Jump to content

Tevrat ve İncil Değiştirilmemiştir


Recommended Posts

Tevbe 111 - Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler.

Bu, Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'ân'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alış-veriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur

Müslümanlar Tevrat ve Incil'in degistirildigini söylerler...Yukarida ki ayette kuranin allahi tevrat ve incilden örnekler vermektedir...Yani olaya hakim bir sekilde afra tavrasini atip raconunu kesmekte olup tevrat ve incilden bahsetmektedir...Bu ne demek oluyor müslümanlar?

"Tevrat ve incil degistirilmistir" demek allahin bundan haberi yoktu ve degistirilmelerine gücü yetmememisti demektir.

Hangi dini bütün bir müslüman yukarida ki ayeti ve sorulan soruyu aciklayabilecek?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 75
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Bu konuda daha açık bir sürü ayet var ama aşğıdaki ayet ayetler bile Muhammed'in Tevrat ve İncil'in değişmediğini onayladığını gösterir:

Bakara/91. Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) iman edin” denilince, “Biz sadece bize indirilene (Tevrat’a) inanırız” deyip, ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ederler. Hâlbuki o, ellerinde bulunanı (Tevrat’ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki: “Eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?”

Maide/43. Yanlarında, içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir.

Bu ayetlerde açıkça, adamların o an ellerinde bulunan kitabı yani Tevrat'ı onaylıyor, Tevrat değişmiş olsa adamların ellerinde bulunan kitap neden onaylansın?

Maide/68. De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.

Bu ayet ise hiç bir şüpheye yer bile bırakmıyor, eğer Tevrat ve İncil değişmiş olsa neden bu iki kitabın uygulanması istensin? Değişmiş bir kitabın uygulanmasını istemek hangi mantık ile bağdaşır.

Burada asıl sorulması gereken soru şu:

Kitap ehli derken Yahudiler ve Hristiyanlar kastediliyor ve onlardan Tevrat'ı, İncil'i ve Kuran'ı uygulamaları isteniyor, acaba müslümanlar da Tevrat ve İncil'i uygulamalı mıdırlar?

Tevbe/111. Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.

Tevbe /111 ise Kuran'daki insanlık onurunu hiçe sayan, insanları birbirine düşman eden bir ayettir, insanı adeta bir kiralık katil, paralı asker gibi görür. Günümüz müslüman teröristlerinin baz aldığı ayet budur işte, hayali bir cennet uğruna insanları öldürmekten çekinmezler.

Eskiden yapılan savaşların birinci sebebi ganimet ikinci sebebi ise bu cennet vaadidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mardin de öğretmenlik yapığım 2006 lı yıllarda kırklar kilisesin de bir papaz ile tanışma ve konuşma fırsatı yakaladım.

İlk öğrendiğim şu oldu,

Matta

Markos

Luca

Yuhanna

incil in bölümleridir.

İncil din derslerinde öğretildiği gibi 4 tane değildir....

Malesef çocuklara eğitim sistemimizde hoşgörüyü küçük yaşta öğretiyoruz...

Link to post
Sitelerde Paylaş

incilin değiştirilmesi aslında pek öenm taşımıyor çünkü tanrı kelamı olduğu söylenilemez sonuçta isanın hikayesi anlatılıyor,değişse ne olucak. Kuran dan farklı bir yapı teşkil etmekte.

Ama bunu Muhammed bilmiyor, Kuran'ı nasıl kendine gökten inmiş bir kitap gibi sunuyorsa, İncil'i de İsa'ya inmiş bir kitap olarak sunuyor. Bilmediği de ayetlerden belli zaten.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuranin bir cok ayeti Tevrattan ve Incilden kopyalanmis ( örnegin nuhun gemisi )

Bu kitaplar degistirilmis olsa, aynilari yazilirmiydi ?

Müslümanlar Tevrata ve Incile degistirildi diye iftira atiyorlarki, müslümanlar

o kitaplara inanmasin diye.

tarihinde MIKE 44 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ama bunu Muhammed bilmiyor, Kuran'ı nasıl kendine gökten inmiş bir kitap gibi sunuyorsa, İncil'i de İsa'ya inmiş bir kitap olarak sunuyor. Bilmediği de ayetlerden belli zaten.

İsa hiçbir zaman incilin tanrı tarafından indirildiğini söylemez, yaşadığı olaylar daha sonradan kaleme alınmıştır. Kuranla bu açıdanda farklıdır.

tarihinde Abdul Alhazred tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Müsloların verdiği cevap şudur.eski ahit Tevrat değildir. Matta Markos luka Yuhannadan oluşan yeni ahit ise İncil değildir.Zaten Tevrat Musaya verilmiş.O zaman Tevratta Musadan sonrası yazmamalı ama yazıyor demekki o Kitap Tevrat değil.Tevrat nerde suya düştü! Su nerede İnek içti.İnek nerde Dağa kaçtı! Dağ nerede? Yandı yundu kül olduuuuuu!Keza İncil içinde aynı şeyler mevzubahis.Bu Allah yolladığı kitapları koruyamamış.Daha Sonra Bu kitapların aynısını Muhammede Cebrail aracılığıyla vermiş.Artık ne hata önceden yapmışsa bu sefer yapmamış.Eserini korumuş.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Görüyorum ki, hepiniz, Müsloluk'tan üreme dinsizlersiniz. "Değiştirilmiş" ya da "değiştirilmemiş" konusunda haklısınız.

Ama Yahudiler'in ve Hristiyanleer'ın "kitabı" yok; "kitaplar dizisi" var.

Yahudilik'in kitaplar dizisine "Tanah", Hristiyanlar'ın dizisine de "Bibliya" (Yunanca'da "kitap" anlamında) denir.

Buna göre: Tevrat, Tanah'ın 3 kitabında biridir; İncil de, Bibliya'nın 3 kitabından biridir. Hristiyanlık'ın 3 kitabından ilkini Eski Âhit (Tanah) oluşturuyor.

Sonuçta: Müslolar'ın tuzağına düşmeyin. Ya da: Müslüman olduğunuz mâzinizden sıyrılmaya çalışın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Anlayışı kabız ateistler. Evet diğer kitaplarda değişiklik olmuştur ama kim dedi baştan sona her ayeti değişti diye ?

Allah'ın tek bir ayetini değiştirmek kafir olmaya yeterde artar. Neyin hesabını yapıyorsunuz

“Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.” (Al-i İmran, 78)

“(Ey müminler!)… Onlardan bir fırka vardır ki, Allah’ın kelamını işitirler sonra onu anlamalarının ardından bile bile onu tahrif eder (değiştirir)lerdi.” (Bakara, 75)

Link to post
Sitelerde Paylaş

İsa hiçbir zaman incilin tanrı tarafından indirildiğini söylemez, yaşadığı olaylar daha sonradan kaleme alınmıştır. Kuranla bu açıdanda farklıdır.

Ben de dedim ki, Muhammed bunu bilmiyordu, o da Kuran'ın kendisine indirildiğini iddia ettiği gibi İncil'in de İsa'ya indirildiğini iddia ediyordu.

Anlayışı kabız ateistler. Evet diğer kitaplarda değişiklik olmuştur ama kim dedi baştan sona her ayeti değişti diye ?

Allah'ın tek bir ayetini değiştirmek kafir olmaya yeterde artar. Neyin hesabını yapıyorsunuz

“Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.” (Al-i İmran, 78)

Bu ayetleri koyup da muhalefet yapman okuduğunu bile anlamadığını gösteriyor, bu ayetleri bile okurken bilinçaltındaki "Tevrat değiştirilmiştir" önkabulü devreye girip ayette yazılanı anlamanı engelliyor. Bu ayette kitabın değiştirildiğini değil, adamların yalan söylediği anlatılıyor. Mesela bazı müslümanlar vardır, Kuran'da kadınları dövün ifadesi varken dillerini eğip bükerler, "Kuran kadınları dövün demez, evden çıkarın, boşayın" gibi Kuran'da olmayan ifadeler kullanırlar ya, işte ayet böyle kişileri anlatıyor.

“(Ey müminler!)… Onlardan bir fırka vardır ki, Allah’ın kelamını işitirler sonra onu anlamalarının ardından bile bile onu tahrif eder (değiştirir)lerdi.” (Bakara, 75)

Bu ayette Tevrat'tan bahsedilmiyor bile, burada kastedilen Kuran'dır. Ayetin tamamı da şu şekildedir:

Bakara/75. Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi.

Maide/68. De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.

Eğer bu kitaplar değiştirildiyse, neden uygulanmaları isteniyor? Mesela tevrat'ta recm vardır, eğer bu recm ayeti Tevrat'a sonradan eklendiyse uygulanması büyük bir hata olmaz mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Anlayışı kabız ateistler. Evet diğer kitaplarda değişiklik olmuştur ama kim dedi baştan sona her ayeti değişti diye ?

Allah'ın tek bir ayetini değiştirmek kafir olmaya yeterde artar. Neyin hesabını yapıyorsunuz

“Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.” (Al-i İmran, 78)

“(Ey müminler!)… Onlardan bir fırka vardır ki, Allah’ın kelamını işitirler sonra onu anlamalarının ardından bile bile onu tahrif eder (değiştirir)lerdi.” (Bakara, 75)

Bu iki ayette de Yahudiler tarafından kitabın metininde bir değişiklik yapıldığı manası çıkmıyor. İlk ayet sanki Yahudi olmayanlara Tevrat'ı okurken onları kandırmaktan bahsediyor. İkincisi de metni değiştirmek yerine dini tahrif etmek manasına gelmesi daha muhtemel.

Kim ne diye kutsal bildiği kitabın metnini bile bile değiştirsin ki? Çarpılmaktan korkmaz mı bir insan? Hem de bir veya birkaç imansız bu fikre sahip olsa bile bir koca toplumda hiç mi köktendinci fanatikler olmaz ki metne en ufak bir tahrifte olay çıkarmasın? Nasıl olabilir ki bu Tevrat'ın "tahrif" edilme olayı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Cumartesi yasağı kimleredir kurana göre? Yahudilere. Ula yahudilere has ise bu yasağın geçtiği ayetlerki öyle, bu durumda bozulmuş dine kitaba göre yahudiliği vede hıristiyanlığı devam ettiren tanrı, islamı kime göndermiş? Yok herkese demeye kalkana cennete ehli kitap olanlar(tevrat-incil-kuran) girer mi girmez mi?yi araştırıversin . Yahudilik devam, hıristiyanlık devam, amma islam gönderiyormuş herkese. Unutmuş onları iptal etmeyi hemi? He.

Ayrıca ben kuranda hıristiyanlık ve yahudiliği kaldırdım demeyip kuran onları tamamlayıcı, tastikleyici der.

Yani islam çoktan bitik, tevrat (tanahın 5 kitabı) incil tastiklemek anca bilmeyen muhammedin hatasıydı, kurtarma telaşıda ardından gelen inkarcı müslümanlara kaldı.

Sevgi saygımla...

tarihinde e-teist tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu iki ayette de Yahudiler tarafından kitabın metininde bir değişiklik yapıldığı manası çıkmıyor. İlk ayet sanki Yahudi olmayanlara Tevrat'ı okurken onları kandırmaktan bahsediyor. İkincisi de metni değiştirmek yerine dini tahrif etmek manasına gelmesi daha muhtemel.

Kim ne diye kutsal bildiği kitabın metnini bile bile değiştirsin ki? Çarpılmaktan korkmaz mı bir insan? Hem de bir veya birkaç imansız bu fikre sahip olsa bile bir koca toplumda hiç mi köktendinci fanatikler olmaz ki metne en ufak bir tahrifte olay çıkarmasın? Nasıl olabilir ki bu Tevrat'ın "tahrif" edilme olayı?

Aç bakalım tevrat ayetlerini ne kadar olmaması gereken ayet var. Ula bir kutsal kitapta peygambere hakaret iftira olurmu ?

Tevrat da bu hakaretler bulunmaktadır. Hala yok şöle yok böle diye milletin kafasını bulandırıyorsunuz.

Ruhban sınıfları olursa, kitabı kendi tekeline alırsa tahrifte bal gibi olur.

İznik konsilinde Hz.İsanın insanmı yoksa tanrının oğlumu olduğu tartışması yapılırken elbet insan olduğunu savunanlar olmuştur ama çoğunluk tersi karar verince diğerlerini aforoz edip dinden çıkarıp katlettiler.

tarihinde postit tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Aç bakalım tevrat ayetlerini ne kadar olmaması gereken ayet var. Ula bir kutsal kitapta peygambere hakaret iftira olurmu ?

Tevrat da bu hakaretler bulunmaktadır. Hala yok şöle yok böle diye milletin kafasını bulandırıyorsunuz.

Ruhban sınıfları olursa, kitabı kendi tekeline alırsa tahrifte bal gibi olur.

İznik konsilinde Hz.İsanın insanmı yoksa tanrının oğlumu olduğu tartışması yapılırken elbet insan olduğunu savunanlar olmuştur ama çoğunluk tersi karar verince diğerlerini aforoz edip dinden çıkarıp katlettiler.

Sanki Kuran'ın onlardan çok bir farkı var? Hepsi de masallara, saçmasapan kurallara, ilkel bir anlayışa dayanıyor.

Maide/68. De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.

Eğer bu kitaplar değiştirildiyse, neden uygulanmaları isteniyor? Mesela tevrat'ta recm vardır, eğer bu recm ayeti Tevrat'a sonradan eklendiyse uygulanması büyük bir hata olmaz mı?

Değişen bir kitabın uygulanmasında nasıl bir mantık var?

Bu ayete göre asıl sorulması gereken soru şu: Bu ayetteki emri müslümanlar da uygulamalı mı?

tarihinde sağduyu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir din kitabinin degistirilmis olmasi aslinda ögünülecek birseydir, cünkü

o kitabi cagdaslastirmak icin degistirilmistir.

Bence bütün din kitaplari degistirilmeli, cagdaslastirilmali, en azindan,

din kitabini degersiz yapan siddet, iskence ayetleri cikartilmali....

sonucta din kitaplarini insanlar yazdi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar devamli "incil tevrat degistirilmis kuran degismemistir" demektedir. Iyi de kuranin icinde allahin incil ve tevrat hakkinda kelamlari bulunmakta. Müslümanlik inancina göre tevrati ve incili gönderende allahtir.

Hincik geliyoruz zurnanin zirttatadanak dedigi yere...

Allah kuranda incilden tevrattan bahsettigine göre hala sag ölmemis..Demek ki o yüce holdur holdur kudreti azameti yerli yerinde. Peki nasil oluyorda bu güclü annemin yarattigi aciz kullar tevrati incili onun haberi olmadan degistirebilmisler veya annem bu ise neden izin vermis?

Kim kimi kandiriyor kim dogruyu söylüyor?

Ha allah öldükten sonra kurani da degistirdiler emme ölmeden önce bu isi insanciklar nasil becerevirdiler?

Hayret degil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aç bakalım tevrat ayetlerini ne kadar olmaması gereken ayet var. Ula bir kutsal kitapta peygambere hakaret iftira olurmu ?

Tevrat da bu hakaretler bulunmaktadır. Hala yok şöle yok böle diye milletin kafasını bulandırıyorsunuz.

Ruhban sınıfları olursa, kitabı kendi tekeline alırsa tahrifte bal gibi olur.

İznik konsilinde Hz.İsanın insanmı yoksa tanrının oğlumu olduğu tartışması yapılırken elbet insan olduğunu savunanlar olmuştur ama çoğunluk tersi karar verince diğerlerini aforoz edip dinden çıkarıp katlettiler.

Senin dediğin İslami tahrif teorisine göre ortada orijinal bir Tevrat® ve İncil® olması lazım. Ki orijinal birşeyi bu şeytan ruhlu Yahudiler hemen tahrif etsin. Çünkü biliyoruz ki Yahudi Allahın vahiy kitabını gö rünce içinde hemen onun harflerini değiştirme arzusu belirir. Kelimelerdeki harflerin yerini değiştirip yeniden yazar. Bazen bir cümleyi siler yerine başkasını yazar. Nasıl Brezilyalılar futbol oynarsa, Türkler rakı içerse, Yahudiler de kitap tahrif ederler. Doğuştan gelen bir ırksal özelliktir.

Problem şu ki bu iki kitabın orijinali falan hiç olmadı. 4 incil aslında orijinal bir vahiy İncil® 'in tahrif edilmiş verisyonları değil, baya üçüncü kişilerce yazılmış "siret" yani biyografi kitaplarıdır. Orijinal bir İncil® eğer vardıysa sadece metninin tamamıyle kaybolmasıyla kalmamışi bu metnin bir dönemki sözde varlığına dair de tek bir iz ve söz kalmamıştır. O derece ki, dünya yüzeyinde Müslümanlar dışında hiçkimse böyle bir kitabın varlığından bahsetmemektedir.

Elimizdeki Tevrat'da orijinal bir kitabın tahrif edilmiş versiyonu değil, 4 tane farklı dokümanın harmanlanmış halidir. Bu 4 dokümana tarihçiler şu isimleri verir: Yahveci metin, Elohimci metin, Rahipsel metin ve Tesniyeci metin. Bunların hiçbiri de vahiy değildir. Eski efsanelerin derlenip toparlanmasıdır. Zaten yüzyıllardır uygulanan ritüellerin kurallı şekilde yazılmasıdır. Bkz: documentary hypothesis.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...