Jump to content

müslümanlara bir fizik sorusu


Recommended Posts

1 saat önce, sağduyu yazdı:

 

Neden? Bütün bu pislikler Allah'ta yok mu? Sizlere göre, her şeyin kaynağı Allah değil mi? Her şeyin kaynağını Allah olarak belirlerseniz, bütün pisliklerin kaynağı da o olur. Mesela anibal'e ibne dedin ya, şimdi bu ibneliğin Allah'ın içinde olması lazım, içinde olmayan bir şeyi bir insana nasıl verecek?

 

Bu arada Allah her şeyi bildiğine göre, Allah fikren hiç bir şey yaratamaz, mesela ibnelik kavramını yaratamaz, ibnelik kavramı zaten Allah'ın bilgisi dahilindedir. Soru şu: bir zamanlar tek başına olan bir varlıkta ibnelik bilgisi nasıl bulunuyor? Bu bilgiyi onun içine kim yerleştirmiş?


İlk cevâbımda sizin durumunuzu boşuna tesbît etmedim. Asıl sorun, sizin sorduğunuz sorular değil, asıl sorun, sizin laftan anlamaz mahlûklar oluşunuz. En azından ilâhî mevzûlarda...
Cevapları çok açık ve kolaylaştırarak veriyorum. Anlamıyorsanız yapacak bişey yok.

İkinci paragraftaki sorulara defalarca cevap vermiştim bir daha yazayım. En azından sorunun hatâlı olduğunun cevâbını verdim.
Mes'elenin kökenine dâir bilgiler verebilmem için doğru sorular gerekiyor. doğru sorular gelmediği için tartışma tıkanıyor.

Bilgi, Bilinen varlığa tâbidir.
Bilginin Bilinen varlıkta bir hükmü olmaz.
Öncelikli olan varlıktır, Bilmek değil.

Bir kişi belirli bir erik ağacını biliyorsa veyâ görüyorsa, Erik ağacının kaynağı o kişinin bilgisi değildir.
O kişinin bilgisinin kaynağı erik ağacıdır. Aslolan varlıktır. Yani erik ağacıdır.  Soyut bir mefhûm olan kişinin bilgisi değil...

Bunun gibi,

Âlemleri yaratmadan önce Allah'ın ezelî bir bilgisi vardır. Bu bilginin kaynağı Allah'ın ilmi değildir. Allah'ın ilmini aldığı varlığın ne olduğunu bilmek lâzım.
Ki daha, âlemlerin maddî varlığı yok iken vâr olan bir varlıktan bahsediyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 67
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

4 hours ago, HATEM said:

 

Varlık bütünüyle Hakk'a âid olduğu hâlde, Hakka çirkinlik, zarârr ve kötülük isnâd edilemez. Çünkü Hakk Teâlâ mutlaktır. Ve Zât'ı basît'tir. Ya'nî tek'tir.
Zarârr şer, çirkinlik,, ne mutlak için (Bütün varlık) ne de tek için geçerli olmaz.

 

 

Niye, sen amsatanın keyfi öyle istiyor diye mi? 

 

İnkar mı ediyon, amsatan olduğunu? Cariye diye kadınlara tecavüz edip satmak sizde,  sübyancılık sizde. Her tür pislik sizde.

 

Ve elbette ancak sizin gibi rezil ve pislik mahlukar, boktan ibaret bir tanrıya tapabilir. Tüm derdiniz, bu boktan tanrıya yaslanıp, bu rezilliklerinizi aklamaktan ibaret.

 

Evet, kendi sözlerinle, allah ibne, götveren, orospu, orospu çocuğu ve bokun teki dahil olmak üzere her tür zarar, kötülük, şerefsizlik ve pisliğin ta kendisidir. Senin kıçının keyfi, aksini istiyor diye de bu gerçek değişmeyecektir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, HATEM said:


İlk cevâbımda sizin durumunuzu boşuna tesbît etmedim. Asıl sorun, sizin sorduğunuz sorular değil, asıl sorun, sizin laftan anlamaz mahlûklar oluşunuz. En azından ilâhî mevzûlarda...
Cevapları çok açık ve kolaylaştırarak veriyorum. Anlamıyorsanız yapacak bişey yok.

İkinci paragraftaki sorulara defalarca cevap vermiştim bir daha yazayım. En azından sorunun hatâlı olduğunun cevâbını verdim.
Mes'elenin kökenine dâir bilgiler verebilmem için doğru sorular gerekiyor. doğru sorular gelmediği için tartışma tıkanıyor.

Bilgi, Bilinen varlığa tâbidir.
Bilginin Bilinen varlıkta bir hükmü olmaz.
Öncelikli olan varlıktır, Bilmek değil.

Bir kişi belirli bir erik ağacını biliyorsa veyâ görüyorsa, Erik ağacının kaynağı o kişinin bilgisi değildir.
O kişinin bilgisinin kaynağı erik ağacıdır. Aslolan varlıktır. Yani erik ağacıdır.  Soyut bir mefhûm olan kişinin bilgisi değil...

Bunun gibi,

Âlemleri yaratmadan önce Allah'ın ezelî bir bilgisi vardır. Bu bilginin kaynağı Allah'ın ilmi değildir. Allah'ın ilmini aldığı varlığın ne olduğunu bilmek lâzım.
Ki daha, âlemlerin maddî varlığı yok iken vâr olan bir varlıktan bahsediyorum.

 

Yani bizim put hiç bir bok yaratmadı, o sadece var olan şeyleri biliyor diyorsun. Halbuki put hiç de öyle demiyor, her boku ben yarattım diyor. Şimdi putun mu doğru söylüyor, yoksa sen mi? Cevap vermeden önce iyi düşün, biliyorsun, bu put kendisi ile zıt gideni sonsuza kadar kebap yapıyormuş.

 

Daha açık anlatmak gerekirse, senin şu erik ağacı örneğini alalım. Senin put bu erik ağacını kendisi yaratmamış, sadece erik ağacı var olduğu için erik ağacını biliyor. Yani putun benden hiç bir farkı yok, bendeki erik ağacı bilgisi nasıl erik ağacının kendisinden geliyorsa, putun erik ağacı bilgisi de zaten var olan erik ağacından geliyor.

 

Ya, işte böyle her boku bizim put yarattı, her boku biliyor dersen işte böyle açmaza düşer, saçmalarsın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
25 dakika önce, sağduyu yazdı:

Yani bizim put hiç bir bok yaratmadı, o sadece var olan şeyleri biliyor diyorsun. Halbuki put hiç de öyle demiyor, her boku ben yarattım diyor. Şimdi putun mu doğru söylüyor, yoksa sen mi? Cevap vermeden önce iyi düşün, biliyorsun, bu put kendisi ile zıt gideni sonsuza kadar kebap yapıyormuş.

 

Daha açık anlatmak gerekirse, senin şu erik ağacı örneğini alalım. Senin put bu erik ağacını kendisi yaratmamış, sadece erik ağacı var olduğu için erik ağacını biliyor. Yani putun benden hiç bir farkı yok, bendeki erik ağacı bilgisi nasıl erik ağacının kendisinden geliyorsa, putun erik ağacı bilgisi de zaten var olan erik ağacından geliyor.

 

Ya, işte böyle her boku bizim put yarattı, her boku biliyor dersen işte böyle açmaza düşer, saçmalarsın.


O kadar ahmaksın ki sana laf anlatmaya gerek yok.

Şimdiye kadar anlatılanları biraz anlamış ve doğru sorular sorabilecek birisi varsa
konuyu daha ileriye taşıyabilirim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, HATEM said:


O kadar ahmaksın ki sana laf anlatmaya gerek yok.

Şimdiye kadar anlatılanları biraz anlamış ve doğru sorular sorabilecek birisi varsa
konuyu daha ileriye taşıyabilirim.

 

Bunu da bir çöl bedevisine inanmazsa sonsuza kadar yakılacağını sanan sen söylüyorsun, asıl ahmak kim oluyor bu durumda?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Elbette sen bir Ahmaksın. Alzaymır da başlamış olabilir...
Yukarıdaki soruyu şimdiye kadar belki bin kere sordun, yırtındın durdun.
Bu sorunun cevâbını sana şu mesajla ve sonraki mesajlarla verdim.
 


Mes'elenin mantığını ortaya koymamdan sonra,,
Ahmak olmayan birisi,,
"Peki, anlıyoruz ki sen Hz. Muhammed'in Bütün peygamberlerin tâbi olduğu rûh olduğuna inanıyorsun.
senin anlayışına göre Geçmiş bütün peygamberler son peygamberin açılımı gibiler
ya da geçmiş peygamberler son peygamberin peygamberi konumundalar,,
Dolayısıyla geçmiş peygamberlerden birini inkâr Son peygamberi inkâr olduğu gibi, son peygamberi inkâr da Bütün peygamberleri inkâr olmuş olur."
Diyerek,,
en azından müslümânlar cephesinden mes'elenin mantığını idrâk etmiş olur.
Ve Ahmak olmayan birisi Hastir diyerek tartışmayı sürdürememek yerine,,
şu soruyu sorar;
"Senin mantığına göre,
Cennet ve Cehennemin varlığını kabul ettiğimizde,
Yine senin mantığına göre, Son Peygambere karşı takınılan tutum ve davranışlar, bütün insânları Cennetlik veyâ cehennemlik yapıyorsa,,
bu son peygamber hangi sebeblerle ve nasıl bütün insânlar hakkında bir ölçü ve referâns olabiliyor?
İşte Ahmak olmasan, tartışmanın doğal olarak gelmesi gereken yer burası...

Anlamıyorsun, senin temel sorunun bu...
İnkâr ettiğin Allah'ın (c.c.) sana peşin verdiği cezâsı bu...
Şeytânî kurnazlık müstesnâ...

tarihinde HATEM tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
16 hours ago, HATEM said:


EL CEVAP:
Çünkü,
"Varlık, Hakk Teâlânın kendisidir"

Bu açıklamayla Sorunun cevâbı verilmiş, Vemedilen i'tirâz buharlaşmıştır.
Lâkin,
Asıl mes'ele,, cevâbı duyanların, lâfı anlayıp-anlamamasıdır.
Soru soranların cevâbı anlayabiecek bir anlayışa sâhip olmaması asıl sorundur.

Doğru yol olan Ehl-i Sünnet yolunun,, âlimlerinin  bile çoğu bu konuyu anlamamışlar,
Zavallı ateist nasıl anlasın.

Konu,
Vocûd (Varlık), Hakk'ın ayn'ı mıdır? yoksa Zât'ına zâid (ilâve) midir?
Sorusuyla ilgilidir.
Zâiddir diyenler büyük yanlış içindedir.

Haa, bu gibi sorular akılsız atom gibi, nurs istler, müceddisitler gibi çoğu müslümânın
İdrak düzeyindeki aczini, İslâmı ve Allah'ı anlama noksânlıklarını açığa çıkartır mı?
Evet çıkartır.
Buna ateistler sevinir mi? Evet sevinir.
Fakat Marifetullah nıktasında noksân olan müslümânları çelişkiye düşürmenin Ateistlere bir faydası olmaz.
Bu sevindiriklik hâli zavallı ateistler için çok aldatıcıdır.

Ya'nî, Kur'ânı inkâr eden ateistlerin, Kur'ânı anlamada noksân olan müslümânları çelişkiye düşürmeleri,,
Ve Kur'ânı anlamadıklarını ortaya koymaları kendileri için yanıltıcı bir gâlibiyettir.
Çünkü İlâhî kelâm, ateistlerden de müslümânım diyenlerden de münezzehtir.
 

 

 

AYET: "Nereye Dönerseniz (dönün), Allah'ın vechi (yüzü, Zât'ı) ordadır. (Bakara 115)

HADÎS: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki;
“Muhammed’in nefsi elinde bulunan ALLAH’a yemin ederim ki yeryüzüne bir ip sarkıtsanız ALLAH’ın üzerine düşerdi”
(Ahmed bin Hanbel1415, II, 370; Taberani 1415: IV, 248-249)

Not: "Zavallı Ateist" ifâdesi kullandım. Eksik anlamanıza mâni olmak, biraz açıklama ister.
Güzellik çirkinlik, izzet zillet, iyilik kötülük, alçaklık yükseklik,,  hemen hemen bütün sıfatlar ve mevkîler, Dünyâda izâfîdir, semboliktir, hayâlîdir. Hakikî değildir, ya'nî gerçek değildir.
Zavallı ateistler derken ben burada gerçek zavallılığı kastediyorum, görsel gelip geçici sanal zavallılığı ya'nî dünyevî zavallılığı kasdetmiyorum.
Ebedî ve gerçek hayattaki ya'nî ölüm ötesi âlemdeki gerçek zavallının Dünyâdaki görüntüsü, İktidâr ve büyüklük içinde olmak olabilir.
Ebedî âlemin büyükleri ve muhteremleri de Dünyâ vatanında çoğunlukla zillet ve zavallılık hâlleriyle gözükürler.

Bir de, "Zavallı ateist" ifâdem, elbette ateist olarak son nefesini verenler için geçerlidir.

 

 

 

Nursicilerle farklı yollardan aynı şeyleri söylüyorsun. Onlar diyor ki madem atom şuursuz, fizik kanunlarına nasıl uyuyorlar? Onlara yön veren birşey olması gerekiyor, o şey de cinleri yaratan allah'tır. Sen diyorsun ki her şey allah olduğu için zaten atomların hareket etmesi allah'ın hareket etmesine eşit. İkinizin dediği aynı bokun laciverti.

 

Fakat bu fizik problemini çözmüyor.

 

Şöyle ki:

Her şey allah demekle her şey madde ya da enerji demek arasında elle tutulur, ispatlanabilir bir fark yok.

Dönerken çapını küçültünce hızlanmanın sebebi nedir? Allah daha hızlı dönmeye mi karar veriyor?

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
10 hours ago, HATEM said:

Elbette sen bir Ahmaksın. Alzaymır da başlamış olabilir...
Yukarıdaki soruyu şimdiye kadar belki bin kere sordun, yırtındın durdun.

 

Bir çöl bedevisine inanmadığı takdirde sonsuza kadar yakılacağını sanmanın ahmaklık olduğunu fark edene kadar devamlı soracağım.

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, bayşapka yazdı:

 

Nursicilerle farklı yollardan aynı şeyleri söylüyorsun. Onlar diyor ki madem atom şuursuz, fizik kanunlarına nasıl uyuyorlar? Onlara yön veren birşey olması gerekiyor, o şey de cinleri yaratan allah'tır. Sen diyorsun ki her şey allah olduğu için zaten atomların hareket etmesi allah'ın hareket etmesine eşit. İkinizin dediği aynı bokun laciverti.

 

Fakat bu fizik problemini çözmüyor.

 

Şöyle ki:

Her şey allah demekle her şey madde ya da enerji demek arasında elle tutulur, ispatlanabilir bir fark yok.

Dönerken çapını küçültünce hızlanmanın sebebi nedir? Allah daha hızlı dönmeye mi karar veriyor?

 


Sizlerde anlayış kıtlığı var.
Sana da dil dökmek isrâf olur.

Kısacık yorumunda ne kadar saçmaladığını göstersem yeter.

Klasik ya da genel müslümânların algısındaki Allah tasavvuru şöyledir:
Allah Kâinâttan ayrıdır veyâ ötelerin ötesindedir.
Bir çömlekçinin çömlekleri meydana getirmesi Gibi Kâinâtı yaratmıştır. Fakat hammedesiz olarak Kâinatı yaratmıştır.
Burada görüldüğü gibi  Bu görüşe göre Allah'ın varlığı ve Kâinâtın varlığı birbirinden ayrıdır.

Biz ise Kâinât, Allah'tır demiyoruz, Allah'ın bir parçası dır da demiyoruz.  (Senin kalın kafanla algıladığın gibi değil)
Kâinâtın varlığı,,
Allah'ta açığa çıkan ve gerçek bir varlığı olmayan, Ancak Allah ile ayakta duran, vâr gözükebilen bir varlıktır. Diyoruz.
Aynen Gölge gibi...  Veyâ Ayna daki görüntünün varlığı gibi...

 

4 saat önce, bayşapka yazdı:

İkinizin dediği aynı bokun laciverti.


Sen o kadar ahmaksın ki, yukarıda farkını îzâh ettiğim iki anlayışı aynı kefeye koyma dangalaklığından sonra,

 

4 saat önce, bayşapka yazdı:

Şöyle ki:

Her şey allah demekle her şey madde ya da enerji demek arasında elle tutulur, ispatlanabilir bir fark yok.


Diyerek,
Ateist ve materyalist anlayışın Evren tasavvurunun Benim (veyâ vahdet-i vücûd ehlinin) Evren tasavvurundan bir farkı olmadığını söylüyorsun. (Nursistlerle de benim farkımın olmadığını söylemiştin bunu da hatırla)

Bu durumda,
"Hadi Buyrun Cenâze namazına" demekten başka sana söylenecek laf var mı acâba...

-Bu ağaç, bu karyola, bu yıldız, bu da tavşan,,
-Eeee
-E'si bunların hepsi aynı,
-Nası ya'nî
-Hepsi madde işte
- Dur da şunların farkını anlatalım...
-Yok, bunların hepsi aynı...

Buyrun cenâze namazına.
Veleddâlin Amin...
 

 


 

Link to post
Sitelerde Paylaş
7 hours ago, HATEM said:


Sizlerde anlayış kıtlığı var.
Sana da dil dökmek isrâf olur.

Kısacık yorumunda ne kadar saçmaladığını göstersem yeter.

Klasik ya da genel müslümânların algısındaki Allah tasavvuru şöyledir:
Allah Kâinâttan ayrıdır veyâ ötelerin ötesindedir.
Bir çömlekçinin çömlekleri meydana getirmesi Gibi Kâinâtı yaratmıştır. Fakat hammedesiz olarak Kâinatı yaratmıştır.
Burada görüldüğü gibi  Bu görüşe göre Allah'ın varlığı ve Kâinâtın varlığı birbirinden ayrıdır.

 

Peki nerde bunun ispatı? Elinde bedevinin boklu götünden çıkan bir takım osuruklar dışında bir şey var mı?

 

Bu osurukları ilim sanıp, boklu bedeviye kanıyor olmak mı, akıl, şuur dediğin şey?

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, HATEM said:


Sizlerde anlayış kıtlığı var.
Sana da dil dökmek isrâf olur.

Kısacık yorumunda ne kadar saçmaladığını göstersem yeter.

Klasik ya da genel müslümânların algısındaki Allah tasavvuru şöyledir:
Allah Kâinâttan ayrıdır veyâ ötelerin ötesindedir.
Bir çömlekçinin çömlekleri meydana getirmesi Gibi Kâinâtı yaratmıştır. Fakat hammedesiz olarak Kâinatı yaratmıştır.
Burada görüldüğü gibi  Bu görüşe göre Allah'ın varlığı ve Kâinâtın varlığı birbirinden ayrıdır.

Biz ise Kâinât, Allah'tır demiyoruz, Allah'ın bir parçası dır da demiyoruz.  (Senin kalın kafanla algıladığın gibi değil)
Kâinâtın varlığı,,
Allah'ta açığa çıkan ve gerçek bir varlığı olmayan, Ancak Allah ile ayakta duran, vâr gözükebilen bir varlıktır. Diyoruz.
Aynen Gölge gibi...  Veyâ Ayna daki görüntünün varlığı gibi...

 


Sen o kadar ahmaksın ki, yukarıda farkını îzâh ettiğim iki anlayışı aynı kefeye koyma dangalaklığından sonra,

 


Diyerek,
Ateist ve materyalist anlayışın Evren tasavvurunun Benim (veyâ vahdet-i vücûd ehlinin) Evren tasavvurundan bir farkı olmadığını söylüyorsun. (Nursistlerle de benim farkımın olmadığını söylemiştin bunu da hatırla)

Bu durumda,
"Hadi Buyrun Cenâze namazına" demekten başka sana söylenecek laf var mı acâba...

-Bu ağaç, bu karyola, bu yıldız, bu da tavşan,,
-Eeee
-E'si bunların hepsi aynı,
-Nası ya'nî
-Hepsi madde işte
- Dur da şunların farkını anlatalım...
-Yok, bunların hepsi aynı...

Buyrun cenâze namazına.
Veleddâlin Amin...
 

 


 

 

Ben ego konularında sıkıntı çeken biri değilim, yanlış anlama olduysa yeniden anlatırsın, konu çözülür. İnsan konuşa konuşa anlaşır. Hayır öyle demek istemedim böyle demek istedim dersin, olur biter. Meczupun, düşmüşün ettiği hakaretin gözümde herhangi bir değeri de yok, o yüzden farkettiysen pek takmıyorum. Zaten islamiyetin kitabı da çok kibar olmadığı için dincisinden de anormal bir kibarlık bekleyecek halim yok. 

 

Anlattığın zırdeli masalına gelirsek:

 

Gerçekliğin reddedildiği, her şeyin varlığının inkâr edildiği ya da olduğu gibi görülmediği bu evren anlayışı benim için bile bir yenilik. Öncelikle bu içi bomboş inanç için seni tebrik ediyorum. İkinci olarak evren gerçek değildir, sadece allah tarafından üretilen ve ayakta tutulan bir yansımadır demek ve evren olduğu gibidir demek arasında ispat edilebilir bir fark yok. Bu ne demek? Bu demektir ki "allah'ın ayakta tuttuğu yansımadır" dediğin hayali madde ile ölçebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz gerçek olduğunu düşündüğümüz fiziksel özellikleri olan madde arasında bir fark yok. Yani masalını ölçemiyoruz. Bu sebeple senin masal anlatman iddia ettiğin gibi soruya yanıt oluşturmuyor. 

 

Üçünüsü, bu kadar açıklama yaptıktan sonra forumdaki nurcularla aynı bokun laciverti olduğunuzu henüz görmemiş olmanı da şaşkınlıkla izliyorum. İki grup da aynı şeyi söylüyor yani her şeyin allah tarafından müdahale yoluyla kontrol edildiği. Namazın bitince belki yazdıklarını tekrar okursun.

 

Yalnız soruyla hiç ilgilenmemişsin. Var olmadığını, ya da bir cins yansıma olduğunu düşündüğün atomlar neden çapını küçülttüğünde daha hızlı dönüyor? 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
21 saat önce, HATEM yazdı:

doğru sorular sorabilecek birisi varsa
konuyu daha ileriye taşıyabilirim.

 

Basit sorularla başlayalım

 

niye burdasın ?

 

Karışık veya tuzak bir soru olarak algılama. Sıkıldın mı ? Vakit mi öldürüyorsun ? Bir çeşit cihad olarak mı görüyorsun ? 

 

Basit soruya, basit cevabın ?

 

 

tarihinde Sütlü Kase tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 07.10.2019 at 16:33, anibal yazdı:

 

Yani diyon ki, bir şeyleri düzerken allahı düzüyorsunuz. Bir yere sıçarken, allaha sıçıyorsunuz. Hatta ibneler de allah ve de... Ve hatta sıçtığınız bok da allah.

 

Ve siz bu allah denen boka tapıyorsunuz öyle mi?

 

 

 

 

 

tarihinde aynalı_balıkçıl tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 07.10.2019 at 14:45, bayşapka yazdı:

 

Sandalyenin daha hızlı dönmesinin sebebi allah'ın daha hızlı döndürmesi mi? Yani kuvvet mi uyguluyor?

Soru fizik sorusu ama cevabı fizik ile alakalı değil.

Daha hızlı dönmesi kuvvet uygulandığı için olmuyor.

Dönen cismin kütle merkezini değiştirdiği için hızlı dönüyor.

Tanrı enerjiyi, kuvveti,kütleyi. kütlemerkezini  vb şeyleri  değiştirebilir ama matematik kuralları tanrıdan bağımsızdır.Hiçbir tanrı    onları değiştiremez. :)

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
13 saat önce, mirasyedi yazdı:

Soru fizik sorusu ama cevabı fizik ile alakalı değil.

Daha hızlı dönmesi kuvvet uygulandığı için olmuyor.

Dönen cismin kütle merkezini değiştirdiği için hızlı dönüyor.

Tanrı enerjiyi, kuvveti,kütleyi. kütlemerkezini  vb şeyleri  değiştirebilir ama matematik kuralları tanrıdan bağımsızdır.Hiçbir tanrı    onları değiştiremez. :)

 

 

Bu menem tanrının herşeyi değiştirmeye gücü yetiyor mu yoksa hiçbir şeye gücü yetmiyor mu?

Aklıma William Shakespeare´nin meşhur betimi geldi: "Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu!"

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 saat önce, kavak yazdı:

 

Bu menem tanrının herşeyi değiştirmeye gücü yetiyor mu yoksa hiçbir şeye gücü yetmiyor mu?

Aklıma William Shakespeare´nin meşhur betimi geldi: "Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu!"

 

Her şey içinde imkansız olan şeyler yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Sende de mantık yok.

herşey içine imkansız olanların gireceği nerede yazıyor?

2+2=5  bu giriyor mu?

Herşey denilince içine imkansız olanları katanlar mantıksızdır.

tarihinde mirasyedi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 15.10.2019 at 10:59, mirasyedi said:

Soru fizik sorusu ama cevabı fizik ile alakalı değil.

Daha hızlı dönmesi kuvvet uygulandığı için olmuyor.

Dönen cismin kütle merkezini değiştirdiği için hızlı dönüyor.

Tanrı enerjiyi, kuvveti,kütleyi. kütlemerkezini  vb şeyleri  değiştirebilir ama matematik kuralları tanrıdan bağımsızdır.Hiçbir tanrı    onları değiştiremez. :)

 

 

Tanrı kütle merkezini değiştirir demek sorunun cevabı değil. Nasıl değiştiriyor? Ve ne alaka?

Kollarını açınca ya da kapatınca kütle merkezin değişmez. 

Ayrıca kütle merkezinin değişmesi seni hızlandırıp yavaşlatmaz. 

 

Senin açısal bir hızın var. Bir de bu hıza sebebiyet veren açısal momentumun var. Momentum nesneye kuvvet uygulamazsan değişmez. Peki kolunu kendine çekince ne değişiyor? Allah sandalyeyi daha hızlı mı çeviriyor ?

 

tarihinde bayşapka tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...