Jump to content

Ateizm ve Ahlak


Recommended Posts

  • İleti 1,2k
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Çocuk yaşta anne olma konusunda batıyı kimse geçemez. Üç beş çöl bedevisine bakıp koca islam dünyasını genelleyemezsiniz.

Şu Hristiyan argümanlarından ne zaman kurtulacaksınız millet olarak beklemedeyiz.

Doğu kültüründe çocuk ölümlerinin fazla olması maddi bir sorundur, bu sorunun cevabını 1800 yıllardan beri doğunun kanını emen batıda arayacaksın.

Anladığım kadarıyla Ateizm Ahlakı Hırsızın yanında olmak.

O nikini kullandığın şahsiyeti Müslümanlar olmasa tarihte ismini bile duyamazdın.

Siz de bir kaç batılıya bakarak; tüm batının hikayeler uydurduğunu söyleyemezsiniz.

Batının emperyalist ideolojisiyle de; Arapların uydurmalarını temizleyemezsiniz.

Ayrıca ateitler hırsızın yanında değildir Hukukun yanındadır. Hukuk ise; cezayı suç fiiline dönüştüren her suça meyilli cezayı bertaraf etmek için vardır. Ancak kurandaki hukuk; Ayşe'nin namusunu kurtarmak için zinayı dört şahite devrederken; insanın hırsız iftirasını önlemek adına hiç bir şey yapmaz. İşte kuranın tanrısı bu kadar öngörüsüzdür. Daha doğrusu tek öngörüsü Muhammet'in yatak hikayeleridir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
bizzat Âişe Vâlidemiz’in, şüphe ifade eden "altı veya yedi" tabirini kullanması, o günün toplumlarında doğum ve ölüm tarihlerinin bugünkü kadar net tespit edilmiyor oluşu gibi bilgiler üzerinde de durulabilir. Ancak netice değişmemekte ve bunların hepsi, onun risâletten önce dünyaya geldiği, on dört veya on beş yaşlarındayken nişanlandığı ve on yedi veya on sekiz yaşlarındayken de Allah Resûlü (s.a.s.) ile evlendiği şeklindeki kanaati kuvvetlendirmektedir.

Bu durumda bize, nişanlandığında 6 veya 7, evlendiğinde ise 9 yaşlarında olduğu şeklindeki rivayetleri, ‘O görünümde birisi idim.’ manasına hamledip te’lif etmek düşecektir.36 Hz. Âişe Annemiz’in, fizikî durumu itibariyle zayıf bir bünyeye sahip olduğu bilgisi de bu yorumu güçlendirmektedir.

.....

Özetle Âişe Vâlidemiz, dokuz yaşında iken evlenmiş olsa bile o günkü toplum telakkilerine göre bu çok tabii ve doğal olmakla birlikte hadiseye daha genel bakıldığında onun, 17 veya 18 yaşlarında iken ‘Mü’minlerin Annesi’ hüviyetini kazandığı anlaşılmaktadır.

http://www.yeniumit.com.tr/konular.php?TAB=YZ&sayi_id=79&konu_id=1104&yumit=bolum2

Berguzar işte alchindusun verdiği linkte yazan ifadeler.

Düşün ki,bu linki hazırlayanlar tıpkı alchindus gibi dinlerini ve peygamberlerini gerekirse çapıtma yapmak pahasına savunmayı amaç edinmiş insanlar..

Onlar bile çırpnınp çırpınıp en sonunuda Aişenin bizzat ağzından çıkan ifadeyi yalanlayamamanın çaresizliğiyle ,

olayı kabullenip boyun eğmk zorunda kalıyorlar.

Şimdi ne diyeceksin.

Hala Aişe çocuk değildi diyebilecek kadar gözünü karartıyormusun.?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bazı Müslüman ahmaklar Ayşe'nin yaşını büyülterek bir ahlasızlığı ve fiyaskoyu örtbas etmeye çalışıyorlar.

Ama günümüzde bunun yeterli olmadığını biliyoruz.

Muhammed'in de yaşı küçültülmedikçe bu rezalet devam edecektir.

Hemde en azından yarıya indirilmesi gerekir.

Çünkü 18 yaşında bir kız için 50 yaşı çok fazla olduğu gibi, 35 de aşırıdır. 25 bile aşırı sayılır.

Çiftlerin yaşının birbirine yakın olması en ideal ve doğru olanıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şayet birgün Ayşenin yaşının senin kabulünün üstünde olduğu bir şekilde ispatlanırsa sen Muhammedi ve elçiliğini kabul edecek misin peki?

Görelim bakalım gerçeğe sadakatini sevgili tate.

Selamlar...

Eğer Aşenin yaşının 18 olduğunu ispatlayabilirseniz ,

söz veriyorum Bu konuda yaptığım bütün eleştirilerinden dolayı müslümanlardan özür dileyeceğim.

Muhammedin elçiliğini kabul etmem için ise Allah karşı karşıya bir görüşme ayarlamalısınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bireyin kendi rızası ile kendisine ve bir başkasına zarar vermeyen her eylemi ahlak dairesi içindedir. Evrensel ahlak ve ortak akıl bunu der.

Sizin ahlakınız bu kadar ise, günümüz için yetersiz bir ahlak.

Hangi çağ için yeterli bilmiyorum.

6 yaşında bir çocuğun rızası olmaz.

9 yaşında bir çocuğun da rızası olmaz.

17 yaşında bir kızın rızası olur ama, ana babanın rızası daha önemlidir.

Belli bir yaşın altında çocuğun rızası olmaz.

O yaş her toplumda değişiktir.

Arap toplumunda o yaş 9 olabilir.

Ama ülkemizde o yaş 9 değildir.

Arap geleneklerine göre Muhammed iyi ahlakı simgeler.

Bize ve çağdaş ahlak anlayışına göre ise, Muhammed bir pedofildir. Kötü ahlakı simgeleyen bir sapıktır.

Tabii size göre değildir. Çünkü Muhammed'in bir sübyanla çiftleşmesi sizin için kötü ahlak değildir.

Siz öyle görmüşsünüz. Onun dışında düşünemezsiniz.

Sizin için ahlaksız diyenler haltetmiş.

Sadece sizin ahlak anlayışınız 7'nci yüzyıl insanlarının ahlak anlayışı ile örtüşüyor.

7'nci yüzyılın ahlak anlayışı ise, MÖ 8 bin yılının ahlak anlayışı ile örtüşür..

Antik ahlaksal değerlere sahip birisiniz. Binlerce yıl boyunca hiç değişmeden günümüze ulaşan bir ahlakı simgelediğiniz için övünebilirsiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sağduyuyu metafiziğe ve ahlaka bağlamaya çalışırken, esas iğfali siz yapıyorsunuz.

Yanlış ve eksik cevap!

Sağduyu diye tesmiye olunan ile akl-ı selimi sadece mantık ve muhakeme sananlar bu iğfali yapar!

İnsan nefsinde çift yönelimli bir varlıktır, ruhani melekeleri gibi nefsi temayülleri de vardır ve bu nefsi temayüller çok defa yaşamını idame ettirmekle de münasebettardır!

İnsana doğal hazlarını gemlemesini söyleyen, bunları frenleyen mekanizmaların vucuda gelişinde modern psikoloji dahi metafizik unsurlara müracat eder iken, vicdan mevhumunu izah içün onca gayret sarfedilir iken zamane ateistinin bilmediği bir konuda aralanan kapıdan gördüğü ışığı reddetmesi ve insan nefsine ve çıkarlarına muhalif ahlaki davranışların mahreci diye dahi insan nefsini işaret etme cehaletine düşmesi ne hazin!

Modern hukuk dinlerden referans almaz.

ama alkollü araç kullanımını yasaktır ,

uyuşturucu satmak kullanmak yasaktır.

Aklı selim ve sağduyu hiçbir konuda müşterekliğe götürmüyorda niçin ateist hukuk anlayışı bunları yasaklamaktadır.?

İnsafsızca çarpıtıyorsunuz.

Nazarımda iyice muhkemleşmektedir ki ateist hurafeye iman edenin adıdır :)

Modern hukuk diye tesmiye ettiğinin bir çok umdesi reddettiğin vahye dayanır, bir başka yerde insan hakları beyannamesini nazara veren dostlara gösterdiğimiz gibi, o beyanname dahi temel mihenk olarak vahyi ahlak ve kültürü almıştır!

Birde ateistin müthiş şumül, genelleme rahatsızlığı varki bunu nasıl tedavi edebiliriz bilememekteyim!

Uyuşturucu bahsinde sana hollandayı misal vereyim, resmi otoritenin inşaa ettiği "içim haneler" vardır orada, ne yapacağız bu beşeri hukuku peki :)

Geri dönüşü olmayan birşey yapılacak ise tartışmalı konumdaki bir durumdayken yapmamak aklın mantığın geregidir.

Çünkü ortada ferdi iradenin hür beyanı olup olmadığı kesin değildir.

Seni saklamayacak perdeler arkasına saklanma muhterem, kesin olmayandan kesin bir yasağı nasıl devşiriyorsun!

Size materyalizmi gerçekten öğretmek lazım!

Onyedi yaşında sağlıklı bir dişi, misalen kırk yaşlarında bir erkek ile birlikte olmayı arzu etmekte!

İmdi materyalist, hangi hak, hangi akıl ve hangi umdesi ile buna "olamaz" diyor!

Bu dişinin iradesinin ne olduğuna, kesin olup olmadığına o ne hak ve had ile karar veriyor!

Kesin olan şudurki materyalizmanın bu tip halleri men edici hiçbir umdesi yoktur!

Aksini söyleyen bu umdeyi ortaya koysun!

HODRİ MEYDAN!

bu konuda farklı rivayetler var.

Deme, demek farklı rivayetler var amma farklı kelam eden bir ateist yok!

Niçün!

Gerçeğe sadakatsizlik ve islama gayz ile saldırma iştahından olmasın!

Eğer rivayetler doğruysa,İslam peygamberi,bir çocukla evlenerek seninde açıkladığın şu görüşüne

''muhim olan bu davranışların zamanları mekanları aşacak ve her devirde menfi karşılanacak, alemşumül marufa ters olup olmamasıdır!

''

ters iş yapmıştır.

Makaslama yapmak hoş değil!

Ben, aişe ile Hz. Muhammedin evliliği bahsinde, yaş meselesinden tamamen de ayrı olarak, prensipler cihetinde o sözlerden hemen sona şunu da yazdım!

"Beşer tarihinde hiçbir devirde alemşumül maruf cihetinden, nikah içün sağlıklı bir dişi ile sağlıklı bir erkeğin hür iradeleri evlenmeleri menfi bir hadise olmamıştır! Bu gün de değildir!"

Aişenin yaşı bahsinde farklı rivayetler olsa da onun bu evliliğe hazır ehil olmadığına yada bu evliliğin Hz. Muhammedin dostları yada düşmanları tarafından serrişte edildiğine dair elde hiçbir bilgi yoktur!

Bundan mütevellid, aişe ile evlilik rivayetlerinde sarahat ile de görüldüğü üzre o baliğa olduktan sonra zifaf gerçekleşmiştir!

Yani sağlıklı bir erkek, sağlıklı bir dişi ile evlenmiştir ve beşer tarihinin hiçbir devrinde bu ne ayıp, ne gayr-ı ahlaki telakki edilmemiştir!

Böyle bir peygamberi ve elçiliğini kabul etmiyorum.

Senin bir elçiyi kabul veyahut reddin değil esasta mevzu! Esasta tetkik edilen, hangi telakkiden handi umdeden mütevellid, yanlış da bildiğiniz böylesi bir evliliği tenkid ettiğiniz!

Yoksa sen red veyahut kabulde hürsün, cezai ehliyetin de zati buradan geliyor!

Amma sana derim ki, eğer inkarını bu evliliğe istinad ettirdi isen dön tekrar düşün, çünki eldeki tarihi veri batıl iddianızdan çok daha ileri yaşları bize gösteriyor!

Gerçeğe sadakat şart!

Link to post
Sitelerde Paylaş
Eğer Aşenin yaşının 18 olduğunu ispatlayabilirseniz ,

söz veriyorum Bu konuda yaptığım bütün eleştirilerinden dolayı müslümanlardan özür dileyeceğim.

Ayşe'nin yaşının 9 yerine 17-18 olduğuna dair kanıt bile değil, küçük-zayıf bir hadis bulabilmiş olsalardı eğer;

hadisleri reddetmelerine ve sadece Kur'an demelerine gerek kalmayacaktı ki!

Hadisleri reddetmenin sebeplerinin en başında 52 yaşındaki efendilerinin 9 yaşındaki küçük bir kız çocuğuyla gerdeğe girmesi gelir. Daha sonra da 15-16 eşi ve cariyesi. Diğerleri pek önem arzetmez. Diğer konularda eleştirilen hadislerin karşısına farklı hadisler çıkararak savunma yapabilirler.

Ama Muhammed'in cinsel hayatı ile ilgili hadislerin zıddı bir hadis yoktur ki alternatif olarak sunabilsinler. Dolayısıyla çaresizdirler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Berguzar bacım, uyanık olduğunu sanan ateistin oyununa gelme!

Burada ateistin bilmediği din ve tanımadığı peygamberin ahlakı değil, kendi ahlakının kaynağı mahreci tetkik ediliyor!

"Ahlakının mahreci nedir" suali karşısında apışan ateist, misyoner ağabeylerinin ağızlarına koyduğu kelimeler ile Hz. Muhammede saldırarak buna cevap verebileceğini sanıyor!

Halbuki iki omuzu üzerinde bir baş, o başta da beyne malik her bir ferd kabul eder ki, onun ahlakının mahrecinin ne olduğu ile Hz. Muhammedin ahlakına dair gevelediği sözler arasında bir illiyet yoktur!

Bu başlık içinde "ahanda ahlakım şuna dayanıyor" dedikçe, dediği çürütülen ateistin son ümidi ya müslümana ya onun peygamberime hakaret etmektir!

Bu oyuna alet olma bacım!

Ahlakının mahrecini bilen ateist aranmakta amma bir iki istisna haric tutulur ise bu bir türlü bulunamamakta!

Bu forumdaki kendini materyalist ateist sananlara ar olarak bu yeter!

Bunu hatırlatmaya ve ahlakını kendi nefsine ve sufli hazlarına istinat ettirenin ahlaki tenkid ehliyeti olmadığını ifadeye, bu gerçeği haykırmaya sahte ahlakçıları faş etmeye devam edeceğiz!

Gerçeğe sadakat şart!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Berguzar bacım, uyanık olduğunu sanan ateistin oyununa gelme!

Burada ateistin bilmediği din ve tanımadığı peygamberin ahlakı değil, kendi ahlakının kaynağı mahreci tetkik ediliyor!

"Ahlakının mahreci nedir" suali karşısında apışan ateist, misyoner ağabeylerinin ağızlarına koyduğu kelimeler ile Hz. Muhammede saldırarak buna cevap verebileceğini sanıyor!

Halbuki iki omuzu üzerinde bir baş, o başta da beyne malik her bir ferd kabul eder ki, onun ahlakının mahrecinin ne olduğu ile Hz. Muhammedin ahlakına dair gevelediği sözler arasında bir illiyet yoktur!

Bu başlık içinde "ahanda ahlakım şuna dayanıyor" dedikçe, dediği çürütülen ateistin son ümidi ya müslümana ya onun peygamberime hakaret etmektir!

Bu oyuna alet olma bacım!

Ahlakının mahrecini bilen ateist aranmakta amma bir iki istisna haric tutulur ise bu bir türlü bulunamamakta!

Bu forumdaki kendini materyalist ateist sananlara ar olarak bu yeter!

Bunu hatırlatmaya ve ahlakını kendi nefsine ve sufli hazlarına istinat ettirenin ahlaki tenkid ehliyeti olmadığını ifadeye, bu gerçeği haykırmaya sahte ahlakçıları faş etmeye devam edeceğiz!

Gerçeğe sadakat şart!

Asıl siz müslümanlar korkuyorsunuz ahlak ve Muhammet denilen adamı bir araya getirmekten yoksa size sorduklarıma cevap verirdiniz. Ama biliyorsunuz ki; esir kadınlara tecavüz eden Muhammet ve adamlarını savunmak biraz zor iş... O nedenle olayları değiştiriyorsunuz; işi ateist ve ahlak konusuna getirip ahkam kesiyorsunuz.

Ancak unutuyorsunuz ki; ateistlerin genel bir anlayışı, genel bir tutumu yoktur. Ama sizin inandığınız bir Muhammet ve genel bir din kitabı var. Yani siz onlara karşı havaya yumruk sallarken; onlar ve tabi ki ben 12'den vurabiliyoruz. Çünkü sapıklara inanların ve onları savunanların ahlaktan bahsetmeleri abes ile iştigal.

Bence gerçeğe sadakat = Muhammet'e sadakat, olduğu sürece müslümanın ahlakı = tecavüz edilen cariyelerin çaresizliklerinde kalmaya mahkumdur...

tarihinde kitapkurdu82 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yazılanları okudukça yüreğim acıdı.

Rivayetlerle, hikayelerle ahlak anlayışı çizen zihniyet uydurulmuş hikayelere bakarak ve bunlarada iman ederek insanları ne güzel ahlaksız ilan edivermiş..

Şimdi yazacaklarım canınızı çok sıkacak. Zaten sıksın diye yazacağım.

Ben aleviler için anlatılan mum söndü hikayesini ilk duyduğumda çocuk denecek yaşta idim ve aklım hafsalam bunu kabul etmedi. Ve dedimki bu mutlaka yalandır. Bir toplumu karalamak için uydurulmuş sapıkça şeylerdir. Aynı tepkiyi Muhammedin Ayşe ile evliliği konusunda da verdim. Hadi sizin güzel hatırınız için 9 olsun, hadi bu doğru diye kabul edelim. O gün yapılan bir eylem üzerinden bugünün değerlerini çarpıştırmak ne kadar etik bir tutum. Ki zaten 9 değil ve olamaz. Çünkü ben buna inanırsam, mum söndü hikayesinede inanırım. Zira itibar edeni çok fazla, hemde her iki kesimden her iki olayada.

Bunu özellikle yazdım. Birileri kalkıp kesinlikle mum söndü yok, bu şuna buna aykırı diyecek? Bende ona soracağım amca kızı, hala kızı ile ensesti ahlaksız bulmanın nedeni ne? Yada iki kişi rıza göstermiş, isterse aralarında 60 yaş fark olsun, toplum bunu yadırgamamış ve ahlaksız bulmamış, sana ne diyeceğim.

Dahada ileri giden olursa, mum söndü kesinlikle vardır ve hala yeryüzünde uygulanmaktadır diye bas bas bağıracağım.

Şimdi buradan hareketle elbet bazıları çok ama çok kızacak.

Şunu demeye getirmek istiyorum aslında.

Fahişelik haktır, eşcinsellik haktır gibi savunma yapanlar bu tür hakların kendi aile bireylerinde görülmesini asla istemezler. İyide sizinkiler ana kuzusu ise o hakkını verdikleriniz o.... çocuğu mu?!!!

Sistemimiz bozuk, sistemi değiştirmezsek bizden bi halt olmaz diyorum. Hala siz burada yıllardır peygamberin çükü, Ayşenin yaşı ile uğraşıyorsunuz...

Selamlar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Berguzar bacım, uyanık olduğunu sanan ateistin oyununa gelme!

Burada ateistin bilmediği din ve tanımadığı peygamberin ahlakı değil, kendi ahlakının kaynağı mahreci tetkik ediliyor!

"Ahlakının mahreci nedir" suali karşısında apışan ateist, misyoner ağabeylerinin ağızlarına koyduğu kelimeler ile Hz. Muhammede saldırarak buna cevap verebileceğini sanıyor!

Halbuki iki omuzu üzerinde bir baş, o başta da beyne malik her bir ferd kabul eder ki, onun ahlakının mahrecinin ne olduğu ile Hz. Muhammedin ahlakına dair gevelediği sözler arasında bir illiyet yoktur!

Bu başlık içinde "ahanda ahlakım şuna dayanıyor" dedikçe, dediği çürütülen ateistin son ümidi ya müslümana ya onun peygamberime hakaret etmektir!

Bu oyuna alet olma bacım!

Ahlakının mahrecini bilen ateist aranmakta amma bir iki istisna haric tutulur ise bu bir türlü bulunamamakta!

Bu forumdaki kendini materyalist ateist sananlara ar olarak bu yeter!

Bunu hatırlatmaya ve ahlakını kendi nefsine ve sufli hazlarına istinat ettirenin ahlaki tenkid ehliyeti olmadığını ifadeye, bu gerçeği haykırmaya sahte ahlakçıları faş etmeye devam edeceğiz!

Gerçeğe sadakat şart!

Sağolasın sevgili Alchindus,

Uyarına kulak vereceğim merak etme.

Ve senin dediğin gibi yapılıyor, evet.

Ateizmin bir öğretisi yokturdan girilerek tüm dini öğretiler karşısında durdukları şeyler ile yeni bir tanım oluşturuyorlar tabi kendilerine göre, sonra bunuda pazarlıyorlar işte ahlak bu diye. Farkındayım ben sen merak etme.

Selam ederim.

Asıl siz müslümanlar korkuyorsunuz ahlak ve Muhammet denilen adamı bir araya getirmekten yoksa size sorduklarıma cevap verirdiniz. Ama biliyorsunuz ki; esir kadınlara tecavüz eden Muhammet ve adamlarını savunmak biraz zor iş... O nedenle olayları değiştiriyorsunuz; işi ateist ve ahlak konusuna getirip ahkam kesiyorsunuz.

Ancak unutuyorsunuz ki; ateistlerin genel bir anlayışı, genel bir tutumu yoktur. Ama sizin inandığınız bir Muhammet ve genel bir din kitabı var. Yani siz onlara karşı havaya yumruk sallarken; onlar ve tabi ki ben 12'den vurabiliyoruz. Çünkü sapıklara inanların ve onları savunanların ahlaktan bahsetmeleri abes ile iştigal.

Bence gerçeğe sadakat = Muhammet'e sadakat, olduğu sürece müslümanın ahlakı = tecavüz edilen cariyelerin çaresizliklerinde kalmaya mahkumdur...

Kuranda cariye kelimesi geçmez. İşte uçkur düşkünlerinin çıkış noktasına sizde bulaşıyorsunuz bunu anlatmaya çalışıyorum.

Hem niye sadece belli bir dönemi ve belli bir coğrafyayı işliyorsunuzki bu konuda.

İngilizlerin İskoçlara uyguladıkları ilk gece hakkından bahsedelim.

Şu meşhur ateist örneği, eskimoların misafire karısını sunmasından, yada yaşlılarını ölüme terketmesinden.

Yada ağaç adamların erkeklerin etini özellikle güçlü olma inancıyla penislerini yediklerinden.

Dünyada insan ve ahlak namına sadece Arabistan ve Muhammed ve dolayısı ile müslümanlar yokki.

Tüm insanlığı ilgilendiren ahlak kavramını daha genele yayın ve ahlakla ilgili tanımlarınız öyle yapın o zaman. Hem daha adil ve eşitlikçi olursunuz. Hemde sizin kaçtan vurduğunuzu hepimiz el birliği ile görürüz değil mi? :)

Selam ederim.

Müslümanların ahlaksal değer yargılarının kökeni Kur'an'dır.

Var mı buna itiraz edecek Müslüman?

Biraz sıkar...

Var.

Ben ve Alchindus ediyoruz zaten öncelikle.

Ahlakın kökeni fıtrattır, senin kullanma kılavuzundur.

Sen piyasaya bir ürün sunuyorsun, ama bunun kullanma kılavuzunu yapmayınca sana ahlaksız derler değil mi?

İnsanı var eden Tanrı ise elbet ona kullanma kılavuzunu da vermiştir. Oraya bakacaksın.

Dini literatürde biz ona fıtrat diyoruz. Bilim dili ona ortak akıl diyor.

Senin kurandan anladığın elindeki yazılı mushaf. Biz ise kuran deyince gördüğümüz/algıladığımız/bilebildiğimiz herşey olarak anlıyor ve olaya oradan bakıyoruz. Yerler gökler ayet diyen bir kitapta ayetin sadece o kelime olmadığını anlayabilecek kadar aklımızda var şükür. Olmayanlar düşünsün, onların sorunu.

Bak Alchindus yazmış. İnsan iki kutupludur ve seçme yetisi vardır.

Sen Tanrının seni yaratıp ona hadi ordan diyebilecek kadar özgürlük verdiğini bir an bile düşünmeden onu yok sayıyorsun hacı abim.

Bu mu etik? :)

Ahlakın tanımını yaptım ama sırf müslüman kimliğimden ona bile itiraz etmişsin. Halbuki itiraz noktaların anlamsız ve geçersiz, bunu sende biliyorsun.

Hollandada uyuşturucu için içim evleri varmış, yasal olarak.

Hani yasal olan ahlaklı idi?

Evet yeniden konuya dönelim.

Konu müslümanların ahlak kökeni değil.

Ateizm ve ahlak ve dolasıyı ile sevgili Alchindusun dediği gibi ahlakın mahreci neresidir.

Selam ederim hacı abim. :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yazılanları okudukça yüreğim acıdı.

Rivayetlerle, hikayelerle ahlak anlayışı çizen zihniyet uydurulmuş hikayelere bakarak ve bunlarada iman ederek insanları ne güzel ahlaksız ilan edivermiş..

Şimdi yazacaklarım canınızı çok sıkacak. Zaten sıksın diye yazacağım.

Ben aleviler için anlatılan mum söndü hikayesini ilk duyduğumda çocuk denecek yaşta idim ve aklım hafsalam bunu kabul etmedi. Ve dedimki bu mutlaka yalandır. Bir toplumu karalamak için uydurulmuş sapıkça şeylerdir. Aynı tepkiyi Muhammedin Ayşe ile evliliği konusunda da verdim. Hadi sizin güzel hatırınız için 9 olsun, hadi bu doğru diye kabul edelim. O gün yapılan bir eylem üzerinden bugünün değerlerini çarpıştırmak ne kadar etik bir tutum. Ki zaten 9 değil ve olamaz. Çünkü ben buna inanırsam, mum söndü hikayesinede inanırım. Zira itibar edeni çok fazla, hemde her iki kesimden her iki olayada.

Bunu özellikle yazdım. Birileri kalkıp kesinlikle mum söndü yok, bu şuna buna aykırı diyecek? Bende ona soracağım amca kızı, hala kızı ile ensesti ahlaksız bulmanın nedeni ne? Yada iki kişi rıza göstermiş, isterse aralarında 60 yaş fark olsun, toplum bunu yadırgamamış ve ahlaksız bulmamış, sana ne diyeceğim.

Dahada ileri giden olursa, mum söndü kesinlikle vardır ve hala yeryüzünde uygulanmaktadır diye bas bas bağıracağım.

Şimdi buradan hareketle elbet bazıları çok ama çok kızacak.

Şunu demeye getirmek istiyorum aslında.

Fahişelik haktır, eşcinsellik haktır gibi savunma yapanlar bu tür hakların kendi aile bireylerinde görülmesini asla istemezler. İyide sizinkiler ana kuzusu ise o hakkını verdikleriniz o.... çocuğu mu?!!!

Sistemimiz bozuk, sistemi değiştirmezsek bizden bi halt olmaz diyorum. Hala siz burada yıllardır peygamberin çükü, Ayşenin yaşı ile uğraşıyorsunuz...

Selamlar...

Evet hemen kuran üzerinden sağlamasını yapalım .Bir topluluk halini değiştirmedikçe Allah da onların halini değiştirmez.Selam olsun şu ileri görüşün sahibine.

Şimdi hem müslümanları başkalarının namusu üzerinden kendi namuslarını temizlemekle suçlarlar.Sonra kalkıp genelevler toplum için gereklidir derler.Sonra da bizim gibi madem gereklidir buyrun bu şerefli mesleği kendiniz yada yakınlarınız yapsın deriz ahlaksız ilan ederler.

Biz ne zaman kendimize yapılmasını istemediğimizi başkalarına yapmamayı öğreneceğiz o zaman ahlaklı bir toplum olabilme olasılığımız artacak.Yakın zamanda ne müslümanda ne de ateistte bu erdem görünmüyor (istisnalar kaideyi bozmuyor ) Fakat bizim gibi kıvırtan ,reformis(!) insanlar ilkeleri olan duru bakışı yakalamış insanlar bunlardan her zaman iğreneceğiz.

Çünkü bir ideal bir toplum istiyoruz.

Bunu sağlamak başkalarının ahlak bekçiliğine soyunmakla olmuyor.Kişi önce kendi pisliğini temizlemenin yollarını aramalı.Fahişelik kutsal bir meslektir diyen kişi için söylenecek fazla bir söz de yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi hem müslümanları başkalarının namusu üzerinden kendi namuslarını temizlemekle suçlarlar.Sonra kalkıp genelevler toplum için gereklidir derler. Sonra da bizim gibi madem gereklidir buyrun bu şerefli mesleği kendiniz yada yakınlarınız yapsın deriz ahlaksız ilan ederler

Bunu sağlamak başkalarının ahlak bekçiliğine soyunmakla olmuyor.Kişi önce kendi pisliğini temizlemenin yollarını aramalı.Fahişelik kutsal bir meslektir diyen kişi için söylenecek fazla bir söz de yok.

Evet, ahlaksızlığın lüzumu yok. Herkes önce kendi namusuna, kendi iki yüzlülüğüne bakacak.

Fahişelik aslen beyindedir. Onla bunla yatmakla fahişe olunmaz. Beyin işidir bu. Herkes kendi beyni ne kadar temiz, ne kadar dürüst, önce ona bakacak, sonra seks işçisini ahlaksız ilan edecek. Onlar milyon tane namus ve erdem teranesi okuyandan kadınlardan çok daha onurlu. Kimseyi kandırmıyor, oynamıyorlar.

Fahişelik yapmak kadının hakkıdır. Kontrollü yapıldığında kimseyi zararı olmayan o kadınlar hakkında ahkam kesemezsiniz. Esas ahlaksızlar bunları yapanlardır.

Pisliğinizi fahişeler bulaştırmayın. Rahat bırakın.

Siz fahişelerin bu işi neden yaptıklarını, nasıl bu mesleği yapmak zorunda kaldıklarını veya neden seçtiklerini bilmiyor, üç kuruşluk aklınızla onları şerefsiz, ahlaksız ilan ediyorsunuz. Ondan sonra da burada milletin çoluğunu çocuğuna, kendi namusuna dil uzatıyorsunuz.

Ahlaksızlığın dik âlâsı işte budur. Herkes kendi çoluğuna çocuğuna, kendi namusuna bakacak. Bu kadar basit.

Haddi aşmayın, edebinizi sınırınızı bilin. Hepiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, ahlaksızlığın lüzumu yok. Herkes önce kendi namusuna, kendi iki yüzlülüğüne bakacak.

Fahişelik aslen beyindedir. Onla bunla yatmakla fahişe olunmaz. Beyin işidir bu. Herkes kendi beyni ne kadar temiz, ne kadar dürüst, önce ona bakacak, sonra seks işçisini ahlaksız ilan edecek. Onlar milyon tane namus ve erdem teranesi okuyandan kadınlardan çok daha onurlu. Kimseyi kandırmıyor, oynamıyorlar.

Fahişelik yapmak kadının hakkıdır. Kontrollü yapıldığında kimseyi zararı olmayan o kadınlar hakkında ahkam kesemezsiniz. Esas ahlaksızlar bunları yapanlardır.

Pisliğinizi fahişeler bulaştırmayın. Rahat bırakın.

Siz fahişelerin bu işi neden yaptıklarını, nasıl bu mesleği yapmak zorunda kaldıklarını veya neden seçtiklerini bilmiyor, üç kuruşluk aklınızla onları şerefsiz, ahlaksız ilan ediyorsunuz. Ondan sonra da burada milletin çoluğunu çocuğuna, kendi namusuna dil uzatıyorsunuz.

Ahlaksızlığın dik âlâsı işte budur. Herkes kendi çoluğuna çocuğuna, kendi namusuna bakacak. Bu kadar basit.

Haddi aşmayın, edebinizi sınırınızı bilin. Hepiniz.

Sıkıntının kaynağı burası işte ıfeelgood.

Siz fahişelere ahlaksız dediğimizi sanarak yanılıyor ve hedef küçültüyorsunuz.

Biz ise yapılan bu eylemi ahlaksız buluyoruz ve bunu toplumun ayıbı olarak görüyoruz.

Fahişelik yapmak kadının hakkıdır dersen onaylarsın bunu. Yani görünürde toplum destekli ve kadınların mecbur kalarak yaptıkları bir eylem böyle aklanamaz. Toplumun ayıbı toplumun el birliği ile ortadan kaldırılır. Herşeyden önce kişi ben rahatıma ve konforuma düşkünüm deyip, fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkede başkalarına göre daha üst fırsatlar bulmuşsa elindekini o fırsatı bulamayanla paylaşarak işe başlayabilir.

Yoksa sen burada rahat bırak fahişeleri derken, sen onları rahat ve kendi hallerine bırakmışsın bunu demeye çalışıyorsun. Suya sabuna dokunmayanın bize lavaboyu göstermesinin mantığını kurmak gerçekten güç.

Temiz bireyler temiz toplumlardan ortaya çıkar.

Evet, haddimizi aşmayalım ve hepimiz edebimizin sınırını bilelim. Hemde hepimiz.

Selam ederim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, ahlaksızlığın lüzumu yok. Herkes önce kendi namusuna, kendi iki yüzlülüğüne bakacak.

Fahişelik aslen beyindedir. Onla bunla yatmakla fahişe olunmaz. Beyin işidir bu. Herkes kendi beyni ne kadar temiz, ne kadar dürüst, önce ona bakacak, sonra seks işçisini ahlaksız ilan edecek. Onlar milyon tane namus ve erdem teranesi okuyandan kadınlardan çok daha onurlu. Kimseyi kandırmıyor, oynamıyorlar.

Fahişelik yapmak kadının hakkıdır. Kontrollü yapıldığında kimseyi zararı olmayan o kadınlar hakkında ahkam kesemezsiniz. Esas ahlaksızlar bunları yapanlardır.

Pisliğinizi fahişeler bulaştırmayın. Rahat bırakın.

Siz fahişelerin bu işi neden yaptıklarını, nasıl bu mesleği yapmak zorunda kaldıklarını veya neden seçtiklerini bilmiyor, üç kuruşluk aklınızla onları şerefsiz, ahlaksız ilan ediyorsunuz. Ondan sonra da burada milletin çoluğunu çocuğuna, kendi namusuna dil uzatıyorsunuz.

Ahlaksızlığın dik âlâsı işte budur. Herkes kendi çoluğuna çocuğuna, kendi namusuna bakacak. Bu kadar basit.

Haddi aşmayın, edebinizi sınırınızı bilin. Hepiniz.

Ben fahişelere ahlaksız dediğimi hatırlamıyorum.Birilerinin namusu kurtulacak diye bir başkasının elin iti köpeğinin kahrını çekmesi gerektiğini düşünen zihniyetin yüzüne tükürüyorum.

Kadınları fahişelik gibi aşağılayıcı bir duruma sokan erkelerin Allah belasını versin topunun.

Senin ne biçim bir bakış açın varsa fahişelere ahlaksız dediğimi düşünüyorsun .Ben onlara acıyorum.Hiç bir kadın böyle iğrenç bir duruma maruz kalmamlıdır.Bu gibi özel değerler para karşılığında olmamalalıdır erkek içinde kadın içinde bundan daha aşağılık bir durum düşünemiyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

......

Fahişelik yapmak kadının hakkıdır. Kontrollü yapıldığında kimseyi zararı olmayan o kadınlar hakkında ahkam kesemezsiniz. Esas ahlaksızlar bunları yapanlardır.

......

Bunun üzerine daha ne söylenebilir ki?

2.,3. veya 4. eş olarak evlenen kadınların, kontrollü evliliklerini ahlaksızlık olarak ne zaman lanse edeceksiniz?

Edebilecek misiniz?

Fahişelere verdiğiniz "hak" tan, hangi yetkiye dayanarak, bu kadınları mahrum edebiliyorsunuz?

Evlenen bireylerin aralarındaki yaş farkı en fazla 10 yıl olabilir, bunun üzerinde yaş farkı olanları ahlaksız olarak yaftalayabileceğimiz yasaların ivedi olarak çıkarılması gerekir mi?

Malum genel başkanın uçkuruna kimseyi karıştırmayanlar, ne hakla başkalarının apış arasına yönelik hak dağıtabiliyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunun üzerine daha ne söylenebilir ki?

2.,3. veya 4. eş olarak evlenen kadınların, kontrollü evliliklerini ahlaksızlık olarak ne zaman lanse edeceksiniz?

Edebilecek misiniz?

Fahişelere verdiğiniz "hak" tan, hangi yetkiye dayanarak, bu kadınları mahrum edebiliyorsunuz?

Evlenen bireylerin aralarındaki yaş farkı en fazla 10 yıl olabilir, bunun üzerinde yaş farkı olanları ahlaksız olarak yaftalayabileceğimiz yasaların ivedi olarak çıkarılması gerekir mi?

Malum genel başkanın uçkuruna kimseyi karıştırmayanlar, ne hakla başkalarının apış arasına yönelik hak dağıtabiliyor?

Sanırım bu sözün üzerine ateistin ahlakı bu mudur ?

Budur diyebiliriz.

İstisnalar kaideyi bozmaz elbet.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam'da ahlak sıradan insanadır.Ağalara,beğlere,paşalara,padişahlara,peygamberanı azam ve evliyayı izama kısaca egemenlere daha farklı İslamiii kurallar uygulanır.

"Afrika yasaları".

Kral hayvan,klandaki bütün dişilerle çiftleşir.

Öbürlerinin canı cehenneme.

Şu hale bakın!Paran varsa iki,üç,dört kadın alabiliyorsun İslam'da.Sıradan ama parası olan bir dingil dört kadın alabiliyor.Benim bildiğim İslam dünyasında İslam tarihi boyunca dört kadın alabilecek derecede parası olanlar hep iktidardaki dingiller.Çünkü İslam dünyasında ve İslam tarihi boyunca bütün servetler hep iktidardaki dingillerde toplanmış.Ağaların,beylerin,paşaların,padişahların sarayları ve köşkleri,öbürlerinin ise;ahırları vardı içerisinde yaşadıklarını zannettikleri.

İslam ahlakı ha!

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...