını izlemiştim. Mikail Bayramoğlu telefonla katıldığı o proğramda Mevlana ile ilgili çok ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu. Bunların en ilgimi çeken kısmı, Moğollara yakınlığı konusuydu.

Bununla ilgili daha önce de birçok yayın okumuştum ancak o gün Mikail Bayramoğlu çok daha ayrıntılı ve kaynaklı bir takım söylemlerde bulunmuştu ve benim de kabul ettiğim üzere Mevlana, sırf kendi rahatı, huzuru için Anadolu'da onbinlerce Türkmen'in Moğollar tarafından katline seyirci kalmış ve Moğollara muhalefetleri nedeniyle bir takım Türkmen kocasını yererek Moğol istilası ve katliamlarına manevi destek vermiştir.

Sayın Neofreeman, sen de tıpkı o proğramın sunucusu Hulki Cevizoğlu gibi yaklaşıyorsunuz. Mevlana'nın abartıldığına, hakkında söylenenlerin büyük oranda yalan olduğuna ve hakettiğinden fazla değer gördüğüne yönelik bir takım eleştiriler karşısında demişti ki: "Yalan bile olsa bu güzel bir yalan değil mi? Batının da sahip çıktığı Mevlana'ya sahip çıkmamızın ne sakıncası var?" (türünden bir şeyler) ...

Bu kadar basit mi gerçekten? Moğol istilasının Anadolu'da nasıl bir tahribat yarattığını, Alevi-Türkmen düşüncesinin nasıl bir darbe aldığını, sünni islam çirkefine bulaşmamak için canını dişine takan Türkmen kocalarının tüm emeklerinin boşa gittiğini, bu istila ve katliamlar sayesinde sünni islam inancının Anadolu'da daha da güçlü bir şekilde yer ettiğini nasıl görmezden gelebiliriz?

Mevlana'nın Muhammet'ten hiçbir farkı yok. Her ikisi de insanlık tarihinin yüz karasıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam adaleti gözetir. İnsani algı ve zeka böyle (Mevlana ya da Yunus Emre gibi) hümanitsçe bir yaklaşımı kabul edebilir. Ama bu adaleti sağlamaz. Sonuç olarak diğer tüm insanların da hak ve hukuku korunmuş olmalıdır. İslam kişisel bir öğreti değil, kişiyi huzura eriştirirken, adeleti şiar edinen toplumsal yapıyı sağlamayı amaçlayan bir dindir. Kişilerin İslam'ı farklı yorumlamaları ve farklı hayat görüşleri ortaya koymaları tüm insalığa dağıtılırken adaletsizliklere neden olur. İslam, "itidal"i emrederek orta yolun herkesi için gerekli ve geçerli olması gerektiğini savunur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Öncelikle Kuran'daki gerçek dini bilmediğinizden böyle çelişkiler yumağı içerisindesiniz:

http://www.kurandakidin.com/

İkincisi, Kuran'a göre kimseye tokat dahi atamazsın, sadece nefsi müdafaya izin vardır. İlgili yazım:

http://www.diniyazilar.com/dy/oku/816/kura...izin-vardir.htm

Üçüncüsü, tasavvufun ve kökeni ruhçuluğun ne olduğunu da bilmiyorsunuz:

http://video.yahoo.com/watch/5775775/15125110

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseacti...ideoID=44778790

Selam.

tarihinde Emre1974tr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Sayın Neofreeman, sen de tıpkı o proğramın sunucusu Hulki Cevizoğlu gibi yaklaşıyorsunuz. Mevlana'nın abartıldığına, hakkında söylenenlerin büyük oranda yalan olduğuna ve hakettiğinden fazla değer gördüğüne yönelik bir takım eleştiriler karşısında demişti ki: "Yalan bile olsa bu güzel bir yalan değil mi? Batının da sahip çıktığı Mevlana'ya sahip çıkmamızın ne sakıncası var?" (türünden bir şeyler) ...

Bu kadar basit mi gerçekten? Moğol istilasının Anadolu'da nasıl bir tahribat yarattığını, Alevi-Türkmen düşüncesinin nasıl bir darbe aldığını, sünni islam çirkefine bulaşmamak için canını dişine takan Türkmen kocalarının tüm emeklerinin boşa gittiğini, bu istila ve katliamlar sayesinde sünni islam inancının Anadolu'da daha da güçlü bir şekilde yer ettiğini nasıl görmezden gelebiliriz?

Mevlana'nın Muhammet'ten hiçbir farkı yok. Her ikisi de insanlık tarihinin yüz karasıdır.

dostum saol önerin için.ciddiye alıyorum..Anlatmak istediğin şey bu durumda muhammetçi ya da musevilerin kendi tarihlerini tahrif etmek içi olmadık takla attığını ve referans kitaplarını yalanlarla doldurması gibi Mevlana konusunda da büyük bir tahrifçilik yaptıklarını anlatıyorsun..Kesinlikle ciddiye alınmalı...Mikail Bayramın yanısıra Fuat Köprülü, Şehabeddin Tekindağ Mustafa Akdağ gibi isimlerde Mevlananın Moğol bağlatılarını açıklamışlar...Neyseki Dinci olmadığımız için dogmatik saplantılara sahip değiliz...Dikkatimi hemen şunlar çekti: iddialar dehşetengizmiş!

"...Mevlananın buna benzer bir iddiayı Cengiz Han için de dile getirdiğini görüyoruz. Dünya tarihinde Firavn ve Nemruttan sonra en gaddar ve kan dökücü devlet adamı Cengiz Handır. Mevlana Cengiz Hanın bir mağaraya çekildiğini orada 10 günlük itikaftan sonra Allahtan mesaj aldığını ve bu mesajı aldıktan sonra Harezmşahlar (Maveraunnehir ile Horosan arası) ülkesine yürüdüğünü ve başarılarının buradan kaynaklandığını iddia etmektedir. Bu iddiasını Fihi Ma fih adlı eserinde (M.E.B. baskısı, s. 101-103) dile getirmektedir."

"Şems-i Tebrizî'yi konuşalım. Şems-i Tebrizî, Makalât'ında birçok yerlerde, bir yerde değil birçok yerlerde Moğolların aleyhinde konuşanları susturuyor. Moğollara alt yapı yapmaya çalışıyor, Anadolu insanını Moğollara itaat etmeye çağırıyor. Mevlana da bunu yapıyor."

PROF.DR. MİKAİL BAYRAM- "Hulki Bey, 30 senedir bunları yazıyorum, bugüne kadar bir Allah'ın kulu bir satır cümleyle bana itiraz edemedi, itiraz etmeleri de mümkün de değildir. Şimdi bakın, Mevlana'nın eserinden örnekler vereyim, çok önemli bir örnek vereyim. Moğol Hükümdarı, İlhanlı Hükümdarı Hulagu Han Bağdat'ı fethettikten sonra, Bağdat'ta son Halifenin oğlu Ez-Zahir Billah Mısır'a kaçtı ve Baybars ile birlikte Mısır'da halifeliğini ilân etti. Şimdi Mevlana Mesnevî'sinde "Mısır Halifesinin Hikâyesi" diye bir hikâye anlatır ve çok terbiyesizce bir hikâyedir, ben burada ifade etmiyorum. Çünkü, o kabak hikâyesinden daha edep dışı bir hikâyedir. Orada meselâ Mevlana Sultan Baybars'ı ve Mısır'a kaçan Ez-Zahir Billah'ı tahkir ediyor, rezil etmeye çalışıyor ve böylece Hulagu Hanı desteklemeye çalışıyor. Bakın yine Mevlevî eserlerde, Menakıbıl Arif'inde anlatıyor, bunu teyiden başka bir şey de var. Menakıbıl Arif'inde diyor ki, Mevlana etrafındakilere şu mesajı veriyordu: Diyordu ki, "Hulagu Han Bağdat'ı muhasara ettiği zaman askerlerine emir verdi, üç gün üç gece atlarına ve askerlere yemek yedirmediler, atlara su ve ot yedirmediler, yem vermediler. Atların tutmuş olduğu bu oruç hürmetine Cenabı Allah Bağdat'ın fethini Hulagu Hana müyesser kıldı." Bunu Mevlana anlatıyor, Mevlana'dan naklen veriyor. Başkaları bunları yazıp da Mevlana'ya veya Mevlana'nın çevresine iftira etmiş veya hakaret etmiş değil, bunları kendi eserlerinde yazıyorlar. Sonra Mevlana'nın kişiliği ve şahsiyetiyle ilgili de bir şeyler söylendi. Mevlana, Mansur Hallaç gibi, Bayezdid-i Bestami gibi, Ebul Hasan Garagani gibi, Şakıki Belkı gibi İranlı, İran kültürünün ürünü olan mutasavvıfların yolunda bir mutasavvıftır ve bu mutasavvıflar Hulûliye mezhebindendir, Mevlana da Hulûliye mezhebindendir. Bakın, Meslevî'sinde Bayezid-i Bestami hikâyesi var. Orada Mevlana Hulûl felsefesini anlatır."

"Efendim, ben diyorum ki, bakın Mevlana'nın Divanının orijinal nüshası Mevlana Dergâhında bulunuyor. Divan-ı Kebir'in iki tane orijinal nüshası orada var. Bu rubai orijinal nüshalarda mevcut değil. Sonradan Mevlana'ya uydurulmuş, izafe edilmiş şiirlerdir. Divan-ı Kebir böyle oluşmuş. Divan-ı Kebir aslında bir antolojidir. Ben Divan-ı Kebir'de 18 ayrı şairin şiirlerinin bulunduğunu tespit ettim. Bu şairler arasında Mevlana'dan sonra yaşamış olan şairler de var. Hatta Divan-ı Kebir'de Mevlana'dan sonraki olaylara, Mevlana'nın ölümünden 7 sene, 10 sene sonraki olaylara değinen şiirler var. O şiirler Mevlana'ya ait değildir. Bunları her bilen konuştuğu için, maalesef ayakları da yere basmadığı için, bu sefer Mevlana hakkında uydurma haberler, uydurma bilgiler yaydılar. Maalesef Türkiye, işte o yalan bilgilerle hayatiyetini sürdürmeye çalışıyor veya bilim çevreleri o yalanlarla hayatiyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar."

PROF.DR. MİKAİL BAYRAM- "Bir kısım insanlar da Moğol emperyalizmine karşı isyan ediyorlar, genellikle Ahiler ve Türkmenler Moğol iktidarına karşı isyan durumundaydılar. Dolayısıyla, Mevlana o dönemde Moğolların yanında yer alarak Türkmenlerle mücadele etmiştir. Hacı Bektaş'a ağır hakaretlerde bulunmuştur, Nasrettin Hoca'ya ağır hakaretlerde bulunmuştur, Sadrettin Konavi'ye ağır ağır hakaretlerde bulunmuştur."

Link to post
Sitelerde Paylaş
:wacko: Nasıl oluyor bu? açıklar mısınız? Kur'an'dan ayetlerle tabi.

Şöyle panteizm Tanrı evrendedir ve evren kadardır. der be otomatik olarak tanrıyı sınırlar ve ilam dışıdır..

panenteiz ise Evren Tanrı ´dadır ve bu durum Tanrı ´yı sınırlamamaktadır. Kuran tanrının evrenin ol demesiyle evreni yaratığını söyler ama evrenin nerede yaratıldığına dair bir bilgi vermez..Bu durumda kuran tanrısının evreni kendi bünyesinde de yaratmış da olabilir ya da ayrı bir space/uzam yaratarak da olabilir...iki olasılığı da islam cevaz veriyor..Mesele şunu kendimze sorabiliriz tanrını gücü evreni kendi bünyesinde yaratmaya yetmiyor mu? islam göre elbette evet ..o zaman bu durumda bu analyışı islam dışı gösteremeyiz..

istersen şu like bir bak..http://www.islamisite.com/content/varlığın...yle-konuş-kuranislami ve panantezim bağdaştıran bölümler var.....Bu arada padişahalrın elini öptüğü 19.yy ın adeta mehdisi kabul edilen muhammet ikbal de bu görüşte..

tarihinde Neofreeman tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...