Jump to content
haci

Kur'an'ın Tarihteki Yeri

Recommended Posts

Geçmiş olarak birçok kavimden bunların ne yaptıklarından ve nasıl felaketlere uğradıklarından detaylı bir şekilde bahsediyor.

Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı. Dediler ki: "Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir sapıklık (delalet) ve çılgınlık içinde kalmış oluruz." "Zikr (vahy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır." Onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip-öğreneceklerdir. (Kamer Suresi, 23-26)

bu sadece birisi......

atlantisden bahsetmiyor ?

karadenizde yok olan uygarlıkdan bahsetmiyor ?

pompei den bahsetmiyor ? :

Roma İmparatorluğu, yakın çağın en putperest imparatorluğudur. Vezüv yanardağının eteklerindeki Pompei şehri, Romalı yönetici-aristokrat ve zenginlerinin; sapkınlık, şımarıklık ve debdebe içinde yaşadığı; bağlar, bahçeler ve villalarla çevrili, çok güzel bir yerdi. MS 79'da patlayan Vezüv yanardağı, bir kaç saat içinde kenti mezarlığa, orada yaşayan Romalıları da,tapındıkları putların benzeri "taş görüntülü insanlara" dönüştürdü. http://www.yaklasans...nlar/pompei.asp

der durursunuz....

ama kuranda bundan nedense bahsedilmez hiç. üstelik de peygamber gönderilmeden - uyarılmadan helak edilen bir şehirdir......................................??????????????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

süper volkanlardan bahsetmiyor ?

dinazorlardan bahsetmiyor ?

dinazorları yok eden felaketten bahsetmiyor ?

vb....

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

http://www.yenimucizeler.com/altin-oranin-kurani-kerimdeki-mucizevi-yansimasi/altin-oranin-kurani-kerimdeki-mucizevi-yansimasi-t80.0.html

ALTIN ORANIN KURAN-I KERİM’DEKİ MUCİZEVİ YANSIMASI

( ALİ İMRAN SURESİ 14.-91. AYETLER)

Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.

Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1,618

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan © bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.

Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1,618033988749894...'tür. -noktadan sonraki ilk 15 basamak-Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, Fi yani Φ'dir.

Bu oran tüm dünyada “ALTIN ORAN” ismiyle bilindiği için, Kuran-ı Kerim’de altın oran ile ilgili bir işaret araştırırken ALTIN kelimesinin üzerinde durulması gerekecektir.

Kuran-ı Kerim’de ALTIN kelimesi Arapçası “zeheb” olarak “ilk olarak” Ali İmran suresinde “iki kez ve iki farklı ayette” geçmektedir. Zuhruf suresinde de ALTIN (zeheb) kelimesi iki defa geçse de(53.ve 71.ayetlerde)asıl olarak “altın” kelimesine işaret etmek için geçmez. Zuhruf 53.de “altından bilezik” ve 71.ayette ise “altından tepsi” şeklinde sıfat tamlaması olarak kullanılır. Ali İmran suresindeki ayetlerde ise isim olarak altın kelimesi bulunur. Bu özellikler dikkate alınmasa bile, ALTIN (ZEHEB) kelimelerinin iki defa Kuran’ da geçtiği ilk surenin Ali İmran suresi olması yapacağımız tespitler için bu surenin ayetlerinin esas alınması için yeterli gerekçeyi oluşturmaktadır. Bu ayetler Ali İmran suresinin 14. ve 91. Ayetleridir.

ALİ İMRAN SURESİ 14.Kadınlar, oğullar, yük yük ALTIN ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.

ALİ İMRAN SURESİ 91.Muhakkak ki inkâr edenler ve kâfir oldukları halde de ölenler, yeryüzü dolusu ALTIN fidye verseler bile hiç birisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azab onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

Yukarıda da bahsedildiği gibi Ali İmran suresinde ALTIN kelimesinin geçtiği ayetler 14.ve 91. ayetlerdi.

Şimdi bazı basit matematik işlemleri yapalım:

Bu ayetlerin numaraları arasındaki farkı bulalım:

91-14=77

Şimdi bunu Ali İmran suresinin toplam ayet sayısı olan 200 sayısından çıkaralım ve geriye kalan ayet sayısını bulalım.

200-77=123

Demek oluyor ki, Ali İmran suresinde ALTIN kelimesinin geçtiği bu iki ayet (14. ve 91.ayetler) 200 ayetten oluşan bu sureyi 77 ve 123 birimden oluşan iki bölüme ayırmaktadır.

Peki bu 123 sayısı ile 200 sayısı arasında altın oran sayısı olan 1,618 ‘i ilgilendiren bir bağıntı var mıdır?

200/1,618=123,…

Ancak bu tarz çıkarımlarda bazı konularda itirazlar olabilmektedir. Örneğin, bu konuda 200 sayısının 123 e bölümünün 1,626… olacağı ve bunun da altın oran sayısı olan 1,618 den farklı olacağı ileri sürülebilecektir. Aslında zaten iki tamsayının oranlamasından 1.618… olan altın oran sayısına ulaşılamaz. Ancak buradaki asıl iddia ayet numaralarının temsil edildiği tam sayıların bölümünün tam olarak altın oran sayısını yani 1,618… i verdiği değildir. Asıl iddia, toplam ayet sayısının altın oran sayısına bölümünün tam sayı olan kısmının (123 sayısının) yani “altın” kelimesinin geçtiği 14.ve 91.ayetlerin 200 ayetlik sureyi bölümlediği iki kısımdan büyük olanının değerini verdiğidir. Sonuçta, tam sayılarla yapılan işlem ve çıkarımlarda iki tam sayının oranının net bir şekilde altın oranı vermesi mümkün değildir. Ancak surelerin sayı değerlerini geometrik şekillerle temsil edersek durum değişir..Hem zaten “altın oran” aritmetik büyüklüklerle değil, aslen geometrik büyüklüklerle ilgilidir.

Şimdi , yukarıdaki bu matematiksel bağıntıyı pekiştirmek için geometrik şekil ile altın oran özelliklerini görelim:

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi,1. ayetten 200. ayete kadar bütün ayetleri temsil etmek üzere her bir bölümün numaralandırıldığı bir çember düşünelim. Bu çember üzerinde 14.ayetten geriye doğru 200/1,618= 123,60…birim ilerlediğimizde 91. ayeti temsil eden bölümün içinde 91,60.. değerini temsil eden noktaya gelinecektir.91 .ayetten ileriye doğru 123,60… birim ilerlediğimizde ise 14.ayeti temsil eden bölümün içinde 14,60.. değerini temsil eden noktaya gelinecektir. Yani sonuçta gelinen noktalar 14. ve 91. ayeti temsil eden bölümlerin dışında olmayacaktır.

Bu yöntemle altın oranı araştırdığımızda 200/123,60=1,618 değerini yani altın oranı net olarak verebilmektedir.

Önemli Not:Altın oran sayısı tam olarak şöyledir.:1,618033988749894...(aslında "tam olarak" kelimesi de uyumsuz oluyor..çünkü sonsuza kadar devam eden bir sayı) Hiçbir iki tamsayının oranlaması gerçek altın oran sayısını vermez,veremez.. 1,618...' i verir ancak 1,618033988749894... yı veremez.. örneğin 233/144=1,6180555555...şeklinde bir sonuç çıkar.Fibonacci dizisindeki iki ardışık sayının oranlaması da aynı şekilde 1,618... i verir,ancak 1,618033988749894... yı veremez.

Şimdi de bahsettiğimiz ayetlerin sure numaraları ve ayet numaralarını bir arada değerlendirerek benzer bir işlem yapalım.

Ali İmran suresi 3.suredir.14.ayeti sure numarasıyla birlikte 3-14 şeklinde,91 . ayeti ise 3-91 şeklinde gösterilir. Bu aşamada bu sayıları kendi aralarında toplayalım.

3+1+4=8

3+9+1=13

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde bu toplamları işleme tabi tutalım.

13/1,618=8,0…

Tüm bu işaretler “Altın Oran” ın Kuran-ı Kerim’de Ali İmran suresinin 14. ve 91 .ayetlerinde geçen “altın” kelimeleriyle mucizevi bir şekilde ortaya konulduğunu göstermektedir. Bunun yanında Kabe’nin bulunduğu Mekke’nin Dünyamızın altın oran noktası olduğuna dair iddianın dayanaklarından biri olan ayetin de Ali İmran suresi içinde(96.ayet) olması ayrıca dikkate değerdir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

d.MAL ALİ,Okumadığın ve içeriğini bilmediğin bir konuya böyle yorum yapmak neyin belirtisidir..?Konuyu başkasından almadığımı okuyunca göreceksin..ayrıca bu mucize Kuran'da varsa Kura'ın tarihteki yerini de doğru belirlemiş oluruz değil mi..? sana da sevgiler..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bunlar böyle işte DreiMalAli,

arapça zeheb sözcüğü geçen ayetleri bulup, ayetlerin numaraları arasındaki farkı bulup, o ayetlerin hangi sürede ise o sürenin toplam sayısından çıkartıp kalan sayıdan mucize yapıyorlar ve acıkana yediriyorlar. sen tok musun, niye yemiyorsun?

Zuhruf 71 : sihafin min zehebin - altından tepsiler

Zuhruf 53 : esviretun min zehebin - altından bilezikler

aimran 14 : mukantarati min ez zehebi - biriktirilmiş altından

aimran 91 : mil'u el ardı zeheben - yeryüzü dolusu altın

bak ayetlere bak, tepsilerden, bileziklerden, biriktirilmişlerden, yeryüzü dolusu altın...

kucak kucak... kum gibi altın!

Afganistan'da amerikalı askerler, ingiliz askerleri 12 kıza tecavüz etmiş-etmemiş allahın umrunda değil. sırf islam inancı gereği tüm yaşamı burka içerisinde geçen kadının çilesi arap tanrısının umrunda değil, varsa-yoksa mucize, varsa-yoksa arap yardakçılığı peşinde...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tüm bu işaretler “Altın Oran” ın Kuran-ı Kerim’de Ali İmran suresinin 14. ve 91 .ayetlerinde geçen “altın” kelimeleriyle mucizevi bir şekilde ortaya konulduğunu göstermektedir. Bunun yanında Kabe’nin bulunduğu Mekke’nin Dünyamızın altın oran noktası olduğuna dair iddianın dayanaklarından biri olan ayetin de Ali İmran suresi içinde(96.ayet) olması ayrıca dikkate değerdir.

Peki sonuç nedir değerli TAŞPINAR

Ace combat zero adfx'e mi dönüşüyor tüm bunlar

Tiengong shenlong'a mı ?

Ne oluyor, nedir yani

tarihinde Tumagü tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'ın tarihte çok büyük etkileri olmuştur. insanlık cehalet içindeyken Kuran yol gösterici olmuştur. İnsanlara hayatın anlamını hatırlatmıştır. İnsanların başıboş olmadığını söylemiştir bir dönem. Kuran anlaşılması kolay bir kitaptır, yalındır, olayları yüzeysel anlatıp insanlara düşünüp tutsunlar diye öğütler verir. Zaman zaman değiştirildiği, insan eliyle yazıldığı, içinde çelişkiler olduğu söylenir, ancak bunlar doğru şeyler değillerdir. Halbuki ne güzel kitaptır kuran.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran 250 yıl önce oluşturulmuş ve yazılmıştır.

Yaptığım bütün çalışmalar bunu göstermektedir.

Kuranın yazılış tarihini 250 yıldan 50 yıl daha geriye, yani 300 yıl önceye götürebilecek kişi yada kurum varmıdır bu ülkede?

Bilimsel olarak daha eski tarih de oluştu ve yazıya geçirildiyse, bize ispatlamalarını bekleriz.

En eski diyebileceğiniz kuranı bilimsel testten geçirip bu tarihten eski olduğunu ispatlayın..

ispatlayamıyorsanız..susun..çünkü konuşma hakkınız olması için kanıt sunmanız gerekir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...