Jump to content

drekinci

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  4.828
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

drekinci Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Güncel Profil Ziyaretleri

6.034 profil görüntüleme
 1. drekinci

  İlginç Fizik Soruları

  İki otomobil kafa kafaya aynı seviyede ve aynı hızla çarpışıyor ise, potansiyel enerjileri eşit olduğu için yerçekimi hesaba dahil olmaz. Birbirlerine çarpma hızlarının toplamı kadar etki ederler.
 2. sevliği anibal. Kişiden kastımız Ahmet, Mehmet değil. insandır! Ölçüm yapan insandır. İnsan bilincidir. İnsan bilincidir objektif gerçeklere yaklaşmak isteyen, doğruyu öğrenmek isteyen. İnsandır ölçüm aletlerini yapan. Matematiği, aklı ve mantığı kullanan ve böylece algı sınırlarımızın ötesine geçebilen.
 3. Sevgili anibal. Mesele algılarımızın yanılması değil ki. ister matematikle ister ölçüm aygıtlarıyla olsun mesele ölçüp biçerek akıl ve mantık kullanarak gerçeğe daha çok yaklaşmaktır. Yanılgılarımızı esas alarak bir yere varamayız. Her türlü ölçüm son çözümlemede insan için, insan bilinci içindir. Zaten yanılgılardan kurtulmak için ölçümler yapar, matematik ve mantık kullanırız. Kişiden bağımsız ölçüm ne demektir? Böyle bir şey mümkün mü? Algıdan anladığın yalnızca 5 duyu mu? Aklı, mantığı ve bilinci nereye koymak gerek. Kişiden bağımsız duyular, akıl, mantık ve matematik mümkün mü? En iyisi sen ayık kafa ile bu konuyu biraz daha düşün!
 4. Sevgili anibal. Ayık kafa ile sarhoş kafa arasındaki farkı çok iyi biliyorum. Beni en çok sarhoş kafam yanıltmıştır. Sarhoş kafa ile yaptığın iletiyi daha çok sevdim. "Basit, bilinen algısal olgular realite değil ise. ya algılarımız yanılıyor veya bilim yanılıyor demektir. Algılarımıza hitap etmeyen şeyler hakkında ne söylersek palavradan öte gitmez. Evet algılarımızın da bir sınırı vardır ama. sahip olduğumuz .bilimsel ve teknolojik imkanlar ile bunları algı sınırlarımıza sokmak zorunluluğu vardır. Olgıları bu sınırlar dahiline aldığımız oranda gerçeğe daha çok yaklaşırız. Algı sınırlarımıza sokmadan, deney, gözlem ve ölçüm yapamadan ileri süreceğimiz her şey hayal mahsulü, palavra veya en hafif deyimi ile teoriden öte gitmez. Teori ilerde deney ,gözlem ve ölçüm kapsamına alınabildikca bilimsel bir sonuca ulaşılır. Teori ya yanlışlanır. ya eksik bulunur veya doğrulanır., Asimo ile canlı davranışlarına büyük oranda yaklaşabiliriz. Ancak Asimo veya ondan daha ileri bir yazılıma sahip robota canlık dersek en azından kendimizi aldatırız. Bırak Asimoyu eski yunan dönemine televizyon ile gidebilseydik. Tanrı Zeus'un papucu dama atılırdı.
 5. Taksonominin en temel konusu ben ve benim dışımdakilerdir. Ben neyim? Benim dışımdakiler. dünya ve evren nedir? vs. Sevgili hacı. Ben hala bıraktığın yerde otluyorum. Otladığım çayırın hepsine ot demiyorum. Hepsi de bitkidir demiyorum. Binbir çeşit bitki, binbir çeşit ot var. sarımsak var, soğan var, prasa var enginar var, biber var patlıcan var vs. Bunların ayrımını yapmazsam, bilincim körelir. Hangi otu daha fazla sevdiğimi, hangi otun hangi özellikleri olduğunu sana nasıl anlatabilirim. Üstelik bu ayrımları, bu sınıflandırmaları biz yapmamışız. Doğada evrimsel süreçlerde oluşmuş. Bize de tanımlamak ve isimlendirmek kalmış. Bu tanımlamalar ve isimlendirmeler de farklılıklar göstermektedir. Nasıl ki izolasyonlar farklı türlerin ortaya çıkışlarında etkenlerden biri ise, aynı şekilde tanımlamalar ve isimlendirmeler de izole topluluklarda farlılıklar gösterir. Obje aynı olmasına karşın her dilde farklı isimlendirmeler ve tanımlamalar vardır. Canlılığın başlangıç moleküllerinden başlayarak canlı cansız ayrımını yapmaya çalışırsak. Molekülün organik veya inorganik olduğunu tanımlamakta zorlukla karşılaşabiliriz. Örneğin proteinler, yağlar, aminoasitler kovalent bağları olan her element canlı maddeler midir? Bunlar canlı değil fakat canlılığın temel yapı taşlarıdır. Tek başlarına cansız maddelerdir. Şimdi ben kalkıp yağlara canlı dersem. Suya canlı dersem. DNA ya RNA ya canlı dersem canlı/cansız ayrımında açmaza düşerim. Her şey canlıdır, hidrojen canlıdır. karbon canlıdır. azot canlıdır kimyasal tepkimelere giren her element, fizik yasaları uyarınca davranan her her madde canlıdır, evren canlıdır. ve hatta evren bilinçli canlıdır demeye kadar işi götürürsem. Canlılığın da içine ederim cansızlığın da.
 6. Ayrıca ben taksonomi ye neden ihtiyaç duyarız? konusunu irdelemek ve incelemek için başlığı açtım. Çok bilindik, bilim tarafından da rahatlıkla kullanılan bilimsel kavramların içini boşaltmak, kavram kargaşası denilen bir sonuca götürür hepimizi.
 7. Evrene canlı. insana evren diyebilirsiniz. Ben (canlı / cansız) sınıflandırılmasına da karşıyım da diyebilirsiniz. Her madde fizik yasaları uyarınca davranıyor o halde her madde canlıdır. da diyebilirsiniz. Canlıların davranışlarını belirleyen, biyolojik ve veya psikolojik yasalar da sonuçta fizik yasalarına uymak zorundadır da diyebilirsiniz. o zaman at izi ile it izi birbirine karışmaz mı?
 8. Evren madde ve enerjiden ibarettir. Madde sürekli devinim halindedir. Her oluşum; son değerlendirmede bu iki şeye indirgenebilir. Bilinç bir bakıma farklılıkların farkına varmaktır. Farklılıkları sınıflandırabilmek, isimlendirebilmek, anlamlandırabilmektir. Her şeyi madde ve hareketine ve de enerjiye bağlarsanız. Bu iki olguya indirgerseniz. O zaman da bütün kavramlar birbirine karışır. Bir bilinç, diğerine hiçbir şekilde meramını anlatamaz. Hatta bilinç denilen şey bile ortaya çıkamaz. Canlı cansız kavramları birbirine karışır. Elementlerin özgün davranışlarını canlılık kategorisine sokabilir. bilinçli davranıyor diyebilirsiniz. İlkellik ve gelişkinlik kavramları birbirine karışır. İlerilik ve gerilik kavramları birbirine karışır. Parça ve bütün birbirine karışır. Evren ve insan birbirine karışır. Evren canlıdır. Biz evreniz. gibi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu sonuç çok akıllı ve bilinçli çıkarsama mıdır? Bilimsel bir çıkarsama mıdır?
 9. Al bir şablocu daha. Evrim mekanizmalarına itiraz eden kim? Evrim mekanizmalarındaki doğal seçilim, ondan beklediğimiz ve sadece onun yerine getirebileceği açıklayıcı rolü yerine getirebilecekse ilerlemeci olması temelden gereklidir. Evrim sadece şans eseri ilerlemeci değil, derin, tutucu ve gerekli bir şekilde ilerlemecidir.
 10. Yorumlarımı aptal bulanların kendisi aptaldır. Bu güne kadar birinden bir şey öğrendiğini ifade ettiğine rastlamadım. Evrimin yönü başlığını Prof Dr Ali Demirsoy'un makalesini dayanak yaparak açmıştım. Açık seçik evrimin yönünü belirttiği halde öğrenmeye niyetin olmadığı için, tavanarasına postaladın. 10 sayfa dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Ama nerdeeee. Sendeki kafa şablocu. Bilimsel bir tartışmayı sürdürecek düzeyde değil. Doğru zannettiğin her bilgine karşı çıkanları kolaylıkla suçlayıp hakaret ediyorsun. Hemen alelacele bir yanıt yetiştireceğine, Richard Dawkins'in bahsettiğim başlıklarını okusaydın. İstersen Ali hocanın makalesi gibi, onu da buraya taşıyayım. Ama burada tartışmayacağımı söyledim.
 11. Yorumlarımı aptal bulanların kendisi aptaldır. Bu güne kadar birinden bir şey öğrendiğini ifade ettiğine rastlamadım. Evrimin yönü başlığını Prof Dr Ali Demirsoy'un makalesini dayanak yaparak açmıştım. Açık seçik evrimin yönünü belirttiği halde öğrenmeye niyetin olmadığı için, tavanarasına postaladın. 10 sayfa dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Ama nerdeeee. Sendeki kafa şablocu. Bilimsel bir tartışmayı sürdürecek düzeyde değil. Doğru zannettiğin her bilgine karşı çıkanları kolaylıkla suçlayıp hakaret ediyorsun. Hemen alelacele bir yanıt yetiştireceğine, Richard Dawkins'in bahsettiğim başlıklarını okusaydın. İstersen Ali hocanın makalesi gibi, onu da buraya taşıyayım. Ama burada tartışmayacağımı söyledim.
 12. Evrimin yönü başlığını, tavanarasına değil de ateistcafeye taşısaydın, tartışmaya devam ederdim. Eskiden beri bunu hep yaparsın. Sıkıştığın zaman tartıştığın başlığı terk edip aynı konuda bir başka başlık açarsın. Veya kaynak istersin. Buna sıklıkla şahidim. Biliminsanlarının genel olarak bilgi birikimleri mevcuttur. Her öğrendiği bilginin kaynağını bulmak zorunluluğu yoktur. Evrimin yönü tartışmasını bilimsel bulmuyorsan. Bu başlığı da bilimforumunda açmaman gerekirdi. Tabi hatanı anlayıp hemen ateistcafeye taşımışsın. Yine hata yapmışsın. Ya bu başlığı da tavanarasına postalaman gerekir veya Bilimforumunda bulunmasının bilime aykırı bir tarafı yoktur. Evrimin yönü 19. yüzyıldan beri biyologlar arasında sürekli tartışılmıştır. Halen günümüzde Evrimin ilerlemeci olmasını savunan (Ali Demirsoy, Richard Dawkins gibi) çok saygın biyologlar olduğu gibi. Evrimin kaotik ve rastgele olduğunu savunanlar da vardır. Richard Dawkins Bir Şeytanın Papazı kitabında "Bilgi meydan okuması" ve "insan şovenizmi ve Evrimsel ilerleme" başlıklarında konuyu güzelce ele almıştır. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek veya bildiğini zannetmek ayıptır.
 13. drekinci

  Evrim Konusundaki Tartışmalar Tarih Olacak

  Evrimde organ kaybetme diye bir şey yok. Genomda gözü oluşturacak genler muhafaza edilir, ancak bu fenotipe geçmez. Çünkü yeni ortamda göze ihtiyaç yoktur. Göze ihtiyaç duyacağı bir ortama geçerse, kısa zamanda gözlerine yine kavuşabilir veya kavuşamaz. Gözü olma, gözü olmamaktan daha ileridir. Gözün oluşumu, gözün oluşmadığı dönemlerden sonra gelir. Önce göz diye bir şey yoktur. Sonra göz evrilir. Türün bir organı olur. Oluşmuş gözü kaybetmeye evrim değil, atrofi denir. Fenotipte kullanılmayan organ körelir. Bu nun adı, atrofi veya türkçesi körelmedir. Asıl sen organ kaybetmenin de evrim olduğunu zannediyorsun. Gözünü, ayakların, kanatlarını vs kaybetmiş canlıların genotipine bakalım. Bu organlara ait genler var mı? yok mu? Varsa, kaybetme diye bir şey olmadığını anlarsınız. Sevgiler.
 14. drekinci

  Evrim Konusundaki Tartışmalar Tarih Olacak

  Bir türün başka bir türün yerini alması diye bir şey olmaz. Mantıksız, anlamsız bir iddia. Lateral evrimde bir türden başka türlerin çıkması işlemindedir asıl gelişme ve ilerleme, ilkellik ve komplekslik. Bir tür, yeni ve gelişkin özellikler kazanarak, adım adım bir başka türe dönüşür. Dönüşen tür, dönüştüğü türden daha iyi ortama uyum sağlamakta, daha yararlı organ ve sistemler kazanmaktadır. Daha ilerdedir. Daha gelişmiş bir türden, daha geri bir türe doğru evrim olmaz. Evrim geriye gitmez. Sevgiler.
 15. drekinci

  Evrim Konusundaki Tartışmalar Tarih Olacak

  Evrimin yönü yoktur diyenlerden. İbretlik bir itiraf. Dikine değil de, yanlamasına ilerliyormuş. Bilim, bilim diye tutturanların, nasıl takım tutar gibi tuttuklarına güzel bir örnek. Bilim adına savunduğunuz şeyleri, özümsemezseniz, sindiremezseniz. Her iletinizde gaf yapmanız kaçınılmaz olur. Sevgiler.
×
×
 • Yeni Oluştur...