Jump to content

EVRENDE DÜZEN Mİ VAR YOKSA KAOS MU?


Recommended Posts

On 01.03.2021 at 01:38, Kindi yazdı:

KAİNATTA DÜZEN Mİ VAR , YOKSA KAOS MU ?

Teistler evrende ince ve hassas bir düzen olduğunu söyleyerek Allahın varlığına kainattaki  bu düzeni delil gösterirler. Ateistler ise evrende düzen olmadığını hatta fizikte kaos teorisi olduğunu söyleyerek buna karşı çıkarlar.

Öncelikle şu kavram kargaşasına bir son vererek şu ikisini birbirinden ayıralım. Depremler, Hayvanların birbirini yemesi, ölüm, savaş, hastalık, kıtlık, tecavüz, sakat çocukların doğması gibi olaylar evrendeki düzen konusunun değil , kötülük konusunun alanına giriyor. Allahın rahmetiyle bu kötülüklerin bağdaşmaması veya bağdaşması teodise denilen bir konunun inceleme alanı, bu hadiselerin varlığı Allahın yokluğuyla değil, Allahın merhametli oluşuyla, merhametsiz oluşuyla yada daha az merhametli oluşuyla ilgilidir . Biz bu yazımızda evrendeki fiziki düzeni konuşacağız.

Kainata baktığımızda inanılmaz bir düzen görürüz. Makro alemden mikro aleme kadar her şeyde bir KURALLILIK vardır buda bize kainattaki düzeni gösterir. Bu cümleyle neyi kastediyorum.

Bir şehir bir metropol hayal edin. Bu metropolde düzen olup olmadığını nasıl anlarız. Öncelikle kurallar kanunlar olmalıdır. Sosyal kanunlar,Trafik kuralları ve farklı parçalar için farklı kurallar olmalı mesela okulda öğretmenler için kurallar öğrenciler için kurallar vardır. Trafikte kamyon sürüleri için kurallar, taksi sürücüleri için kurallar vardır. Yayalar için kurallar vardır.Mesela kırmızı ışıkta durmalısınız. Şoförseniz takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalı. Ama bu düzen için yetmez asıl önemli olan bu kurallara uyuluyor mu ? Hindistan trafiğinde kimse kurallar uymadığı için Hindistan trafiği düzensiz deriz. Ama Norveçte trafik kurallarına uyulduğu için Norveç trafiği düzenli deriz. O halde düzen olması için şunları şarttır;

1-Kanunlar,kurallar olmalı

-Parçaların ve bütünlerin ayrı ayrı ve birbirine bakan kuralları olmalı

2-Bu kanun ve kurallara ayrı ayrı uyulmalı.

Şimdi bu soruları kainat için soralım ,

Parçalar için genel ve özel kurallar var mı ?

Parçalar bu genel ve özel kurallara uyuyor mu ?

Vereceğimiz cevap tabi ki evet olacaktır. Evrende gördüğümüz fizik,kimya,biyoloji ilimleri olsun ürettiğimiz teknoloji olsun bize böyle bir düzenin olduğunu göstermektedir. Bilim evrendeki parçaların genel geçer kuralları olduğu ve bu kurallara zaman ve mekan bağımsız uyulduğu ön kabulüyle yapılır.

Bilim aynı yüke sahip iki parçanın belli bir yasayla birbirini ittiğini defalarca gözlemledikten sonra bütün aynı yüklü parçacıkların birbirini ittiği genellemesini yapar. Oysa biz bin yıl önceki ışık yılındaki bir yıldızın parçanın üzerinde deney yapmamışızdır ama orada da bu yasaya itaat edildiğini kabul ederiz. İşte bunu yapan şey evrendeki düzendir. Çünkü birbirinden farklı trilyonlarca parça şu anda aynı kanunlarla hareket ediyorlar. Mesela 2 hidrojen atomuyla 1 oksijen atomunun belirli kurallarla birleşip bir molekül oluşturduğunu bunun belirli aralıklarla ve belirli açılarla olduğunu defalarca gözlemledikten sonra bütün su molekülleri için bunun böyle olduğunu söyleriz. Birbirinden habersiz trilyonlarca 2HO molekülünün aynı kurallara uyduğunu söylüyorsak ve belirli bir sıcaklık donma durumuna geçip bir korografi(su molekülünün geometrik şekli) sergiler gibi belli geometrik kurallarla şekil aldığını kabul ediyorsak. Ve bu Türkiyedeki bir su molekülünde böyle olduğu gibi Alaskada donan bir su molekülünde de böyle olduğunu söylüyorsak işte bu evrendeki düzen sayesinde birbirinden ayrı parçaların aynı kurallarla hareket etmesi sayesindedir. Bakın sadece 2HO  molekülünden bahsettim bunun gibi aynı kurallara uyan bir sürü molekül var.

Birbirinden habersiz trilyonlarca parça

NEDEN?

NASIL?

Aynı kurallara uyabiliyor. Bunu böyle kabul ettik . Evrendeki bütün fizik bütün açıklamalar  bu ön kabule dayanıyor. Bir evrimcinin kaostan düzensizlikten bahsetmesi çok saçmadır. Çünkü evrim teorisi için çok temel olan fosil bilimi paleontolojide fosilllerin yaşının hesaplanmasında kullanılan pek çok yöntem elementlerin her birinin belirli kurallarla hareket ettiği ön kabulüne dayanır. Aslında bütün kimya biliminin oluşması buna dayanır. Kimya bilimindeki düzene inanmadan evrim teorisinden bahsetmeniz mümkün değil. Bir örnek daha vereyim bugün siz karbon 14 atomunun yarı ömrü olduğunu ve bu sürede yarısının 6C------(-1B)+7N Dönüşüp beta ışıması yaptığını ve bunun bütün C14 atomu için geçerli olduğunu düşünmeden ne kimya yapabilirsiniz nede fosillerin yaşını hesaplayabilirsiniz. Şu anda farklı ortamlarda bütün C14 testi yapan bilim adamlarının bilinçaltında bütün C14 atomunun kendi radyoaktif kurallara uyduğunun ön kabulü yatar ve bu ön kabule güvenirler. Peki NEDEN ve NASIL ? şu anda trilyonlarca birbirinden ayrı atom veya foton neden ve nasıl aynı kurallara uyuyorlar ve hareket edebiliyorlar ? Bunu yapabilecek özelliklere sahipler mi ? Bunun gibi binlerce örnek verilebilir.

İVMELENEN YÜKÜN MAYETİK ALAN OLUŞTURDUĞU GENELLEMESİ,KÜTLE ÇEKİMİ GENELLEMESİ

MOMENTUM KORUNUMU GENELLEMESİ, OPTİK YASALAR…. Vs

Evet evren fiziksel, kimyasal, elektronik, biyolojik kurallarla doludur. Zaten bu kurallar sayesinde bilim yapabiliyoruz. Bu kainat bizim bilim yapabildiğimiz bir yer bunu hiç düşündünüz mü ? burası bütün ayrıntılarıyla matematiksel eşitlikler fiziksel formüller bulabildiğimiz bir yer. Burada nasıl kaostan düzensizlikten bahsedebiliriz? Kaosta kanun bulamassınız, düzensizlikte olaylar formülize edilmez. Eğer evrende düzensizlik olsaydı ve parçalar rastgele hareket etseydi evrende tek bir formül bulamazdık. Evrene dair tek bir bilim dalımım oluşması mümkün olmazdı. Ve teknolojide üretemezdik. Şu an elimizdeki bütün teknoloji bilgisayarlar, makinalar, robotlar evrende elektronikle ilgili kuralların kusursuz bir şekilde uygulanacağına olan güven sayesinde üretilebiliyorlar. Kameradan görüntü çıkması, bilgisayardaki işlemler, internete bağlanma… vs  işte bunlar trilyonlarca parçacığın kendi ELEKTRONİK,MEKANİK,OPTİK pek çok yasaya uyması sayesinde oluyor. Peki NEDEN ve NASIL ? bakın BİG-BANGİ sormuyorum yıllarca önceki olaylardan bahsetmiyorum şu anda gerçekleşen atom ve atomaltı parçacıklarının aynı kurala şaşmadan nasıl uyduğundan bahsediyorum. İşte bütün bu kurallar bize Kainattaki muhteşem düzeni gösterir.

 

Elbetteki fiziksel kanunlar düzenin göstergesidir...

Makro alem için geçerli olan kanunlar mikro alemde yerini kuantum kanunlarına bırakıyor (Belirsizlik ilkesi gibi)...

Ayrıca Termodinamiğin ikinci kanunu olan entropi düzensizliğin tersinemez olarak arttığını gösteriyor bize, yani evrenin şuan ki hali bi sonraki halinden daha düzenlidir...

Yani düzensizlik dahi bi kanuna tabiidir...

Asıl soru mikro ve makro alemi ilgilendiren bu kanunlar nasıl oluyorda canlılığa imkan tanıyor?...

Örneğin Penros'un canlılığa imkan tanıyan başlangıç entropisiyle ilgili yaptığı olasılık hesabı düzenin en net göstergesidir...

Evren atıl durumda değil, kanunlar çerçevesinde hareket ediyor, başlangıç enropisi canlılığa imkan veriyor, sonuç olarak kaotik bir evren ile karşıkarşıya değiliz...

Einstein "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılır olmasıdır" diyince kaosa değil, düzene dikkat çekiyor...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 69
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

2 saat önce, Dotttore yazdı:

Elbetteki fiziksel kanunlar düzenin göstergesidir...

Makro alem için geçerli olan kanunlar mikro alemde yerini kuantum kanunlarına bırakıyor (Belirsizlik ilkesi gibi)...

Ayrıca Termodinamiğin ikinci kanunu olan entropi düzensizliğin tersinemez olarak arttığını gösteriyor bize, yani evrenin şuan ki hali bi sonraki halinden daha düzenlidir...

Yani düzensizlik dahi bi kanuna tabiidir...

Asıl soru mikro ve makro alemi ilgilendiren bu kanunlar nasıl oluyorda canlılığa imkan tanıyor?...

Örneğin Penros'un canlılığa imkan tanıyan başlangıç entropisiyle ilgili yaptığı olasılık hesabı düzenin en net göstergesidir...

Evren atıl durumda değil, kanunlar çerçevesinde hareket ediyor, başlangıç enropisi canlılığa imkan veriyor, sonuç olarak kaotik bir evren ile karşıkarşıya değiliz...

Einstein "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılır olmasıdır" diyince kaosa değil, düzene dikkat çekiyor...

Evrende düzen varsa ne olmuş ki hacı onu anlamadım?

Link to post
Sitelerde Paylaş
18 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Evrende düzen varsa ne olmuş ki hacı onu anlamadım?

Evrende düzen varsa şunu yapıyorsun. Yedi katlı göğün üstündeki meleklerce taşınan tahtında oturan, yıldızlarla şeytan taşlayan, kendi ile uğraşanlara yıldırım atan, alev toplarıyla cinleri vuran, rüzgarı durdursam gemiler gitmez diyen, doluyu dilediğine isabet ettiren, dilediğinden uzak tutan, yeri ve gökleri altı günde yaratan allahı, balığın içinde yaşayan adamı, yarılan denizi, gökten sofra indirilmesini, fil ordusunu taşlayan ebabil kuşlarını, cenneti, cehennemi vs vs gerçek olarak kabul ediyorsun ve evrenin yaratımını yedi katlı göğün üstünde oturan bu allaha üstlendiriyorsun. Bunları gerçek olarak kabul etmeyenlere de, ortada kabul edilmeyen bir gerçek olmadığı halde inkarcılar, kafirler diyip, yalan söylüyorsun. Aynı zamanda gerçek dediğin şu allahın yalaka ve yancılığını yapıyor, ona yaranmaya çalışıyorsun. Bunu yaparak da üstün olduğunu düşünüyorsun. Eleştirme, karşı çıkma, çünkü o yaratıcıdır diyerek, yaratıcı kavramını putlaştırıyorsun. Allaha karşı çıkmayı, tapınmayı kötülük ve zalimlik olarak görüyorsun. Merhametsizlik yapmayan, ama eziyet eden, acı çektiren allahın yaptığı eziyetlerde, çektirdiği acılarda da bir sorun görmüyorsun.Onu eleştirenlerin de cehennemde yanmayı hak ettiklerini söylüyorsun. Aciz bırakan, muhtaç eden şu allaha, ben acizim, ben muhtacım diyerek de şükür ediyorsun. Sana susuzluk yaşatanı, su verdiği için övüyorsun ve tabi çocuk yapıp, yaptığın çocuğa da şunu diyorsun, allah seni sınamak için yarattı. Çocuğun ölürse de, evlat acısının yaşandığı bir yerde, evlat acısı yaşayan kimseler varken, evlat acısı yaşattığı söylenen allaha, allah kimseye evlat acısı yaşatmasın diye de dua ediyorsun. Tabi dua demişken yağmurun yağması koşullara bağlıdır diyip, aynı zamanda rabbim yağmur yağdır diye dua etmeyi de unutmayalım.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 21.05.2021 at 14:11, Dotttore yazdı:

Einstein ateist değil birçok açıklaması var, ona teist demek de doğru değil, panteist-agnostik olarak kendini tanımlıyor...

 

einstein, kendini ateist olarak tanımlamıyor, doğru.

ancak 'evrende bir düzen vardır, o halde bu düzeni kuran bir tanrı vardır' çıkarsamanıza einstein'ı şahit gösteremezsiniz.

o, her türlü saçma tanrı fikrine karşı olmuştur. şöyle der:

"tanrı sözcüğü bana insanların zayıflığının bir ifadesi ve ürünü olmanın dışında hiçbir şey ifade etmiyor…"

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, Geta yazdı:

 

einstein, kendini ateist olarak tanımlamıyor, doğru.

ancak 'evrende bir düzen vardır, o halde bu düzeni kuran bir tanrı vardır' çıkarsamanıza einstein'ı şahit gösteremezsiniz.

o, her türlü saçma tanrı fikrine karşı olmuştur. şöyle der:

"tanrı sözcüğü bana insanların zayıflığının bir ifadesi ve ürünü olmanın dışında hiçbir şey ifade etmiyor…"

 

Einsteinin hayatını okursanız birçok kez de Tanrıya vurgu yapmıştır ama nihayetinde Einstein panteist-agnostik bir düşüncesinin olduğu hatta kendine has bir yorumunun olduğunu görürsünüz...

Yani konuşmalarından alınan bir kesit ile Einsteinın duruşunu göstermek mümkün değil...

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Dotttore yazdı:

Einsteinin hayatını okursanız birçok kez de Tanrıya vurgu yapmıştır ama nihayetinde Einstein panteist-agnostik bir düşüncesinin olduğu hatta kendine has bir yorumunun olduğunu görürsünüz...

Yani konuşmalarından alınan bir kesit ile Einsteinın duruşunu göstermek mümkün değil...

 

einstein'in sabit bir tanrı inancı yok.

son tahlilde kafasındaki tanrı tasavvuru onu da tatmin etmemiştir.

net olduğu husus, mevcut dinlerin ve yerleşik tanrı algısının akıl dışı olduğudur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Merhaba,ben biraz din hakkındaki görüşlerimden bahsetmek istiyorum.Bu konu hayatım boyunca kafamı doldurduğundan konudan sapmam durumunda kusura bakmayın.Öncelikle canlıların,dünyanın ve evrenin kendi kendine oluştuğu veya insanın maymundan geldiği gibi yaklaşımlara kesinlikle inanmıyorum.Bence bir Tanrı(veya tanrılar) kesinlikle var.Benim için mesele semavi dinlerin ve kutsal kitapların gerçek olup olmadığı.Kuran'da mealen müslamanların evlatlıklarının karısıyla evlenebilmesine ruhsat veren ayet gerçekten içimi kemiriyor.Dünyadaki müslümanlardan kaç tanesi evlatlık alıyor? Ayrıca kaç tane müslüman evlatlığının karısına niyetleniyor? Ayrıca bu etik bir şey mi? Ayrıca insanlığa yollanan kitapta bu ayetin konumu nedir? Başka bir konu;Allah ve şeytan arasındaki diyalog.İblis Adem'e secde etmeyince kovuluyor.Sonra Allah'tan insanların yeniden diriltileceği güne kadar mühlet istiyor.O esnada insanlar yaratıldı mı?Adem yasak meyveyi yedi mi?İblis Adem'den insanların olacağını,yeniden diriltileceklerini,kıyameti nasıl biliyor?Henüz Adem ve Havva yasak meyveyi yemedi çünkü.Başka bir konu da Cebrail ve meleklerin 50bin yılda Allah katına ulaşması.Şunu kabul ediyorum.Melekler Allah'a yakın bir yerde olduğundan kendi bulundukları yerden 1 günde(bize göre 50bin yıl) çıkıyorlardır.Sorun Cebrail'in dünyaya vahiy getirirken katettiği süre.Cebrail için çok üstün ve güçlü diyor Tanrı. İslami kaynaklarda ufku kapladığınıve 600 kanadının olduğu söyleniyor.Ne kadar üstün güçlere sahip olursa olsun kanatlarını kullandığı ve zamana tabi olduğu açık.Onun için Cebrail'in bile ışık hızından daha hızlı olduğuna kesinlikle inanmıyorumZaten saniyede 300bin km hız demek ışınlanma gibi birşey.Yine de ışık hızında olduğunu varsayalım.Gözlemlenebilen evrenin 46 milyar ışık yılı uzaklığa sahip olduğu bilgisi var.Ve bu Allah'a göre yakın gök yani en alt gök katı.Bunun dışında 6 gök katı daha var.Cebrail'in bu yolu kısa sürede katetme ihtimali yok.Vahiyler arası süre nasıl bu kadar kısa oluyor?Cebrail nasıl bu kadar kısa sürede bu yolu katedebiliyor? Yerlerin ve göklerin yaratılma süresi?Allah katındaki 1 günün dünyadaki karşılığı 1 milyar yıl bile olsa yine tutmuyor.Çünkü dünya 4 milyar yaşında.Allah yerleri 2 günde yarattığını söylüyor.Herşeyden önce İnsan ruhları Allah katında yaratıldığında ben sizin rabbiniz değil miyim sorusu yerine ben sizi sınayacağım sonsuz ödül veya sonsuz azap var bu sınavı kabul ediyor musunuz diye sorulması lazım gelmez miydi? Yaratılmak istediğimi sınavı kabul etmek istediği mi nereden biliyorsun?Üstelik yok olma şansı da yok.Bari günah ve sevapları eşit olanlar yok olma hakkına sahip olsaydı.Ayrıca dilediğine dilediği gibi rızık verir açıklaması da yeterli değil.Cehennemin kademeleri varmış.Olsa ne olur.Kurandaki cehennem tasvirine göre o azabın en hafifini dünyada 1 SALİSE tatsan ömür boyu ızdırabını çekersin.Böyle bir durumda cehennemin 1. katında olsan ne olur dibinde olsan ne olur.Fakir kafir 1. katta,zengin kafir de dibinde.Zengin dünyada milyar dolarları,karıları her türlü zevki tadacak fakir de belki trilyonlarca yıl cehennemin 1. katında yanacağı için teselli mi bulacak? Rızık mevzusu dibine kadar adaletsizliktir ve Allah keyfim bilir diyor.Evren 13 milyar yaşında.Diğer yaşamdaki hayat ise en az trilyon yıl ile ifade edilebilir.İnsan dünyada 1 asır bile yaşamıyor.Bir insan ömründe bütün insanları öldürsen yine bu kadar cezayı haketmezsin.Ayrıca müslüman olman ve imanın da yetmiyor.Tartı ağır basacak.Yoksa sonsuz cehennem.Bir ayet hariç hiçbir ayette cehennemden çıkış yok.O da sadece bir ima.''Allah'ın dilediği şey hariç sonsuz ateş''.Kısacası çelişki demeyeceğim ama büyük bir adaletsizlik  ve metazori var.Aklıma takılan konular oldukça payşlaşacağım.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 weeks later...

Düzen var düzen yok diyen ancak ahmak olabilir. 

Eğer bilim yapılabiliyorsa düzen sayesindedir. Düzen yok diyen birinin bilim deme şansı yoktur. 

Misal bir atom parçacığı her seferinde aynı hareketi tekrarlıyorsa bu düzendir. Bir gözlemde farklı hareket, diğer gözlemde farklı hareket ediyorsa o zaman kaostur diyebilirdik. 

Güneş bir gün doğsa, bir gün doğmazsa yine kaos var diyebiliriz. 

Birde şöyle bir durum var. Her seferinde farklı hareket ediyorsa bile ortaya düzenli bir şey çıkartıyorsa bu yine düzen olur. 

Ne bileyim aklı başında birinin düzeni görmemesi imkansız.

 

tarihinde rahip tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
17 saat önce, rahip yazdı:

Düzen var düzen yok diyen ancak ahmak olabilir. 

Eğer bilim yapılabiliyorsa düzen sayesindedir. Düzen yok diyen birinin bilim deme şansı yoktur. 

Misal bir atom parçacığı her seferinde aynı hareketi tekrarlıyorsa bu düzendir. Bir gözlemde farklı hareket, diğer gözlemde farklı hareket ediyorsa o zaman kaostur diyebilirdik. 

Güneş bir gün doğsa, bir gün doğmazsa yine kaos var diyebiliriz. 

Birde şöyle bir durum var. Her seferinde farklı hareket ediyorsa bile ortaya düzenli bir şey çıkartıyorsa bu yine düzen olur. 

Ne bileyim aklı başında birinin düzeni görmemesi imkansız.

 

Buradaki sorun şu ki; düzeni nasıl tanımlamak gerek. Eğer sabit bir düzen diyorsak bu evrende elbette yok yani sistemler bozulmaya gidiyor statik şekilde kalmıyorlar. Eğer düzen derken kurallılıktan bahsediyorsak ki sizin bahsettiğiniz bu sanırım. Kurallılık tek başına düzenin göstergesi olamaz kurallılığın oluşturduğu (yarattığı) olgusal durumlara bakmak lazım kurallılık (evrende patlamaların,gezegenlere meteorlar düşmesi, gezegen çarpışması vb.) Gibi olaylara sebep veriyorsa burada kuralın kendisine düzen demek biraz saçma duruyor. En alelade bir sistemde bile bir kurallılık olabilirdi ama o kuralların oluştura geldiği durumlar sabit bir düzenden uzaksa gerçek anlamda düzen nasıl olabilir? Bu biraz algısal geliyor bana mesela kurallar var dediğiniz gibi ve hiçbir şey birbirine çarpışmadan tamamen statik olsaydı daha düzenli olurdu gibime geliyor. Fakat evrende bu türden bir düzen zaten yok. 

 

Peki kurallı hareket ediyor olması neyi gösterir ki bize? Sadece kural olduğunu gösterir buradan hareketle tanrı kural koydu demek inanç sınıfına giriyor bence. Kurallı olması bizi neden şaşırtmak zorunda mesela? Tanrı yoksa biz hiçbir kuralın olmadığı evren mi beklerdik bunun için referans çatımız antropik yanılgıdan başka ne olabilir ki?

Link to post
Sitelerde Paylaş
17 saat önce, rahip yazdı:

Düzen var düzen yok diyen ancak ahmak olabilir. 

Eğer bilim yapılabiliyorsa düzen sayesindedir. Düzen yok diyen birinin bilim deme şansı yoktur. 

Misal bir atom parçacığı her seferinde aynı hareketi tekrarlıyorsa bu düzendir. Bir gözlemde farklı hareket, diğer gözlemde farklı hareket ediyorsa o zaman kaostur diyebilirdik. 

Güneş bir gün doğsa, bir gün doğmazsa yine kaos var diyebiliriz. 

Birde şöyle bir durum var. Her seferinde farklı hareket ediyorsa bile ortaya düzenli bir şey çıkartıyorsa bu yine düzen olur. 

Ne bileyim aklı başında birinin düzeni görmemesi imkansız.

 

Özur dilerim yukarıda yazmayı unutmuşum.

Düzen varsa bilim olabilir de bence bu vaziyetten alınan ilham gibi duruyor mesela kaos olsaydı bilim daha farklı şekillerde olabilirdi bu bizim bugün üzerine konuştuğumuz bilim açısından imkansız gibi görünmekte olsa da evrende sadece düzeni gördüğünüz için kaos olması halinde bilim olamayacağını söylemek için yine referans gerekmez mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
20 saat önce, Müslüman genç yazdı:

 

Her şeyin aynı devam etmesi gayet normal sonuçta evrenin dokusu değişmedi şimdiye kadar. Asıl tanrı yoksa bu şeylerin farklı davranmaması beklenir diyebilir bir kişide sonuçta atomlarda bilinç yoksa sürekli benzer davranış gösterecektir diyebilir. Neden ve hangi gerekçeyle kuralın olması ve atomların benzer hareket etmesi bir zeka gerektiriyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Buradaki sorun şu ki; düzeni nasıl tanımlamak gerek. Eğer sabit bir düzen diyorsak bu evrende elbette yok yani sistemler bozulmaya gidiyor statik şekilde kalmıyorlar. Eğer düzen derken kurallılıktan bahsediyorsak ki sizin bahsettiğiniz bu sanırım. Kurallılık tek başına düzenin göstergesi olamaz kurallılığın oluşturduğu (yarattığı) olgusal durumlara bakmak lazım kurallılık (evrende patlamaların,gezegenlere meteorlar düşmesi, gezegen çarpışması vb.) Gibi olaylara sebep veriyorsa burada kuralın kendisine düzen demek biraz saçma duruyor. En alelade bir sistemde bile bir kurallılık olabilirdi ama o kuralların oluştura geldiği durumlar sabit bir düzenden uzaksa gerçek anlamda düzen nasıl olabilir? Bu biraz algısal geliyor bana mesela kurallar var dediğiniz gibi ve hiçbir şey birbirine çarpışmadan tamamen statik olsaydı daha düzenli olurdu gibime geliyor. Fakat evrende bu türden bir düzen zaten yok. 

 

Peki kurallı hareket ediyor olması neyi gösterir ki bize? Sadece kural olduğunu gösterir buradan hareketle tanrı kural koydu demek inanç sınıfına giriyor bence. Kurallı olması bizi neden şaşırtmak zorunda mesela? Tanrı yoksa biz hiçbir kuralın olmadığı evren mi beklerdik bunun için referans çatımız antropik yanılgıdan başka ne olabilir ki?

Nerden bakarsanız bakın düzen var demek zorunda kalırız. İstediğiniz her açıdan bakabilirsiniz en ufak detaya baktığınızda veya bütüne baktığınızda yine karşımıza düzen çıkar. Doğanın kendini yenilmesi, insanların yaşamlarını sürebilmesi, üremesi daha bir çok şey sayılabilir. Bunlara bakan aklı başında biri mutlak bir düzeni görecektir. Ancak olayı çarpıtmak isteyen göktaşları, dünyanın bozulmaya doğru gidiyor olmasını v.s göstererek bilinçli bir çarpıtmayla insan algısını etkilemeye çalışır. Bazıları da entropiyi örnek göstererek düzenin olmadığını anlatmaya çalışır. Halbuki onlarda sadece açık bir çarpıtma içindedirler. Entropide düzenin bir parçasıdır bu kanun bir çok yerde geniş açıklmalar ve örneklerle dedikleri gibi kaos değil düzeni göstermektedir. 

Şurada detaylı şekilde açıklanmış daha farklı makalelerde var ama şu an bunu buldum. Konu farklı ama mantık aynı bağlantılar aynııdır. https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2019/09/159-acik-sistemlerde-evrim-entropi-kanununu-engelleyebilir-mi/

Link to post
Sitelerde Paylaş
47 dakika önce, rahip yazdı:

Nerden bakarsanız bakın düzen var demek zorunda kalırız. İstediğiniz her açıdan bakabilirsiniz en ufak detaya baktığınızda veya bütüne baktığınızda yine karşımıza düzen çıkar. Doğanın kendini yenilmesi, insanların yaşamlarını sürebilmesi, üremesi daha bir çok şey sayılabilir. Bunlara bakan aklı başında biri mutlak bir düzeni görecektir. Ancak olayı çarpıtmak isteyen göktaşları, dünyanın bozulmaya doğru gidiyor olmasını v.s göstererek bilinçli bir çarpıtmayla insan algısını etkilemeye çalışır. Bazıları da entropiyi örnek göstererek düzenin olmadığını anlatmaya çalışır. Halbuki onlarda sadece açık bir çarpıtma içindedirler. Entropide düzenin bir parçasıdır bu kanun bir çok yerde geniş açıklmalar ve örneklerle dedikleri gibi kaos değil düzeni göstermektedir. 

Şurada detaylı şekilde açıklanmış daha farklı makalelerde var ama şu an bunu buldum. Konu farklı ama mantık aynı bağlantılar aynııdır. https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2019/09/159-acik-sistemlerde-evrim-entropi-kanununu-engelleyebilir-mi/

Bende zaten sonunda yazdım düzeni ve kurallığı kabul etsek bile bir şey değişmez dedim. Evrenin kuralsız mı olması gerekiyordu ki size göre? Hatta kuralsız ve istikrarlı bir sistem nasıl düşünülebilir? Bu evrenin kuralsız mı olmasını beklersiniz? Başka evrenlerle kıyaslayıpta vay be bu evrende müthiş kurallar ve uyum var dediniz zaten olagelen yapısı bunu gerektirdiği için böyle de denebilir. 

 

Göktaşları, patlama dememin nedenini iyi anlamamışsınız kuralların oluşturduğu olgusal durumlara örnek için dedim. Tek başına kurallı oluş sizin zihninizde bir düzene işaret ise bir şey diyemem ama düzen deyince aklıma gelen koyulan kurallar neticesinde sistemin ilerleyişi biçimi ve arasındaki etkileşim de geliyor benim aklıma nedense. Aksi takdirde tamam evrende kurallilik var atomlar aynı davranıyor. Hatta sürekli aynı davranışı sağlıyor. Burada da ben sorun göremiyorum bunun böyle olmaması için bir sebepten göremiyorum. Kaldı ki siz yukarıda düzensizlik olsaydı bile bu düzen olurdu demişsiniz. Bende aslında düzen algısı insanin antropik algısını evrene yüklemesiyle alakalı maalesef. Bir yerde kural olması düzenin ancak başat unsuru olabilir ama kuralların getirdiği vaziyetler yukarıda sizin insanları yanıltma olarak takdim ettiğiniz(gök taşı gezegen meteor vb.) Unsurlar bir sistemde varsa birisi de der ki kural var atomlar aynı hareket ediyor ama atomların oluşturduğu sistemler sabit bir düzene sahip değil ve bizim anladığımız anlamda keskin bir düzeni göstermiyor diyebilir. Ben bir sistemde mutlak düzen varsa böyle bir çarpışma patlama beklekeyebilirdim mesela statik bir düzen başlar ve sürerdi. Sizin anlayacağınız dilde trafik kuralları var arabalar her zaman aynı davranıyor ama arada yayalara çarpıp duruyor. Burada arabaların kurallı davranışını reddetmiyorum ama onun yol açtığı sonuçların daimi bir düzeni sağlamadığını da düşünüyorum. Kaldı ki atomların kurallı davranması dışarıdan bir kural şeklinde de değil sadece onların aralarındaki etkileşime bizler kural olarak betimliyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...