Jump to content

İlginç Fizik Soruları


Recommended Posts

Hem kütleleri ve hem de çapları (dış çapları) eşit iki silindirimiz var.

Birisinin içi boş: http://upload.wikime...hlzylinder2.png

Diğerinin içi tamamen dolu: http://upload.wikime...indermantel.png

Bu iki silidiri eğik bir düzlemde aynı anda bıraksak, hangi silindir daha çabuk yere erişir?

Neden?

(Silindirler eğik düzlemde inerken kaymıyorlar, birbirine değmiyorlar. Sürtünmeyi ihmal edebiliriz.)

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 1,7k
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Hem kütleleri ve hem de çapları (dış çapları) eşit iki silindirimiz var.

Birisinin içi boş: http://upload.wikime...hlzylinder2.png

Diğerinin içi tamamen dolu: http://upload.wikime...indermantel.png

Bu iki silidiri eğik bir düzlemde aynı anda bıraksak, hangi silindir daha çabuk yere erişir?

Neden?

(Silindirler eğik düzlemde inerken kaymıyorlar, birbirine değmiyorlar. Sürtünmeyi ihmal edebiliriz.)

Sevgiler

Sürtünmeyi ihmal ederseniz ikisi de aynı anda yere varırlar. Çünkü, kütle çekimi her iki silindir için de aynıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sicim Kuramı, fiziğin temel modellerinden birisidir. Yapı taşı olarak Standart modelde kullanılan boyutsuz noktalar yerine, tek boyutlu uzanıma sahip sicimler kullanılmaktadır(ki bu sicimlerin diğer teorilerde -M Kuramı gibi- aslında tek boyutlu değil iki boyutlu da olabileceği gösterilmiştir.). Bu temel yaklaşım farklılığı, parçacıkları noktalar olarak tasvir eden modellerde karşılaşılan bazı problemlerden sakınılmasını sağlamaktadır.

Kuramdaki temel fikir, gerçekliğin esas bileşenlerinin rezonans frekanslarında titreşen ve planck uzunluğunda olan (10 üzeri −35 mm civarı) sicimler olduğudur.

Bu sicimler bir kat daha büyütülüp bakıldığında noktalardan oluşurlar. Bu noktalarında kendi içinde ve arasında enerji etkileşimleri olduğu için sicimler çalışır. Doğru mu?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sicim Kuramı, fiziğin temel modellerinden birisidir. Yapı taşı olarak Standart modelde kullanılan boyutsuz noktalar yerine, tek boyutlu uzanıma sahip sicimler kullanılmaktadır(ki bu sicimlerin diğer teorilerde -M Kuramı gibi- aslında tek boyutlu değil iki boyutlu da olabileceği gösterilmiştir.). Bu temel yaklaşım farklılığı, parçacıkları noktalar olarak tasvir eden modellerde karşılaşılan bazı problemlerden sakınılmasını sağlamaktadır.

Kuramdaki temel fikir, gerçekliğin esas bileşenlerinin rezonans frekanslarında titreşen ve planck uzunluğunda olan (10 üzeri −35 mm civarı) sicimler olduğudur.

Bu sicimler bir kat daha büyütülüp bakıldığında noktalardan oluşurlar. Bu noktalarında kendi içinde ve arasında enerji etkileşimleri olduğu için sicimler çalışır. Doğru mu?

Sicim kuramı şimdiye kadar ortaya atılan kuramların en saçmasıdır. Sicimle ilgili kuramda tek bir doğru yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bana ataleti daha az olan içi boş silindir daha önce yere ulaşır gibi geliyor.

Tesadüfe bak, ben bir fizikçiyle sohbet ettim bugün ve konuyu ona açtım. Daha soruyu sormamı bitirmeden cevabını verdi. İçi boş silindir daha önce yere varır dedi. Çünkü onun eylemsizlik momenti (I) daha fazladır dedi. Sonra bir kağıda formüller yazmaya başlayınca "Dur!" dedim: Böyle daha iyi...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şimdi Evren genişliyomuş hacı..big bang..Genişleme şöyle tarif ediliyor. Balonun üzerine kalemle noktalar koy ve şişir. Noktalar sabit kalsa da aradaki yüzey genişlediği için birbirinden uzaklaşır işte bunun gibi genişliyormuş.. Genişleme hızı ışık hızına yakınmış.

1-Evren genişliyorsa galaksiler birbiriyle nasıl çarpışıyor? Işık hızına yakın bir genişleme içindeki ortamda göreceli olarak galaksiler genişlemeden ne kadar hızlı hareket ediyorlar?

2- Işık hızı saniyede 10metre olsun evrenin genişleme hızı da 9metre. şu anda 100metre uzaktaki kaynaktan çıkan ışık bize kaç saniyede gelir?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bana ataleti daha az olan içi boş silindir daha önce yere ulaşır gibi geliyor.

Sevgili Haci.

İşin içinde dönme hareketi olduğu için eylemsizlik yerine eylemsizlik momentine bakmamız gerek. Doğrussal hareketlerdeki eylemsizlik dönme hareketlerinde eylemsizlik momentine denk geliyor.

Ama nihayetinde eylemsizliğe de indirgeyebiliriz: Hareket etme tembelliği :D.

Eylemsizlik momenti: http://tr.wikipedia....msizlik_momenti

Linkteki verilere göre:

İçi dolu silindirin eylemsizlik momenti: I = (m/2).r^2

İçi boş silindirin eylemsizlik momenti: I = (m/2).(r2^2 + r1^2)

Kütleler birbirine eşitler: m/2 = m/2.

Dış çaplar da birbirine eşitler: r = r2.

Ama içi boş silidirin eylemsizli momentinde fazladan bir r1 mevcut.

Bu yüzden içi boş silidirin eylemsizlik momenti dolu sildirin eylemsizlik momentinden daha büyük.

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tesadüfe bak, ben bir fizikçiyle sohbet ettim bugün ve konuyu ona açtım. Daha soruyu sormamı bitirmeden cevabını verdi. İçi boş silindir daha önce yere varır dedi. Çünkü onun eylemsizlik momenti (I) daha fazladır dedi. Sonra bir kağıda formüller yazmaya başlayınca "Dur!" dedim: Böyle daha iyi...

Sevgili Gurabi.

Arkadaşının cevabı maalesef yanlış.

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili JKT.

... Balonun üzerine kalemle noktalar koy ve şişir. Noktalar sabit kalsa da aradaki yüzey genişlediği için birbirinden uzaklaşır işte bunun gibi genişliyormuş...

İki boyutlu bir evrenin genişlemesi için verilen güzel bir örnek.

Genişleme hızı ışık hızına yakınmış.

Bu ifade yanlış.

Evrenin genişlemesi Hubble Sabiti ile ifade edilir: http://en.wikipedia....ki/Hubble's_law

Hubble Sabitinin değeri yaklaşık 70 km/(s.Mpc). Kelimelerle ifade edersek, 1 mega parsec boyunda bir uzaklığın boyu 1 saniyede 70 km daha uzar.

1 parsec = 30,8*10^12 km = 3,26 ışık yılı.

1 mega parsec = 3 260 000 ışık yılı.

Yani evrende 3 260 000 ışık yılı büyüklüğündeki bir ipin uzunluğu 1 saniye sonra sadece 70 km daha artacak demektir bu. Yani Evrenin genişleme hızı pek de büyük bir hız değil.

2* 3 260 000 = 6 520 000 ışık yılı uzaklığında bir ipin uzunluğu ise sadece 2*70 = 140 km artacak.

vs.

3 milyon ışık yılı büyüklüğündeki uzaklıklar evren için çok da büyük uzaklıkşar değil elbette. Bu yüzden; Evren içinde birbirinden ışık hızı ile ve hatta ışık hızından daha fazla bir hızla uzaklaşan noktalar bulmak elbette mümkün.

1-Evren genişliyorsa galaksiler birbiriyle nasıl çarpışıyor? Işık hızına yakın bir genişleme içindeki ortamda göreceli olarak galaksiler genişlemeden ne kadar hızlı hareket ediyorlar?

İnternetten iki galaksi arasındaki uzaklığı bulursan bunların, evrenin genişlemesinden dolayı birbrinden ne kadar yavaş/çabuk uzaklaşması gerektiğini Hubble Sabiti ile hesaplayabilirsin.

2- Işık hızı saniyede 10metre olsun evrenin genişleme hızı da 9metre. şu anda 100metre uzaktaki kaynaktan çıkan ışık bize kaç saniyede gelir?

Evrenin genişleme hızını yanlış anlaşıldığı için, yanlış sorulmuş bir soru.

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu iki silidiri eğik bir düzlemde aynı anda bıraksak, hangi silindir daha çabuk yere erişir?

Neden?

(Silindirler eğik düzlemde inerken kaymıyorlar, birbirine değmiyorlar. Sürtünmeyi ihmal edebiliriz.)

Boş silindirin kütlesine m1, dolu olanınkine m2 diyelim. h yüksekliğinden serbest bırakıldığı anda, silindirlerin potansiyel enerjisi m1gh ve m2gh olur, h kadar aşağı indiğinde bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür o zaman kinetik enerjileri E1 = 1/2 m1V12 + 1/2 I1w12 ve E2 =1/2 m2V22 + 1/2 I2w22olur.

İnce silindirin eylemsizlik momenti I1=m1r2

Dolu silindirin eylemsizlik momenti I2=1/2 m2r2

Açısal hız ile doğrusal hızlar bağıntılı olduğuna göre şunları da yazabiliriz

w1 =V1/ r ve w2 =V2/ r

bunları da allem edip kullem edip birleştirip çözünce görürüz ki V2 daha büyüktür.

Yani de dolu olan silindir daha çabuk iner

tarihinde cinali tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Guest positivism

Hem kütleleri ve hem de çapları (dış çapları) eşit iki silindirimiz var.

Birisinin içi boş: http://upload.wikime...hlzylinder2.png

Diğerinin içi tamamen dolu: http://upload.wikime...indermantel.png

Bu iki silidiri eğik bir düzlemde aynı anda bıraksak, hangi silindir daha çabuk yere erişir?

Neden?

(Silindirler eğik düzlemde inerken kaymıyorlar, birbirine değmiyorlar. Sürtünmeyi ihmal edebiliriz.)

Sevgiler

Bu iki silindir eğik düzlemde A noktasından B noktasına L uzunluğunda yol gitsin.

Silindirlerin B noktasında ki hızlarını nasıl bulabiliriz?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir kilo pamuk, bir kilo demirden daha hafiftir dersem yanlış mı olur?

yanlış olur, çünkü ikisinin de ağırlığı da kütlesi de birbirine eşittir.

bir kilo = ağırlık = mg

peki söyle soralım:

ayda bir miktar pamuğu tarttım tam bir kilogram geldi.

dünyada da bir miktar demiri tarttım o da bir kilogram geldi.

hangisi daha ağırdır?

hangisinin kütlesi daha büyüktür?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...