Jump to content
Marine

Kurandaki çelişkiler

Recommended Posts

ENAM 131- Haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle, senin Rabbinin ülkeleri helak etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.

İSRA 17/16. Artık o şehir yok olmayı hakeder. Biz de onu yerle bir ederiz.

Kendi kendini yalanlayan bir allah!!

YÛSUF 109. Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik.

NEML 82. O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dâbbe (mahlûk) çıkarırız da...

FÂTIR 1. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allaha hamdolsun.

ilkinde sadece insan elçi olarak gönderildi diyor ikincisinde bir mahlukatıda elçi olarak gönderdiğini söylüyor en sonunda ise bu defa melekleri elçi yapıyor..23 yılda gönderirsen önceki masallarını unutursun tabi :lol:

ENAM 103. Gözler Onu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.

NECM 53/11. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı.

hani gözler allahı göremezdi?

ENAM 101. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen Odur.

BAKARA 117. (O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir.

Ol deyince herşey oluyorsa neden çocuk sahibi olamıyor?

BAKARA 221. İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir.

MAİDE 5. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir.

Çelişkiye bak

NİSA 119. "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allahın yarattığını değiştirecekler" (dedi). Kim Allahı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.

NİSA 4/120. Şeytan onlara vadediyor, onları kuruntulara düşürüyor, ancak aldatmak için vaadde bulunuyor.

NAHL 93. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.

Saptıran kim şeytan mı allah mı? yada allah aslında şeytan mı?

NİSA 107. Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.

MÜNAFİKUN 5. Onlara: Gelin, Allahın Peygamberi sizin için mağfiret dilesin, denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların, büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

Desinmi demesinmi muhammed ne yapacağını şaşırmıştır heralde

BAKARA 178. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır.

NİSA 93. Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

Hani mümin öldürenin cezası mutlak cehennemdi? inanılmaz büyük bir çelişki daha..

NİSA 78. Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu Allahtan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "Bu senden" derler. "Hepsi Allahtandır"" de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar!

SAD 38/41. Kulumuz Eyyubu da an; Rabbine: "Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

NİSA 4/79. Sana ne iyilik gelirse Allahtandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Seni insanlara peygamber gönderdik, şahid olarak Allah yeter.

Hani herşey allahtandı?

MAİDE 55. Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allahtır, Resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allahın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler.

FUSSİLET 41/30-32. "Rabbimiz Allahtır" deyip sonra da doğrulukta devam edenler, onları, melekler, ölümleri anında: "Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, biz dünya hayatında da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur" diyerek inerler.

Hani tek dost allahtı?

VAR MI BU İKİ AYET ARASINDAKİ DERİN ÇELİŞKİYE CEVAP VEREBİLECEK Bİ MÜSLÜMAN?

NİSA 48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allaha ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.

NİSA 153. Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musadan, bunun daha büyüğünü istemişler de, "Bize Allahı apaçık göster" demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilâhare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağıyı (tanrı) edindiler. Biz bunu da affettik. Ve Musaya apaçık delil (ve yetki) verdik.

ENAM 34. Allahın kelimelerini (kanunlarını) değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi.

ENAM 115. Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

NİSA 46. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak (Peygambere karşı) "İşittik ve karşı geldik", "dinle, dinlemez olası", "râinâ" derler. Eğer onlar "İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet" deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar.

İlk iki ayette allahın sözlerini değiştirbilecek hiçkimse yoktur diyor son ayette ise yahudilerin kelimeleri değiştirdiğini söylüyor...

Bunada hiçbir müslüman mantıklı bir açıklama getiremez.

Fırsat buldukça bu konuyu güncelleyeceğim. Sizinde şimdiye kadar çok üzerinde durulmayan veya gözden kaçan ama derin çelişkiler barındıran buna benzer tepitleriniz varsa konuyu zenginleştirerek kuranın mizahi açıdan aslında değerli bir kitap olduğu, gülmek isteyen herkesin başucu kitabı olması gerektiği konusunda faydalı bir yazı olur ve bizlerde güzel bir amaca hizmet etmiş oluruz..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Refah Partisi demokrasiye saygili olacak

ve hep boyle kalacaktir. Bu parti gerilim yaratacak

kadar salak degildir. Ilk firsatta iktidarin

nimetlerini halka sunacagiz. Ve bu onurun

tek sahibi olacagiz. Seriatin gelmesi

icin calistigimizi soyleyenler guc odaklarina

yakindir. Uzulerek soyluyorum, belki de kan-

dirmak icin daha yalanlar atacaklar. Siyaset kavga-

li olacak. Olsun varsin. Biz Muslumanlar, laik-

lere dusman segiliz. Ortaligi karistiran kisi-

lerin hakkindan gelmesini biliriz!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Refah Partisi demokrasiye saygili olacak

ve hep boyle kalacaktir. Bu parti gerilim yaratacak

kadar salak degildir. Ilk firsatta iktidarin

nimetlerini halka sunacagiz. Ve bu onurun

tek sahibi olacagiz. Seriatin gelmesi

icin calistigimizi soyleyenler guc odaklarina

yakindir. Uzulerek soyluyorum, belki de kan-

dirmak icin daha yalanlar atacaklar. Siyaset kavga-

li olacak. Olsun varsin. Biz Muslumanlar, laik-

lere dusman segiliz. Ortaligi karistiran kisi-

lerin hakkindan gelmesini biliriz!

Cımbızlarsak iyi malzeme çıkar diyorsun:)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlığı açan kullanıcının bir "göz" doktoruna görünmesini tavsiye ediyorum. (5 dakkam çöpe gitti lan!)

5 dakikan değil hayatını bu saçmalıkları referans alarak yaşadığın için tüm ömrün çöpe gitmiş farkında değilsin...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

EN’AM 131- Haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle, senin Rabbinin ülkeleri helak etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.

İSRA 17/16. Artık o şehir yok olmayı hakeder. Biz de onu yerle bir ederiz.

Şimdi akıllı arkadaş çelişki diyerekten bazı ayetler koymuş ve de insanları bilinçli olarak saptırmanın derdine düşmüş.

Enam 130 a bakmadan 131 i anlamaya çalışmak doğru değildir.

130. ayet meali: (Mahşer günü Allah, şöyle diyecektir:) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?”

Onlar şöyle diyecekler: “(Evet gelmişti ama biz onları yalanladık.)Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.”

Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

131. ayet meali: İşte bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah’ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir.

Yani Allah hiçbir memleketi ikaz eden bir peygamber göndermeden helak etmez.

Görüldüğü gibi çelişki diye yutturulmaya çalışılan ayette herhangi bir çelişki YOKTUR.

HAK GELDİ BATIL YOK OLACAKTIR.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

YÛSUF 109. Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik.

FÂTIR 1. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun.

ilkinde sadece insan elçi olarak gönderildi diyor ikincisinde bir mahlukatıda elçi olarak gönderdiğini söylüyor en sonunda ise bu defa melekleri elçi yapıyor..23 yılda gönderirsen önceki masallarını unutursun tabi

Vahiy gönderme metodu; Allah Cebrail'e, Cebrail Peygamberlere, Peygamberler insanlara. Nerde çelişki?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlığı açan kullanıcının bir "göz" doktoruna görünmesini tavsiye ediyorum. (5 dakkam çöpe gitti lan!)

Evet, 1-2 ayet dışında ben de yazdıklarında sunuma değer bir çelişki görmedim. Hemen hepsinin bir izahı var.

Ne yapmaya çalışıyorsun Marine? Amacın ne?

Önceki mesajlarını takip etmedim ama dün ve bugün okuduklarımla normal görünmüyorsun.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

EN’AM 103. Gözler O’nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.

NECM 53/11. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı.

hani gözler allahı göremezdi?

Enam 103 Allah'tan, Necm 11 ise Cebrailden bahseder.

Malesef burda da çelişki yok. :lol:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, 1-2 ayet dışında ben de yazdıklarında sunuma değer bir çelişki görmedim. Hemen hepsinin bir izahı var.

Ne yapmaya çalışıyorsun Marine? Amacın ne?

Önceki mesajlarını takip etmedim ama dün ve bugün okuduklarımla normal görünmüyorsun.

Kafirlik yapıyor. :lol:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, 1-2 ayet dışında ben de yazdıklarında sunuma değer bir çelişki görmedim. Hemen hepsinin bir izahı var.

Ne yapmaya çalışıyorsun Marine? Amacın ne?

Önceki mesajlarını takip etmedim ama dün ve bugün okuduklarımla normal görünmüyorsun.

Seviyeyi yerlere düşürüyor.Ateist foruma yakışmıyor.

Müslüman ve İslam nefretinden dolayı tartışma ve analiz kaabiliyeti yerlerde sürünüyor.

Daha ciddi çelişki örnekleri(benim bile cevapta zorlandığım durumlar mevcut) varken.Bu kadar bariz cımbızla komedi sunmak tuhaf kaçmış.

tarihinde herakles79 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, 1-2 ayet dışında ben de yazdıklarında sunuma değer bir çelişki görmedim. Hemen hepsinin bir izahı var.

Ne yapmaya çalışıyorsun Marine? Amacın ne?

Önceki mesajlarını takip etmedim ama dün ve bugün okuduklarımla normal görünmüyorsun.

İslamın tatlı suyunda yüzüp keşfedilmeyi bekleyen yeni bir canlı türümüsün..?

Boş konuşmayı bırakta izahı olduğunu düşündüklerinin izahını yap..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

NUR 2. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

NİSA 16. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir.

ilkinde cezanın nasıl verileceğini anlatıyor ikincisinde kafanıza göre eziyet edin diyor..

NUR 2. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

NİSA 15. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.

Ceza nedir? ölünceye kadar evde hapis etmekmi, yoksa yüz kırbaçmı?

MERYEM 80. Onun dediğine biz vâris oluruz, (malı ve evlâdı bize kalır); kendisi de bize yapayalnız gelir.

KASAS 28/58. Nimet ve refaha karşı nankörlük eden nice şehri yok etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra pek az kimseler oturabilmiştir. Oralara Biz varis olmuşuzdur.

ALİ İMRAN 189.Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah’ındır.Allah Kadir’dir, herşeye gücü yeter.

Madem herşey allahın nasıl oluyorda zaten onun olan birşey ona varis olur?

ALİ İMRAN 125. Evet, siz sabır gösterir ve Allah’tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder.

ENFAL 9. Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.

ALİ İMRAN 124. O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?

1000 meekmi 3000 melekmi yoksa 5000 melekmi hangisine inanalım?

BAKARA 62. Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.

ALİ İMRAN 3/85. Kim İslam’dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.

Hangisi doğru?

ALİ İMRAN 42. Hani melekler demişlerdi: Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti.

MERYEM 17. Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.

MERYEM 18. Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah’a sığınırım! Eğer Allah’tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).

MERYEM 19. Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim, dedi.

Görüldüğü gibi meryemle konuşması için melekler gönderildi denmesine karşın aslında meryemle konuşan tek bir melektir..

ALİ İMRAN 3/42. Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu."

CÂSİYE 16. Andolsun ki biz, İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık.

BAKARA 47.Ey İsrailoğulları!Size lütfettiğim nimetimi, sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

hangisi doğru?

ALİ İMRAN 20. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: "Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah’a teslim ettim." Ehl-i kitaba ve ümmîlere de: "Siz de Allah’a teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen, yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir.

ENFAL 38. İnkâr edenlere, (sana düşmanlıktan) vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Yok geri dönerlerse kendilerinden öncekilerin hali gözlerinin önündedir!

ENFAL 39. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın! (İnkâra) son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür.

Hani sadece mesaj iletmekti muhammedin görevi? varmı bunu izah edebilecek biri?

BAKARA 259. Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir kasabaya uğradı; "Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!" dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. "Bir gün yahut daha az" dedi. Allah ona: Hayır, yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlaşılınca: Şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi.

ŞÛRA 51. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakîmdir.

ilkinde allah insanla yüzyüze konuşyor ikincisinde allah insanla direk konuşmaz diyor..

BAKARA 185. Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

İSRA 106. Biz onu, Kur’an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye (âyet âyet, sûre sûre) ayırdık; ve onu peyderpey indirdik.

FURKAN 32. İnkâr edenler: Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk.

Görüldüğü gibi ilk ayette kuranın tamamını ramazan aynıda indirdiğini ama daha sonraki ayetlerde onu parça parça indirdiğini söylüyor..

BAKARA 117. (O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir.

A’RAF 54. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

FUSSİLET 9. De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

FUSSİLET 12. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah’ın takdiridir.

İlk ayette birşeyin olması için sadece ol demesinin yeteceğini, ikinci ayette dünyayı 6 günde ve fussilet'tede toplamda 4 günde yarattığını söylüyor

BAKARA 35. Biz: Ey Âdem! Sen ve eşin (Havva) beraberce cennete yerleşin; orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yeyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz, dedik.

ŞÛRA 51. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakîmdir.

Bu iki ayette birbiriyle çelişmektedir. yukarıda allah adem ile direk konuştuğunu ima eder aşağıda ise hiçbir insanla direk olarak konuşmadığını söylüyor..

BAKARA 29. O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.

NAZİAT 27. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,

NAZİAT 28. Onu yükseltti, düzene koydu ,

NAZİAT 29. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

NAZİAT 30. Ondan sonra da yerküreyi döşedi,

Görüldüğü gibi yukarda önce yeri yarattığını söylüyor ama aiağıdaki üç ayette açıkça görülüyor ki gökyüzü daha önce yaratılmış..

BAKARA 34. Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem’e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.

NAHL 49. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.

birbiriyle çelişen iki ayet

Diyanet İşleri

KEHF 18/109. De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi."

Kuranda denizleri dolduracak kadar mürekkep olduğunu kim iddia edebilir..Demekki kuran eksik yazılmış..

tarihinde Marine tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamın tatlı suyunda yüzüp keşfedilmeyi bekleyen yeni bir canlı türümüsün..?

Boş konuşmayı bırakta izahı olduğunu düşündüklerinin izahını yap..

Tek tek gel o halde.

Birinciden başla ve çelişkiyi izah et. Görelim senin nasıl bir canlı türü olduğunu...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tek tek gel o halde.

Birinciden başla ve çelişkiyi izah et. Görelim senin nasıl bir canlı türü olduğunu...

Varmı ikinci paylaşımımdaki çelişkili ayetlere bir izahın?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...