Jump to content

Kuran'ın Çelişkilerine Örnekler 2


Recommended Posts

  • İleti 1,1k
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

1 dakika önce, bilgisız bi uşak yazdı:

 

Kuran'ın âyetlerini mi reddediyorlar? :o

 

Hangi sure idi...? En'âm olması gerekiyordu.

 

Neyse... O türden, iki âyet vardı; benzer iki âyet inmişse, önceki geçersiz olur.

 

mealcilere göre o ayette ki ayet ifadesinden kastedilen önceki dinlerin ritüelleri ve kuralları veya unutulan bazı peygamber mucizeleri.. mezhepçiler(hakiki müslümanlar) onlar o ayete dayanarak nasih mansuh'un olduğunu söylüyor.. gerçi o ayet olmasa bile Kur'anda nasih mansuh apaçık var.. yoktur diyen mealci çıksın karşıma ayetleri tek tek yazayım..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Nahl-101

 

Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sâbit tutar. Kitap'ın anası/ana Kitap O'nun katındadır. Rad-39

 

Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın. Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir. Ala 6-7

 

Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? Bakara-106

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, ezberbozan* yazdı:

agnostik ludingirra 

Sıvı bazlı olmasına rağmen ayette de geçtiği itibariyle yiyecek sınıfına dahil edildi. Çünkü kimse kan içmiyor ancak kesilen hayvanın etinde kalan kanla beraber eti yiyebilir. 

O nedenle yiyecek gurubuna dahil edilmiş olması normaldir. 

 

Aslında ayeti inceleyince hiç  içecek yenecek muhabbetine gerek bile yokmuş..  6:145'te içecek yiyecek diye bir ayrım yok.. Tüm tüketim maddeleri kasdediliyor.. aynı ifade 2:249'de de var.. Bakalım şimdi neyi uyduracaksın..

 

6:145- Kul lâ ecidu fî mâ 'ûHıye ileyye muHarramen `alâ Tâ`ımin yeT`amuhu illâ en yekûne meyteten ev demen mesfûHen ev laHme khınzîrin feinnehurıcsun ev fisKen uhille ligayrı allahi bihi femeni aDTurra gayra bâgin velâ `âdin feinne rabbeke gafûrun raHîmun

 

 De ki: "Bana vahyedilende, yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir madde bulamıyorum: (1) Leş, (2) akıtılmış kan, (3) domuzun eti –ki pistir–, (4) ALLAH'tan başkasına sapıkça adanmış yiyecekler." Zorda kalan bir kimse, istekli olmaz ve sınırı aşmazsa kuşkusuz senin Rabbin Bağışlayandır, Rahimdir

.

.

 

Sen; "6:145. ayette ki ifade katı gıdaları kasdeder  yani içecekler kastetmez. şarap vs gibi şeyler içecek sınıfında olduğu için 7:33 ve 2:219'a göre haram olur" diyorsun..

 

2:249 - felemmâ faSale Tâlûtu biel-cunûdi Kâle inne allahe mubtelîkum bineharin femen şarıbe minhu feleyse minnî vemen lem yeT`amhu feinnehu minnîillâ meni agtarafe gurfeten biyedihi feşarıbû minhu illâ Kalîlen minhum felemmâ câvezehu huve veallezîne 'âmenû ma`ahu Kâlû lâ TâKate lenâ el yevmebicâlûte vecunûdihi Kâle allezîne yeZunnûne ennehum mulâKû allahi kem min fi'etin Kalîletin galebet fi'eten kesîraten biizni allahi veallahu ma`a el-Sâbirîne

 

Talut ordunun kumandasını alınca şunları bildirdi: 'ALLAH sizi bir ırmakla sınayacak. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmayıp sadece eliyle bir yudum alırsa bendendir.' Pek azı dışında hepsi ondan içti. O, beraberindeki inananlarla ırmağıgeçince, 'Bugün Calut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok,' dediler. ALLAH ile karşılaşacaklarına inananlar ise şöyle dediler: 'Sayıca az nice bölük, ALLAH'ın izniyle kalabalık bölükleri yenmiştir. ALLAH sabredenlerle beraberdir.'

 

Bak, aynı kelime nehirden su içen talut'un ordusu için de kullanılmış.. su, yeT`am kategorisine alınmış..su içecek mi? yiyecek mi? eğer su içecekse ki bunda şüphe yok..  o zaman 6:145'de ki meal şöyle olur "ben, yiyecek içecek fark etmeksizin bir insanın tüketim maddeleri arasında şunlardan başka haram bulamıyorum.." diye meal  devam eder ve listede içki halen yok..

 

konunun girişinde  belirttiğim şey yine değişmedi...

 

İçki, Kur'ana göre günah olduğu için haram ama haram denmediği için haram değil.. Bu çelişik hâl, bir tanrı için ne büyük bir ifade hatası.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 weeks later...
On 26.02.2017 at 22:29, Great Evil Beast yazdı:

Nisa- 78 ‘de; “… Kendilerine bir iyilik dokunsa ‘bu Allah’tandır’ derler, bir kötülük gelince ise ‘bu sendendir’ derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar” denilirken, hemen peşisıra gelen Nisa- 79’da; “Sanagelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. …” denir.

Herkese selamlar...

 

Kısa cevap:

 

Kur’an’ın şu 2 iddiası dikkate alınırsa:

1-) Her şeyi yaratan Allah.

2-) İmtihan eden ve insanlara irade veren Allah.

 

*İnsan kötülüğü tercih etmişse bu tercihi “Her şeyi yaratan yaratıcı” nın yaratmış olması gerekir.

*İnsan kötülüğü tercih ettiğinden dolayı bu kötülük; “kendisinden” kaynaklı olmuş olması gerekir.

Sonuçta Kur’an’ın iddiasına göre her şeyi yaratan Allah olduğundan, hepsi Allah’tan gelmiş olur...

 

Yani ayetlerde çelişki yok...

 

 

Uzun Cevap:

 

Öncelikle 78. Ayet kimler arasında geçiyor bakalım:

 

1-) “Onlar” diye bahsedilen bir topluluk (aynı surenin 61. Ayetinden itibaren bakılırsa bahsedilen kişilerin münafıklar(iki yüzlüler) olduğu görülür.)

2-) “Peygamber” yani o kişilere cevap veren kişi (Allah’ın “deki” diyerek hitap etmesi bunu gösterir.)

 

Bunları not ettikten sonra,

78. Ayetten anlaşılan şudur:

 

Bir gurubun(münafıkların) başlarına iyilik geldiğinde “bu iyiliği Allah verdi” dedikleri ama kendilerine bir kötülük gelince bunu karşıdaki kişiye(peygambere) maal ettikleri anlatılıyor. Peygamber ise şu şekilde karşılık veriyor “size bu kötülükleri de Allah veriyor” yani benden dolayı değil. Şeklinde karşılık vermesi isteniyor Allah tarfından...

 

79. Ayet kimler arasında geçiyor bakalım:

Ayette geçen ifadeye bakarsak Allah tarafından peygambere bir söylem vardır.

 

Bunu not ettikten sonra,

79. Ayetten anlaşılan şudur:

 

Allah peygamberine 78. Ayetteki dialogdan sonra şu şekilde bir şey söylemektedir: Sana gelen iyilikler Allah’tan, sana gelen kötülükler de kendinden (kendi yaptıklarından) dolayıdır.

 

78-79. Ayetlere bakılacak olursa 2 ayet arasındaki konu birbirinden farklı; 78. Ayette kendilerine gelen kötülüğü bir kişiye(peygambere) maal etme durumu var. 79. Ayette ise Allah tarafından peygambere bir hatırlatma niteliğinde söylem var.

 

78. Ayet için şimdi bir düşünelim:

Bir kitap var ve bu kitabın ana mesajlarından biri “her şeyin kontrol edicisi ve yaratıcısı” olan bir varlık(Allah) olduğu iddiası. Şimdi böyle bir yaratıcı varsa; iyilikler de o yaratıcıdan gelmeli kötülükler de aynı şekilde o yaratıcıdan gelmelidir. Dolayısıyla bu ayette, felsefe açısından ve Kur’an’ın iddiaları açısından bir çelişki yoktur...

 

79. Ayet için şimdi bir düşünelim,

Bir kitap var ve bu kitabın ana mesajlarından biri “insanların imtihan olduğu ve insana irade verildiği” iddiası. Aynı şekilde bu kitaptaki başka iddia ise; ”İmtihanı yapan varlığın, aynı zamanda her şeyi yaratan” olduğu iddiası... Şimdi eğer imtihan oluyorsak zaten bunun için en önemli şart “irade” dir. Sonuçta bir İrade söz konusuysa bir hatanın nedeni o hatayı yapan kişinin kendi sorumluluğundadır kısaca kendisi yüzündendir. Ama bu iradesinden dolayı tercih ettiği bir kötülüğü de yine her şeyi yarattığını iddia eden varlığın yaratmış olması gerekir. Çünkü o zaman “herşeyi yaratan” olmamış olur... Dolayısıyla bu ayette de felsefi olarak ta, Kur’an’ın kendi iddiaları açısından da bir çelişki yoktur...

 

SONUÇ

 

Kur’an’ın şu 2 iddiası dikkate alınırsa:

1-) Her şeyi yaratan Allah.

2-) İmtihan eden ve insanlara irade veren Allah.

 

O zaman şu 2 yorum mümkündür:

1-) ”İyilik ve kötülüğü de aynı zamanda iradeyi de Allah yaratmıştır” (iradeyi Allah’ın yaratmış olması, insanın seçenekleri kendisinin tercih etmediği sonucuna götürmez çünkü öyle bir durumda buna “irade” denemez...)

2-) “İnsana imtihan için irade verilmiş ve bu irade sayesinde iyilik ve kötülük seçme şansını elde etmiştir.” Yani insan kötülük yaparak kendi iradesini kullanmış ve bu iradesinin sonucunu yine Allah yaratmıştır ama iradeyi kullandığı için “kendisi” yüzünden olmuştur...

 

*İnsan kötülüğü tercih etmiş ve bu tercihi “Her şeyi yaratan yaratıcı” yaratmış.

*İnsan kötülüğü tercih ettiğinden dolayı bu kötülük; “kendisinden” kaynaklı olmuş.

Sonuçta Kur’an’ın iddiasına göre her şeyi yaratan Allah olduğundan, hepsi Allah’tan gelmiş olur...

 

Dolaysıyla 2 ayet açısından düşünürlürse çelişki var gibi düşünülebilir(aslında konuları farklı olduğu için o bile mümkün gözükmüyor) ama Nisa Suresinin 78 ve 79. Ayetlerinin Kuran’ın bütünlüğü açısından bir çelişkisi yoktur. Bir kitap hakkında iddia da bulunuyorsanız, o kitaptaki o iddianızı destekleyen ve reddeden kısımlarıda almalısınız ki çelişki olup oladığını anlayabilesiniz...

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
8 dakika önce, Rookie Explorer yazdı:

 

Sayın profer,

"Herşey allah katından, kötülüğün sebebi ise nefis" gibi birşey anlıyorum, doğru mudur?

 

ve ayrıca sizin şu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum, Kur'an'a göre Allah geleceği bilir mi?

 

Saygılar,

 

 

Hayır hepsi Allah katından olmuş olur. Çünkü Kur'an'a göre iyilikte, kötülükte Allah'tan gelir. Ama aynı zamanda irade de verdiği için; hangisini tercih etmişsen aynı zamanda "senden" dolayı olmuş olur. Yani tercih senin + sorumluluk senin + yaratış Allah'ın = Hepsi Allah'tan... Daha doğrusu şöyle bir formül kurulabilir. :)) [yaratış Allah'ın(tercih senin + sorumluluk senin)] = Hepsi Allah'tan

 

Geleceği bilmeyle ilgili evet Kur'an'a göre bilir. Mesela ölüm sonrasını anlatan ayetlere baktığımızda şuan yaşanıyoruş gibi bir anlatım vardır. Onun dışında Kur'an'da zaten geçen bir ifadedir. İyi günler...

tarihinde profer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, profer yazdı:

Hayır hepsi Allah katından olmuş olur. Çünkü Kur'an'a göre iyilikte, kötülükte Allah'tan gelir. Ama aynı zamanda irade de verdiği için; hangisini tercih etmişsen aynı zamanda "senden" dolayı olmuş olur. Yani tercih senin + sorumluluk senin + yaratış Allah'ın = Hepsi Allah'tan...

 

Geleceği bilmeyle ilgili evet Kur'an'a göre bilir. Mesela ölüm sonrasını anlatan ayetlere baktığımızda şuan yaşanıyoruş gibi bir anlatım vardır. Onun dışında Kur'an'da zaten geçen bir ifadedir. İyi günler...

 

Geleceği bilmesi demek kendisini kısıtlamaz mı?

Bu durumda hiç bir müdahale de bulunamaz, eğer bulunursa, daha önce bildiği gelecekten farklı bir gelecek oluşur.

 

O hangisi biliyor?

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, Rookie Explorer yazdı:

 

Geleceği bilmesi demek kendisini kısıtlamaz mı?

Bu durumda hiç bir müdahale de bulunamaz, eğer bulunursa, daha önce bildiği gelecekten farklı bir gelecek oluşur.

 

O hangisi biliyor?

 

 

O şekilde bir yorum yapılamaz çünkü geleceği bilmesi, Allah katında "geçmiş algısı var" demek olur. Ve bunu temellendirecek bir bilgimiz yok. Bizim yaşadığımız zaman algısı geçmiş-gelecek şeklindedir. Ama bir yaratıcı için bu şu şekilde düşünülebilir Allah(geçmiş+gelecek) = An (Not: Kur'an'ın kendi iddiası bağlamından konuyu cevaplıyorum. Yani Metodolojime göre öncelik Kur'an'ın iddiaları arasında çelişkinin olup olmaması şeklinde... Böyle bir şeyin mümkün olup olmaması başka bir konuya girer) Saygılar,

Link to post
Sitelerde Paylaş
17 dakika önce, profer yazdı:

O şekilde bir yorum yapılamaz çünkü geleceği bilmesi, Allah katında "geçmiş algısı var" demek olur. Ve bunu temellendirecek bir bilgimiz yok. Bizim yaşadığımız zaman algısı geçmiş-gelecek şeklindedir. Ama bir yaratıcı için bu şu şekilde düşünülebilir Allah(geçmiş+gelecek) = An (Not: Kur'an'ın kendi iddiası bağlamından konuyu cevaplıyorum. Yani Metodolojime göre öncelik Kur'an'ın iddiaları arasında çelişkinin olup olmaması şeklinde... Böyle bir şeyin mümkün olup olmaması başka bir konuya girer) Saygılar,

 

Kur'an'da zaman içeren söylemler de var aslında. 

 

"cihad edenleri ayırd etmeden ve sabırlıları belirlemeden"

"her türlü çabayı gösterenleri ortaya çıkarmadan,"

"Biz onlardan önceki kuşakları sınavdan geçirdik. Bu sınav sonucunda Allah, doğru sözlüler ile yalancıları kesinlikle belirler."


Allah katında geçmiş algısı olmadığını hangi ayetlerden anlarız?

Eğer ölüm sonrasını anlatan ayetlere bakarak böyle bir kanıya varılıyorsa, gerçekleşmesi kaçınılmaz şeyler için kullanılan bir kalıptır, geçmiş zaman. Hepsi bu şekilde anlatılır. 

 

Saygılar,

 

tarihinde Rookie Explorer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
25 dakika önce, Rookie Explorer yazdı:

 

Kur'an'da zaman içeren söylemler de var aslında. 

 

"cihad edenleri ayırd etmeden ve sabırlıları belirlemeden"

"her türlü çabayı gösterenleri ortaya çıkarmadan,"

"Biz onlardan önceki kuşakları sınavdan geçirdik. Bu sınav sonucunda Allah, doğru sözlüler ile yalancıları kesinlikle belirler."


Allah katında geçmiş algısı olmadığını hangi ayetlerden anlarız?

Eğer ölüm sonrasını anlatan ayetlere bakarak böyle bir kanıya varılıyorsa, gerçekleşmesi kaçınılmaz şeyler için kullanılan bir kalıptır, geçmiş zaman. Hepsi bu şekilde anlatılır. 

 

Saygılar,

 

Demek istediğimi biraz daha açayım,

 

mesela biz falanca şey geçmişte oldu diyebiliyoruz değil mi? Aynı zamanda da şuan mesela yazı yazıyorum diyebiliyoruz. Ama gelecek ile ilgili bunlara benzer her hangi bir şey söyleyemiyoruz. Burada Allah'ın geçmiş algısından kastdettiğim şey tam bu... Yani biz geleceği kapsamıyoruz, şuan için bir yorum yaptığımızda bu yorumun içeriğinde "geçmiş" olabiliyor ama gelecek olamıyor... Sonuç olarak biz daha çok geçmişe dönük yaşayan varlıklarız.

 

Ama Kur'an'ın iddiasına göre; Allah geleceğide kapsar yani zaman ve mekandan bağımsız olmalı demektir bu...

 

"Geçmiş algısı yok" dan kasıt eğer gelecek bilgisine sahip olmak söz konusuysa, bu varlık için durum geçmiş+gelecek toplamıdır buda "an" demektir...

 

Diğer bir noktada bu anlatımların insanların anlaması için "insan lisanında ve algısında" söylendiği unutulmamalıdır. Zira yaratıcı sadece kendi bildiği bir ilim ile insanlarla iletişim kursaydı insanlar hiç birşey anlamazlardı...

tarihinde profer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
18 dakika önce, profer yazdı:

Demek istediğimi biraz daha açayım,

 

mesela biz falanca şey geçmişte oldu diyebiliyoruz değil mi? Aynı zamanda da şuan mesela yazı yazıyorum diyebiliyoruz. Ama gelecek ile ilgili bunlara benzer her hangi bir şey söyleyemiyoruz. Burada Allah'ın geçmiş algısından kastdettiğim şey tam bu... Yani biz geleceği kapsamıyoruz, şuan için bir yorum yaptığımızda bu yorumun içeriğinde "geçmiş" olabiliyor ama gelecek olamıyor... Sonuç olarak biz daha çok geçmişe dönük yaşayan varlıklarız.

 

Ama Kur'an'ın iddiasına göre; Allah geleceğide kapsar yani zaman ve mekandan bağımsız olmalı demektir bu...

 

"Geçmiş algısı yok" dan kasıt eğer gelecek bilgisine sahip olmak söz konusuysa, bu varlık için durum geçmiş+gelecek toplamıdır buda "an" demektir...

 

Diğer bir noktada bu anlatımların insanların anlaması için "insan lisanında ve algısında" söylendiği unutulmamalıdır. Zira yaratıcı sadece kendi bildiği bir ilim ile insanlarla iletişim kursaydı insanlar hiç birşey anlamazlardı...

 

Sayın profer,

Anladığım şey tam olarak bu, problem yok.

Ben, " Allah geleceğide kapsar yani zaman ve mekandan bağımsızdır"  olması durumunu, hangi ayetlere göre belirlediniz?  Bunu soruyorum.

Saygılar,

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
23 dakika önce, Rookie Explorer yazdı:

 

Sayın profer,

Anladığım şey tam olarak bu, problem yok.

Ben, " Allah geleceğide kapsar yani zaman ve mekandan bağımsızdır"  olması durumunu, hangi ayetlere göre belirlediniz?  Bunu soruyorum.

Saygılar,

 

Mesela Neml 65 - Enam 59 de "gayb" olarak geçer. "Gayb" genel olarak sizin bilemeyeceğiniz  her şey anlamına geliyor... "Her şeyi yaratan ve Kudretinde" tutması ile ilgili ifadeler bile bu sonuca varmaya yeterlidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, profer yazdı:

Mesela Neml 65 - Enam 59 de "gayb" olarak geçer. "Gayb" genel olarak sizin bilemeyeceğiniz  her şey anlamına geliyor... "Her şeyi yaratan ve Kudretinde" tutması ile ilgili ifadeler bile bu sonuca varmaya yeterlidir.

 

Yaratıcının, bazı konuların kendi tasarrufunda olduğunu söylemesi, onu, zamandan ve mekandan neden bağımsız yapıyor tam anlayamadım. 

Bizimle ilgili herşeyin yazıldığını söylemesi gibi söylemleri,  bilakis, zaman ve mekan içinde gibi algı oluşturuyor bende  

Tabii bu, kur'an'a yeterince hakim olamadığımdan da olabilir, yanıtlar için teşekkür ederim.

 

Saygılar,

 

 

 

 

tarihinde Rookie Explorer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...