Jump to content

Isa'yi Tanima Yolculugu


Recommended Posts

İsa kim idi ?

İsa inciller taban tabana çelişkili iki kimse tasvir ediyorlar, İsa kimi kıssalarda mağfirete teşvik konuşuyor, ve bir kuzu gibi aşk için çağrıda bulunuyor. Öbürküsü ise çok şiddetli olur ve dünyaya hakim olup onu ateşe vermeye hazırlanıyor görünmekte (takiye yani).

Ne okuyoruz tam olarak incillerde o halde ?

( Matta 10,34-35 ) : "Yeryüzünde selamet getirmeye geldiğimi sanmayın; ben selamet değil, fakat kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben adamla babasının, kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır."

Ve ayrıca :

Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı ! Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum ! Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz ? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.” ( Lk.12/49-53 ) .

İsa Kuzu Kral olursa :

İsa'nın havarilerinin çok farklı iki dönemleri vardır. Başlarken barış sözleriyle insanların duygularına yaklaşım. O havarilerine atadrken bu zaten oldukça farklı bir şekilde görülüyor, bu bozgunluk için hazırlanıyor bile. Bu sevgi ya da öfke gibi neredeyse uzlaşmaz İsa kimdir pek iyi ?

Şiddet müritleri :

İsa'nın havarilerinden çoğu oldukça şiddetli kişilerden seçilen kimselerdi, muhtemelen gerillalar, Roma işgali dirençli olmuşturmak istiyordu :

Havarilerine isim vermeleri :

(Markos 3-17 ) " İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Kaya adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot. "

--- > Bu künyenin anlamı "Yıldırım Oğlu " : şiddetli devrimcilerin yumuşak havariler gibi lanse edilmesinden bu ifade bize daha açık biçimde görünmekte " Boanerges " .

İki Simun'dan birisi ise " Zealot " lakapları.

" Ve SimonZealot denir . " (Luka 6/15 ) .

" Ve SimonZealot . " ( Actes.I - 13 ) .

--- > " Zealot " " fanatik " diye tercüme edilebilir .

Bu Simon da " Kana'da ikamet eden" anlamına gelebilir ki, " Kenan " ( Mat 10/4) lakaplı ... ziyadekök Kana / Qanana / Qan'ani deformasyonuyla " fanatik demektir " İbranice .

(Yunan kök " zeloun " den ) Zealots devrimciler , özellikle fanatik anti -Roma teröristler vardı .

Kipa ve Bariona : Diğer Simun Havari Simun Kaya, iki takma künyesi vardı :

" İsa, Celile Gölü’nün kıyısında yürürken Kipa (Kayalık) diye de anılan Simun’la kardeşi Andreas’ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı." ( Mat 4/18 )

(Yuhanna 1/42) : " Andreya, Petrus’u İsa’nın yanına götürdü. İsa, Petrus’a baktı ve şöyle dedi : “Sen, Yuhanna oğlu Petrus’sun. Bundan böyle Aramice’de kaya anlamına gelen Kefas adıyla çağrılacaksın.”

" Ben de sana bildiriyorum, sen Petros'sunve bu kaya üstüne kilisemi kuracağım. Ölüler ülkesinin güçleri onu alt edemeyecek. " ( Mat 16/17 )

--- > Kefas (Peter, kaya) ona bu kaya künyesi kendinin sert karakteri gibi yapan sertlik ve büyük boyu için verildi (o kel çünkü ... ya ? )

" Bariona " Bar - Yunus " ( " Yunas Oğulları" ) anlamına gelebilir, ancak Aramice, aynı zamanda " Baryonims Üyesi " olarak tercüme edilebilir . Baryonims ( " haydutlar , maki ") fanatikler verilenisimlerden biriydi .

Simoun - Petrus Zeytin Bahçesinde bir kılıç kulaklar Tapınağı gafil kesme görülebileceği gibi huzurlu değildi. (Yuhanna 18,10) : "Simon Petros yanında taşıdığı kılıcı çekerek başrahibin uşağına indirdi ve onun sağ kulağını kesti. Uşağın adı Malhos'tu.".

Ve bu onların arazilerinin satışından tüm toplum yararları için ödenen değildi çünkü iki eş, Ananias ve Safira'yi Ananias ve Safira) öldüren oydu görünüyor. ( Elçilerin İşleri 5 ) .

" İskaryot " olarak adlandırılan Judas de vardı.

" Onu da ihanet Judas Iscariot . " ( Mat 10/4 )

--- > Bu " sicariote " c ' bir bozulma oldukça görünüyor " İskaryot " (daha doğrusu " Kiryat insanlar " ) " Kiryat sakinleri " anlamına geldiği söylenir .. ama aynı zamanda " Ekariot " için bir fanatik olabilir İbranice yani " katil " . Fanatiklerininen uç kısmı suikastçılar edildi hariç. Onların adı onların kurbanlarını öldürmek için kullanılan bunların hançer " sika " dan geliyor .

Flavius Josephus onlar hakkında yazdı :

" Kudüs'te , eşkıyalık yeni bir formde doğdu, şehrinortasında güpegündüz cinayeti işleyen katiller var. Onlar giysi altında küçük hançer gizlemekteler, kalabalık ile karıştırılarak festivallerde özellikle hareket hangi ile onlar düştü, katiller onların dehşeti ifade edenler ile birleşmiş ve onlar ham ve bu nedenle tanınabilir değildi ki ? simüle sonra . rakiplerini yenmek . "

( Yahudi Savaşı ? 12) .

Bizim zamanımızda biz " suikastçı " deriz veya " terörist" bu durumda.

Müritler nedenle Roma işgaline karşı büyük ölçüde milliyetçi mücadele vardı .

İsa şöylekitle kol hazırlanıyor :

İncillerde, bu elçilerin Kudüs'te düşmanlarına karşı kendilerini savunmak için silah temin ettiğini görünüyor :

" İsa, "Ama şimdi para kesesi olan da, torbası olan da yanına alsın"dedi. "Kılıcı olmayan giysisini satsın, bir kılıç satın alsın. Çünkü size derim ki, bana ilişkin şu Yazı yerine gelmeli: "'Yasaya saygısı olmayanlarla bir sayıldı.' Çünkü benim için yazılanlar yerine gelecektir." Onlar, "Efendi, işte burada iki kılıç duruyor" dedi. İsa, "Yeter artık!"diye yanıtladı. ? .

(Luka 22/36-38 ) .

--- > Gördüğünüz gibi , bu silahları satın almak istedi İsa'nın kendisi. Ve daha sonra kılıç ile Zeytin Bahçesine göz gezdirelim :

" İsa'nın yanındakiler olacakları görünce, "Kılıçla vuralım mı, Efendi?" dediler."

(Luka 22-49 ) .

Ve onlar tutuklamaya gelince Romalı askerler ve Tapınağın korucuları karşı silah kullanacaklar :

, " ... İçlerinden biri, başrahibin uşağına kılıçla vurduğu gibi onun sağ kulağını kopardı. " ( MT 26-51, 14-17 Mc . Sayısal . 18-10 ) .

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 74
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

1. Simun "kipa-Kaya" ve "Bariyonim-Haydut".

2/3. Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna : "Benearges" yani "Yildirim ogullar".

4. Yehuda : "Ekariot" - "biçakli katil" anlaminda.

5. Diger Simun : "Zealot" - "Qan'ani" : zealot miliyetçi haydutlara denirdi qanani ise ibranice fanatik anlamindadir.

Simdi 12 havariden 5 tanesinin haydut ve katil kunyeleriyle anilmasi nereden kaynaklandigi, Isa'nin katlanmak zorunda oldugu vaftizden sonraki dunyaya ates yagdirma projesinden baska neyle açiklanabilir ?

tarihinde Levia tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

1. Simun "kipa-Kaya" ve "Bariyonim-Haydut".

2/3. Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna : "Benearges" yani "Yildirim ogullar".

4. Yehuda : "Ekariot" - "biçakli katil" anlaminda.

5. Diger Simun : "Zealot" - "Qan'ani" : zealot miliyetçi haydutlara denirdi qanani ise ibranice fanatik anlamindadir.

Simdi 12 havariden 5 tanesinin haydut ve katil kunyeleriyle anilmasi nereden kaynaklandigi, Isa'nin katlanmak zorunda oldugu vaftizden sonraki dunyaya ates yagdirma projesinden baska neyle açiklanabilir ?

levia çok güzel bir konu başlatmışsın emeklerin için teşekkürler çünki şunu söyleyim malesef ateist demek herçeşit Tanrıyı ve Tanrılı dinleri red etmek demektir ancak burda gördüğüm şudur sadece islam vurgusu yapılarak ve de sadece islam inkar edilmektedir.

kendi halkından kopmuş avrupalaşmış sapık ve emperyalist bir batı hayranlığı ki suçlamıyorum eskiden beri bize medeni olarak batı alternatifsiz olarak dayatıldı ancak üzülerek bu kadar kendi toplumun inançlarına geleneklerine ve göreneklerine düşman yetişmiş insanlar için en azından özendikleri ve medeniyet bildikleri batınında aslında ne olduklarını görmemiz açısından onlarında inandıkları değerleri burda yargılalamamız bana görede atılacak en uygun adımlardan birtanesidir.

Türkiyedeki ateism hristiyanlıkla, ve malesef en çok üzüldüğüm noktadır nasıl olur hangi akla hizmet çözemiyorum alevilikle birleşmiş ortak bir hareket halinde sadece islamı eleştirir olmuşlar.

acaba bunun arkasında görmediğimiz gizli bir hristiyanlaştırma hareketimi sezmeliyiz?

önce kovadaki eski suyu boşalt sonra yeni suyu doldurursun nasolsa gibi bir hesapmı söz konusudur acaba?

kölelik var diye islamı red edip ateist olacaksın ama emperyalist avrupanın medeniyetini savunacaksın katliamlarını görmezden geleceksin ve bunu yaparken birde utanmadan sıkılmadan diyeceksin ki Atatürk olmasaydı babanız yunan olurdu fransız olurdu komedi filmi gibi.

özden kurt ve senin tarzını gerçekten bu noktada beğeniyorum özden kurt da geçmiş medeniyetlere özgün çalışmaları çok kayda değer sizleri zevkle takip ediyorum.

bakalım birde batı hristiyanlığında neler varmış kendi halkına ihanet edip onun inançlarıyla dalga geçen sözde "ateistler" bakalım batı söz konusu olduğunda aynı davranışlarınızı sergileyecekmisiniz :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateistlerin sadece islama karşı olduğunu düşünmek ahmaklıktır.

Ateistler tüm dinlerin palavra olduğunu bilir.

Ama bu dinlerin içinde en tehlikelisinin,islam dini olduğunu da gayet iyi bilir.

Hem tr de yaşadığımız için,hem de en tehlikeli dinin islam olmasından dolayı,islamı eleştirmemiz gayet doğaldır.

İnananlarına ,sizleri cennet karşılığında satın aldım,benim yolumda öldürün,ölün diyen bir din ve bunu uygulayan müslümanlar insanlık için tehlikelidir.

Bu vahşi dinin yeryüzünden yok olması gerekmektedir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kitabı Mukaddes'in Yeni Ahit'ini okuyan biri İsa'nın konuşmalarının %90'ının kıssadan hisse olduğunu bilir.

Hep örnekler vererek konuşur. "Bir bağ sahibi, bağını kiracılara vermiş... gibi başlayan öyküler anlatır. Burada kılıç getirmeye geldi, akrabalar birbirine düşman olacak dediği mesajının da Kuran'dan pek farkı yok ki. Hz. Muhammed'in yaptığı savaşlar hem kendisinin hem de diğer müminlerin akrabalarına karşıydı.

Ayrıca incilde başrahibin adamının kulağı kesilince İsa onu da iyileştiriyor ve havarilerine kılıçla yaşayan kılıçla ölür diyerek savaşmalarına engel oluyor.

Ölüleri diriltiyor, kötürümleri yürütüyor, cüzzamlıları iyileştiriyor, suda yürüyor ve bir bakireden doğrudan yaradanın kutsal ruhuyla (Kuran'da ise Cebril aracılığıyla) dünyaya geliyor.

Ayrıca Kuran, İncil ve Tevrat'ı tasdiklemek adına gönderilmiştir. Zira Kuran'a göre ikisi de Yaradan'ın sözüdür ve yine Kuran'a göre Allah'ın sözleri değiştirilemez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İncil'de oldukça insancıl yaklaşımlar da vardır.

"Size komşunu sev düşmanından nefret denildiğini duydunuz ama ben size diyorum ki düşmanınızı da sevin. Size bir tokat vurulursa öbür yanağınızı da çevirin."

"Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın," sözü incildendir.

Bir kadını zina yaparken yakalar getirirler ve İsa'ya sorarlar. Bu kadın zina ederken yakalandı. Yasaya göre recm edilmesi yani taşlanması lazım. İsa da onlara içinizde hiç günah işlememiş olan ilk taşı atsın der. Adamlar da taşları bırakıp giderler. İsa da kadına evine git ve bir daha günah işleme der.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İncil'de oldukça insancıl yaklaşımlar da vardır.

"Size komşunu sev düşmanından nefret denildiğini duydunuz ama ben size diyorum ki düşmanınızı da sevin. Size bir tokat vurulursa öbür yanağınızı da çevirin."

"Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın," sözü incildendir.

Bir kadını zina yaparken yakalar getirirler ve İsa'ya sorarlar. Bu kadın zina ederken yakalandı. Yasaya göre recm edilmesi yani taşlanması lazım. İsa da onlara içinizde hiç günah işlememiş olan ilk taşı atsın der. Adamlar da taşları bırakıp giderler. İsa da kadına evine git ve bir daha günah işleme der.

O komsu Yahudi olursa böyledir Isa'nin zihninde.

(Markos, 7:25-29) : " İsa oradan ayrılarak Sur ve Sayda bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu, ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutsak olan bir kadın, İsa'yla ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın Suriye-Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona, «Bırak, önce çocuklar doysunlar» dedi. «Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.» Kadın buna karşılık, «Haklısın, Rab» dedi. «Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer.» İsa ona, «Söylediğin bu sözün hatırı için git, cin kızından çıkmış bulunuyor» dedi."

Link to post
Sitelerde Paylaş

Isanin anasinida taniyalim.

Tevrat’ta İsa ve Meryem’den bahis yoktur. Çünkü Tevrat’ın M.Ö. 600 yıllarında yani İsa’dan 600 yıl önce tamamlandığı bilinir. Tevrat’ta bilinen Meryem sadece Musa ve Harun’un kızkardeşi olan peygamber Miryam’dır. Yani, Musa, Harun ve Miryam kardeştirler. Babaları da İmran’dır. Tevrat’ta Amram olarak geçer.

Kur’an’ın 3. suresi Ali İmran yani İmran Ailesi suresidir ve bu surede Meryem ile İsa ele alınır. Meryem’in babasının kim olduğu hakkında hiçbir İncil’de bir bilgi yoktur. Meryem’in babasının İmran olduğu sadece Kur’an’da yazılıdır.

Tahrim 12. Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem‘i de Allah örnek gösterdi. Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.

İncillerde geçmeyen bir bilginin Kur’an’da geçmesini normal saysak ve Musa-Harun’un babası İmran ile Meryem’in babasının İmran olmasını bir tesadüf olarak görsek bile, bunun bir tesadüf değil, büyük bir yanlış, bir bilgi karıştırması olduğu Meryem suresi 27-28 ayetlerinden anlaşılır:

Meryem 27. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!”

Meryem 28. “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.”

28. ayet dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Meryem’in Harun’un kızkardeşi olduğu ifade edilmektedir ki; bu ifadeden Meryem’in babasına İmran denmesinin sebebi de anlaşılmıştır. Muhammed Tevrat’taki Meryem’le İncil’deki Meryem’i karıştırmıştır. Başka bir deyişle Musa’yı İsa’nın dayısı zannetmektedir. Büyük bir tarihi yanlışlık ve dini bilgi yanlışlığı söz konusudur. Musa ile İsa arasında 1000 yıldan fazla bir tarih farkı vardır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

O komsu Yahudi olursa böyledir Isa'nin zihninde.

Hristiyanlara göre vahiy İsa'nın kendisidir..Yani incillerde yazanlar filan hikaye..Bu insanlar İsa'ya bağlılar,İncil'e filan değil..Kitaba bağlı kalmak,sizin dininizde var..İslam'da vahiy Kuran'dır ve Kuran'a bağlılık şarttır..Benzer yönleri var bu dinlerin ama esasında çok farklılar..

Hristiyanlığın bir batıni/ezoterik yönü var..İslam'da yok bu..Kuran'da açıkça DÖV-KES-PARÇALA-ÖLDÜR yazar ve aynen bu anlamda kullanılır bu ifadeler ama İncil'lerde yazan ifadelerin anlamlarını herkes anlayamaz..Bu ifadeleri anlamak için İncil'lerin özünü kavramak lazım..Mesela kılıç getirdim gibi söylemlerin ardında,İsa'ya ve takipçilerine yapılan/yapılacak zulümlerden filan bahsedilir veya vahiy(İsa) ile oluşacak kavgalardan bahsedilir..Dikkat edilirse,İncil'lerdeki ifadeler anlaşılabilir ama bunu bir müslümandan beklemekte beyhudedir..Müslümanın anlama kapasitesi olsa zaten,hiç bir ikinci anlamı olmayan Kuran'daki ifadeleri anlardı..!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar kendi dinlerini bilmedikleri gibi hristiyanlığıda bilmiyorlar. Yine zırvalamışınız Levia.

Nasıl kuran hadisiz olmazsa İncilde geleneksiz olmaz. İncil kilise geleneğine göre yorumlanır burda ki ayet yorumları yanlış.

Pagan dini hristiyanlığı anlamak için incilden önce katolik kateşizmi okumalısın yoksa ayet yorumları baştan sona yanlış olur.

Vatikanın sitesine gir oku.

Hristiyanlığın kutsal metin anlayışı islamın kutsal metin anlayışından farklıdır.

tarihinde zeus- tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hristiyanlara göre vahiy İsa'nın kendisidir..Yani incillerde yazanlar filan hikaye..Bu insanlar İsa'ya bağlılar,İncil'e filan değil..Kitaba bağlı kalmak,sizin dininizde var..İslam'da vahiy Kuran'dır ve Kuran'a bağlılık şarttır..Benzer yönleri var bu dinlerin ama esasında çok farklılar..

Hristiyanlığın bir batıni/ezoterik yönü var..İslam'da yok bu..Kuran'da açıkça DÖV-KES-PARÇALA-ÖLDÜR yazar ve aynen bu anlamda kullanılır bu ifadeler ama İncil'lerde yazan ifadelerin anlamlarını herkes anlayamaz..Bu ifadeleri anlamak için İncil'lerin özünü kavramak lazım..Mesela kılıç getirdim gibi söylemlerin ardında,İsa'ya ve takipçilerine yapılan/yapılacak zulümlerden filan bahsedilir veya vahiy(İsa) ile oluşacak kavgalardan bahsedilir..Dikkat edilirse,İncil'lerdeki ifadeler anlaşılabilir ama bunu bir müslümandan beklemekte beyhudedir..Müslümanın anlama kapasitesi olsa zaten,hiç bir ikinci anlamı olmayan Kuran'daki ifadeleri anlardı..!

Isa ise daha garantilemis, dogrudan dunyaya ates yagdirip aileleri ayikliyor ve gökten kiliç getiriyor.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Isa ise daha garantilemis, dogrudan dunyaya ates yagdirip aileleri ayikliyor ve gökten kiliç getiriyor.

İyi de bunun aynısı zaten Kuran'da da var.

TEVBE SURESİ-23.Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost

edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.

TEĞABÜN-14.Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız Allah çok bağışlayandır,çok merhamet edendir.

Peygamberin savaşlarında müminler kendi akrabalarıyla-dostlarıyla savaşmamışlar mı?

Ayrıca ırkçılık falan derseniz Kuran'da o da var. Hristiyanlardan yahudilerden kendinize dost edinmeyin, müşrikleri öldürün gibi. Kadınlar sizin tarlanızdır vs... gibi. Köleler ve cariyeler gibi. Ayrıca İsa'nın bilmem kaç tane karısı falan da yok. En azından İncil de İsa'nın cinsel hayatını düzenleyici ayetler yok.

Fakat haklısınız söylediğiniz gibi barışçıl olmayan şeyler var. Yalnız İsa'nın konuşmalarını Kuran'daki gibi birebir alamazsınız çünkü daha önce dediğim gibi İsa sürekli kıssadan hisse verir, mecaz konuşur. Yani İsa'nın neredeyse her söylediği müteşabihtir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Islamda asla gökten ates yagdirma yöntemi uygulanmamistir. Burada Isa kendi özel yetileriyle fani insanlarla kebap yapmak istedigi anlasiliyor. Neyse ki durdurulmus.

gökten ateş yağdırma uygulanmamış ?....hani tüm peygamberlerin getirdiği din İSLAM idi ?...hani allahın dini asla değişmez idi....başından beri TEK din idi - o da İSLAM idi ?

hatta kim ilk müslüman diye kuranda bile kendi kendine tartışmıyor mu allah ?....yok musa idi - yok ibrahim idi....yok muhammet idi diye ? :D

bu durumda gökten ateş yağdıran dinlerin tamamı da islam olmuyor mu evladım ?

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

. Yalnız İsa'nın konuşmalarını Kuran'daki gibi birebir alamazsınız çünkü daha önce dediğim gibi İsa sürekli kıssadan hisse verir, mecaz konuşur. Yani İsa'nın neredeyse her söylediği müteşabihtir.

İncil, Kur'an'dakilere benzeyen - ki zaten böyle olması çok normal- oldukça net anlaşılan hükümlerle doludur. Haksızlık etmeyelim.

- “Doğruluktan kaynaklanan yardımınızı insanların gözü önünde gösteriş için yapmaktan kaçının.

- Öyleyse birine yardım ederken önünde boru öttürme. İkiyüzlülerin sinagoglarda, sokaklarda insanlarca övülmek amacıyla takındıkları tutumdur bu. Doğrusu size derim ki, onlar karşılıklarını aldılar. Birine yardım elini uzatırken, sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin. Yardımını gizlice yap.

- “Dua ederken ikiyüzlüler gibi davranmayın. Onlar sinagoglarda, sokak köşelerinde dikilip dua etmeyi severler. Amaçları gösteriştir. Doğrusu size derim ki, onlar karşılıklarını aldılar.

Ama sen dua ederken ‘iç odana çekil, kapını örtüp’ gizlide olan Baban’a ‘dua et.’

- “Dua ederken tanrısızlar gibi boş tekerlemelerden kendinizi sakının. Çünkü onlar çok söyledikleri için Tanrı’nın kendilerini işiteceğini sanırlar. Onlar gibi olmayın. Çünkü Babanız size gerekli olanı, siz daha kendisinden dilemeden önce bilir.

- “Oruç tutarken ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Çünkü bu kişiler insanlara oruçlu görünmek için yüzlerini yozlaştırırlar. Doğrusu size derim ki, onlar karşılıklarını aldılar. Ama sen oruç tutarken başına çekidüzen ver, yüzünü de yıka. Öyle ki insanlara değil ama gizlide olan Baban’a oruçlu görünesin.

- “Yeryüzünde kendinize gömüler biriktirmeyin. Burada güve ve pas yok eder; hırsızlar da delip çalar. Bunun yerine gökte gömüler biriktirin kendinize. Orada ne güve yok edebilir, ne de pas. Hırsızlar da delip çalamaz. Çünkü gömün neredeyse yüreğin de orada olacaktır.”

- Kardeşinin sana dargın olduğu aklına gelirse, armağanını olduğu yere, sunağın önüne bırak, git once kardeşinle barış. Ondan sonra dönüp armağanını sun.

- ‘Evlilik dışı cinsel bağlantıya girmeyeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, bir kadına içinden istek duyarak bakan herkes o anda yüreğinde onunla evlilik dışı cinsel bağlantıya girmiştir.

- “Yargılamayın ki yargılanmayasınız. Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız onunla yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçü sizlere de uygulanacaktır.

- “İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü ruhsal yasanın da, peygamberlerin de anlamı budur.”

- “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben ‘oğulla babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının’ arasını açmaya geldim. ‘İnsanın düşmanları öz ev halkı olacaktır.’* “Babayı ya da anayı benden çok seven bana yaraşıklı olamaz. Oğulu ya da kızı benden çok seven bana yaraşıklı değildir.

- ‘Adam öldürmeyeceksin,

Evlilik dışı cinsel ilişkiye girmeyeceksin.

Çalmayacaksın,

Yalan yere tanıklık etmeyeceksin,

Babana ve annene saygı göstereceksin,

İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin.’

Eğer yetkin olmak istiyorsan, git varını yoğunu sat, yoksullara dağıt

Böylelikle göklerde varlığın olacak. Sonra da ardım sıra gel.

“Göklerin hükümranlığı bir hardal tohumuna benzer. Adamın biri onu alıp tarlasına eker. Tüm tohumların en küçüğü olmasına karşın, gelişince bitkilerin en büyüğü olur. Ağaçlaşır. Öyle ki, ‘göğün kuşları’ gelip ‘dallarına tünerler.’”

“İyi tohumu eken İnsanoğlu’dur.

Tarla dünyadır.

İyi tohum hükümranlığın oğullarıdır.

Deliceler de kötü olanın oğullarıdır.

Bunları eken düşmana gelince, o iblistir.

Biçim günü çağın sonudur.

Biçiciler de meleklerdir.

Bu olayda deliceler nasıl toplanıp yakıldıysa, çağın sonunda bunun tıpkısı olacak.

İnsanoğlu meleklerini gönderecek.

Hükümranlığından ‘insanları günaha düşüren, kötülük yapan herkesi toplayıp yanan ocağa atacaklar.

Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.

O vakit ‘doğru kişiler’ Babaları’nın hükümranlığında güneş gibi ‘parlayacak’.

“Kulağı olan işitsin.”

- Anlamıyor musunuz ki, ağza giren her şey mideye iner, oradan da geçip dışarı çıkar. Oysa ağızdan çıkan şeyler yürekten kaynaklanır. İşte bunlardır insanı kirleten. Çünkü kötü tasarılar yürekten kaynaklanır: Adam öldürme, evlilik dışı cinsel bağlantı, rasgele cinsel ilişki, hırsızlık, yalan tanıklık, sövüp sayma.. İnsanı kirleten şeyler işte bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez.”

tarihinde papik tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Isanin anasinida taniyalim.

Tevratta İsa ve Meryemden bahis yoktur. Çünkü Tevratın M.Ö. 600 yıllarında yani İsadan 600 yıl önce tamamlandığı bilinir. Tevratta bilinen Meryem sadece Musa ve Harunun kızkardeşi olan peygamber Miryamdır. Yani, Musa, Harun ve Miryam kardeştirler. Babaları da İmrandır. Tevratta Amram olarak geçer.

Kuranın 3. suresi Ali İmran yani İmran Ailesi suresidir ve bu surede Meryem ile İsa ele alınır. Meryemin babasının kim olduğu hakkında hiçbir İncilde bir bilgi yoktur. Meryemin babasının İmran olduğu sadece Kuranda yazılıdır.

Tahrim 12. Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryemi de Allah örnek gösterdi. Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.

İncillerde geçmeyen bir bilginin Kuranda geçmesini normal saysak ve Musa-Harunun babası İmran ile Meryemin babasının İmran olmasını bir tesadüf olarak görsek bile, bunun bir tesadüf değil, büyük bir yanlış, bir bilgi karıştırması olduğu Meryem suresi 27-28 ayetlerinden anlaşılır:

Meryem 27. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!

Meryem 28. Ey Hârûnun kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.

28. ayet dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Meryemin Harunun kızkardeşi olduğu ifade edilmektedir ki; bu ifadeden Meryemin babasına İmran denmesinin sebebi de anlaşılmıştır. Muhammed Tevrattaki Meryemle İncildeki Meryemi karıştırmıştır. Başka bir deyişle Musayı İsanın dayısı zannetmektedir. Büyük bir tarihi yanlışlık ve dini bilgi yanlışlığı söz konusudur. Musa ile İsa arasında 1000 yıldan fazla bir tarih farkı vardır.

Cok onemli bir ayrintiyi yakalamissiniz hocam.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İncil, Kur'an'dakilere benzeyen - ki zaten böyle olması çok normal- oldukça net anlaşılan hükümlerle doludur. Haksızlık etmeyelim.

- Doğruluktan kaynaklanan yardımınızı insanların gözü önünde gösteriş için yapmaktan kaçının.

- Öyleyse birine yardım ederken önünde boru öttürme. İkiyüzlülerin sinagoglarda, sokaklarda insanlarca övülmek amacıyla takındıkları tutumdur bu. Doğrusu size derim ki, onlar karşılıklarını aldılar. Birine yardım elini uzatırken, sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin. Yardımını gizlice yap.

- Dua ederken ikiyüzlüler gibi davranmayın. Onlar sinagoglarda, sokak köşelerinde dikilip dua etmeyi severler. Amaçları gösteriştir. Doğrusu size derim ki, onlar karşılıklarını aldılar.

Ama sen dua ederken iç odana çekil, kapını örtüp gizlide olan Babana dua et.

- Dua ederken tanrısızlar gibi boş tekerlemelerden kendinizi sakının. Çünkü onlar çok söyledikleri için Tanrının kendilerini işiteceğini sanırlar. Onlar gibi olmayın. Çünkü Babanız size gerekli olanı, siz daha kendisinden dilemeden önce bilir.

- Oruç tutarken ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Çünkü bu kişiler insanlara oruçlu görünmek için yüzlerini yozlaştırırlar. Doğrusu size derim ki, onlar karşılıklarını aldılar. Ama sen oruç tutarken başına çekidüzen ver, yüzünü de yıka. Öyle ki insanlara değil ama gizlide olan Babana oruçlu görünesin.

- Yeryüzünde kendinize gömüler biriktirmeyin. Burada güve ve pas yok eder; hırsızlar da delip çalar. Bunun yerine gökte gömüler biriktirin kendinize. Orada ne güve yok edebilir, ne de pas. Hırsızlar da delip çalamaz. Çünkü gömün neredeyse yüreğin de orada olacaktır.

- Kardeşinin sana dargın olduğu aklına gelirse, armağanını olduğu yere, sunağın önüne bırak, git once kardeşinle barış. Ondan sonra dönüp armağanını sun.

- Evlilik dışı cinsel bağlantıya girmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, bir kadına içinden istek duyarak bakan herkes o anda yüreğinde onunla evlilik dışı cinsel bağlantıya girmiştir.

- Yargılamayın ki yargılanmayasınız. Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız onunla yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçü sizlere de uygulanacaktır.

- İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü ruhsal yasanın da, peygamberlerin de anlamı budur.

- Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben oğulla babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının arasını açmaya geldim. İnsanın düşmanları öz ev halkı olacaktır.* Babayı ya da anayı benden çok seven bana yaraşıklı olamaz. Oğulu ya da kızı benden çok seven bana yaraşıklı değildir.

- Adam öldürmeyeceksin,

Evlilik dışı cinsel ilişkiye girmeyeceksin.

Çalmayacaksın,

Yalan yere tanıklık etmeyeceksin,

Babana ve annene saygı göstereceksin,

İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin.

Eğer yetkin olmak istiyorsan, git varını yoğunu sat, yoksullara dağıt

Böylelikle göklerde varlığın olacak. Sonra da ardım sıra gel.

Göklerin hükümranlığı bir hardal tohumuna benzer. Adamın biri onu alıp tarlasına eker. Tüm tohumların en küçüğü olmasına karşın, gelişince bitkilerin en büyüğü olur. Ağaçlaşır. Öyle ki, göğün kuşları gelip dallarına tünerler.

İyi tohumu eken İnsanoğludur.

Tarla dünyadır.

İyi tohum hükümranlığın oğullarıdır.

Deliceler de kötü olanın oğullarıdır.

Bunları eken düşmana gelince, o iblistir.

Biçim günü çağın sonudur.

Biçiciler de meleklerdir.

Bu olayda deliceler nasıl toplanıp yakıldıysa, çağın sonunda bunun tıpkısı olacak.

İnsanoğlu meleklerini gönderecek.

Hükümranlığından insanları günaha düşüren, kötülük yapan herkesi toplayıp yanan ocağa atacaklar.

Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.

O vakit doğru kişiler Babalarının hükümranlığında güneş gibi parlayacak.

Kulağı olan işitsin.

- Anlamıyor musunuz ki, ağza giren her şey mideye iner, oradan da geçip dışarı çıkar. Oysa ağızdan çıkan şeyler yürekten kaynaklanır. İşte bunlardır insanı kirleten. Çünkü kötü tasarılar yürekten kaynaklanır: Adam öldürme, evlilik dışı cinsel bağlantı, rasgele cinsel ilişki, hırsızlık, yalan tanıklık, sövüp sayma.. İnsanı kirleten şeyler işte bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez.

Burada yazdıklarınızın yarısı falan mecaz işte. Tamam okuyunca anlaşılmıyor değil. Ancak yine mecaz anlatım, hikayeler, benzetmeler ve örneklemeler var. Yok hardal tanesi gibidir. İşte bir adamın iki oğlu varmış birisi babasının sözünden çıkmazmış. Diğeri ise babasının dediklerini yapmazmış falan gibi... daha bir sürü öyküler var.

Ferisilerin mayasından sakının diyor. Havariler de ekmek yemeyelim mi yani diye kendi aralarında söyleniyorlar falan. İsa da onlara çıkışıyor. Size Ferisilerin mayasından sakının dedim ne ekmeğinden bahsediyorsunuz, Ferisilerin yaptıklarını yapmayın dedim vs... gibi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Meryem 28. “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.”

28. ayet dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Meryem’in Harun’un kızkardeşi olduğu ifade edilmektedir ki; bu ifadeden Meryem’in babasına İmran denmesinin sebebi de anlaşılmıştır. Muhammed Tevrat’taki Meryem’le İncil’deki Meryem’i karıştırmıştır. Başka bir deyişle Musa’yı İsa’nın dayısı zannetmektedir. Büyük bir tarihi yanlışlık ve dini bilgi yanlışlığı söz konusudur. Musa ile İsa arasında 1000 yıldan fazla bir tarih farkı vardır.

Musa daha önemli bir şahsiyetken, ey kız kardeş vurgusu neden Harun'la yapılıyor da, Musa'yla yapılmıyor?

Ve yine Musa daha önemli bir şahsiyetken neden "Senin baban kötü bir kimse değildi." deniyor da, bir peygamber olan erkek kardeş örnek gösterilmiyor?

Bunlar da benim merak ettiklerim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...