Jump to content

Atatürk'ü Putlaştırmak Ne Demektir?


Recommended Posts

On ‎9‎/‎5‎/‎2016 at 20:42, haci yazdı:

Değerli olduğu düşünülen hiç bir eğilim ortaya atıldıktan sonra kendi kendine gelişmez, ilerlemez, yayılmaz. Dışardan yardım ister.  Taze kan ister. Aksi takdirde yok olmasa bile geriler ve yozlaşır. Atatürk'ün putlaştırılması bir yerde O'nun ilkelerinin geliştirilmeyip, ilerletilmeyip, yozlaşmaya terkedilmesi demektir.  Kendi haline terk edilen Atatürk ilkeleri için putlaştırılmışlardır diyebilirsiniz belki ama Müslümanların ve liboşların kastetdiği bu da değildir.  Kendi hallerine terkedilmelerine rağmen yukarda 16 madde olarak  özetlediğimiz Atatürk'ün başarıları ilginç bir şekilde zaman aşımına ve erozyona uğramamışlardır. Bir istisnası dışında Türkler hala latin alfabesi kullanmakta, kadınlar hala seçmekte ve seçilmekte, poligami son yıllarda hortlatılmaya çalışılmasına rağmen rağbet görmemektedir. Onların hiç biri putlaştırılan başarılar değillerdir. Ama son zamanlarda sürekli saldırıya uğramaktadırlar. Zaman aşımına uğrayan ve yozlaşmaya terkedilen 6 okla simgelenen ilkelerdir. Türk aydınları onları savunmada ve geliştirmede başarılı olamamışlardır. 

Meselenin özünü kaçırmayalım. Biz geç sanayileşmiş halen de %50 tarım nüfusu olan bir ülkeyiz. Kentlerdeki nüfusun da en az %70'i tarım/köy bağlantılıdır. Köye gidip gelirler filan. 3-4 nesildir kentli olan insanların oranı %20 filandır. Biz şu anda aslında köylü-kentli kavgası yaşıyoruz. Bazıları buna "sınıf mücadelesi" diyor. ben köylü-kentli kavgası diyorum.

- Köylü kesimin insani duyguları daha gelişmiştir. Bunu hem iyi anlamda, hem kötü anlamda söylüyorum. Mesela Avrupa'da, büyük kente, geberip gidersiniz. kimsenin ruhu duymaz. Halbuki bizde yaygarayı çığlığı basarsanız, duyan herkes mutlaka koşup gelir. Linç edilebilirsiniz, bir şeye ihtiyacınız varsa ikram edilir. Misafirperverlik/yardım duygusu gelişmiştir.

Biz kentliler, doğadan uzak olduğumuz için bu gibi insani özelliklerimizi zamanla yitiriyoruz. Ama bizde de onlarda olmayan rasyonel düşünce, felsefi yaklaşım, sanata bilime karşı ilgi, moderniteye saygı gibi kendimize özgü olumlu unsurlar bulunuyor.

Köylü kesimi daha insandır demiştim. Bu dediğim daha duygusal olmayı da kapsıyor. Zaten ülkesini sevmenin ilk aşaması milliyetçiliktir. Alın size %15 milliyetçi kesim. İkinci aşaması dindarlıktır. Dindarlık, duygusallıktan biraz çıkmayı, bir "kitabı" okumayı, onun içindekileri anlamaya, yorumlamaya çaba harcamak demektir. Bir sonraki evredir. Alın size %15. Geriye kalan %30 da artık 80 sene boyunca yapılan inkılapların, eğitim çabalarının, halkı geliştirmeye yönelik eğilimlerin/çalışmaların sonucudur.

- Ben diyorum ki, Avrupa/Batı dünyası açısından bu da demode olmuştur. arada kafadan bir 50 sene fark var. Ukrayna'da, Romanya'da milli marşlar, cumhuriyet değerleri, cumhuriyet ilkeleri (tıpkı bizdeki gibi) görece yeni olduğu için (Polonya filan da öyledir) en ufak bir durumda bunu büyük bir tutkuyla ve sonuna kadar savunurlar. Cumhuriyetlerini daha 90'lı yıllarda Sovyetlerden kurtardıkları için. Sokakta öyle cumhuriyete filan küfür edemezsin mesela. Dövebilirler.

Benim dedim olayda, bunun da ötesine geçme durumu var. Yani insanlar kendilerini artış "Atatürkçü", "Ülkesini çok seven yurttaş", "cumhuriyet ilkelerine saygılı", "cumhuriyeti/vatanını seven" diye görece yüzeysel şeylerle tanımlamazlar. Mesela eğitim sistemlerinde sınavsız üniversite, parasız üniversite filan zaten 100 yıl öncesinin meselesidir. Okullarda çocuklara ödev verilmez, bazı ülkelerin hapishaneleri bile 5 yıldızlı otel gibidir. ve eğitimde "yurttaşlık değerleri" anaokulundan, ilkokuldan sonra filan "zaten anlaşılmış" kabul edilir. Lisede de "eleştirisel düşünce", "bilimsel düşünce", "rasyonel yaklaşım" ve "tartışma-müzakere kültürü" gibi şeyler öğretilip geliştirilir.

- Bunlar bir toplumu mükemmel yapar mı? - yapmaz. Bizde her sabah okulların törenle açılıp, her gün gençliğe hitabe okunmasını filan bazı yabancılar hayranlıkla izliyor.

Ama konuyu sonuçlandırmak için bir de şunu diyeceğim. Bu perspektiften bakarsak CHP'de demode olmuş partinin önde gidenidir. Bu türden söylevleri olan partiler yurt dışında belki 1950'lerden beri yok. Unutulduğu için değil, ama aşmışlar. Şimdi liberal kesim yeşiller partisine oy veriyorlar, ya da sosyalistler, liberaller, muhafakarlar arasında seçim yapıyorlar. Hatta Lepen'inki gibi popülüst partiler bu söylevleri kullanarak ortalığı karıştırıyor. Bizdeki bazı solcuların da dediği gibi, CHP'de şöyledir, böyledir diyorlar.

Olayı anlamak için de olayın içinde olmak lazım. Anlamak tanımak yıllar alır. Ama yurt dışında komünist geçinen, arkadaş ortamında belirli şeyler söyleyen kişi, Türkiye'ye gelince bambaşka konuşmaya mecbur kalıyor. Normalde aksini savunduğu şeyleri, buraya bir kere geldi mi, oturup paşa paşa savunmak zorunda kalıyor.

 

-Yani AKP şöyle, AKP böyle ama, hiçbir iş yapılmamış da demiyorum. İnsanlar bu ülke için çok çalışmışlar. Ama bu 50 sene geriden takip etme olayına da ben fazla inanmıyorum. Diğer bir başlıkta da belirtmiştim. Bizim şimdiki kavgamız ne? - Dinci mi laik mi? Türbanlı mı Türbansız mı? Siyonist mi Mason mu? böyle şeyler. Ama bir noktada mesela liberalizm'i konuşmak gerekecek (halkın konuşması gerekecek), işte kadın hakları/eşcinsel hakları, Gençlerin Üniversite, iş hayatı, geri-dönüşüm, rüzgar enerjisi, nükleer santral yapılsın mı, Yapılmasın mı? halkçı politikalar, asgari ücret artsın mı artmasın mı?, senelik izin 15 gün mü 1 ay mı? Yani siyasetin siyasallaşması aşaması da vardır. Yurt dışında "ben inançlıyım" dersen git kilisende, sinagoğunda, caminde inan" derler. "Siyasetle ne alakasını anlamadım" filan derler. ki bu saate kadar bunu bende anlamadım.

Atatürk'e dönersek, o ve arkadaşları o dönem için ellerinden geleni yapmışlar. Ama bu demek değil ki dünya o dönemden beri hiç gelişmedi. Bu gelişmeleri yakalamış mıyız, yakalamamış mıyız, bu önemli. Kafayı açsın mı, kapasın mı? mini etek mi giysin, Brezilyalı zumbacılar gibi mi dolaşsın, bunlar iş yapan adamın konuşacağı şey değil. Bunu konuşan politikacı demek, halkı ilerletme, ülkeyi geliştirme çabasından feragat etmiş politikacıdır. günden yaratan, boş konuşan politikacıdır. Yani sadede gelmek gerekiyor. DÜnyayı yöneten kötülük güçlerinden söz eden politikacının politikacı olmadığını komşu Yunanistan'da filan herkes bilir. Yani Türkiye'nin iyi bir durumu var diyebiliriz. Ama bence laf salatasından uzak siyasi kişilikler olması lazım.

tarihinde leonardo18 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 57
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Dinci ve şeriatcıların, kemalist kesime yönelik söylediği sözdür > "Ataturk'e tapıyorlar".  Böyle birşey yok ki. Zaten dindarlara göre, herkes birşeylere tapmak zorunda. Bir insan , birşeye tapmak zorunda değil ki; daha bunu anlatamıyoruz, dogmatik zihinli insanlara. Dünya hala çok ilkel. :blink: 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Putlaştırmayı "sözlerini ve ilkelerini tartışılmaz kılmak" olarak ele alabiliriz. Bazı abartılı tören gelenekleri de eleştirilebilir.
Ancak dinciler bu ifadeyi daha çok laikliğe karşı oldukları için kullanıyor.

 

Laiklik zaten daha çok insanlığın gereğidir. Böyle bir durumda laikliğin gerekliliğini Atatürk'ü kullanmadan da anlatabilmek lazım. belki bu Atatürk'ü sevdirmeye çalışmaktan daha pratik bir çözüm olur.

 

Zaten bence mesele Atatürkçü olmakta değil, Atatürk olabilmekte... 

Mesela "inkilapçılık" diyoruz, "peki bu yeniliklerin üzerine ben ne koyabildim" diye herkesin kendisine sormasında fayda var. 

Atatürk zamanında bu büyük yenilenmeyi başlattı. Ama maalesef genelde onu örnek aldığını söyleyenler, sanki sadece Atatürk'ün şahsını överek görevini yapmış gibi davranıyor.

 

 

 

 

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

CHP'de sadece 9 ışık, Laiklik, devletçilik, inkılapçılık, halkçılık gibi basitleştirilmiş anlatımlar vardır. Bunlar kültür devrimi sırasında halka amaçlarını anlatabilmek için tasarlanmış basitleştirilmiş ifadeler vardır.

milli günlerimiz, bayramlarımız, gençliğe hitabelerimiz, marşlarımız filan vardır. Bunlar ülke olan her yerde vardır.

Atatürk hepsinin özeti gibidir. Ama bizim için değil. Yabancılar için. Türkiye aynı zamanda, cumhuriyet olduğu için, Orta Asya'da, Müslüman dünyasında, örnek olacak bir ülke haline gelmiştir. Ben bu açıdan "Kemalist" kelimesini yurt dışında olup da laik, hukuk devleti, cumhuriyet kurmak isteyen ülkelerin liderleri olarak anlıyorum. Mesela Pakistan'In böyle bir ülke olduğu, Atatürk'ü örnek almak istediği söylenilir. 

Put suçlaması sadece şudur: Bu halklar (orta-doğunun tamamı) bin yıl boyunca teokrasi ile yönetilmiştir. Bu ülkelerin kültüründe, Osmanlı zamanında da, Padişaha karşı isyan başlatan şeyhler, şıhlar, aşiretler hep olmuştur. Tek tanrıcı dinlerde cemaat elde edip bu cemaati parasal/politik amaçlar için kullanma vardır. Haçlı seferleri de bunun bir örneğidir. Bu şeyhler şıhlar Cumhuriyet kurulurken de Cumhuriyete düşmandı, şimdi de düşman. Birbirlerine de düşman. Onların dünyasında Allah'tan bilgi edindiklerini ve herkesin bu bilgiye saygı göstermesi gerektiği var. Sonra Aşiret aşirete karşı, dinin bir yorumu diğer bir yorumuna karşı, bir mezhep diğer mezhepe karşı. Türkiye'de halen birçok insan kızını Hıristiyan/Ateist Almana verir, Müslüman Aleviye vermez mesela. Yobazlık böyle bir şey.

- Askerin yaptığı en büyük hata da, daha kurulurken cumhuriyeti yıkmaya çalışan dinci kesime güvendi. İyi-kötü ülkenin gelişmesini isteyen sol kesimi katletti.

Şimdi de put filan diyorlar. O zaman Amerikalılar da Thomas Jefferson'u paradan kaldırsın mı? Kafayı yemişliğin bu kadarı!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tekrar bilal denemesi yapacam. İyi dinle.

Eleştiri bir amaç için yapılır. Dinler eleştirilerek insanların akıllarını özgür bırakmaya çalışırız. Çünkü dinler resmen ve alenen aklı baskılamaya çalışır. Aklı ve düşünmeyi değersiz kılar. Dinlerin bu amaçlarına dönük binlerce örnek bulabilirsin. Yani biz ateistler, deistler, agnostikler, laikler, sekülerler hatta heterodoks din anlayışına sahip olan kişiler, dinleri taşaklarımız rahatlasın diye eleştirmeyiz. Bunun bir amacı vardır.

Atatürk ile sembolleşen Türk devrimini ne açıdan eleştirmek istiyorsun? Bunun amacını soruyorum. Ben kendi eleştirilerimin amacını söylüyorum ve senin de ortalama bir zekaya sahip olduğunu kabul ederek sana soruyorum. Niçin eleştireceksin?

Bu soruyu "hayır eleştiremezsin" diye anlama. Bu düz bir soru. Türk devrimini niçin eleştirmek istiyorsun? Eleştirinin sonunda nereye varmak istiyorsun? Bu soruya mantıklı ve anlaşılır bir cevap verirsen seninle akıl ve fikir düzleminde bir tartışma ortamı yakalarız. Aksi takdirde, yokuştan yuvarlanan boş tenekenin çıkardığı sesten farklı değil sözlerin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürkü Putlastirmak:


Kilicdaroglu Yenikapi icin Atatürk Posteri istemis!


AKP de önce Allah putunu kullandi, sonra Atatürk putunu.

akp-genel-merkezinde-ataturk-posteri-as%

 


Su sözlere bakin:


 ''Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır.'' 
"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin."  

Gercekten, putlastirilmayi hak etmiyor da degil ;)


Akpden önce okullarda insanlara Atatürkün fikirleri mi anlatiliyordu yoksa insanlarin Atatürkü sevmesi icin mi caba sarfediliyordu? 

Ayrica bu Atatürkü "zorla" sevdirmek bazi kisilerde terst tepki de yapti!


Insanlara keske Atatürke saygi durmak yerine onun fikirlerini daha iyi anlatabilselerdi!
 

Link to post
Sitelerde Paylaş
15 hours ago, NoOneCares said:

Okuduğunu Anlama yetisi edindiğinde yine beklerim. Atatürk ile sembolleşen türk devrimini eleştirelim dediğimi hatırlamıyorum? Sen bildiğin Fatal Error vermişsin, reset atmayı bi dene! Olmuyorsa da fazla şaapma, kendince "heyoooo ateistim beeennn" diye takıl!

Bence bir tane de junior Ateist forum yapıp senin gibileri oraya postalamak lazım. Alta da kum serilir, kumda oynar, çişinizi kakanızı da oraya yaparsınız.

Atatürk'ün hangi yönünü eleştireceksin ve bunda amacın nedir? 11 yaş zekalı embesil! Adam gibi cevap ver. Ortaokul kantini gibi konuşup durma.

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, NoOneCares said:

Eleştirilebilinir demek, BEN eleştirecem demek değildir.

Ulan islamcılar, liberal kancıklar, PKK'lılar ve maaşlı ajanlar eleştiriyor zaten. Hic televizyon seyretmiyor musun? Ağzını açan Atatürk'e küfrediyor.

Saf mısın, cahil misin anlamadım ki. Derdin ne oğlum senin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 minutes ago, Robespierre said:

"Batı" benim için Avrupa'dır. ABD'nin ne halt olduğunu zaten biliyoruz. 

Robes abi, son zamanlarda iyice AKP'liye bağladın. Gerçekten yakışmıyor. Partizanlığı bırakıp biraz vicdanlı ol. Vatan partisinin politikalarını destekleyeceğim diye antin kuntin sağcı zırvalara pirim verme.

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 minutes ago, malta erigi said:

"Batı" benim için Avrupa'dır. ABD'nin ne halt olduğunu zaten biliyoruz. 

Robes abi, son zamanlarda iyice AKP'liye bağladın. Gerçekten yakışmıyor. Partizanlığı bırakıp biraz vicdanlı ol. Vatan partisinin politikalarını destekleyeceğim diye antin kuntin sağcı zırvalara pirim verme.

Biz her zaman emperyalizm karşıtıydık Malta. AKP ile ilgisi yok. Anti emperyalizmin sağcılık ile hiçbir ilgisi yok. Tam aksine batı devşirmesi olmak sağcılığın ve gericiliğin dibidir.

1960'larda sol/kemalist düşünce hayatını şekillendiren Yön dergisi Coca Cola zehirdir kapağı ile çıkmıştı. O dönemin devrimci gençleri sağda solda gördükleri Coca Cola tabelalarını söküp çöpe atıyordu. Biz hala o noktadayız. Bu arada, bundan 50 sene önce söylediğimiz Coca Cola zehirdir sözünü bugün bütün aklı başında olan insanlar kabul etmiş durumda.

Ayrıca bu AKP'liler ile ilk yakınlaşmamız değil, Irak tezkeresine hayır diyen AKP'liler ile de yakındık. Hatta Tayyip Erdoğan AKP grubuna "Tezkereye hayır diyerek Perinçek'in emrine uydunuz" diye fırça atmıştı. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
21 hours ago, NoOneCares said:

Atatürk ü putlaştırmak, bir başkasını putlaştırmak gibidir. Saidi putlaştırmak gibi.

Neyi kafan basmıyor biliyor musun? Said ile Atatürk birbirine denk iki figür değildir.

Said'in kendisi olağanüstü yetenekleri olduğuna inanan, bunu ifşa eden, takipçilerini buna inandıran bir adamdır. Said Risale-i Nur denen deli zırvası hezeyanları vahiy yolu ile yazdığını iddia ediyor. Tanrı ile konuşuyormuş yani bu arkadaş.

Atatürk ise hayatı boyunca akılcılığı savunmuş bir kişi. 

Sen bu iki figürü birbirine eşitliyorsun. Atatürk'ü kıskançlıkla savunan bir kişiyi Said'e tapan bir yaratıkla eşit görüyorsun. Akıl ile metafiziği birbirine eşitliyorsun.

Atatürk'ü savunan kişi akılcılığı savunuyor demektir. Özellikle şeriat tehdidinin bu kadar yükseldiği bir dönemde Atatürk'ü savunan kişi aslında kendi varlık meşruiyetini ve hayat tarzını savunuyor demektir. O deli Said'i savunmakla bunun ne ilgisi var.

Senin söylemek istediğini herkes anladı. İnan bana çok orijinal bir fikir ortaya koymuyorsun. Amerikan tipi demokrasi anlayışını savunuyorsun. Bütün fikirleri market rafına diziyorsun ve bunların hepsi birbirine eşittir diyorsun. Fikir denen olguyu, basit bir zihin jimnastiği, bir fantazi olarak algılıyorsun. O da fikir, bu da fikir, aynı şey diyorsun.

Çok sığ bir bakış açısı değil mi bu? Üzerinde "fikir" etiketi taşıyan herşeyi birbirine eşitlemek. Aslında bu yaklaşım yeni ortaçağ dediğimiz durumun ta kendisi. Aklı ve fikirleri değersizleştirip, bütün mensubiyetleri bir tür kabile dayanışması olarak algılıyorsun.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürk resimlerinin posterlerinin heykellerinin büstlerinin karsilarinda cocuklari gencleri esas durusta tutmaya mecbur eden insanlar Atatürkcü putperestlerdir cünkü ondan nemalanmislar ve hala nemalanmaya devam etmektedirler.

Eger bir insan herhangi bir isimin resimin simgenin sembolun milliyetciligin irkciligin inancin bayragin vs. arkasina siginarak kendisini ifade etmekte ise o kisi putperesttir. Neden? Kendisini yalin bir sekilde birey olarak ifade edemedigindendir.

Isim Atatürk Lenin Marx Mao Öcelan vs. olabilir hic farketmez.

Herhangi bir kisiyi seven ona hayran olan birisi sevgisini icinde tasiyip cikar amacli kullanmadan onun fikirlerini gelistirip zamana uyarlayip cevresine diger insanlara faydali olabilmeye calisirsa putperest olmaz.

Türkiye ne cektiyse Atatürkü cikar amacli kullanan putperestlerin yüzünden cekmistir ve bu günlerin sorumlulari da onlardir.

Simdiye kadar kendilerine "Atatürkcüyüm M.Kemal'in askerleriyiz ordusuyuz Kemalistim vs'' diyenler ülkenin gelecegi icin neler yapmislardir?

Bir ülkenin gelecegini aydinlatacak bilimsel egitime yatirimlar mi yapmislardir?

Gercek laik sisteme bagimsiz yargiya evrensel hukuk normlarina esit özgürlüklere adalete vs. gecis olanaklari mi saglamislardir?

Aslinda yaptiklari hic bir sey olmadigindan yapmadiklari saymakla bitmez.

Kimdir bunlar?

Atatürk resimlerinin heykellerinin büstlerinin sözlerinin arkalarina siginan kisisel cikar sahipleri degilmidirler?

Su anda devletin tüm sistemi cökmüs durumdadir, AKP nin sayesinde mi? HAYIR...

Peki kimlerin sayesinde bu günlere gelindi?

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
13 hours ago, NoOneCares said:

Senin kafan okuduğunu anlamaya yetmiyor ki,

Putuna dokununca kırılacak korkusu ile putunun önünde saldırıya hazır bir putperest modundan çıkıp okusan, böyle alakasız manalar çıkarmayacaksın...

Ben "Atatürk = said" demedim ki

Atatürke peygamber-nebi gibi tapanlar ile, saide peygamber-nebi gibi tapanlarí eşitledim ki ikisine de peygamber gibi tapanlar olduğunun altını çizmek gerekir...

Hem mesajlarımda işine gelmeyen yerleri görmezden geliyorsun, hen de cımbızladığın yeri bile çarptırıyorsun!

Hayal dünyandaki kurgularına cevap vermekten yoruldum! Öz eleştiri yaparak benim mesajlarımı ve senin bana cevaplarını bir daha okur isen ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın!

Yazdığını inkar etme. Saidçileri Atatürkçüler ile bir tuttun. Kıvırma!

Ben senin ne söylediğini anlıyorum. Herkes anlıyor. İnan bana çok orijinal fikirlerin yok.

Kendine Atatürkçü diyen insanlara "niçin Atatürk'ü eleştirmiyorsunuz" diyorsun. Atatürk'ü eleştirirsek daha özgür düşünceli, süper insanlar olacağımızı düşünüyorsun. Değil mi? Yani sence biz Atatürk'e körü körüne bağlanarak bağnazlığa gömülmüşüz. Bunu söylemiyor musun? Bir tür özgürlük havarisi olduğunu sanıyorsun ve bizi içine düştüğümüz bağnazlık çukurundan çıkaracaksın aklın sıra. 

Peki ya öyle değilse? Ya biz o eleştirilerin hepsini duyup, dinleyip buna rağmen, yine özgür irademiz ile Atatürkçü olmaya karar vermişsek? Belki bu ülkede özgürlüğü savunmanın ilk koşulunun Atatürk'ü sahiplenmek olarak görüyorsak? Olamaz mı?

Gelelim Atatürk eleştirilerine. Biliyorsun, 1986 yılında değiliz. 2016 yılındayız ve Atatürk'e vurmak milli bir spor haline geldi. Gel seninle yapılan bu atışları alt alta yazalım ve sen bizim hangi "eleştiriye" iştirak etmemizi istediğini söyle. Olur mu? Afaki konuşmalar yerine, somut bir noktaya varmış oluruz.

1- Atatürk p.çtir. Babası belli değildir, anası o..pudur.

2- Atatürk Sabetaycıdır, Yahudidir, masondur...

3- Atatürk karısını dövdü.

4- Atatürk İngilizlerle anlaştı. Hilafeti o sebepten kaldırdı.

5- Atatürk demokrat değildi. Niye bugünkü Avrupa ülkeleri düzeyinde bir demokrasi getirmedi? Türkiye 1923 yılında, niçin 2010 yılındaki Hollanda gibi olmadı?

ve tabii ki

6- Atatürk Kürtleri kesti

7- Atatürk Ermenileri doğradı.

Duyduğumuz "eleştiriler" bunlar. Hangisine iştirak etmemizi istiyorsun? Ya da senin özellikle beğendiğin, ah keşke Atatürkçüler bu eleştirileri benimsese, on numara beş yıldır olur dediğin bir eleştiri var mı? Yaz, onu konuşalım aslanım benim. Boşa gevezelik yapmayalım.

Link to post
Sitelerde Paylaş
14 hours ago, cigi said:

Atatürk resimlerinin posterlerinin heykellerinin büstlerinin karsilarinda cocuklari gencleri esas durusta tutmaya mecbur eden insanlar Atatürkcü putperestlerdir cünkü ondan nemalanmislar ve hala nemalanmaya devam etmektedirler.

Nasıl bu kadar boş konuşmayı beceriyorsunuz ya?

Atatürk cumhuriyeti ilan ettiği zaman, mecliste çoğunluğu bile bulamadı. 1908 Devrimi bütün yurtta coşku ile kutlanmışken, cumhuriyet için halkın yaptığı bir tek sevinç gösterisi bile yoktur. Yani Atatürk kapkara bir ortaçağ toplumuna insani bir sistemi dayattı. Evet, bunu söylemekten çekinmiyorum, dayattı ve haklıydı.

Gelelim senin bu boş eleştirilerine. Bugün Türkiye nüfusunun % 50 kadarı cumhuriyeti benimsemiş durumdadır. Bunda en büyük pay, eğitimin merkezileştirilmesi ve senin beğenmediğin o serenomilerdir. Türkiye halkı 80 senede %1'lere varmayan cumhuriyetçi tabandan %50'lilere vardıysa, senin burun kıvırdığın o serenomilerin başında duran Çalıkuşu Türk aydınları sayesindedir.

Dünyada bütün ilerlemeler kafalara vurarak olmuştur. O çok övülen Magna Charta'lar, Fransız İhtilalleri, İnsan Hakları Evrensel beyannameleri falan nasıl oldu sanıyorsun? Salonda taşak kebabı yaparak mı yapıldı o işler. 

Devrimin ruhunu ve insan psikolojisini anlayamıyorsun. Cumhuriyet kafalara çakılmalıdır. Alternatifi yoktur. Halkı kendi haline bırakırsan uçurmak için şeyh arar! Bunu görmüş olmanı beklerdim.

Cumhuriyetin bugün içine düştüğü zaaftan dolayı isyan haline geçip, cumhuriyetçiler suçluyorsun. Bu hastalıklı bir durum. Özellikle 30'lardan sonra ortaya çıkan cumhuriyet kuşakları fedakarca çalışmıştır. Bunlara haksızlık etme. Suçlayacaksan cumhuriyeti yıkanları suçla! 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, NoOneCares said:

Eleştiri denilince "Atatürk e küfür etmek" diye anlamak.... ilginç bir kafa.

Hafız eleştirini söyle işte. Biz eleştiremiyoruz, sen eleştir bakayım nasıl eleştiriyorsun. Belki de sana hak vereceğiz.

Atatürk eleştirilemez, Haşaa diyenler belki de bu dönemin hassasiyetinden dolayı böyle diyordur. Bunu niye hiç aklına getirmiyorsun? Bak imamlara falan evlendirme yetkisi verildi, kadınlarda evlenme yaşı giderek indiriliyor. Senin entelektüel merakların mı yoksa bu somut durumlar mı daha önemli?

Somut konuşmaya yanaşmıyorsun. Teorik olarak Atatürk eleştirilebilmelidir diyorsun. Peki. Biz buna karşı çıkıyoruz ve bağnazız diyelim. Bu neyi engelliyor? Atatürk'ü lime lime ediyorlar zaten. Devletin televizyonuna çıkan amcık ağızlılar bile Atatürk'e küfretmekten çekinmiyor. Biz de mi katılalım bu katara? Tam olarak ne istiyorsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, NoOneCares said:

Tekrar ediyorum <<<< "Kim olursa olsun, eleştirilebilmelidir. Eleştirilemeyen putlaştırılıyor demektir"

Biraderim, Atatürk'ü biz eleştirmiyoruz diye Atatürk eleştirilmiyor değil ki. Atatürk'ü eleştiren bir yığın kesim ve insan var. Atatürk son 15 yılın en fazla küfür yiyen tarihi figürüdür desem abartı olmaz. Müsaade et de, en azından bu dönem biraz ketum olalım. Niye bunu anlamıyorsun?

Biz o eleştiri adı altında bir yığın hakaret, küfür, yalan, çarpıtma yapanlara ne yapıyoruz? Kellelerini mi kesiyoruz? Işid miyiz birader biz? Ağızlarına geleni söylüyorlar. PKK'lısı, Şeriatçısı, Liberal dallaması, maaşlı ajanı, alayı ağzına geleni söylüyor. Sen şimdi kalkıp, "Atatürk'ü niçin eleştirmiyorsunuz" deyince senin ya PKK'lı, ya şeriatçı, ya da devşirme/liberal olduğunu düşünüyoruz haliyle. Bir Atatürkçünün Atatürk'ü eleştireceği zamanlar mı yaşıyoruz sence?

Atatürk'ün kendisi bilimsel düşünceyi öğütlemiş, hayatı akılcılığı hakim kılmak için mücadeleyle geçmiş bir insan. Bilimsel düşünce şüpheci olmayı ve eleştirel bakışı gerektirir. Bir Atatürkçü'nün eleştirel bakışa, bilimsel bakışa itirazı olabilir mi? Ama bir de güncel politik durumlar var. Aman Atatürk'ü putlaştırmayalım diye, sırf seni tatmin etmek için Atatürk'ü eleştirelim mi yani? Herkes vuruyor, bir de biz vuralım indirelim bu adamı olsun bitsin bari. Bu mudur?

Peki, Atatürk'ü eleştiriyorum o zaman. Hatrın için. Paşa küfürbazmış biraz. Sakarya'da bozguna uğrayıp kaçmaya başlayan Yunan ordusunun ardından galiz bir küfür sallamış. Şu an telaffuz dahi edemiyorum. Çok ayıp. 

Oldu mu? Eleştirdim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çağrı filmi islam propagandası elbette ve müslümleri pohpohlayan bir film tabii ama, alttan alta bazı dokundurmaları var çaktırmadan. Bunları kimse görmek istemiyor.

Orada Amr diye bir adam Habeş kralından müslümanları teslim etmesini isterken bazı konuşmalar oluyor. Amr orda tanrılarımızdan taştan tahtadan putlar diye bahsediyor bunlar, biz o taşlara tahtalara tapmıyoruz diyor. Biz onların sembolize ettiği anlama saygı gösteriyoruz filan türü bir şeyler söylüyor. Habeş kralı da Amr'a hak veriyor.

Gerçekten her soyut kavram sembolize edilir. Bunlara put denilmesi saçma sapan bir yobazlıktır. Rakamlar örneğin... Bunlar sembollerdir. Harfler de öyle... Bunlara kutsallık atayan tam tersine müslümlerdir. Din saçmalıklarına batmamış hiç kimse harflerde rakamlarda kutsallık aramaz.

Bunlar saplantılı ve kafa gidik olduğu için, herkesi öyle sanıyorlar. Bunların saçma sapan hurafelerinin hâlâ kaale alınıyor oluşu insanlığın ayıbı, utancı... Bunlara bitin yavşağı kadar bile önem verilmeyeceğini anladığı gün insanlık kurtulacaktır. 

Müslüman kafasıyla düşünüp müslüm yalayacağım diye domalan, sonra da yok dinsizim yok ateistim diyen beyni sulanık ahmak liboşları zaten hâlâ akılları başlarına gelmediyse koyver iplerini gitsin salakların...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...